Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Δίχαλα/μηχανικές τσάπες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δίχαλα/μηχανικές τσάπες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
AGROKRAFT Rotor-Striegel 3,20m / Arbeitsbreiten 3,2m, 4,4m, 6,4m, 8,6m
Βίντεο
20
AGROKRAFT Rotor-Striegel 3,20m / Arbeitsbreiten 3,2m, 4,4m, 6,4m, 8,6m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt2109678
50259 Pulheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
11.169 €
με 19% ΦΠΑ
9.386 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD Hackstriegel Aktivator 6m und 9m
17
MD Hackstriegel Aktivator 6m und 9m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3509741
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.974 €
με 19% ΦΠΑ
2.499 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
ZAG Hackstriegel ZAG 12m
5
ZAG Hackstriegel ZAG 12m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt1391428
01616 Unterreußen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
10.889 €
με 19% ΦΠΑ
9.150 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BADALINI
10
BADALINI
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3795393
4631 Krenglbach / Wels , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
7.080 €
με 20% ΦΠΑ
5.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
edma24 Hackstriegel Aktivator 6m und 9m
17
edma24 Hackstriegel Aktivator 6m und 9m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3293583
74423 Obersontheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
2.974 €
με 19% ΦΠΑ
2.499 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II IZAK 7,5 m
9
AGRO-FACTORY II IZAK 7,5 m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3791222
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.239 €
με 19% ΦΠΑ
3.562 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II IZAK 6 m
9
AGRO-FACTORY II IZAK 6 m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3791189
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.288 €
με 19% ΦΠΑ
2.763 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II IZAK 3 m
9
AGRO-FACTORY II IZAK 3 m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3791180
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.683 €
με 19% ΦΠΑ
1.414 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II IZAK 12 m
9
AGRO-FACTORY II IZAK 12 m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3791350
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.355 €
με 19% ΦΠΑ
6.181 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II IZAK 9 m
9
AGRO-FACTORY II IZAK 9 m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3791326
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
5.657 €
με 19% ΦΠΑ
4.754 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Einböck WIEDEGG DOORZAAIMACHINE
5
Einböck WIEDEGG DOORZAAIMACHINE
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3796216
6691 EX Gendt, Ολλανδία
5.143 €
με 21% ΦΠΑ
4.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Expom Astra
15
Expom Astra
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3766497
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
16.422 €
με 19% ΦΠΑ
13.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro Factory Brona Chwastownik Hydrauliczna 6m AF4/6H JZAK  / Field Cultivator Meadow Hydraulic
3
Agro Factory Brona Chwastownik Hydrauliczna 6m AF4/6H JZAK / Field Cultivator Meadow Hydraulic
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3766927
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.537 €
με 23% ΦΠΑ
2.063 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro Factory Brona Chwastownik Hydrauliczna 7,5m AF4/7,5H JZAK / Field Cultivator Meadow Hydraulic
3
Agro Factory Brona Chwastownik Hydrauliczna 7,5m AF4/7,5H JZAK / Field Cultivator Meadow Hydraulic
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3766922
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
3.829 €
με 23% ΦΠΑ
3.113 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro Factory Brona Chwastownik JZAK 3m AF3 / Field Cultivator Meadow
3
Agro Factory Brona Chwastownik JZAK 3m AF3 / Field Cultivator Meadow
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3766934
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.199 €
με 23% ΦΠΑ
975 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gaspardo Maschio HS 16  Hackgerät  12-14-16
Βίντεο
12
Gaspardo Maschio HS 16 Hackgerät 12-14-16
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3735934
43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2015
15.375 €
με 25% ΦΠΑ
12.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gaspardo Maschio  HS 6 Hackgerät  8900€
Βίντεο
12
Gaspardo Maschio HS 6 Hackgerät 8900€
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3735931
43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2018
11.125 €
με 25% ΦΠΑ
8.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gaspardo Maschio HS 8 Hackgerät 10200€
Βίντεο
16
Gaspardo Maschio HS 8 Hackgerät 10200€
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3735922
43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2018
12.750 €
με 25% ΦΠΑ
10.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gaspardo Maschio  Hp 4 Hackgerät 3600€
Βίντεο
17
Gaspardo Maschio Hp 4 Hackgerät 3600€
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3735921
43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2017
4.500 €
με 25% ΦΠΑ
3.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gaspardo Maschio Hs 4 Hackgerät  4600€
Βίντεο
18
Gaspardo Maschio Hs 4 Hackgerät 4600€
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3735907
43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2017
5.750 €
με 25% ΦΠΑ
4.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gaspardo Maschio Hs 6 Hackgerät  5200€
Βίντεο
25
Gaspardo Maschio Hs 6 Hackgerät 5200€
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3735906
43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2017
6.500 €
με 25% ΦΠΑ
5.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gaspardo Maschio Gaspardo Hs 8 Hackgerät  6300€
Βίντεο
17
Gaspardo Maschio Gaspardo Hs 8 Hackgerät 6300€
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3735905
43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2017
7.875 €
με 25% ΦΠΑ
6.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dondi Duijndam Machines
4
Dondi Duijndam Machines
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3748027
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
HOAF ASP. B
8
HOAF ASP. B
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3747831
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hatzenbichler Duijndam Machines
6
Hatzenbichler Duijndam Machines
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3747823
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Einbock Duijndam Machines
4
Einbock Duijndam Machines
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3747850
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Maschio U130
5
Maschio U130
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3747982
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Regent MHG 4 4-REIHIG
8
Regent MHG 4 4-REIHIG
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3717556
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001
2.000 €
με 13% ΦΠΑ
1.770 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Howard RC 4 Reihen
5
Howard RC 4 Reihen
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3718429
03096 Burg, Γερμανία
3.451 €
με 19% ΦΠΑ
2.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Breviglieri M21
4
Breviglieri M21
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3722809
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 176