Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κατεργασία εδάφους
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Κατεργασία εδάφους

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κατεργασία εδάφους στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Agripol BLUE POWER 4,0 M Hersteller
5
Agripol BLUE POWER 4,0 M Hersteller
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt2228096
98-430 Bolesławiec, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pöttinger Synkro 3030 3 gerendelyes kultivátor
2
Pöttinger Synkro 3030 3 gerendelyes kultivátor
Καλλιεργητής, cbt3309727
5200 Törökszentmiklós, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων, Με ραβδώσεις
10.160 EUR
10.795 EUR

με 27% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AgroXX MAXXIMUS CAMBRIDGE 7.5 m - 500Ringe
16
AgroXX MAXXIMUS CAMBRIDGE 7.5 m - 500Ringe
Κύλινδροι, cmt1823171
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Βάρος: 3030 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
9.400 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.899 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako U 693 - 3,0 / Finanzierung, Leasing, Mietkauf
9
Rolmako U 693 - 3,0 / Finanzierung, Leasing, Mietkauf
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt2738710
34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
5.891 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bremer Maschinenbau Allround 5
3
Bremer Maschinenbau Allround 5
Καλλιεργητής, cbt3099029
06295 Lutherstadt Eisleben/ Volkstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα αναδίπλωσης, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Αριθμός σωλήνων: 3, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, Κοίλο
8.806 EUR
9.758 EUR

με 19% ΦΠΑ
7.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch Terrano 5 FX
11
ΝΈΑ Horsch Terrano 5 FX
Καλλιεργητής, cbt3706103
97618 Wülfershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
11.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.748 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn/Huard TS62
ΝΈΑ Kuhn/Huard TS62
Άροτρα, cat3706095
12400 Saint Affrique, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1985
1.080 EUR
με 20% ΦΠΑ
900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Multimaster 123
ΝΈΑ Kuhn Multimaster 123
Άροτρα, cat3706094
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
17.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
14.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
edma24 EURO-MASZ 2,4m/2,6m/3m Grubber     NON-STOP Sicherung Neu
5
ΝΈΑ edma24 EURO-MASZ 2,4m/2,6m/3m Grubber NON-STOP Sicherung Neu
Καλλιεργητής, cbt3706066
74423 Obersontheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm
4.164 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.499 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
edma24 EURO-MASZ Pflug 3Scharr 4 und 5 Scharr
8
ΝΈΑ edma24 EURO-MASZ Pflug 3Scharr 4 und 5 Scharr
Άροτρα, cat3706062
74423 Obersontheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Απόσταση σώματος: 85 cm, Ύψος πλαισίου: 76 cm
5.592 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.699 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken VarioPack 110 WDP90
5
ΝΈΑ Lemken VarioPack 110 WDP90
Συμπιεστές εδάφους, clt3706054
53881 Euskirchen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
1.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.672 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sulky Zestaw uprawowo siewny siewnik Sulky COMPACT 4 metrowy nie A
6
ΝΈΑ Sulky Zestaw uprawowo siewny siewnik Sulky COMPACT 4 metrowy nie A
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3706053
74-304 Nowogródek Pomorski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Συνδυασμοί σπορείων
3.991 EUR

Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Siewnik agregat uprawowo siewny 4m amazone vogel&noot Master
5
ΝΈΑ Vogel & Noot Siewnik agregat uprawowo siewny 4m amazone vogel&noot Master
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3706052
74-304 Nowogródek Pomorski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με έκκεντρα
8.951 EUR

Δείτε αγγελία
Bednar Strom Swifter So 5000
8
ΝΈΑ Bednar Strom Swifter So 5000
Καλλιεργητής, cbt3706017
26-008 Górno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Δίχαλα με ελατήρια, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύνδεσμος, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 15 cm, ...
8.242 EUR

Δείτε αγγελία
Väderstad Carrier CR 650
13
ΝΈΑ Väderstad Carrier CR 650
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3705945
06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.50 m, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
22.015 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ TECHMAGRI
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3705932
55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kongskilde 6.1 METRES
10
ΝΈΑ Kongskilde 6.1 METRES
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3705926
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 6.10 m
7.080 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kongskilde VIBRO MASTER 3 M
4
ΝΈΑ Kongskilde VIBRO MASTER 3 M
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3705924
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.188 EUR
με 20% ΦΠΑ
990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rau Sicam 4.20 M
5
ΝΈΑ Rau Sicam 4.20 M
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3705923
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.20 m
2.280 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Lemken Opal 120
Άροτρα, cat3705892
65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ελάσματα τοποθέτησης, Τροχός βάθους, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Αριθμός αυλακιών: 4, Απόσταση σώματος: 102 cm, πλάτος αυλακιού: 42 cm, Ύψος πλαισίου: 75 cm, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
3.900 EUR

Δείτε αγγελία
Kuhn VARIMASTER 122
3
ΝΈΑ Kuhn VARIMASTER 122
Άροτρα, cat3705873
5314 LK Bruchem (Gelderland), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Δισκομάχαιρο, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Horsch TERRANO4FX
5
ΝΈΑ Horsch TERRANO4FX
Καλλιεργητής, cbt3705839
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Rabe KOENIGSADLER
19
ΝΈΑ Rabe KOENIGSADLER
Δισκοσβάρνες, cct3705830
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Maschio TERREMOTO 300
5
ΝΈΑ Maschio TERREMOTO 300
Καλλιεργητής, cbt3705812
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Maschio ARTIGLIO 300
5
ΝΈΑ Maschio ARTIGLIO 300
Καλλιεργητής, cbt3705811
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
HOWARD PARAPLOW HP1512/5
7
ΝΈΑ HOWARD PARAPLOW HP1512/5
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3705808
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Dalbo MESSERWALZE MAXICUT 300
5
ΝΈΑ Dalbo MESSERWALZE MAXICUT 300
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3705760
27624 Geestland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
5.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.874 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken VARIOPAL 7
3
ΝΈΑ Lemken VARIOPAL 7
Άροτρα, cat3705756
4650 Lambach, Αυστρία
Αριθμός αυλακιών: 4, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
8.800 EUR

Δείτε αγγελία
Kuhn HRB 302 D
2
ΝΈΑ Kuhn HRB 302 D
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3705755
4650 Lambach, Αυστρία
5.200 EUR

Δείτε αγγελία
Regent SATURN 400 CX
6
ΝΈΑ Regent SATURN 400 CX
Άροτρα, cat3705726
3233 Kilb, Αυστρία
Δισκομάχαιρο, Αριθμός αυλακιών: 4, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
5.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
5.221 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 10104