Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
MD Matador Kurzscheibenegge Scheibenegge 5,0 m hydr. klappbar
14
MD Matador Kurzscheibenegge Scheibenegge 5,0 m hydr. klappbar
Δισκοσβάρνες, cct3494637
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστασία από πέτρες, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Με ραβδώσεις
9.281 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.799 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MANDAM KURZSCHEIBENEGGE TAL - C 3,0
12
MANDAM KURZSCHEIBENEGGE TAL - C 3,0
Δισκοσβάρνες, cct1959054
78-600 Wałcz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.950 EUR
με 23% ΦΠΑ
5.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bestagro Scheibenegge Kurzscheibenegge 3,5m Anbau-Stoppelfeld Teller 560mm, Walze 500mm
6
Bestagro Scheibenegge Kurzscheibenegge 3,5m Anbau-Stoppelfeld Teller 560mm, Walze 500mm
Δισκοσβάρνες, cct2534658
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Με ραβδώσεις
3.650 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rabe KÖNIGSADLER K 54-660 WALZE SPW 630D
4
Rabe KÖNIGSADLER K 54-660 WALZE SPW 630D
Δισκοσβάρνες, cct3208012
04668 Grimma, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD Tolmet Kurzscheibenegge Scheibenegge 4m NEU 12 Monate Garant
Βίντεο
8
MD Tolmet Kurzscheibenegge Scheibenegge 4m NEU 12 Monate Garant
Δισκοσβάρνες, cct3489413
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
5.830 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.899 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige/Other SCHEIBENEGGE
Δισκοσβάρνες, cct3666179
32791 Lage, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn HR 4001 D
6
ΝΈΑ Kuhn HR 4001 D
Δισκοσβάρνες, cct3665596
51100 Reims, Γαλλία
3.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ CROSKILL
Δισκοσβάρνες, cct3665595
51100 Reims, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn HA 4000
ΝΈΑ Kuhn HA 4000
Δισκοσβάρνες, cct3665581
51100 Reims, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1991, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
1.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Quivogne MULTITRAIN
3
ΝΈΑ Quivogne MULTITRAIN
Δισκοσβάρνες, cct3665525
51520 Saint-Martin sur le, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003
14.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
12.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn HR 4001
3
ΝΈΑ Kuhn HR 4001
Δισκοσβάρνες, cct3665524
51520 Saint-Martin sur le, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
5.040 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger TERRADISC 3001
6
ΝΈΑ Pöttinger TERRADISC 3001
Δισκοσβάρνες, cct3665357
49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Väderstad carrier 650
10
ΝΈΑ Väderstad carrier 650
Δισκοσβάρνες, cct3665303
59-700 Bolesławiec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
12.275 EUR

Δείτε αγγελία
Quivogne APAXR52
6
ΝΈΑ Quivogne APAXR52
Δισκοσβάρνες, cct3664738
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
11.781 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch JOKER 8 HD
5
ΝΈΑ Horsch JOKER 8 HD
Δισκοσβάρνες, cct3664429
38486 Klötze, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 0.07 m, Διάμετρος δίσκου: 62 mm
59.244 EUR
με 19% ΦΠΑ
49.785 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Väderstad  CARRIER 650
8
ΝΈΑ Väderstad CARRIER 650
Δισκοσβάρνες, cct3664422
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες
11.781 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger TERRADISC 3000
7
ΝΈΑ Pöttinger TERRADISC 3000
Δισκοσβάρνες, cct3664410
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.021 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland TARANIS 500F
8
ΝΈΑ Kverneland TARANIS 500F
Δισκοσβάρνες, cct3664407
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 5.20 m
17.255 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland VISIO 250
8
ΝΈΑ Kverneland VISIO 250
Δισκοσβάρνες, cct3664392
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 0.06 m, Διάμετρος δίσκου: 660 mm
38.199 EUR
με 19% ΦΠΑ
32.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia ARES 3.0 TXL
9
ΝΈΑ Unia ARES 3.0 TXL
Δισκοσβάρνες, cct3664210
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Kverneland Qualidisc Farmer 4000 F
6
Kverneland Qualidisc Farmer 4000 F
Δισκοσβάρνες, cct3663522
92421 Schwandorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Με ραβδώσεις
21.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
19.422 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rabe 5,6 m Kombination
6
Rabe 5,6 m Kombination
Δισκοσβάρνες, cct3663491
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 5.60 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Galucho GRLCH 24-30
7
ΝΈΑ Galucho GRLCH 24-30
Δισκοσβάρνες, cct3663351
99706 Sondershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.1992, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Με ραβδώσεις, V-έντυπο
5.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Lemken Rubin 9/300 U
Δισκοσβάρνες, cct3662617
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
15.470 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio Gaspardo UFO 400
6
Maschio Gaspardo UFO 400
Δισκοσβάρνες, cct3662086
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
11.880 EUR
με 20% ΦΠΑ
9.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AKPIL Gepard 3m
6
AKPIL Gepard 3m
Δισκοσβάρνες, cct3662038
84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.302 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Brix Stein Gigant
4
Brix Stein Gigant
Δισκοσβάρνες, cct3661485
23628 Klempau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rolex Brona talerzowa uprawowo-ścierniskowa 6.0 m ( talerze 560), Taurus, Disc Harrow,Schibenegge
2
Rolex Brona talerzowa uprawowo-ścierniskowa 6.0 m ( talerze 560), Taurus, Disc Harrow,Schibenegge
Δισκοσβάρνες, cct3661396
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
11.009 EUR
με 23% ΦΠΑ
8.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rolex Brona talerzowa 5.0 m ( talerze 560), Disc Harrow, Scheibenegge
2
Rolex Brona talerzowa 5.0 m ( talerze 560), Disc Harrow, Scheibenegge
Δισκοσβάρνες, cct3661395
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
9.194 EUR
με 23% ΦΠΑ
7.475 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rolex Brona talerzowa 4,5 m ( talerze 560), Taurus DISC HARROW, SCHEIBENEGGE HYDRAULISCH
3
Rolex Brona talerzowa 4,5 m ( talerze 560), Taurus DISC HARROW, SCHEIBENEGGE HYDRAULISCH
Δισκοσβάρνες, cct3661394
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
8.118 EUR
με 23% ΦΠΑ
6.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 899