Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Καλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Lemken Horsch Amazone Kverneland Rabe Kerner Kuhn Pöttinger
Wibergs EuroCult 6
5
ΝΈΑ Wibergs EuroCult 6
Καλλιεργητής, 5142283 5142283
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Σύστημα αναδίπλωσης, Σασί, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
6.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Köckerling SGB 3 m
3
ΝΈΑ Köckerling SGB 3 m
Καλλιεργητής, 5142279 5142279
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Terrano 6 FG mit Optipack
6
ΝΈΑ Horsch Terrano 6 FG mit Optipack
Καλλιεργητής, 5142233 5142233
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Σασί, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
15.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Köckerling Vector 620
6
ΝΈΑ Köckerling Vector 620
Καλλιεργητής, 5142226 5142226
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Σασί, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Köckerling Vario 750 Exaktgrubber
4
ΝΈΑ Köckerling Vario 750 Exaktgrubber
Καλλιεργητής, 5142228 5142228
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Σασί, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch Terrano 8 FG
6
ΝΈΑ Horsch Terrano 8 FG
Καλλιεργητής, 5142219 5142219
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
11.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau SICAM 300
2
ΝΈΑ Rau SICAM 300
Καλλιεργητής, 5142212 5142212
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AWEMAK Ciężki agregat uprawowy PUMA CA 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 m, Cultivator, Kultivator, cultivateur, coltivatore, култиватор
2
ΝΈΑ AWEMAK Ciężki agregat uprawowy PUMA CA 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 m, Cultivator, Kultivator, cultivateur, coltivatore, култиватор
Καλλιεργητής, 5142116 5142116
  64-360 Nądnia, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Σασί, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, μεγ. βάθος εργασίας: 15 cm, Τύπος: Λοιπά, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AWEMAK Agregat bezorkowy Matador 3,0 4,2 4,8 5,8 6,0 m, No-till cultivator, No-till Grubber, Cultivateur pour semis direct, Без култиватор, Bez-augsnes kultivators, Kultivátor bez kultivace, Művelés nélküli kultivátor
4
ΝΈΑ AWEMAK Agregat bezorkowy Matador 3,0 4,2 4,8 5,8 6,0 m, No-till cultivator, No-till Grubber, Cultivateur pour semis direct, Без култиватор, Bez-augsnes kultivators, Kultivátor bez kultivace, Művelés nélküli kultivátor
Καλλιεργητής, 5142107 5142107
  64-360 Nądnia, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Σασί, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Τύπος: 3-γραμμών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
ROLEX Agregat uprawowy 3,6 4,2 5,0 5,6 m, Cultivator, Kultivator, cultivateur, coltivatore, култиватор
2
ΝΈΑ ROLEX Agregat uprawowy 3,6 4,2 5,0 5,6 m, Cultivator, Kultivator, cultivateur, coltivatore, култиватор
Καλλιεργητής, 5142082 5142082
  64-360 Nądnia, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.60 m, μεγ. βάθος εργασίας: 15 cm, Τύπος: Λοιπά, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.537 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alpego DX3-600
5
ΝΈΑ Alpego DX3-600
Καλλιεργητής, 5141637 5141637
  01017 Tuscania, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2000
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Breviglieri DIPLOMAT 400
3
ΝΈΑ Breviglieri DIPLOMAT 400
Καλλιεργητής, 5141636 5141636
  01017 Tuscania, Ιταλία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM MaxiMulch 2,5m
3
ΝΈΑ AGRISEM MaxiMulch 2,5m
Καλλιεργητής, 5141635 5141635
  01017 Tuscania, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Viviani 24x61
2
ΝΈΑ John Deere Viviani 24x61
Καλλιεργητής, 5141634 5141634
  01017 Tuscania, Ιταλία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Feraboli T300 / 46-1
3
ΝΈΑ Feraboli T300 / 46-1
Καλλιεργητής, 5141633 5141633
  01017 Tuscania, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 1997
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Nardi 4BTR Bivomere Trainato
2
ΝΈΑ John Deere Nardi 4BTR Bivomere Trainato
Καλλιεργητής, 5141632 5141632
  01017 Tuscania, Ιταλία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Erpice A Dischi 16x56
2
ΝΈΑ John Deere Erpice A Dischi 16x56
Καλλιεργητής, 5141631 5141631
  01017 Tuscania, Ιταλία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Nardi Bivomere Trainato
2
ΝΈΑ John Deere Nardi Bivomere Trainato
Καλλιεργητής, 5141630 5141630
  01017 Tuscania, Ιταλία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Nardi 28x61
3
ΝΈΑ John Deere Nardi 28x61
Καλλιεργητής, 5141629 5141629
  01017 Tuscania, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere TRIVOMERE TRAINATO NARDI
3
ΝΈΑ John Deere TRIVOMERE TRAINATO NARDI
Καλλιεργητής, 5141628 5141628
  01017 Tuscania, Ιταλία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland 4 metri
4
ΝΈΑ Kverneland 4 metri
Καλλιεργητής, 5141627 5141627
  01017 Tuscania, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere OTMA Bivomere Trainato
2
ΝΈΑ John Deere OTMA Bivomere Trainato
Καλλιεργητής, 5141626 5141626
  01017 Tuscania, Ιταλία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Nardi 20x56
2
ΝΈΑ John Deere Nardi 20x56
Καλλιεργητής, 5141625 5141625
  01017 Tuscania, Ιταλία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Pentavomere Portato Idraulico
2
ΝΈΑ John Deere Pentavomere Portato Idraulico
Καλλιεργητής, 5141624 5141624
  01017 Tuscania, Ιταλία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere MAAG Coltivatore
2
ΝΈΑ John Deere MAAG Coltivatore
Καλλιεργητής, 5141623 5141623
  01017 Tuscania, Ιταλία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 2341