Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Κατάσταση πωλητή: Επαγγελματίας
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Καλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Lemken Horsch Amazone Kverneland Rabe
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Amazone Cenius 3003 Stabwalze
12
ΝΈΑ Amazone Cenius 3003 Stabwalze
Καλλιεργητής, 4809344 4809344
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 OTHER 4M PIGTAIL
9
ΝΈΑ OTHER 4M PIGTAIL
Καλλιεργητής, 4809308 4809308
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
4.400,31 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 COUSINS 4M SPRINGTINE
5
ΝΈΑ COUSINS 4M SPRINGTINE
Καλλιεργητής, 4809309 4809309
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
3.063,51 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mandam 4.0
4
ΝΈΑ Mandam 4.0
Καλλιεργητής, 4809260 4809260
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
8.900 €
Δείτε αγγελία
Eigenbau 2,5m
8
ΝΈΑ Eigenbau 2,5m
Καλλιεργητής, 4809259 4809259
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
840,71 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fricke Tiefengrubber 3m
8
ΝΈΑ Fricke Tiefengrubber 3m
Καλλιεργητής, 4809225 4809225
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.539,82 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Cenius 3003_Stabwalze_019
14
ΝΈΑ Amazone Cenius 3003_Stabwalze_019
Καλλιεργητής, 4809084 4809084
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 5 MT
6
ΝΈΑ Horsch Tiger 5 MT
Καλλιεργητής, 4808986 4808986
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau POLYMAG
ΝΈΑ Rau POLYMAG
Καλλιεργητής, 4808787 4808787
  33034 Brakel, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kerner Corona 300
ΝΈΑ Kerner Corona 300
Καλλιεργητής, 4808786 4808786
  24622 Gnutz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Köckerling VECTOR 620
Καλλιεργητής, 4808725 4808725
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
43.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Quivogne TM48 4.8m Tinemaster
5
ΝΈΑ Quivogne TM48 4.8m Tinemaster
Καλλιεργητής, 4808687 4808687
  OX14 3AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
6.628,31 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kerner Galaxis G 300
3
ΝΈΑ Kerner Galaxis G 300
Καλλιεργητής, 4808493 4808493
  84051 Unterwattenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
3.839,21 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland CLC Pro
6
ΝΈΑ Kverneland CLC Pro
Καλλιεργητής, 4808405 4808405
  94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.588 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Regent MSG 260 NS
10
ΝΈΑ Regent MSG 260 NS
Καλλιεργητής, 4808100 4808100
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 2.40 m
6.554,62 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saxonia FSG 400
10
ΝΈΑ Saxonia FSG 400
Καλλιεργητής, 4808088 4808088
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
11.596,64 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dalbo Dinco 3 m
6
ΝΈΑ Dalbo Dinco 3 m
Καλλιεργητής, 4808057 4808057
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο
2.941,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frick Grubber 2m
5
ΝΈΑ Frick Grubber 2m
Καλλιεργητής, 4808052 4808052
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
504,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Smaragd
2
ΝΈΑ Lemken Smaragd
Καλλιεργητής, 4807860 4807860
  54439 Saarburg, Γερμανία
5.420,05 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Howard HSP 400
2
ΝΈΑ Howard HSP 400
Καλλιεργητής, 4807856 4807856
  54439 Saarburg, Γερμανία
3.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland CLM3.00
4
ΝΈΑ Kverneland CLM3.00
Καλλιεργητής, 4807620 4807620
  97944 Boxberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.352,94 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Quartz 7
7
ΝΈΑ Lemken Quartz 7
Καλλιεργητής, 4807607 4807607
  3840 Borgloon, Βέλγιο
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Niemeyer KG 302 Kurzgrubber
3
ΝΈΑ Niemeyer KG 302 Kurzgrubber
Καλλιεργητής, 4807529 4807529
  38373 Süpplingen, Γερμανία
Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, Τύπος: Λοιπά
781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frost TGE
3
ΝΈΑ Frost TGE
Καλλιεργητής, 4807504 4807504
  38373 Süpplingen, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, Τύπος: Λοιπά, Τύπος δίσκου: Κοίλο
1.201,68 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 3 MT
15
ΝΈΑ Horsch Tiger 3 MT
Καλλιεργητής, 4807125 4807125
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
33.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2380