Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bergmann
5
ΝΈΑ Bergmann
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4106319
34549 Edertal, Γερμανία
1.750 €

Δείτε αγγελία
Briol ESG 220 Einstreumaschine
6
Briol ESG 220 Einstreumaschine
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4103896
39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Υδραυλική κίνηση
2.000 €

Δείτε αγγελία
BRIOL ESG 220
5
BRIOL ESG 220
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4103890
39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk T4040
5
Teagle Tomahawk T4040
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4103817
39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 10.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
4.000 €

Δείτε αγγελία
Teagle T505XLM
6
Teagle T505XLM
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4103801
39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Ημερομηνία εγγραφής: 19.06.2018, Εύρος ρίψης: 6.00 m, Συνημμένα
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lucas Castor 30 +
5
Lucas Castor 30 +
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4096221
47638 Straelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 15.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
10.840 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL B Max 1500
7
BvL B Max 1500
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4081391
9631 Allerborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
3.500 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL B-MAX 1500
10
BvL B-MAX 1500
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4071807
35781 Weilburg-Ahausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2012, Συνημμένα
3.529 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Walker Windhund
11
Walker Windhund
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4037598
49419 Wagenfeld-Ströhen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 15.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
7.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle T 7100 SC Einsreumaschine-Silageverteiler-Ballenauflöser
Βίντεο
4
Teagle T 7100 SC Einsreumaschine-Silageverteiler-Ballenauflöser
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4019695
48480 Lünne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 18.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Teagle T8550 Dual Chop Einstreumaschine - Strohhäcksler
Βίντεο
4
Teagle T8550 Dual Chop Einstreumaschine - Strohhäcksler
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4019685
48480 Lünne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 22.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Vicon Shredex 852
3
Vicon Shredex 852
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4005704
59609 Anröchte, Γερμανία
υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 20.00 m, Συνημμένα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Walker SL 360X
8
Walker SL 360X
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3958276
71701 Schwieberdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
6.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Altec DT 125 Axial Pick`n Go
6
Altec DT 125 Axial Pick`n Go
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3954686
87650 Baisweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 6.00 m, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Υδραυλική κίνηση
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kverneland Strohballenhäcksler 807
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3954003
61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 8.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
8.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe SVW II HBS
9
Hawe SVW II HBS
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3929883
04916 Herzberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
11.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Primor 3560
5
Kuhn Primor 3560
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3928173
CV37 8SX Stratford-upon-Avon, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009
5.961 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Primor 5060 Strohakselaar
Kuhn Primor 5060 Strohakselaar
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3917902
5460 GG Veghel, Ολλανδία
7.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe SVW 2 RO
17
Hawe SVW 2 RO
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3907462
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1994, Εύρος ρίψης: 8.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Altec
Altec
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3889387
9775 Weicherdange, Λουξεμβούργο
2.350 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle T 8500 SC Einstreumaschine, Ballenauflöser
Βίντεο
4
Teagle T 8500 SC Einstreumaschine, Ballenauflöser
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3874935
48480 Lünne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Teagle T 505M Strohmühle, Ballenauflöser
Βίντεο
2
Teagle T 505M Strohmühle, Ballenauflöser
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3874932
48480 Lünne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Συνημμένα, Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VDMJ Siloballenverteiler & Einstreumaschine ZB 270
6
VDMJ Siloballenverteiler & Einstreumaschine ZB 270
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3862084
54558 Mückeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 15.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lucas Paillotte VERKAUFT
6
Lucas Paillotte VERKAUFT
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3859844
54316 Ollmuth, Γερμανία
υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 20.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
6.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
STS KAMZIK STANDARD
-21%
12
STS KAMZIK STANDARD
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3852914
08294 Lößnitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
15.958 €
20.170 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 51