Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Amazone Horsch Kverneland Lemken Pöttinger Kuhn Rabe Brix
Tulip MultiDisc 250XL 2.5 metre VARIO, 2014, Disc-Tine-Disc Packer
7
ΝΈΑ Tulip MultiDisc 250XL 2.5 metre VARIO, 2014, Disc-Tine-Disc Packer
Δισκοσβάρνες, 5072167 5072167
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
8.468 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige PROFORGE INVERTA 5.0 metre Short-Disc, Speed-Disc Harrow Cultivator, NEW,
9
ΝΈΑ Sonstige PROFORGE INVERTA 5.0 metre Short-Disc, Speed-Disc Harrow Cultivator, NEW,
Δισκοσβάρνες, 5072166 5072166
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
18.891 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige MZURI 7 metre REZULT Straw rake with Front discs, 2015
9
ΝΈΑ Sonstige MZURI 7 metre REZULT Straw rake with Front discs, 2015
Δισκοσβάρνες, 5072163 5072163
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
15.930 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Expom AJAX 4.5 metre Stubble Cultivator, 11 tine, hyd fold
6
ΝΈΑ Expom AJAX 4.5 metre Stubble Cultivator, 11 tine, hyd fold
Δισκοσβάρνες, 5072162 5072162
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
5.270 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige PROFORGE INVERTA 4.0 metre Short-Disc, Speed-Disc Harrow Cultivator, NEW,
8
ΝΈΑ Sonstige PROFORGE INVERTA 4.0 metre Short-Disc, Speed-Disc Harrow Cultivator, NEW,
Δισκοσβάρνες, 5072164 5072164
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
15.693 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige PROFORGE INVERTA 4.5 metre Short-Disc, Speed-Disc Harrow Cultivator, NEW,
7
ΝΈΑ Sonstige PROFORGE INVERTA 4.5 metre Short-Disc, Speed-Disc Harrow Cultivator, NEW,
Δισκοσβάρνες, 5072165 5072165
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
17.233 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Carrier 8.20
5
ΝΈΑ Väderstad Carrier 8.20
Δισκοσβάρνες, 5072081 5072081
  16269 Wriezen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
21.000 €
Δείτε αγγελία
Väderstad Carrier 8.20
4
ΝΈΑ Väderstad Carrier 8.20
Δισκοσβάρνες, 5072076 5072076
  16269 Wriezen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
15.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dal-Bo AXR-H 500
17
ΝΈΑ Dal-Bo AXR-H 500
Δισκοσβάρνες, 5072054 5072054
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Υδραυλική προσαρμογή γωνίας κοπής, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος δίσκου: Κοίλο
3.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Awemak SPECIAL PRICE! NEW LIGHT DISC HARROW TIGER LBT 1.8! Ocassion
14
ΝΈΑ Awemak SPECIAL PRICE! NEW LIGHT DISC HARROW TIGER LBT 1.8! Ocassion
Δισκοσβάρνες, 5071949 5071949
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger Terradisc
4
ΝΈΑ Pöttinger Terradisc
Δισκοσβάρνες, 5071726 5071726
  7759 ROOST, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
14.957,26 €
εξ. 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland QualiDisc Pro 3000
4
ΝΈΑ Kverneland QualiDisc Pro 3000
Δισκοσβάρνες, 5071221 5071221
  41379 Brüggen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 600 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Volmer BVT KSE 164 - 300
9
ΝΈΑ Volmer BVT KSE 164 - 300
Δισκοσβάρνες, 5071172 5071172
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
2.450 €
logo
Δείτε αγγελία
Horsch FarmFlex zur Horsch
3
ΝΈΑ Horsch FarmFlex zur Horsch
Δισκοσβάρνες, 5071168 5071168
  49777 Klein Berßen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
3.523,04 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Ares 45XL
10
ΝΈΑ Unia Ares 45XL
Δισκοσβάρνες, 5070987 5070987
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
7.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Awemak HYDRAULIC FOLDING STUBBLE DISC HARROW  ARES  BTHX 40! High quality! Discs OFAS, NSK hubs, transport kit
10
ΝΈΑ Awemak HYDRAULIC FOLDING STUBBLE DISC HARROW ARES BTHX 40! High quality! Discs OFAS, NSK hubs, transport kit
Δισκοσβάρνες, 5070380 5070380
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Awemak HYDRAULIC FOLDING STUBBLE DISC HARROW  ARES  BTHX 50! High quality! OFAS discs, NSK hubs, transport kit
12
ΝΈΑ Awemak HYDRAULIC FOLDING STUBBLE DISC HARROW ARES BTHX 50! High quality! OFAS discs, NSK hubs, transport kit
Δισκοσβάρνες, 5070378 5070378
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
AWEMAK HYDRAULIC FOLDING STUBBLE DISC HARROW  ARES  BTHX 40! High quality!
9
ΝΈΑ AWEMAK HYDRAULIC FOLDING STUBBLE DISC HARROW ARES BTHX 40! High quality!
Δισκοσβάρνες, 5070361 5070361
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Awemak HYDRAULIC FOLDING STUBBLE DISC HARROW  ARES  BTHX 45! High quality!
4
ΝΈΑ Awemak HYDRAULIC FOLDING STUBBLE DISC HARROW ARES BTHX 45! High quality!
Δισκοσβάρνες, 5070358 5070358
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone CATROS+ 5002-2
Δισκοσβάρνες, 5070225 5070225
  38154 Königslutter, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
29.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Carrier CR300
7
ΝΈΑ Väderstad Carrier CR300
Δισκοσβάρνες, 5069222 5069222
  72149 Neustetten-Remmingsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 450 mm, Βοηθητικό: Λοιπά
15.042 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Quivogne APXRS
7
ΝΈΑ Quivogne APXRS
Δισκοσβάρνες, 5068220 5068220
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
4.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland QUALIDISC FARMER
8
ΝΈΑ Kverneland QUALIDISC FARMER
Δισκοσβάρνες, 5068208 5068208
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.50 m
9.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Presto 300
5
Maschio Presto 300
Δισκοσβάρνες, 5066480 5066480
  26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός
5.462,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Joker 8 RT
4
Horsch Joker 8 RT
Δισκοσβάρνες, 5065751 5065751
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
24.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1091