Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοντές δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Einböck Taranis 300 RP
6
ΝΈΑ Einböck Taranis 300 RP
Κοντές δισκοσβάρνες, 4270406
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Carrier 650
11
ΝΈΑ Väderstad Carrier 650
Κοντές δισκοσβάρνες, 4270409
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
11.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio PRESTO 500 CPW
9
ΝΈΑ Maschio PRESTO 500 CPW
Κοντές δισκοσβάρνες, 4269470
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
18.067 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Ares Flex
3
ΝΈΑ Unia Ares Flex
Κοντές δισκοσβάρνες, 4269160
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 30.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone CATROS 5500
6
ΝΈΑ Amazone CATROS 5500
Κοντές δισκοσβάρνες, 4269098
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AKPIL Gepard
4
ΝΈΑ AKPIL Gepard
Κοντές δισκοσβάρνες, 4268991
  97532 Ebertshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 10.07.2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Λοιπά
6.555 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Carrier 820
5
ΝΈΑ Väderstad Carrier 820
Κοντές δισκοσβάρνες, 4268341
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Σύστημα αναδίπλωσης
25.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch JOKER 3 CT
5
ΝΈΑ Horsch JOKER 3 CT
Κοντές δισκοσβάρνες, 4268262
  32839 Steinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Field Bird 6000 KA
5
ΝΈΑ Rabe Field Bird 6000 KA
Κοντές δισκοσβάρνες, 4267979
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
20.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad  Carrier 500
5
ΝΈΑ Väderstad Carrier 500
Κοντές δισκοσβάρνες, 4267949
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
8.999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Galucho Used  5 meter Folding Disc`s
ΝΈΑ Galucho Used 5 meter Folding Disc`s
Κοντές δισκοσβάρνες, 4267632
  YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
5.961 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agroland Mietmaschine Kurzscheibenegge 3 Meter
4
ΝΈΑ Agroland Mietmaschine Kurzscheibenegge 3 Meter
Κοντές δισκοσβάρνες, 4267625
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Agroland Mietmaschine Kurzscheibenegge AB 4 Meter
3
ΝΈΑ Agroland Mietmaschine Kurzscheibenegge AB 4 Meter
Κοντές δισκοσβάρνες, 4267624
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Agroland Kurzscheibenegge TITANUM AB 3 Meter sofort Verfügbar
4
ΝΈΑ Agroland Kurzscheibenegge TITANUM AB 3 Meter sofort Verfügbar
Κοντές δισκοσβάρνες, 4267621
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
6.050 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agroland Kurzscheibenegge TITANUM AB 4 m Vorführgerät
2
ΝΈΑ Agroland Kurzscheibenegge TITANUM AB 4 m Vorführgerät
Κοντές δισκοσβάρνες, 4267617
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
8.387 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 7500
5
Amazone Catros 7500
Κοντές δισκοσβάρνες, 4267055
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
22.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 6001
4
Amazone Catros 6001
Κοντές δισκοσβάρνες, 4267011
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
16.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken HELIODOR8/600
7
Lemken HELIODOR8/600
Κοντές δισκοσβάρνες, 4267009
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Ziegler Disc Master Pro 3001
4
Sonstige / Other Ziegler Disc Master Pro 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, 4266981
  46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
12.785 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Scheibenegge Presto
4
Maschio Scheibenegge Presto
Κοντές δισκοσβάρνες, 4266920
  48308 Bösensell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Scheibenegge Presto
7
Maschio Scheibenegge Presto
Κοντές δισκοσβάρνες, 4266919
  48308 Bösensell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
11.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Scheibenegge Presto6
4
Maschio Scheibenegge Presto6
Κοντές δισκοσβάρνες, 4266918
  48308 Bösensell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
15.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MISC-AG Philip Watkins Quadtill 5m
4
MISC-AG Philip Watkins Quadtill 5m
Κοντές δισκοσβάρνες, 4265695
  CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken Heliodor 9/500 K
6
Lemken Heliodor 9/500 K
Κοντές δισκοσβάρνες, 4265690
  94339 Leiblfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
22.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Terradisc T 5000
4
Pöttinger Terradisc T 5000
Κοντές δισκοσβάρνες, 4265090
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
20.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 846