Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοντές δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
SMS Kurzscheibenegge Ontario
7
SMS Kurzscheibenegge Ontario
Κοντές δισκοσβάρνες, 3804751
34633 Schorbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
11.645 €
με 19% ΦΠΑ
9.786 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agroland Titanum heavy 3m hydr. Verstellung
8
Agroland Titanum heavy 3m hydr. Verstellung
Κοντές δισκοσβάρνες, 3822043
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
7.800 €
με 19% ΦΠΑ
6.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pöttinger Terradisc 5001T
7
Pöttinger Terradisc 5001T
Κοντές δισκοσβάρνες, 3812336
74585 Rot am See, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 580 mm, Λοιπά
41.000 €
με 19% ΦΠΑ
34.454 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone Catros +3001
4
Amazone Catros +3001
Κοντές δισκοσβάρνες, 3818022
30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Λοιπά
11.888 €
με 19% ΦΠΑ
9.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGROTEC Münsterland 300-24-R
8
AGROTEC Münsterland 300-24-R
Κοντές δισκοσβάρνες, 3811393
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 600 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
6.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MD Tornado Plus Kurzscheibenegge 3m 2,5m,2,7m,3,5m,4,0m
18
MD Tornado Plus Kurzscheibenegge 3m 2,5m,2,7m,3,5m,4,0m
Κοντές δισκοσβάρνες, 3820391
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.569 €
με 19% ΦΠΑ
2.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MD Tornado Kurzscheibenegge 3 m bis zu 90cm Balkenabstand
20
MD Tornado Kurzscheibenegge 3 m bis zu 90cm Balkenabstand
Κοντές δισκοσβάρνες, 3820389
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.926 €
με 19% ΦΠΑ
3.299 € καθαρά
Δείτε αγγελία
A.B.S. KINZINGER MILAN
5
A.B.S. KINZINGER MILAN
Κοντές δισκοσβάρνες, 3871166
97239 Aub-Burgerroth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Σύστημα αναδίπλωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 09.09.2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Unia Ares L
14
Unia Ares L
Κοντές δισκοσβάρνες, 3849919
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος δίσκου: 485 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
5.474 €
με 19% ΦΠΑ
4.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eberhardt EBERHARDT-Bidell
11
Eberhardt EBERHARDT-Bidell
Κοντές δισκοσβάρνες, 3839924
89335 Ichenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 300.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Λοιπά
8.318 €
με 19% ΦΠΑ
6.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SMS DMB300
4
SMS DMB300
Κοντές δισκοσβάρνες, 3839670
93437 Furth im Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
8.990 €
14.697 €

με 19% ΦΠΑ
7.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia Ares HP XXL
20
Unia Ares HP XXL
Κοντές δισκοσβάρνες, 3855675
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 660 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
34.189 €
με 19% ΦΠΑ
28.730 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rabe Fieldbird 6000 KA  Vorführmaschine
13
Rabe Fieldbird 6000 KA Vorführmaschine
Κοντές δισκοσβάρνες, 3840174
17094 Groß Nemerow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχός βάθους, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 13.07.2009, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
16.363 €
με 19% ΦΠΑ
13.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Kuhn EggeOPTIMER +303 Vollaustattung
6
Kuhn Kuhn EggeOPTIMER +303 Vollaustattung
Κοντές δισκοσβάρνες, 3916923
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.30 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
15.200 €
με 19% ΦΠΑ
12.773 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Heliodor 9/600
4
Lemken Heliodor 9/600
Κοντές δισκοσβάρνες, 3888207
04916 Herzberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
36.878 €
με 19% ΦΠΑ
30.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/600
3
Lemken Rubin 9/600
Κοντές δισκοσβάρνες, 3888202
04916 Herzberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
47.469 €
με 19% ΦΠΑ
39.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Terradisc 4001
6
Pöttinger Terradisc 4001
Κοντές δισκοσβάρνες, 3886848
48727 Billerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 580 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
24.000 €
με 19% ΦΠΑ
20.168 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Saxonia KSE 400 Premium
3
Saxonia KSE 400 Premium
Κοντές δισκοσβάρνες, 3872154
61200 Wölfersheim Berstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 02.06.2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
12.650 €
με 19% ΦΠΑ
10.630 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agripol Blue Power Scheibenegge 2,5 - 6m
5
Agripol Blue Power Scheibenegge 2,5 - 6m
Κοντές δισκοσβάρνες, 3876036
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.990 €
με 19% ΦΠΑ
3.353 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rolex Anbau/ Stoppel-Scheibenegge TAURUS hydr. klappbar 4.5 m
7
Rolex Anbau/ Stoppel-Scheibenegge TAURUS hydr. klappbar 4.5 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 3912673
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
8.291 €
με 19% ΦΠΑ
6.967 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rolex Saatkombi. Taurus i. halbaufgeh. Ausführung 3 m
5
Rolex Saatkombi. Taurus i. halbaufgeh. Ausführung 3 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 3907983
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 56 mm, Λοιπά
7.767 €
με 19% ΦΠΑ
6.527 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rolex  Scheiben-Gerätekombination Taurus 3 m
3
Rolex Scheiben-Gerätekombination Taurus 3 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 3907989
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 56 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
4.067 €
με 19% ΦΠΑ
3.418 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Väderstad Carrier 500
8
Väderstad Carrier 500
Κοντές δισκοσβάρνες, 3905992
24860 Böklund, Γερμανία
Στρωτήρας, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 450 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
14.750 €
με 19% ΦΠΑ
12.395 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AKPIL Gepard 5XL
20
AKPIL Gepard 5XL
Κοντές δισκοσβάρνες, 3931027
84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone Catros + 3001 / GreenDrill 200
15
Amazone Catros + 3001 / GreenDrill 200
Κοντές δισκοσβάρνες, 3922958
49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
16.950 €
με 19% ΦΠΑ
14.244 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 736