Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Δίχαλα/μηχανικές τσάπες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δίχαλα/μηχανικές τσάπες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
KUAR Wiesenegge
2
KUAR Wiesenegge
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt2395488
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
900 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Hackstriegel / Saatstriegel, Akcent, 6,00 - 12 m, NEU
20
Unia Hackstriegel / Saatstriegel, Akcent, 6,00 - 12 m, NEU
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt1431321
49847 Itterbeck, Γερμανία
4.998 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MICHALAK Wiesenegge Włóka łąkowo-polowa/Drag Feld/ Ziehen  4m 5m 6m
18
MICHALAK Wiesenegge Włóka łąkowo-polowa/Drag Feld/ Ziehen 4m 5m 6m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt1625067
99-300 Kutno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
640 EUR
με 23% ΦΠΑ
521 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Monosem Monosem
12
Monosem Monosem
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3423325
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
4.500 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wiesenstriegel Wiesenegge Wiesenschlepper
8
Wiesenstriegel Wiesenegge Wiesenschlepper
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3094698
64-234 Nowa Wieś, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
1.050 EUR
1.450 EUR


Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Tume Hankmo H 6400 Super---NEUWERTIG
8
Sonstige / Other Tume Hankmo H 6400 Super---NEUWERTIG
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3662413
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
21.301 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Einböck Kulturstriegel 6m
5
Einböck Kulturstriegel 6m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3662122
57612 Kroppach, Γερμανία
3.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.235 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
steeno steeno  wiedeg  6 meter
7
steeno steeno wiedeg 6 meter
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3660720
6021 SB Budel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998
1.815 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler 6m+Ökodrille Air 8
6
Hatzenbichler 6m+Ökodrille Air 8
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3652403
00000 Kunde, Γερμανία
4.641 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other LELY KREISELEGGE
4
Sonstige / Other LELY KREISELEGGE
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3648507
32839 Steinheim, Γερμανία
1.131 EUR
με 19% ΦΠΑ
950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Meclean Weedplus
7
Meclean Weedplus
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3646401
3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Broekema
7
Broekema
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3638345
8146SE Dalmsholte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999
2.420 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
eigen bouw gedragen neteg
3
eigen bouw gedragen neteg
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3626903
7382BR Klarenbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990
150 EUR

Δείτε αγγελία
Einböck AEROSTAR 600
Einböck AEROSTAR 600
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3624627
35625 Hüttenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
5.589 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.697 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Fortschritt P 437
8
Sonstige / Other Fortschritt P 437
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3622979
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hatzenbichler 6 OD 4 REIHIG
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3619409
3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
4.951 EUR
με 13% ΦΠΑ
4.381 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
FOBRO STAR
4
FOBRO STAR
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3618400
88255 Baienfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
11.781 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro- Factory II IZAK 12 m
9
Agro- Factory II IZAK 12 m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3613973
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.045 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.920 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro- Factory II IZAK 9 m
9
Agro- Factory II IZAK 9 m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3613966
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
5.653 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro- Factory II IZAK 7,5 m
9
Agro- Factory II IZAK 7,5 m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3613964
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.236 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.560 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro- Factory II IZAK 6 m
9
Agro- Factory II IZAK 6 m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3613957
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.142 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.640 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro- Factory II IZAK 3 m
9
Agro- Factory II IZAK 3 m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3613955
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.678 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.410 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler Federzahnhackegge 6,0 m
5
Hatzenbichler Federzahnhackegge 6,0 m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3613166
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.260 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.580 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler STRIEGEL
6
Hatzenbichler STRIEGEL
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3611751
49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
3.451 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Arikon 2-reihige Fingerhacke/ star-hoe with finger weeders
2
Arikon 2-reihige Fingerhacke/ star-hoe with finger weeders
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3603074
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
4.598 EUR
με 23% ΦΠΑ
3.738 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Arikon 2-reihige Fingerhacke/ star-hoe with finger weeders
2
Arikon 2-reihige Fingerhacke/ star-hoe with finger weeders
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3603048
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.037 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.656 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Hackgerät 6m mit Kamersteuerung
8
Hackgerät 6m mit Kamersteuerung
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3599189
2700 Wr. Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schmotzer 7 Reihige Fronthacke hydr.Aushebung mit Anbaubock Keine Rau
15
Schmotzer 7 Reihige Fronthacke hydr.Aushebung mit Anbaubock Keine Rau
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3592820
27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hatzenbichler Ackerstriegel Striegel  l9 m Hydraulisch klappbar
10
Hatzenbichler Ackerstriegel Striegel l9 m Hydraulisch klappbar
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3582341
Γερμανία
2.480 EUR

Δείτε αγγελία
Rau Hacke Schmotzer Kongskilde Hatzenbichler Fronthacke
23
Rau Hacke Schmotzer Kongskilde Hatzenbichler Fronthacke
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3581594
27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 141