Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκφορτωτές/τροφοδότες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκφορτωτές/τροφοδότες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Lucas Raptor Teleskopisch
8
Lucas Raptor Teleskopisch
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct1480614
54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 m³, Μηχάνημα διάστρωσης
18.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BvL u snijder + hefmast
5
BvL u snijder + hefmast
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3541963
6681 lg bemmel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
3.933 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BM mais-egalisatieschuif, maisschuif mais-egalisatieschuif, maisschuif
Βίντεο
7
BM mais-egalisatieschuif, maisschuif mais-egalisatieschuif, maisschuif
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3585769
8107 AG BROEKLAND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
7.200 EUR
με 21% ΦΠΑ
5.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schmihing GmbH Volumenschaufel PREMIUM VS 2800 Leichtgutschaufel
4
Schmihing GmbH Volumenschaufel PREMIUM VS 2800 Leichtgutschaufel
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3114093
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.308 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.780 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Trioliet TU 170
5
Trioliet TU 170
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct2643740
29525 Hansen, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2.50 m³, Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
1.428 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Siloking DUO 18 T
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3668742
46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα ζύγισης
14.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.185 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Multi-Mix 700 F
9
ΝΈΑ Strautmann Multi-Mix 700 F
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3668614
95030 Hof, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά MAMMUT SC195 H
3
ΝΈΑ MAMMUT SC195 H
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3668560
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
2.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.437 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά SILOVERTEILER Stockmann SV-TB 2001
3
ΝΈΑ SILOVERTEILER Stockmann SV-TB 2001
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3668539
92318 Neumarkt i.d. Opf., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
2.100 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.765 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
EMILY Sigma Strohverteiler
5
ΝΈΑ EMILY Sigma Strohverteiler
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3668041
49413 Dinklage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μηχάνημα διάστρωσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
EMILY Melodis
4
ΝΈΑ EMILY Melodis
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3667967
49413 Dinklage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 1.70 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
EMILY Omega
4
ΝΈΑ EMILY Omega
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3667961
49413 Dinklage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 1.90 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Redrock Alligator 177
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3666569
25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Χωρητικότητα δοχείου: 1.00 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 30S
11
Schuitemaker Amigo 30S
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3666342
7751 BG Dalen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009
3.933 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Obermaier Profi 1800 L & R
9
Obermaier Profi 1800 L & R
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3665664
84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
821 EUR
με 19% ΦΠΑ
690 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Schneidzange Silozange 2M NEU
3
Bressel und Lade Schneidzange Silozange 2M NEU
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664978
36304 Alsfeld, Γερμανία
2.975 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet Masterbuster
7
Trioliet Masterbuster
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664706
4128 LK LEXMOND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Χωρητικότητα δοχείου: 2.60 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
6.353 EUR
με 21% ΦΠΑ
5.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn VB2190
4
Kuhn VB2190
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664576
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
21.484 EUR
με 20% ΦΠΑ
17.903 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other AP MASCHINENBOW, NP 2200
8
Sonstige / Other AP MASCHINENBOW, NP 2200
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664505
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann SILOZANGE 120
8
Strautmann SILOZANGE 120
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664485
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.190 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann SILOZANGE 160
8
Strautmann SILOZANGE 160
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664484
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.488 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon VF 8M³
8
Vicon VF 8M³
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664448
28876 Oyten, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 8.00 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
5.831 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet TU195 TURBOBUSTER M. OBENVERTEILER
8
Trioliet TU195 TURBOBUSTER M. OBENVERTEILER
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3664390
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.927 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann 1,75mtr.
2
Strautmann 1,75mtr.
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3663450
49828 Neuenhaus, Γερμανία
Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.597 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet UKW 5000
9
Trioliet UKW 5000
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3663442
7241 CW Lochem, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 5.00 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
10.467 EUR
με 21% ΦΠΑ
8.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon Lademat 5400
7
Vicon Lademat 5400
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3663439
7241 CW Lochem, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 5.40 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
9.983 EUR
με 21% ΦΠΑ
8.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 195
Trioliet TU 195
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3663278
7679 VK Langeveen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Trioliet TU 145
2
Trioliet TU 145
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3663207
25361 Steinburg, Γερμανία
Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
2.202 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Ballenauflöser Profi Combi
3
Fliegl Ballenauflöser Profi Combi
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3663109
83129 Höslwang, Γερμανία
Διαχωριστής δεματίων
8.100 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.807 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Silomaxx  D 2200
6
Silomaxx D 2200
Εκφορτωτές/τροφοδότες, mct3662731
83129 Höslwang, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2.20 m³, Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 920