Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κύλινδροι
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κύλινδροι

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κύλινδροι στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Bestagro Expom Ackerwalze 4,0m (bis 9,0m) Jacek Cambridge, Crosskill, Campbell, Nockenringwalze
4
Bestagro Expom Ackerwalze 4,0m (bis 9,0m) Jacek Cambridge, Crosskill, Campbell, Nockenringwalze
Κύλινδροι, cmt2560192
59-900 Zgorzelec (02826 Görlitz - 5 km), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Τροχός βάθους, Σύνδεσμος, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 1770 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
4.500 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BM Maschinenbau RSW560/3
2
BM Maschinenbau RSW560/3
Κύλινδροι, cmt1277762
48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 560 mm, Ρυμουλκούμενος εδαφοκαλλιεργητής
850 €
935 €

με 19% ΦΠΑ
714 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Horsch Optipack 8 AS
4
ΝΈΑ Horsch Optipack 8 AS
Κύλινδροι, cmt3774248
8450 Hammel, Δανία
Έτος κατασκευής: 2006, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.20 m, Βάρος: 3550 kg, Διάμετρος: 650 mm
5.375 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako Ackerwalze / Finanzierung, Leasing, Mietkauf
19
Rolmako Ackerwalze / Finanzierung, Leasing, Mietkauf
Κύλινδροι, cmt2947974
34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
7.795 €
με 19% ΦΠΑ
6.550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AgroXX DACHRINGWALZE PREMIUM MIT NOCKENVERBINDUNG
13
AgroXX DACHRINGWALZE PREMIUM MIT NOCKENVERBINDUNG
Κύλινδροι, cmt2522348
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 600 mm, Ρυμουλκούμενος εδαφοκαλλιεργητής
1.898 €
με 19% ΦΠΑ
1.595 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Expom Jacek 8,20
6
Expom Jacek 8,20
Κύλινδροι, cmt3753286
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 8.20 m, Διάμετρος: 530 mm, Βάρος: 3580 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
10.234 €
με 19% ΦΠΑ
8.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dal-Bo Maxiroll/Messerwalze 6,30 Meter
6
Dal-Bo Maxiroll/Messerwalze 6,30 Meter
Κύλινδροι, cmt3733594
34633 Schorbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Βάρος: 5590 kg, Διάμετρος: 550 mm, Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
28.679 €
με 19% ΦΠΑ
24.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agristal Wał uprawowy Cambridge/Rouleau/Roller
3
Agristal Wał uprawowy Cambridge/Rouleau/Roller
Κύλινδροι, cmt3691020
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 2200 kg, Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
5.217 €
με 23% ΦΠΑ
4.242 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/7H 7,5 m Durchm. 500 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/7H 7,5 m Durchm. 500 mm
Κύλινδροι, cmt3707685
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 3040 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
7.417 €
με 19% ΦΠΑ
6.233 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/6H 6,2 m Durchm. 530 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/6H 6,2 m Durchm. 530 mm
Κύλινδροι, cmt3707632
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Διάμετρος: 530 mm, Βάρος: 2980 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
7.075 €
με 19% ΦΠΑ
5.945 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/6H 6,2 m Durchm. 500 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/6H 6,2 m Durchm. 500 mm
Κύλινδροι, cmt3707622
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 2650 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
6.607 €
με 19% ΦΠΑ
5.552 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/5H 5,0 m Durchm. 530 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/5H 5,0 m Durchm. 530 mm
Κύλινδροι, cmt3707597
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος: 530 mm, Βάρος: 2590 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
6.280 €
με 19% ΦΠΑ
5.277 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/5H 5,0 m Durchm. 500 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/5H 5,0 m Durchm. 500 mm
Κύλινδροι, cmt3707588
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 2280 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
5.906 €
με 19% ΦΠΑ
4.963 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/7H 7,5 m Durchm. 450 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/7H 7,5 m Durchm. 450 mm
Κύλινδροι, cmt3707662
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 2680 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
6.826 €
με 19% ΦΠΑ
5.736 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/6H 6,2 m Durchm. 600 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/6H 6,2 m Durchm. 600 mm
Κύλινδροι, cmt3707648
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Διάμετρος: 600 mm, Βάρος: 3350 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
8.478 €
με 19% ΦΠΑ
7.124 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/6H  6,2 m Durchm. 450 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/6H 6,2 m Durchm. 450 mm
Κύλινδροι, cmt3707606
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 2350 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
6.187 €
με 19% ΦΠΑ
5.199 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/5H 5 m Durchm. 450 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/5H 5 m Durchm. 450 mm
Κύλινδροι, cmt3707574
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 2070 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
5.579 €
με 19% ΦΠΑ
4.688 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/4,5H3 4,5 m Durchm. 450 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/4,5H3 4,5 m Durchm. 450 mm
Κύλινδροι, cmt3709511
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 2045 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
5.796 €
με 19% ΦΠΑ
4.871 € καθαρά
Δείτε αγγελία
EVERS FURIOSO
8
EVERS FURIOSO
Κύλινδροι, cmt3709159
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Βάρος: 2895 kg, Διάμετρος: 62 mm, Λοιπά
13.090 €
14.875 €

