Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone Catros+ 5002-2
Δισκοσβάρνες, 4723127 4723127
  31246 Ilsede- Gadenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
23.025,21 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/300 U
5
ΝΈΑ Lemken Rubin 9/300 U
Δισκοσβάρνες, 4722837 4722837
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland aufgesattel 3m V-Form , schwere Ausführung
6
ΝΈΑ Kverneland aufgesattel 3m V-Form , schwere Ausführung
Δισκοσβάρνες, 4722824 4722824
  31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 60 mm, V-έντυπο, Κοίλο
2.350 €
Δείτε αγγελία
Kuhn DISCOVER XM32/660
5
ΝΈΑ Kuhn DISCOVER XM32/660
Δισκοσβάρνες, 4722759 4722759
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
9.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Taranis 600 CW
10
ΝΈΑ Kverneland Taranis 600 CW
Δισκοσβάρνες, 4722314 4722314
  27333 Schweringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απλό
10.084,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kurzscheibenegge- Type V TOP ANGEBOT!!! Scheibenegge V-type
6
ΝΈΑ Kurzscheibenegge- Type V TOP ANGEBOT!!! Scheibenegge V-type
Δισκοσβάρνες, 4722207 4722207
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
875 €
logo
Δείτε αγγελία
TOP ANGEBOT!!! Scheibenaggregat- Licht
5
ΝΈΑ TOP ANGEBOT!!! Scheibenaggregat- Licht
Δισκοσβάρνες, 4722205 4722205
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
2.749 €
logo
Δείτε αγγελία
Lemken RUBIN 9/400UE
11
ΝΈΑ Lemken RUBIN 9/400UE
Δισκοσβάρνες, 4722186 4722186
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
KG-TECH
11
ΝΈΑ KG-TECH
Δισκοσβάρνες, 4722179 4722179
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Lemken Gigant 10
10
ΝΈΑ Lemken Gigant 10
Δισκοσβάρνες, 4722000 4722000
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
29.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Joker 6 RT
10
ΝΈΑ Horsch Joker 6 RT
Δισκοσβάρνες, 4721995 4721995
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bednar Swifterdisc XO6000F
8
ΝΈΑ Bednar Swifterdisc XO6000F
Δισκοσβάρνες, 4721956 4721956
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
38.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Quivogne Schijvenegg PXLE 28-56
2
ΝΈΑ Quivogne Schijvenegg PXLE 28-56
Δισκοσβάρνες, 4721258 4721258
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.050 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frost XS2 320   X-Form
6
ΝΈΑ Frost XS2 320 X-Form
Δισκοσβάρνες, 4720608 4720608
  18513 Holthof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Τροχός βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1998, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 51 mm, Οποιασδήποτε μορφής, Απλό
3.360 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Maschio
2
ΝΈΑ Maschio
Δισκοσβάρνες, 4720523 4720523
  56626 Andernach, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Με ραβδώσεις
14.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/300
5
ΝΈΑ Lemken Rubin 9/300
Δισκοσβάρνες, 4720495 4720495
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
5.798,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Väderstad CARRIER CR  500
8
Väderstad CARRIER CR 500
Δισκοσβάρνες, 4719733 4719733
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
8.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros + 3003 Spezial
4
Amazone Catros + 3003 Spezial
Δισκοσβάρνες, 4719251 4719251
  83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Με ραβδώσεις
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn Discovery XM44/660
3
Kuhn Discovery XM44/660
Δισκοσβάρνες, 4718876 4718876
  39109 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Υδραυλική προσαρμογή γωνίας κοπής, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 660 mm, Απλό
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Tulip Scheibenegge MD 300 XL
3
Sonstige / Other Tulip Scheibenegge MD 300 XL
Δισκοσβάρνες, 4718868 4718868
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
4.201,68 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BBG
5
BBG
Δισκοσβάρνες, 4718844 4718844
  39624 Kalbe/Milde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.1996, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 640 mm, Οποιασδήποτε μορφής, Με ραβδώσεις
20,90 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agroland Kurzscheibenegge Titanum heavy 400
3
Agroland Kurzscheibenegge Titanum heavy 400
Δισκοσβάρνες, 4718834 4718834
  96176 Pfarrweisach / Kraisdorf, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Με ραβδώσεις
7.873,95 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely Tulip Multidisc 300
7
Lely Tulip Multidisc 300
Δισκοσβάρνες, 4718548 4718548
  46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 55 mm
2.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Quivogne APX-tl
6
Quivogne APX-tl
Δισκοσβάρνες, 4718271 4718271
  7081HC Gendringen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996, Σύστημα αναδίπλωσης, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Διάμετρος δίσκου: 500 mm, Οποιασδήποτε μορφής, Με ραβδώσεις
6.450 €
Δείτε αγγελία
Horsch JOKER 3 CT MIT MONO TG
3
Horsch JOKER 3 CT MIT MONO TG
Δισκοσβάρνες, 4718145 4718145
  18196 DummerstorfOT Petschow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 520 mm
19.000 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 972