Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκφορτωτές/τροφοδότες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
MAMMUT SC170M
4
ΝΈΑ MAMMUT SC170M
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4716161 4716161
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
3.166,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AP VDC 2250 ZU
3
ΝΈΑ AP VDC 2250 ZU
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4716122 4716122
  8491 PB Akkrum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reck MAGNA HECK
4
ΝΈΑ Reck MAGNA HECK
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4715281 4715281
  49699 Lindern (Oldenburg), Γερμανία
Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BvL H 180 HA
5
BvL H 180 HA
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4714751 4714751
  26388 Wilhelmshaven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Χωρητικότητα δοχείου: 2.25 m³, Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
2.574,53 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reck PLANTAR
6
Reck PLANTAR
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4714247 4714247
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
3.250,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other REDROCK SILOZANGE SILOZANGE
5
Sonstige/Other REDROCK SILOZANGE SILOZANGE
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4714228 4714228
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.150,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann HydroFox HC 2
2
Strautmann HydroFox HC 2
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4713088 4713088
  29378 Ohrdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Εκφορτωτής και τροφοδότης
900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fella Blockschneider TU145
2
Fella Blockschneider TU145
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4712977 4712977
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Εκφορτωτής και τροφοδότης
420,17 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella SB100S
Fella SB100S
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4712950 4712950
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Εκφορτωτής και τροφοδότης
252,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
mayer Siloking
2
mayer Siloking
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4712932 4712932
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Λοιπά
420,17 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
mayer DA 2300
2
mayer DA 2300
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4712931 4712931
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Λοιπά
798,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Primor 2060M
5
Kuhn Primor 2060M
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4712926 4712926
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Μηχάνημα διάστρωσης
13.445,38 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
mayer DA 3600
3
mayer DA 3600
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4712897 4712897
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Λοιπά
8.319,33 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Siloking EA 2300 L  # 864
6
Siloking EA 2300 L # 864
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4711756 4711756
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.277 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL wegen Aufgabe Top Star 145 HEL
12
BvL wegen Aufgabe Top Star 145 HEL
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4711069 4711069
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Siloking TI Duo 18
9
Siloking TI Duo 18
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4708012 4708012
  8701 MC Bolsward, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Εκφορτωτής και τροφοδότης
22.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Siloking SILOKAMM EA 3600
3
Siloking SILOKAMM EA 3600
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4707554 4707554
  92237 Sulzbach-Rosenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Taurus SILOVERTEILER  SH  #870
4
Taurus SILOVERTEILER SH #870
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4707548 4707548
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Εκφορτωτής και τροφοδότης
546 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TU - 145
6
Trioliet TU - 145
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4707347 4707347
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.761,52 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 SILOSCHNEIDSCHAUFEL
5
SILOSCHNEIDSCHAUFEL
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4707134 4707134
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Siloking DA 2300
17
Siloking DA 2300
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4706098 4706098
  24214 Gettorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Χωρητικότητα δοχείου: 2.30 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.084,01 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reck Plantar 2,13m hydraulisch schwenkbar
5
Reck Plantar 2,13m hydraulisch schwenkbar
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4706006 4706006
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Λοιπά
3.206,87 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Luclar Hercules
3
Luclar Hercules
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4705979 4705979
  9883 PD Oldehove, Ολλανδία
Εκφορτωτής και τροφοδότης
950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann VERTI-MIX 1300 DOUBL
9
Strautmann VERTI-MIX 1300 DOUBL
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4704229 4704229
  49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Σύστημα ζύγισης
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holaras ADF-2000
4
Holaras ADF-2000
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4703120 4703120
  49843 Uelsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
630,25 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 870