Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκφορτωτές/τροφοδότες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kuhn Vicon Gruber Kverneland Hydrac
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
BvL TU 170
6
BvL TU 170
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4861678 4861678
  28876 Oyten, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AP Einstreugerät ASM1500
6
AP Einstreugerät ASM1500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4854584 4854584
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης
5.462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AP Schneidschaufel FL1600DB
5
AP Schneidschaufel FL1600DB
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4854565 4854565
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.200,84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Mammut SB 150 N
6
Mammut SB 150 N
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4879410 4879410
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Audureau POLYCROCK2050
6
Audureau POLYCROCK2050
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4874445 4874445
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
2.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Turbobuster 180 XL
4
Trioliet Turbobuster 180 XL
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4871259 4871259
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 3.40 m³, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grutech Futterverteilschaufel mit Sternmesser GTH-ŁFM2 Łyżka z frezem do zadawania paszy GTH-ŁFM2 Breite von 1,2 m bis 2,5m
11
Grutech Futterverteilschaufel mit Sternmesser GTH-ŁFM2 Łyżka z frezem do zadawania paszy GTH-ŁFM2 Breite von 1,2 m bis 2,5m
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4876244 4876244
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 1.00 m³, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.606,66 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Hydrofox HQ 3800
5
Strautmann Hydrofox HQ 3800
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4896446 4896446
  8194 LK Veessen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
8.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Silofarmer DP 560 HGL
3
Sonstige / Other Silofarmer DP 560 HGL
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4892549 4892549
  28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης
7.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Siloblitz 340KA
8
Strautmann Siloblitz 340KA
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4894044 4894044
  89-100 Bielawy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 3.40 m³, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
2.971,30 €
logo
Δείτε αγγελία
Mammut Gigant SF 230
8
Mammut Gigant SF 230
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4899649 4899649
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mammut SB195 M
4
Mammut SB195 M
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4899650 4899650
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BvL Tostar 170 D
4
ΝΈΑ BvL Tostar 170 D
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4902774 4902774
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
836,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grutech Schaufel mit Schnecke 350mm GTH-ŁŚZ 350 Breite von 1,6 m bis 2,4 m / Łyżka do zadawania paszy
Βίντεο
15
Grutech Schaufel mit Schnecke 350mm GTH-ŁŚZ 350 Breite von 1,6 m bis 2,4 m / Łyżka do zadawania paszy
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4877208 4877208
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 0.80 m³, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.953,22 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grutech Schaufel mit Schnecke 200mm GTH-ŁŚZ von 1,6 m bis 2,4 m
16
Grutech Schaufel mit Schnecke 200mm GTH-ŁŚZ von 1,6 m bis 2,4 m
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4877205 4877205
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 0.80 m³, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.520,20 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Jeantil DP 5800 RE
4
Jeantil DP 5800 RE
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4840948 4840948
  71120 CHAMPLECY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
7.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Hoftrac Blockschneider 1200mm
8
Hoftrac Blockschneider 1200mm
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4809614 4809614
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
433,63 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mehrtens KV 1411 B
7
Mehrtens KV 1411 B
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4826901 4826901
  74653 Ingelfingen-Stachenh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
5.672,27 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AP Machinebouw SILOSCHNEIDSCHAUFEL
5
AP Machinebouw SILOSCHNEIDSCHAUFEL
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4827702 4827702
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Siloking DA 3600
5
Siloking DA 3600
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4803970 4803970
  26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 3600.00 m³, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.690 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL BLOCKSCHNEIDER
4
BvL BLOCKSCHNEIDER
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4723454 4723454
  59399 Olfen, Γερμανία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eigenbau
-10%
4
Eigenbau
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4750209 4750209
  19848 Perl Bundesland Brandenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.490 €
4.990 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn SILOBLOCKSCHNEIDER
5
Kuhn SILOBLOCKSCHNEIDER
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4733998 4733998
  8850 Murau, Αυστρία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 170
3
Trioliet TU 170
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4736982 4736982
  27624 Elmlohe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Χωρητικότητα δοχείου: 2.50 m³, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
2.665 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Ballenschneidschaufel 2m
3
Bressel und Lade Ballenschneidschaufel 2m
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4740842 4740842
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 1.00 m³, Τύπος: Διαχωριστής δεματίων
4.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 992