Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκφορτωτές/τροφοδότες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kuhn Vicon Gruber Stoll Kverneland Hydrac Kock & Sohn McHale
Kuhn ALTOR 5070M
3
ΝΈΑ Kuhn ALTOR 5070M
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5073506 5073506
  12000 Rodez, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn ALTOR5070M
3
ΝΈΑ Kuhn ALTOR5070M
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5073505 5073505
  85120 ANTIGNY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
17.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ROBOT REPOUSSE FOURRAGE COW-BOY ALB
3
ΝΈΑ Sonstige / Other ROBOT REPOUSSE FOURRAGE COW-BOY ALB
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5073504 5073504
  85120 ANTIGNY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
10.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet UKW 3500
5
ΝΈΑ Trioliet UKW 3500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5073363 5073363
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.773 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trumag Silomaus 5
13
ΝΈΑ Trumag Silomaus 5
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5073005 5073005
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
2.290 €
logo
Δείτε αγγελία
Parmiter Silozange SGP 250
3
ΝΈΑ Parmiter Silozange SGP 250
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5072725 5072725
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
1.725,66 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac Siloblockschneider
3
ΝΈΑ Hydrac Siloblockschneider
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5072669 5072669
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
1.681,42 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Teagle Tomahawk 505 M
4
ΝΈΑ Sonstige / Other Teagle Tomahawk 505 M
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5072063 5072063
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης
7.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holaras Kuilverdelers
13
ΝΈΑ Holaras Kuilverdelers
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5071714 5071714
  7434 PW Lettele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other TELMA SHX SILO
8
ΝΈΑ Sonstige / Other TELMA SHX SILO
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5071167 5071167
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
126,05 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn PK 2050 Silokamm
10
ΝΈΑ Kuhn PK 2050 Silokamm
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5071067 5071067
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Τύπος: Λοιπά
705,88 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BvL TopStar 195 DW
4
ΝΈΑ BvL TopStar 195 DW
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5071048 5071048
  49777 Klein Berßen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Silobuster R / Kamm
8
ΝΈΑ Trioliet Silobuster R / Kamm
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5070995 5070995
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
831,93 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
4
ΝΈΑ Trioliet Multifeed
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5070984 5070984
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.050,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AP VDC 1750 FB
3
ΝΈΑ AP VDC 1750 FB
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5069311 5069311
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
3.204 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other STOLL Schneidzange 1500
7
ΝΈΑ Sonstige / Other STOLL Schneidzange 1500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5068990 5068990
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.050,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon kuilvoersnijder
10
ΝΈΑ Vicon kuilvoersnijder
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5068320 5068320
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holaras Kuilverdeler
11
ΝΈΑ Holaras Kuilverdeler
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5067389 5067389
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BvL DW 195
5
ΝΈΑ BvL DW 195
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5067241 5067241
  27624 Geestland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.974,79 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL 195 DW
8
BvL 195 DW
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5067034 5067034
  29690 Gilten/Norddrebber, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.300 €
logo
Δείτε αγγελία
Stoll SCHNEIDZANGE 1,90 M
5
Stoll SCHNEIDZANGE 1,90 M
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5066495 5066495
  27624 Geestland, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.008,40 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet 195
3
Trioliet 195
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5066435 5066435
  7481 PC Haaksbergen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
3.250 €
Δείτε αγγελία
Vicon Voerbak
11
Vicon Voerbak
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5066239 5066239
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Φωτισμός, Σύστημα ζύγισης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lucas RAPTOR
7
Lucas RAPTOR
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5066217 5066217
  27624 Geestland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
8.193,28 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 145
5
Trioliet TU 145
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5066170 5066170
  33397 Rietberg, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.350 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 970