Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Άροτρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αριθμός αυλακιών

Μεταχειρισμένα Άροτρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Άροτρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Lemken Kverneland Kuhn Rabe Pöttinger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Regent Pflug Eurostar 120M/ Pług obrotowy / Оборотный плуг
10
Regent Pflug Eurostar 120M/ Pług obrotowy / Оборотный плуг
Άροτρα, 4857384 4857384
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 21.08.2019, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
12.586,30 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland LB 100-200-28
12
Kverneland LB 100-200-28
Άροτρα, 4845629 4845629
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, ...
14.363,14 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland LD 100-200-28 HD
9
Kverneland LD 100-200-28 HD
Άροτρα, 4832668 4832668
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Προϋνίο, Υνί διάταξης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 50 cm, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
9.214,09 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland LD 100-200
5
Kverneland LD 100-200
Άροτρα, 4887729 4887729
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 85 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 65 cm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lemken VariOpal 7
10
Lemken VariOpal 7
Άροτρα, 4872765 4872765
  47906 Kempen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Φωτισμός, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, ...
8.823,53 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland EG 85 / 300 6-schar Körper-Nr. 28
9
Kverneland EG 85 / 300 6-schar Körper-Nr. 28
Άροτρα, 4812836 4812836
  69427 Mudau, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σώματος: 85 cm, Ύψος πλαισίου: 77 cm, Αριθμός αυλακιών: 6, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Pflug Variomat EG 100-200 5-Schar NEU
-28%
11
Kverneland Pflug Variomat EG 100-200 5-Schar NEU
Άροτρα, 4810133 4810133
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 77 cm, ...
26.900 €
37.600 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland LD-100/200-5HD
5
Kverneland LD-100/200-5HD
Άροτρα, 4805819 4805819
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 50 cm, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kverneland 150B   5-Schar
9
Kverneland 150B 5-Schar
Άροτρα, 4869686 4869686
  74214 Schöntal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.25 m, Απόσταση σώματος: 85 cm, Ύψος πλαισίου: 76 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 45 cm, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
10.504,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Servo 35 S Plus
5
Pöttinger Servo 35 S Plus
Άροτρα, 4787457 4787457
  74585 Rot am See, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Ημερομηνία εγγραφής: 04.07.2018, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 95 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, ...
16.638,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kverneland Pflug 150 S-100 4 Schar Miete möglich!
-32%
8
Kverneland Pflug 150 S-100 4 Schar Miete möglich!
Άροτρα, 4851685 4851685
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 75 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
17.900 €
26.450 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 230,00 €
ανά Ημέρα
logo
Δείτε αγγελία
Överum DVL7108H
16
Överum DVL7108H
Άροτρα, 4813791 4813791
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες, Ελάσματα τοποθέτησης, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Ινίο αρότρου, Υνί διάταξης, Ημερομηνία εγγραφής: 02.03.1993, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, ...
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn MM 153 5 NSH
9
Kuhn MM 153 5 NSH
Άροτρα, 4818480 4818480
  29386 Obernholz OT Steimke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Προστασία από πέτρες, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 102 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland "F"  160 4-schar 16" Körper-Nr. 9
4
Kverneland "F" 160 4-schar 16" Körper-Nr. 9
Άροτρα, 4604531 4604531
  69427 Mudau, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Ελάσματα τοποθέτησης, Δισκομάχαιρο, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Απόσταση σώματος: 95 cm, Ύψος πλαισίου: 70 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, πλάτος αυλακιού: 40 cm, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
7.142,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Niemeyer AlphaTop 80-IV
20
Niemeyer AlphaTop 80-IV
Άροτρα, 4750211 4750211
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Τροχός βάθους, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 90 cm, ...
6.775,07 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Maschio UNICO M PASSO 4+
20
Maschio UNICO M PASSO 4+
Άροτρα, 4593329 4593329
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 105 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Opal X110 /120
5
Lemken Opal X110 /120
Άροτρα, 4712814 4712814
  23795 Weede/OT Söhren, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Ελάσματα τοποθέτησης, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Απόσταση σώματος: 85 cm, Ύψος πλαισίου: 75 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, πλάτος αυλακιού: 40 cm, ...
5.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Albatros 120HA
5
Rabe Albatros 120HA
Άροτρα, 4616216 4616216
  25879 Stapel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Προστασία από πέτρες, Ελάσματα τοποθέτησης, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Maschio UNICO M VARIO 4+ d105
20
Maschio UNICO M VARIO 4+ d105
Άροτρα, 4796081 4796081
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 220.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger Servo 45S Plus
5
Pöttinger Servo 45S Plus
Άροτρα, 4753663 4753663
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Φωτισμός, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 3.24 m, Απόσταση σώματος: 102 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger Servo 35S
5
Pöttinger Servo 35S
Άροτρα, 4753650 4753650
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Απόσταση σώματος: 102 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 54 cm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger Servo 35S
5
Pöttinger Servo 35S
Άροτρα, 4753600 4753600
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τροχός βάθους, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Απόσταση σώματος: 102 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 54 cm, ...
16.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rabe Albatros VHA 120 IV /80, sofort verfügbar
5
Rabe Albatros VHA 120 IV /80, sofort verfügbar
Άροτρα, 4754288 4754288
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Ινίο αρότρου, Ημερομηνία εγγραφής: 27.06.2019, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, ...
21.302,52 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Europal 7 4+1 N100
6
Lemken Europal 7 4+1 N100
Άροτρα, 4585240 4585240
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Cayros M
10
Amazone Cayros M
Άροτρα, 4590806 4590806
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Ελάσματα τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Ύψος πλαισίου: 78 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, πλάτος αυλακιού: 50 cm, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
10.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2299