Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kverneland McHale Kuhn Bergmann Vicon
Teagle Tomahawk 8500
10
ΝΈΑ Teagle Tomahawk 8500
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5015717 5015717
  SN10 1SY Devizes, Μεγ. Βρετανία
10.796 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk 1010 Straw Chopper  - £POA
4
Teagle Tomahawk 1010 Straw Chopper - £POA
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5011125 5011125
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland KD 807
3
Kverneland KD 807
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5009767 5009767
  26169 Friesoythe, Γερμανία
Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
6.800 €
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk 505 M Strohmühle
2
Teagle Tomahawk 505 M Strohmühle
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5009523 5009523
  91448 Emskirchen, Γερμανία
Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
6.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lucas Castor R 60²
3
Lucas Castor R 60²
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5003097 5003097
  75389 Neuweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 20.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lucas Castor R 20
4
Lucas Castor R 20
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5003043 5003043
  75389 Neuweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 20.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige Hustler 2000
10
Sonstige Hustler 2000
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5002610 5002610
  SN10 1SY Devizes, Μεγ. Βρετανία
3.793 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Kidd 4/5
8
Sonstige Kidd 4/5
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 5002609 5002609
  SN10 1SY Devizes, Μεγ. Βρετανία
1.109 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Primor 2060 M
4
Kuhn Primor 2060 M
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4993719 4993719
  57610 Altenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 18.00 m, Τύπος: Συνημμένα, ...
8.500 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Pro864 Trailed Bale Chopper  - £10,850 +vat
3
Kverneland Pro864 Trailed Bale Chopper - £10,850 +vat
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4991445 4991445
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019
12.663 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lucas Castor 30 RUC
9
Lucas Castor 30 RUC
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4980825 4980825
  54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 25.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, ...
10.084,03 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Teagle Telehawk
4
Teagle Telehawk
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4980657 4980657
  26272 Falkenberg, Σουηδία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Tomahawk Teagle 505 M
3
Tomahawk Teagle 505 M
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4980238 4980238
  57482 Wenden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εύρος ρίψης: 10.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
6.596,64 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL B-Max 1700/06
3
BvL B-Max 1700/06
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4976571 4976571
  54614 Winringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
3.950 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk T808 dual chop
5
Teagle Tomahawk T808 dual chop
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4976087 4976087
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 18.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
9.100 €
9.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Grutech Promotion Grutech Ścielarka,Stroheinstreugerät/Ballenauflöser GTH-SIRM 1,2-1,6
3
Grutech Promotion Grutech Ścielarka,Stroheinstreugerät/Ballenauflöser GTH-SIRM 1,2-1,6
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4975319 4975319
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 8.00 m, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
2.908 €
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn Primor 3570M
7
Kuhn Primor 3570M
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4975080 4975080
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 18.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, ...
9.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle TOMAHAWK 5050 BALE SHREDDER
6
Teagle TOMAHAWK 5050 BALE SHREDDER
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4972957 4972957
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
1.978 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lucas CASTOR 30 Trailed Straw Chopper
10
Lucas CASTOR 30 Trailed Straw Chopper
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4942439 4942439
  SN10 1SY Devizes, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige SHELBOURNE Powermix 2
10
Sonstige SHELBOURNE Powermix 2
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4942443 4942443
  SN10 1SY Devizes, Μεγ. Βρετανία
5.777 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk 8500 SC
4
Teagle Tomahawk 8500 SC
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4936670 4936670
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 22.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland KD832 Trailed Straw Chopper
10
Kverneland KD832 Trailed Straw Chopper
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4921659 4921659
  SN10 1SY Devizes, Μεγ. Βρετανία
3.793 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mehrtens BV 1400 S
9
Mehrtens BV 1400 S
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4921334 4921334
  01768 Glashütte/Luchau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 8.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
6.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jentil P 4200 RE
10
Jentil P 4200 RE
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4919726 4919726
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2006
8.500 €
εξ. 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale C460 STRAW CHOPPER
6
McHale C460 STRAW CHOPPER
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4919561 4919561
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
13.947 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 135