Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κύλινδρος χόρτων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Κύλινδρος χόρτων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κύλινδρος χόρτων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Dal-Bo Güttler Bomag APV
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Expom Wał łąkowy MORS 2,75 meadow roller,wiesenwalze
3
Expom Wał łąkowy MORS 2,75 meadow roller,wiesenwalze
Κύλινδρος χόρτων, 3656392 3656392
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Βάρος: 1600 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 120 cm
6.355 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenwalze 2,66 /Meadow Roller/Roulea/Rodillo de prad/ Wał Łąkowy/ Луговой вал 2,66 м
5
Metal-Technik Wiesenwalze 2,66 /Meadow Roller/Roulea/Rodillo de prad/ Wał Łąkowy/ Луговой вал 2,66 м
Κύλινδρος χόρτων, 4935371 4935371
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.66 m, Βάρος: 2410 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 120 cm
3.686 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
VEMAC Wiesenwalze Walze Schleppe Rasenwalze 180cm NEU
6
VEMAC Wiesenwalze Walze Schleppe Rasenwalze 180cm NEU
Κύλινδρος χόρτων, 4937903 4937903
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 470 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 81 cm
1.336,14 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KREATEC Wiesenwalze mit Fahrwerk
4
KREATEC Wiesenwalze mit Fahrwerk
Κύλινδρος χόρτων, 4939786 4939786
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σασί, Πλάτος εργασίας: 2.84 m, Βάρος: 3000 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
6.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGRO-FACTORY bzw. EXPOM von Top-Agro ACKERWAZLE Cambridgewalze Schwer CROSSBOARD Ausgleichegge
-14%
Βίντεο
5
AGRO-FACTORY bzw. EXPOM von Top-Agro ACKERWAZLE Cambridgewalze Schwer CROSSBOARD Ausgleichegge
Κύλινδρος χόρτων, 2566191 2566191
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Βάρος: 2045 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 45 cm
4.999 €
5.799 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGRO-FACTORY bzw. EXPOM von Top-Agro ACKERWAZLE Cambridgewalze GROMIX 4,5m bis 7,5m 450mm bis 530
Βίντεο
12
AGRO-FACTORY bzw. EXPOM von Top-Agro ACKERWAZLE Cambridgewalze GROMIX 4,5m bis 7,5m 450mm bis 530
Κύλινδρος χόρτων, 2567081 2567081
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Βάρος: 1900 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 450 cm
5.150 €
logo
Δείτε αγγελία
JASKOT EXPOM Wiesenwalze MORS 2,5-2,75m
6
JASKOT EXPOM Wiesenwalze MORS 2,5-2,75m
Κύλινδρος χόρτων, 2591905 2591905
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 1200 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 101 cm
3.550 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MANDAM AERO-W-3 Walze - Grünlandbelüfter
3
MANDAM AERO-W-3 Walze - Grünlandbelüfter
Κύλινδρος χόρτων, 2789089 2789089
  31633 Leese, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.90 m, Βάρος: 2216 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 91 cm
6.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Expom 275 / I / 1220 incl. Fahrwerk + Beleuchtung + Druckluftb.
9
Expom 275 / I / 1220 incl. Fahrwerk + Beleuchtung + Druckluftb.
