Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Καλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kverneland  Combinator II Cultivator
5
ΝΈΑ Kverneland Combinator II Cultivator
Καλλιεργητής, 4416744
  CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch JOKER 5 CT
3
ΝΈΑ Horsch JOKER 5 CT
Καλλιεργητής, 4416725
  95640 MARINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012
16.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Väderstad  CULTUS 350
4
ΝΈΑ Väderstad CULTUS 350
Καλλιεργητής, 4416724
  45410 ARTENAY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
17.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Maschio TERREMOTO 3
7
ΝΈΑ Maschio TERREMOTO 3
Καλλιεργητής, 4416723
  47110 ALLEZ ET CAZENEUVE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
25.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Väderstad Cultus 720
ΝΈΑ Väderstad Cultus 720
Καλλιεργητής, 4416601
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 7.00 m
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland CTC 600
3
ΝΈΑ Kverneland CTC 600
Καλλιεργητής, 4416599
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
9.995 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 5 AS
3
ΝΈΑ Horsch Tiger 5 AS
Καλλιεργητής, 4416598
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
11.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 5 AS
ΝΈΑ Horsch Tiger 5 AS
Καλλιεργητής, 4416597
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ PÖTTINGER-LANDSBERG 2,6M
Καλλιεργητής, 4416492
  3350 Haag, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.60 m
1.318,58 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kerner CORONA C300
7
ΝΈΑ Kerner CORONA C300
Καλλιεργητής, 4416439
  85049 Ingolstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Köckerling Trio 300
10
ΝΈΑ Köckerling Trio 300
Καλλιεργητής, 4416436
  84104 Tegernbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.983,19 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Köckerling 250
6
ΝΈΑ Köckerling 250
Καλλιεργητής, 4416383
  96052 Bamberg, Γερμανία
Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
588,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Cruiser 5 XL
9
ΝΈΑ Horsch Cruiser 5 XL
Καλλιεργητής, 4416381
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.80 m
13.865,55 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Thorit 8/300
8
ΝΈΑ Lemken Thorit 8/300
Καλλιεργητής, 4416380
  96052 Bamberg, Γερμανία
Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απλό
2.941,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota CU 3300
4
ΝΈΑ Kubota CU 3300
Καλλιεργητής, 4416323
  89290 VENOY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
13.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone CATROS 5001-2
7
ΝΈΑ Amazone CATROS 5001-2
Καλλιεργητής, 4416322
  64190 NARP, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006
15.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Köckerling ALLROUNDER  500
8
ΝΈΑ Köckerling ALLROUNDER 500
Καλλιεργητής, 4416321
  21560 ARC SUR TILLE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
11.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken KARAT 9/500 KU
13
ΝΈΑ Lemken KARAT 9/500 KU
Καλλιεργητής, 4416227
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, Καλλιεργητής κοτσανιών, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, Με ραβδώσεις
10.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Terrano 3 FX
4
ΝΈΑ Horsch Terrano 3 FX
Καλλιεργητής, 4416163
  35516 Münzenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, Με ραβδώσεις
10.400 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Duro CHI
4
ΝΈΑ Duro CHI
Καλλιεργητής, 4416130
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.100 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pichon HERSE ETRILLE
5
ΝΈΑ Pichon HERSE ETRILLE
Καλλιεργητής, 4416102
  85400 Sainte-Gemme-la-Plaine, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gregoire Besson DISCOMIX DISCOMIX
4
ΝΈΑ Gregoire Besson DISCOMIX DISCOMIX
Καλλιεργητής, 4416095
  85620 Rocheservière, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.50 m
8.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Quivogne ROLLMOT 630
5
ΝΈΑ Quivogne ROLLMOT 630
Καλλιεργητής, 4416088
  85400 Sainte-Gemme-la-Plaine, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 6.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Religieux LIBORTO C80/330F
7
ΝΈΑ Religieux LIBORTO C80/330F
Καλλιεργητής, 4416045
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Πλάτος εργασίας: 3.30 m
8.600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux LIBORTO C
4
ΝΈΑ Religieux LIBORTO C
Καλλιεργητής, 4416040
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.60 m
14.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2315