Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοντές δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Väderstad Carrier 650
5
ΝΈΑ Väderstad Carrier 650
Κοντές δισκοσβάρνες, 4362432
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
7.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 7501-T
7
ΝΈΑ Amazone Catros 7501-T
Κοντές δισκοσβάρνες, 4362392
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.00 m
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Carrier 650
6
ΝΈΑ Väderstad Carrier 650
Κοντές δισκοσβάρνες, 4362394
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
INTER-TECH KSE 3000
8
ΝΈΑ INTER-TECH KSE 3000
Κοντές δισκοσβάρνες, 4362300
  26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
4.613 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Presto 300
10
ΝΈΑ Maschio Presto 300
Κοντές δισκοσβάρνες, 4361611
  09600 Oberschöna, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
8.257 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio PRESTO 500 CPW
9
ΝΈΑ Maschio PRESTO 500 CPW
Κοντές δισκοσβάρνες, 4361538
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
15.882 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 5501 T
11
ΝΈΑ Amazone Catros 5501 T
Κοντές δισκοσβάρνες, 4361526
  72829 Kleinengstingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
19.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9
4
ΝΈΑ Lemken Rubin 9
Κοντές δισκοσβάρνες, 4361507
  54646 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
10.388 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Anbau-u. Stoppel-Scheibenegge Taurus 3 m
2
ΝΈΑ MC-AGRI Anbau-u. Stoppel-Scheibenegge Taurus 3 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 4360625
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.485 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Anbau/ Stoppel-Scheibenegge TAURUS hydr. klappbar 4.5 m
8
ΝΈΑ MC-AGRI Anbau/ Stoppel-Scheibenegge TAURUS hydr. klappbar 4.5 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 4360501
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
6.845 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Scheiben-Gerätekombination Taurus 3 m
5
ΝΈΑ MC-AGRI Scheiben-Gerätekombination Taurus 3 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 4360310
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 56 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.370 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Saatkombi. Taurus i. halbaufgeh. Ausführung 3 m
5
ΝΈΑ MC-AGRI Saatkombi. Taurus i. halbaufgeh. Ausführung 3 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 4360090
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 56 mm, Λοιπά
6.430 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Carrier XL 625
10
Väderstad Carrier XL 625
Κοντές δισκοσβάρνες, 4358874
  17109 Demmin, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.10 m
32.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone CATROS 4001-2
7
Amazone CATROS 4001-2
Κοντές δισκοσβάρνες, 4358568
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
12.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger TERRADISC 6001T
5
Pöttinger TERRADISC 6001T
Κοντές δισκοσβάρνες, 4358297
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
24.992 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Premium LTD GIANT 500
18
Premium LTD GIANT 500
Κοντές δισκοσβάρνες, 4357144
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος τραπεζοειδών δίσκων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Pöttinger TERRADISC 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, 4356156
  53945 Blankenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 580 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 6001-2
5
Amazone Catros 6001-2
Κοντές δισκοσβάρνες, 4353941
  06917 Jessen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 27.01.2010, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad  Carrier 650
10
Väderstad Carrier 650
Κοντές δισκοσβάρνες, 4352220
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
18.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Joker 6 RT
4
Horsch Joker 6 RT
Κοντές δισκοσβάρνες, 4351681
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Presto 500
5
Maschio Presto 500
Κοντές δισκοσβάρνες, 4351576
  27243 Groß Ippener, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 3001
4
Amazone Catros 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, 4351409
  Schöppenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.143 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Presto
2
Maschio Presto
Κοντές δισκοσβάρνες, 4351351
  32052 Herford, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 500 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
5.714 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Joker 3 CT
6
Horsch Joker 3 CT
Κοντές δισκοσβάρνες, 4351254
  34599 Neuental, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 520 mm, Λοιπά
8.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Köckerling Rebell Classic T
6
Köckerling Rebell Classic T
Κοντές δισκοσβάρνες, 4351010
  23936 Stepenitztal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Λοιπά
28.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 851