Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοντές δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
MD Tornado XL Kurzscheibenegge Scheibenegge 3m
9
MD Tornado XL Kurzscheibenegge Scheibenegge 3m
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3506384
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύνδεσμος, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
4.402 €
με 19% ΦΠΑ
3.699 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGRO-MASZ BT50 H
11
AGRO-MASZ BT50 H
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3212354
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
11.162 €
με 19% ΦΠΑ
9.380 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Dal-Bo Maxidisc 500
14
Dal-Bo Maxidisc 500
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3817046
86505 Münsterhausen , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
24.990 €
με 19% ΦΠΑ
21.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Kurzscheibenegge Ares TXL, 6,00 m, NEU
9
Unia Kurzscheibenegge Ares TXL, 6,00 m, NEU
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt1279883
49847 Itterbeck, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Τροχός βάθους, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
18.207 €
με 19% ΦΠΑ
15.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Kurzscheibenegge Mars T, 3,00 m, NEU
7
Unia Kurzscheibenegge Mars T, 3,00 m, NEU
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt961399
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 660 mm
10.413 €
11.781 €

με 19% ΦΠΑ
8.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agripol Titanum
12
Agripol Titanum
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3791313
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
4.900 €
με 19% ΦΠΑ
4.118 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rolex  Saatkombi. Taurus i. halbaufgeh. Ausführung 3 m
5
Rolex Saatkombi. Taurus i. halbaufgeh. Ausführung 3 m
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3804289
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 56 mm, Λοιπά
7.767 €
με 19% ΦΠΑ
6.527 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rolex  Scheiben-Gerätekombination Taurus 3 m
3
Rolex Scheiben-Gerätekombination Taurus 3 m
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3804303
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 56 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
4.067 €
με 19% ΦΠΑ
3.418 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Terradisc 4001
6
Pöttinger Terradisc 4001
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3787910
48727 Billerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 580 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
24.000 €
με 19% ΦΠΑ
20.168 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agripol TIT 400
3
Agripol TIT 400
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3768552
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
7.890 €
με 19% ΦΠΑ
6.630 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agroland heavy HV 300 D
3
Agroland heavy HV 300 D
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3768549
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 550 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
6.900 €
με 19% ΦΠΑ
5.798 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ziegler Disc Master Pro
3
Ziegler Disc Master Pro
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3768495
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ziegler Disc Master Pro
3
Ziegler Disc Master Pro
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3768475
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
8.990 €
με 19% ΦΠΑ
7.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agripol Blue Power
3
Agripol Blue Power
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3768471
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.990 €
με 19% ΦΠΑ
3.353 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agroland heavy 4,50m
3
Agroland heavy 4,50m
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3768460
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
13.000 €
με 19% ΦΠΑ
10.924 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agroland Titanum heavy
3
Agroland Titanum heavy
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3768448
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
5.650 €
με 19% ΦΠΑ
4.748 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ziegler Disc Master Pro 3001
3
Ziegler Disc Master Pro 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3768367
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
9.990 €
με 19% ΦΠΑ
8.395 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MF ASH U 910
6
MF ASH U 910
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3718984
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Λοιπά
51.170 €
53.788 €

με 19% ΦΠΑ
43.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agroland HV 300 DS
4
Agroland HV 300 DS
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3720092
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
5.650 €
με 19% ΦΠΑ
4.748 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Qualidisc 5000 T
11
Kverneland Qualidisc 5000 T
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3719931
27446 Selsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 22.03.2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 573 mm, Λοιπά
43.733 €
με 19% ΦΠΑ
36.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BARNY STRUMYK TIGER
9
BARNY STRUMYK TIGER
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3720209
56301 Dolní Čermná, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.207 €
με 21% ΦΠΑ
2.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agripol Kurzscheibenegge 4m
3
Agripol Kurzscheibenegge 4m
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3720127
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
7.890 €
με 19% ΦΠΑ
6.630 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agroland Titanum
4
Agroland Titanum
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3720125
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
4.999 €
με 19% ΦΠΑ
4.201 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Heliodor 9/500K
5
Lemken Heliodor 9/500K
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3740047
47546 Kalkar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Λοιπά
22.980 €
με 19% ΦΠΑ
19.311 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 5001-2
5
Amazone Catros 5001-2
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3770665
39175 Woltersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 500 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
15.470 €
με 19% ΦΠΑ
13.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ziegler DiscMaster Pro 3001
12
Ziegler DiscMaster Pro 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3728678
25868 Norderstapel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 02.10.2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
15.232 €
με 19% ΦΠΑ
12.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ziegler DiscMaster Pro 4001
7
Ziegler DiscMaster Pro 4001
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3728677
25868 Norderstapel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
edma24 Kurzscheibenegge Scheibenegge   bis 90 cm Reihenabstand
7
edma24 Kurzscheibenegge Scheibenegge bis 90 cm Reihenabstand
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3702516
74423 Obersontheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.569 €
με 19% ΦΠΑ
2.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Kuhn EggeOPTIMER +303 Vollaustattung
10
Kuhn Kuhn EggeOPTIMER +303 Vollaustattung
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3724182
63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
15.200 €
με 19% ΦΠΑ
12.773 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone Catros +3001
4
Amazone Catros +3001
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3818022
30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Λοιπά
11.888 €
με 19% ΦΠΑ
9.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 762