Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Imants 47SX300DRH
9
Imants 47SX300DRH
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4892983 4892983
  9170 St Pauwels, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 05.10.2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm
15.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Aardenburg OMEGA 1400
8
Aardenburg OMEGA 1400
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4636299 4636299
  6064 Tiszaug, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.32 m, μεγ. βάθος εργασίας: 20 cm
1.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Celli combi spitmachine
7
Celli combi spitmachine
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 3203036 3203036
  6942 SG Didam, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 40 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Celli G190/350
10
Celli G190/350
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4080424 4080424
  6942 SG Didam, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.50 m, μεγ. βάθος εργασίας: 40 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
FarmaX Rapide300LHDF
4
FarmaX Rapide300LHDF
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 1703986 1703986
  3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ημερομηνία εγγραφής: 24.03.2006, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 40 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Imants 47SK300DRFP
6
Imants 47SK300DRFP
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4453673 4453673
  1746 CL Dirkshorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Imants 48SX
7
Imants 48SX
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4868504 4868504
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
27.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Imants 47SX300
8
Imants 47SX300
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4874416 4874416
  5503 CM Veldhoven, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm
11.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Imants 57SX
20
Imants 57SX
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4819171 4819171
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
12.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Imants 48SX
6
Imants 48SX
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4744581 4744581
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
24.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Imants 48SX
5
Imants 48SX
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4744579 4744579
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
26.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Imants 48 WX 300 H
13
Imants 48 WX 300 H
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4776878 4776878
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
34.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Selvatici 3514 S krukasspitmachine
5
Selvatici 3514 S krukasspitmachine
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 3830127 3830127
  1681 PD Zwaagdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, μεγ. βάθος εργασίας: 42 cm
23.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Selvatici VE3012
3
Selvatici VE3012
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 3850180 3850180
  1681 PD Zwaagdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 50 cm
16.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Imants 52SK300DZFP
13
Imants 52SK300DZFP
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4435687 4435687
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Gramegna V40-300
12
Gramegna V40-300
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 3117191 3117191
  1646 WJ Ursem, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
29.850 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FarmaX LRP
3
FarmaX LRP
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4540933 4540933
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Imants 52 SK
7
Imants 52 SK
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4325326 4325326
  7434 PW Lettele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 45 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Celli G190/310
4
Celli G190/310
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 3312142 3312142
  4794 RM Heijningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 40 cm
13.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Farmtec Agri 300
5
Farmtec Agri 300
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 3601302 3601302
  6845 Hohenems, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 40 cm
7.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FarmaX KRG-D 280
4
FarmaX KRG-D 280
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 2740778 2740778
  NL-9415PR Hijken, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, μεγ. βάθος εργασίας: 130 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Celli G190/310 spitmachine
5
Celli G190/310 spitmachine
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4292063 4292063
  4794 RM Heijningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 40 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Farmtec Rotar300 spitmachine
9
Farmtec Rotar300 spitmachine
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4482574 4482574
  3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
17.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Celli Z90/300
6
Celli Z90/300
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4342960 4342960
  4161 JX Heukelum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Celli G190/310
6
Celli G190/310
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 4432761 4432761
  3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 40 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 60