Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκφορτωτές/τροφοδότες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Lucas Castor plus 20R
8
Lucas Castor plus 20R
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct1365665
54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 m³, Διαχωριστής δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Teagle T8550 Strohhäcksler
5
Teagle T8550 Strohhäcksler
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct2503486
39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 4.50 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schmihing GmbH Volumenschaufel PREMIUM VS 2800 Leichtgutschaufel
3
Schmihing GmbH Volumenschaufel PREMIUM VS 2800 Leichtgutschaufel
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3114093
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.308 €
με 19% ΦΠΑ
2.780 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fliegl Fräswalze "Fräsfix" mit hydr. Antrieb
10
Fliegl Fräswalze "Fräsfix" mit hydr. Antrieb
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3801906
46399 Bocholt, Γερμανία
Εκφορτωτής και τροφοδότης
2.190 €
με 19% ΦΠΑ
1.840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lucas Raptor Teleskopisch
8
Lucas Raptor Teleskopisch
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct1480614
54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 m³, Μηχάνημα διάστρωσης
18.850 €
με 19% ΦΠΑ
15.840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann SILAGE SCHNEIDZANGE SZ 232
3
Strautmann SILAGE SCHNEIDZANGE SZ 232
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3812225
18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.570 €
με 19% ΦΠΑ
3.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VDMJ WSB 1813V Compact
4
VDMJ WSB 1813V Compact
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3791942
54558 Mückeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μηχάνημα διάστρωσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl Fräswalze "Fräsfix" mit hydr. Antrieb
10
Fliegl Fräswalze "Fräsfix" mit hydr. Antrieb
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3801906
46399 Bocholt, Γερμανία
Εκφορτωτής και τροφοδότης
2.190 €
με 19% ΦΠΑ
1.840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VDMJ ZB 2013 VD Silageballenverteiler Einstreumaschine
8
VDMJ ZB 2013 VD Silageballenverteiler Einstreumaschine
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3793306
54558 Mückeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διαχωριστής δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VDMJ VB 2013 Einstreumaschine
10
VDMJ VB 2013 Einstreumaschine
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3793297
54558 Mückeln, Γερμανία
Μηχάνημα διάστρωσης
13.077 €
με 19% ΦΠΑ
10.989 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gruber Silomaxx W 3500 GT
13
Gruber Silomaxx W 3500 GT
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3799184
58769 Nachrodt - Wiblingwerde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 3.50 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
9.950 €
με 10.7% ΦΠΑ
8.988 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VDMJ WSB 2513 V
6
VDMJ WSB 2513 V
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3792809
54558 Mückeln, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 3.60 m³, Μηχάνημα διάστρωσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VDMJ WSB 2013 V
8
VDMJ WSB 2013 V
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3792759
54558 Mückeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 3.20 m³, Μηχάνημα διάστρωσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VDMJ WSB 2013ZB
8
VDMJ WSB 2013ZB
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3792752
54558 Mückeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 3.20 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Trioliet Silokam
6
Trioliet Silokam
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3792515
4709 PH Nispen, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 2.60 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Siloking EA 1800
8
Siloking EA 1800
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3777959
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BvL SZ 160
4
BvL SZ 160
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3750738
26349 Jaderberg, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 1.00 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
890 €
με 19% ΦΠΑ
748 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Redrock Alligator
3
Redrock Alligator
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3750718
26349 Jaderberg, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 1.00 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
500 €
με 19% ΦΠΑ
420 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BvL HA 180 HA
6
BvL HA 180 HA
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3743637
26388 Wilhelmshaven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 2.25 m³, Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
2.500 €
με 19% ΦΠΑ
2.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Polycrok 2050
3
Kuhn Polycrok 2050
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3701961
49832 Freren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 2.30 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
400 €

Δείτε αγγελία
Strautmann HQ 2800
3
Strautmann HQ 2800
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3709517
8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Χωρητικότητα δοχείου: 2.80 m³, Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Marchner MFSF-SR-3000
6
Marchner MFSF-SR-3000
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3711316
89290 Buch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.190 €
με 19% ΦΠΑ
1.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reck MAGNA GRASSILAGEVERTEILER
4
Reck MAGNA GRASSILAGEVERTEILER
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3714996
27367 Taaken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εκφορτωτής και τροφοδότης
10.501 €
με 19% ΦΠΑ
8.824 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other MAMMUT SC 170 H
6
Sonstige / Other MAMMUT SC 170 H
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3728558
26349 Jade-Schweiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εκφορτωτής και τροφοδότης
5.236 €
με 19% ΦΠΑ
4.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stoll  Schneidzange 150 cm Sonstige Fütterungstechnik
3
Stoll Schneidzange 150 cm Sonstige Fütterungstechnik
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3753425
91555 Feuchtwangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
450 €

Δείτε αγγελία
BvL SZ H180 HA SCHNEIDZANGE Q-FIT
6
BvL SZ H180 HA SCHNEIDZANGE Q-FIT
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3606281
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.850 €
με 19% ΦΠΑ
1.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GRS Kuilgrijpbak XL 140 160 180 200 220 240 euro aankoppeling
4
GRS Kuilgrijpbak XL 140 160 180 200 220 240 euro aankoppeling
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3608189
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Εκφορτωτής και τροφοδότης
2.027 €
με 21% ΦΠΑ
1.675 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 195
5
Trioliet TU 195
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3610775
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.558 €
με 19% ΦΠΑ
2.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking Silokamm 4200 DA - beidseitiger Auswurf - komplett überholt
20
Siloking Silokamm 4200 DA - beidseitiger Auswurf - komplett überholt
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3610744
88279 Amtzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Χωρητικότητα δοχείου: 4.20 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
5.990 €

Δείτε αγγελία
Mammut Kuilhapper
5
Mammut Kuilhapper
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3608655
2957 BB Nieuw Lekkerland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 815