Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Άροτρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αριθμός αυλακιών

Μεταχειρισμένα Άροτρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Άροτρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kverneland Lemken Kuhn Rabe Pöttinger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lemken Packerarm Lemken 5 Schaar
3
Lemken Packerarm Lemken 5 Schaar
Άροτρα, 3763918 3763918
  34414 Daseburg, Γερμανία
111 €
Δείτε αγγελία
Rabe
3
Rabe
Άροτρα, 4709094 4709094
  32312 Luebbecke, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
116,81 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Vorschäler, Preis für Gesamtpaket
4
Kverneland Vorschäler, Preis für Gesamtpaket
Άροτρα, 4454048 4454048
  34414 Daseburg, Γερμανία
150 €
Δείτε αγγελία
Ransomes TSR 300 series
5
Ransomes TSR 300 series
Άροτρα, 4791339 4791339
  IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Τροχός βάθους, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
158,79 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 2x Lemken pakkerring a € 160 per stuk
2x Lemken pakkerring a € 160 per stuk
Άροτρα, 4634364 4634364
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
160 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ROLLAND Sechscheibe gezackt komplett mit Befestigung Niemyer Overum
6
ROLLAND Sechscheibe gezackt komplett mit Befestigung Niemyer Overum
Άροτρα, 4019386 4019386
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Υνί διάταξης, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
160,10 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia pług
Unia pług
Άροτρα, 4524487 4524487
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1989, Αριθμός αυλακιών: 3, Τύπος: Μονόυνο άροτρο
172,77 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
xxx pług
xxx pług
Άροτρα, 4524479 4524479
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1985, Αριθμός αυλακιών: 3, Τύπος: Μονόυνο άροτρο
172,77 €
Δείτε αγγελία
Farmer Pflug 1 und 2 Scharr  Hase
3
Farmer Pflug 1 und 2 Scharr Hase
Άροτρα, 2781194 2781194
  59-800 Lubań/Görlitz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
199 €
Δείτε αγγελία
Niemeyer Beetpflug
3
Niemeyer Beetpflug
Άροτρα, 4507373 4507373
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Προϋνίο, Τύπος: Μονόυνο άροτρο
200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Packerarm hydraulisch
4
Rabe Packerarm hydraulisch
Άροτρα, 4733119 4733119
  49696 Molbergen, Γερμανία
Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
210,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
www.wupodo.de - Wallentin & Partner GmbH Beetpflug 1-scharig / 1 Schar 20 cm
3
www.wupodo.de - Wallentin & Partner GmbH Beetpflug 1-scharig / 1 Schar 20 cm
Άροτρα, 3368115 3368115
  17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 0.20 m, Αριθμός αυλακιών: 1, Τύπος: Μονόυνο άροτρο
226,47 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
HUARD S64
4
HUARD S64
Άροτρα, 4801208 4801208
  26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Πλάτος εργασίας: 105.00 m, Απόσταση σώματος: 35 cm, Αριθμός αυλακιών: 3, Τύπος: Μονόυνο άροτρο
250 €
Δείτε αγγελία
Heger CONSUL IHI25
4
Heger CONSUL IHI25
Άροτρα, 4752933 4752933
  3910 Zwettl, Αυστρία
Αριθμός αυλακιών: 3
250 €
Δείτε αγγελία
Kverneland Hydr. Packerarm vom 3 Schaar
3
Kverneland Hydr. Packerarm vom 3 Schaar
Άροτρα, 4751642 4751642
  34414 Daseburg, Γερμανία
250 €
Δείτε αγγελία
VEMAC 1 Schar Pflug NEU / auch als Wendepflug oder 2 Schar Pflug
4
VEMAC 1 Schar Pflug NEU / auch als Wendepflug oder 2 Schar Pflug
Άροτρα, 2344042 2344042
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός αυλακιών: 1
251,26 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH 1 Schar Pflug | Beetpflug | verschiedene Größen möglich
4
Wolf-Landtechnik GmbH 1 Schar Pflug | Beetpflug | verschiedene Größen möglich
Άροτρα, 4525724 4525724
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.20 m, Αριθμός αυλακιών: 1, Τύπος: Μονόυνο άροτρο
260 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Top-Agro  DIREKT VOM HERSTELLER 1 Schar Pflug Betpflug NEU BEST QUALITY
3
Top-Agro DIREKT VOM HERSTELLER 1 Schar Pflug Betpflug NEU BEST QUALITY
Άροτρα, 2036903 2036903
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός αυλακιών: 1, Τύπος: Μονόυνο άροτρο
260 €
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland WOELERS
12
Kverneland WOELERS
Άροτρα, 4299501 4299501
  4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
290 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe STIEGLITZ I -55
3
Rabe STIEGLITZ I -55
Άροτρα, 4506952 4506952
  31174 Schellerten - Kemme, Γερμανία
Ινίο αρότρου, Αριθμός αυλακιών: 2, Τύπος: Μονόυνο άροτρο
290 €
Δείτε αγγελία
Farmer Kartoffelhäufelgerät 3 Reihig
6
Farmer Kartoffelhäufelgerät 3 Reihig
Άροτρα, 2776441 2776441
  59-800 Lubań, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
299 €
Δείτε αγγελία
Fortschritt B125/1
4
Fortschritt B125/1
Άροτρα, 2897793 2897793
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Πλάτος εργασίας: 12.50 m, Τύπος: Μονόυνο άροτρο
300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CAPPON
3
CAPPON
Άροτρα, 4818556 4818556
  6732 GG Harskamp, Ολλανδία
300 €
Δείτε αγγελία
Lemken 2Schar-Drehpflug mit Grenzpflugeinrichtung
8
Lemken 2Schar-Drehpflug mit Grenzpflugeinrichtung
Άροτρα, 4826169 4826169
  34414 Daseburg, Γερμανία
300 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
www.wupodo.de - Wallentin & Partner GmbH 2 Schar Beetpflug Pflug Zweischarpflug 20cm
9
www.wupodo.de - Wallentin & Partner GmbH 2 Schar Beetpflug Pflug Zweischarpflug 20cm
Άροτρα, 3375879 3375879
  17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τροχός βάθους, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Πλάτος εργασίας: 0.40 m, Αριθμός αυλακιών: 2, Τύπος: Μονόυνο άροτρο
302 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2375