Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κύλινδροι
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Κύλινδροι

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κύλινδροι στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Dal-Bo Amazone Güttler Kverneland BM Maschinenbau
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Dal-Bo 33070 Maxiroll 630x55 Messerwalze
8
Dal-Bo 33070 Maxiroll 630x55 Messerwalze
Κύλινδροι, 4913316 4913316
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Διάμετρος: 550 mm, Βάρος: 5700 kg, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Dal-Bo Maxicut 600 Messerwalze
20
Dal-Bo Maxicut 600 Messerwalze
Κύλινδροι, 4927802 4927802
  06712 Salsitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος: 810 mm, Βάρος: 4300 kg, Τύπος: Λοιπά
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
He-Va Vip-Roller 540
7
He-Va Vip-Roller 540
Κύλινδροι, 4859599 4859599
  48727 Billerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Διάμετρος: 620 mm, Βάρος: 3200 kg, Τύπος: Ρολό Κέιμπριτζ
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau PolyDual 300
3
Bremer Maschinenbau PolyDual 300
Κύλινδροι, 4852517 4852517
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Προσαρτώμενο μπροστά, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 1050 kg, Τύπος: Λοιπά
6.430 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Grom Cambrigewalze U855/7,5H3 7,5 m Durchm. 500 mm
8
MC-AGRI Grom Cambrigewalze U855/7,5H3 7,5 m Durchm. 500 mm
Κύλινδροι, 4846203 4846203
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 3250 kg, Τύπος: Ρολό Κέιμπριτζ
7.425 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 450 mm
8
MC-AGRI Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 450 mm
Κύλινδροι, 4846196 4846196
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 2490 kg, Τύπος: Ρολό Κέιμπριτζ
5.975 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Grom Cambrigewalze U855/5,3H3 5,3 m Durchm. 450 mm
8
MC-AGRI Grom Cambrigewalze U855/5,3H3 5,3 m Durchm. 450 mm
Κύλινδροι, 4846170 4846170
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.30 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 2250 kg, Τύπος: Ρολό Κέιμπριτζ
5.365 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Grom Cambrigewalze U855/4,5H3 4,5 m Durchm. 450 mm
8
MC-AGRI Grom Cambrigewalze U855/4,5H3 4,5 m Durchm. 450 mm
Κύλινδροι, 4846164 4846164
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 2045 kg, Τύπος: Ρολό Κέιμπριτζ
5.175 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD AS Cambridgewalze Hydraulisch klappbar 5,0m - 9,0m 1 Zylinder
4
MD AS Cambridgewalze Hydraulisch klappbar 5,0m - 9,0m 1 Zylinder
Κύλινδροι, 4873930 4873930
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 2200 kg, Τύπος: Ρολό Κέιμπριτζ
4.670 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD AS Cambridgewalze Hydraulisch klappbar 5,0m - 6,2m
3
MD AS Cambridgewalze Hydraulisch klappbar 5,0m - 6,2m
Κύλινδροι, 4873891 4873891
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 2300 kg, Τύπος: Ρολό Κέιμπριτζ
5.150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone B  428 - 15,4  CW 50
12
Amazone B 428 - 15,4 CW 50
Κύλινδροι, 4887638 4887638
  39624 Kalbe/Milde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 15.40 m, Διάμετρος: 50 mm, Βάρος: 7800 kg, Τύπος: Ρολό Κέιμπριτζ
11.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Expom Maximus
5
Expom Maximus
Κύλινδροι, 4836401 4836401
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Διάμετρος: 530 mm, Βάρος: 6860 kg, Τύπος: Ρολό Κέιμπριτζ
16.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Dal-Bo Minimax 630 x 53 compact crosskill
6
Dal-Bo Minimax 630 x 53 compact crosskill
Κύλινδροι, 4928480 4928480
  15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Διάμετρος: 530 mm, Βάρος: 2660 kg, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
6.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Euro-Masz Cambridgewalze WPZ 3,4 m
3
Euro-Masz Cambridgewalze WPZ 3,4 m
Κύλινδροι, 4930081 4930081
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.40 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 1330 kg, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
1.742,13 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Agro-Factory Cambridge Walze 6,2 m fi 530mm/cambridge roller/ Каток Кэмбридж 6,2 м/Rouleau cambridge/Rullo Cambridge/wał cambridge/
4
Agro-Factory Cambridge Walze 6,2 m fi 530mm/cambridge roller/ Каток Кэмбридж 6,2 м/Rouleau cambridge/Rullo Cambridge/wał cambridge/
