Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκφορτωτές/τροφοδότες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Strautmann Siloblitz
4
Strautmann Siloblitz
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3892070
8742 Obdach, Αυστρία
Εκφορτωτής και τροφοδότης
6.400 €

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other GT 4000 W
4
Sonstige / Other GT 4000 W
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3848318
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα δοχείου: 4.00 m³, Λοιπά
9.389 €
με 19% ΦΠΑ
7.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gruber D 2400 W
3
Gruber D 2400 W
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3848314
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Λοιπά
6.973 €
με 19% ΦΠΑ
5.860 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other SVT 5065 W
9
Sonstige / Other SVT 5065 W
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3848308
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα δοχείου: 5.00 m³, Λοιπά
33.879 €
με 19% ΦΠΑ
28.470 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fliegl Fräswalze "Fräsfix" mit hydr. Antrieb
10
Fliegl Fräswalze "Fräsfix" mit hydr. Antrieb
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3801906
46399 Bocholt, Γερμανία
Εκφορτωτής και τροφοδότης
2.190 €
με 19% ΦΠΑ
1.840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VDMJ WSB 1813V Compact
4
VDMJ WSB 1813V Compact
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3791942
54558 Mückeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μηχάνημα διάστρωσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SIG Swan
Βίντεο
4
SIG Swan
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3926016
63-430 Odolanów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 2.20 m³
5.661 €

Δείτε αγγελία
Kołaszewski EINSTREUGERAET/FEEDING BUCKET/Godet d’alimentation
8
Kołaszewski EINSTREUGERAET/FEEDING BUCKET/Godet d’alimentation
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3924642
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 2.10 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
5.686 €
με 23% ΦΠΑ
4.623 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking DA 3600
7
Siloking DA 3600
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3926189
4230 Pregarten, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 3.60 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
5.400 €

Δείτε αγγελία
Strautmann Siloentnahmegerät Hydrofox HT2 282 - 130
4
Strautmann Siloentnahmegerät Hydrofox HT2 282 - 130
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3916777
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
952 €
με 19% ΦΠΑ
800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet TURBOBUSTER TU 145
6
Trioliet TURBOBUSTER TU 145
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3880037
26349 Jade-Schweiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.403 €
με 19% ΦΠΑ
3.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann SILAGE SCHNEIDZANGE SZ 232
3
Strautmann SILAGE SCHNEIDZANGE SZ 232
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3883226
18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.570 €
με 19% ΦΠΑ
3.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BvL TOPSTAR 170 H 120 DW
8
BvL TOPSTAR 170 H 120 DW
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3915563
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.998 €
με 19% ΦΠΑ
4.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet 195
3
Trioliet 195
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3851028
8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Gruber SVT 3545 W
3
Gruber SVT 3545 W
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3848429
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Trioliet Turbobuster TU 170
5
Trioliet Turbobuster TU 170
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3833231
25920 Risum-Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Trioliet Silokamm RL
13
Trioliet Silokamm RL
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3929881
84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 2.60 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stade Futterverteilschaufel 200 Stade Futterverteilschaufel 200
10
Stade Futterverteilschaufel 200 Stade Futterverteilschaufel 200
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3929474
48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VDMJ Futterverteilschaufel Typ DVPM 1800
5
VDMJ Futterverteilschaufel Typ DVPM 1800
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3832065
54558 Mückeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 1.20 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
6.664 €
με 19% ΦΠΑ
5.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VDMJ Futtermisch- und Verteilschaufel DTMM 1400
5
VDMJ Futtermisch- und Verteilschaufel DTMM 1400
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3832064
54558 Mückeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 1.36 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VDW DOUBLE FEEDER DF2200
3
VDW DOUBLE FEEDER DF2200
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3834468
49770 Herzlake-Bookhof, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 1.40 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Trioliet Silokam
6
Trioliet Silokam
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3792515
4709 PH Nispen, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 2.60 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mammut Kuilhapper
4
Mammut Kuilhapper
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3608655
2957 BB Nieuw Lekkerland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BvL SZ H180 HA SCHNEIDZANGE Q-FIT
6
BvL SZ H180 HA SCHNEIDZANGE Q-FIT
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3606281
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.850 €
με 19% ΦΠΑ
1.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 195
5
Trioliet TU 195
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3610775
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.558 €
με 19% ΦΠΑ
2.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 791