Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα διανομής τροφής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Οχήματα διανομής τροφής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα διανομής τροφής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Schouten Kuhn Vicon Bergmann McHale
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lucas Castor R30
8
ΝΈΑ Lucas Castor R30
Οχήματα διανομής τροφής, 4809239 4809239
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 20S
5
ΝΈΑ Schuitemaker Amigo 20S
Οχήματα διανομής τροφής, 4807986 4807986
  27404 Sassenholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση
12.646,79 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk 5080
12
Teagle Tomahawk 5080
Οχήματα διανομής τροφής, 4807425 4807425
  9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
4.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk 9090
10
Teagle Tomahawk 9090
Οχήματα διανομής τροφής, 4807423 4807423
  9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
4.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zenz Profi 4000 LR
10
Zenz Profi 4000 LR
Οχήματα διανομής τροφής, 4805232 4805232
  84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Χωρητικότητα δοχείου: 4.00 m³, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
14.806,72 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schouten VDW 130 voerdoseerwagen, voerwagen
7
Schouten VDW 130 voerdoseerwagen, voerwagen
Οχήματα διανομής τροφής, 4799943 4799943
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα
3.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann blokkenwagen voerwagen
3
Strautmann blokkenwagen voerwagen
Οχήματα διανομής τροφής, 4799904 4799904
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα
350 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Peecon Biga 22 cuub
5
Peecon Biga 22 cuub
Οχήματα διανομής τροφής, 4794804 4794804
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
26.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trumag SB 2000
10
Trumag SB 2000
Οχήματα διανομής τροφής, 4794561 4794561
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση
3.277 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker AMIGO 30
6
Schuitemaker AMIGO 30
Οχήματα διανομής τροφής, 4783990 4783990
  25355 Heede, Γερμανία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VDMJ
2
VDMJ
Οχήματα διανομής τροφής, 4775582 4775582
  4950 waimes, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2007, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bergmann MX 10qm³ Futterverteilwagen
4
Bergmann MX 10qm³ Futterverteilwagen
Οχήματα διανομής τροφής, 4774031 4774031
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 15.0/70-18
3.277,31 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 120 Front
4
Strautmann FVW 120 Front
Οχήματα διανομής τροφής, 4771683 4771683
  25782 Tellingstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα
6.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 120 Front
3
Strautmann FVW 120 Front
Οχήματα διανομής τροφής, 4771660 4771660
  25782 Tellingstedt, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα
4.150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 120 Front
2
Strautmann FVW 120 Front
Οχήματα διανομής τροφής, 4771657 4771657
  25782 Tellingstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα
3.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Blockverteilerwagen
7
Strautmann Blockverteilerwagen
Οχήματα διανομής τροφής, 4763198 4763198
  54552 Steiningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: ρυμουλκούμενα
2.932,77 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe HW 8
5
Hawe HW 8
Οχήματα διανομής τροφής, 4757122 4757122
  89155 Erbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
2.437 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JF Stoll VM12 Mixer
5
JF Stoll VM12 Mixer
Οχήματα διανομής τροφής, 4748964 4748964
  BA10 0NH Somerset, Μεγ. Βρετανία
6.958,68 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Primor 5570M
7
Kuhn Primor 5570M
Οχήματα διανομής τροφής, 4748965 4748965
  BA10 0NH Somerset, Μεγ. Βρετανία
9.964,83 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 80-18
9
Schuitemaker Feedo 80-18
Οχήματα διανομής τροφής, 4744019 4744019
  7122 KB Aalten, Ολλανδία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 18.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 15.0/70-18
11.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 120
5
Strautmann FVW 120
Οχήματα διανομής τροφής, 4740702 4740702
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 15.0/70-18
18.806,72 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann 220 KD SILOBLITZ
8
Strautmann 220 KD SILOBLITZ
Οχήματα διανομής τροφής, 4733481 4733481
  95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
2.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schouten VDW 115V
7
Schouten VDW 115V
Οχήματα διανομής τροφής, 4729187 4729187
  26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Ημερομηνία εγγραφής: 27.05.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 11.50 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 380/55-17
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wasserbauer MixMeister3000
5
Wasserbauer MixMeister3000
Οχήματα διανομής τροφής, 4718233 4718233
  4595 Waldneukirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 20.05.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³
105.000 €
Δείτε αγγελία
Strautmann BVW801
7
Strautmann BVW801
Οχήματα διανομής τροφής, 4701177 4701177
  6971 LB Brummen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 8.00 m³, Ελαστικά: 400/60-15.5
8.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 151