Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kverneland Kuhn McHale Bergmann Vicon
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Hustler SL360X
Βίντεο
6
Hustler SL360X
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4695103 4695103
  71701 Schwieberdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Ημερομηνία εγγραφής: 08.05.2019, Τύπος: Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
6.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lucas Castor+ 20R
5
Lucas Castor+ 20R
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4675193 4675193
  54568 Gerolstein - Roth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 18.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lucas Castor 30
4
Lucas Castor 30
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4674618 4674618
  54568 Gerolstein - Roth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, υδραυλική πόρτα καρότσας, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 15.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
6.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agerskov AM220 AM220
7
Agerskov AM220 AM220
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4877202 4877202
  6604CK Wijchen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ημερομηνία εγγραφής: 03.08.2019, Εύρος ρίψης: 25.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
2.750 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Grutech Ścielarka Rozwijacz bel  Stroheinstreugerät Ballenauflöser  Grutech GTH-SIRH IV
Βίντεο
17
Grutech Ścielarka Rozwijacz bel Stroheinstreugerät Ballenauflöser Grutech GTH-SIRH IV
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4756047 4756047
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 8.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
4.226,06 €
logo
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk Einstreumaschine T8500
5
Teagle Tomahawk Einstreumaschine T8500
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4752071 4752071
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 22.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk T8550 Strohhäcksler
5
Teagle Tomahawk T8550 Strohhäcksler
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4752055 4752055
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 22.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Teagle Tomahawk T8150 Strohhäcksler
5
Teagle Tomahawk T8150 Strohhäcksler
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4752040 4752040
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 18.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Silofarmer.fr DB20
6
Silofarmer.fr DB20
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4795991 4795991
  16928 Pritzwalk, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 10.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe SVW2R
18
Hawe SVW2R
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4710317 4710317
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Φωτισμός, Κυλινδρικά δεμάτια, Ημερομηνία εγγραφής: 03.03.1998, Εύρος ρίψης: 10.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Altec DR 160
18
Altec DR 160
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4676994 4676994
  46282 Dorsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, υδραυλική πόρτα καρότσας, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 1.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
3.650 €
Δείτε αγγελία
VDMJ WSB 1513Z
8
VDMJ WSB 1513Z
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4807995 4807995
  25764 Wesselburener Deichhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική πόρτα καρότσας, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 15.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KH Maschinen Einstreugerät für Liegenboxen | Hoflader  | NEU
Βίντεο
6
KH Maschinen Einstreugerät für Liegenboxen | Hoflader | NEU
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4378939 4378939
  74575 Schrozberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τετράγωνα δεμάτια, Εύρος ρίψης: 4.00 m, Τύπος: Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
4.520 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Flink SSV 1250
5
Flink SSV 1250
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4603173 4603173
  98634 Kaltensundheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τετράγωνα δεμάτια, Εύρος ρίψης: 1.50 m, Τύπος: Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
9.799 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lucas C-Kator 32 Strohmühle
8
Lucas C-Kator 32 Strohmühle
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4350928 4350928
  54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Εύρος ρίψης: 18.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
VDW BeddingMaster XL
9
VDW BeddingMaster XL
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4568322 4568322
  27798 Hude-Langenberg, Γερμανία
Εύρος ρίψης: 4.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
4.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lucas Raptor C
5
Lucas Raptor C
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4567225 4567225
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 15.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
4.159,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
STS Olbramovice Romet
Βίντεο
3
STS Olbramovice Romet
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4616199 4616199
  04356 Messegelände Leipzig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, υδραυλική πόρτα καρότσας, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 18.00 m, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Μηχανισμός κίνησης: Άξονας pto
17.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SIG Ballenabroller Drake SD-1
Βίντεο
5
SIG Ballenabroller Drake SD-1
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4578383 4578383
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 6.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
8.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spread-a-Bale Midi
7
Spread-a-Bale Midi
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4573212 4573212
  33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 8.00 m, Τύπος: Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
13.613,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spread-a-Bale Mini
7
Spread-a-Bale Mini
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4573211 4573211
  33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Ημερομηνία εγγραφής: 17.03.2019, Εύρος ρίψης: 8.00 m, Τύπος: Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
12.857,14 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spread-a-Bale Maxi
4
Spread-a-Bale Maxi
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4573215 4573215
  33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 8.00 m, Τύπος: Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
14.201,68 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VDMJ WSB 1513Z Einstreumaschine
5
VDMJ WSB 1513Z Einstreumaschine
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4541519 4541519
  39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Τετράγωνα δεμάτια, Κυλινδρικά δεμάτια, Εύρος ρίψης: 15.00 m, Τύπος: Συνημμένα, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SID Stroheinstreugerät/ Ballenauflöser 1,4-1,6m  GTH-SIR
Βίντεο
11
SID Stroheinstreugerät/ Ballenauflöser 1,4-1,6m GTH-SIR
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4499313 4499313
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Περιστρεφόμενος αγωγός εκφόρτωσης, Κυλινδρικά δεμάτια, Δεμάτια ενσιρώματος, Εύρος ρίψης: 5.00 m, Τύπος: Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Altec DR 160 PS Lat
5
Altec DR 160 PS Lat
Φυσητήρες άχυρου/διαχωριστές δεματιών, 4627543 4627543
  9631 Allerborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ημερομηνία εγγραφής: 12.12.2000, Εύρος ρίψης: 6.00 m, Τύπος: Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή, Μηχανισμός κίνησης: Υδραυλική κίνηση
3.300 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 130