Κύλινδρος χόρτων, 2270907 2270907
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Σασί, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Βάρος: 1750 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
7.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Jako (NL) Wiesewalze M 780 im Koppelzug, NEU, 7.80 m Arbeitsbreite
20
Jako (NL) Wiesewalze M 780 im Koppelzug, NEU, 7.80 m Arbeitsbreite
Κύλινδρος χόρτων, 1840473 1840473
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 7.80 m, Βάρος: 6500 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
15.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Jako (NL) Wiesenwalze M 500, NEU
21
Jako (NL) Wiesenwalze M 500, NEU
Κύλινδρος χόρτων, 2035583 2035583
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
19.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hofstede landrol weide rol 2,5 ton
7
Hofstede landrol weide rol 2,5 ton
Κύλινδρος χόρτων, 2741605 2741605
  7951 KZ STAPHORST, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 2500 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 125 cm
5.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volmering Wiesenwalze mit Fahrwerk
3
Volmering Wiesenwalze mit Fahrwerk
Κύλινδρος χόρτων, 2731879 2731879
  46395 Bocholt-Biemenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Βάρος: 4800 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
5.546 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wiesenwalze Top-Agro Arbeitsbreite 2.75m 3000l, mit Abstreifer und FAHRWERK ADR-Achse
-25%
9
Wiesenwalze Top-Agro Arbeitsbreite 2.75m 3000l, mit Abstreifer und FAHRWERK ADR-Achse
Κύλινδρος χόρτων, 2769341 2769341
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Σασί, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Βάρος: 2500 kg
3.749 €
5.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Inter-Tech Cambridge Walze 6.3 m/Cambridge Roller/Rouleau Cambridge/ Вал Кэмбридж
6
Inter-Tech Cambridge Walze 6.3 m/Cambridge Roller/Rouleau Cambridge/ Вал Кэмбридж
Κύλινδρος χόρτων, 4871202 4871202
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Βάρος: 450 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 600 cm
9.731 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenwalze  | Gesamtlänge: 3m SOFORT  VERFÜGBAR
-15%
8
Metal-Technik Wiesenwalze | Gesamtlänge: 3m SOFORT VERFÜGBAR
Κύλινδρος χόρτων, 4870959 4870959
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σασί, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 2400 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 1220 cm
3.590 €
4.210 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fehrenbach Rapido 2,50m
8
Fehrenbach Rapido 2,50m
Κύλινδρος χόρτων, 4859268 4859268
  57612 Kroppach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 830 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 40 cm
10.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lomma Wiesenwalze Single 2700
Βίντεο
5
Lomma Wiesenwalze Single 2700
Κύλινδρος χόρτων, 4850327 4850327
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Σασί, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Βάρος: 3000 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
GEO Wiesenwalze BLR 180
4
GEO Wiesenwalze BLR 180
Κύλινδρος χόρτων, 4902929 4902929
  49497 Mettingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 192 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 50 cm
731 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Agroland Conroller Silowalze 3m, sofort verfügbar
3
Agroland Conroller Silowalze 3m, sofort verfügbar
Κύλινδρος χόρτων, 4903457 4903457
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 2000 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 93 cm
5.756,30 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
S V D - Wiesenwalze 2,5-Meter Wiesenwalze 2,5- meter zum Anhängen
17
S V D - Wiesenwalze 2,5-Meter Wiesenwalze 2,5- meter zum Anhängen
Κύλινδρος χόρτων, 4809641 4809641
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 590 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 82 cm
1.420,17 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SMS Golem LV 540
13
SMS Golem LV 540
Κύλινδρος χόρτων, 4734835 4734835
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Σασί, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Βάρος: 5080 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 102 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD AFII Wiesenwalze * WO /2,5M Arbeitsbreite
5
MD AFII Wiesenwalze * WO /2,5M Arbeitsbreite
Κύλινδρος χόρτων, 4729503 4729503
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 1470 kg
3.999 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agristal Cambridge Ackerwalzen 5 m 500 mm/Cambridge roller with field drag/Каток Cambridge/Каток Cambridge/Rodillo Cambridge con rastra hidráulica/Rouleau Cambridge/Rullo Cambridge/Wał uprawowy Cambridge z włóką
3
Agristal Cambridge Ackerwalzen 5 m 500 mm/Cambridge roller with field drag/Каток Cambridge/Каток Cambridge/Rodillo Cambridge con rastra hidráulica/Rouleau Cambridge/Rullo Cambridge/Wał uprawowy Cambridge z włóką
Κύλινδρος χόρτων, 4708529 4708529
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Βάρος: 3000 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 500 cm
7.444 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wiesenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m RASENWALZE SONDERPREIS!!!!!
11
Wiesenwalze Ackerwalze 2,5m NEU 2,75m und 3m RASENWALZE SONDERPREIS!!!!!
Κύλινδρος χόρτων, 4585017 4585017
  02828 Görlitz, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 2925 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 122 cm
3.499 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 95