Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κατεργασία εδάφους
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Κατεργασία εδάφους

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κατεργασία εδάφους στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Lemken Kverneland Kuhn Amazone Rabe Maschio Pöttinger Horsch
Lemken Juwel 7 MV 4 N 100
11
ΝΈΑ Lemken Juwel 7 MV 4 N 100
Άροτρα, 5073007 5073007
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Προϋνίο, Αριθμός αυλακιών: 4, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
15.566,37 €
εξ. 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland ED 100
8
ΝΈΑ Kverneland ED 100
Άροτρα, 5072998 5072998
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Αριθμός αυλακιών: 4, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland 150 B Variomat
11
ΝΈΑ Kverneland 150 B Variomat
Άροτρα, 5072990 5072990
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
15.750 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland 2500 S i Plough
9
ΝΈΑ Kverneland 2500 S i Plough
Άροτρα, 5072981 5072981
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland NG-M 101 F20
20
ΝΈΑ Kverneland NG-M 101 F20
Περιστροφικές σβάρνες, 5072976 5072976
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
21.825 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Expom Scheibenegge
10
ΝΈΑ Expom Scheibenegge
Κοντές δισκοσβάρνες, 5072945 5072945
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.805,31 €
εξ. 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Ziegler Field Profi 3001
16
ΝΈΑ Ziegler Field Profi 3001
Καλλιεργητής, 5072935 5072935
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.575 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bomag BW 177 D-5
7
ΝΈΑ Bomag BW 177 D-5
Κύλινδροι, 5072922 5072922
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.77 m, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Bomag BW 213 D-5
6
ΝΈΑ Bomag BW 213 D-5
Κύλινδροι, 5072921 5072921
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.13 m, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Landsberg 240 cm mit Stachelwalze
6
ΝΈΑ Landsberg 240 cm mit Stachelwalze
Καλλιεργητής, 5072896 5072896
  4522 Sierning, Αυστρία
Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 2.40 m
1.415,93 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Regent Megastar 300 CX
5
ΝΈΑ Regent Megastar 300 CX
Άροτρα, 5072895 5072895
  4522 Sierning, Αυστρία
Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Αριθμός αυλακιών: 4, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
3.495,58 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige AKTION-DA-Landtechnik Frontpacker Dragon-3,0m
17
ΝΈΑ Sonstige AKTION-DA-Landtechnik Frontpacker Dragon-3,0m
Συμπιεστές εδάφους, 5072892 5072892
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
2.790 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schreiber Saatbeetkombination 4.4m
3
ΝΈΑ Schreiber Saatbeetkombination 4.4m
Συνδυασμοί σπορείων, 5072883 5072883
  2041 Wullersdorf, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 4.40 m
1.061,95 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Vari-Master VM153 5 mit hydr. Steinsicherung
18
ΝΈΑ Kuhn Vari-Master VM153 5 mit hydr. Steinsicherung
Άροτρα, 5072879 5072879
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
22.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir AllStar 501 Profi
7
ΝΈΑ Saphir AllStar 501 Profi
Συνδυασμοί σπορείων, 5072836 5072836
  2111 Harmannsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
12.100 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bednar Fenix FN4000 L
4
ΝΈΑ Bednar Fenix FN4000 L
Καλλιεργητής, 5072829 5072829
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
13.166,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Einböck Egge
ΝΈΑ Einböck Egge
Συνδυασμοί σπορείων, 5072797 5072797
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.200 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Wendepflug M950
2
ΝΈΑ Vogel & Noot Wendepflug M950
Άροτρα, 5072786 5072786
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
4.700 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Permanit S975
5
ΝΈΑ Vogel & Noot Permanit S975
Άροτρα, 5072776 5072776
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
9.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio DS 3000
2
ΝΈΑ Maschio DS 3000
Περιστροφικές σβάρνες, 5072749 5072749
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.900 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Vari Opal 6
6
ΝΈΑ Lemken Vari Opal 6
Άροτρα, 5072736 5072736
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Αριθμός αυλακιών: 4, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
10.900 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio DS 3000
3
ΝΈΑ Maschio DS 3000
Περιστροφικές σβάρνες, 5072729 5072729
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.900 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely 300-20
7
ΝΈΑ Lely 300-20
Περιστροφικές σβάρνες, 5072714 5072714
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1988, Σύνδεσμος, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.035,40 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Forigo F 102
ΝΈΑ Forigo F 102
Περιστροφικές σβάρνες, 5072688 5072688
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1995, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
2.900 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Einböck Feingrubber
ΝΈΑ Einböck Feingrubber
Καλλιεργητής, 5072665 5072665
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
990 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 12049