Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοντές δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοντές δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Agroland TITANUM 400 AB 4,0 m
7
ΝΈΑ Agroland TITANUM 400 AB 4,0 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 4108717
34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
7.865 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agroland TITANUM 300 AB 3,0 m
5
ΝΈΑ Agroland TITANUM 300 AB 3,0 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 4108716
34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
5.150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agroland TITANUM 250 AB 2,5 m
2
ΝΈΑ Agroland TITANUM 250 AB 2,5 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 4108715
34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
4.660 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agroland TITANUM Heavy 300 AB 3,0 m
2
ΝΈΑ Agroland TITANUM Heavy 300 AB 3,0 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 4108714
34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Agroland Titanum 250 - 600
5
ΝΈΑ Sonstige / Other Agroland Titanum 250 - 600
Κοντές δισκοσβάρνες, 4108340
46325 Borken, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Agroland Titanum 300
8
ΝΈΑ Sonstige / Other Agroland Titanum 300
Κοντές δισκοσβάρνες, 4108260
46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 56 mm
5.870 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRISEM Disco-Mulch-Gold 4,5
6
ΝΈΑ AGRISEM Disco-Mulch-Gold 4,5
Κοντές δισκοσβάρνες, 4107845
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος δίσκου: 610 mm
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRISEM Disc-O-Mulch Gold
8
ΝΈΑ AGRISEM Disc-O-Mulch Gold
Κοντές δισκοσβάρνες, 4107799
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 610 mm
14.315 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Namyslo Exact G 30
3
ΝΈΑ Namyslo Exact G 30
Κοντές δισκοσβάρνες, 4107703
63667 Nidda / Ober-Widdersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.697 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lemken Rubin 9
4
ΝΈΑ Lemken Rubin 9
Κοντές δισκοσβάρνες, 4107685
89173 Lonsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 10.09.2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, Λοιπά
14.002 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ VOGEL UND NOOT TERRADISC PRO
Κοντές δισκοσβάρνες, 4107525
2100 Korneuburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/300
5
ΝΈΑ Lemken Rubin 9/300
Κοντές δισκοσβάρνες, 4106882
89129 Langenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Joker 8 RT
5
ΝΈΑ Horsch Joker 8 RT
Κοντές δισκοσβάρνες, 4106461
27706 Lužec nad Vltavou, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2015, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 30.06.2016, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Διάμετρος δίσκου: 520 mm
43.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir DS305 Profi
3
ΝΈΑ Saphir DS305 Profi
Κοντές δισκοσβάρνες, 4106453
27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
8.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad VADERSTAD RAPID A400S system disc, 2004, Radar Metering,
ΝΈΑ Väderstad VADERSTAD RAPID A400S system disc, 2004, Radar Metering,
Κοντές δισκοσβάρνες, 4106066
PE100LN Edenham, Μεγ. Βρετανία
22.653 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mandam GAL-C 3,0 m, Lagermaschine
2
ΝΈΑ Mandam GAL-C 3,0 m, Lagermaschine
Κοντές δισκοσβάρνες, 4106048
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio PRESTO 300 DRW
11
Maschio PRESTO 300 DRW
Κοντές δισκοσβάρνες, 4105164
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
6.639 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ZEI by Beckmann-Vollmer KSE 162
5
ΝΈΑ ZEI by Beckmann-Vollmer KSE 162
Κοντές δισκοσβάρνες, 4104922
27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Souchu Pinet COVER-CROP
7
Sonstige / Other Souchu Pinet COVER-CROP
Κοντές δισκοσβάρνες, 4103582
78660 ORSONVILLE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn discolander xm 36
3
Kuhn discolander xm 36
Κοντές δισκοσβάρνες, 4103573
44130 Blain, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn DISCOVERXM32
4
Kuhn DISCOVERXM32
Κοντές δισκοσβάρνες, 4103572
39600 LES ARSURES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Quivogne APX TL
5
Quivogne APX TL
Κοντές δισκοσβάρνες, 4103571
51360 VAL DE VESLE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Ma/ag EDX 2000 -.44
6
Sonstige / Other Ma/ag EDX 2000 -.44
Κοντές δισκοσβάρνες, 4103570
29013 Carpaneto Piacentino, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Jean de Bru athos
4
Jean de Bru athos
Κοντές δισκοσβάρνες, 4103569
51360 VAL DE VESLE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn COVER CROP DISCOVER XM
2
Kuhn COVER CROP DISCOVER XM
Κοντές δισκοσβάρνες, 4103568
53170 MESLAY DU MAINE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 841