Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kverneland Shredex 852
2
ΝΈΑ Kverneland Shredex 852
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4584963
  35321 Laubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 20.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk 4040
ΝΈΑ Teagle Tomahawk 4040
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4582635
  31400 Đakovo, Κροατία
4.044,22 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SIG Ballenabroller Drake SD-1
Βίντεο
5
SIG Ballenabroller Drake SD-1
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4578383
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 6.00 m, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
8.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle 8080 TRAILED BALE SHREDDER
6
Teagle 8080 TRAILED BALE SHREDDER
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4578208
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
4.558,57 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spread-a-Bale Maxi
4
Spread-a-Bale Maxi
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4573215
  33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 8.00 m, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Υδραυλική κίνηση
14.201,68 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spread-a-Bale Midi
7
Spread-a-Bale Midi
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4573212
  33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 8.00 m, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Υδραυλική κίνηση
13.613,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spread-a-Bale Mini
7
Spread-a-Bale Mini
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4573211
  33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Ημερομηνία εγγραφής: 17.03.2019, Εύρος ρίψης: 8.00 m, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Υδραυλική κίνηση
12.857,14 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
West Comet
7
West Comet
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4569034
  IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Τετράγωνα δεμάτια, Άξονας pto
1.067,51 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VDW BeddingMaster XL
9
VDW BeddingMaster XL
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4568322
  27798 Hude-Langenberg, Γερμανία
Εύρος ρίψης: 4.00 m, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
4.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lucas Raptor C
5
Lucas Raptor C
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4567225
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 15.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
4.159,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk 505 M
3
Teagle Tomahawk 505 M
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4567223
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Κυλινδρικά δεμάτια, Συνημμένα, Άξονας pto
7.521,01 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland 853
Kverneland 853
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4566645
  CV37 8SX Stratford-upon-Avon, Μεγ. Βρετανία
ρυμουλκούμενα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 KIDD 4/5 Round Bale Chopper
10
KIDD 4/5 Round Bale Chopper
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4565575
  SN10 1SY Devizes, Μεγ. Βρετανία
1.096,36 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lucas Raptor
5
Lucas Raptor
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4565052
  25879 Stapel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2018, Εύρος ρίψης: 15.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn PRIMOR 2060M
Kuhn PRIMOR 2060M
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4563663
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012
8.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Emily Delta
8
Emily Delta
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4558822
  64354 Reinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνημμένα
11.344,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VDW stroblaaswagen
6
VDW stroblaaswagen
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4555950
  7122 KB Aalten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Τετράγωνα δεμάτια, Εύρος ρίψης: 17.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
10.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk 8080 Dual Chop
10
Teagle Tomahawk 8080 Dual Chop
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4542616
  SN10 1SY Devizes, Μεγ. Βρετανία
6.866,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AP Einstreugerät ASM 1750
4
AP Einstreugerät ASM 1750
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4541933
  48351 Everswinkel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Flingk SE250 Einstreumaschine
Βίντεο
5
Flingk SE250 Einstreumaschine
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4541904
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Εύρος ρίψης: 2.00 m
3.284 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VDMJ WSB 1513Z Einstreumaschine
5
VDMJ WSB 1513Z Einstreumaschine
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4541519
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 15.00 m, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Einstreugerät / Einstreuschaufel BIG
2
Fliegl Einstreugerät / Einstreuschaufel BIG
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4538541
  89547 Gerstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 4.00 m, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Hawe SVW2RO
20
Hawe SVW2RO
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4538282
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Ημερομηνία εγγραφής: 26.11.2011, Εύρος ρίψης: 15.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk 5050
11
Teagle Tomahawk 5050
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4527312
  4709 PH Nispen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
POM dmuchawa do siana słomy ziarna dmuchawa
3
POM dmuchawa do siana słomy ziarna dmuchawa
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4525788
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1990
280,33 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 117