Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Lucas Raptor M
7
Lucas Raptor M
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3590767
54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Κυλινδρικά δεμάτια, Τετράγωνα δεμάτια, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Εύρος ρίψης: 20.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
6.902 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schmihing GmbH Ballenauflöser ROLLER
4
Schmihing GmbH Ballenauflöser ROLLER
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt2962451
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
3.641 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.060 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schmihing Bale Master zum Füttern und Einstreuen
3
Schmihing Bale Master zum Füttern und Einstreuen
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3537604
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
9.295 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.811 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schmihing GmbH Bedding Master XL Boxeneinstreugerät
5
Schmihing GmbH Bedding Master XL Boxeneinstreugerät
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt2065841
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
6.307 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schmihing Hurricane H, Strohbläser
4
Schmihing Hurricane H, Strohbläser
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3537619
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
12.700 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.672 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Athenor 5070
3
ΝΈΑ Kuhn Athenor 5070
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3667324
5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 18.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ralle 33.600 Ballenhäcksler
3
Ralle 33.600 Ballenhäcksler
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3664708
39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
4.998 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ferri F200
3
Ferri F200
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3664584
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
2.611 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.176 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SUMO 6M STRAKE
4
SUMO 6M STRAKE
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3664578
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AP AS 1500
10
AP AS 1500
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3661024
47665 Sonsbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
5.891 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AP ASM1500
10
AP ASM1500
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3661022
47665 Sonsbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Υδραυλική κίνηση
4.249 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.571 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn PRIMOR 2060M
2
Kuhn PRIMOR 2060M
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3647197
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AP ASM 1500
2
AP ASM 1500
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3629929
48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Υδραυλική κίνηση
5.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.706 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Linka
8
Linka
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3613455
18195 Selpin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Κυλινδρικά δεμάτια, Τετράγωνα δεμάτια
8.329 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.999 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Calvet TR 120
6
Calvet TR 120
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3612726
77743 Neuried- Altenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Δεμάτια ενσιρώματος, Κυλινδρικά δεμάτια, Τετράγωνα δεμάτια, Υδραυλική κίνηση, ρυμουλκούμενα
9.520 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Primor 2060 M
9
Kuhn Primor 2060 M
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3602775
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2017, Εύρος ρίψης: 18.00 m, Συνημμένα, ...
16.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.118 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lucas Spirmix Jet 120
15
Lucas Spirmix Jet 120
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3592019
49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 18.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
23.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.832 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lucas Raptor M
7
Lucas Raptor M
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3590767
54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Κυλινδρικά δεμάτια, Τετράγωνα δεμάτια, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Εύρος ρίψης: 20.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
6.902 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Einstreugerät Selbstbefüller Quappen Lader
Einstreugerät Selbstbefüller Quappen Lader
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3573366
49586 Neuenkirchen/Bramsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
5.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
EMILY Delta
9
EMILY Delta
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3564857
62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Κυλινδρικά δεμάτια
12.416 EUR

Δείτε αγγελία
Lanmdaschinen Neuhaus BBUN 180
Βίντεο
8
Lanmdaschinen Neuhaus BBUN 180
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3556369
49497 Mettingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εύρος ρίψης: 5.00 m
5.278 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.435 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lucas Castor +30RUC
6
Lucas Castor +30RUC
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3549501
54568 Gerolstein - Roth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mrol MILL/Rozdrabniacz bijakowy ssąco - tłoczący H122/2 (18,5 kW)
3
Mrol MILL/Rozdrabniacz bijakowy ssąco - tłoczący H122/2 (18,5 kW)
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3545989
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.323 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.888 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mrol STRAW SHREDDER H122/4/ROZDRABNIACZ DO SŁOMY H122/4
6
Mrol STRAW SHREDDER H122/4/ROZDRABNIACZ DO SŁOMY H122/4
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3540786
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.981 EUR

Δείτε αγγελία
Schmihing Hurricane H, Strohbläser
4
Schmihing Hurricane H, Strohbläser
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3537619
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
12.700 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.672 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmihing Bale Master zum Füttern und Einstreuen
3
Schmihing Bale Master zum Füttern und Einstreuen
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3537604
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
9.295 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.811 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Altec DR 160 PA
4
Altec DR 160 PA
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3513561
35321 Laubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
4.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.782 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland KD 807
5
Kverneland KD 807
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3466304
49692 Cappeln / Sevelten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 10.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
6.902 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmihing GmbH Ballenauflöser ROLLER TT 180° schwenkbar
3
Schmihing GmbH Ballenauflöser ROLLER TT 180° schwenkbar
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt3114079
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
4.415 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.710 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmihing GmbH Ballenauflöser ROLLER
4
Schmihing GmbH Ballenauflöser ROLLER
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, mmt2962451
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
3.641 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.060 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 26