Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Horsch Joker 8 RT
10
ΝΈΑ Horsch Joker 8 RT
Δισκοσβάρνες, cct3774117
8450 Hammel, Δανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 725.00 m, Διάμετρος δίσκου: 520 mm
51.731 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
GRANO-SYSTEM TOP-AGRO BEST PRODUKT 2017 TÜV CE ZAHNPACKERWALZE Scheibenaggregat 3m
4
GRANO-SYSTEM TOP-AGRO BEST PRODUKT 2017 TÜV CE ZAHNPACKERWALZE Scheibenaggregat 3m
Δισκοσβάρνες, cct2536079
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστασία από πέτρες, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Με ραβδώσεις
3.900 €
4.500 €


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD Kurzscheibenegge mit Hitch und Transportwagen *NEU*
5
MD Kurzscheibenegge mit Hitch und Transportwagen *NEU*
Δισκοσβάρνες, cct3559562
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τροχός βάθους, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
6.295 €
με 19% ΦΠΑ
5.290 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wallentin & Partner GmbH 2,70 m leichte Scheibenegge Walze und Nachlaufgerät V Form
Wallentin & Partner GmbH 2,70 m leichte Scheibenegge Walze und Nachlaufgerät V Form
Δισκοσβάρνες, cct3379383
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Διάμετρος δίσκου: 500 mm, V-έντυπο, Με ραβδώσεις
3.200 €
με 19% ΦΠΑ
2.689 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DPM Tolmet Kurzscheibenegge Scheibenegge 5,0 m NEU Hydraulisch klappbar
14
DPM Tolmet Kurzscheibenegge Scheibenegge 5,0 m NEU Hydraulisch klappbar
Δισκοσβάρνες, cct2287719
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστασία από πέτρες, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Με ραβδώσεις
9.281 €
με 19% ΦΠΑ
7.799 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rabe Habicht 4 m
13
Rabe Habicht 4 m
Δισκοσβάρνες, cct3674052
16559 Liebenwalde , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 650 mm, Οποιασδήποτε μορφής, Με ραβδώσεις
19.635 €
με 19% ΦΠΑ
16.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 6M Transportbreite nur 2,42M!
5
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 6M Transportbreite nur 2,42M!
Δισκοσβάρνες, cct3572781
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, V-έντυπο, Απλό
11.500 €

Δείτε αγγελία
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 5M Transportbreite nur 2,42M!
5
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 5M Transportbreite nur 2,42M!
Δισκοσβάρνες, cct3572778
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, V-έντυπο, Απλό
10.200 €

Δείτε αγγελία
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 3,5M nur 2,42M Transportbreite
4
GRANO SYSTEM TOP-AGRO Kurzscheibenegge 3,5M nur 2,42M Transportbreite
Δισκοσβάρνες, cct3572773
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, V-έντυπο, Απλό
7.700 €

Δείτε αγγελία
Brix Stein Gigant
7
Brix Stein Gigant
Δισκοσβάρνες, cct3560654
56-215 Niechlów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1995, Τροχός βάθους, Σύνδεσμος, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Διάμετρος δίσκου: 610 mm, Οποιασδήποτε μορφής, Με ραβδώσεις
4.535 €
με 23% ΦΠΑ
3.687 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau Discrunner
3
Bremer Maschinenbau Discrunner
Δισκοσβάρνες, cct3551677
31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστασία από πέτρες, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, V-έντυπο, Με ραβδώσεις
6.367 €
με 19% ΦΠΑ
5.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BROCKMÜLLER / HOWARD XSE 5000, hydr klappbar
20
BROCKMÜLLER / HOWARD XSE 5000, hydr klappbar
Δισκοσβάρνες, cct3593313
27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Σύστημα αναδίπλωσης, Υδραυλική προσαρμογή γωνίας κοπής, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 600 mm, Οποιασδήποτε μορφής, Απλό
4.975 €
με 10.7% ΦΠΑ
4.494 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn OPTIMER 5003
5
Kuhn OPTIMER 5003
Δισκοσβάρνες, cct3597000
18573 Altefähr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 28.05.2015, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Με ραβδώσεις
29.155 €
με 19% ΦΠΑ
24.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Knoche SE 622 - D
5
Knoche SE 622 - D
Δισκοσβάρνες, cct3349805
21397 Volkstorf-Vastorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος δίσκου: 610 mm, V-έντυπο, Με ραβδώσεις
5.236 €
με 19% ΦΠΑ
4.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rolmako U652
4
Rolmako U652
Δισκοσβάρνες, cct3310773
6195 Imbringen, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, V-έντυπο, Με ραβδώσεις
7.020 €
7.254 €

