Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κατεργασία εδάφους
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Κατεργασία εδάφους

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κατεργασία εδάφους στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Lilla Harrie Brona Talerzowa
-5%
ΝΈΑ Lilla Harrie Brona Talerzowa
Δισκοσβάρνες, 4586035
  18-507 Grabowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Απλό
2.219,26 €
2.336,07 €

Δείτε αγγελία
Frick Grubber
5
ΝΈΑ Frick Grubber
Καλλιεργητής, 4585965
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Αριθμός σωλήνων: 3, Καλλιεργητής κοτσανιών, Επιπεδωτήρας με οδοντωτό ελατήριο
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Horsch JOKER 3CT
2
ΝΈΑ Horsch JOKER 3CT
Δισκοσβάρνες, 4585648
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rumptstad 2 SCHAAR
3
ΝΈΑ Rumptstad 2 SCHAAR
Άροτρα, 4585484
  6999 DE Hummelo, Ολλανδία
850 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rumptstad 2 SCHAAR
4
ΝΈΑ Rumptstad 2 SCHAAR
Άροτρα, 4585485
  6999 DE Hummelo, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Scariflex 600 Grünlandstriegel
5
ΝΈΑ Joskin Scariflex 600 Grünlandstriegel
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4585441
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
3.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken VarioPack 110 WEP 120-90
4
ΝΈΑ Lemken VarioPack 110 WEP 120-90
Συμπιεστές εδάφους, 4585432
  29690 Schwarmstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
1.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Köckerling Grasmaster 600
5
ΝΈΑ Köckerling Grasmaster 600
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4585429
  26954 Nordenham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
6.092 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Överum Großfederzinkenegge 5,00 m
3
ΝΈΑ Överum Großfederzinkenegge 5,00 m
Καλλιεργητής, 4585424
  49688 Lastrup, Γερμανία
Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
2.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Joskin Scariflex 6,00 m
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4585418
  49451 Holdorf, Γερμανία
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Howard HK 25 500
5
ΝΈΑ Howard HK 25 500
Περιστροφικές σβάρνες, 4585417
  48351 Everswinkel, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
10.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Boxer GF 250 XL mit Stabwalze
2
ΝΈΑ Boxer GF 250 XL mit Stabwalze
Φρέζες, 4585413
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Φρέζες γενικής χρήσης
4.880 €
Δείτε αγγελία
He-Va Kulti - Dan
6
ΝΈΑ He-Va Kulti - Dan
Συνδυασμοί σπορείων, 4585383
  9631 Allerborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ημερομηνία εγγραφής: 22.03.2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Επιπεδωτήρας με οδοντωτό ελατήριο
4.900 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland PB 100 VARIOMAT 8
5
ΝΈΑ Kverneland PB 100 VARIOMAT 8
Άροτρα, 4585349
  18196 Dummerstorf OT Petschow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Προστασία από πέτρες, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
27.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Karat 9/300
4
ΝΈΑ Lemken Karat 9/300
Καλλιεργητής, 4585315
  31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger Pöttinger S35 Typ 981
4
ΝΈΑ Pöttinger Pöttinger S35 Typ 981
Άροτρα, 4585313
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Δισκομάχαιρο, Ινίο αρότρου, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2008, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
9.259,26 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Juwel 8 M V T 5 L 100
4
ΝΈΑ Lemken Juwel 8 M V T 5 L 100
Άροτρα, 4585311
  31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn MULTIMASTER PFLUG
5
ΝΈΑ Kuhn MULTIMASTER PFLUG
Άροτρα, 4585306
  27419 Sittensen, Γερμανία
Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα
3.950,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/500 KUEA
9
ΝΈΑ Lemken Rubin 9/500 KUEA
Κοντές δισκοσβάρνες, 4585290
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken  VariDia X 160 - 6 Schar
3
ΝΈΑ Lemken VariDia X 160 - 6 Schar
Άροτρα, 4585286
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
16.890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evers 3 meter met rol
10
ΝΈΑ Evers 3 meter met rol
Καλλιεργητής, 4585278
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 55 cm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
schijveneg 3 meter met rol
12
ΝΈΑ schijveneg 3 meter met rol
Δισκοσβάρνες, 4585275
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Τροχός βάθους, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, V-έντυπο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Silowolff NW/920/59-55  9,20m
4
ΝΈΑ Silowolff NW/920/59-55 9,20m
Κύλινδροι, 4585274
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 9.20 m, Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
6.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
2x triltand cultivator met rol
11
ΝΈΑ 2x triltand cultivator met rol
Καλλιεργητής, 4585272
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
450 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Lemken Europal 7 4+1 N100
Άροτρα, 4585240
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 11713