Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοντές δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Horsch Joker 5 CT
4
ΝΈΑ Horsch Joker 5 CT
Κοντές δισκοσβάρνες, 4456357
  90768 Fürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
22.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gregoire-Besson ACERO
8
ΝΈΑ Gregoire-Besson ACERO
Κοντές δισκοσβάρνες, 4456293
  69700 ST ANDEOL LE CHATEAU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Meyer KSE 6000F
6
ΝΈΑ Meyer KSE 6000F
Κοντές δισκοσβάρνες, 4456220
  49838 Langen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 610 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
18.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad  Carrier 650
10
ΝΈΑ Väderstad Carrier 650
Κοντές δισκοσβάρνες, 4455821
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
18.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Ares Flex
4
ΝΈΑ Unia Ares Flex
Κοντές δισκοσβάρνες, 4455755
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Ares TXL 4,5 m
5
ΝΈΑ Unia Ares TXL 4,5 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 4455751
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Ares Roll Up
4
ΝΈΑ Unia Ares Roll Up
Κοντές δισκοσβάρνες, 4455468
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 660 mm
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Ares XL 3
3
ΝΈΑ Unia Ares XL 3
Κοντές δισκοσβάρνες, 4455425
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
8.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Ares HP XXL
2
ΝΈΑ Unia Ares HP XXL
Κοντές δισκοσβάρνες, 4455263
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 660 mm
28.730 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Maschio Presto 500
6
ΝΈΑ Maschio Presto 500
Κοντές δισκοσβάρνες, 4454195
  91177 Thalmässing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
13.459,80 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Gigant Rubin 10S 800
10
ΝΈΑ Lemken Gigant Rubin 10S 800
Κοντές δισκοσβάρνες, 4453717
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης
33.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Gigant Rubin 800
8
ΝΈΑ Lemken Gigant Rubin 800
Κοντές δισκοσβάρνες, 4453716
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
33.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 3003 Special
6
ΝΈΑ Amazone Catros 3003 Special
Κοντές δισκοσβάρνες, 4453663
  59505 Bad Sassendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Unia TXL 6.0 (Extras bitte beachten)
9
ΝΈΑ Unia TXL 6.0 (Extras bitte beachten)
Κοντές δισκοσβάρνες, 4453635
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
18.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Ares L
6
ΝΈΑ Unia Ares L
Κοντές δισκοσβάρνες, 4453555
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
5.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Evers Dulmen SE 450/51
4
Evers Dulmen SE 450/51
Κοντές δισκοσβάρνες, 4452436
  90768 Fürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
5.462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia ARES TL 3.0
5
Unia ARES TL 3.0
Κοντές δισκοσβάρνες, 4451685
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
4.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Terradisc 3001
10
Pöttinger Terradisc 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, 4451669
  29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 26.05.2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
8.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Ares T XL 560
2
Unia Ares T XL 560
Κοντές δισκοσβάρνες, 4450716
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 6001-2
4
Amazone Catros 6001-2
Κοντές δισκοσβάρνες, 4450578
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
16.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken HELIODOR8/600
7
Lemken HELIODOR8/600
Κοντές δισκοσβάρνες, 4450513
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch JOKER 3 CT
5
Horsch JOKER 3 CT
Κοντές δισκοσβάρνες, 4450416
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland KURZSCHEIBENEGGE
5
Kverneland KURZSCHEIBENEGGE
Κοντές δισκοσβάρνες, 4450408
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other WEINBERG WINEDISC 110
4
Sonstige / Other WEINBERG WINEDISC 110
Κοντές δισκοσβάρνες, 4450388
  06193 Wettin Löbjün, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
3.150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRISEM Disc-O-Mulch Gold
4
AGRISEM Disc-O-Mulch Gold
Κοντές δισκοσβάρνες, 4449966
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος δίσκου: 610 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
26.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 895