Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εργαλεία φορτωτή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Εργαλεία φορτωτή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εργαλεία φορτωτή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
D&D landtechnika Greifschaufel SIlozange Greifschaufel Greifzange  2,0 m breit
5
D&D landtechnika Greifschaufel SIlozange Greifschaufel Greifzange 2,0 m breit
Εργαλεία φορτωτή, aht3022526
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Φτυάρι/αρπάγη σιλό
1.100 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DPower Palettengabel 2,5 t mit Zertifikat
7
DPower Palettengabel 2,5 t mit Zertifikat
Εργαλεία φορτωτή, aht3514366
30952 Ronnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
450 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Silageschaufel, 1,55 m, NEU
9
Pronar Silageschaufel, 1,55 m, NEU
Εργαλεία φορτωτή, aht1226961
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Φτυάρι/αρπάγη σιλό
2.023 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Greifschaufel Silageschaufel Holzgreifer Forstzange 160cm
13
VEMAC Greifschaufel Silageschaufel Holzgreifer Forstzange 160cm
Εργαλεία φορτωτή, aht2612190
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Φτυάρι/αρπάγη σιλό
1.390 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.168 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGROMET LGK DUNGGABEL KROKODILGEBISS 1,20m / EURO Aufnahme + Lieferung
17
AGROMET LGK DUNGGABEL KROKODILGEBISS 1,20m / EURO Aufnahme + Lieferung
Εργαλεία φορτωτή, aht2475601
18400 Lomza , Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Ηλεκτρική αρπάγη
790 EUR

Δείτε αγγελία
Stoll BALLENZANGE MIT EURO-AUFNAHME
4
ΝΈΑ Stoll BALLENZANGE MIT EURO-AUFNAHME
Εργαλεία φορτωτή, aht3667212
3251 Purgstall, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
1.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Alö 185 H
4
ΝΈΑ Alö 185 H
Εργαλεία φορτωτή, aht3667141
94551 Lalling, Γερμανία
690 EUR
με 19% ΦΠΑ
580 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Suton Bucket Brush
5
ΝΈΑ Other Suton Bucket Brush
Εργαλεία φορτωτή, aht3666047
SY4 4RR Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία
2.008 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.674 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ADAPTER
2
ΝΈΑ Sonstige / Other ADAPTER
Εργαλεία φορτωτή, aht3665361
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος:
1.190 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
O & K L6
3
ΝΈΑ O & K L6
Εργαλεία φορτωτή, aht3664898
49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.05 m, Πτύο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Krokoschaufel/2,4m/Alle Aufnahme/2,4/NEU/TOP
9
D&D Landtechnika Krokoschaufel/2,4m/Alle Aufnahme/2,4/NEU/TOP
Εργαλεία φορτωτή, aht3664666
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.40 m
1.180 EUR

Δείτε αγγελία
Eurotech balenklem 90-210
10
Eurotech balenklem 90-210
Εργαλεία φορτωτή, aht3664663
6021 SB Budel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
1.513 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika  Krokoschaufel/geschmiedete Zinken/NEU/TOP/BEST
7
D&D Landtechnika Krokoschaufel/geschmiedete Zinken/NEU/TOP/BEST
Εργαλεία φορτωτή, aht3664638
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.20 m
1.080 EUR

Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Krokoschaufel/2,0m/Krokoschaufel/Best/TOP/NEU/Versand FREI/
10
D&D Landtechnika Krokoschaufel/2,0m/Krokoschaufel/Best/TOP/NEU/Versand FREI/
Εργαλεία φορτωτή, aht3664616
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
930 EUR

Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika  Krokoschaufel/Krokoschaufel/NEU/Lieferung FREI
5
D&D Landtechnika Krokoschaufel/Krokoschaufel/NEU/Lieferung FREI
Εργαλεία φορτωτή, aht3664610
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
880 EUR

Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika  Krokoschaufel/Krokoschaufel/1,5/NEU/VERSAND FREI
5
D&D Landtechnika Krokoschaufel/Krokoschaufel/1,5/NEU/VERSAND FREI
Εργαλεία φορτωτή, aht3664603
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.50 m
730 EUR

Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Ballenzange/Ballengreifer/TOPPREIS/LIEFERUNG FREI/NEU/BEST
4
D&D Landtechnika Ballenzange/Ballengreifer/TOPPREIS/LIEFERUNG FREI/NEU/BEST
Εργαλεία φορτωτή, aht3664513
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
500 EUR

Δείτε αγγελία
Alö PALETTENGABEL 2500KG / 1200MM
5
Alö PALETTENGABEL 2500KG / 1200MM
Εργαλεία φορτωτή, aht3664498
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος:
893 EUR
με 19% ΦΠΑ
750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kock & Sohn PALETTENGABEL 1200 MM
3
Kock & Sohn PALETTENGABEL 1200 MM
Εργαλεία φορτωτή, aht3664489
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Περόνη παλέτας
583 EUR
με 19% ΦΠΑ
490 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB PALETTENGABEL 1200 MM
4
JCB PALETTENGABEL 1200 MM
Εργαλεία φορτωτή, aht3664487
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Περόνη παλέτας
726 EUR
με 19% ΦΠΑ
610 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other KSW SILGAEGREIFSCHAUFEL 2000
5
Sonstige / Other KSW SILGAEGREIFSCHAUFEL 2000
Εργαλεία φορτωτή, aht3664439
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος:
1.178 EUR
με 19% ΦΠΑ
990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl SILOGREIFSCHAUFEL 2400 Q-FIT
5
Fliegl SILOGREIFSCHAUFEL 2400 Q-FIT
Εργαλεία φορτωτή, aht3664438
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος:
4.153 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.490 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Alö SILAGEBEIßSCHAUFEL SHN 2500
5
Alö SILAGEBEIßSCHAUFEL SHN 2500
Εργαλεία φορτωτή, aht3664437
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος:
3.273 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika  Palettengabel/Palettengabel 1,2 m Zinken/TOPPREIS/Lieferung
2
D&D Landtechnika Palettengabel/Palettengabel 1,2 m Zinken/TOPPREIS/Lieferung
Εργαλεία φορτωτή, aht3664296
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Περόνη παλέτας
400 EUR

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz MB-L200
8
Mercedes-Benz MB-L200
Εργαλεία φορτωτή, aht3664164
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
BIG Silagezange
BIG Silagezange
Εργαλεία φορτωτή, aht3664033
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BIG Quaderballenzange
BIG Quaderballenzange
Εργαλεία φορτωτή, aht3664032
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BIG Rundballenzange Combi
BIG Rundballenzange Combi
Εργαλεία φορτωτή, aht3664031
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Kippmulde / Transportbox / Ladebox
Kippmulde / Transportbox / Ladebox
Εργαλεία φορτωτή, aht3664029
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hydramet/zgarniak hydrauliczny 2,2m Planierschild hydraulisch/Lames a neige hydraulique
7
Hydramet/zgarniak hydrauliczny 2,2m Planierschild hydraulisch/Lames a neige hydraulique
Εργαλεία φορτωτή, aht3662607
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.20 m
1.391 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.131 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 2331