Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Καλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Brix Wotan
6
Brix Wotan
Καλλιεργητής, cbt3685713
35410 Hungen-Langd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 28 cm, Αριθμός σωλήνων: 3, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Λοιπά, Κοίλο
8.500 €
με 19% ΦΠΑ
7.143 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bremer Maschinenbau Champion 300
Bremer Maschinenbau Champion 300
Καλλιεργητής, cbt2475585
31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 09.06.2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Καλλιεργητής κοτσανιών, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων, Κοίλο
8.776 €
με 19% ΦΠΑ
7.375 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
POM Leichtgrubber Meteor 5,0 (Feingrubber)
Βίντεο
9
POM Leichtgrubber Meteor 5,0 (Feingrubber)
Καλλιεργητής, cbt3232487
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστασία από πέτρες, Σύστημα αναδίπλωσης, Δίχαλα με ελατήρια, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 15 cm
7.128 €
με 19% ΦΠΑ
5.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Großfederzinkenegge V 3000 G, NEU
9
EURO-Jabelmann Großfederzinkenegge V 3000 G, NEU
Καλλιεργητής, cbt1269993
49847 Itterbeck, Γερμανία
Δίχαλα με ελατήρια, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
4.701 €
με 19% ΦΠΑ
3.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agripol Frontgrubber
16
Agripol Frontgrubber
Καλλιεργητής, cbt3686884
86480 Waltenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πτερυγωτό δίχαλο, Προσαρτώμενο μπροστά, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 15 cm, Με ραβδώσεις
3.590 €
με 19% ΦΠΑ
3.017 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Karat 9 KA
11
Lemken Karat 9 KA
Καλλιεργητής, cbt3746940
39164 Wanzleben - Börde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Καλλιεργητής κοτσανιών, Λοιπά, ...
41.650 €
με 19% ΦΠΑ
35.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch Terrano 4 FX
15
Horsch Terrano 4 FX
Καλλιεργητής, cbt3674040
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Αριθμός σωλήνων: 3, Καλλιεργητής κοτσανιών, ...
16.065 €
με 19% ΦΠΑ
13.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Brix Wotan
6
Brix Wotan
Καλλιεργητής, cbt3685713
35410 Hungen-Langd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 28 cm, Αριθμός σωλήνων: 3, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Λοιπά, Κοίλο
8.500 €
με 19% ΦΠΑ
7.143 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AgroXX BLUEFORCE 4.0XC--MULCHGRUBBER GEFEDERT--
19
AgroXX BLUEFORCE 4.0XC--MULCHGRUBBER GEFEDERT--
Καλλιεργητής, cbt3697305
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Δίχαλα με ελατήρια, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, ...
12.750 €
με 19% ΦΠΑ
10.714 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Karat 9/500 K-UE-A
14
Lemken Karat 9/500 K-UE-A
Καλλιεργητής, cbt3709462
99834 Unterellen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Προστασία από πέτρες, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Αριθμός σωλήνων: 3, Καλλιεργητής κοτσανιών, Λοιπά, Με ραβδώσεις
17.850 €
με 19% ΦΠΑ
15.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone Centaur 5001 Super
11
Amazone Centaur 5001 Super
Καλλιεργητής, cbt3709433
99834 Unterellen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Προστασία από πέτρες, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Καλλιεργητής κοτσανιών, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων, Απλό
24.990 €
με 19% ΦΠΑ
21.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGROLAND 2-balkiger Gruber "RAPTOR" NEU (kein Lemken, Horsch)
4
AGROLAND 2-balkiger Gruber "RAPTOR" NEU (kein Lemken, Horsch)
Καλλιεργητής, cbt3711905
34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 20 cm, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, Με ραβδώσεις
4.403 €
με 19% ΦΠΑ
3.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mandam vleugelschaar
4
Mandam vleugelschaar
Καλλιεργητής, cbt3768580
7934 TB Stuifzand, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 20 cm, Καλλιεργητής κοτσανιών, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, Με ραβδώσεις
5.445 €
με 21% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 6 XL
5
ΝΈΑ Horsch Tiger 6 XL
Καλλιεργητής, cbt3772840
8450 Hammel, Δανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 15 cm, Αριθμός σωλήνων: 6, Καλλιεργητής κοτσανιών, Λοιπά, Απλό
26.202 €

Δείτε αγγελία
Horsch Terrano 7 FM
4
Horsch Terrano 7 FM
Καλλιεργητής, cbt3530942
01833 Dobra, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Προστασία από πέτρες, Σύστημα αναδίπλωσης, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, ...
