Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Τύπος δίσκου

Μεταχειρισμένα Väderstad Καλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Väderstad Καλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Väderstad Cultus CS 420
8
Väderstad Cultus CS 420
Καλλιεργητής, 4750698 4750698
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
11.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad OPUS OS 600
11
Väderstad OPUS OS 600
Καλλιεργητής, 4794356 4794356
  40882 Ratingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, ...
39.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Swift 560
3
Väderstad Swift 560
Καλλιεργητής, 2322097 2322097
  01906 Burkau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.60 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 20 cm, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια, ...
26.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Ferox  FX 600
6
Väderstad Ferox FX 600
Καλλιεργητής, 4565409 4565409
  11-700 Mrągowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 6, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών
26.712,66 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Cultus 300 mit Gummiwalze
4
Väderstad Cultus 300 mit Gummiwalze
Καλλιεργητής, 2539311 2539311
  04916 Herzberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm
16.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Cultus CS 420
22
Väderstad Cultus CS 420
Καλλιεργητής, 4753831 4753831
  06712 Salsitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, ...
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad H-CULTUS CS 300 STEELRUNNER
4
Väderstad H-CULTUS CS 300 STEELRUNNER
Καλλιεργητής, 4447173 4447173
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 27.08.2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
15.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad TopDown 500
8
Väderstad TopDown 500
Καλλιεργητής, 4073838 4073838
  LT-58151 Alytus, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
29.900 €
Δείτε αγγελία
Väderstad Swift 720
7
Väderstad Swift 720
Καλλιεργητής, 4125131 4125131
  LT-58151 Jurbarkas, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
30.000 €
Δείτε αγγελία
Väderstad Swift 440
9
Väderstad Swift 440
Καλλιεργητής, 4915524 4915524
  LT-58151 Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
25.000 €
Δείτε αγγελία
Väderstad NZI 600, 6 m.
9
Väderstad NZI 600, 6 m.
Καλλιεργητής, 4903679 4903679
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2000, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
10.000 €
Δείτε αγγελία
Väderstad NZE, 10 m.
6
Väderstad NZE, 10 m.
Καλλιεργητής, 4903678 4903678
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 1998, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
11.500 €
Δείτε αγγελία
Väderstad Swift Grubber 5,6 mtr SW 560
7
Väderstad Swift Grubber 5,6 mtr SW 560
Καλλιεργητής, 4934198 4934198
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Αριθμός σωλήνων: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Väderstad CULTUS CS 620
9
Väderstad CULTUS CS 620
Καλλιεργητής, 4919189 4919189
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Opus OS 500 ***ANGEBOT DES MONATS***
11
Väderstad Opus OS 500 ***ANGEBOT DES MONATS***
Καλλιεργητής, 4920746 4920746
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
49.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Cultus CS 420
19
Väderstad Cultus CS 420
Καλλιεργητής, 4928066 4928066
  83-031 RÓŻYNY, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 4.20 m
12.900 €
Δείτε αγγελία
Väderstad Cultus
10
Väderstad Cultus
Καλλιεργητής, 4602231 4602231
  77-420 Lipka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 4.20 m
16.236,65 €
Δείτε αγγελία
Väderstad CULTUS CS 300
4
Väderstad CULTUS CS 300
Καλλιεργητής, 4412102 4412102
  95032 Hof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
13.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad H-CULTUS CS 300 SINGLE SOILRUN
5
Väderstad H-CULTUS CS 300 SINGLE SOILRUN
Καλλιεργητής, 4403153 4403153
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad H-CULTUS CS 300 STEELRUNNER
15
Väderstad H-CULTUS CS 300 STEELRUNNER
Καλλιεργητής, 4403151 4403151
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
15.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad CULTUS CS 300 SINGLE SOILRUNNE
10
Väderstad CULTUS CS 300 SINGLE SOILRUNNE
Καλλιεργητής, 4403152 4403152
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Cultus CS 500
10
Väderstad Cultus CS 500
Καλλιεργητής, 2740064 2740064
  83-031 Łęgowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
24.700 €
Δείτε αγγελία
Väderstad TopDown 400
3
Väderstad TopDown 400
Καλλιεργητής, 4007725 4007725
  11-700 Mrągowo, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m
52.263,90 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Opus 600
10
Väderstad Opus 600
Καλλιεργητής, 4222668 4222668
  19205 Gadebusch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
46.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Cultus 420 mit APV Streuer
17
Väderstad Cultus 420 mit APV Streuer
Καλλιεργητής, 4273679 4273679
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.20 m
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 41