Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σύρτες τροφής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Σύρτες τροφής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σύρτες τροφής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 3,00 m, hydr., Stapler- und Dreipunkt, NEU
9
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 3,00 m, hydr., Stapler- und Dreipunkt, NEU
Σύρτες τροφής, mdt2291273
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, υδραυλικό
2.904 €
με 19% ΦΠΑ
2.440 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D landtechnika gummischieber hydraulik verstelbar
3
D&D landtechnika gummischieber hydraulik verstelbar
Σύρτες τροφής, mdt1827826
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, χειροκίνητo, υδραυλικό
880 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 2,50 m, hydr.,  Stapler- und Dreipunkt, NEU
9
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 2,50 m, hydr., Stapler- und Dreipunkt, NEU
Σύρτες τροφής, mdt2291272
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m, υδραυλικό
2.856 €
με 19% ΦΠΑ
2.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 2,75 m, hydr.,  Stapler- und Dreipunkt, NEU
9
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 2,75 m, hydr., Stapler- und Dreipunkt, NEU
Σύρτες τροφής, mdt2292637
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.75 m, υδραυλικό
2.880 €
με 19% ΦΠΑ
2.420 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 2,25 m, hydr.,  Stapler- und Dreipunkt, NEU
9
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 2,25 m, hydr., Stapler- und Dreipunkt, NEU
Σύρτες τροφής, mdt2292642
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.25 m, υδραυλικό
2.832 €
με 19% ΦΠΑ
2.380 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf
3
Düvelsdorf
Σύρτες τροφής, mdt3212261
27607 Langen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Προσάρτηση σε τρακτέρ
2.200 €
με 19% ΦΠΑ
1.849 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ZOCON GS-H 270 Futterschieber,Gummischieber
12
ZOCON GS-H 270 Futterschieber,Gummischieber
Σύρτες τροφής, mdt2994677
46354 Südlohn-Oeding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, υδραυλικό, Προσάρτηση σε τρακτέρ
2.250 €
με 19% ΦΠΑ
1.891 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 3,00 m, hydr., Stapler- und Dreipunkt, NEU
9
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 3,00 m, hydr., Stapler- und Dreipunkt, NEU
Σύρτες τροφής, mdt2291273
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, υδραυλικό
2.904 €
με 19% ΦΠΑ
2.440 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 2,50 m, hydr.,  Stapler- und Dreipunkt, NEU
9
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 2,50 m, hydr., Stapler- und Dreipunkt, NEU
Σύρτες τροφής, mdt2291272
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m, υδραυλικό
2.856 €
με 19% ΦΠΑ
2.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Buwalda Gummischieber, Gülleschieber, Schneeschieber
6
Buwalda Gummischieber, Gülleschieber, Schneeschieber
Σύρτες τροφής, mdt2643629
49624 Löningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Προσάρτηση σε τρακτέρ, υδραυλικό
1.482 €
με 19% ΦΠΑ
1.245 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Buwalda Gummischieber, Gülleschieber, Schneeschieber
6
Buwalda Gummischieber, Gülleschieber, Schneeschieber
Σύρτες τροφής, mdt2643565
49624 Löningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Προσάρτηση σε τρακτέρ, υδραυλικό
1.148 €
με 19% ΦΠΑ
965 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 2,25 m, hydr.,  Stapler- und Dreipunkt, NEU
9
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 2,25 m, hydr., Stapler- und Dreipunkt, NEU
Σύρτες τροφής, mdt2292642
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.25 m, υδραυλικό
2.832 €
με 19% ΦΠΑ
2.380 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 2,00 m, hydr.,  Stapler- und Dreipunkt, NEU
9
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 2,00 m, hydr., Stapler- und Dreipunkt, NEU
Σύρτες τροφής, mdt2292641
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, υδραυλικό
2.808 €
με 19% ΦΠΑ
2.360 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 2,75 m, hydr.,  Stapler- und Dreipunkt, NEU
9
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Futterschieber 2,75 m, hydr., Stapler- und Dreipunkt, NEU
Σύρτες τροφής, mdt2292637
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.75 m, υδραυλικό
2.880 €
με 19% ΦΠΑ
2.420 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Holaras OCTO mit EURO-Aufnahme
3
Holaras OCTO mit EURO-Aufnahme
Σύρτες τροφής, mdt2325515
26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, μηχανικό, Προσάρτηση σε τρακτέρ
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holaras OCTO 1500-K NEU mit Aufnahme für Greifschaufel
5
Holaras OCTO 1500-K NEU mit Aufnahme für Greifschaufel
Σύρτες τροφής, mdt2325509
26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Προσάρτηση σε τρακτέρ, μηχανικό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
D&D landtechnika gummischieber hydraulik verstelbar
3
D&D landtechnika gummischieber hydraulik verstelbar
Σύρτες τροφής, mdt1827826
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, χειροκίνητo, υδραυλικό
880 €

