Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Άροτρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Αριθμός αυλακιών

Μεταχειρισμένα Άροτρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Άροτρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kverneland Lemken Kuhn Rabe Pöttinger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kverneland PRESS ARM HYDRAULIC RELEASE
4
ΝΈΑ Kverneland PRESS ARM HYDRAULIC RELEASE
Άροτρα, 4811507 4811507
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
1.391,74 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland 3 korpusų
9
ΝΈΑ Kverneland 3 korpusų
Άροτρα, 4811238 4811238
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 1996
1.500 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Dowdeswell MA140 Plough, 6 furrow, 2011, Original Mouldboards
Άροτρα, 4811232 4811232
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
10.185,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Juwel 8 5 schaar
9
ΝΈΑ Lemken Juwel 8 5 schaar
Άροτρα, 4811111 4811111
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
13.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Juwel 8 Vario *Ausstellungsstück leicht abgelagert*
7
ΝΈΑ Lemken Juwel 8 Vario *Ausstellungsstück leicht abgelagert*
Άροτρα, 4811098 4811098
  86720 Nördlingen, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Ινίο αρότρου, Απόσταση σώματος: 100 cm
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Multimaster 110
13
ΝΈΑ Kuhn Multimaster 110
Άροτρα, 4811075 4811075
  48683 Ahaus, Γερμανία
Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Προϋνίο, Ινίο αρότρου
5.645,89 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Rabe Komoran Variant 160
Άροτρα, 4810545 4810545
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Τύπος: Λοιπά
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Maschio Pflug Unico Vario
Άροτρα, 4810544 4810544
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Τύπος: Λοιπά
12.350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Vogel & Noot XMS 1000 Vario
Άροτρα, 4810543 4810543
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Τύπος: Λοιπά
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Lemken Juwel 7 MV 4 N100 im Zulauf
Άροτρα, 4810542 4810542
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Τύπος: Λοιπά
19.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Lemken Juwel 8 TCP Vario 5schar
Άροτρα, 4810541 4810541
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Τύπος: Λοιπά
41.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken JUWEL 8 VARIO 5 N100
ΝΈΑ Lemken JUWEL 8 VARIO 5 N100
Άροτρα, 4810191 4810191
  25899 Niebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα
16.723 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Pflug Variomat EG 100-200 5-Schar NEU
-28%
11
ΝΈΑ Kverneland Pflug Variomat EG 100-200 5-Schar NEU
Άροτρα, 4810133 4810133
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 77 cm, ...
26.900 €
37.600 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pöttinger SERVO 45 S PLUS
6
ΝΈΑ Pöttinger SERVO 45 S PLUS
Άροτρα, 4810109 4810109
  02120 Guise, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Τροχός βάθους, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Ινίο αρότρου, Υνί διάταξης, Απόσταση σώματος: 95 cm, Ύψος πλαισίου: 90 cm, Αριθμός αυλακιών: 6, πλάτος αυλακιού: 1200 cm, ...
19.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Pflug 150 S-100 4 Schar Miete möglich!
-32%
6
ΝΈΑ Kverneland Pflug 150 S-100 4 Schar Miete möglich!
Άροτρα, 4810103 4810103
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 77 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
17.900 €
26.450 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 230,00 €
ανά Ημέρα
logo
Δείτε αγγελία
Case IH 155T
7
ΝΈΑ Case IH 155T
Άροτρα, 4809915 4809915
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
1.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fenet 6 CORPS
6
ΝΈΑ Fenet 6 CORPS
Άροτρα, 4809906 4809906
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990
1.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gregoire Besson RB 41
7
ΝΈΑ Gregoire Besson RB 41
Άροτρα, 4809896 4809896
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012
8.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pöttinger SERVO 35 S PLUS
4
ΝΈΑ Pöttinger SERVO 35 S PLUS
Άροτρα, 4809853 4809853
  02120 Guise, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Τροχός βάθους, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Ινίο αρότρου, Υνί διάταξης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Απόσταση σώματος: 95 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, Τύπος: Άροτρο θρυμματισμού
14.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot XMS 1050 Vario
10
ΝΈΑ Vogel & Noot XMS 1050 Vario
Άροτρα, 4809611 4809611
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
10.619,47 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot M 1000 4- Scharer
13
ΝΈΑ Vogel & Noot M 1000 4- Scharer
Άροτρα, 4809592 4809592
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Αριθμός αυλακιών: 4, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
6.991,15 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Servo 45 S Plus - 5 Schar, Vorschäler
13
ΝΈΑ Pöttinger Servo 45 S Plus - 5 Schar, Vorschäler
Άροτρα, 4809583 4809583
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Δισκομάχαιρο, Ινίο αρότρου, Τύπος: Άροτρο κατασκευής αυλάκων
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot M 850  4-Schar
6
ΝΈΑ Vogel & Noot M 850 4-Schar
Άροτρα, 4809502 4809502
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Αριθμός αυλακιών: 4, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
3.982,30 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot M 1000 4- Scharer
8
ΝΈΑ Vogel & Noot M 1000 4- Scharer
Άροτρα, 4809459 4809459
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Αριθμός αυλακιών: 4, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
8.761,06 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Regent 3-Schar 35 CX Wendepflug
5
ΝΈΑ Regent 3-Schar 35 CX Wendepflug
Άροτρα, 4809435 4809435
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Δισκομάχαιρο, Αριθμός αυλακιών: 3, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
2.920,35 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2319