Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα διανομής τροφής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Οχήματα διανομής τροφής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα διανομής τροφής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Lucas Castor 30 RUB Einstreugerät
12
Lucas Castor 30 RUB Einstreugerät
Οχήματα διανομής τροφής, mbt2593668
54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 10,0/75-15.3
24.877 €
με 19% ΦΠΑ
20.905 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schuitemaker Feedo 80-18
13
Schuitemaker Feedo 80-18
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3464798
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα δοχείου: 18.00 m³, Ελαστικά: 500-20
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lucas Castor 30 RC  Ballenauflöser
8
Lucas Castor 30 RC Ballenauflöser
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3348024
54316 Ollmuth, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, ρυμουλκούμενα
9.520 €
με 19% ΦΠΑ
8.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KH Futterverteiler | Einstreugerät für Hoflader | Teleskoplader
9
KH Futterverteiler | Einstreugerät für Hoflader | Teleskoplader
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3505514
74575 Schrozberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 1.20 m³, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή
5.236 €
με 19% ΦΠΑ
4.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hawe FDW STA 12
11
Hawe FDW STA 12
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3755401
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Ημερομηνία εγγραφής: 02.05.2005, Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 15/70 R 18
3.094 €
με 19% ΦΠΑ
2.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rohn Futterverteilwagen 16 m3
11
Rohn Futterverteilwagen 16 m3
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3753309
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Βάση, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 16.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 12,5 R 18
1.904 €
με 19% ΦΠΑ
1.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hawe FDW STA 7,5
18
Hawe FDW STA 7,5
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3693287
39359 Kathendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 7.50 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 11,5/80-15,3
4.522 €
με 19% ΦΠΑ
3.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann BVW
5
Strautmann BVW
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3535265
8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Σύστημα ζύγισης, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 2.85 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 21 x 8-9
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schouten quickefeed 130 A
3
Schouten quickefeed 130 A
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3602835
7711 DB nieuwleusen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Κεντρική λίπανση, Σύστημα ζύγισης, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 19/55x17
11.495 €
με 21% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking VM 13
6
Siloking VM 13
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3255046
25489 Haselau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Σύστημα ζύγισης, Υδραυλικό σύστημα, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 400/60-15,5
8.990 €
με 19% ΦΠΑ
7.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 40S
3
Schuitemaker Amigo 40S
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3443419
1646 WJ Ursem, Ολλανδία
Υδραυλικό σύστημα, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 7.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 10X15-14pr
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lucas Castor 30 RUB Einstreugerät
12
Lucas Castor 30 RUB Einstreugerät
Οχήματα διανομής τροφής, mbt2593668
54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 10,0/75-15.3
24.877 €
με 19% ΦΠΑ
20.905 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ZITECH BOOSTER
6
ZITECH BOOSTER
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3721226
2331 Pragersko, Σλοβενία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 7.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 200/60 R14.5
16.470 €
με 22% ΦΠΑ
13.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hawe FDWSTA 10
11
Hawe FDWSTA 10
Οχήματα διανομής τροφής, mbt2514255
27607 Neuenwalde , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 12.5/80-18
7.700 €
με 19% ΦΠΑ
6.471 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KH Futterverteiler | Einstreugerät für Hoflader | Teleskoplader
9
KH Futterverteiler | Einstreugerät für Hoflader | Teleskoplader
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3505514
74575 Schrozberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 1.20 m³, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή
5.236 €
με 19% ΦΠΑ
4.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BvL V-MIX8LS
7
BvL V-MIX8LS
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3585420
89290 Buch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 8.00 m³, ρυμουλκούμενα
8.925 €
με 19% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann BVW 801
3
Strautmann BVW 801
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3313853
8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 8.00 m³, ρυμουλκούμενα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lucas Castor 30 RC  Ballenauflöser
8
Lucas Castor 30 RC Ballenauflöser
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3348024
54316 Ollmuth, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, ρυμουλκούμενα
9.520 €
με 19% ΦΠΑ
8.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AKSA 1000
5
AKSA 1000
Οχήματα διανομής τροφής, mbt2608974
62-580 Grodziec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα ζύγισης, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Ελαστικά: balonowe
14.000 €

Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
5
Trioliet Multifeed
Οχήματα διανομής τροφής, mbt2646369
26209 Hatten, Γερμανία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 24x7.7R10
5.500 €
με 19% ΦΠΑ
4.622 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
6
Trioliet Multifeed
Οχήματα διανομής τροφής, mbt2252941
26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, Ελαστικά: 24 X 7.7 10PR
950 €
με 19% ΦΠΑ
798 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 60-10
4
Schuitemaker Feedo 60-10
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3677540
26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 12,5/80-18
9.520 €
με 19% ΦΠΑ
8.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 120
2
ΝΈΑ Strautmann FVW 120
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3772887
87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Κεντρική λίπανση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 15.0/70-18
20.900 €
με 19% ΦΠΑ
17.563 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 20 S
7
Schuitemaker Amigo 20 S
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3769943
26388 Wilhelmshaven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 3.50 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 6x9 10pr
1.980 €
με 19% ΦΠΑ
1.664 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 80-18
13
Schuitemaker Feedo 80-18
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3464798
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα δοχείου: 18.00 m³, Ελαστικά: 500-20
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holaras Kangoflex US2500
3
Holaras Kangoflex US2500
Οχήματα διανομής τροφής, mbt1493330
47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Χωρητικότητα δοχείου: 2.50 m³, ρυμουλκούμενα
2.678 €
με 19% ΦΠΑ
2.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hawe FDW STA
6
Hawe FDW STA
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3179204
27419 Hamersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Βάση, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 12.5/80-18
1.785 €
με 19% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
5
Trioliet Multifeed
Οχήματα διανομής τροφής, mbt1819579
4128 LK LEXMOND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Σύστημα ζύγισης, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Χωρητικότητα δοχείου: 3.10 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 24-7.7
5.929 €
με 21% ΦΠΑ
4.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schouten VDW 150 A voerdoseerwagen
8
Schouten VDW 150 A voerdoseerwagen
Οχήματα διανομής τροφής, mbt3232395
8107 AG BROEKLAND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, ρυμουλκούμενα
9.680 €
με 21% ΦΠΑ
8.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 116