Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Συστήματα άλεσης και ανάμιξης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συστήματα άλεσης και ανάμιξης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Esch Futtermitteltechnik Vertikalmischer 2500, Silos
16
Esch Futtermitteltechnik Vertikalmischer 2500, Silos
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3799094
77723 Gengenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
47.481 €
με 19% ΦΠΑ
39.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Haybuster Strohmühle / Haygrinders H 1000
4
Haybuster Strohmühle / Haygrinders H 1000
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht1393659
39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pom H 116
4
Pom H 116
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3785861
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.846 €
με 19% ΦΠΑ
2.392 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Esch Futtermitteltechnik Vertikalmischer 2500, Silos
16
Esch Futtermitteltechnik Vertikalmischer 2500, Silos
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3799094
77723 Gengenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
47.481 €
με 19% ΦΠΑ
39.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hawe MDS 28
9
Hawe MDS 28
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3711743
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987
19.501 €
με 19% ΦΠΑ
16.387 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SID 2,0m Verteilschaufel für Futter, Mais, Stroh, Heu / Feeder Bucket
8
SID 2,0m Verteilschaufel für Futter, Mais, Stroh, Heu / Feeder Bucket
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3703682
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
5.550 €

Δείτε αγγελία
UNIMETAL Crusher for grain H-745/ ZGNIATACZ do ziarna H-745
4
UNIMETAL Crusher for grain H-745/ ZGNIATACZ do ziarna H-745
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3600832
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.694 €
με 23% ΦΠΑ
2.191 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Electra BHD2500 Strohmühle/Strohhäcksler
6
Electra BHD2500 Strohmühle/Strohhäcksler
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3205952
39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
14.280 €
με 19% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mrol Futtermischer-Hammermühle
5
Mrol Futtermischer-Hammermühle
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3197853
15232 Frankfurt (Oder), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.987 €
με 19% ΦΠΑ
3.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MaszRol Kornpresse / Knetmaschine / zgniatacz ziarna
3
MaszRol Kornpresse / Knetmaschine / zgniatacz ziarna
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3132937
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.350 €

Δείτε αγγελία
edma24 Getreidequetsche 1,5t  1.599 Euro
6
edma24 Getreidequetsche 1,5t 1.599 Euro
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3295132
74423 Obersontheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.665 €
με 19% ΦΠΑ
1.399 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VALMETAL Canada AGRI CHOPPER H5500,H5600
Βίντεο
14
VALMETAL Canada AGRI CHOPPER H5500,H5600
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3345669
94064 Nové Zámky, Σλοβακία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Tropper Mega Mix Duo MMX 12016 QASH
3
Tropper Mega Mix Duo MMX 12016 QASH
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3334727
48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fimaks Stationäre Futtermisch20m3/Stationary Mixer Feeder FMVS 20m3
4
Fimaks Stationäre Futtermisch20m3/Stationary Mixer Feeder FMVS 20m3
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3432274
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
47.970 €
με 23% ΦΠΑ
39.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWILA Gebläsemühle AWAP 11 kw
3
AWILA Gebläsemühle AWAP 11 kw
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3437415
34434 Borgentreich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
1.990 €
με 19% ΦΠΑ
1.672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
EMILY Omega
9
EMILY Omega
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3564849
62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005
4.043 €

Δείτε αγγελία
Geringhoff  MC320 Mais Mühle  Getreide Mühle
Βίντεο
5
Geringhoff MC320 Mais Mühle Getreide Mühle
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3584355
48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
16.660 €
με 19% ΦΠΑ
14.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Buschhoff Tourmix 02 Vario
4
Buschhoff Tourmix 02 Vario
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3575653
48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
POM Augustów Schlägermühle/Grain hammer mill/Rozdrabniacz bijakowy 7,5 kW
8
POM Augustów Schlägermühle/Grain hammer mill/Rozdrabniacz bijakowy 7,5 kW
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3681872
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.021 €
με 23% ΦΠΑ
830 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sobmetal MPS500/Mélangeur/Mixer
3
Sobmetal MPS500/Mélangeur/Mixer
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3691829
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.316 €
με 23% ΦΠΑ
1.070 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mrol Futtermischer H037/1 Futtersilo Silo Innensilo
Βίντεο
3
Mrol Futtermischer H037/1 Futtersilo Silo Innensilo
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3533373
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.387 €
με 23% ΦΠΑ
1.127 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mrol Hammermühle/rozdrabniacz bijakowy H122 (11 kW)
Βίντεο
6
Mrol Hammermühle/rozdrabniacz bijakowy H122 (11 kW)
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3533362
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.849 €
με 23% ΦΠΑ
1.503 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Buschhoff Tourmix 02 SD 10.0
7
Buschhoff Tourmix 02 SD 10.0
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3502618
48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
UNIMETAL Crusher for grain H-200/ ZGNIATACZ do ziarna H-200
3
UNIMETAL Crusher for grain H-200/ ZGNIATACZ do ziarna H-200
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3599964
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
968 €
με 23% ΦΠΑ
787 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agjat Getreidequetsche/Grain Crusher /ZGNIATACZ ZBOŻA bez silnika
5
Agjat Getreidequetsche/Grain Crusher /ZGNIATACZ ZBOŻA bez silnika
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht3569694
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.258 €
με 23% ΦΠΑ
1.023 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Roto Grind ROTOGRIND ELM75 kW, CE European version  metric unit
Βίντεο
6
Roto Grind ROTOGRIND ELM75 kW, CE European version metric unit
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht2281014
94064 Nove Zamky, Σλοβακία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Agjat Schrotmühle/Grain Grinder Crusher Machine/ŚRUTOWNIK WALCOWY
3
Agjat Schrotmühle/Grain Grinder Crusher Machine/ŚRUTOWNIK WALCOWY
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, mht2995700
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.697 €
με 23% ΦΠΑ
1.380 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 83