Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Καλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Rolmako Universalgrubber U 497 /Finanzierung, Leasing, Mietkauf
16
Rolmako Universalgrubber U 497 /Finanzierung, Leasing, Mietkauf
Καλλιεργητής, cbt3143437
34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4
9.818 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BM Maschinenbau FZE600RSW   FRÜHKAUF 5%
5
BM Maschinenbau FZE600RSW FRÜHKAUF 5%
Καλλιεργητής, cbt1757142
48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίχαλα με ελατήρια, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 15 cm, Αριθμός σωλήνων: 4, Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
7.877 EUR
8.354 EUR

με 19% ΦΠΑ
6.619 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako Multifunktionsgrubber U 436 / Finanzierung, Leasing, Mietkau
Βίντεο
12
Rolmako Multifunktionsgrubber U 436 / Finanzierung, Leasing, Mietkau
Καλλιεργητής, cbt2489151
34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κοίλο
9.699 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGROKRAFT ZORO 3m / auch in Arbeitsbreiten 3m bis 8m
Βίντεο
17
AGROKRAFT ZORO 3m / auch in Arbeitsbreiten 3m bis 8m
Καλλιεργητής, cbt2108610
50259 Pulheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστασία από πέτρες, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 45 cm, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο
15.202 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.775 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mandam TOP 3 m
6
Mandam TOP 3 m
Καλλιεργητής, cbt2980041
37191 Gillersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, Με ραβδώσεις, Καλλιεργητής κοτσανιών
7.735 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Lemken Smaragd 300
Καλλιεργητής, cbt3666570
65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Κοίλο, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
1.900 EUR

Δείτε αγγελία
Lemken SMARAGD 9/300
4
ΝΈΑ Lemken SMARAGD 9/300
Καλλιεργητής, cbt3666407
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.990 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.325 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Vogel & Noot EURO 260
Καλλιεργητής, cbt3666405
3910 Zwettl, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.60 m
1.050 EUR
με 20% ΦΠΑ
875 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Frost GRUBBER
Καλλιεργητής, cbt3666178
32791 Lage, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Frost DURCHTRIEBSGRUBBER
Καλλιεργητής, cbt3666171
32791 Lage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.190 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rau POLYMAG SICMA 3
5
ΝΈΑ Rau POLYMAG SICMA 3
Καλλιεργητής, cbt3665617
83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απλό
2.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.437 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Quivogne MAXICULTEUR
Καλλιεργητής, cbt3665600
51100 Reims, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Quivogne APXRS 44
4
ΝΈΑ Quivogne APXRS 44
Καλλιεργητής, cbt3665580
51170 Romigny, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1991, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
6.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jean de Bru RONDO XL
2
ΝΈΑ Jean de Bru RONDO XL
Καλλιεργητής, cbt3665558
51100 Reims, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1992
6.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
TECHMAGRI 4M50
4
ΝΈΑ TECHMAGRI 4M50
Καλλιεργητής, cbt3665550
51170 Romigny, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990
10.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
9.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά STRIAM
3
ΝΈΑ STRIAM
Καλλιεργητής, cbt3665548
08400 Vouziers, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1985, Πλάτος εργασίας: 3.50 m
1.440 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kongskilde GERMINATOR
3
ΝΈΑ Kongskilde GERMINATOR
Καλλιεργητής, cbt3665539
51520 Saint-Martin sur le, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994, Πλάτος εργασίας: 7.00 m
9.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
7.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά NIVELSEM 4M
3
ΝΈΑ NIVELSEM 4M
Καλλιεργητής, cbt3665537
51520 Saint-Martin sur le, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
12.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
10.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone BBG Pegasus
4
ΝΈΑ Amazone BBG Pegasus
Καλλιεργητής, cbt3665487
62-200 Gniezno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Πτερυγωτό δίχαλο, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Επιπεδωτήρας με οδοντωτό ελατήριο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Horsch TIGER 3 AS
9
ΝΈΑ Horsch TIGER 3 AS
Καλλιεργητής, cbt3665349
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
17.255 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Evers
4
ΝΈΑ Evers
Καλλιεργητής, cbt3665041
6369 GA SIMPELVELD, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kverneland Cultivator onderdelen
5
ΝΈΑ Kverneland Cultivator onderdelen
Καλλιεργητής, cbt3664959
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Horsch 4 MT
3
ΝΈΑ Horsch 4 MT
Καλλιεργητής, cbt3664855
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
38.675 EUR
με 19% ΦΠΑ
32.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland CTC
6
ΝΈΑ Kverneland CTC
Καλλιεργητής, cbt3664739
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
27.251 EUR
με 19% ΦΠΑ
22.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Cultivator vaste tand 9 stk 3.00 mtr open kooi rol
4
ΝΈΑ Cultivator vaste tand 9 stk 3.00 mtr open kooi rol
Καλλιεργητής, cbt3664617
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.089 EUR
με 21% ΦΠΑ
900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Simba SOLO 300
3
ΝΈΑ Simba SOLO 300
Καλλιεργητής, cbt3664579
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
7.699 EUR
με 20% ΦΠΑ
6.416 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kongskilde 3M DELTA
4
ΝΈΑ Kongskilde 3M DELTA
Καλλιεργητής, cbt3664577
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
5.691 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.742 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rabe GHF 3000
4
ΝΈΑ Rabe GHF 3000
Καλλιεργητής, cbt3664552
18196 Dummerstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο
4.165 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland CLC 300 PRO CLASSIC
8
ΝΈΑ Kverneland CLC 300 PRO CLASSIC
Καλλιεργητής, cbt3664478
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 0.03 m
9.496 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.980 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland CLC PRO CLASSIC 400
5
ΝΈΑ Kverneland CLC PRO CLASSIC 400
Καλλιεργητής, cbt3664412
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 0.04 m, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο
18.207 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1990