Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κατεργασία εδάφους
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Κατεργασία εδάφους

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κατεργασία εδάφους στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Lemken Kverneland Kuhn Amazone Rabe
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Gassner DAL-1022-U1 03
5
ΝΈΑ Gassner DAL-1022-U1 03
Άροτρα, 4808142 4808142
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
900 €
Δείτε αγγελία
Kverneland 9
9
ΝΈΑ Kverneland 9
Άροτρα, 4808128 4808128
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
3.500 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Dalbo Frontpacker
Συμπιεστές εδάφους, 4808113 4808113
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
1.680,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Regent MSG 260 NS
10
ΝΈΑ Regent MSG 260 NS
Καλλιεργητής, 4808100 4808100
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 2.40 m
6.554,62 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saxonia FSG 400
10
ΝΈΑ Saxonia FSG 400
Καλλιεργητής, 4808088 4808088
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
11.596,64 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dalbo Dinco 3 m
6
ΝΈΑ Dalbo Dinco 3 m
Καλλιεργητής, 4808057 4808057
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο
2.941,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frick Grubber 2m
5
ΝΈΑ Frick Grubber 2m
Καλλιεργητής, 4808052 4808052
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
504,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Multimaster 112 NSH
6
ΝΈΑ Kuhn Multimaster 112 NSH
Άροτρα, 4808048 4808048
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Προστασία από πέτρες, Προϋνίο, Τύπος: Άροτρο κατασκευής αυλάκων
14.285,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Optimer 4002 R
9
ΝΈΑ Kuhn Optimer 4002 R
Δισκοσβάρνες, 4808034 4808034
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός
11.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot XM 950 ST C-Plus
10
ΝΈΑ Vogel & Noot XM 950 ST C-Plus
Άροτρα, 4808020 4808020
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Τύπος: Άροτρο κατασκευής αυλάκων
6.233,06 €
Δείτε αγγελία
 FRIIS 150-700
ΝΈΑ FRIIS 150-700
Συμπιεστές εδάφους, 4807998 4807998
  25899 Niebüll, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m
210 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken JUWEL 8 VARIO 5 N100
ΝΈΑ Lemken JUWEL 8 VARIO 5 N100
Άροτρα, 4807989 4807989
  25899 Niebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα
16.723 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Terradisc 3001
8
ΝΈΑ Pöttinger Terradisc 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, 4807985 4807985
  88400 Biberach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.500 €

Τιμή ενοικίασης ανά μήνα κατόπιν αιτήματος
Δείτε αγγελία
Accord Kreiselegge 3,00 m
5
ΝΈΑ Accord Kreiselegge 3,00 m
Περιστροφικές σβάρνες, 4807965 4807965
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Μετάδοση pto, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
903,36 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Knoche AX 8
6
ΝΈΑ Knoche AX 8
Δισκοσβάρνες, 4807919 4807919
  76-220 GŁÓWCZYCE, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2001
5.836,83 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken EurOpal 7
10
ΝΈΑ Lemken EurOpal 7
Άροτρα, 4807911 4807911
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
13.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evers Bali WX-3H R62
3
ΝΈΑ Evers Bali WX-3H R62
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4807887 4807887
  7602 KL Almelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, μεγ. βάθος εργασίας: 103 cm, Αριθμός δοντιών: 3 τεμ.
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rabe Pavo V 140
13
ΝΈΑ Rabe Pavo V 140
Άροτρα, 4807882 4807882
  72505 Krauchenwies, Γερμανία
Αριθμός αυλακιών: 7
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Smaragd
2
ΝΈΑ Lemken Smaragd
Καλλιεργητής, 4807860 4807860
  54439 Saarburg, Γερμανία
5.420,05 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Reiher C28/610
2
ΝΈΑ Rabe Reiher C28/610
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4807858 4807858
  54439 Saarburg, Γερμανία
1.084,01 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Howard HSP 400
2
ΝΈΑ Howard HSP 400
Καλλιεργητής, 4807856 4807856
  54439 Saarburg, Γερμανία
3.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mandam
4
ΝΈΑ Mandam
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4807855 4807855
  54439 Saarburg, Γερμανία
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger SERVO 35 S
2
ΝΈΑ Pöttinger SERVO 35 S
Άροτρα, 4807851 4807851
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Άροτρο κατασκευής αυλάκων
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland EG85-200 Variomat
2
ΝΈΑ Kverneland EG85-200 Variomat
Άροτρα, 4807837 4807837
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελάσματα τοποθέτησης, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 85 cm, Ύψος πλαισίου: 77 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 45 cm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ortolan L120S
5
ΝΈΑ Ortolan L120S
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4807825 4807825
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
2.150 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 11908