Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Συστήματα άλεσης και ανάμιξης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συστήματα άλεσης και ανάμιξης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Pom H 116
4
Pom H 116
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4823154 4823154
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.620 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
UNIMETAL Getreidequetsche 1500 kg/h/Grain crusher/Molino de granos/Zgniatacz ziarna
3
UNIMETAL Getreidequetsche 1500 kg/h/Grain crusher/Molino de granos/Zgniatacz ziarna
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4818645 4818645
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.565,35 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
UNIMETAL Getreidequetsche 1800 kg/h/Grain crusher/Molino de granos/Zgniatacz ziarna
4
UNIMETAL Getreidequetsche 1800 kg/h/Grain crusher/Molino de granos/Zgniatacz ziarna
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4818555 4818555
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.956,68 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
UNIMETAL Getreidequetsche 200 kg/h/Grain crusher/Molino de granos/Zgniatacz ziarna
6
UNIMETAL Getreidequetsche 200 kg/h/Grain crusher/Molino de granos/Zgniatacz ziarna
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4818483 4818483
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
713,61 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BIN Futtermischer 1000kg/Mixer/Mezclador/Mieszalnik pasz sypkich
5
BIN Futtermischer 1000kg/Mixer/Mezclador/Mieszalnik pasz sypkich
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4772157 4772157
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
955,32 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 Danhel Grinder CCM mit Gruber PROFI 600
6
ΝΈΑ Danhel Grinder CCM mit Gruber PROFI 600
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4852337 4852337
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ADRAF Getreidequetsche 3kW/Grain crusher /Molino de granos/Zgniatacz walcowy/ Роликовая дробилка 3 кВт ADRAF Z01/0
4
ADRAF Getreidequetsche 3kW/Grain crusher /Molino de granos/Zgniatacz walcowy/ Роликовая дробилка 3 кВт ADRAF Z01/0
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4771602 4771602
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.150,99 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Moderntech MOBILNY MIESZALNIK DO BETONU, PASZ, CEMENTU - ŁYŻKA MT160/ BETONIARKA
-12%
Βίντεο
8
Moderntech MOBILNY MIESZALNIK DO BETONU, PASZ, CEMENTU - ŁYŻKA MT160/ BETONIARKA
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4779065 4779065
  09-500 Gostynin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
3.061,63 €
3.475,99 €

χωρίς 23% ΦΠΑ
ενοικίαση από 299,26 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Himel Kompakt- Futtermischer FM851 komplett mit Mühle SC100
5
Himel Kompakt- Futtermischer FM851 komplett mit Mühle SC100
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4789824 4789824
  4623 Gunskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
6.112,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Buschhoff AFM 998 QT
3
Buschhoff AFM 998 QT
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4795508 4795508
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sobmetal MPS500/Mélangeur/Mixer
3
Sobmetal MPS500/Mélangeur/Mixer
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4797807 4797807
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.127,97 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Moderntech BETONIARKA ŁYŻKOWA, SZUFLA MIESZAJĄCA, MIESZALNIK DO BETONU, CEMENTU, PASZY MT 140
-14%
Βίντεο
8
Moderntech BETONIARKA ŁYŻKOWA, SZUFLA MIESZAJĄCA, MIESZALNIK DO BETONU, CEMENTU, PASZY MT 140
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4792177 4792177
  09-500 Gostynin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
2.877,48 €
3.360,89 €

χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
M-ROL 1000kg Mischer Futtermischer
8
M-ROL 1000kg Mischer Futtermischer
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4799502 4799502
  59-620 Gryfów Śląski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.200 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fimaks Vertical Mixer feeder 5,5 m3/ Кормораздатчик 5,5 м3/ Carro mezclador vertical/Pionowy wóz paszowy
8
Fimaks Vertical Mixer feeder 5,5 m3/ Кормораздатчик 5,5 м3/ Carro mezclador vertical/Pionowy wóz paszowy
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4799584 4799584
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
9.898,51 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Moderntech PROFESJONALNY MIESZALNIK DO BETONU PRODUCENT NOWY MTp 220
-15%
22
Moderntech PROFESJONALNY MIESZALNIK DO BETONU PRODUCENT NOWY MTp 220
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4789312 4789312
  09-500 Gostynin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
4.097,52 €
4.834,16 €

χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fimaks Futtermischwagen 16m3 FMV16F/Feeding mixer/ Wóz paszowy/ Кормораздатчик с передней подачей смеси FIMAKS FMV16 F
5
Fimaks Futtermischwagen 16m3 FMV16F/Feeding mixer/ Wóz paszowy/ Кормораздатчик с передней подачей смеси FIMAKS FMV16 F
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4732730 4732730
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
29.120,05 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Teagle T505M Strohmühle
5
Teagle T505M Strohmühle
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4745502 4745502
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
11.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MASZ-ROL Getreidequetsche 2 Motoren D400/300 Twin-Engine Grain Crusher/Двухмоторная зерновая дробилка
3
MASZ-ROL Getreidequetsche 2 Motoren D400/300 Twin-Engine Grain Crusher/Двухмоторная зерновая дробилка
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4743757 4743757
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
2.117,82 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
MASZ-ROL Getreidequetsche T270/100/Grain Crusher/Измельчитель зерна
3
MASZ-ROL Getreidequetsche T270/100/Grain Crusher/Измельчитель зерна
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4743390 4743390
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.035,89 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fimaks Futtermischwagen 20 m3 FMV20F/ feeding mixer / wóz paszowy/ Кормораздатчик с передней загрузкой FIMAKS FMV 20 F
3
Fimaks Futtermischwagen 20 m3 FMV20F/ feeding mixer / wóz paszowy/ Кормораздатчик с передней загрузкой FIMAKS FMV 20 F
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4729069 4729069
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
30.386,14 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
POM Augustów Schlägermühle H 115 | Getreidemühle
4
POM Augustów Schlägermühle H 115 | Getreidemühle
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4710732 4710732
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.090 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
FIMAKS Futtermischwagen 8m3/ Mixer feeder/ Кормораздатчик 8 м3
14
FIMAKS Futtermischwagen 8m3/ Mixer feeder/ Кормораздатчик 8 м3
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4724204 4724204
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
12.200,49 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
FIMAKS Fimaks Futtermischwagen 2,5m3 / Mixer feeder / Wóz paszowy/ Кормораздатчик 2,5 м3
6
FIMAKS Fimaks Futtermischwagen 2,5m3 / Mixer feeder / Wóz paszowy/ Кормораздатчик 2,5 м3
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4724160 4724160
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
4.511,88 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fimaks Futtermischwagen 1,5m3/ Mixer feeder / Wóz paszowy 1,5m3/ Стационарный кормораздатчик 1,5 м3
5
Fimaks Futtermischwagen 1,5m3/ Mixer feeder / Wóz paszowy 1,5m3/ Стационарный кормораздатчик 1,5 м3
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4723927 4723927
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
2.669,84 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
MROL FUTTERMISCHER H037/7 (5000 kg)/СМЕСИТЕЛЬ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ  H037/7 (5000 кг)
3
MROL FUTTERMISCHER H037/7 (5000 kg)/СМЕСИТЕЛЬ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ H037/7 (5000 кг)
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4756606 4756606
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
2.762,38 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 107