Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κύλινδροι
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κύλινδροι

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κύλινδροι στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Namyslo  Wał upraw.  Rudyy 45, Ackerwalzen, Soil roller, netto
10
Namyslo Wał upraw. Rudyy 45, Ackerwalzen, Soil roller, netto
Κύλινδροι, cmt2806779
48-250 Głogówek, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
4.957 EUR
με 23% ΦΠΑ
4.030 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Euro-Masz Cambridgewalze Ackerwalze Walze 4m 4,5m,5m,6,2m Hydraulis
4
Euro-Masz Cambridgewalze Ackerwalze Walze 4m 4,5m,5m,6,2m Hydraulis
Κύλινδροι, cmt3493403
27404 Zeven, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος: 500 mm, Ρολό Κέιμπριτζ
4.640 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.899 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DA LANDTECHNIK Front Frontpacker wał talerzowy DISC + crosskill TUZ
Βίντεο
7
DA LANDTECHNIK Front Frontpacker wał talerzowy DISC + crosskill TUZ
Κύλινδροι, cmt3113426
63-313 Chocz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 1500 kg, Διάμετρος: 520 mm, Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
5.063 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bauer Grom 7,5
12
Bauer Grom 7,5
Κύλινδροι, cmt3297086
93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Βάρος: 3680 kg, Διάμετρος: 530 mm, Ρολό Κέιμπριτζ
8.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.227 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bestagro Expom Ackerwalze Cambridgewalze  6,3m/530mm Tytan HYDRO-PRESS-System
5
Bestagro Expom Ackerwalze Cambridgewalze 6,3m/530mm Tytan HYDRO-PRESS-System
Κύλινδροι, cmt2741777
59-900 Zgorzelec (02826 Görlitz - 5 km), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Διάμετρος: 530 mm, Βάρος: 3130 kg
7.299 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ He-Va 3M ZU FRONTROLLER
Κύλινδροι, cmt3666404
3910 Zwettl, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.650 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.460 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Güttler SX 30 SYNTHEX ULTRA
Κύλινδροι, cmt3666169
32791 Lage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Dal-Bo Messerwalze Maxiroll 630
Βίντεο
8
ΝΈΑ Dal-Bo Messerwalze Maxiroll 630
Κύλινδροι, cmt3665009
04838 Doberschütz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Διάμετρος: 550 mm, Βάρος: 5600 kg, Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
17.500 EUR

Δείτε αγγελία
Agro-Factory Cambridge Walze Univers, Transport GRATIS
ΝΈΑ Agro-Factory Cambridge Walze Univers, Transport GRATIS
Κύλινδροι, cmt3664735
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 910 kg, Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
1.750 EUR

Δείτε αγγελία
Simba 8.0M
4
ΝΈΑ Simba 8.0M
Κύλινδροι, cmt3664580
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
56.570 EUR
με 20% ΦΠΑ
47.142 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SVD- Cambridgewalze 8 Meter  Cambridgewalze 8 Meter- Hydraulisch
11
ΝΈΑ SVD- Cambridgewalze 8 Meter Cambridgewalze 8 Meter- Hydraulisch
Κύλινδροι, cmt3664055
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Διάμετρος: 560 mm, Ρολό Κέιμπριτζ
8.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.555 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Dynapac DOUBLE DRUM ROAD ROLLER CC1200 PLUS NEW 2017
20
ΝΈΑ Dynapac DOUBLE DRUM ROAD ROLLER CC1200 PLUS NEW 2017
Κύλινδροι, cmt3662819
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
28.290 EUR
με 23% ΦΠΑ
23.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Dynapac DOUBLE DRUM ROAD ROLLER CC1200 PLUS NEW 2017
20
ΝΈΑ Dynapac DOUBLE DRUM ROAD ROLLER CC1200 PLUS NEW 2017
Κύλινδροι, cmt3662817
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
28.290 EUR
με 23% ΦΠΑ
23.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Dynapac DOUBLE DRUM ROAD ROLLER CC1200 PLUS NEW 2017
20
ΝΈΑ Dynapac DOUBLE DRUM ROAD ROLLER CC1200 PLUS NEW 2017
Κύλινδροι, cmt3662816
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
28.290 EUR
με 23% ΦΠΑ
23.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Dynapac DOUBLE DRUM ROAD ROLLER CC1200 PLUS NEW 2017
20
ΝΈΑ Dynapac DOUBLE DRUM ROAD ROLLER CC1200 PLUS NEW 2017
Κύλινδροι, cmt3662815
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
28.290 EUR
με 23% ΦΠΑ
23.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Güttler Mayor 640 rol
6
ΝΈΑ Güttler Mayor 640 rol
Κύλινδροι, cmt3662694
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Βάρος: 2840 kg
13.008 EUR
με 21% ΦΠΑ
10.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Walze Eigenbau
4
Walze Eigenbau
Κύλινδροι, cmt3662203
57612 Kroppach, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Διάμετρος: 950 mm
900 EUR

