Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα διανομής τροφής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Οχήματα διανομής τροφής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα διανομής τροφής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bergmann 10 m³
3
ΝΈΑ Bergmann 10 m³
Οχήματα διανομής τροφής, 4106374
36286 Neuenstein, Γερμανία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Κεντρική λίπανση, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Ελαστικά: 15.55-17
3.353 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Keenan Mech Fiber 400
6
Keenan Mech Fiber 400
Οχήματα διανομής τροφής, 4094445
7200 Grindsted, Δανία
7.390 €

Δείτε αγγελία
Strautmann HK 4
2
Strautmann HK 4
Οχήματα διανομής τροφής, 4089633
9411 TC Beilen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000
1.450 €

Δείτε αγγελία
Trumag SILOBULL 2000 RB BALECUTTER
6
Trumag SILOBULL 2000 RB BALECUTTER
Οχήματα διανομής τροφής, 4086847
84030 Landshut, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής
2.437 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holaras Rabbit
12
Holaras Rabbit
Οχήματα διανομής τροφής, 4082004
7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 5.00 m³, ρυμουλκούμενα
14.500 €

Δείτε αγγελία
Kuhn T2019088 -  Primor 3560 Feeder / Bedder
5
Kuhn T2019088 - Primor 3560 Feeder / Bedder
Οχήματα διανομής τροφής, 4081517
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2000
3.123 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL V-Star 11
10
BvL V-Star 11
Οχήματα διανομής τροφής, 4073070
27478 Cuxhaven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
840 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
4
Trioliet Multifeed
Οχήματα διανομής τροφής, 4070319
88239 Wangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση
3.613 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper E 5700
16
Kemper E 5700
Οχήματα διανομής τροφής, 4069967
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Βάση, ρυμουλκούμενα
1.762 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 STRAUTMAN 17 TUB FEEDER
STRAUTMAN 17 TUB FEEDER
Οχήματα διανομής τροφής, 4069829
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, ρυμουλκούμενα
10.787 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn  1270 VERTICAL TUB FEEDER
Kuhn 1270 VERTICAL TUB FEEDER
Οχήματα διανομής τροφής, 4067902
DT117TF Blandford Forum, Μεγ. Βρετανία
ρυμουλκούμενα
10.163 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Euromix 2770
8
Kuhn Euromix 2770
Οχήματα διανομής τροφής, 4067377
7200 Grindsted, Δανία
Έτος κατασκευής: 2007
10.078 €

Δείτε αγγελία
Hawe Futterdosierwagen FDW STA7.5
10
Hawe Futterdosierwagen FDW STA7.5
Οχήματα διανομής τροφής, 4059884
18246 Bützow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, ρυμουλκούμενα
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schouten VDW 210 QUICKFEED
6
Schouten VDW 210 QUICKFEED
Οχήματα διανομής τροφής, 4046537
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Ημερομηνία εγγραφής: 28.12.12, Χωρητικότητα δοχείου: 21.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 520/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 40S
5
Schuitemaker Amigo 40S
Οχήματα διανομής τροφής, 4045046
7151MS Eibergen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, ρυμουλκούμενα
7.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 20 S
2
Schuitemaker Amigo 20 S
Οχήματα διανομής τροφής, 4044723
9051 JC Stiens, Ολλανδία
1.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Taarup 807
4
Kverneland Taarup 807
Οχήματα διανομής τροφής, 4044285
48341 Altenberge, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 50
7
Schuitemaker Feedo 50
Οχήματα διανομής τροφής, 4040554
8061 RJ Hasselt, Ολλανδία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, ρυμουλκούμενα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schouten VDW 115
3
Schouten VDW 115
Οχήματα διανομής τροφής, 4039449
8447 GB Heerenveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005
2.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Siloking MAYER SILOKING D 4000
4
Siloking MAYER SILOKING D 4000
Οχήματα διανομής τροφής, 4033419
95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 70-15
5
Schuitemaker Feedo 70-15
Οχήματα διανομής τροφής, 4026535
7631 AJ Ootmarsum, Ολλανδία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Βάση
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 30 S + weeg en messen
5
Schuitemaker Amigo 30 S + weeg en messen
Οχήματα διανομής τροφής, 4015523
1648 HG De Goorn , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 5.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 10 x 15
9.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 20S
11
Schuitemaker Amigo 20S
Οχήματα διανομής τροφής, 4007802
Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, ρυμουλκούμενα
10.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holaras Rabbit 4000
4
Holaras Rabbit 4000
Οχήματα διανομής τροφής, 4004201
87487 Wiggensbach, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 4.00 m³, Ελαστικά: 24x7.7-10
858 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann 220 KD SILOBL
4
Strautmann 220 KD SILOBL
Οχήματα διανομής τροφής, 3969247
95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
2.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 109