Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Συστήματα άλεσης και ανάμιξης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συστήματα άλεσης και ανάμιξης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Pom Schlägermühle H 116
4
Pom Schlägermühle H 116
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3935213
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.904 €
με 19% ΦΠΑ
2.440 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Waltinger Multicom
3
Waltinger Multicom
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3934289
97789 Oberleichtersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
2.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.807 € καθαρά
Δείτε αγγελία
LEY GEBLÄSEMÜHLE
8
LEY GEBLÄSEMÜHLE
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3933495
9020 Klagenfurt, Αυστρία
11.000 €

Δείτε αγγελία
Λοιπά Getreidemühle
7
Getreidemühle
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3932073
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990
190 €
με 13% ΦΠΑ
168 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Faller 18,5 kW
4
Faller 18,5 kW
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3927314
46325 Borken, Γερμανία
2.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.258 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Faller 22 kW
5
Faller 22 kW
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3927310
46325 Borken, Γερμανία
2.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.258 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Schrotmühlen/Mahl- u. Mischanlagen
3
Schrotmühlen/Mahl- u. Mischanlagen
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3927131
4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
1.000 €
με 20% ΦΠΑ
833 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kołaszewski Tractor-Mixer/Malaxeur
7
Kołaszewski Tractor-Mixer/Malaxeur
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3924495
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
2.674 €
με 23% ΦΠΑ
2.174 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Skiold/Cormall
17
Skiold/Cormall
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3921696
LN3 4AE Lincoln, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
MUSMAX D210/CCM SILAGE
3
MUSMAX D210/CCM SILAGE
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3902080
4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014
2.500 €
με 20% ΦΠΑ
2.083 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Buchmann D 160
2
Buchmann D 160
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3900572
4560 Kirchdorf , Αυστρία
4.600 €
με 13% ΦΠΑ
4.071 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tropper Tropper Mega MIX DUO
4
Tropper Tropper Mega MIX DUO
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3898792
48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
89.250 €
με 19% ΦΠΑ
75.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tropper Tropper MMX 2 x 5216 QA
5
Tropper Tropper MMX 2 x 5216 QA
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3898762
48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Himel STZ540 Strohmühle
4
Himel STZ540 Strohmühle
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3896099
39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
2.261 €
με 19% ΦΠΑ
1.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gmelin
8
Gmelin
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3882445
63-708 Rozdrażew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008
114.095 €
με 23% ΦΠΑ
92.760 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Buschhoff Tourmix 03 Vario
7
Buschhoff Tourmix 03 Vario
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3874266
48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
POM Augustów Schlägermühle/Grain hammer mill/Rozdrabniacz bijakowy 7,5 kW
8
POM Augustów Schlägermühle/Grain hammer mill/Rozdrabniacz bijakowy 7,5 kW
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3872809
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.825 €
με 23% ΦΠΑ
1.484 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POLEXIM BETONIARKA
3
POLEXIM BETONIARKA
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3870859
36-203 Izdebki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
880 €
με 23% ΦΠΑ
715 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
LEY AMI 132S/2
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3868786
4150 Rohrbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
350 €
με 13% ΦΠΑ
310 € καθαρά
Δείτε αγγελία
LEY RM 75
7
LEY RM 75
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3863589
3300 Amstetten, Αυστρία
550 €
με 13% ΦΠΑ
487 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Buchmann EXPRESS
3
Buchmann EXPRESS
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3852770
8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
850 €
με 20% ΦΠΑ
708 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VORAN RÜBENMIXER
2
VORAN RÜBENMIXER
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3852761
4070 Eferding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
550 €
με 13% ΦΠΑ
487 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fimaks Melangeuse/Mixer Feeder/Wóz paszowy
11
Fimaks Melangeuse/Mixer Feeder/Wóz paszowy
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3837507
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
7.314 €
με 23% ΦΠΑ
5.946 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kirchner HMH75 SCHROTMÜHLE 7,5PS
5
Kirchner HMH75 SCHROTMÜHLE 7,5PS
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3817895
3251 Purgstall, Αυστρία
350 €
με 13% ΦΠΑ
310 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SID 2,0m Verteilschaufel für Futter, Mais, Stroh, Heu / Feeder Bucket
8
SID 2,0m Verteilschaufel für Futter, Mais, Stroh, Heu / Feeder Bucket
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 3703682
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
5.550 €

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 80