Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Άροτρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Άροτρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Άροτρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Unia Aufsattelvolldrehpflug 5 schar, VIS L, NEU
8
Unia Aufsattelvolldrehpflug 5 schar, VIS L, NEU
Άροτρα, cat1143327
49847 Itterbeck, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Τροχός βάθους, Ελάσματα τοποθέτησης, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 48 cm
19.159 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Volldrehpflug 4 schar, NEU
Βίντεο
9
Unia Volldrehpflug 4 schar, NEU
Άροτρα, cat1143241
49847 Itterbeck, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Ελάσματα τοποθέτησης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 90 cm, Ύψος πλαισίου: 75 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, πλάτος αυλακιού: 50 cm, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
11.662 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kverneland LD 100/200/5xNr.28
6
Kverneland LD 100/200/5xNr.28
Άροτρα, cat3608040
Hof Diestedd., Γερμανία
Λοιπά
16.422 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lemken Opal 90 3 Schar Sonderpreis NEU 2017
Βίντεο
9
Lemken Opal 90 3 Schar Sonderpreis NEU 2017
Άροτρα, cat3108087
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Αριθμός αυλακιών: 3
5.500 EUR
6.999 EUR


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGROMET LGK AG KP300
21
AGROMET LGK AG KP300
Άροτρα, cat2571292
4522 Badhall, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Προϋνίο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Τροχός βάθους, Ελάσματα τοποθέτησης, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
2.900 EUR

Δείτε αγγελία
Rabe ALBATROS 120
4
ΝΈΑ Rabe ALBATROS 120
Άροτρα, cat3668569
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Απόσταση σώματος: 80 cm
5.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.622 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger SERVO 45 S PLUS
6
ΝΈΑ Pöttinger SERVO 45 S PLUS
Άροτρα, cat3668568
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ινίο αρότρου, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Απόσταση σώματος: 95 cm
19.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.723 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Landsberg Servo 3-495
3
ΝΈΑ Pöttinger Landsberg Servo 3-495
Άροτρα, cat3668540
91275 Auerbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Δισκομάχαιρο
4.998 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn 366
ΝΈΑ Kuhn 366
Άροτρα, cat3668529
12400 Saint Affrique, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990
1.380 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland EG-100
4
ΝΈΑ Kverneland EG-100
Άροτρα, cat3668480
6953 Nassogne Forrieres, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2009, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn Master
ΝΈΑ Kuhn Master
Άροτρα, cat3668465
6953 Nassogne Forrieres, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2005
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn MM 113 4E
5
ΝΈΑ Kuhn MM 113 4E
Άροτρα, cat3668435
26219 Bösel, Γερμανία
Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
12.912 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland EG 100
10
ΝΈΑ Kverneland EG 100
Άροτρα, cat3668419
3214 LP Zuidland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ινίο αρότρου, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Τροχός βάθους, Αριθμός αυλακιών: 4, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lemken Scheibensech ein Paar
4
ΝΈΑ Lemken Scheibensech ein Paar
Άροτρα, cat3668296
77974 Kürzell, Γερμανία
Δισκομάχαιρο, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
893 EUR
με 19% ΦΠΑ
750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Landsberg Servo IV 5 Schaar
7
ΝΈΑ Landsberg Servo IV 5 Schaar
Άροτρα, cat3668275
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
4.641 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Multi-Master 112
10
ΝΈΑ Kuhn Multi-Master 112
Άροτρα, cat3668191
7122 KB Aalten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Τροχός βάθους, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Υνί διάταξης, Ινίο αρότρου, Αριθμός αυλακιών: 4, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fortschritt B 201
4
ΝΈΑ Fortschritt B 201
Άροτρα, cat3668136
17217 Penzlin, Γερμανία
Μονόυνο άροτρο
357 EUR
με 19% ΦΠΑ
300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Regent SATURN338CX
5
ΝΈΑ Regent SATURN338CX
Άροτρα, cat3668120
59494 Soest, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rabe Super Taube
12
ΝΈΑ Rabe Super Taube
Άροτρα, cat3668110
24860 Böklund, Γερμανία
Δισκομάχαιρο, Αριθμός αυλακιών: 4
4.820 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.050 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Falc FREELAND 3000
10
ΝΈΑ Falc FREELAND 3000
Άροτρα, cat3668025
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
25.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
21.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Demblon TB 175 PRHM 6
6
ΝΈΑ Demblon TB 175 PRHM 6
Άροτρα, cat3668022
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Demblon TB 175 LV6
7
ΝΈΑ Demblon TB 175 LV6
Άροτρα, cat3668021
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Demblon TC 75 LV6
10
ΝΈΑ Demblon TC 75 LV6
Άροτρα, cat3668023
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Demblon TB 175 LV5
8
ΝΈΑ Demblon TB 175 LV5
Άροτρα, cat3668020
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Demblon TC75 PRHM5
7
ΝΈΑ Demblon TC75 PRHM5
Άροτρα, cat3668019
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Demblon TC 75 LV6
9
ΝΈΑ Demblon TC 75 LV6
Άροτρα, cat3668018
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής
22.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
19.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Niemeyer Delta 4 - 220
5
ΝΈΑ Niemeyer Delta 4 - 220
Άροτρα, cat3667400
15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ινίο αρότρου, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
4.641 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Juwel 8-5
10
ΝΈΑ Lemken Juwel 8-5
Άροτρα, cat3667149
48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
20.825 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Vari Master 120
7
Kuhn Vari Master 120
Άροτρα, cat3667110
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1996, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kverneland LD 100 -200-19-HD, 4-Schar
4
Kverneland LD 100 -200-19-HD, 4-Schar
Άροτρα, cat3666662
26655 Westerstede, Γερμανία
Ινίο αρότρου, Ελάσματα τοποθέτησης, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Προστασία από πέτρες, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1814