Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
SID Stroheinstreugerät / Bale Unroller Spreader GTH-SIR
Βίντεο
10
SID Stroheinstreugerät / Bale Unroller Spreader GTH-SIR
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3701793
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Δεμάτια ενσιρώματος, Κυλινδρικά δεμάτια, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Εύρος ρίψης: 5.00 m, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Υδραυλική κίνηση
2.850 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schmihing GmbH Bedding Master XL Boxeneinstreugerät
5
Schmihing GmbH Bedding Master XL Boxeneinstreugerät
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt2065841
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
6.307 €
με 19% ΦΠΑ
5.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schmihing Bale Master zum Füttern und Einstreuen
3
Schmihing Bale Master zum Füttern und Einstreuen
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3537604
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
9.295 €
με 19% ΦΠΑ
7.811 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lucas Castor 30 RUC
6
Lucas Castor 30 RUC
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3673776
54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 20.00 m, ρυμουλκούμενα
19.635 €
με 19% ΦΠΑ
16.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schmihing Hurricane H, Strohbläser
4
Schmihing Hurricane H, Strohbläser
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3537619
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
12.700 €
με 19% ΦΠΑ
10.672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KH Einstreugerät KHUN155 | zum Füttern und Einstreuen
5
KH Einstreugerät KHUN155 | zum Füttern und Einstreuen
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3754652
74575 Schrozberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τετράγωνα δεμάτια, Εύρος ρίψης: 4.00 m, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Υδραυλική κίνηση
5.236 €
με 19% ΦΠΑ
4.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SID Stroheinstreugerät / Bale Unroller Spreader GTH-SIR
Βίντεο
10
SID Stroheinstreugerät / Bale Unroller Spreader GTH-SIR
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3701793
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Δεμάτια ενσιρώματος, Κυλινδρικά δεμάτια, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Εύρος ρίψης: 5.00 m, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Υδραυλική κίνηση
2.850 €

Δείτε αγγελία
Fliegl Einstreuschaufel
5
Fliegl Einstreuschaufel
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3733173
88377 Riedhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τετράγωνα δεμάτια, Εύρος ρίψης: 3.00 m, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Υδραυλική κίνηση
11.250 €
με 19% ΦΠΑ
9.454 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lucas Castor 30 RUC
6
Lucas Castor 30 RUC
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3673776
54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 20.00 m, ρυμουλκούμενα
19.635 €
με 19% ΦΠΑ
16.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Giant Tobroco MVB 1250
5
Giant Tobroco MVB 1250
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3715081
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
7.081 €
με 19% ΦΠΑ
5.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lucas Castor +30RUC
6
Lucas Castor +30RUC
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3549501
54568 Gerolstein - Roth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mehrtens  Einstreugerät EG 1200 BL
5
ΝΈΑ Mehrtens Einstreugerät EG 1200 BL
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3774971
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Υδραυλική κίνηση, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή
2.950 €
με 19% ΦΠΑ
2.479 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Giant Trobroco NL (am Lager) ZV350
7
Giant Trobroco NL (am Lager) ZV350
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3689853
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
5.891 €
με 19% ΦΠΑ
4.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AP ASM1500
10
AP ASM1500
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3661022
47665 Sonsbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Υδραυλική κίνηση
4.249 €
με 19% ΦΠΑ
3.571 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lanmdaschinen Neuhaus BBUN 180
Βίντεο
4
Lanmdaschinen Neuhaus BBUN 180
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3556369
49497 Mettingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εύρος ρίψης: 5.00 m
5.278 €
με 19% ΦΠΑ
4.435 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Walker Hustler SL-350
2
Walker Hustler SL-350
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3684427
65329 Hohenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Δεμάτια ενσιρώματος, Κυλινδρικά δεμάτια, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Υδραυλική κίνηση
6.188 €

Δείτε αγγελία
AP AS 1500
10
AP AS 1500
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3661024
47665 Sonsbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
5.891 €
με 19% ΦΠΑ
4.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lucas Castor 60
7
Lucas Castor 60
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3766102
8544 Nagem, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
11.700 €
με 17% ΦΠΑ
10.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Altec DR 160 PA
8
Altec DR 160 PA
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3763909
04886 Beilrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Teagle 8080 Dual Chop
5
Teagle 8080 Dual Chop
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3673952
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010
5.791 €
με 20% ΦΠΑ
4.826 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other TEAGLE1010
3
Other TEAGLE1010
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3713720
YO72BP Thirsk, Μεγ. Βρετανία
7.494 €
με 20% ΦΠΑ
6.245 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO KRUK RB1500
9
ΝΈΑ TOP-AGRO KRUK RB1500
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3772637
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
13.000 €

Δείτε αγγελία
TOP-AGRO SIPMA KRUK RB 1200
12
ΝΈΑ TOP-AGRO SIPMA KRUK RB 1200
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3772702
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
10.000 €

Δείτε αγγελία
Schmihing Hurricane H, Strohbläser
4
Schmihing Hurricane H, Strohbläser
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3537619
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
12.700 €
με 19% ΦΠΑ
10.672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmihing Bale Master zum Füttern und Einstreuen
3
Schmihing Bale Master zum Füttern und Einstreuen
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3537604
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
9.295 €
με 19% ΦΠΑ
7.811 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mrol MILL/Rozdrabniacz bijakowy ssąco - tłoczący H122/2 (18,5 kW)
3
Mrol MILL/Rozdrabniacz bijakowy ssąco - tłoczący H122/2 (18,5 kW)
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3545989
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.340 €
με 23% ΦΠΑ
1.903 € καθαρά
Δείτε αγγελία
West Straw shredder, West Comet
6
West Straw shredder, West Comet
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3628421
IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Τετράγωνα δεμάτια
1.260 €
με 20% ΦΠΑ
1.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mrol STRAW SHREDDER H122/4/ROZDRABNIACZ DO SŁOMY H122/4
6
Mrol STRAW SHREDDER H122/4/ROZDRABNIACZ DO SŁOMY H122/4
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3540786
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
3.004 €

Δείτε αγγελία
Schmihing GmbH Bedding Master XL Boxeneinstreugerät
5
Schmihing GmbH Bedding Master XL Boxeneinstreugerät
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt2065841
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
6.307 €
με 19% ΦΠΑ
5.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Calvet TR 120
6
Calvet TR 120
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3612726
77743 Neuried- Altenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Δεμάτια ενσιρώματος, Κυλινδρικά δεμάτια, Τετράγωνα δεμάτια, ρυμουλκούμενα, Υδραυλική κίνηση
9.520 €
με 19% ΦΠΑ
8.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 28