Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κύλινδροι
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Κύλινδροι

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κύλινδροι στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Dal-Bo Güttler Lemken Kverneland Amazone
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Väderstad Rollex 620 Crosskill, 6,2 m Walze
8
ΝΈΑ Väderstad Rollex 620 Crosskill, 6,2 m Walze
Κύλινδροι, 4765043 4765043
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Βάρος: 2600 kg, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
11.700 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SV Dachringswalze
15
ΝΈΑ SV Dachringswalze
Κύλινδροι, 4765033 4765033
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 517 mm, Τύπος: Ρυμουλκούμενος εδαφοκαλλιεργητής
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Ammann AMMANN
7
ΝΈΑ Ammann AMMANN
Κύλινδροι, 4765009 4765009
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
10.950 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Evers ANGLO
Κύλινδροι, 4764158 4764158
  48599 Gronau, Γερμανία
Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
3.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dal-Bo MiniMax 830
4
ΝΈΑ Dal-Bo MiniMax 830
Κύλινδροι, 4763831 4763831
  92363 Breitenbrunn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.30 m, Τύπος: Ρολό Κέιμπριτζ
10.714,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Dal-Bo Minimax 630
9
ΝΈΑ Dal-Bo Minimax 630
Κύλινδροι, 4763830 4763830
  92363 Breitenbrunn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Τύπος: Ρολό Κέιμπριτζ
8.235,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wacker
6
ΝΈΑ Wacker
Κύλινδροι, 4762533 4762533
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Wacker
5
ΝΈΑ Wacker
Κύλινδροι, 4762532 4762532
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
VADERSTAD ROLLEX 940, 9.4 metre rolls
12
ΝΈΑ VADERSTAD ROLLEX 940, 9.4 metre rolls
Κύλινδροι, 4761908 4761908
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
5.064,40 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD REXIUS RS650 Crosskill Rolls, 6.5 metres, Crossboard levellers
11
ΝΈΑ VADERSTAD REXIUS RS650 Crosskill Rolls, 6.5 metres, Crossboard levellers
Κύλινδροι, 4761906 4761906
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
8.933,83 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD ROLLEX 620 rolls, 2003, 6.2 metre
5
ΝΈΑ VADERSTAD ROLLEX 620 rolls, 2003, 6.2 metre
Κύλινδροι, 4761907 4761907
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
5.633,44 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD REXIUS 1020 Rolls, 10.2 metre
12
ΝΈΑ VADERSTAD REXIUS 1020 Rolls, 10.2 metre
Κύλινδροι, 4761905 4761905
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
12.348,04 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TWOSE 6.3 metre Horizontal folding rolls, 2006
9
ΝΈΑ TWOSE 6.3 metre Horizontal folding rolls, 2006
Κύλινδροι, 4761904 4761904
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
6.430,08 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE ROLLA+ 6.3 metre Heavy Duty Rolls, 24" breakers, New,
12
ΝΈΑ PROFORGE ROLLA+ 6.3 metre Heavy Duty Rolls, 24" breakers, New,
Κύλινδροι, 4761901 4761901
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
11.323,78 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE ROLLA+ 6.3 metre Heavy Duty Rolls, 24" Plain Rings, New,
11
ΝΈΑ PROFORGE ROLLA+ 6.3 metre Heavy Duty Rolls, 24" Plain Rings, New,
Κύλινδροι, 4761902 4761902
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
10.413,32 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE YR 6.3 metre horizontal folding rolls, NEW,
7
ΝΈΑ PROFORGE YR 6.3 metre horizontal folding rolls, NEW,
Κύλινδροι, 4761903 4761903
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
6.657,70 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE Levelling Board Kit for HD rolls. NEW
5
ΝΈΑ PROFORGE Levelling Board Kit for HD rolls. NEW
Κύλινδροι, 4761900 4761900
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
3.584,91 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE 6.3 metre Rolls, 20" breakers, NEW,
8
ΝΈΑ PROFORGE 6.3 metre Rolls, 20" breakers, NEW,
Κύλινδροι, 4761897 4761897
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
7.909,57 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE 6.3 metre Rolls, 22" breakers, NEW,
5
ΝΈΑ PROFORGE 6.3 metre Rolls, 22" breakers, NEW,
Κύλινδροι, 4761898 4761898
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
8.364,80 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE 6.3 metre Rolls, 24" rings, NEW,
10
ΝΈΑ PROFORGE 6.3 metre Rolls, 24" rings, NEW,
Κύλινδροι, 4761899 4761899
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
8.364,80 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE 4.3 metre Rolls, 24"/breakers, NEW
6
ΝΈΑ PROFORGE 4.3 metre Rolls, 24"/breakers, NEW
Κύλινδροι, 4761896 4761896
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
OPICO HEVA OPICO VARIFLEX 10 metre Rolls, 500mm Rings
7
ΝΈΑ OPICO HEVA OPICO VARIFLEX 10 metre Rolls, 500mm Rings
Κύλινδροι, 4761894 4761894
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
8.250,99 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
He-Va OPICO HEVA 630 Rolls, 6.3 metre, 2007, 20"/breakers
11
ΝΈΑ He-Va OPICO HEVA 630 Rolls, 6.3 metre, 2007, 20"/breakers
Κύλινδροι, 4761893 4761893
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
5.633,44 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE 12.3 metre Rolls, 5 section horizontal fold,
11
ΝΈΑ PROFORGE 12.3 metre Rolls, 5 section horizontal fold,
Κύλινδροι, 4761895 4761895
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
28.024,92 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EDLINGTON 6.3 metre vertical folding rolls, 22" rings
8
ΝΈΑ EDLINGTON 6.3 metre vertical folding rolls, 22" rings
Κύλινδροι, 4761891 4761891
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
1.451,04 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 693