Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
BEL-AIR 2028
3
ΝΈΑ BEL-AIR 2028
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4456278
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Άξονας pto
6.772,77 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale C460
17
ΝΈΑ McHale C460
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4453622
  4233 GA Ameide, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
VÖLK RBH Strohhäcksler/Einstreuer
4
VÖLK RBH Strohhäcksler/Einstreuer
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4450764
  69493 Hirschberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, υδραυλική πόρτα καρότσας, Κυλινδρικά δεμάτια, Συνημμένα, Άξονας pto
2.258,36 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle 8150 "Dual Chop" Straw chopper
Teagle 8150 "Dual Chop" Straw chopper
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4448777
  OX14 3AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
11.005,76 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Primor 2060 H
6
Kuhn Primor 2060 H
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4448198
  31311 Uetze, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 15.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
8.039,75 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Primor 2060M
3
Kuhn Primor 2060M
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4446559
  65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 17.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
7.479 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Primor 3560
8
Kuhn Primor 3560
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4444286
  23972 Groß Stieten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
3.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Roto Grind 760
Roto Grind 760
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4440607
  97232 Giebelstadt-Herchsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Ημερομηνία εγγραφής: 08.01.2016, Εύρος ρίψης: 15.00 m, ...
19.500 €
20.168,07 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon Shredex 853
5
Vicon Shredex 853
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4438457
  59609 Anröchte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Εύρος ρίψης: 20.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lucas Castor 20 RUB
12
Lucas Castor 20 RUB
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4433023
  54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 22.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
11.764,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jeantil LP2800 F
6
Jeantil LP2800 F
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4432937
  39175 Woltersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 10.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Himel
3
Himel
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4432805
  31699 Beckedorf, Γερμανία
Κυλινδρικά δεμάτια
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Spread-A-Bale Maxi Galvanised
Spread-A-Bale Maxi Galvanised
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4429695
  SO21 3DN Hampshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lucas Castor 80 RUB leider verkauft
12
Lucas Castor 80 RUB leider verkauft
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4427155
  54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 22.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Emily Mini'Dis+ Einstreugerät
4
Emily Mini'Dis+ Einstreugerät
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4424123
  49413 Dinklage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 06.06.2016, Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Υδραυλική κίνηση
6.890,76 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 KIDD 450 TC BALE SHREDDER
7
KIDD 450 TC BALE SHREDDER
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4417475
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
15.802,01 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 KIDD 450 TRAILED BALE SHREDDER
7
KIDD 450 TRAILED BALE SHREDDER
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4417476
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
13.544,42 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland 832 STRAW CHOPPER
3
Kverneland 832 STRAW CHOPPER
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4417473
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
3.945,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland 856 STRAW CHOPPER
6
Kverneland 856 STRAW CHOPPER
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4417427
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
5.642,85 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Teagle Tomahawk 8550 Dual Chop
6
Teagle Tomahawk 8550 Dual Chop
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4416153
  26316 Varel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 22.00 m, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
16.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lucas Castor + 30 R
11
Lucas Castor + 30 R
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4415069
  06712 Salsitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, ρυμουλκούμενα, Άξονας pto
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Himel STZ540 HIMEL - Strohmühle mit Gelenkwellenantrieb
4
Himel STZ540 HIMEL - Strohmühle mit Gelenkwellenantrieb
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4410284
  72393 Baden-Württemberg - Burladingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Εύρος ρίψης: 20.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
4.393,80 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Belair 2258
4
Belair 2258
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4410048
  GL20 7EF Tewkesbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Teagle 8500 STRAW CHOPPER
Teagle 8500 STRAW CHOPPER
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4402508
  DT11 7TF Blandford Forum, Μεγ. Βρετανία
10.159,16 €
Δείτε αγγελία
Electra Electra BHD 2500 Strohmühle
7
Electra Electra BHD 2500 Strohmühle
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4394937
  48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Ημερομηνία εγγραφής: 16.05.2016, Εύρος ρίψης: 10.00 m, Συνημμένα, Άξονας pto
15.966 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 103