Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα διανομής τροφής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Οχήματα διανομής τροφής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα διανομής τροφής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Schuitemaker Amigo 30S
6
ΝΈΑ Schuitemaker Amigo 30S
Οχήματα διανομής τροφής, 4583395
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Βάση, ρυμουλκούμενα
12.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JF Stoll VM12 Mixer
5
ΝΈΑ JF Stoll VM12 Mixer
Οχήματα διανομής τροφής, 4578159
  BA10 0NH Somerset, Μεγ. Βρετανία
7.243,86 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Briol ESG 220
4
Briol ESG 220
Οχήματα διανομής τροφής, 4573238
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 2.40 m³
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe FD 6 Strohverteilwagen
6
Hawe FD 6 Strohverteilwagen
Οχήματα διανομής τροφής, 4569152
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992
990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe FDW 6 TESS
5
Hawe FDW 6 TESS
Οχήματα διανομής τροφής, 4569151
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992
690 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 100
6
Strautmann FVW 100
Οχήματα διανομής τροφής, 4569095
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 30 S
5
Schuitemaker Amigo 30 S
Οχήματα διανομής τροφής, 4565228
  1648 HG De Goorn , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Βάση, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 10 x 15
750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker feedo 80
7
Schuitemaker feedo 80
Οχήματα διανομής τροφής, 4564848
  8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, ρυμουλκούμενα
2.850 €
Δείτε αγγελία
Lucas Castormix 180 RUCE
8
Lucas Castormix 180 RUCE
Οχήματα διανομής τροφής, 4564385
  33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 18.00 m³
11.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
VDMJ Einstreugerät WSB-1013 V-NEU
15
VDMJ Einstreugerät WSB-1013 V-NEU
Οχήματα διανομής τροφής, 4558548
  4906 Eberschwang, Αυστρία
11.490 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 30S
12
Schuitemaker Amigo 30S
Οχήματα διανομής τροφής, 4555111
  7954 GL Rouveen, Ολλανδία
1.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
9
Trioliet Multifeed
Οχήματα διανομής τροφής, 4552017
  34508 Willingen - Usseln, Γερμανία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Βάση, Ημερομηνία εγγραφής: 02.01.2014, Χωρητικότητα δοχείου: 3.10 m³, ρυμουλκούμενα
6.554,62 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale C 430 Silageverteiler u. Strohhäcksler
12
McHale C 430 Silageverteiler u. Strohhäcksler
Οχήματα διανομής τροφής, 4551463
  33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Lucas Castor 20R Ballenauflöser
8
Lucas Castor 20R Ballenauflöser
Οχήματα διανομής τροφής, 4551107
  33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hawe FDW-STA 7.5
5
Hawe FDW-STA 7.5
Οχήματα διανομής τροφής, 4549666
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Χωρητικότητα δοχείου: 7.50 m³, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 100
7
Strautmann FVW 100
Οχήματα διανομής τροφής, 4548585
  89547 Heldenfingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 12,5 - 18
8.581,75 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schouten VDW 200
9
Schouten VDW 200
Οχήματα διανομής τροφής, 4543198
  1746ce Dirkshorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 20.00 m³
4.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann BVW
2
Strautmann BVW
Οχήματα διανομής τροφής, 4542369
  1648 HG De Goorn , Ολλανδία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, ρυμουλκούμενα
3.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mengele przyczepa do zielonek
Mengele przyczepa do zielonek
Οχήματα διανομής τροφής, 4526276
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1985
2.801,51 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann przyczepa do zielonek
2
Strautmann przyczepa do zielonek
Οχήματα διανομής τροφής, 4526274
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1985
2.801,51 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KRONE HSD 5002T przyczepa do zielonek z podbieraczem
7
KRONE HSD 5002T przyczepa do zielonek z podbieraczem
Οχήματα διανομής τροφής, 4525809
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Υδραυλικό σύστημα
2.801,51 €
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 40s voerwagen
6
Schuitemaker Amigo 40s voerwagen
Οχήματα διανομής τροφής, 4521122
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 7.00 m³, ρυμουλκούμενα
14.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lydersen
2
Lydersen
Οχήματα διανομής τροφής, 4511621
  55234 Erbes-Büdesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Χωρητικότητα δοχείου: 4.00 m³, Όχημα με δική του προπέλα
4.426,38 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 60L-9
10
Schuitemaker Feedo 60L-9
Οχήματα διανομής τροφής, 4505503
  24376 Kappeln, Γερμανία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, ρυμουλκούμενα
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TRIOLET SOLOMIX 2 1200Z
20
TRIOLET SOLOMIX 2 1200Z
Οχήματα διανομής τροφής, 4496369
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 135