Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοντές δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Unia Kurzscheibenegge Ares TXL, 6,00 m, NEU
9
Unia Kurzscheibenegge Ares TXL, 6,00 m, NEU
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt1279883
49847 Itterbeck, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Τροχός βάθους, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
18.207 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AgroXX AVATERRA 3.0S MIT DACHRINGWALZE
9
AgroXX AVATERRA 3.0S MIT DACHRINGWALZE
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt2455853
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
6.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Kurzscheibenegge Ares TXL 3,00 m, NEU
9
Unia Kurzscheibenegge Ares TXL 3,00 m, NEU
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt846764
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
8.449 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Vogel & Noot Terra Disc Pro
5
Vogel & Noot Terra Disc Pro
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3620709
37293 Herleshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Σύστημα αναδίπλωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 18.07.2015, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Κύλινδρος με έκκεντρα
28.560 EUR
με 19% ΦΠΑ
24.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Top-Agro Grano-System Scheibenegge Crosskillwalze 3,5m NEU
Βίντεο
8
Top-Agro Grano-System Scheibenegge Crosskillwalze 3,5m NEU
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt2537397
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
5.100 EUR
6.500 EUR


Δείτε αγγελία
Pöttinger Terradisc 3001
7
ΝΈΑ Pöttinger Terradisc 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3668547
97618 Wülfershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
10.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.243 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/300
ΝΈΑ Lemken Rubin 9/300
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3668324
74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lemken Korund 750 L
5
ΝΈΑ Lemken Korund 750 L
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3668279
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
9.401 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 6000
5
ΝΈΑ Amazone Catros 6000
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3668251
17094 Pragsdorf , Γερμανία
Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
17.731 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Heliodor 9/500 K Vorführmaschine
3
ΝΈΑ Lemken Heliodor 9/500 K Vorführmaschine
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3668082
54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone CATROS 7501 T
6
ΝΈΑ Amazone CATROS 7501 T
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3668000
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
27.355 EUR
με 19% ΦΠΑ
22.987 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch Joker 8 RT
12
Horsch Joker 8 RT
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3664856
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
37.961 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch JOKER 8 RT
5
Horsch JOKER 8 RT
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3664457
38486 Klötze, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 0.07 m, Διάμετρος δίσκου: 52 mm
56.382 EUR
με 19% ΦΠΑ
47.380 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch JOKER 6 RT
5
Horsch JOKER 6 RT
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3664456
38486 Klötze, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 0.06 m, Διάμετρος δίσκου: 51 mm
46.303 EUR
με 19% ΦΠΑ
38.910 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/300
3
Lemken Rubin 9/300
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3664399
27442 Glinstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
9.996 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland QUALIDISC FARMER 4000F
6
Kverneland QUALIDISC FARMER 4000F
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3664387
31633 Leese, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 0.04 m
21.539 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AGROTEC Münsterland 300-24-R
8
AGROTEC Münsterland 300-24-R
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3664285
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 600 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
6.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Doppelwalzenkrümmer für Korund 3-9 m
3
Lemken Doppelwalzenkrümmer für Korund 3-9 m
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3663269
77974 Kürzell, Γερμανία
655 EUR
με 19% ΦΠΑ
550 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland SCHEIBENEGGE
4
Kverneland SCHEIBENEGGE
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3662108
59494 Soest, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
17.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken GIGANT 10/1000 HELIODOR
16
Lemken GIGANT 10/1000 HELIODOR
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3661165
06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 10.00 m, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
30.345 EUR
με 19% ΦΠΑ
25.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Einböck Twister 300
Einböck Twister 300
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3660969
61200 Wölfersheim Berstadt, Γερμανία
Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 530 mm, Κύλινδρος τραπεζοειδών δίσκων
5.355 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch joker 8 RT
4
Horsch joker 8 RT
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3659440
14-240 Susz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύνδεσμος, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Διάμετρος δίσκου: 520 mm
26.131 EUR
με 23% ΦΠΑ
21.245 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Väderstad  Carrier 1225 mit Striegel
9
Väderstad Carrier 1225 mit Striegel
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3659328
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 12.25 m, Διάμετρος δίσκου: 58 mm
47.588 EUR
με 19% ΦΠΑ
39.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Optimer+ 303
3
Kuhn Optimer+ 303
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3653340
30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Λοιπά
14.518 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 3001+ GreenDrill
7
Amazone Catros 3001+ GreenDrill
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3653300
30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Λοιπά
22.015 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ AGRO-MASZ MD AT30,AT40,AT27 Scheibenegge Kurzscheibenegge
Βίντεο
10
AGRO-MASZ AGRO-MASZ MD AT30,AT40,AT27 Scheibenegge Kurzscheibenegge
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3652777
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
5.473 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.599 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9 400 KUA
5
Lemken Rubin 9 400 KUA
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3652400
23738 Lensahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 30.06.2015, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
30.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
25.882 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone Catros+ 5002-2
7
Amazone Catros+ 5002-2
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3651665
91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
29.631 EUR
με 19% ΦΠΑ
24.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn OPTIMER 303
4
Kuhn OPTIMER 303
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3650376
23867 Sülfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
14.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.395 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Terradisc 3001
6
Pöttinger Terradisc 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3648842
64372 Ober-Ramstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 704