Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Άροτρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αριθμός αυλακιών

Μεταχειρισμένα Άροτρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Άροτρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Rabe ALBATROS 110 MSE
7
ΝΈΑ Rabe ALBATROS 110 MSE
Άροτρα, 4723465 4723465
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
7.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio UNICO L VARIO5+ STREIFENKÖRPER
11
ΝΈΑ Maschio UNICO L VARIO5+ STREIFENKÖRPER
Άροτρα, 4723042 4723042
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Απόσταση σώματος: 95 cm
18.151 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken VARI-OPAL 120
8
ΝΈΑ Lemken VARI-OPAL 120
Άροτρα, 4723009 4723009
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Δισκομάχαιρο, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 85 cm
3.773 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD Schwenkpflüge **Körperbreite: 0,34 - 0,42 - 0,50** LEO
9
ΝΈΑ MD Schwenkpflüge **Körperbreite: 0,34 - 0,42 - 0,50** LEO
Άροτρα, 4722894 4722894
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 82 cm, Αριθμός αυλακιών: 3, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
6.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD BOMET Schwenkpflüge **Körperbreite: 0,30 - 0,38 - 0,45 LEO**
7
ΝΈΑ MD BOMET Schwenkpflüge **Körperbreite: 0,30 - 0,38 - 0,45 LEO**
Άροτρα, 4722892 4722892
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Απόσταση σώματος: 90 cm, Ύψος πλαισίου: 78 cm, Αριθμός αυλακιών: 3, Μονόυνο άροτρο
4.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD BOMET Schwenkpflüg **Körperbreite: 0,25 - 0,30 - 0,35 LEO**
5
ΝΈΑ MD BOMET Schwenkpflüg **Körperbreite: 0,25 - 0,30 - 0,35 LEO**
Άροτρα, 4722884 4722884
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 0.70 m, Απόσταση σώματος: 800 cm, Ύψος πλαισίου: 72 cm, Αριθμός αυλακιών: 2, Μονόυνο άροτρο
3.150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken EurOpal 7 X
5
ΝΈΑ Lemken EurOpal 7 X
Άροτρα, 4722850 4722850
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
11.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rabe STAR 4-F.
4
ΝΈΑ Rabe STAR 4-F.
Άροτρα, 4722702 4722702
  33397 Rietberg, Γερμανία
Λοιπά
2.100,84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Packerarm
ΝΈΑ Lemken Packerarm
Άροτρα, 4722687 4722687
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn VARIMASTER 123
4
ΝΈΑ Kuhn VARIMASTER 123
Άροτρα, 4722419 4722419
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
18.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Steeno 6 CORPS
7
ΝΈΑ Steeno 6 CORPS
Άροτρα, 4722411 4722411
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde HRT 5980
3
ΝΈΑ Kongskilde HRT 5980
Άροτρα, 4722362 4722362
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Landsberg Servo III
3
ΝΈΑ Landsberg Servo III
Άροτρα, 4722347 4722347
  92355 Velburg, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
8.319,33 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Överum DX 590 H
3
ΝΈΑ Överum DX 590 H
Άροτρα, 4722341 4722341
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Προστασία από πέτρες, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
13.000 €
Δείτε αγγελία
Överum CX 4975 F
2
ΝΈΑ Överum CX 4975 F
Άροτρα, 4722335 4722335
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ελάσματα τοποθέτησης, Δισκομάχαιρο, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
4.426,38 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland 1 PB 100-9 6-Schar mit Tigges Packer
11
ΝΈΑ Kverneland 1 PB 100-9 6-Schar mit Tigges Packer
Άροτρα, 4722301 4722301
  04509 Wiedemar OT Lissa, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, ...
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Challenger CH8-H80 Onland mit Packer
4
ΝΈΑ Kuhn Challenger CH8-H80 Onland mit Packer
Άροτρα, 4722275 4722275
  04509 Wiedemar OT Lissa, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 3.60 m, Απόσταση σώματος: 102 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, ...
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Dowdeswell 145MA
Άροτρα, 4722090 4722090
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn Drehpflug 7-Schar
10
ΝΈΑ Kuhn Drehpflug 7-Schar
Άροτρα, 4721996 4721996
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Λοιπά
6.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Hektor 1000 Vario
13
ΝΈΑ Vogel & Noot Hektor 1000 Vario
Άροτρα, 4721982 4721982
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Λοιπά
17.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland EG85/300 6F PLOUGH
6
ΝΈΑ Kverneland EG85/300 6F PLOUGH
Άροτρα, 4721968 4721968
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
19.200,27 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Överum DTL 6108 H
12
ΝΈΑ Överum DTL 6108 H
Άροτρα, 4721961 4721961
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Προϋνίο, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
3.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Överum DTL 7108 H
6
ΝΈΑ Överum DTL 7108 H
Άροτρα, 4721958 4721958
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
3.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Kormoran VHA 160
10
ΝΈΑ Rabe Kormoran VHA 160
Άροτρα, 4721921 4721921
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Προστασία από πέτρες, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
17.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Kormoran HA160
7
ΝΈΑ Rabe Kormoran HA160
Άροτρα, 4721917 4721917
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
10.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2371