Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Καλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Lemken Horsch Amazone Kverneland Rabe
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lemken Topas 140
3
ΝΈΑ Lemken Topas 140
Καλλιεργητής, 4765181 4765181
  93352 Rohr, Γερμανία
Τροχός βάθους, Μετάδοση pto, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο
1.264,68 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad  Cultus CS 300
10
ΝΈΑ Väderstad Cultus CS 300
Καλλιεργητής, 4765151 4765151
  39629 Bismark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
8.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken
2
ΝΈΑ Lemken
Καλλιεργητής, 4765146 4765146
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1997
650 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad  Cultus CS 500
7
ΝΈΑ Väderstad Cultus CS 500
Καλλιεργητής, 4765089 4765089
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
16.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad  Cultus
6
ΝΈΑ Väderstad Cultus
Καλλιεργητής, 4765078 4765078
  06686 (K)Zorbau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
13.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad CARRIER 500
4
ΝΈΑ Väderstad CARRIER 500
Καλλιεργητής, 4764939 4764939
  62490 VITRY EN ARTOIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kerner Komet KA 600 ÜA
9
ΝΈΑ Kerner Komet KA 600 ÜA
Καλλιεργητής, 4764735 4764735
  06712 Salsitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πτερυγωτό δίχαλο, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, ...
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bednar Fenix FN 3000 L
5
ΝΈΑ Bednar Fenix FN 3000 L
Καλλιεργητής, 4764274 4764274
  2111 Harmannsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rolmako U436 !!AUCTIONSMASCHINE!! WWW.AB-AUCTION.COM
8
ΝΈΑ Rolmako U436 !!AUCTIONSMASCHINE!! WWW.AB-AUCTION.COM
Καλλιεργητής, 4764268 4764268
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.60 m
2.900 €
Δείτε αγγελία
Köckerling Grossfederzinkenegge
6
ΝΈΑ Köckerling Grossfederzinkenegge
Καλλιεργητής, 4764181 4764181
  54516 Wittlich, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio DRACULA 600
15
ΝΈΑ Maschio DRACULA 600
Καλλιεργητής, 4763767 4763767
  4916 Herzberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
42.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland CLC pro Classic
2
ΝΈΑ Kverneland CLC pro Classic
Καλλιεργητής, 4763454 4763454
  8431 HG Oosterwolde (Fr), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Slootsmid
6
ΝΈΑ Sonstige / Other Slootsmid
Καλλιεργητής, 4763396 4763396
  49843 Uelsen, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SUMO Trio
5
ΝΈΑ SUMO Trio
Καλλιεργητής, 4763260 4763260
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir MSG 307
2
ΝΈΑ Saphir MSG 307
Καλλιεργητής, 4763241 4763241
  49586 Neuenkirchen/ Bramsche, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland TURBO 3000
6
ΝΈΑ Kverneland TURBO 3000
Καλλιεργητής, 4763230 4763230
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
10.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Franquet TOPMULCH
4
ΝΈΑ Franquet TOPMULCH
Καλλιεργητής, 4763151 4763151
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.50 m
9.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn OPTIMER + 403R
4
ΝΈΑ Kuhn OPTIMER + 403R
Καλλιεργητής, 4763144 4763144
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
21.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Franquet CULTIGERM 5M
8
ΝΈΑ Franquet CULTIGERM 5M
Καλλιεργητής, 4763142 4763142
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
12.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone CATROS 7501 T
6
ΝΈΑ Amazone CATROS 7501 T
Καλλιεργητής, 4763066 4763066
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
14.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Franquet TOPMULCH
6
ΝΈΑ Franquet TOPMULCH
Καλλιεργητής, 4763053 4763053
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.50 m
9.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 VADERSTAD CARRIER CR500
10
ΝΈΑ VADERSTAD CARRIER CR500
Καλλιεργητής, 4762449 4762449
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
26.904,07 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland CLM - £5,500 + vat
3
ΝΈΑ Kverneland CLM - £5,500 + vat
Καλλιεργητής, 4762435 4762435
  Μεγ. Βρετανία
6.178,39 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger SYNKRO 4700 !!AUCTIONSMASCHINE!! WWW.AB-AUCTION.
6
ΝΈΑ Pöttinger SYNKRO 4700 !!AUCTIONSMASCHINE!! WWW.AB-AUCTION.
Καλλιεργητής, 4762394 4762394
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 4.70 m
3.900 €
Δείτε αγγελία
Köckerling Grubber Quadro 460
9
ΝΈΑ Köckerling Grubber Quadro 460
Καλλιεργητής, 4762326 4762326
  64653 Lorsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 4.60 m
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2633