Κύλινδροι, 4809700 4809700
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Διάμετρος: 530 mm, Βάρος: 2980 kg, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
4.994,11 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Agro-factory Cambridge Walze 4,5m fi 450mm/cambridge roller/rouleau cambridge/Rullo Cambridge/wał cambridge/
3
Agro-factory Cambridge Walze 4,5m fi 450mm/cambridge roller/rouleau cambridge/Rullo Cambridge/wał cambridge/
Κύλινδροι, 4809677 4809677
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 1890 kg, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
3.612,02 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wallner Cuttermaster CM 300
15
Wallner Cuttermaster CM 300
Κύλινδροι, 4839399 4839399
  29591 Niendorf I Nr.7a, Römstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 380 mm, Βάρος: 800 kg, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
MD MD AFII Cambridgewalze Hydraulisch klappbar GROMIX (7,5M-9M)
8
MD MD AFII Cambridgewalze Hydraulisch klappbar GROMIX (7,5M-9M)
Κύλινδροι, 4610604 4610604
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 2680 kg, Τύπος: Ρολό Κέιμπριτζ
5.520 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agristal Hydraulisches Cambridge-Walze 6,2 m 530 mm/Hydraulically folding Cambridge roller/Каток CAMBRIDGE/Rodillo Cambridge con plegado hidráulico/Gruppo per coltivazione Cambridge/Wał uprawowy Cambridge składany hydraulicznie
3
Agristal Hydraulisches Cambridge-Walze 6,2 m 530 mm/Hydraulically folding Cambridge roller/Каток CAMBRIDGE/Rodillo Cambridge con plegado hidráulico/Gruppo per coltivazione Cambridge/Wał uprawowy Cambridge składany hydraulicznie
Κύλινδροι, 4708692 4708692
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Διάμετρος: 530 mm, Βάρος: 2950 kg, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
5.412,22 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Agristal Cambridge-Walze 3 m 500 mm/Suspended Cambridge roller/Каток Cambridge/Rouleau Cambridge/Rodillo Cambridge suspendido/Rullo per coltivazione Cambridge/Wał uprawowy Cambridge zawieszany
3
Agristal Cambridge-Walze 3 m 500 mm/Suspended Cambridge roller/Каток Cambridge/Rouleau Cambridge/Rodillo Cambridge suspendido/Rullo per coltivazione Cambridge/Wał uprawowy Cambridge zawieszany
Κύλινδροι, 4708537 4708537
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 1100 kg, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
1.904,73 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Agristal Heck und front anbau Cambridge Walze 3 m 500 mm/Cambrige roller rear/front mounting/Каток передне-задний Cambridge/Rouleau de tassement Cambridge avec attelage trois points avant/Rodillo Cambridge tripuntal delantero o trasero/Rullo Cambridge TUZ/Wał prze
3
Agristal Heck und front anbau Cambridge Walze 3 m 500 mm/Cambrige roller rear/front mounting/Каток передне-задний Cambridge/Rouleau de tassement Cambridge avec attelage trois points avant/Rodillo Cambridge tripuntal delantero o trasero/Rullo Cambridge TUZ/Wał prze
Κύλινδροι, 4708451 4708451
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Προσαρτώμενο μπροστά, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 1230 kg, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
3.437,80 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
MD AFII Aggressive Walze / Ackerwalze ;GROM | 4,5 - 6,3m
5
MD AFII Aggressive Walze / Ackerwalze ;GROM | 4,5 - 6,3m
Κύλινδροι, 4593323 4593323
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος: 530 mm, Βάρος: 2830 kg, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
7.380 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD AFII Cambridgewalze Heckangehängt 3M(450mm,500mm,530mm,560mm)
4
MD AFII Cambridgewalze Heckangehängt 3M(450mm,500mm,530mm,560mm)
Κύλινδροι, 4593316 4593316
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 850 kg, Τύπος: Ρολό Κέιμπριτζ
1.550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tigges Ceraflex CHY 50-760
3
Tigges Ceraflex CHY 50-760
Κύλινδροι, 4585218 4585218
  65594 Runkel-Ennerich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.60 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 3610 kg, Τύπος: Ρολό Κέιμπριτζ
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SMS CVH 630 Titan
3
SMS CVH 630 Titan
Κύλινδροι, 4734808 4734808
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Διάμετρος: 540 mm, Βάρος: 4200 kg, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 649