Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Καλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bremer Maschinenbau Grubber 4,80m
7
ΝΈΑ Bremer Maschinenbau Grubber 4,80m
Καλλιεργητής, 3936453
53881 Euskirchen, Γερμανία
Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.80 m
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Forest LE-9G
6
ΝΈΑ Sonstige / Other Forest LE-9G
Καλλιεργητής, 3936434
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.300 €
με 19% ΦΠΑ
6.975 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau Bremer Grubber 5 m
9
ΝΈΑ Bremer Maschinenbau Bremer Grubber 5 m
Καλλιεργητής, 3936384
36396 Steinau-Rebsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Καλλιεργητής κοτσανιών
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kongskilde VF 7440 H
6
ΝΈΑ Kongskilde VF 7440 H
Καλλιεργητής, 3936381
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
10.680 €
με 20% ΦΠΑ
8.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Model
            	6M STUBBLE RAKE C/W ADJUSTABLE TINES. IN TIDY CONDITION
5
ΝΈΑ Other Model 6M STUBBLE RAKE C/W ADJUSTABLE TINES. IN TIDY CONDITION
Καλλιεργητής, 3936296
OX143AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
6.745 €
με 20% ΦΠΑ
5.621 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Akpil Grizzly 3m
12
ΝΈΑ Akpil Grizzly 3m
Καλλιεργητής, 3936207
84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 20 cm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, Καλλιεργητής κοτσανιών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau GIGANT GF 9 FEINGRUBBER
8
ΝΈΑ Bremer Maschinenbau GIGANT GF 9 FEINGRUBBER
Καλλιεργητής, 3935839
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 9.00 m
9.590 €
με 20% ΦΠΑ
7.992 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger SYNKRO 4030 K
Καλλιεργητής, 3935838
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
16.900 €
με 13% ΦΠΑ
14.956 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone Kreiselgrubber KG 6000
Καλλιεργητής, 3935716
24629 Kisdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
17.850 €
με 19% ΦΠΑ
15.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other McCONNEL 2.1m shouldered packers
4
ΝΈΑ Other McCONNEL 2.1m shouldered packers
Καλλιεργητής, 3935597
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other GREGOIRE BESSON Discordon disc gang
4
ΝΈΑ Other GREGOIRE BESSON Discordon disc gang
Καλλιεργητής, 3935596
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rabe Blue Bird CL 3000
7
ΝΈΑ Rabe Blue Bird CL 3000
Καλλιεργητής, 3935441
94424 Arnstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
16.142 €
με 19% ΦΠΑ
13.565 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Evers Tiefenlockerer
3
ΝΈΑ Evers Tiefenlockerer
Καλλιεργητής, 3935351
48480 Spelle, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.25 m
893 €
με 19% ΦΠΑ
750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ziegler Grubber FIELD PROFI 3001
6
ΝΈΑ Ziegler Grubber FIELD PROFI 3001
Καλλιεργητής, 3935296
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Στρωτήρας, Προστασία από πέτρες, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 38 cm, Αριθμός σωλήνων: 3, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, ...
14.499 €
14.900 €

με 19% ΦΠΑ
12.184 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch Terrano 5 FM
4
ΝΈΑ Horsch Terrano 5 FM
Καλλιεργητής, 3935088
00000 auf Anfrage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
34.391 €
με 19% ΦΠΑ
28.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Onbekend -
ΝΈΑ Onbekend -
Καλλιεργητής, 3935018
4463 NA Goes, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 4.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Cappon -
2
ΝΈΑ Cappon -
Καλλιεργητής, 3934987
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Cappon -
4
ΝΈΑ Cappon -
Καλλιεργητής, 3934985
4463 NA Goes, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
CAPPON -
3
ΝΈΑ CAPPON -
Καλλιεργητής, 3934979
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Brix Brix BRL-3
3
ΝΈΑ Brix Brix BRL-3
Καλλιεργητής, 3934862
24582 Bordesholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
2.618 €
με 19% ΦΠΑ
2.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Karat 9-300 U mit Flexringwalze
ΝΈΑ Lemken Karat 9-300 U mit Flexringwalze
Καλλιεργητής, 3934816
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πτερυγωτό δίχαλο, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο
16.541 €
με 19% ΦΠΑ
13.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRISEM AGRISEM Agromulcher Silver
3
ΝΈΑ AGRISEM AGRISEM Agromulcher Silver
Καλλιεργητής, 3934786
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο
12.971 €
με 19% ΦΠΑ
10.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Stoppelgrubber
ΝΈΑ Sonstige / Other Stoppelgrubber
Καλλιεργητής, 3934748
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Πλάτος εργασίας: 2.20 m
950 €
με 19% ΦΠΑ
798 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Frost
ΝΈΑ Frost
Καλλιεργητής, 3934708
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Πλάτος εργασίας: 2.20 m
450 €
με 19% ΦΠΑ
378 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ventzki TG 203-3-9
2
ΝΈΑ Ventzki TG 203-3-9
Καλλιεργητής, 3934689
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο
800 €
με 19% ΦΠΑ
672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2078