με 19% ΦΠΑ
11.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/9H 9,0 m Durchm. 600 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/9H 9,0 m Durchm. 600 mm
Κύλινδροι, cmt3709381
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Διάμετρος: 600 mm, Βάρος: 4410 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
11.906 €
με 19% ΦΠΑ
10.005 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/9H 9,0 m Durchm. 530 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/9H 9,0 m Durchm. 530 mm
Κύλινδροι, cmt3709366
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Διάμετρος: 530 mm, Βάρος: 4160 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
10.566 €
με 19% ΦΠΑ
8.879 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/9H 9,0 m Durchm. 500 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/9H 9,0 m Durchm. 500 mm
Κύλινδροι, cmt3709314
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 3670 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
9.537 €
με 19% ΦΠΑ
8.014 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/8H 8,0 m Durchm. 600 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/8H 8,0 m Durchm. 600 mm
Κύλινδροι, cmt3709294
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Διάμετρος: 600 mm, Βάρος: 4120 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
10.877 €
με 19% ΦΠΑ
9.140 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/8H 8,0 m Durchm. 530 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/8H 8,0 m Durchm. 530 mm
Κύλινδροι, cmt3709278
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Διάμετρος: 530 mm, Βάρος: 3590 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
9.723 €
με 19% ΦΠΑ
8.171 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/8H 8,0 m Durchm. 500 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/8H 8,0 m Durchm. 500 mm
Κύλινδροι, cmt3709251
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 3190 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
8.726 €
με 19% ΦΠΑ
7.333 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/7H 7,5 m Durchm. 600 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/7H 7,5 m Durchm. 600 mm
Κύλινδροι, cmt3709241
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Διάμετρος: 600 mm, Βάρος: 3950 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
9.848 €
με 19% ΦΠΑ
8.276 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/7H 7,5 m Durchm. 530 mm
9
AGRO-FACTORY II Gromix Cambrigewalze U855/7H 7,5 m Durchm. 530 mm
Κύλινδροι, cmt3709234
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Διάμετρος: 530 mm, Βάρος: 3440 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
8.291 €
με 19% ΦΠΑ
6.967 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 500 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 500 mm
Κύλινδροι, cmt3709652
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 2810 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
7.138 €
με 19% ΦΠΑ
5.998 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 450 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/6,3H3 6,3 m Durchm. 450 mm
Κύλινδροι, cmt3709647
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Διάμετρος: 450 mm, Βάρος: 2490 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
6.826 €
με 19% ΦΠΑ
5.736 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/5,3H3 5,3 m Durchm. 600 mm
4
AGRO-FACTORY II Grom Cambrigewalze U855/5,3H3 5,3 m Durchm. 600 mm
Κύλινδροι, cmt3709637
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.30 m, Διάμετρος: 600 mm, Βάρος: 4220 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
8.851 €
με 19% ΦΠΑ
7.438 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 601