με 17% ΦΠΑ
6.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dal-Bo AXC 400
10
Dal-Bo AXC 400
Δισκοσβάρνες, cct3397303
01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, Οποιασδήποτε μορφής, Με ραβδώσεις
5.938 €
με 19% ΦΠΑ
4.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken 6,0m
4
Lemken 6,0m
Δισκοσβάρνες, cct3219744
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Προστασία από πέτρες, Σύστημα αναδίπλωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 15.06.2002, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 670 mm, Με ραβδώσεις
13.837 €
με 10.7% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gregoire-Besson Ecotrak 6
11
Gregoire-Besson Ecotrak 6
Δισκοσβάρνες, cct3463038
90607 Rückerdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 710 mm, Οποιασδήποτε μορφής, Με ραβδώσεις
23.741 €
με 19% ΦΠΑ
19.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland DXG-VA 54AC
14
Kverneland DXG-VA 54AC
Δισκοσβάρνες, cct2813058
87-330 Konojady, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 45 mm, Οποιασδήποτε μορφής, Με ραβδώσεις
16.090 €
με 23% ΦΠΑ
13.082 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Akpil Scheibenegge Egge Kurzscheibenegge Neu 240 220 200 180 160
10
Akpil Scheibenegge Egge Kurzscheibenegge Neu 240 220 200 180 160
Δισκοσβάρνες, cct2353716
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, V-έντυπο, Με ραβδώσεις
1.490 €
με 19% ΦΠΑ
1.252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Brix Stein-GigantJumboHXL
18
Brix Stein-GigantJumboHXL
Δισκοσβάρνες, cct2810661
87-330 Konojady, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Διάμετρος δίσκου: 45 mm, Οποιασδήποτε μορφής, Με ραβδώσεις
11.702 €
με 23% ΦΠΑ
9.514 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tolmet asta  300
6
Tolmet asta 300
Δισκοσβάρνες, cct2338413
5066 PW Moergestel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, V-έντυπο, Με ραβδώσεις
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rabe SEEADLER 620
9
Rabe SEEADLER 620
Δισκοσβάρνες, cct3345508
15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης, Υδραυλική προσαρμογή γωνίας κοπής, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2016, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, Οποιασδήποτε μορφής
35.105 €
με 19% ΦΠΑ
29.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGROFART Brona talerzowa 5m || Scheibenegge DHAF 5.0 || Disc harrow
8
AGROFART Brona talerzowa 5m || Scheibenegge DHAF 5.0 || Disc harrow
Δισκοσβάρνες, cct2917573
88-140 Dąblin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Υδραυλική προσαρμογή γωνίας κοπής, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 27.04.2016, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κοίλο
9.594 €
με 23% ΦΠΑ
7.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGROFART Brona talerzowa 3m || Scheibenegge AGROFART DHAF 3.0
5
AGROFART Brona talerzowa 3m || Scheibenegge AGROFART DHAF 3.0
Δισκοσβάρνες, cct2917500
88-140 Dąblin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλική προσαρμογή γωνίας κοπής, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 27.04.2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Κοίλο
4.859 €
με 23% ΦΠΑ
3.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Quivogne SOL-X 660/36
9
Quivogne SOL-X 660/36
Δισκοσβάρνες, cct2452284
2453 Sommerein, Αυστρία
Σύστημα αναδίπλωσης, Υδραυλική προσαρμογή γωνίας κοπής, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Διάμετρος δίσκου: 660 mm, Οποιασδήποτε μορφής, Με ραβδώσεις
25.918 €
με 20% ΦΠΑ
21.598 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro-Factory TOP-AGRO Kurzscheibenegge 2,7m
Βίντεο
8
Agro-Factory TOP-AGRO Kurzscheibenegge 2,7m
Δισκοσβάρνες, cct2522281
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Διάμετρος δίσκου: 460 mm, V-έντυπο, Απλό
1.499 €

Δείτε αγγελία
AKPIL U239/1
3
AKPIL U239/1
Δισκοσβάρνες, cct1012733
15320 Neuhardenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, V-έντυπο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AKPIL Euro Disc
9
AKPIL Euro Disc
Δισκοσβάρνες, cct1012757
15320 Neuhardenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Διάμετρος δίσκου: 660 mm, Οποιασδήποτε μορφής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
International IH 7,2 nehéztárcsa
6
ΝΈΑ International IH 7,2 nehéztárcsa
Δισκοσβάρνες, cct3777024
6635 Szegvár, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1990, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.1990, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Διάμετρος δίσκου: 660 mm, V-έντυπο, Με ραβδώσεις
7.953 €

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 892