Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Άροτρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αριθμός αυλακιών

Μεταχειρισμένα Άροτρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Άροτρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Lemken Kverneland Kuhn Rabe Amazone Pöttinger Vogel & Noot Niemeyer
Lemken Europal 7X  4 +1,100 , non stop
10
ΝΈΑ Lemken Europal 7X 4 +1,100 , non stop
Άροτρα, 5152932 5152932
  31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 250.00 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, ...
9.500 €
εξ. 19,6% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Servo 35 Plus
6
ΝΈΑ Pöttinger Servo 35 Plus
Άροτρα, 5152818 5152818
  4522 Sierning, Αυστρία
υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Αριθμός αυλακιών: 4, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
6.991,15 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Howard Howard SP6 Schwenkpflug mit 265cm Arbeitsbreite Gummistützrad mit Hydraulischer Verstellung Pakerarmen für Schlepperleistungen um 200PS sehr gut zut Hohen Leistung der Swingplog fürKein Krone Lemken oder Sonstiger Schwenkpflug Leichte Sandige&Anmoorige Bö
Άροτρα, 5152808 5152808
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες, Ελάσματα τοποθέτησης, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 2.65 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Överum 3x3 korpusų
3
ΝΈΑ Överum 3x3 korpusų
Άροτρα, 5152762 5152762
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 1996, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
2.950 €
Δείτε αγγελία
Lemken Juwel 8/5
5
ΝΈΑ Lemken Juwel 8/5
Άροτρα, 5152596 5152596
  84079 Bruckberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Απόσταση σώματος: 100 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken Varidiamant 10 X 6+1 L100
3
ΝΈΑ Lemken Varidiamant 10 X 6+1 L100
Άροτρα, 5152519 5152519
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
13.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Opal X 140
ΝΈΑ Lemken Opal X 140
Άροτρα, 5152516 5152516
  X x, Γερμανία
3.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Opal X 120
2
ΝΈΑ Lemken Opal X 120
Άροτρα, 5152510 5152510
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Απόσταση σώματος: 40 cm
7.490 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland BB 100 Schare 6
6
ΝΈΑ Kverneland BB 100 Schare 6
Άροτρα, 5152503 5152503
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Τύπος: Μονόυνο άροτρο
3.299 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige 5 Schar Beetpflug
3
ΝΈΑ Sonstige 5 Schar Beetpflug
Άροτρα, 5152505 5152505
  03096 Burg, Γερμανία
1.777 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken VARI-DIAMANT 10X. 7+1
15
ΝΈΑ Lemken VARI-DIAMANT 10X. 7+1
Άροτρα, 5152447 5152447
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Ελάσματα τοποθέτησης, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Υνί διάταξης, ...
16.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland LB 100/300/28 HD
9
ΝΈΑ Kverneland LB 100/300/28 HD
Άροτρα, 5152361 5152361
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland Packerfangarm, elektr. Ausklinkung
5
ΝΈΑ Kverneland Packerfangarm, elektr. Ausklinkung
Άροτρα, 5152338 5152338
  34414 Daseburg, Γερμανία
275 €
logo
Δείτε αγγελία
Naud SPX 615
10
ΝΈΑ Naud SPX 615
Άροτρα, 5152279 5152279
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
2.950 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Demblon TC 70
7
ΝΈΑ Demblon TC 70
Άροτρα, 5152276 5152276
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998
3.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Thiémé 4 FERS
7
ΝΈΑ Thiémé 4 FERS
Άροτρα, 5152277 5152277
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Demblon PARTENER
7
ΝΈΑ Demblon PARTENER
Άροτρα, 5152275 5152275
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000
7.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken JUWEL 8
9
ΝΈΑ Lemken JUWEL 8
Άροτρα, 5152272 5152272
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
16.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Thiémé 3 FERS
8
ΝΈΑ Thiémé 3 FERS
Άροτρα, 5152273 5152273
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
850 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fenet 9578 PB
10
ΝΈΑ Fenet 9578 PB
Άροτρα, 5152274 5152274
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
2.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Thiémé A4
8
ΝΈΑ Thiémé A4
Άροτρα, 5152270 5152270
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994
3.450 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Goizin 976GD16
10
ΝΈΑ Goizin 976GD16
Άροτρα, 5152271 5152271
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1992
3.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Packerarm
2
ΝΈΑ Lemken Packerarm
Άροτρα, 5152052 5152052
  48324 Sendenhorst, Γερμανία
903,34 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Mustang 120/3
4
ΝΈΑ Krone Mustang 120/3
Άροτρα, 5152044 5152044
  6093 AC Heythuysen, Ολλανδία
Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες, Ινίο αρότρου, Υνί διάταξης, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Απόσταση σώματος: 85 cm, Ύψος πλαισίου: 70 cm, Αριθμός αυλακιών: 3, πλάτος αυλακιού: 40 cm, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
1.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Variopal 7
5
ΝΈΑ Lemken Variopal 7
Άροτρα, 5152005 5152005
  6093 AC Heythuysen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 160.00 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, ...
9.850 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 2155