Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Amazone Kverneland Lemken Horsch Kuhn
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Agrofart Scheibenaggregat  DHAF 5.0  brona talerzowa 5m
Βίντεο
4
Agrofart Scheibenaggregat DHAF 5.0 brona talerzowa 5m
Δισκοσβάρνες, 4859024 4859024
  88-140 Dąblin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 22.08.2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Τύπος δίσκου: Κοίλο
7.800 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Inter-tech Frontscheibenegge 2.5 m/Front Disc 2.5 m/Grada rápida de discos/ Фронтальная борона 2.5 м
5
Inter-tech Frontscheibenegge 2.5 m/Front Disc 2.5 m/Grada rápida de discos/ Фронтальная борона 2.5 м
Δισκοσβάρνες, 4864497 4864497
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 26.08.2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος δίσκου: 520 mm, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
2.165,13 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bomet Scheibenegge 4-reihig 3,15 m U363/6
8
Bomet Scheibenegge 4-reihig 3,15 m U363/6
Δισκοσβάρνες, 4859429 4859429
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.15 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Τύπος: V-έντυπο, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Scheibenegge 4-reihig 2,7 m U363/5
8
Bomet Scheibenegge 4-reihig 2,7 m U363/5
Δισκοσβάρνες, 4859310 4859310
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Τύπος: V-έντυπο, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
1.860 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Terradisc 3001 NEUE SCHEIBEN
9
Pöttinger Terradisc 3001 NEUE SCHEIBEN
Δισκοσβάρνες, 4865947 4865947
  29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 26.05.2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 58 mm, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
8.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad SCHEIBENEGGE CARRIER CR 300
7
Väderstad SCHEIBENEGGE CARRIER CR 300
Δισκοσβάρνες, 4890826 4890826
  94554 Moos / Langenisarhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 22.08.2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 470 mm, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bremer Maschinenbau ECO 600 F
3
Bremer Maschinenbau ECO 600 F
Δισκοσβάρνες, 4887292 4887292
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 12.07.2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, ...
25.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/300 UE
3
Lemken Rubin 9/300 UE
Δισκοσβάρνες, 4820534 4820534
  56751 Polch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 28.07.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: V-έντυπο, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
6.974,79 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 250,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Kverneland Visio 200 RFDHX04
8
Kverneland Visio 200 RFDHX04
Δισκοσβάρνες, 4804004 4804004
  15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Υδραυλική προσαρμογή γωνίας κοπής, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 530 mm, Τύπος: Οποιασδήποτε μορφής, ...
13.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Carrier CRXL 425
7
Väderstad Carrier CRXL 425
Δισκοσβάρνες, 4588733 4588733
  Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.25 m, Διάμετρος δίσκου: 610 mm, Τύπος: Οποιασδήποτε μορφής, Τύπος δίσκου: Κοίλο
38.695,94 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brix Steingigant KSX-L- 415
15
Brix Steingigant KSX-L- 415
Δισκοσβάρνες, 4635262 4635262
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 30.08.1994, Πλάτος εργασίας: 4.15 m, Διάμετρος δίσκου: 400 mm, Τύπος: Οποιασδήποτε μορφής, ...
2.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Puma Scheibenegge
12
MD Puma Scheibenegge
Δισκοσβάρνες, 4630483 4630483
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύνδεσμος, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Τύπος: Οποιασδήποτε μορφής, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
2.820 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD Luchs Scheibenegge
19
MD Luchs Scheibenegge
Δισκοσβάρνες, 4630482 4630482
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Τύπος: Οποιασδήποτε μορφής, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
1.480 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland DXG-VA54AC Interne Nr. 3838
18
Kverneland DXG-VA54AC Interne Nr. 3838
Δισκοσβάρνες, 4593384 4593384
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Υδραυλική προσαρμογή γωνίας κοπής, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, Τύπος: Οποιασδήποτε μορφής, ...
11.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Abel 6 Meter
12
Abel 6 Meter
Δισκοσβάρνες, 4089466 4089466
  35756 Mittenaar-Bicken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 6.25 m, Διάμετρος δίσκου: 566 mm, Τύπος: Οποιασδήποτε μορφής, ...
23.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
International IH 7,2 nehéztárcsa
6
International IH 7,2 nehéztárcsa
Δισκοσβάρνες, 3777024 3777024
  6635 Szegvár, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1990, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 11.04.1990, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Διάμετρος δίσκου: 660 mm, Τύπος: V-έντυπο, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
7.512,50 €
Δείτε αγγελία
Rolmako U652
4
Rolmako U652
Δισκοσβάρνες, 3310773 3310773
  6195 Imbringen, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Τύπος: V-έντυπο, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
6.000 €
6.200 €

χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Horsch Joker 6 HD
Βίντεο
12
Horsch Joker 6 HD
Δισκοσβάρνες, 3475856 3475856
  19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, Τύπος: Οποιασδήποτε μορφής, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
33.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 300,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 3,5M nur 2,42M Transportbreite
4
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 3,5M nur 2,42M Transportbreite
Δισκοσβάρνες, 3572773 3572773
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Τύπος: V-έντυπο, Τύπος δίσκου: Απλό
8.200 €
logo
Δείτε αγγελία
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 6M Transportbreite nur 2,42M!
5
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 6M Transportbreite nur 2,42M!
Δισκοσβάρνες, 3572781 3572781
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Τύπος: V-έντυπο, Τύπος δίσκου: Απλό
12.500 €
logo
Δείτε αγγελία
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 5M Transportbreite nur 2,42M!
5
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 5M Transportbreite nur 2,42M!
Δισκοσβάρνες, 3572778 3572778
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Τύπος: V-έντυπο, Τύπος δίσκου: Απλό
11.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Scheibenegge Sehr Stark Kurzscheibenegge 3,15m
11
Scheibenegge Sehr Stark Kurzscheibenegge 3,15m
Δισκοσβάρνες, 3812452 3812452
  64-308 Jabłonna, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.15 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Τύπος: Οποιασδήποτε μορφής, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
1.450 €
Δείτε αγγελία
Kverneland QualiDisc PRO 3000
4
Kverneland QualiDisc PRO 3000
Δισκοσβάρνες, 4205103 4205103
  41379 Brüggen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 02.08.2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 600 mm, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9KA
4
Lemken Rubin 9KA
Δισκοσβάρνες, 4130433 4130433
  23996 Bobitz OT Rastorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2014, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
23.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rywal Scheibenegge/Disc Harrow 3,15m/Brona talerzowa BTL31 X
6
Rywal Scheibenegge/Disc Harrow 3,15m/Brona talerzowa BTL31 X
Δισκοσβάρνες, 4471402 4471402
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.15 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Τύπος: Οποιασδήποτε μορφής, Τύπος δίσκου: Κοίλο
1.428,06 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 999