Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Συστήματα άλεσης και ανάμιξης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συστήματα άλεσης και ανάμιξης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Buschhoff Tourmix 03 Vario
4
Buschhoff Tourmix 03 Vario
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4891695 4891695
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Buschhoff
8
Buschhoff
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4914837 4914837
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
PEROVIT MAISMÜHLE MIT MOTOR
10
PEROVIT MAISMÜHLE MIT MOTOR
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4908124 4908124
  3361 Aschbach, Αυστρία
3.600 €
Δείτε αγγελία
Pom H 116
3
Pom H 116
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4929691 4929691
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.620 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Mengele Günz 1
7
Mengele Günz 1
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4829368 4829368
  96465 Neustadt, Γερμανία
190 €
Δείτε αγγελία
MROL Futtermischer H037/4 2000 l/Feed mixer / Mezclador/Malaxeur/СМЕСИТЕЛЬ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА H037/4 2000 л
5
MROL Futtermischer H037/4 2000 l/Feed mixer / Mezclador/Malaxeur/СМЕСИТЕЛЬ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА H037/4 2000 л
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4715000 4715000
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
2.160,24 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fimaks FUTTERMISCHWAGEN 15M3 FMV 15 F/FEEDING MIX/Кормораздатчик с передней подачей смеси FIMAKS FMV 15F
3
Fimaks FUTTERMISCHWAGEN 15M3 FMV 15 F/FEEDING MIX/Кормораздатчик с передней подачей смеси FIMAKS FMV 15F
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4732998 4732998
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
19.488,63 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
M-ROL Futter Produktionslinie / Mischer 1000kg Getreidemühlen und Waage
13
M-ROL Futter Produktionslinie / Mischer 1000kg Getreidemühlen und Waage
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4619662 4619662
  59-620 Gryfów Śląski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
3.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ROMILL MAIS/GRAAN PLETTER
9
Sonstige / Other ROMILL MAIS/GRAAN PLETTER
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4611010 4611010
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
15.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gruber STROHMUEHLE
6
Gruber STROHMUEHLE
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4594165 4594165
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.460,18 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FIMAKS FIMAKS Futtermischwagen ECO FM5.5S/Feeding mixer / wóz paszowy / Кормораздатчик ЕСО 5,5 м3  FMV 5.5 S
4
FIMAKS FIMAKS Futtermischwagen ECO FM5.5S/Feeding mixer / wóz paszowy / Кормораздатчик ЕСО 5,5 м3 FMV 5.5 S
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4725945 4725945
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
6.585,25 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
FIMAKS Futtermischwagen 5m3 FMV5/ feeding mixer / wóz paszowy/ Кормораздатчик FMV5 м3
8
FIMAKS Futtermischwagen 5m3 FMV5/ feeding mixer / wóz paszowy/ Кормораздатчик FMV5 м3
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4725711 4725711
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
9.593,33 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
FIMAKS Fimaks Futtermischwagen 3m3 FMV3S/ feeding mixer / wóz paszowy/ Кормораздатчик FMV3S 3 м3
5
FIMAKS Fimaks Futtermischwagen 3m3 FMV3S/ feeding mixer / wóz paszowy/ Кормораздатчик FMV3S 3 м3
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4726193 4726193
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
7.061,43 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fimaks Futtermischwagen 20 m3 FMV20F/ feeding mixer / wóz paszowy/ Кормораздатчик с передней загрузкой FIMAKS FMV 20 F
3
Fimaks Futtermischwagen 20 m3 FMV20F/ feeding mixer / wóz paszowy/ Кормораздатчик с передней загрузкой FIMAKS FMV 20 F
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4729069 4729069
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
30.661,49 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Mrol Hammermühle/rozdrabniacz bijakowy H122 (11 kW)/ Измельчитель Н122 11 кВт
7
Mrol Hammermühle/rozdrabniacz bijakowy H122 (11 kW)/ Измельчитель Н122 11 кВт
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4701634 4701634
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.486,62 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fimaks Futtermischwagen 16m3 FMV16F/Feeding mixer/ Wóz paszowy/ Кормораздатчик с передней подачей смеси FIMAKS FMV16 F
5
Fimaks Futtermischwagen 16m3 FMV16F/Feeding mixer/ Wóz paszowy/ Кормораздатчик с передней подачей смеси FIMAKS FMV16 F
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4732730 4732730
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
29.383,93 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
POM Augustów Schlägermühle H 115 | Getreidemühle
4
POM Augustów Schlägermühle H 115 | Getreidemühle
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4710732 4710732
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.090 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Tropper MMX 12016 QAD
5
Tropper MMX 12016 QAD
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4721909 4721909
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Teagle T505M Strohmühle
5
Teagle T505M Strohmühle
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4745502 4745502
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
11.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MROL FUTTERMISCHER H037/7 (5000 kg)/СМЕСИТЕЛЬ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ  H037/7 (5000 кг)
3
MROL FUTTERMISCHER H037/7 (5000 kg)/СМЕСИТЕЛЬ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ H037/7 (5000 кг)
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4756606 4756606
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
2.787,41 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
MASZ-ROL Getreidequetsche T270/100/Grain Crusher/Измельчитель зерна
3
MASZ-ROL Getreidequetsche T270/100/Grain Crusher/Измельчитель зерна
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4743390 4743390
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.045,28 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hawe MDS 28
9
Hawe MDS 28
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4696450 4696450
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FIMAKS Futtermischwagen 8m3/ Mixer feeder/ Кормораздатчик 8 м3
14
FIMAKS Futtermischwagen 8m3/ Mixer feeder/ Кормораздатчик 8 м3
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4724204 4724204
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
12.311,05 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
FIMAKS Fimaks Futtermischwagen 2,5m3 / Mixer feeder / Wóz paszowy/ Кормораздатчик 2,5 м3
6
FIMAKS Fimaks Futtermischwagen 2,5m3 / Mixer feeder / Wóz paszowy/ Кормораздатчик 2,5 м3
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4724160 4724160
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
4.552,77 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fimaks Futtermischwagen 1,5m3/ Mixer feeder / Wóz paszowy 1,5m3/ Стационарный кормораздатчик 1,5 м3
5
Fimaks Futtermischwagen 1,5m3/ Mixer feeder / Wóz paszowy 1,5m3/ Стационарный кормораздатчик 1,5 м3
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4723927 4723927
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
2.694,03 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 109