Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κύλινδρος χόρτων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Κύλινδρος χόρτων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κύλινδρος χόρτων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
AGRO-FACTORY bzw. EXPOM von Top-Agro ACKERWAZLE Cambridgewalze GROMIX 4,5m bis 7,5m 450mm bis 530
Βίντεο
12
AGRO-FACTORY bzw. EXPOM von Top-Agro ACKERWAZLE Cambridgewalze GROMIX 4,5m bis 7,5m 450mm bis 530
Κύλινδρος χόρτων, cnt2567081
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Βάρος: 1900 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 450 cm
3.999 €
4.799 €


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGRO-FACTORY bzw. EXPOM von Top-Agro ACKERWAZLE Cambridgewalze Schwer CROSSBOARD Ausgleichegge
Βίντεο
5
AGRO-FACTORY bzw. EXPOM von Top-Agro ACKERWAZLE Cambridgewalze Schwer CROSSBOARD Ausgleichegge
Κύλινδρος χόρτων, cnt2566191
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Βάρος: 2045 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 45 cm
4.999 €
5.799 €


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agro-Factory TOP-AGRO BEST Produkt Ackerwalze 3,0m  3,4m  cambridge TRIO 450 - 500- 530mm
Agro-Factory TOP-AGRO BEST Produkt Ackerwalze 3,0m 3,4m cambridge TRIO 450 - 500- 530mm
Κύλινδρος χόρτων, cnt2581618
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 1050 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 450 cm
1.700 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Jako (NL) Wiesewalzen, ein- und zweiteilig,  mit + ohne Fahrgestell, auch Koppelzug, bis 7,8 m breit, NEU
20
Jako (NL) Wiesewalzen, ein- und zweiteilig, mit + ohne Fahrgestell, auch Koppelzug, bis 7,8 m breit, NEU
Κύλινδρος χόρτων, cnt3115169
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD Wiesenwalze Rasenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m
4
MD Wiesenwalze Rasenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m
Κύλινδρος χόρτων, cnt3517825
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
4.855 €
με 19% ΦΠΑ
4.080 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lomma Wiesenwalze ungelenkt
5
Lomma Wiesenwalze ungelenkt
Κύλινδρος χόρτων, cnt3677296
01623 Lommatzsch, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 5.30 m, Βάρος: 9700 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lomma Wiesenwalze gelenkt
3
Lomma Wiesenwalze gelenkt
Κύλινδρος χόρτων, cnt3677292
01623 Lommatzsch, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Βάρος: 13000 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Expom wał łąkowy MORS 2,75 meadow roller,wiesenwalze
3
Expom wał łąkowy MORS 2,75 meadow roller,wiesenwalze
Κύλινδρος χόρτων, cnt3656392
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Βάρος: 1600 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 120 cm
4.072 €

Δείτε αγγελία
Expom Mors
16
Expom Mors
Κύλινδρος χόρτων, cnt3625099
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Βάρος: 1600 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
5.902 €
με 19% ΦΠΑ
4.960 € καθαρά
Δείτε αγγελία
edma24  Wiesenwalze Rasenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m
4
edma24 Wiesenwalze Rasenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m
Κύλινδρος χόρτων, cnt3529920
74423 Obersontheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
4.855 €
με 19% ΦΠΑ
4.080 € καθαρά
Δείτε αγγελία
METAL-TECHNIK Wał łąkowy(discount for dealers) Wiesenwalze/Meadow Roller/Rouleau de prairie/Rodillo de prad
8
METAL-TECHNIK Wał łąkowy(discount for dealers) Wiesenwalze/Meadow Roller/Rouleau de prairie/Rodillo de prad
Κύλινδρος χόρτων, cnt3662483
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Βάρος: 2500 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 120 cm
4.613 €
με 23% ΦΠΑ
3.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MD Wiesenwalze Rasenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m
4
MD Wiesenwalze Rasenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m
Κύλινδρος χόρτων, cnt3517825
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
4.855 €
με 19% ΦΠΑ
4.080 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SMS CVH 630
14
SMS CVH 630
Κύλινδρος χόρτων, cnt3455670
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 630.00 m, Βάρος: 4200 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 550 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SMS LV 520
20
SMS LV 520
Κύλινδρος χόρτων, cnt3465785
09322 Penig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 520.00 m, Βάρος: 9300 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 102 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Volmering Wiesenwalze mit Fahrwerk
3
Volmering Wiesenwalze mit Fahrwerk
Κύλινδρος χόρτων, cnt2731879
46395 Bocholt-Biemenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Βάρος: 4800 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
6.600 €
με 19% ΦΠΑ
5.546 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SMS Zahnwalze CVH 6300 mit Sätechnik
7
SMS Zahnwalze CVH 6300 mit Sätechnik
Κύλινδρος χόρτων, cnt2795528
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Βάρος: 4800 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 550 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Top-Agro Wiesenwalze Arbeitsbreite 2.75m 3000l, mit Abstreifer und FAHRWERK ADR-Achse
13
Top-Agro Wiesenwalze Arbeitsbreite 2.75m 3000l, mit Abstreifer und FAHRWERK ADR-Achse
Κύλινδρος χόρτων, cnt2769341
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Βάρος: 2500 kg
3.749 €
5.000 €


Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY bzw. EXPOM von Top-Agro ACKERWAZLE Cambridgewalze GROMIX 4,5m bis 7,5m 450mm bis 530
Βίντεο
12
AGRO-FACTORY bzw. EXPOM von Top-Agro ACKERWAZLE Cambridgewalze GROMIX 4,5m bis 7,5m 450mm bis 530
Κύλινδρος χόρτων, cnt2567081
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Βάρος: 1900 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 450 cm
3.999 €
4.799 €


Δείτε αγγελία
Mandam Cambridgewalze MCB 4,5H/525mm
12
Mandam Cambridgewalze MCB 4,5H/525mm
Κύλινδρος χόρτων, cnt2570179
78-600 Wałcz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Βάρος: 2160 kg
5.228 €
με 23% ΦΠΑ
4.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
He-Va Grass Tiller
4
He-Va Grass Tiller
Κύλινδρος χόρτων, cnt2589753
7442 CV Nijverdal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 500 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY bzw. EXPOM von Top-Agro ACKERWAZLE Cambridgewalze Schwer CROSSBOARD Ausgleichegge
Βίντεο
5
AGRO-FACTORY bzw. EXPOM von Top-Agro ACKERWAZLE Cambridgewalze Schwer CROSSBOARD Ausgleichegge
Κύλινδρος χόρτων, cnt2566191
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Βάρος: 2045 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 45 cm
4.999 €
5.799 €


Δείτε αγγελία
JASKOT EXPOM Wiesenwalze MORS 2,5-2,75m
6
JASKOT EXPOM Wiesenwalze MORS 2,5-2,75m
Κύλινδρος χόρτων, cnt2591905
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 101 cm, Βάρος: 1200 kg
3.567 €
με 23% ΦΠΑ
2.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DPM Wiesenwalze Rasenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m
4
DPM Wiesenwalze Rasenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m
Κύλινδρος χόρτων, cnt3160328
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
4.855 €
με 19% ΦΠΑ
4.080 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metaltechnik Wiesenwalze
7
Metaltechnik Wiesenwalze
Κύλινδρος χόρτων, cnt3382157
78-600 Wałcz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Βάρος: 2500 kg
3.570 €

Δείτε αγγελία
Dal-Bo Powerroll 1230
3
Dal-Bo Powerroll 1230
Κύλινδρος χόρτων, cnt3240372
63-040 Nowe Miasto, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 1230.00 m, Βάρος: 8120 kg
33.087 €
με 23% ΦΠΑ
26.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HPS Wiesenwalze / wał łąkowy
3
HPS Wiesenwalze / wał łąkowy
Κύλινδρος χόρτων, cnt3193454
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 100 cm
1.620 €

Δείτε αγγελία
HPS Wiesenwalze mit 2 Zyl. / wał łąkowy z 2 siłownikami
5
HPS Wiesenwalze mit 2 Zyl. / wał łąkowy z 2 siłownikami
Κύλινδρος χόρτων, cnt3193471
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 100 cm
3.240 €

Δείτε αγγελία
Expom Wiesenwalze MORS / wały łąkowe
8
Expom Wiesenwalze MORS / wały łąkowe
Κύλινδρος χόρτων, cnt3104545
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 1200 kg
2.540 €

Δείτε αγγελία
VEMAC Wiesenwalze Walze Schleppe Rasenwalze 200cm NEU
6
VEMAC Wiesenwalze Walze Schleppe Rasenwalze 200cm NEU
Κύλινδρος χόρτων, cnt3116924
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 500 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 81 cm
1.790 €
με 19% ΦΠΑ
1.504 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GRS Landrol weidewals 275 hydr. wielstel
3
GRS Landrol weidewals 275 hydr. wielstel
Κύλινδρος χόρτων, cnt3344124
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Βάρος: 1600 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
6.353 €
με 21% ΦΠΑ
5.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 66