Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοντές δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Lemken Kuhn Amazone Horsch Pöttinger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Rolmako Big Field System Carrier U 671 / Finanzierung - Leasing
Βίντεο
20
ΝΈΑ Rolmako Big Field System Carrier U 671 / Finanzierung - Leasing
Κοντές δισκοσβάρνες, 5009756 5009756
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm
30.840 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako Big Field System Carrier U 652 / Finanzierung - Leasing
Βίντεο
20
ΝΈΑ Rolmako Big Field System Carrier U 652 / Finanzierung - Leasing
Κοντές δισκοσβάρνες, 5009747 5009747
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
29.490 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 5500 T
4
ΝΈΑ Amazone Catros 5500 T
Κοντές δισκοσβάρνες, 5009637 5009637
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
9.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Premium LTD GIANT 500
18
ΝΈΑ Premium LTD GIANT 500
Κοντές δισκοσβάρνες, 5009205 5009205
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος τραπεζοειδών δίσκων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/500 KU EA
6
ΝΈΑ Lemken Rubin 9/500 KU EA
Κοντές δισκοσβάρνες, 5009143 5009143
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
15.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/600 KU EA
3
ΝΈΑ Lemken Rubin 9/600 KU EA
Κοντές δισκοσβάρνες, 5009142 5009142
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
14.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Terradisc 6000 T
9
ΝΈΑ Pöttinger Terradisc 6000 T
Κοντές δισκοσβάρνες, 5009133 5009133
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
11.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT 30
3
ΝΈΑ AGRO-MASZ BT 30
Κοντές δισκοσβάρνες, 5008761 5008761
  27211 Bassum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
4.957,98 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kerner Helix 300
4
Kerner Helix 300
Κοντές δισκοσβάρνες, 5008263 5008263
  86681 Fünfstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
9.846,43 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 10 / 600 KA
4
Lemken Rubin 10 / 600 KA
Κοντές δισκοσβάρνες, 5008076 5008076
  02742 Neusalza-Spremberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 14.09.2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 645 mm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/300
7
Lemken Rubin 9/300
Κοντές δισκοσβάρνες, 5008014 5008014
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Scheibenegge Heliodor 9 / 300
8
Lemken Scheibenegge Heliodor 9 / 300
Κοντές δισκοσβάρνες, 5005226 5005226
  97456 Holzhausen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.03 m
10.504,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken HELIODOR 8/600 KA
12
Lemken HELIODOR 8/600 KA
Κοντές δισκοσβάρνες, 5004956 5004956
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
14.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros Plus 3001
6
Amazone Catros Plus 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, 5004935 5004935
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 6001-2 T
5
Amazone Catros 6001-2 T
Κοντές δισκοσβάρνες, 5004934 5004934
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
21.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Presto 300 Rigid / Erst ca. 150 Hektar gemacht
4
Maschio Presto 300 Rigid / Erst ca. 150 Hektar gemacht
Κοντές δισκοσβάρνες, 5004750 5004750
  32351 Stemwede-Dielingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 520 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
4.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AKPIL Bison 3m / 610er Scheiben / 600er Rohrwalze
5
AKPIL Bison 3m / 610er Scheiben / 600er Rohrwalze
Κοντές δισκοσβάρνες, 5004272 5004272
  32351 Stemwede-Dielingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 610 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
5.882,35 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Köckerling Rebell 600T Classic
8
Köckerling Rebell 600T Classic
Κοντές δισκοσβάρνες, 5004009 5004009
  04838 Doberschütz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 490 mm, ...
27.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger TERRADISC 6000 T
6
Pöttinger TERRADISC 6000 T
Κοντές δισκοσβάρνες, 5002619 5002619
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
9.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT 6.0
4
AGRO-MASZ BT 6.0
Κοντές δισκοσβάρνες, 4999850 4999850
  27211 Bassum, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 530 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
7.983,19 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Väderstad  Carrier CR 650
12
Väderstad Carrier CR 650
Κοντές δισκοσβάρνες, 4999705 4999705
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
11.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad  Carrier 650
5
Väderstad Carrier 650
Κοντές δισκοσβάρνες, 4999703 4999703
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.44 m
18.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/300
3
Lemken Rubin 9/300
Κοντές δισκοσβάρνες, 4998290 4998290
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 550 mm
6.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/300 U
3
Lemken Rubin 9/300 U
Κοντές δισκοσβάρνες, 4997317 4997317
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
4.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landstal Scheibenegge BTH hydr. klappbar 6 m
6
Landstal Scheibenegge BTH hydr. klappbar 6 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 4997173 4997173
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
8.690 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 858