Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Καλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Lemken Horsch Amazone Kverneland Rabe
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bremer Maschinenbau Yellow Star 300 FS
5
Bremer Maschinenbau Yellow Star 300 FS
Καλλιεργητής, 4839454 4839454
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 20.07.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch Terrano 3 FX - Vorführmaschine
9
Horsch Terrano 3 FX - Vorführmaschine
Καλλιεργητής, 4802178 4802178
  37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Βοηθητικό: Λοιπά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Väderstad OPUS OS 600
5
Väderstad OPUS OS 600
Καλλιεργητής, 4794356 4794356
  40882 Ratingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, ...
39.500 €
Δείτε αγγελία
Rabe Blue Bird GR3000
6
Rabe Blue Bird GR3000
Καλλιεργητής, 4831646 4831646
  9988 RG Usquert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger SYNKRO 3003 mit Doppelrohrstabwalze Top Zustand
9
Pöttinger SYNKRO 3003 mit Doppelrohrstabwalze Top Zustand
Καλλιεργητής, 4830411 4830411
  49419 Wagenfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 40 cm, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, ...
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Cultus CS 420
8
Väderstad Cultus CS 420
Καλλιεργητής, 4750698 4750698
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
11.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Horsch Terrano 4fx
-19%
12
Horsch Terrano 4fx
Καλλιεργητής, 4731036 4731036
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2009, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, ...
8.800 €
10.840,11 €

χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pöttinger Synkro 6030T Nova mit Zwischenfruchtstreuer APV/Pöttinger
7
Pöttinger Synkro 6030T Nova mit Zwischenfruchtstreuer APV/Pöttinger
Καλλιεργητής, 4734973 4734973
  49811 Lingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πτερυγωτό δίχαλο, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, ...
28.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Terremoto 300
8
Maschio Terremoto 300
Καλλιεργητής, 4779219 4779219
  49593 Bersenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, ...
6.909,30 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone Cenius 6003TX
4
Amazone Cenius 6003TX
Καλλιεργητής, 4819978 4819978
  9431 St. Stefan, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ziegler Fieldprofi 3003
5
Ziegler Fieldprofi 3003
Καλλιεργητής, 4839344 4839344
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 38 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Βοηθητικό: Λοιπά, ...
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 199,00 €
ανά Ημέρα
logo
Δείτε αγγελία
Amazone Centaur 3001 Spezial
19
Amazone Centaur 3001 Spezial
Καλλιεργητής, 4832321 4832321
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών, Βοηθητικό: Λοιπά, ...
16.169,83 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau Ecoline 4,8 XS
4
Bremer Maschinenbau Ecoline 4,8 XS
Καλλιεργητής, 4822580 4822580
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 14.03.2019, Πλάτος εργασίας: 4.80 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, ...
15.730 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau Agriviva
6
Bremer Maschinenbau Agriviva
Καλλιεργητής, 4822601 4822601
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 16.01.2019, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, ...
22.870 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Smaragd 7/260
3
Lemken Smaragd 7/260
Καλλιεργητής, 4812639 4812639
  97280 Remlingen, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, Τύπος δίσκου: Κοίλο
3.523,04 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Dosemenler ähnl Silo Wolf/Kverneland
10
Dosemenler ähnl Silo Wolf/Kverneland
Καλλιεργητής, 4813692 4813692
  37293 Herleshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 25.03.2018, Πλάτος εργασίας: 5.65 m, Αριθμός σωλήνων: 3, ...
6.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-LFT Mulchgrubber
-11%
6
AGRO-LFT Mulchgrubber
Καλλιεργητής, 4726259 4726259
  55481 Hecken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Βοηθητικό: Λοιπά, ...
7.142 €
7.990 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau Klassik S
3
Bremer Maschinenbau Klassik S
Καλλιεργητής, 4438730 4438730
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 03.01.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, ...
7.975 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bremer Maschinenbau GFS 6  Exklusiv
-5%
3
Bremer Maschinenbau GFS 6 Exklusiv
Καλλιεργητής, 4438159 4438159
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 21.02.2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, ...
8.975 €
9.470 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bremer Maschinenbau Champion 300
5
Bremer Maschinenbau Champion 300
Καλλιεργητής, 4438155 4438155
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 08.05.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών, ...
8.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FG301/80P
14
Saphir FG301/80P
Καλλιεργητής, 4437743 4437743
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, ...
6.800 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone CENIUS 3003 SPECIAL
9
Amazone CENIUS 3003 SPECIAL
Καλλιεργητής, 4316559 4316559
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 03.07.2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, ...
11.324 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger SYNKRO 3030 NOVA
5
Pöttinger SYNKRO 3030 NOVA
Καλλιεργητής, 4321916 4321916
  72149 Neustetten-Remmingsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πτερυγωτό δίχαλο, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, ...
10.462 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Väderstad CULTUS CS 300
8
Väderstad CULTUS CS 300
Καλλιεργητής, 4403036 4403036
  04720 Döbeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Βοηθητικό: Λοιπά, ...
10.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agroland Cobalt 4 Meter Vorführgerät
5
Agroland Cobalt 4 Meter Vorführgerät
Καλλιεργητής, 4404758 4404758
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2018, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, ...
7.563,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2290