63.665 €
με 19% ΦΠΑ
53.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Smaragd 500
4
Lemken Smaragd 500
Καλλιεργητής, cbt3535073
61184 Karben, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 20 cm, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, Κοίλο
5.550 €
με 10.7% ΦΠΑ
5.014 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Väderstad Swift SW 400
3
Väderstad Swift SW 400
Καλλιεργητής, cbt3417706
74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Προστασία από πέτρες, Σύστημα αναδίπλωσης, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 20 cm, Καλλιεργητής κοτσανιών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Meyer FLG 4750 Profi
7
Meyer FLG 4750 Profi
Καλλιεργητής, cbt3648920
49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.75 m, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Αριθμός σωλήνων: 2, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, ...
24.990 €
με 19% ΦΠΑ
21.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bauwesta 6m Grubber Scheibenegge
Βίντεο
10
Bauwesta 6m Grubber Scheibenegge
Καλλιεργητής, cbt3509373
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Σύστημα αναδίπλωσης, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Ημερομηνία εγγραφής: 15.06.2004, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, ...
10.353 €
με 19% ΦΠΑ
8.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Evers Evers Garron LS-11B
8
Evers Evers Garron LS-11B
Καλλιεργητής, cbt3455107
7602 KL Almelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 40 cm, Καλλιεργητής κοτσανιών, Λοιπά, Με ραβδώσεις
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Tolmet krypton 300
9
Tolmet krypton 300
Καλλιεργητής, cbt2521430
5066 PW Moergestel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Δίχαλα με ελατήρια, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Καλλιεργητής κοτσανιών, Με ραβδώσεις
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn Cultimer 300 NSH Select
9
Kuhn Cultimer 300 NSH Select
Καλλιεργητής, cbt3330120
75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστασία από πέτρες, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, ...
13.501 €
με 19% ΦΠΑ
11.345 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Synkro 5020 K
9
Pöttinger Synkro 5020 K
Καλλιεργητής, cbt3062571
46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα αναδίπλωσης, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Vogel & Noot TerraCult 300
3
Vogel & Noot TerraCult 300
Καλλιεργητής, cbt3559514
25358 Horst, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Αριθμός σωλήνων: 4, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων, Με ραβδώσεις
10.900 €
με 19% ΦΠΑ
9.160 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mandam TOP 4,0SH + T
4
Mandam TOP 4,0SH + T
Καλλιεργητής, cbt3552559
37191 Gillersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστασία από πέτρες, Σύστημα αναδίπλωσης, Πτερυγωτό δίχαλο, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Αριθμός σωλήνων: 3, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lemken Karat 9/500 KUTA
10
Lemken Karat 9/500 KUTA
Καλλιεργητής, cbt3615973
62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Προστασία από πέτρες, Σύστημα αναδίπλωσης, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός σωλήνων: 1, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Καλλιεργητής κοτσανιών, ...
24.477 €
με 23% ΦΠΑ
19.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau SHG
6
Bremer Maschinenbau SHG
Καλλιεργητής, cbt3546440
31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστασία από πέτρες, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, μεγ. βάθος εργασίας: 32 cm, Αριθμός σωλήνων: 3, Λοιπά, Λοιπά, Με ραβδώσεις
6.140 €
με 19% ΦΠΑ
5.160 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tolmet delta
9
Tolmet delta
Καλλιεργητής, cbt2853534
5066 PW Moergestel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Δίχαλα με ελατήρια, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Καλλιεργητής κοτσανιών, Με ραβδώσεις
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Unia KOS 4.5H (am Lager)
5
Unia KOS 4.5H (am Lager)
Καλλιεργητής, cbt2849931
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Πτερυγωτό δίχαλο, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, ...
11.888 €
13.697 €

με 19% ΦΠΑ
9.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia Cross S 3 Drive
5
Unia Cross S 3 Drive
Καλλιεργητής, cbt3129254
01768 Glashütte/Luchau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Προστασία από πέτρες, Πτερυγωτό δίχαλο, Ημερομηνία εγγραφής: 02.05.2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Λοιπά, ...
11.305 €
με 19% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 2092