Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kverneland McHale Vicon Bergmann
Wessex BFR 180 Crossfire
8
ΝΈΑ Wessex BFR 180 Crossfire
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5412608 5412608
  LL16 5TA Denbigh, Μεγ. Βρετανία
9.267  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Skovbo
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5412241 5412241
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Spread A bale SBL130 21025086 (CW)
9
ΝΈΑ Spread A bale SBL130 21025086 (CW)
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5410125 5410125
  YO25 3QQ East Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
7.582  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
TOMAHAWK 505 M
3
TOMAHAWK 505 M
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5399402 5399402
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
8.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Lucas Castor 45G
6
Lucas Castor 45G
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5380257 5380257
  54316 Ollmuth, Γερμανία
Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 18.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
6.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Kverneland KD 807
5
Kverneland KD 807
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5377881 5377881
  31535 Neustadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
2.800  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Mehrtens Einstreuschaufel EG 1201
4
Mehrtens Einstreuschaufel EG 1201
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5367985 5367985
  54552 Steiningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εύρος ρίψης: 4.00 m, Τύπος: Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή
3.529,41  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sauerburger EG 2200
3
Sauerburger EG 2200
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5364708 5364708
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Τετράγωνα δεμάτια, Τύπος: Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Teagle Tomahawk 505M
5
Teagle Tomahawk 505M
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5355880 5355880
  07422 Bad Blankenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Κυλινδρικά δεμάτια, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
4.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Vicon Shredex 852
4
Vicon Shredex 852
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5352932 5352932
  41379 Brüggen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 20.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
13.865,55  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kverneland KD 836
12
Kverneland KD 836
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5342064 5342064
  4714 EE Sprundel, Ολλανδία
υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
3.250  €
Στείλτε email
Trioliet Block Cutter
10
Trioliet Block Cutter
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5341350 5341350
  LL16 5TA Denbigh, Μεγ. Βρετανία
4.493  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Robert P210 GT-M AVI Strohhäcksler
Robert P210 GT-M AVI Strohhäcksler
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5338535 5338535
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Robert P 1800 GT-M
4
Robert P 1800 GT-M
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5337933 5337933
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 22.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
"Robert" Einstreumaschine HYDROPAIL 2 GL EVO
"Robert" Einstreumaschine HYDROPAIL 2 GL EVO
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5337109 5337109
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 18.00 m, Τύπος: Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
10.990  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Vicon Shredex 853 mit Schwanenhals
7
Vicon Shredex 853 mit Schwanenhals
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5332464 5332464
  59609 Anröchte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Εύρος ρίψης: 20.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
16.250  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
SPREAD-A-BALE Midi Spreader
7
SPREAD-A-BALE Midi Spreader
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5329121 5329121
  BA10 0NH Somerset, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Lucas Castor 30R Shredder
6
Lucas Castor 30R Shredder
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5329070 5329070
  BA10 0NH Somerset, Μεγ. Βρετανία
10.952  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Teagle Tomahawk 505 M
4
Teagle Tomahawk 505 M
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5325691 5325691
  99334 Elleben OT Riechheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
5.490  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
VDMJ SH25-5013
12
VDMJ SH25-5013
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5298456 5298456
  7434 PW Lettele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
27.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Teagle Tomahawk 404M Straw Blower (JA)
10
Teagle Tomahawk 404M Straw Blower (JA)
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5294449 5294449
  YO25 3QQ East Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
5.336  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Teagle C12 Calibrator-Strohmühle
Βίντεο
4
Teagle C12 Calibrator-Strohmühle
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5292547 5292547
  48480 Lünne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
"Robert" Einstreu- und Futterverteilmaschine P 700 GT
10
"Robert" Einstreu- und Futterverteilmaschine P 700 GT
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5284839 5284839
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 20.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Robert Einstreu- und Futterverteilmaschine P400 GT
9
Robert Einstreu- und Futterverteilmaschine P400 GT
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5284801 5284801
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 20.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Robert Einstreumaschinen P210 GT-H
5
Robert Einstreumaschinen P210 GT-H
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5284782 5284782
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 18.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 135