Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοντές δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Lemken Amazone Horsch Pöttinger Kuhn
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Landstal Scheibenegge BTH hydr. klappbar 6 m
6
Landstal Scheibenegge BTH hydr. klappbar 6 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 4892344 4892344
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
8.690 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landstal Kurzscheibenegge BT 3 m
3
Landstal Kurzscheibenegge BT 3 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 4892118 4892118
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landstal Kurzscheibenegge ATS m. Hitch f. Drillmaschine 3 m
6
Landstal Kurzscheibenegge ATS m. Hitch f. Drillmaschine 3 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 4892081 4892081
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύνδεσμος, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AgroXX Avaterra 5.0S mit Dachringwalze
20
AgroXX Avaterra 5.0S mit Dachringwalze
Κοντές δισκοσβάρνες, 4896424 4896424
  59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Disc-O-Mulch Silver
5
AGRISEM Disc-O-Mulch Silver
Κοντές δισκοσβάρνες, 4886884 4886884
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Ares Flex
4
Unia Ares Flex
Κοντές δισκοσβάρνες, 4884303 4884303
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Ares TXL 4,5 m
4
Unia Ares TXL 4,5 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 4884249 4884249
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Disc-O-Mulch Gold
5
AGRISEM Disc-O-Mulch Gold
Κοντές δισκοσβάρνες, 4884215 4884215
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος δίσκου: 610 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
26.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Ares TXL
4
Unia Ares TXL
Κοντές δισκοσβάρνες, 4882467 4882467
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 15.08.2005, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
3.161,70 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
ÜNLÜ MATRIS Armoni - keine Lemken Rubin
14
ÜNLÜ MATRIS Armoni - keine Lemken Rubin
Κοντές δισκοσβάρνες, 4247352 4247352
  71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 20.07.2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn Optimer 4003
10
Kuhn Optimer 4003
Κοντές δισκοσβάρνες, 3102853 3102853
  31609 Balge-Dolldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Ημερομηνία εγγραφής: 03.05.2013, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Βοηθητικό: Λοιπά
17.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone Catros 6001
-14%
3
Amazone Catros 6001
Κοντές δισκοσβάρνες, 3024865 3024865
  06295 Lutherstadt Eisleben/ Volkstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 460 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
12.900 €
15.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rusticus Stade Disc
8
Rusticus Stade Disc
Κοντές δισκοσβάρνες, 3115516 3115516
  30982 Pattensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.10 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
2.550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rusticus Hannover schwer 500
13
Rusticus Hannover schwer 500
Κοντές δισκοσβάρνες, 3110504 3110504
  30982 Pattensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 540 mm, Βοηθητικό: Λοιπά
12.605,04 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 12,61 €
ανά εκτάριο
Δείτε αγγελία
Premium LTD Kronos 300
12
Premium LTD Kronos 300
Κοντές δισκοσβάρνες, 3061872 3061872
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τροχός βάθους, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Minos Agri Kurzscheibenegge DTM40 ( 5,0m )
8
Minos Agri Kurzscheibenegge DTM40 ( 5,0m )
Κοντές δισκοσβάρνες, 3107182 3107182
  56294 Münstermaifeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
12.605 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DPM Euro-Masz Scheibenegge Hydraulisch klappbar 4m Winterangebot 4,5m,5m,5,5m,6m
12
DPM Euro-Masz Scheibenegge Hydraulisch klappbar 4m Winterangebot 4,5m,5m,5,5m,6m
Κοντές δισκοσβάρνες, 3192643 3192643
  51469 Bergisch Gladbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
5.399 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Minos Agri Kurzscheibenegge DTM20 ( 2,5 m )
-15%
Βίντεο
9
Minos Agri Kurzscheibenegge DTM20 ( 2,5 m )
Κοντές δισκοσβάρνες, 2773338 2773338
  56294 Münstermaifeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 2.55 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
5.060 €
5.950 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako Disc Harrow Scheibenagregat Brona talerzowa
6
Rolmako Disc Harrow Scheibenagregat Brona talerzowa
Κοντές δισκοσβάρνες, 2103661 2103661
  62-300 Września, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Ημερομηνία εγγραφής: 15.06.2013, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 48 mm
9.646,43 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AgroXX AVATERRA 5.0 MIT T-RING WALZE
20
AgroXX AVATERRA 5.0 MIT T-RING WALZE
Κοντές δισκοσβάρνες, 2101496 2101496
  59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 610 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
13.865,55 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agromasar FRONT DISC
Βίντεο
19
Agromasar FRONT DISC
Κοντές δισκοσβάρνες, 1934993 1934993
  88-430 Janowiec Wielkopolski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 500 mm
2.067,09 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako Disc Harrow Scheibenegge Brona talerzowa
9
Rolmako Disc Harrow Scheibenegge Brona talerzowa
Κοντές δισκοσβάρνες, 2199517 2199517
  62-300 Września, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
4.570,57 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn Optimer+ 5003
3
Kuhn Optimer+ 5003
Κοντές δισκοσβάρνες, 2732435 2732435
  57612 Kroppach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Ημερομηνία εγγραφής: 30.01.2015, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, ...
22.268,91 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal Fach U710/1
18
Metal Fach U710/1
Κοντές δισκοσβάρνες, 4873462 4873462
  24860 Böklund, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
13.660 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Terradisc 500 pro
9
Vogel & Noot Terradisc 500 pro
Κοντές δισκοσβάρνες, 4864458 4864458
  27383 Scheeßel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Βοηθητικό: Λοιπά
12.184,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 865