Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κύλινδροι
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Κύλινδροι

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κύλινδροι στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
BEXON BLEW HYD ROLLS
5
ΝΈΑ BEXON BLEW HYD ROLLS
Κύλινδροι, 4104315
BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
3.350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TWOSE HYD ROLLS
5
ΝΈΑ TWOSE HYD ROLLS
Κύλινδροι, 4104316
BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
4.258 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Simba HYD PRESS
4
ΝΈΑ Simba HYD PRESS
Κύλινδροι, 4104303
BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
1.987 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Expom Jacek
8
ΝΈΑ Expom Jacek
Κύλινδροι, 4103637
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 8.20 m, Διάμετρος: 530 mm, Ρολό Κέιμπριτζ
8.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FMA 6,30 m Cambridge Walze (HE-VA / NEFF)
7
ΝΈΑ FMA 6,30 m Cambridge Walze (HE-VA / NEFF)
Κύλινδροι, 4099748
97618 Wülfershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Ρολό Κέιμπριτζ
6.323 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agro-Factory Powerfarm Wał uprawowy cambridge Grom z trzema siłownikami 4,5 m [500 mm]; Cambridge grom roller
9
ΝΈΑ Agro-Factory Powerfarm Wał uprawowy cambridge Grom z trzema siłownikami 4,5 m [500 mm]; Cambridge grom roller
Κύλινδροι, 4099060
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Ρολό Κέιμπριτζ
5.320 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agro-Factory Powerfarm Powerfarm Głębosz Grys 4-skibowy 2,4 m TYP 2R2 / Subsoiler
7
ΝΈΑ Agro-Factory Powerfarm Powerfarm Głębosz Grys 4-skibowy 2,4 m TYP 2R2 / Subsoiler
Κύλινδροι, 4099054
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Ρολό Κέιμπριτζ
2.460 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agro-Factory Powerfarm Powerfarm Głębosz Grys 5-skibowy 3 (4x7) m TYP 2R2 / Subsoiler
7
ΝΈΑ Agro-Factory Powerfarm Powerfarm Głębosz Grys 5-skibowy 3 (4x7) m TYP 2R2 / Subsoiler
Κύλινδροι, 4099053
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Ρολό Κέιμπριτζ
2.775 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
He-Va Vip Roller 6.30
3
ΝΈΑ He-Va Vip Roller 6.30
Κύλινδροι, 4096341
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Βάρος: 2830 kg, Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
He-Va Tip Roller 8.20
4
ΝΈΑ He-Va Tip Roller 8.20
Κύλινδροι, 4096339
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.20 m, Βάρος: 4050 kg, Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
He-Va Lift Roller 3.00
2
ΝΈΑ He-Va Lift Roller 3.00
Κύλινδροι, 4096312
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 1060 kg, Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
He-Va Tip Roller 6.30+SB
4
ΝΈΑ He-Va Tip Roller 6.30+SB
Κύλινδροι, 4096310
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Βάρος: 2950 kg, Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 NEW FLEMING 12FT END TOW ROLLERS
4
ΝΈΑ NEW FLEMING 12FT END TOW ROLLERS
Κύλινδροι, 4096103
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
4.826 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar  CB24 ROLLER
4
ΝΈΑ Caterpillar CB24 ROLLER
Κύλινδροι, 4095843
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
11.071 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Cambridge Roll
5
ΝΈΑ Cambridge Roll
Κύλινδροι, 4095824
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Väderstad REXUIS  RS820-HD
10
Väderstad REXUIS RS820-HD
Κύλινδροι, 4095769
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 8.20 m, Ρολό Κέιμπριτζ
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Simba Cultipress 460
4
Simba Cultipress 460
Κύλινδροι, 4095631
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.60 m
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
He-Va Tip Roller
2
He-Va Tip Roller
Κύλινδροι, 4095630
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 9.40 m, Ρολό Κέιμπριτζ
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
STEKRO CAMBRIDGEWALZE
6
STEKRO CAMBRIDGEWALZE
Κύλινδροι, 4094714
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Ρολό Κέιμπριτζ
6.417 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
STEKRO CAMBRIDGEWALZE
6
STEKRO CAMBRIDGEWALZE
Κύλινδροι, 4094705
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Ρολό Κέιμπριτζ
6.417 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
STEKRO CAMBRIDGEWALZE
6
STEKRO CAMBRIDGEWALZE
Κύλινδροι, 4094687
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Ρολό Κέιμπριτζ
6.417 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Rexius 820
8
Väderstad Rexius 820
Κύλινδροι, 4094544
61709 Tartu, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 8.20 m
10.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dal-Bo MaxiRoll 830
5
Dal-Bo MaxiRoll 830
Κύλινδροι, 4094545
61709 Tartu, Εσθονία
Πλάτος εργασίας: 8.30 m
7.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tigges Cambridgewalze 2,50
6
Tigges Cambridgewalze 2,50
Κύλινδροι, 4094404
96465 Neustadt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Ρολό Κέιμπριτζ
1.391 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Güttler Simplex SX30-50 prismawals
2
Güttler Simplex SX30-50 prismawals
Κύλινδροι, 4093839
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.91 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 623