Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λοιπή κατεργασία εδαφών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπή κατεργασία εδαφών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kuhn Kverneland Lemken Amazone Rabe
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Eberhardt PRZEKŁADNIA SKRZYNIA  KE 303 WAŁEK BRONA
6
Eberhardt PRZEKŁADNIA SKRZYNIA KE 303 WAŁEK BRONA
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4890245 4890245
  67-320 Małomice, Πολωνία
460,44 €
Δείτε αγγελία
Lemken Euro Opal 4
4
Lemken Euro Opal 4
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4890580 4890580
  86122 Bukowiec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Orthman 8315, 6 reihiger Kultivator mit starrem Rahmen, 75 cm Reihenabstand
20
Orthman 8315, 6 reihiger Kultivator mit starrem Rahmen, 75 cm Reihenabstand
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4898892 4898892
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015
21.200 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone RE Vario 301
3
Amazone RE Vario 301
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4892442 4892442
  28355 Bremen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD NZE 11 metre Seedbed Cultivator
11
VADERSTAD NZE 11 metre Seedbed Cultivator
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4895246 4895246
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
12.939,23 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claydon Strohstriegel
8
Claydon Strohstriegel
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4885370 4885370
  3123 Obritzberg, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claydon 7.5 Meter Straw Rake
9
Claydon 7.5 Meter Straw Rake
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4886115 4886115
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
6.215,35 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LAGROTechnik Breitscharhobel BSH LS 30
Βίντεο
4
LAGROTechnik Breitscharhobel BSH LS 30
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4884332 4884332
  8350 Fehring, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
11.990 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler Striegel 6,00 m
3
Hatzenbichler Striegel 6,00 m
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4857987 4857987
  27299 Völkersen, Γερμανία
1.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FarmaX LRP 300 profi
4
FarmaX LRP 300 profi
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4859776 4859776
  7876 AM Valthermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3000.00 m
23.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tutkun Steinsammler Tutkun 2m
Βίντεο
4
Tutkun Steinsammler Tutkun 2m
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4861644 4861644
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
18.288,44 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn Cultimer L400R T
3
Kuhn Cultimer L400R T
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4845779 4845779
  33775 Versmold, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m
18.820 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Reitbahnplaner mit Walze Rot 2m Arbeitsbreite
5
Reitbahnplaner mit Walze Rot 2m Arbeitsbreite
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4861414 4861414
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
1.799 €
Δείτε αγγελία
Ortolan L150
13
Ortolan L150
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4740749 4740749
  5525 KC Duizel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1500.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
VEMAC Geo Saatkasten Geo SB145 Seeder für Umkehrfräse Bodenumkehrfräse NEU
23
VEMAC Geo Saatkasten Geo SB145 Seeder für Umkehrfräse Bodenumkehrfräse NEU
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4750468 4750468
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.45 m
1.134,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Geo Saatkasten Geo SB165 Seeder für Umkehrfräse Bodenumkehrfräse NEU
20
VEMAC Geo Saatkasten Geo SB165 Seeder für Umkehrfräse Bodenumkehrfräse NEU
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4750464 4750464
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.65 m
1.168,07 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Geo Geo SB165 Umkehrfräse Saatkasten Bodenfräse Bodenumkehrfräse NEU
20
VEMAC Geo Geo SB165 Umkehrfräse Saatkasten Bodenfräse Bodenumkehrfräse NEU
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4750453 4750453
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.00 m
2.848,74 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE Activator 6 metre Weeder/harrow, New,
11
PROFORGE Activator 6 metre Weeder/harrow, New,
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4761798 4761798
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
4.689,77 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE Activator 3 metre Weeder/harrow, New,
7
PROFORGE Activator 3 metre Weeder/harrow, New,
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4761797 4761797
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
2.423,99 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE Activator 12 metre Weeder/harrow, New,
11
PROFORGE Activator 12 metre Weeder/harrow, New,
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4761796 4761796
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
9.549,04 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio DM4000 Power Harrow, 4 metre, 2002, Q-Fit tines
6
Maschio DM4000 Power Harrow, 4 metre, 2002, Q-Fit tines
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4761790 4761790
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
6.045,84 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
No DAVID MORETON 30ft (9.5 metre) Trailed Heavy duty Pigtail cultivator
11
No DAVID MORETON 30ft (9.5 metre) Trailed Heavy duty Pigtail cultivator
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4761769 4761769
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
4.463,75 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WIBERG WIBERGS EUROPE 10.6 metre Trailed Seedbed cultivator
10
WIBERG WIBERGS EUROPE 10.6 metre Trailed Seedbed cultivator
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4761822 4761822
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
11.244,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE PACTILLA 6 metre Trailed Intensive Seedbed Cultivator, New,
12
PROFORGE PACTILLA 6 metre Trailed Intensive Seedbed Cultivator, New,
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4761812 4761812
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
24.239,87 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE Drillmate 4 metre, NEW
10
PROFORGE Drillmate 4 metre, NEW
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4761807 4761807
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
4.915,78 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 891