Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Hawe SVW 2 RO
17
Hawe SVW 2 RO
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3907462
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1994, Εύρος ρίψης: 8.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
3.451 €
με 19% ΦΠΑ
2.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hawe SVW 2 HRS
10
Hawe SVW 2 HRS
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3876013
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Ημερομηνία εγγραφής: 02.05.1998, Εύρος ρίψης: 8.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
2.500 €

Δείτε αγγελία
VDMJ Siloballenverteiler & Einstreumaschine ZB 270
6
VDMJ Siloballenverteiler & Einstreumaschine ZB 270
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3862084
54558 Mückeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 15.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lucas Raptor
4
Lucas Raptor
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3832206
75389 Neuweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Κυλινδρικά δεμάτια, Τετράγωνα δεμάτια, υδραυλική πόρτα καρότσας, Εύρος ρίψης: 20.00 m, Υδραυλική κίνηση, Συνημμένα
17.255 €
με 19% ΦΠΑ
14.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lucas Castor 20 RUB
9
Lucas Castor 20 RUB
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3793082
54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δεμάτια ενσιρώματος, Κυλινδρικά δεμάτια, Τετράγωνα δεμάτια, υδραυλική πόρτα καρότσας, Εύρος ρίψης: 20.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
18.213 €
με 19% ΦΠΑ
15.305 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lucas Castor R20
3
Lucas Castor R20
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3793073
75389 Neuweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δεμάτια ενσιρώματος, Κυλινδρικά δεμάτια, Τετράγωνα δεμάτια, υδραυλική πόρτα καρότσας, Εύρος ρίψης: 20.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
18.207 €
με 19% ΦΠΑ
15.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SID Stroheinstreugerät / Bale Unroller Spreader GTH-SIR
Βίντεο
9
SID Stroheinstreugerät / Bale Unroller Spreader GTH-SIR
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3701793
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Δεμάτια ενσιρώματος, Κυλινδρικά δεμάτια, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Εύρος ρίψης: 5.00 m, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Υδραυλική κίνηση
3.100 €

Δείτε αγγελία
VDMJ ZBMM 2213 VD Silageballenauflöser / Einstreumaschine
6
VDMJ ZBMM 2213 VD Silageballenauflöser / Einstreumaschine
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3793304
54558 Mückeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 15.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VDMJ ZB 2013 Z Einstreumaschine Bowdenzugbedienung
10
VDMJ ZB 2013 Z Einstreumaschine Bowdenzugbedienung
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3793291
54558 Mückeln, Γερμανία
Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 18.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VDMJ ZB 2013 Einstreumaschine Joystickbedienung
11
VDMJ ZB 2013 Einstreumaschine Joystickbedienung
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3793289
54558 Mückeln, Γερμανία
Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 18.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Altec DR 280 PA
4
Altec DR 280 PA
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3791562
9631 Allerborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Εύρος ρίψης: 6.00 m, Υδραυλική κίνηση, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή
10.472 €
με 17% ΦΠΑ
8.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Einstreuschaufel
5
Fliegl Einstreuschaufel
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3733173
88377 Riedhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τετράγωνα δεμάτια, Εύρος ρίψης: 3.00 m, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Υδραυλική κίνηση
11.250 €
με 19% ΦΠΑ
9.454 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VDMJ WSB 1510 Confort für Hoflader ab 33PS
7
VDMJ WSB 1510 Confort für Hoflader ab 33PS
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3791946
54558 Mückeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τετράγωνα δεμάτια, Εύρος ρίψης: 9.00 m, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VDMJ WSB 2513Z
6
VDMJ WSB 2513Z
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3791945
54558 Mückeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 15.00 m, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VDMJ WSB 1513Z
14
VDMJ WSB 1513Z
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3791939
54558 Mückeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Κυλινδρικά δεμάτια, Τετράγωνα δεμάτια, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Εύρος ρίψης: 15.00 m, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lucas Raptor
4
Lucas Raptor
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3885825
24860 Böklund, Γερμανία
Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Συνημμένα, Άξονας pto
8.866 €
με 19% ΦΠΑ
7.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Walker SL 360X
Βίντεο
10
Walker SL 360X
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3829223
71701 Schwieberdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δεμάτια ενσιρώματος, Κυλινδρικά δεμάτια, Υδραυλική κίνηση, Συνημμένα
7.497 €
με 19% ΦΠΑ
6.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
STS ROMET L
3
STS ROMET L
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3848228
93437 Furth im Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Κυλινδρικά δεμάτια, Τετράγωνα δεμάτια, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Φωτισμός, ρυμουλκούμενα, Υδραυλική κίνηση
20.990 €
27.168 €

με 19% ΦΠΑ
17.639 € καθαρά
Δείτε αγγελία
STS KAMZIK STANDARD
12
STS KAMZIK STANDARD
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3852914
08294 Lößnitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Κυλινδρικά δεμάτια, Τετράγωνα δεμάτια, Φωτισμός, Άξονας pto, ρυμουλκούμενα
18.990 €
24.002 €

με 19% ΦΠΑ
15.958 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Teagle T 8500 SC Einstreumaschine, Ballenauflöser
Βίντεο
3
Teagle T 8500 SC Einstreumaschine, Ballenauflöser
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3874935
48480 Lünne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Giant Tobroco MVB 1250
5
Giant Tobroco MVB 1250
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3715081
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
7.081 €
με 19% ΦΠΑ
5.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lucas Castor 30 RUC !!VERKAUFT!!
6
Lucas Castor 30 RUC !!VERKAUFT!!
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3673776
54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Δεμάτια ενσιρώματος, Κυλινδρικά δεμάτια, Τετράγωνα δεμάτια, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Φωτισμός, Εύρος ρίψης: 20.00 m, ρυμουλκούμενα
19.635 €
με 19% ΦΠΑ
16.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Walker Chainless 2000
Βίντεο
6
Walker Chainless 2000
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3829335
71701 Schwieberdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
10.002 €
με 19% ΦΠΑ
8.405 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Giant Trobroco NL (am Lager) ZV350
7
Giant Trobroco NL (am Lager) ZV350
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3689853
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συνημμένα, Υδραυλική κίνηση
5.891 €
με 19% ΦΠΑ
4.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland KD 807
5
Kverneland KD 807
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 3923153
54636 Wolsfeld, Γερμανία
Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 8.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
2.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.258 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 48