Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kverneland Kuhn McHale Vicon
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
VDMJ WSB 1513Z
3
ΝΈΑ VDMJ WSB 1513Z
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4807995 4807995
  25764 Wesselburener Deichhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική πόρτα καρότσας, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 15.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Altec DR 160 PS
5
ΝΈΑ Altec DR 160 PS
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4807947 4807947
  49413 Dinklage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
2.773,11 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tobroco Giant MVB 500
7
Tobroco Giant MVB 500
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4802837 4802837
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Τύπος: Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
1.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AP ASM 1750
4
AP ASM 1750
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4799753 4799753
  49413 Dinklage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
4.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Silofarmer.fr DB20
6
Silofarmer.fr DB20
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4795991 4795991
  16928 Pritzwalk, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 10.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VDW Gedragen
4
VDW Gedragen
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4793952 4793952
  7471 GJ Goor, Ολλανδία
Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 18.00 m, Τύπος: Συνημμένα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn Primor 3560
5
Kuhn Primor 3560
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4784018 4784018
  4709 PH Nispen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk 404-M Straw Mill
6
Teagle Tomahawk 404-M Straw Mill
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4778188 4778188
  54568 Gerolstein - Roth, Γερμανία
Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
3.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Haybuster H1130 Strohmühle Haybuster H1130 Biomassenmühle
7
Haybuster H1130 Strohmühle Haybuster H1130 Biomassenmühle
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4770301 4770301
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
83.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Flingk Einstreumaschine SVV1000 Quaderballenauflöser
4
Flingk Einstreumaschine SVV1000 Quaderballenauflöser
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4762863 4762863
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τετράγωνα δεμάτια, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
5.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MROL Strohschneidmaschine H122/4/ STRAW SHREDDER H122/4/ ДРОБИЛКА
5
MROL Strohschneidmaschine H122/4/ STRAW SHREDDER H122/4/ ДРОБИЛКА
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4756620 4756620
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
3.055,64 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Grutech Ścielarka Rozwijacz bel  Stroheinstreugerät Ballenauflöser  Grutech GTH-SIRH IV
Βίντεο
17
Grutech Ścielarka Rozwijacz bel Stroheinstreugerät Ballenauflöser Grutech GTH-SIRH IV
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4756047 4756047
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 8.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
4.324,90 €
logo
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk Einstreumaschine T8500
5
Teagle Tomahawk Einstreumaschine T8500
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4752071 4752071
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 22.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk T8550 Strohhäcksler
5
Teagle Tomahawk T8550 Strohhäcksler
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4752055 4752055
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 22.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk T8150 Strohhäcksler
5
Teagle Tomahawk T8150 Strohhäcksler
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4752040 4752040
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 18.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
VDW Hurricane H
5
VDW Hurricane H
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4745193 4745193
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 15.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BRIOL Maschinenbau ESG 220/2
5
BRIOL Maschinenbau ESG 220/2
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4738752 4738752
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
3.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle 8080 TRAILED STRAW CHOPPER
5
Teagle 8080 TRAILED STRAW CHOPPER
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4734089 4734089
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
5.511,28 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Primor 2060
19
Kuhn Primor 2060
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4722721 4722721
  4233 GA Ameide, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
5.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe SVW2R
18
Hawe SVW2R
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4710317 4710317
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Φωτισμός, Κυλινδρικά δεμάτια, Ημερομηνία εγγραφής: 03.03.1998, Εύρος ρίψης: 10.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Flingk SVV 1000
5
Flingk SVV 1000
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4704329 4704329
  47533 Kleve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τετράγωνα δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 3.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
8.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle 8100
4
Teagle 8100
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4700277 4700277
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk Range
4
Teagle Tomahawk Range
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4700272 4700272
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
McHale C460 Straw Chopper
3
McHale C460 Straw Chopper
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4700273 4700273
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Teagle 1010
3
Teagle 1010
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4700271 4700271
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 129