Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Väderstad Καλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Väderstad Καλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Väderstad Carrier CR925
10
ΝΈΑ Väderstad Carrier CR925
Καλλιεργητής, 4806762 4806762
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Πλάτος εργασίας: 9.30 m
45.674,08 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Väderstad Topdown TD600
Βίντεο
5
ΝΈΑ Väderstad Topdown TD600
Καλλιεργητής, 4805749 4805749
  CB23 1EY Cambridge, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Λοιπά, Βοηθητικό: Οδοντωτός κύλινδρος, Τύπος δίσκου: Απλό
13.368,02 €
Δείτε αγγελία
Väderstad TopDown TD700
10
Väderstad TopDown TD700
Καλλιεργητής, 4804658 4804658
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Πλάτος εργασίας: 7.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Väderstad OPUS OS 600
5
Väderstad OPUS OS 600
Καλλιεργητής, 4794356 4794356
  40882 Ratingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, ...
39.500 €
Δείτε αγγελία
Väderstad NZE, 10 m.
9
Väderstad NZE, 10 m.
Καλλιεργητής, 4792744 4792744
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 1998, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
11.500 €
Δείτε αγγελία
Väderstad NZI 600, 6 m.
9
Väderstad NZI 600, 6 m.
Καλλιεργητής, 4792745 4792745
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2000, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
10.000 €
Δείτε αγγελία
Väderstad CULTUS CS 500
5
Väderstad CULTUS CS 500
Καλλιεργητής, 4774005 4774005
  04668 Grimma, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
16.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad CARRIER 500
4
Väderstad CARRIER 500
Καλλιεργητής, 4764939 4764939
  62490 VITRY EN ARTOIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Cultus CS 420
22
Väderstad Cultus CS 420
Καλλιεργητής, 4753831 4753831
  06712 Salsitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, ...
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad TopDown 500
3
Väderstad TopDown 500
Καλλιεργητής, 4752303 4752303
  01906 Burkau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 13.05.2014, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 26 cm, ...
39.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Cultus CS 420
8
Väderstad Cultus CS 420
Καλλιεργητής, 4750698 4750698
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
11.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Cultus 420
10
Väderstad Cultus 420
Καλλιεργητής, 4746440 4746440
  39291 Schopsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.20 m
10.084,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad REXIUS TWIN 550
5
Väderstad REXIUS TWIN 550
Καλλιεργητής, 4740829 4740829
  59-700 Bolesławiec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Λοιπά
9.872,48 €
Δείτε αγγελία
Väderstad Cultus 420
9
Väderstad Cultus 420
Καλλιεργητής, 4705136 4705136
  39171 Sülzetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.20 m
11.764,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad CULTUS CS 300
7
Väderstad CULTUS CS 300
Καλλιεργητής, 4675768 4675768
  94554 Moos-Langenisarhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 18.10.2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Rapid 400s
4
Väderstad Rapid 400s
Καλλιεργητής, 4636740 4636740
  307185 Gataia, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2016
44.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Cultus 4,20 horsch amazone
10
Väderstad Cultus 4,20 horsch amazone
Καλλιεργητής, 4602231 4602231
  77-420 Lipka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 4.20 m
18.099,54 €
Δείτε αγγελία
Väderstad TopDown 500
9
Väderstad TopDown 500
Καλλιεργητής, 4596152 4596152
  LT-58151 Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
40.000 €
Δείτε αγγελία
Väderstad Cultus 300 CS
5
Väderstad Cultus 300 CS
Καλλιεργητής, 4566910 4566910
  21516 Woltersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
13.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Ferox  FX 600
6
Väderstad Ferox FX 600
Καλλιεργητής, 4565409 4565409
  11-700 Mrągowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 6, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών
27.031,79 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Carrier
10
Väderstad Carrier
Καλλιεργητής, 4511823 4511823
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
14.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad NZA600
6
Väderstad NZA600
Καλλιεργητής, 4466920 4466920
  LT-58151 Skuodas, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
18.000 €
Δείτε αγγελία
Väderstad NZA800
6
Väderstad NZA800
Καλλιεργητής, 4461904 4461904
  LT-58151 Kėdainiai, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
25.000 €
Δείτε αγγελία
Väderstad H-CULTUS CS 300 STEELRUNNER
4
Väderstad H-CULTUS CS 300 STEELRUNNER
Καλλιεργητής, 4447173 4447173
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 27.08.2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
15.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad CULTUS CS 300
4
Väderstad CULTUS CS 300
Καλλιεργητής, 4412102 4412102
  95032 Hof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
13.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 46