Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκφορτωτές/τροφοδότες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kuhn Vicon Gruber McHale Hydrac
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 Hoftrac Blockschneider 1200mm
8
ΝΈΑ Hoftrac Blockschneider 1200mm
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4809614 4809614
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
433,63 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Siloking Silokamm DA 3600
9
ΝΈΑ Siloking Silokamm DA 3600
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4809271 4809271
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
4.336,28 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella SD 125
9
ΝΈΑ Fella SD 125
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4809097 4809097
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
796,46 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL TOPSTAR 195 DW
4
ΝΈΑ BvL TOPSTAR 195 DW
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4808768 4808768
  59872 Meschede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn POLYCROK 3850
11
ΝΈΑ Kuhn POLYCROK 3850
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4808435 4808435
  91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.622 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Silomaxx GT 3500 W
10
ΝΈΑ Silomaxx GT 3500 W
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4808398 4808398
  94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.067,23 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other MAMMUT Silozange SC 195 M
5
ΝΈΑ Sonstige / Other MAMMUT Silozange SC 195 M
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4808233 4808233
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other MAMMUT Silozange SC 170 M
5
ΝΈΑ Sonstige / Other MAMMUT Silozange SC 170 M
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4808232 4808232
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other MAMMUT Silo Zange SC 120 N
5
ΝΈΑ Sonstige / Other MAMMUT Silo Zange SC 120 N
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4808231 4808231
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other MAMMUT Silozange SC 195 H
5
ΝΈΑ Sonstige / Other MAMMUT Silozange SC 195 H
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4808230 4808230
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann HYDROFOX HK 2
ΝΈΑ Strautmann HYDROFOX HK 2
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4808000 4808000
  25899 Niebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
420 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Hydrac NIEDERHALTER
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4807412 4807412
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
491,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn Siloblockschneider/-Fräsen
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4807410 4807410
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
166,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Silofrässchaufel 200
7
ΝΈΑ Silofrässchaufel 200
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4807394 4807394
  9640 Kötschach, Αυστρία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
1.769,91 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 100 H
7
ΝΈΑ Strautmann FVW 100 H
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4807110 4807110
  46459 Rees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Hydrofox HK3
9
ΝΈΑ Strautmann Hydrofox HK3
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4806719 4806719
  31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
990 €
Δείτε αγγελία
AP Schneidschaufel NP2000DB
3
ΝΈΑ AP Schneidschaufel NP2000DB
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4805921 4805921
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.949,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Siloblockschneider TU195+Vert /Engels
8
ΝΈΑ Trioliet Siloblockschneider TU195+Vert /Engels
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4805918 4805918
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AP Schneidschaufel FL1600DB
5
ΝΈΑ AP Schneidschaufel FL1600DB
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4805910 4805910
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.200,84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Redrock Schneidzange Alligator85
8
ΝΈΑ Redrock Schneidzange Alligator85
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4805908 4805908
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.580,85 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AP Schneidschaufel FL1400DB
3
ΝΈΑ AP Schneidschaufel FL1400DB
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4805896 4805896
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.773,11 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AP Einstreugerät ASM1750
6
ΝΈΑ AP Einstreugerät ASM1750
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4805881 4805881
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης
5.084,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AP Einstreugerät ASM1500
6
ΝΈΑ AP Einstreugerät ASM1500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4805863 4805863
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης
5.462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fella SD 160
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4805579 4805579
  4320 Perg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
1.371,68 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella SILOBLOCKSCHNEIDER
Fella SILOBLOCKSCHNEIDER
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4805468 4805468
  3254 Bergland , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
309,73 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 929