Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κατεργασία εδάφους
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Κατεργασία εδάφους

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κατεργασία εδάφους στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kuhn NCR 4500 Venta
10
Kuhn NCR 4500 Venta
Συνδυασμοί σπορείων, 3926184
41849 Wassenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Στρωτήρας, Καλλιεργητής ίχνους, Σύστημα αναδίπλωσης, Δίχαλο σε σχήμα ποδιού χήνας, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 31.03.2015, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Συνδυασμοί σπορείων
39.900 €
με 19% ΦΠΑ
33.529 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone *** Rüttelegge RE 301 ***
4
Amazone *** Rüttelegge RE 301 ***
Περιστροφικές σβάρνες, 3926245
25795 Weddingstedt, Γερμανία
Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.651 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.491 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kombi-Eck Carbid 6-300
6
Kombi-Eck Carbid 6-300
Περιστροφικές σβάρνες, 3926215
48317 Drensteinfurt, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Οδοντωτός κύλινδρος
8.400 €
με 10.7% ΦΠΑ
7.588 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fürst
8
Fürst
Hackstriegel/Hackmaschine, 3926295
2325 Velm/ Himberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
6.360 €
με 20% ΦΠΑ
5.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rau Rotortiller Streifensaat
5
Rau Rotortiller Streifensaat
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3921878
77974 Kürzell, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.03 m
11.305 €
με 19% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rolex SAATBEETKOMBINATION 3m mit Packer / cultivator / agregat
3
Rolex SAATBEETKOMBINATION 3m mit Packer / cultivator / agregat
Συνδυασμοί σπορείων, 3921816
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, Συνδυασμοί σπορείων
2.399 €
με 23% ΦΠΑ
1.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Servo 45 S Plus Vario
12
Pöttinger Servo 45 S Plus Vario
Άροτρα, 3902828
49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Προϋνίο, Τροχός βάθους, Δισκομάχαιρο, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Πλάτος εργασίας: 3.24 m, Απόσταση σώματος: 102 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 6, πλάτος αυλακιού: 54 cm, ...
16.200 €
με 10.7% ΦΠΑ
14.634 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/8H 8,0 m Durchm. 500 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/8H 8,0 m Durchm. 500 mm
Κύλινδροι, 3895816
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Βάρος: 3190 kg, Διάμετρος: 500 mm, Ρολό Κέιμπριτζ
9.475 €
με 19% ΦΠΑ
7.962 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/7H 7,5 m Durchm. 600 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/7H 7,5 m Durchm. 600 mm
Κύλινδροι, 3895814
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Βάρος: 3950 kg, Διάμετρος: 600 mm, Ρολό Κέιμπριτζ
10.503 €
με 19% ΦΠΑ
8.826 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/7H 7,5 m Durchm. 530 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/7H 7,5 m Durchm. 530 mm
Κύλινδροι, 3895806
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Βάρος: 3440 kg, Διάμετρος: 530 mm, Ρολό Κέιμπριτζ
8.867 €
με 19% ΦΠΑ
7.451 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/4,5H3 4,5 m Durchm. 530 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/4,5H3 4,5 m Durchm. 530 mm
Κύλινδροι, 3896037
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Βάρος: 2550 kg, Διάμετρος: 530 mm, Ρολό Κέιμπριτζ
7.277 €
με 19% ΦΠΑ
6.115 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/4,5H3 4,5 m Durchm. 500 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/4,5H3 4,5 m Durchm. 500 mm
Κύλινδροι, 3896033
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Βάρος: 2240 kg, Διάμετρος: 500 mm, Ρολό Κέιμπριτζ
6.607 €
με 19% ΦΠΑ
5.552 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Baarck
4
Baarck
Hackstriegel/Hackmaschine, 3896032
23795 Weede/OT Söhren, Γερμανία
4.701 €
με 19% ΦΠΑ
3.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/4,5H3 4,5 m Durchm. 450 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/4,5H3 4,5 m Durchm. 450 mm
Κύλινδροι, 3896028
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 2045 kg
6.171 €
με 19% ΦΠΑ
5.186 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/9H 9,0 m Durchm. 600 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/9H 9,0 m Durchm. 600 mm
Κύλινδροι, 3896014
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Βάρος: 4410 kg, Διάμετρος: 600 mm, Ρολό Κέιμπριτζ
12.653 €
με 19% ΦΠΑ
10.633 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/9H 9,0 m Durchm. 530 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/9H 9,0 m Durchm. 530 mm
Κύλινδροι, 3896009
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Βάρος: 4160 kg, Διάμετρος: 530 mm, Ρολό Κέιμπριτζ
11.392 €
με 19% ΦΠΑ
9.573 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland H-Serie
5
Kverneland H-Serie
Περιστροφικές σβάρνες, 3894821
59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Dal-Bo Maxiroll 950 x 60
8
Dal-Bo Maxiroll 950 x 60
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3896372
89281 Altenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 9.00 m
22.491 €
με 19% ΦΠΑ
18.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Niemeyer KR 2522
10
Niemeyer KR 2522
Περιστροφικές σβάρνες, 3898645
64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Expom Frontpacker Terra
14
Expom Frontpacker Terra
Συμπιεστές εδάφους, 3905059
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος: 560.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
8.366 €
με 19% ΦΠΑ
7.030 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/7,5H3 7,5 m Durchm. 530 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/7,5H3 7,5 m Durchm. 530 mm
Κύλινδροι, 3905013
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Βάρος: 3670 kg, Διάμετρος: 530 mm, Ρολό Κέιμπριτζ
10.347 €
με 19% ΦΠΑ
8.695 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/7,5H3 7,5 m Durchm. 500 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/7,5H3 7,5 m Durchm. 500 mm
Κύλινδροι, 3905010
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Βάρος: 3250 kg, Διάμετρος: 500 mm, Ρολό Κέιμπριτζ
9.069 €
με 19% ΦΠΑ
7.621 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 600 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 600 mm
Κύλινδροι, 3905004
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Βάρος: 4520 kg, Διάμετρος: 600 mm, Ρολό Κέιμπριτζ
10.191 €
με 19% ΦΠΑ
8.564 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Quivogne SCD
5
Quivogne SCD
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3905003
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μετάδοση pto, Προστασία από πέτρες, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 4 Stk., μεγ. βάθος εργασίας: 60 cm
7.380 €
με 20% ΦΠΑ
6.150 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 530 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 530 mm
Κύλινδροι, 3904997
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Διάμετρος: 530 mm, Βάρος: 3150 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
8.774 €
με 19% ΦΠΑ
7.373 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 10215