Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κατεργασία εδάφους
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Κατεργασία εδάφους

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κατεργασία εδάφους στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Alpego 3m Kreiselegge SW, Hitch
6
ΝΈΑ Alpego 3m Kreiselegge SW, Hitch
Περιστροφικές σβάρνες, 4724401 4724401
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014
11.001 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Eigenbau 3m
5
ΝΈΑ Eigenbau 3m
Καλλιεργητής, 4724399 4724399
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/600 KUE A
5
ΝΈΑ Lemken Rubin 9/600 KUE A
Κοντές δισκοσβάρνες, 4724396 4724396
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frost XS 480
5
ΝΈΑ Frost XS 480
Δισκοσβάρνες, 4724390 4724390
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.80 m, Με ραβδώσεις
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Visio 200
5
ΝΈΑ Kverneland Visio 200
Δισκοσβάρνες, 4724389 4724389
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Galucho GAX HR 42-26
4
ΝΈΑ Galucho GAX HR 42-26
Δισκοσβάρνες, 4724388 4724388
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 30/90
3
ΝΈΑ Lemken Rubin 30/90
Άροτρα, 4724385 4724385
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988
990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Smaragd 9/600
2
ΝΈΑ Lemken Smaragd 9/600
Καλλιεργητής, 4724379 4724379
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Carrier CR 820
8
ΝΈΑ Väderstad Carrier CR 820
Κοντές δισκοσβάρνες, 4724371 4724371
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
16.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Rol-Ex Taurus Anbau- und Stoppelscheibenegge*4,0M*
ΝΈΑ MD Rol-Ex Taurus Anbau- und Stoppelscheibenegge*4,0M*
Δισκοσβάρνες, 4724367 4724367
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Με ραβδώσεις
4.920 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Rol-Ex Taurus Anbau- und Stoppelscheibenegge*3,0M-3,5M*
ΝΈΑ MD Rol-Ex Taurus Anbau- und Stoppelscheibenegge*3,0M-3,5M*
Δισκοσβάρνες, 4724365 4724365
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Με ραβδώσεις
3.640 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ECK-SICMA SP255
9
ΝΈΑ ECK-SICMA SP255
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4724325 4724325
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002
2.700 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Rol-Ex Taurus SCHEIBEN-SAATBETTKOMBINATION* *4,0M
4
ΝΈΑ MD Rol-Ex Taurus SCHEIBEN-SAATBETTKOMBINATION* *4,0M
Συνδυασμοί σπορείων, 4724274 4724274
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Σύντομος συνδυασμός, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
5.340 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Rol-Ex Taurus SCHEIBEN-SAATBETTKOMBINATION* 3,0M
4
ΝΈΑ MD Rol-Ex Taurus SCHEIBEN-SAATBETTKOMBINATION* 3,0M
Συνδυασμοί σπορείων, 4724265 4724265
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σύντομος συνδυασμός, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.720 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Rol-Ex Taurus Scheiben-Saatbettkombination*2,7M*
3
ΝΈΑ MD Rol-Ex Taurus Scheiben-Saatbettkombination*2,7M*
Συνδυασμοί σπορείων, 4724261 4724261
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Συνδυασμοί σπορείων
3.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Terraflex 500
7
ΝΈΑ Vogel & Noot Terraflex 500
Καλλιεργητής, 4724255 4724255
  75031 Eppingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3
16.500 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Star 1 V
20
ΝΈΑ Rabe Star 1 V
Άροτρα, 4724243 4724243
  27478 Cuxhaven, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Απόσταση σώματος: 40 cm, Ύψος πλαισίου: 70 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
1.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Ares T XL 560
3
ΝΈΑ Unia Ares T XL 560
Κοντές δισκοσβάρνες, 4724212 4724212
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Imants 47 SP300 DRH
10
ΝΈΑ Imants 47 SP300 DRH
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4724188 4724188
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
13.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Galucho GXL 34-26
14
ΝΈΑ Galucho GXL 34-26
Δισκοσβάρνες, 4724166 4724166
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 10/450
5
ΝΈΑ Lemken Zirkon 10/450
Περιστροφικές σβάρνες, 4724150 4724150
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Ares L
5
ΝΈΑ Unia Ares L
Κοντές δισκοσβάρνες, 4724138 4724138
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
5.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Ares XL A
7
ΝΈΑ Unia Ares XL A
Δισκοσβάρνες, 4724136 4724136
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
16.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Ares Roll Up
4
ΝΈΑ Unia Ares Roll Up
Κοντές δισκοσβάρνες, 4724129 4724129
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 660 mm
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD Rol-Ex Schälaggregat *2,6M-3,0M*
2
ΝΈΑ MD Rol-Ex Schälaggregat *2,6M-3,0M*
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4724116 4724116
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
2.330 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 11772