Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Schijveneg Schijveneg
8
Schijveneg Schijveneg
Δισκοσβάρνες, 3788170
8107 AG BROEKLAND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 56 mm, Με ραβδώσεις, V-έντυπο
6.353 €
με 21% ΦΠΑ
5.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KAROL Scheibenegge Egge Kurzscheibenegge Grossscheibenegge
11
KAROL Scheibenegge Egge Kurzscheibenegge Grossscheibenegge
Δισκοσβάρνες, 3812452
64-308 Jabłonna, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.15 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Οποιασδήποτε μορφής, Με ραβδώσεις
1.450 €

Δείτε αγγελία
Bomet  Scheibenegge 4-reihig 3,15 m U363/6
8
Bomet Scheibenegge 4-reihig 3,15 m U363/6
Δισκοσβάρνες, 3870959
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.15 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, V-έντυπο, Με ραβδώσεις
2.639 €
με 19% ΦΠΑ
2.218 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet  Scheibenegge 4-reihig 2,7 m U363/5
8
Bomet Scheibenegge 4-reihig 2,7 m U363/5
Δισκοσβάρνες, 3870955
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, V-έντυπο, Με ραβδώσεις
2.448 €
με 19% ΦΠΑ
2.057 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Discover XM
8
Kuhn Discover XM
Δισκοσβάρνες, 3838533
66909 Matzenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 02.06.2010, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, Με ραβδώσεις
14.875 €
16.541 €

με 19% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Brona talerzowa, Schiebenegge
3
AGRO-FACTORY II Brona talerzowa, Schiebenegge
Δισκοσβάρνες, 3875765
09-500 Gostynin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 15.02.2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Οποιασδήποτε μορφής, Απλό
3.306 €

Δείτε αγγελία
Rau ONYX
11
Rau ONYX
Δισκοσβάρνες, 3848798
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.1997, Πλάτος εργασίας: 5.20 m, Διάμετρος δίσκου: 600 mm, Κοίλο, Οποιασδήποτε μορφής
4.463 €
με 19% ΦΠΑ
3.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
International IH 7,2 nehéztárcsa
6
International IH 7,2 nehéztárcsa
Δισκοσβάρνες, 3777024
6635 Szegvár, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1990, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.1990, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Διάμετρος δίσκου: 660 mm, V-έντυπο, Με ραβδώσεις
7.953 €

Δείτε αγγελία
Rabe Habicht 4 m
13
Rabe Habicht 4 m
Δισκοσβάρνες, 3674052
16559 Liebenwalde , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 650 mm, Με ραβδώσεις, Οποιασδήποτε μορφής
19.635 €
με 19% ΦΠΑ
16.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau Discrunner
3
Bremer Maschinenbau Discrunner
Δισκοσβάρνες, 3551677
31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, V-έντυπο, Με ραβδώσεις
6.593 €
με 19% ΦΠΑ
5.540 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rabe SEEADLER 620
9
Rabe SEEADLER 620
Δισκοσβάρνες, 3345508
15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης, Υδραυλική προσαρμογή γωνίας κοπής, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2016, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, Οποιασδήποτε μορφής
35.105 €
με 19% ΦΠΑ
29.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BROCKMÜLLER / HOWARD XSE 5000, hydr klappbar
20
BROCKMÜLLER / HOWARD XSE 5000, hydr klappbar
Δισκοσβάρνες, 3593313
27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Σύστημα αναδίπλωσης, Υδραυλική προσαρμογή γωνίας κοπής, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 600 mm, Οποιασδήποτε μορφής, Απλό
4.975 €
με 10.7% ΦΠΑ
4.494 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 6M Transportbreite nur 2,42M!
5
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 6M Transportbreite nur 2,42M!
Δισκοσβάρνες, 3572781
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Απλό, V-έντυπο
11.500 €

Δείτε αγγελία
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 5M Transportbreite nur 2,42M!
5
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 5M Transportbreite nur 2,42M!
Δισκοσβάρνες, 3572778
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, V-έντυπο, Απλό
10.200 €

Δείτε αγγελία
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 3,5M nur 2,42M Transportbreite
4
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 3,5M nur 2,42M Transportbreite
Δισκοσβάρνες, 3572773
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, V-έντυπο, Απλό
7.700 €

Δείτε αγγελία
Rolmako U652
4
Rolmako U652
Δισκοσβάρνες, 3310773
6195 Imbringen, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, V-έντυπο, Με ραβδώσεις
7.020 €
7.254 €

με 17% ΦΠΑ
6.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gregoire-Besson Ecotrak 6
11
Gregoire-Besson Ecotrak 6
Δισκοσβάρνες, 3463038
90607 Rückerdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 710 mm, Οποιασδήποτε μορφής, Με ραβδώσεις
23.146 €
με 19% ΦΠΑ
19.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGROFART Brona talerzowa 5m || Scheibenegge DHAF 5.0 || Disc harrow
8
AGROFART Brona talerzowa 5m || Scheibenegge DHAF 5.0 || Disc harrow
Δισκοσβάρνες, 2917573
88-140 Dąblin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Υδραυλική προσαρμογή γωνίας κοπής, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2018, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κοίλο
9.594 €
με 23% ΦΠΑ
7.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGROFART Brona talerzowa 3m || Scheibenegge AGROFART DHAF 3.0
5
AGROFART Brona talerzowa 3m || Scheibenegge AGROFART DHAF 3.0
Δισκοσβάρνες, 2917500
88-140 Dąblin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική προσαρμογή γωνίας κοπής, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κοίλο
4.859 €
με 23% ΦΠΑ
3.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro-Factory TOP-AGRO Kurzscheibenegge 2,7m
Βίντεο
8
Agro-Factory TOP-AGRO Kurzscheibenegge 2,7m
Δισκοσβάρνες, 2522281
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Διάμετρος δίσκου: 460 mm, V-έντυπο, Απλό
1.499 €

Δείτε αγγελία
Lemken 6,0m
4
Lemken 6,0m
Δισκοσβάρνες, 3219744
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Προστασία από πέτρες, Σύστημα αναδίπλωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 15.06.2002, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 670 mm, Με ραβδώσεις
13.837 €
με 10.7% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Knoche SE 622 - D
5
Knoche SE 622 - D
Δισκοσβάρνες, 3349805
21397 Volkstorf-Vastorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος δίσκου: 610 mm, V-έντυπο, Με ραβδώσεις
5.236 €
με 19% ΦΠΑ
4.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Akpil Scheibenegge Egge Kurzscheibenegge Neu 240 220 200 180 160
10
Akpil Scheibenegge Egge Kurzscheibenegge Neu 240 220 200 180 160
Δισκοσβάρνες, 2353716
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, V-έντυπο, Με ραβδώσεις
1.490 €
με 19% ΦΠΑ
1.252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tolmet asta  300
6
Tolmet asta 300
Δισκοσβάρνες, 2338413
5066 PW Moergestel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, V-έντυπο, Με ραβδώσεις
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AKPIL Euro Disc
9
AKPIL Euro Disc
Δισκοσβάρνες, 1012757
15320 Neuhardenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Διάμετρος δίσκου: 660 mm, Οποιασδήποτε μορφής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 867