Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Amazone Lemken Horsch Kverneland Pöttinger Kuhn Rabe Brix
Amazone Catros 3001
6
ΝΈΑ Amazone Catros 3001
Δισκοσβάρνες, 5414908 5414908
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 46 mm
6.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Pöttinger Terradisc 3001
8
ΝΈΑ Pöttinger Terradisc 3001
Δισκοσβάρνες, 5414716 5414716
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
13.025,21  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kelly 9m Kelly Kettenegge
ΝΈΑ Kelly 9m Kelly Kettenegge
Δισκοσβάρνες, 5414560 5414560
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 9.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Rabe Konigsadler 6m
ΝΈΑ Rabe Konigsadler 6m
Δισκοσβάρνες, 5414563 5414563
  89-110 Sadki (okol. Bydgoszczy), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1997
4.340  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Kelly 6m Kelly Kettenegge
Βίντεο
2
ΝΈΑ Kelly 6m Kelly Kettenegge
Δισκοσβάρνες, 5414526 5414526
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος δίσκου: Κοίλο
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Galucho GAXHR34/26   4,85m
5
ΝΈΑ Galucho GAXHR34/26 4,85m
Δισκοσβάρνες, 5414154 5414154
  17291 Schenkenberg / Kleptow, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.85 m
2.950  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Väderstad Carrier XL 625
10
ΝΈΑ Väderstad Carrier XL 625
Δισκοσβάρνες, 5414093 5414093
  06493 Ballenstedt OT Badeborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 6.25 m, Διάμετρος δίσκου: 610 mm
35.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Awemak Light Disc Harrow MSM BT 2.5, tube bar roller, disc 510
15
ΝΈΑ Awemak Light Disc Harrow MSM BT 2.5, tube bar roller, disc 510
Δισκοσβάρνες, 5414101 5414101
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Awemak Hight quality - best price! Disc harrow MSM BT 27! Discs 510, tube bar roller
10
ΝΈΑ Awemak Hight quality - best price! Disc harrow MSM BT 27! Discs 510, tube bar roller
Δισκοσβάρνες, 5414098 5414098
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Agromet schijveneg
4
ΝΈΑ Agromet schijveneg
Δισκοσβάρνες, 5412651 5412651
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.15 m
1.750  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
MD Scheibenegge Bomet Pavo V 2 Kurzscheibenegge Egge/1,5M-2,7M
12
ΝΈΑ MD Scheibenegge Bomet Pavo V 2 Kurzscheibenegge Egge/1,5M-2,7M
Δισκοσβάρνες, 5412011 5412011
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
1.090  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Väderstad CARRIER 500 - 2009 ROK
5
ΝΈΑ Väderstad CARRIER 500 - 2009 ROK
Δισκοσβάρνες, 5411873 5411873
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
11.500  €
Στείλτε email
MD BOMET Kompaktscheibenegge Scheibenegge /2,0 M-4,0M
Βίντεο
9
ΝΈΑ MD BOMET Kompaktscheibenegge Scheibenegge /2,0 M-4,0M
Δισκοσβάρνες, 5411795 5411795
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
3.419  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
ASH EXAKT PLUS
8
ΝΈΑ ASH EXAKT PLUS
Δισκοσβάρνες, 5409921 5409921
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, ...
6.554  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fontana Brevettato CCPA 750 X Form 13t
15
Fontana Brevettato CCPA 750 X Form 13t
Δισκοσβάρνες, 5409869 5409869
  17291 Prenzlau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
9.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kuhn/Huard Discover XM 28/660
5
Kuhn/Huard Discover XM 28/660
Δισκοσβάρνες, 5409688 5409688
  74626 Bretzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 660 mm, Τύπος: Οποιασδήποτε μορφής, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Väderstad NZA 700
6
Väderstad NZA 700
Δισκοσβάρνες, 5409657 5409657
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Σύστημα αναδίπλωσης
4.999  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Väderstad Carrier 625
7
Väderstad Carrier 625
Δισκοσβάρνες, 5409232 5409232
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.25 m
35.950  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Evers rijen schijveneg asperges
5
Evers rijen schijveneg asperges
Δισκοσβάρνες, 5408943 5408943
  5984 NP Koningslust, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kerner Helix H 300
5
Kerner Helix H 300
Δισκοσβάρνες, 5408434 5408434
  88317 Aichstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.747,90  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Brix 4,80m aufgesattelt hyd. klapp.
5
Brix 4,80m aufgesattelt hyd. klapp.
Δισκοσβάρνες, 5408428 5408428
  31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.80 m, Τύπος: Οποιασδήποτε μορφής
3.500  €
Στείλτε email
Kverneland Scheibenegge
4
Kverneland Scheibenegge
Δισκοσβάρνες, 5407496 5407496
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.452,94  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sonstige/Other SCHEIBENEGGE
8
Sonstige/Other SCHEIBENEGGE
Δισκοσβάρνες, 5407443 5407443
  30890 Barsinghausen-Göxe, Γερμανία
6.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fricke 4 m
4
Fricke 4 m
Δισκοσβάρνες, 5406917 5406917
  83104 Schönau b.Tuntenhausen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m
300  €
Στείλτε email
Fricke 4,00
4
Fricke 4,00
Δισκοσβάρνες, 5406910 5406910
  83104 Schönau b.Tuntenhausen, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
490  €
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 942