Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Άροτρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Άροτρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Άροτρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Unia Aufsattelvolldrehpflug 6 schar, VIS L, NEU
8
Unia Aufsattelvolldrehpflug 6 schar, VIS L, NEU
Άροτρα, cat1143333
49847 Itterbeck, Γερμανία
Δισκομάχαιρο, Τροχός βάθους, Ελάσματα τοποθέτησης, Πλάτος εργασίας: 2.88 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 6, πλάτος αυλακιού: 48 cm
21.599 €
με 19% ΦΠΑ
18.150 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Niemeyer
7
Niemeyer
Άροτρα, cat3409472
66-620 Gubin, Πολωνία
Προστασία από πέτρες
2.926 €
με 23% ΦΠΑ
2.378 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KUAR Pflug/Beetpflug 3,4,5 Körper
Βίντεο
4
KUAR Pflug/Beetpflug 3,4,5 Körper
Άροτρα, cat2568892
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Υνί διάταξης, Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Απόσταση σώματος: 94 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, Μονόυνο άροτρο
3.900 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Aufsattelvolldrehpflug 6 schar, VIS LX, NEU
8
Unia Aufsattelvolldrehpflug 6 schar, VIS LX, NEU
Άροτρα, cat1143343
49847 Itterbeck, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Τροχός βάθους, Ελάσματα τοποθέτησης, Πλάτος εργασίας: 2.88 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 6, πλάτος αυλακιού: 48 cm
27.430 €
με 19% ΦΠΑ
23.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Aufsattelvolldrehpflug 5 schar, VIS L, NEU
8
Unia Aufsattelvolldrehpflug 5 schar, VIS L, NEU
Άροτρα, cat1143327
49847 Itterbeck, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Τροχός βάθους, Ελάσματα τοποθέτησης, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 48 cm
19.159 €
με 19% ΦΠΑ
16.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland EG 85
20
Kverneland EG 85
Άροτρα, cat3788519
17094 Groß Nemerow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Προστασία από πέτρες, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2016, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 85 cm, Ύψος πλαισίου: 75 cm, ...
28.560 €
με 19% ΦΠΑ
24.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland LD 100
5
Kverneland LD 100
Άροτρα, cat3799119
35410 Hungen-Langd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ινίο αρότρου, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Αριθμός αυλακιών: 4, Απόσταση σώματος: 100 cm, πλάτος αυλακιού: 55 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, ...
17.990 €
με 19% ΦΠΑ
15.118 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Model F   4-Schar 16"
5
Kverneland Model F 4-Schar 16"
Άροτρα, cat3791419
74214 Schöntal, Γερμανία
Ελάσματα τοποθέτησης, Δισκομάχαιρο, Προστασία από πέτρες, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Απόσταση σώματος: 95 cm, Ύψος πλαισίου: 75 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, πλάτος αυλακιού: 40 cm, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
7.601 €
με 19% ΦΠΑ
6.387 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Vari Master 153 5 Schar NSH hydraulische Steinsicherung
7
Kuhn Vari Master 153 5 Schar NSH hydraulische Steinsicherung
Άροτρα, cat3722370
37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προϋνίο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Ινίο αρότρου, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2017, Απόσταση σώματος: 102 cm, ...
26.716 €
με 19% ΦΠΑ
22.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia VIS XM 7+1 Aufsattelpflug
4
Unia VIS XM 7+1 Aufsattelpflug
Άροτρα, cat3711450
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελάσματα τοποθέτησης, Δισκομάχαιρο, Τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 3.60 m, Απόσταση σώματος: 90 cm, Ύψος πλαισίου: 90 cm, Αριθμός αυλακιών: 7, πλάτος αυλακιού: 45 cm, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
29.155 €
με 19% ΦΠΑ
24.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rabe SuperAlbatros VHA140
8
Rabe SuperAlbatros VHA140
Άροτρα, cat3728675
25868 Norderstapel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ελάσματα τοποθέτησης, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Προστασία από πέτρες, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kverneland EG 100 - 300 - 30  HD
16
Kverneland EG 100 - 300 - 30 HD
Άροτρα, cat3814398
39624 Kalbe/Milde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Προϋνίο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Ημερομηνία εγγραφής: 10.03.2004, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Ύψος πλαισίου: 90 cm, ...
15.900 €
με 19% ΦΠΑ
13.361 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland LD 100 200
5
Kverneland LD 100 200
Άροτρα, cat3818839
34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 77 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 40 cm, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
8.152 €
με 19% ΦΠΑ
6.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Vari-Master 153 5T
4
Kuhn Vari-Master 153 5T
Άροτρα, cat3774743
59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Τροχός βάθους, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Αριθμός αυλακιών: 5, Απόσταση σώματος: 102 cm, πλάτος αυλακιού: 50 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn Multi Master 123 5-Schar NSH hydraulische Steinsicherung
11
Kuhn Multi Master 123 5-Schar NSH hydraulische Steinsicherung
Άροτρα, cat3700239
37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προϋνίο, Προστασία από πέτρες, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Πλάτος εργασίας: 2.25 m, Απόσταση σώματος: 102 cm, Ύψος πλαισίου: 75 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 45 cm, ...
