Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Κατάσταση πωλητή: Επαγγελματίας
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Δίχαλα/μηχανικές τσάπες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δίχαλα/μηχανικές τσάπες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Einböck Rau APV Amazone Rabe Agri Farm
Expom Astra
6
ΝΈΑ Expom Astra
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5406372 5406372
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
: 2020
15.610  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Kongskilde Becker Rollhacke 6 reihig auf 8 Reihen erweiterbar mit Bandspritzung & Dosierbehälter zur Aplikation von Zuschlagstoffen der zu pflegenden Kultur
Βίντεο
13
ΝΈΑ Kongskilde Becker Rollhacke 6 reihig auf 8 Reihen erweiterbar mit Bandspritzung & Dosierbehälter zur Aplikation von Zuschlagstoffen der zu pflegenden Kultur
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5404455 5404455
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Σασί, Στρωτήρας, Τύπος: Περιστροφική τσάπα
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Einböck AEROSTAR 600
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5403517 5403517
  3910 Zwettl, Αυστρία
: 2019
3.241,67  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Gruse Grubberhacke
11
Gruse Grubberhacke
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5401071 5401071
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
2.380  €
Στείλτε email
Monosem Multicrop
4
Monosem Multicrop
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5399584 5399584
  77966 Kappel-Grafenhausen, Γερμανία
: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Gruse Hackmaschine Hacke Zuckerrübenhackmaschine Zuckerrübenhacke
-6%
8
Gruse Hackmaschine Hacke Zuckerrübenhackmaschine Zuckerrübenhacke
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5399423 5399423
  38228 Salzgitter, Γερμανία
5.900  €
6.300  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rabe Wiedeg
7
Rabe Wiedeg
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5398998 5398998
  7447 RK Hellendoorn, Ολλανδία
2.450  €
Στείλτε email
Schmotzer 6 reihige Kulturhacke Bleinroth 5 Reiheiges-Hackgerät Stoll mit Hohlschutzscheiben beide Geräte mit Exaktsteuerung über Sitzplatzsteuerung im Heck
12
Schmotzer 6 reihige Kulturhacke Bleinroth 5 Reiheiges-Hackgerät Stoll mit Hohlschutzscheiben beide Geräte mit Exaktsteuerung über Sitzplatzsteuerung im Heck
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5398822 5398822
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Hatzenbichler Hackgerät 75cm Reihenabstand 4 reihig Köckerling mit Exaktsteuerung über Pilotensitz nicht Hatzenbichler Einböck Schmotzer Craee
Βίντεο
10
Hatzenbichler Hackgerät 75cm Reihenabstand 4 reihig Köckerling mit Exaktsteuerung über Pilotensitz nicht Hatzenbichler Einböck Schmotzer Craee
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5398191 5398191
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Einböck Aerostar Striegel 900 9m
5
Einböck Aerostar Striegel 900 9m
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5398154 5398154
  17291 Prenzlau, Γερμανία
: 2006
4.750  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hatzenbichler Rübenhackmaschine mit Kamerasteuerung
6
Hatzenbichler Rübenhackmaschine mit Kamerasteuerung
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5397192 5397192
  03096 Burg, Γερμανία
: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kongskilde Vibro Crop 440
6
Kongskilde Vibro Crop 440
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5397172 5397172
  03096 Burg, Γερμανία
4.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Köckerling Grasmaster 600, Bj. 2014, 6 m AB,
20
Köckerling Grasmaster 600, Bj. 2014, 6 m AB,
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5396727 5396727
  84069 Schierling, Γερμανία
: 2014
8.394,96  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
BEDNAR STRIEGEL PN 6000
4
BEDNAR STRIEGEL PN 6000
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5396688 5396688
  16866 Gumtow OT Vehlow, Γερμανία
: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Hatzenbichler
3
Hatzenbichler
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5394731 5394731
  29525 Uelzen, Γερμανία
2.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hatzenbichler 12m
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5385135 5385135
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Hatzenbichler Hatzenbichler Hacke mit Spritze
4
Hatzenbichler Hatzenbichler Hacke mit Spritze
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5383989 5383989
  7759 ROOST, Λουξεμβούργο
: 2018
33.247,86  €
εξ. 17% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hatzenbichler Rollhacke 3 Reihig Nicht Hatzenbichler Einböck Carree Schmotzer mit Exaktsteuerung über Pilotensitz 8 Hacksterne Rollkultivator
8
Hatzenbichler Rollhacke 3 Reihig Nicht Hatzenbichler Einböck Carree Schmotzer mit Exaktsteuerung über Pilotensitz 8 Hacksterne Rollkultivator
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5382933 5382933
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Einböck FZ PE 24.00 Aerostar
14
Einböck FZ PE 24.00 Aerostar
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5380548 5380548
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
: 2011
12.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kotte Maisrollhacke 4 Reihen
11
Kotte Maisrollhacke 4 Reihen
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5380547 5380547
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
: 1993
3.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kotte 3m Tragrahhmen mit 4 reihigen Anbaugeräten zum Anbau von Hacktechnik oder Pflegetechnik Kein Schmotzer Rau Becker kongskilde Stoll Howard
10
Kotte 3m Tragrahhmen mit 4 reihigen Anbaugeräten zum Anbau von Hacktechnik oder Pflegetechnik Kein Schmotzer Rau Becker kongskilde Stoll Howard
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5380541 5380541
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Gaspardo MAISHACKGERÄT 4-REIHIG
3
Gaspardo MAISHACKGERÄT 4-REIHIG
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5380201 5380201
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
876,11  €
εξ. 13% ΦΠΑ
Στείλτε email
DPM Hackstriegel Striegel Adapter 4m,5m,6m,8m 4m
8
DPM Hackstriegel Striegel Adapter 4m,5m,6m,8m 4m
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5378773 5378773
  51469 Bergisch Gladbach, Γερμανία
: 2020
849  €
Στείλτε email
Schmotzer 7Reihige Schmotzer Hacke mit Exaksteuerung über Pilotensitz
7
Schmotzer 7Reihige Schmotzer Hacke mit Exaksteuerung über Pilotensitz
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5378770 5378770
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Schmotzer 5 Reihige Hacke Schmotzer&Rau jeweils mit Hackschutzscheiben mit Winkelmesser und Gänsefußschare und Pilotensitz zur Exaktsteuerung dee Hackschare
18
Schmotzer 5 Reihige Hacke Schmotzer&Rau jeweils mit Hackschutzscheiben mit Winkelmesser und Gänsefußschare und Pilotensitz zur Exaktsteuerung dee Hackschare
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5378767 5378767
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 331