Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κατεργασία εδάφους
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Κατεργασία εδάφους

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κατεργασία εδάφους στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Unia Tiefenlockerer Kret 3 S mit Walze, NEU
Βίντεο
9
Unia Tiefenlockerer Kret 3 S mit Walze, NEU
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet2452908
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.65 m
9.818 €
με 19% ΦΠΑ
8.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kuhn CDM 400
9
Kuhn CDM 400
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3820335
27619 Schiffdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Δίχαλα με ελατήρια, Καλλιεργητής ίχνους, Ημερομηνία εγγραφής: 29.04.2016, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Σύντομος συνδυασμός, Λοιπά
4.501 €
με 19% ΦΠΑ
3.782 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Top-Agro Grano-System Scheibenegge Flexringwalze + Striegel 5m NEU
Βίντεο
11
Top-Agro Grano-System Scheibenegge Flexringwalze + Striegel 5m NEU
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt2536517
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Φωτισμός
9.899 €
11.000 €


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGRITECH Tillager 300
9
AGRITECH Tillager 300
Καλλιεργητής, cbt3327310
66629 Freisen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Με ραβδώσεις
9.900 €
με 19% ΦΠΑ
8.319 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Technopol Kultivator AK-4
4
Technopol Kultivator AK-4
Συμπιεστές εδάφους, clt3701646
25491 Kropyvnytskyi, Ουκρανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
4.385 €

Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/4,5H3 4,5 m Durchm. 450 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/4,5H3 4,5 m Durchm. 450 mm
Κύλινδροι, cmt3797885
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 2045 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
5.796 €
με 19% ΦΠΑ
4.871 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mumicon 200
6
Mumicon 200
Συσκευές επιπέδωσης, cot3797977
44534 Lünen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
2.450 €
με 19% ΦΠΑ
2.059 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/4,5H3 4,5 m Durchm. 530 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/4,5H3 4,5 m Durchm. 530 mm
Κύλινδροι, cmt3797943
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος: 530 mm, Βάρος: 2550 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
6.732 €
με 19% ΦΠΑ
5.657 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/4,5H3 4,5 m Durchm. 500 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/4,5H3 4,5 m Durchm. 500 mm
Κύλινδροι, cmt3797926
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 2240 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
6.202 €
με 19% ΦΠΑ
5.212 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/7,5H3 7,5 m Durchm. 530 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/7,5H3 7,5 m Durchm. 530 mm
Κύλινδροι, cmt3798321
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Διάμετρος: 530 mm, Βάρος: 3670 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
9.413 €
με 19% ΦΠΑ
7.910 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/7,5H3 7,5 m Durchm. 500 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/7,5H3 7,5 m Durchm. 500 mm
Κύλινδροι, cmt3798311
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 3250 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
8.478 €
με 19% ΦΠΑ
7.124 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 600 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 600 mm
Κύλινδροι, cmt3798308
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Διάμετρος: 600 mm, Βάρος: 4520 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
9.537 €
με 19% ΦΠΑ
8.014 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 530 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 530 mm
Κύλινδροι, cmt3798305
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Διάμετρος: 530 mm, Βάρος: 3150 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
8.135 €
με 19% ΦΠΑ
6.836 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 500 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 500 mm
Κύλινδροι, cmt3798298
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 2810 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
7.138 €
με 19% ΦΠΑ
5.998 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 450 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 450 mm
Κύλινδροι, cmt3798291
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 2490 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
6.826 €
με 19% ΦΠΑ
5.736 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/5,3H3 5,3 m Durchm. 600 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/5,3H3 5,3 m Durchm. 600 mm
Κύλινδροι, cmt3798286
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.30 m, Διάμετρος: 600 mm, Βάρος: 4220 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
8.851 €
με 19% ΦΠΑ
7.438 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/5,3H3 5,3 m Durchm. 530 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/5,3H3 5,3 m Durchm. 530 mm
Κύλινδροι, cmt3798278
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.30 m, Διάμετρος: 530 mm, Βάρος: 2790 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
7.169 €
με 19% ΦΠΑ
6.024 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/5,3H3 5,3 m Durchm. 500 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/5,3H3 5,3 m Durchm. 500 mm
Κύλινδροι, cmt3798269
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.30 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 2490 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
6.639 €
με 19% ΦΠΑ
5.579 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/5,3H3 5,3 m Durchm. 450 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/5,3H3 5,3 m Durchm. 450 mm
Κύλινδροι, cmt3798262
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.30 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 2250 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
6.108 €
με 19% ΦΠΑ
5.133 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Brix Wotan
6
Brix Wotan
Καλλιεργητής, cbt3799122
35410 Hungen-Langd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 28 cm, Λοιπά, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Κοίλο
8.500 €
με 19% ΦΠΑ
7.143 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland LD 100
5
Kverneland LD 100
Άροτρα, cat3799119
35410 Hungen-Langd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ινίο αρότρου, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Αριθμός αυλακιών: 4, Απόσταση σώματος: 100 cm, πλάτος αυλακιού: 55 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, ...
17.990 €
με 19% ΦΠΑ
15.118 € καθαρά
Δείτε αγγελία
He-Va Tip Roller
4
He-Va Tip Roller
Κύλινδροι, cmt3799078
48727 Billerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 9.50 m, Διάμετρος: 560 mm, Βάρος: 6000 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
21.301 €
με 19% ΦΠΑ
17.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Breviglieri 2.30 M
3
Breviglieri 2.30 M
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3797553
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.390 €
με 20% ΦΠΑ
1.158 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Baertschi WeCoCut / Messerwalze
Βίντεο
3
Baertschi WeCoCut / Messerwalze
Κύλινδροι, cmt3789955
88255 Baienfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Προσαρτώμενο μπροστά, Πλάτος εργασίας: 2.85 m, Διάμετρος: 600 mm, Βάρος: 1100 kg, Λοιπά
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II IZAK 7,5 m
9
AGRO-FACTORY II IZAK 7,5 m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3791222
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.239 €
με 19% ΦΠΑ
3.562 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II IZAK 6 m
9
AGRO-FACTORY II IZAK 6 m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3791189
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.288 €
με 19% ΦΠΑ
2.763 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bednar Terraland TN 3000HM
6
Bednar Terraland TN 3000HM
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3791186
23972 Groß Stieten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 02.10.2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 55 cm, Αριθμός δοντιών: 7 Stk.
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II IZAK 3 m
9
AGRO-FACTORY II IZAK 3 m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3791180
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.683 €
με 19% ΦΠΑ
1.414 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro Factory I Saatbettkombination Caro 6,0 m
9
Agro Factory I Saatbettkombination Caro 6,0 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3791132
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Λοιπά
5.437 €
με 19% ΦΠΑ
4.569 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BM Maschinenbau FST-30-2R
4
BM Maschinenbau FST-30-2R
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3787314
48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.392 €
με 19% ΦΠΑ
2.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 10574