Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Καλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Lemken Horsch Amazone Kverneland Kerner
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Horsch Tiger 6 XL
5
Horsch Tiger 6 XL
Καλλιεργητής, 3772840 3772840
  8450 Hammel, Δανία
Έτος κατασκευής: 2008, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 6, μεγ. βάθος εργασίας: 15 cm, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών, Βοηθητικό: Λοιπά, ...
26.101 €
Δείτε αγγελία
Kuhn Cultimer L300 T
7
Kuhn Cultimer L300 T
Καλλιεργητής, 4226681 4226681
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων, ...
9.244 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolmako U436
11
Rolmako U436
Καλλιεργητής, 3396450 3396450
  29386 Obernholz OT Steimke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πτερυγωτό δίχαλο, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Τύπος: Λοιπά, Βοηθητικό: Λοιπά, Τύπος δίσκου: Απλό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone Cenius 3003 Special
8
Amazone Cenius 3003 Special
Καλλιεργητής, 3393565 3393565
  31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών, Βοηθητικό: Λοιπά, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
8.613,45 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meyer FLG 4750 Profi
7
Meyer FLG 4750 Profi
Καλλιεργητής, 3648920 3648920
  49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.75 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, ...
15.997 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau GFS 6  Exklusiv
4
Bremer Maschinenbau GFS 6 Exklusiv
Καλλιεργητής, 4937804 4937804
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 21.02.2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, ...
9.470 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Horsch Terrano 3 FX
13
Horsch Terrano 3 FX
Καλλιεργητής, 4937702 4937702
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 02.06.2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, ...
11.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Synkro 3000 Grubber Flügelschargrubber mit Rotopack-Walze
9
Pöttinger Synkro 3000 Grubber Flügelschargrubber mit Rotopack-Walze
Καλλιεργητής, 4935421 4935421
  34626 Neukirchen, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 20 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Βοηθητικό: Λοιπά, Τύπος δίσκου: Κοίλο
3.865,55 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRISEM Agromulch Gold
6
AGRISEM Agromulch Gold
Καλλιεργητής, 4932268 4932268
  49632 Essen- Addrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Βοηθητικό: Λοιπά, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
12.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau Champion 390/23
3
Bremer Maschinenbau Champion 390/23
Καλλιεργητής, 4933288 4933288
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 09.01.2019, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών, ...
14.730 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Premium LTD BELLONA 4800S
17
Premium LTD BELLONA 4800S
Καλλιεργητής, 4927839 4927839
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 4.80 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 80 cm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Becker EG 4-11
4
Becker EG 4-11
Καλλιεργητής, 4084340 4084340
  61169 Friedberg, Γερμανία
Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 20 cm, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών, Βοηθητικό: Λοιπά, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Horsch Tiger 3 AS
9
Horsch Tiger 3 AS
Καλλιεργητής, 4212130 4212130
  49-200 Grodków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών, Βοηθητικό: Λοιπά, Τύπος δίσκου: Κοίλο
25.554 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Tolmet krypton 300
9
Tolmet krypton 300
Καλλιεργητής, 2521430 2521430
  5066 PW Moergestel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Unia KOS 4.5H + Doppelscheibennachläufer + Rohrwalze
5
Unia KOS 4.5H + Doppelscheibennachläufer + Rohrwalze
Καλλιεργητής, 2849931 2849931
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, ...
12.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Horsch Terrano 3 FX
12
Horsch Terrano 3 FX
Καλλιεργητής, 2351490 2351490
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Ημερομηνία εγγραφής: 15.06.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, ...
12.184,87 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
REKORD AT APK 300
8
REKORD AT APK 300
Καλλιεργητής, 1905505 1905505
  49770 Dohren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών, Βοηθητικό: Κύλινδρος τραπεζοειδών δίσκων, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
6.176,47 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kerner Stratos 750
13
Kerner Stratos 750
Καλλιεργητής, 4895694 4895694
  02627 Radibor- Luttowitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 10.07.2019, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II AWEMAK  430 MATADOR
6
AGRO-FACTORY II AWEMAK 430 MATADOR
Καλλιεργητής, 4925764 4925764
  52110 DAILLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.30 m, Αριθμός σωλήνων: 14, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, ...
9.990 €
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau Yellow Star 300 FS
5
Bremer Maschinenbau Yellow Star 300 FS
Καλλιεργητής, 4839454 4839454
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 20.07.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Väderstad Swift 440
12
Väderstad Swift 440
Καλλιεργητής, 4866207 4866207
  18513 Holthof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2012, Πλάτος εργασίας: 4.40 m, Αριθμός σωλήνων: 4, ...
18.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Horsch Cruiser 6 SL - neues Modell! Vorführmaschine
9
Horsch Cruiser 6 SL - neues Modell! Vorführmaschine
Καλλιεργητής, 4874346 4874346
  37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 15.08.2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, ...
25.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Auler-Agrar Mulchgrubber
-20%
6
Auler-Agrar Mulchgrubber
Καλλιεργητής, 4869294 4869294
  55481 Hecken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, ...
9.243,70 €
11.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte FGL 300
4
Kotte FGL 300
Καλλιεργητής, 4863471 4863471
  57612 Kroppach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πτερυγωτό δίχαλο, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 05.02.2002, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 15 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, ...
2.478,99 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-LIFT
-12%
4
AGRO-LIFT
Καλλιεργητής, 4855139 4855139
  55481 Hecken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, ...
7.000 €
7.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2347