Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα διανομής τροφής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Οχήματα διανομής τροφής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα διανομής τροφής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
KH Futterverteiler | Einstreugerät für Hoflader | Teleskoplader
9
KH Futterverteiler | Einstreugerät für Hoflader | Teleskoplader
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3505514
74575 Schrozberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 1.20 m³, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή
4.748 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lucas Castor 30 RC  Ballenauflöser
8
Lucas Castor 30 RC Ballenauflöser
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3348024
54316 Ollmuth, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, ρυμουλκούμενα
9.520 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schuitemaker Feedo 80-18
13
Schuitemaker Feedo 80-18
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3464798
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα δοχείου: 18.00 m³, Ελαστικά: 500-20
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lucas Castor 60 GUC Ballenauflöser Verkauft
6
Lucas Castor 60 GUC Ballenauflöser Verkauft
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3346114
54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Υδραυλικό σύστημα, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 6.00 m³, ρυμουλκούμενα
14.875 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lucas Castor 30 RUB Einstreugerät
12
Lucas Castor 30 RUB Einstreugerät
Οχήματα διανομής τροφής, mbt2593668
54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 10,0/75-15.3
24.877 EUR
με 19% ΦΠΑ
20.905 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Siloking SILOKING 24
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3666519
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Keenan EASI FEEDER 100
13
ΝΈΑ Keenan EASI FEEDER 100
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3664213
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 20
6
ΝΈΑ Schuitemaker Amigo 20
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3663355
1648 HG De Goorn , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, Ελαστικά: 4
8.250 EUR

Δείτε αγγελία
Kuhn Primor 2060 H
5
Kuhn Primor 2060 H
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3661456
89155 Erbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
10.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.403 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet Triomix S 1200
2
Trioliet Triomix S 1200
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3652928
7679 VK Langeveen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Trioliet Vertifeed S 1-1200
Trioliet Vertifeed S 1-1200
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3652833
7679 VK Langeveen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo Onderdeel
Schuitemaker Feedo Onderdeel
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3648807
9051 JC Stiens, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
424 EUR
με 21% ΦΠΑ
350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 30 S Voerdoseerbak
Schuitemaker Amigo 30 S Voerdoseerbak
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3648791
9051 JC Stiens, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000
424 EUR
με 21% ΦΠΑ
350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lucas CASTOR 20R
10
Lucas CASTOR 20R
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3647122
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
11.880 EUR
με 20% ΦΠΑ
9.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker FEEDO 60-10
5
Schuitemaker FEEDO 60-10
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3647079
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
19.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
16.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 80-13
12
Schuitemaker Feedo 80-13
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3645202
9411 TC Beilen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann SILOBLITZ 260 KD #7
7
Strautmann SILOBLITZ 260 KD #7
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3644610
83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
4.601 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.866 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hawe FDWST14
Hawe FDWST14
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3642342
32369 Rahden OT Pr.Ströhen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Αερόφρενο, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2014, Χωρητικότητα δοχείου: 16.00 m³, ρυμουλκούμενα
18.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
16.260 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 60 L.9
3
Schuitemaker Feedo 60 L.9
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3639196
7679 VK Langeveen, Ολλανδία
Βάση
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 80-13 voerwagen
9
Schuitemaker Feedo 80-13 voerwagen
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3637518
8107 AG BROEKLAND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 18.00 m³, ρυμουλκούμενα
12.040 EUR
με 21% ΦΠΑ
9.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann
5
Strautmann
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3627185
9403 VA Assen, Ολλανδία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής
350 EUR

Δείτε αγγελία
Schouten VDW 130 v
7
Schouten VDW 130 v
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3625450
Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 15.0-55-17
10.285 EUR
με 21% ΦΠΑ
8.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lucas Castor 60R Ballenauflöser/Futterverteilwagen
6
Lucas Castor 60R Ballenauflöser/Futterverteilwagen
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3624477
01665 Käbschütztal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Βάση, Υδραυλικό σύστημα, Χωρητικότητα δοχείου: 6.00 m³, ρυμουλκούμενα
24.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 70-15
8
Schuitemaker Feedo 70-15
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3624310
9403 VA Assen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³
5.445 EUR
με 21% ΦΠΑ
4.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
4
Trioliet Multifeed
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3623022
2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Χωρητικότητα δοχείου: 3.50 m³, ρυμουλκούμενα
1.513 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 80-13
12
Schuitemaker Feedo 80-13
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3622851
5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³, ρυμουλκούμενα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 160
5
Strautmann FVW 160
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3612976
39579 Neuendorf am Speck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 16.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 13.5/75-430.9
14.161 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 160 H Voerverdeelwagen
Strautmann FVW 160 H Voerverdeelwagen
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3608398
9051 JC Stiens, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 16.00 m³
5.445 EUR
με 21% ΦΠΑ
4.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 20 S
7
Schuitemaker Amigo 20 S
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3606222
8107 AG BROEKLAND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής
11.495 EUR
με 21% ΦΠΑ
9.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 60L
6
Schuitemaker Feedo 60L
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3604703
9005 XS Wergea, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 113