Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα διανομής τροφής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Οχήματα διανομής τροφής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα διανομής τροφής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kuhn Altor 8060
15
ΝΈΑ Kuhn Altor 8060
Οχήματα διανομής τροφής, 3933506
9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
3.900 €
με 13% ΦΠΑ
3.451 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Storti Labrador 160
4
ΝΈΑ Storti Labrador 160
Οχήματα διανομής τροφής, 3932243
8131ST wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001
9.378 €
με 21% ΦΠΑ
7.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Peecon Biga 22 cuub
6
ΝΈΑ Peecon Biga 22 cuub
Οχήματα διανομής τροφής, 3932240
8131ST wijhe, Ολλανδία
34.909 €
με 21% ΦΠΑ
28.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 120
8
Strautmann FVW 120
Οχήματα διανομής τροφής, 3930570
7122 KB Aalten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Χωρητικότητα δοχείου: 16.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 12.5/80-18
5.445 €
με 21% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 16 H
4
Strautmann FVW 16 H
Οχήματα διανομής τροφής, 3929587
8431 HG Oosterwolde (Fr), Ολλανδία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 16.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 13 X 16
5.950 €

Δείτε αγγελία
Kuhn T2019088 -  Primor 3560 Feeder / Bedder
5
Kuhn T2019088 - Primor 3560 Feeder / Bedder
Οχήματα διανομής τροφής, 3929324
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2000
3.747 €
με 20% ΦΠΑ
3.123 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn  1270 VERTICAL TUB FEEDER
Kuhn 1270 VERTICAL TUB FEEDER
Οχήματα διανομής τροφής, 3924120
DT117TF Blandford Forum, Μεγ. Βρετανία
ρυμουλκούμενα
12.195 €
με 20% ΦΠΑ
10.163 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
3
Trioliet Multifeed
Οχήματα διανομής τροφής, 3923016
27624 Elmlohe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Χωρητικότητα δοχείου: 3.10 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 6.50 - 10
1.250 €
με 19% ΦΠΑ
1.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AP Strooier
7
AP Strooier
Οχήματα διανομής τροφής, 3922196
3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 120
3
Strautmann FVW 120
Οχήματα διανομής τροφής, 3922003
8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 16.00 m³, ρυμουλκούμενα
15.125 €
με 21% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trioliet Multi Feed
13
Trioliet Multi Feed
Οχήματα διανομής τροφής, 3921298
27478 Cuxhaven, Γερμανία
Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Χωρητικότητα δοχείου: 3.13 m³, ρυμουλκούμενα
800 €
με 19% ΦΠΑ
672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lucas CASTOR+R30
8
Lucas CASTOR+R30
Οχήματα διανομής τροφής, 3920114
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
23.681 €
με 19% ΦΠΑ
19.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 30S
Schuitemaker Amigo 30S
Οχήματα διανομής τροφής, 3915552
7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 5.00 m³, ρυμουλκούμενα
16.335 €
με 21% ΦΠΑ
13.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other SILOMIX 2-18 TROILET FEEDER
Other SILOMIX 2-18 TROILET FEEDER
Οχήματα διανομής τροφής, 3906885
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2002
7.494 €
με 20% ΦΠΑ
6.245 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Seko  Tub Feeder
Seko Tub Feeder
Οχήματα διανομής τροφής, 3905571
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2003, ρυμουλκούμενα
6.132 €
με 20% ΦΠΑ
5.110 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann MX 700
9
Bergmann MX 700
Οχήματα διανομής τροφής, 3889007
54634 Bitburg-Flugplatz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής
4.500 €

Δείτε αγγελία
Hawe FDW  STA 10
14
Hawe FDW STA 10
Οχήματα διανομής τροφής, 3885868
24214 Gettorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 12.5/80-18
4.150 €
με 19% ΦΠΑ
3.487 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 100 voerdoseerwagen
4
Strautmann FVW 100 voerdoseerwagen
Οχήματα διανομής τροφής, 3866688
9231 HW Surhuisterveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
3.449 €
με 21% ΦΠΑ
2.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BvL 17-2S MIXERVOGN
8
BvL 17-2S MIXERVOGN
Οχήματα διανομής τροφής, 3858552
6740 Bramming, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
4.703 €

Δείτε αγγελία
Trioliet Halmblæser
8
Trioliet Halmblæser
Οχήματα διανομής τροφής, 3858548
6261 Bredebro, Δανία
Έτος κατασκευής: 2014
40.243 €

Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 20 S
Schuitemaker Amigo 20 S
Οχήματα διανομής τροφής, 3848259
8581 KA Elahuizen, Ολλανδία
4.477 €
με 21% ΦΠΑ
3.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 30
2
Schuitemaker Amigo 30
Οχήματα διανομής τροφής, 3847433
6621 BS Dreumel, Ολλανδία
Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 5.00 m³, ρυμουλκούμενα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann BVW blokkenwagen
3
Strautmann BVW blokkenwagen
Οχήματα διανομής τροφής, 3846568
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 30S
3
Schuitemaker Amigo 30S
Οχήματα διανομής τροφής, 3844920
2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Βάση, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 100
6
Strautmann FVW 100
Οχήματα διανομής τροφής, 3841255
87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, ρυμουλκούμενα
17.500 €
με 19% ΦΠΑ
14.706 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 106