Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Schijven eg  2.70 mtr gedragen
3
ΝΈΑ Schijven eg 2.70 mtr gedragen
Δισκοσβάρνες, 4270269
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.70 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Horsch JOKER 3 CT
Δισκοσβάρνες, 4269641
  34560 Fritzlar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
8.349 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde Terra-X HT 450
9
ΝΈΑ Kongskilde Terra-X HT 450
Δισκοσβάρνες, 4269480
  72525 Münsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Με ραβδώσεις
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland DSA 300
4
ΝΈΑ Kverneland DSA 300
Δισκοσβάρνες, 4269462
  93192 Wald/Roßbach, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 550 mm, Με ραβδώσεις
2.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
edma24 Matador Scheibenegge Scheibenegge 5,5m Hydraulisch klappbar
18
ΝΈΑ edma24 Matador Scheibenegge Scheibenegge 5,5m Hydraulisch klappbar
Δισκοσβάρνες, 4269423
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
8.599 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
edma24 Matador Kurzscheibenegge Scheibenegge 4m,4,5m,5m,5,5m,6m Hydraulisch klappbar
18
ΝΈΑ edma24 Matador Kurzscheibenegge Scheibenegge 4m,4,5m,5m,5,5m,6m Hydraulisch klappbar
Δισκοσβάρνες, 4269422
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
6.499 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
edma24 Matador Kurzscheibenegge Scheibenegge 4,5m,5m,5,5m,6m Hydraulisch klappbar
18
ΝΈΑ edma24 Matador Kurzscheibenegge Scheibenegge 4,5m,5m,5,5m,6m Hydraulisch klappbar
Δισκοσβάρνες, 4269421
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
6.999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
edma24 Matador Kurzscheibenegge Scheibenegge 5m,5,5m,6m Hydraulisch klappbar
18
ΝΈΑ edma24 Matador Kurzscheibenegge Scheibenegge 5m,5,5m,6m Hydraulisch klappbar
Δισκοσβάρνες, 4269420
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
7.799 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
edma24 Matador Kurzscheibenegge Scheibenegge 6m,5,5m,4,5m,5m Hydraulisch klappbar
18
ΝΈΑ edma24 Matador Kurzscheibenegge Scheibenegge 6m,5,5m,4,5m,5m Hydraulisch klappbar
Δισκοσβάρνες, 4269419
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
9.399 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evers Skyros V300/51 R
4
ΝΈΑ Evers Skyros V300/51 R
Δισκοσβάρνες, 4269147
  7602 KL Almelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική προσαρμογή γωνίας κοπής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Με ραβδώσεις
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Dal-Bo AXR 500
Δισκοσβάρνες, 4269136
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Οποιασδήποτε μορφής, Κοίλο
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MANDAM 600
6
ΝΈΑ MANDAM 600
Δισκοσβάρνες, 4269042
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Κοίλο
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evers Orlov
4
ΝΈΑ Evers Orlov
Δισκοσβάρνες, 4269010
  7602 KL Almelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Με ραβδώσεις
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Brix Stein Gigant 800
6
ΝΈΑ Brix Stein Gigant 800
Δισκοσβάρνες, 4268245
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MCCONNEL 3M SHAKAERATOR 11011097
4
ΝΈΑ MCCONNEL 3M SHAKAERATOR 11011097
Δισκοσβάρνες, 4268158
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
6.075 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomford SUPERFLOW CHISEL PLOUGH 11011096
4
ΝΈΑ Bomford SUPERFLOW CHISEL PLOUGH 11011096
Δισκοσβάρνες, 4268157
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
1.646 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eigenbau Egge 6m
13
ΝΈΑ Eigenbau Egge 6m
Δισκοσβάρνες, 4267553
  48301 Nottuln, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.101 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad H-CARRIER X CRX 525
5
ΝΈΑ Väderstad H-CARRIER X CRX 525
Δισκοσβάρνες, 4267407
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Väderstad H-CARRIER 300 VÄDERSTAD
3
ΝΈΑ Väderstad H-CARRIER 300 VÄDERSTAD
Δισκοσβάρνες, 4267402
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Jean de Bru UT 3028
8
Jean de Bru UT 3028
Δισκοσβάρνες, 4266823
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1973, Πλάτος εργασίας: 3.20 m
1.650 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Quivogne APAX R56
Δισκοσβάρνες, 4266009
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
5.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely Terra 300-35
2
Lely Terra 300-35
Δισκοσβάρνες, 4265666
  48268 Greven, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.671 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other MD 300XL-V Tiefenh.
9
Sonstige / Other MD 300XL-V Tiefenh.
Δισκοσβάρνες, 4265513
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger TERRADISC 3001
5
Pöttinger TERRADISC 3001
Δισκοσβάρνες, 4265430
  26188 Edewecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone Catros+ 3001
3
Amazone Catros+ 3001
Δισκοσβάρνες, 4265299
  Gerd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
10.750 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 900