Δείτε αγγελία
Holaras Futterkehrreifen Futterschieber Octo 1500 k
Βίντεο
4
Holaras Futterkehrreifen Futterschieber Octo 1500 k
Σύρτες τροφής, mdt1808095
24622 Gnutz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προσάρτηση σε τρακτέρ, μηχανικό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
auch für Schnee Gummischieber für Frontlader Euro WS 2.60 m auch für Schnee
2
auch für Schnee Gummischieber für Frontlader Euro WS 2.60 m auch für Schnee
Σύρτες τροφής, mdt3247578
27729 Vollersode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Προσάρτηση σε τρακτέρ
660 €
με 19% ΦΠΑ
555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
S Tech Dreipunkt
2
S Tech Dreipunkt
Σύρτες τροφής, mdt3627730
46459 Rees, Γερμανία
Προσάρτηση σε τρακτέρ, υδραυλικό
833 €
με 19% ΦΠΑ
700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BUWALDA
3
BUWALDA
Σύρτες τροφής, mdt1625492
49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Προσάρτηση σε τρακτέρ
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Voergangveger voerpadveger voerbandveger voerveger Hydr verstelbaar
2
Voergangveger voerpadveger voerbandveger voerveger Hydr verstelbaar
Σύρτες τροφής, mdt1240908
7951 KZ STAPHORST, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλικό
962 €
με 21% ΦΠΑ
795 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tuchel F 110
Tuchel F 110
Σύρτες τροφής, mdt3548989
54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.10 m, Προσάρτηση σε τρακτέρ, υδραυλικό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
wifo rubberschuif
3
wifo rubberschuif
Σύρτες τροφής, mdt3013256
8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Προσάρτηση σε τρακτέρ
250 €

Δείτε αγγελία
Giant Voerschuif NIEUW
2
Giant Voerschuif NIEUW
Σύρτες τροφής, mdt2085705
4906 AA Oosterhout N-Br, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, υδραυλικό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
nokka -
2
nokka -
Σύρτες τροφής, mdt3013284
8734 HE Oosterend, Ολλανδία
χειροκίνητo, μηχανικό
250 €

Δείτε αγγελία
Mehrtens Futterkehrrad Drehschieber DS
Mehrtens Futterkehrrad Drehschieber DS
Σύρτες τροφής, mdt3016028
26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.50 m
990 €

Δείτε αγγελία
Holaras Gummischieber Schneeschieber
3
Holaras Gummischieber Schneeschieber
Σύρτες τροφής, mdt3143246
24622 Gnutz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AP Voerband
3
AP Voerband
Σύρτες τροφής, mdt3389479
9051 JC Stiens, Ολλανδία
1.180 €
με 21% ΦΠΑ
975 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Zelfbouw 3 m
Zelfbouw 3 m
Σύρτες τροφής, mdt2895145
4128 LK LEXMOND, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Προσάρτηση σε τρακτέρ, υδραυλικό
1.350 €

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 27