Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κατεργασία εδάφους
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Κατεργασία εδάφους

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κατεργασία εδάφους στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Landsberg 2,8
5
ΝΈΑ Landsberg 2,8
Καλλιεργητής, 4456743
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2001
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn Standard S  5-schar
5
ΝΈΑ Kuhn Standard S 5-schar
Άροτρα, 4456427
  91598 Colmberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Δισκομάχαιρο, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Απόσταση σώματος: 90 cm
7.521,01 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Smaragd 9/300
12
ΝΈΑ Lemken Smaragd 9/300
Καλλιεργητής, 4456423
  48683 Ahaus, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απλό
3.319,33 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Eigenbau Fräse/ BodenFräse 2,0m
8
ΝΈΑ Eigenbau Fräse/ BodenFräse 2,0m
Φρέζες, 4456422
  48683 Ahaus, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
823,53 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Eck Sicma Adlleads 5000
6
ΝΈΑ Eck Sicma Adlleads 5000
Περιστροφικές σβάρνες, 4456419
  83564 Soyen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Μετάδοση pto, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
15.126,05 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landsberg 3 Meter breit
7
ΝΈΑ Landsberg 3 Meter breit
Καλλιεργητής, 4456405
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Φωτισμός, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Lion 303
3
ΝΈΑ Pöttinger Lion 303
Περιστροφικές σβάρνες, 4456371
  86577 Sielenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.159,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Cenius 3002
10
ΝΈΑ Amazone Cenius 3002
Καλλιεργητής, 4456362
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απλό
6.932,77 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Horsch Joker 5 CT
4
ΝΈΑ Horsch Joker 5 CT
Κοντές δισκοσβάρνες, 4456357
  90768 Fürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
22.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland NGH 301
4
ΝΈΑ Kverneland NGH 301
Περιστροφικές σβάρνες, 4456351
  94269 Rinchnach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.462 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Güttler Simplex 45-30
4
ΝΈΑ Güttler Simplex 45-30
Συμπιεστές εδάφους, 4456340
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.100,84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn MM 151 5 NSH
7
ΝΈΑ Kuhn MM 151 5 NSH
Άροτρα, 4456294
  31230 L'ISLE EN DODON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Λοιπά
11.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Gregoire-Besson ACERO
8
ΝΈΑ Gregoire-Besson ACERO
Κοντές δισκοσβάρνες, 4456293
  69700 ST ANDEOL LE CHATEAU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Berti Atlantico 500
4
ΝΈΑ Berti Atlantico 500
Περιστροφικές σβάρνες, 4456292
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Μετάδοση pto
18.325 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Alpego 3m Kreiselegge SW, Hitch
6
ΝΈΑ Alpego 3m Kreiselegge SW, Hitch
Περιστροφικές σβάρνες, 4456291
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014
11.001 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger TerraDisc3001
8
ΝΈΑ Pöttinger TerraDisc3001
Περιστροφικές σβάρνες, 4456290
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης
10.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kerner Helix 300
2
ΝΈΑ Kerner Helix 300
Περιστροφικές σβάρνες, 4456289
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
10.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kerner Helix H450
4
ΝΈΑ Kerner Helix H450
Περιστροφικές σβάρνες, 4456288
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης
17.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Köckerling REBELL CLASSIC 630T
6
ΝΈΑ Köckerling REBELL CLASSIC 630T
Καλλιεργητής, 4456286
  89290 VINCELLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
38.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Väderstad  CARRIER XL 525
6
ΝΈΑ Väderstad CARRIER XL 525
Καλλιεργητής, 4456285
  10220 ONJON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
36.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Akpil grizzly xl
7
ΝΈΑ Akpil grizzly xl
Καλλιεργητής, 4456284
  37160 LA CELLE ST AVANT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
26.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken RUBIN 9/400 KU
8
ΝΈΑ Lemken RUBIN 9/400 KU
Καλλιεργητής, 4456283
  31230 L'ISLE EN DODON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
16.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Akpil grizzly xl
8
ΝΈΑ Akpil grizzly xl
Καλλιεργητής, 4456282
  37160 LA CELLE ST AVANT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
19.850 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Akpil jaguar xl
Καλλιεργητής, 4456281
  37160 LA CELLE ST AVANT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
34.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Europal 5 4 schaar
2
ΝΈΑ Lemken Europal 5 4 schaar
Άροτρα, 4456226
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
9.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 10948