20.861 €
με 19% ΦΠΑ
17.530 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Servo 45 S Plus Vario
12
Pöttinger Servo 45 S Plus Vario
Άροτρα, cat3690571
49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Προϋνίο, Τροχός βάθους, Δισκομάχαιρο, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Πλάτος εργασίας: 3.24 m, Απόσταση σώματος: 102 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 6, πλάτος αυλακιού: 54 cm, ...
17.601 €
με 19% ΦΠΑ
14.791 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Servo 25 Nova
5
Pöttinger Servo 25 Nova
Άροτρα, cat3610854
27628 Bramstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Ελάσματα τοποθέτησης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 95 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, ...
11.000 €
με 19% ΦΠΑ
9.244 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland ES 95-200-9
6
Kverneland ES 95-200-9
Άροτρα, cat3809601
74214 Schöntal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ινίο αρότρου, Ελάσματα τοποθέτησης, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 95 cm, Ύψος πλαισίου: 75 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, ...
13.900 €
με 19% ΦΠΑ
11.681 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland EG 85-160-9 Vario
7
Kverneland EG 85-160-9 Vario
Άροτρα, cat3809590
74214 Schöntal, Γερμανία
Ινίο αρότρου, Ελάσματα τοποθέτησης, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 85 cm, Ύψος πλαισίου: 75 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, ...
8.200 €
με 19% ΦΠΑ
6.891 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot XMS 950 Vario
Βίντεο
3
Vogel & Noot XMS 950 Vario
Άροτρα, cat3807598
46-320 Kowale, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Προϋνίο, Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Υνί διάταξης, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, ...
6.729 €
με 23% ΦΠΑ
5.470 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn TRE 65T
7
Kuhn TRE 65T
Άροτρα, cat3116865
34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Απόσταση σώματος: 95 cm, Ύψος πλαισίου: 75 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, πλάτος αυλακιού: 40 cm, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
3.871 €
με 19% ΦΠΑ
3.253 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kongskilde XRWT 51080 XLD Schar
3
Kongskilde XRWT 51080 XLD Schar
Άροτρα, cat3089518
27442 Gnarrenburg-Kuhstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2016, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 55 cm, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
35.105 €
με 19% ΦΠΑ
29.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Varimaster 153
10
Kuhn Varimaster 153
Άροτρα, cat3102847
31609 Balge-Dolldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Δισκομάχαιρο, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Ινίο αρότρου, Ημερομηνία εγγραφής: 03.03.2016, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, ...
22.499 €
με 19% ΦΠΑ
18.907 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia Volldrehpflug IBIS XXLS 4+1
6
Unia Volldrehpflug IBIS XXLS 4+1
Άροτρα, cat3232560
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Ελάσματα τοποθέτησης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 90 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
16.660 €
με 19% ΦΠΑ
14.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio UNICO L VARIO 5+ NON-STOP
6
Maschio UNICO L VARIO 5+ NON-STOP
Άροτρα, cat3239334
54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Προϋνίο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Απόσταση σώματος: 85 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Unia IBIS VARIO Plus 5H
7
Unia IBIS VARIO Plus 5H
Άροτρα, cat3376014
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, ...
23.681 €
27.251 €

με 19% ΦΠΑ
19.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot XS 850 STHDV-Vario
7
Vogel & Noot XS 850 STHDV-Vario
Άροτρα, cat3370802
27446 Selsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Ελάσματα τοποθέτησης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Ύψος πλαισίου: 75 cm, ...
17.850 €
20.230 €

με 19% ΦΠΑ
15.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland BB 100 7 Schar
11
Kverneland BB 100 7 Schar
Άροτρα, cat3370668
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ινίο αρότρου, Ελάσματα τοποθέτησης, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Προστασία από πέτρες, Τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Αριθμός αυλακιών: 7, ...
4.641 €
με 19% ΦΠΑ
3.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia IBIS XXLH 5 (Vario-Pflug)
10
Unia IBIS XXLH 5 (Vario-Pflug)
Άροτρα, cat3155588
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Ελάσματα τοποθέτησης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 90 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, ...
20.111 €
με 19% ΦΠΑ
16.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland AB 85
4
Kverneland AB 85
Άροτρα, cat3186057
17309 Rollwitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 85 cm, Ύψος πλαισίου: 77 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, πλάτος αυλακιού: 50 cm, Μονόυνο άροτρο
14.280 €
με 19% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1886