Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα διανομής τροφής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Οχήματα διανομής τροφής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα διανομής τροφής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Schouten Kuhn Peecon Vicon McHale
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Lucas Castor 30 RUB Einstreugerät
12
Lucas Castor 30 RUB Einstreugerät
Οχήματα διανομής τροφής, 2593668 2593668
  54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 10,0/75-15.3
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann BVW
10
Strautmann BVW
Οχήματα διανομής τροφής, 4844244 4844244
  49196 Bad Laer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 2 x Rad kpl. 21 x 8-9 (14 PR)
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schouten VDW 210
9
Schouten VDW 210
Οχήματα διανομής τροφής, 4851666 4851666
  26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 18.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 500/50-17
19.150,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 30W
8
Schuitemaker Amigo 30W
Οχήματα διανομής τροφής, 4461099 4461099
  9051 JC Stiens, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 5.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 10x15
13.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schouten VDW 130 V
4
Schouten VDW 130 V
Οχήματα διανομής τροφής, 4420312 4420312
  26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 50050-17
20.924,37 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 160
6
Strautmann FVW 160
Οχήματα διανομής τροφής, 4602972 4602972
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 16.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 15.0/70-18
20.672,27 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe FDW-STA7.5HZF
15
Hawe FDW-STA7.5HZF
Οχήματα διανομής τροφής, 4603957 4603957
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Υδραυλικό σύστημα, Ημερομηνία εγγραφής: 30.05.2012, Χωρητικότητα δοχείου: 7.50 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 10.0/55-15.3
5.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 70-15
4
Schuitemaker Feedo 70-15
Οχήματα διανομής τροφής, 4685698 4685698
  7631 AJ Ootmarsum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2010, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 120
5
Strautmann FVW 120
Οχήματα διανομής τροφής, 4740702 4740702
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 15.0/70-18
18.806,72 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 40S
3
Schuitemaker Amigo 40S
Οχήματα διανομής τροφής, 3443419 3443419
  1646 WJ Ursem, Ολλανδία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 7.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 10X15-14pr
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
9
Trioliet Multifeed
Οχήματα διανομής τροφής, 4552017 4552017
  34508 Willingen - Usseln, Γερμανία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Βάση, Ημερομηνία εγγραφής: 02.01.2014, Χωρητικότητα δοχείου: 3.10 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα
6.554,62 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe FDWSTA 10
11
Hawe FDWSTA 10
Οχήματα διανομής τροφής, 2514255 2514255
  27607 Neuenwalde , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 12.5/80-18
5.462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
6
Trioliet Multifeed
Οχήματα διανομής τροφής, 2252941 2252941
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, Ελαστικά: 24 X 7.7 10PR
798 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AKSA 1000
5
AKSA 1000
Οχήματα διανομής τροφής, 2608974 2608974
  62-580 Grodziec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Ελαστικά: balonowe
14.000 €
Δείτε αγγελία
Zenz Profi 4000 LR
10
Zenz Profi 4000 LR
Οχήματα διανομής τροφής, 4805232 4805232
  84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Χωρητικότητα δοχείου: 4.00 m³, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
14.806,72 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
Siloking Compact 12
13
Siloking Compact 12
Οχήματα διανομής τροφής, 4850384 4850384
  LV2107 Piņķi, Babites nov., Λετονία
Έτος κατασκευής: 2016, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, Ελαστικά: 400/60-15,5
9.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KH Futterverteiler mit Entnahmefräse | 2in1 | Teleskoplader
4
KH Futterverteiler mit Entnahmefräse | 2in1 | Teleskoplader
Οχήματα διανομής τροφής, 4378948 4378948
  74575 Schrozberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Χωρητικότητα δοχείου: 1.20 m³, Τύπος: Συνημμένα
7.530 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schouten VDW 130 voerdoseerwagen voerwagen
7
Schouten VDW 130 voerdoseerwagen voerwagen
Οχήματα διανομής τροφής, 4410386 4410386
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα
5.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 20S
4
Schuitemaker Amigo 20S
Οχήματα διανομής τροφής, 4335429 4335429
  26388 Wilhelmshaven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 3.50 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 6.00-9
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schouten VDW 115V
7
Schouten VDW 115V
Οχήματα διανομής τροφής, 4729187 4729187
  26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Ημερομηνία εγγραφής: 27.05.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 11.50 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 380/55-17
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rohn Verteilwagen Rohn
6
Rohn Verteilwagen Rohn
Οχήματα διανομής τροφής, 4695274 4695274
  71701 Schwieberdingen, Γερμανία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα
2.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 100 H
15
Strautmann FVW 100 H
Οχήματα διανομής τροφής, 4203866 4203866
  27478 Cuxhaven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 11.5/8015.3
798,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Futterverteilkiste SV1001
5
Weidemann Futterverteilkiste SV1001
Οχήματα διανομής τροφής, 4687839 4687839
  27624 Geestland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2000, Τύπος: Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή
750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann blokkenwagen voerwagen
3
Strautmann blokkenwagen voerwagen
Οχήματα διανομής τροφής, 4799904 4799904
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα
350 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 40s voerwagen
6
Schuitemaker Amigo 40s voerwagen
Οχήματα διανομής τροφής, 4521122 4521122
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 7.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα
14.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 176