Δείτε αγγελία
New Holland  BB940A
New Holland BB940A
Κύλινδροι, cmt3661058
SO322LN Southampton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007
25.440 EUR
με 20% ΦΠΑ
21.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Cochet SUPER XL
Cochet SUPER XL
Κύλινδροι, cmt3660889
62136 LESTREM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 1.50 m
600 EUR
με 20% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Bomag BMP851RF
Κύλινδροι, cmt3660523
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Bomag BMP851RF
Κύλινδροι, cmt3660521
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Tigges FRONTWALZE --CAMBRIDGE 650mm RINGE MIT LENKBOCK--
16
Tigges FRONTWALZE --CAMBRIDGE 650mm RINGE MIT LENKBOCK--
Κύλινδροι, cmt3659334
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Προσαρτώμενο μπροστά, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 650 mm, Ρολό Κέιμπριτζ
2.750 EUR

Δείτε αγγελία
Bexon Blew
6
Bexon Blew
Κύλινδροι, cmt3652723
PO18 9AR Chichester, Μεγ. Βρετανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Ρολό Κέιμπριτζ
1.172 EUR
με 20% ΦΠΑ
976 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Franquet SYNCHROLAB 5m
2
Franquet SYNCHROLAB 5m
Κύλινδροι, cmt3652477
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Simba double press 5.5m
Simba double press 5.5m
Κύλινδροι, cmt3652476
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 5.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AgroChłopecki Wał posiewny uprawowy 4,5 Cultivation rollers, Ackerwalzen c
7
AgroChłopecki Wał posiewny uprawowy 4,5 Cultivation rollers, Ackerwalzen c
Κύλινδροι, cmt3652169
87-100 Toruń, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 2990 kg, Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
5.959 EUR
με 23% ΦΠΑ
4.845 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AgroChłopecki ał posiewny uprawowy 5,0 Cultivation rollers, Ackerwalzen ca
7
AgroChłopecki ał posiewny uprawowy 5,0 Cultivation rollers, Ackerwalzen ca
Κύλινδροι, cmt3652152
87-100 Toruń, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 2500 kg, Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
5.444 EUR
με 23% ΦΠΑ
4.426 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AgroChłopecki  Wał posiewny uprawowy 4,5 Cultivation rollers, Ackerwalzen c
7
AgroChłopecki Wał posiewny uprawowy 4,5 Cultivation rollers, Ackerwalzen c
Κύλινδροι, cmt3652140
87-640 Czernikowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύνδεσμος, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 2150 kg, Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
3.980 EUR

Δείτε αγγελία
Ferju TRAINE
4
Ferju TRAINE
Κύλινδροι, cmt3648554
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
480 EUR
με 20% ΦΠΑ
400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Expom Universal
15
Expom Universal
Κύλινδροι, cmt3648502
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προσαρτώμενο μπροστά, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 510 mm, Βάρος: 900 kg
3.213 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 546