Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιστροφικές σβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Περιστροφικές σβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιστροφικές σβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lemken ZIRKON 12/300
6
Lemken ZIRKON 12/300
Περιστροφικές σβάρνες, 3787013
49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
16.898 €
με 19% ΦΠΑ
14.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Terramat 300 Kreiselegge
5
Vogel & Noot Terramat 300 Kreiselegge
Περιστροφικές σβάρνες, 3832170
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.800 €
με 13% ΦΠΑ
2.478 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely 400-30
5
Lely 400-30
Περιστροφικές σβάρνες, 3820597
59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
1.899 €
με 19% ΦΠΑ
1.596 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Niemeyer HR 3020
3
Niemeyer HR 3020
Περιστροφικές σβάρνες, 3820509
59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.900 €
με 19% ΦΠΑ
3.277 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland NG 300
8
Kverneland NG 300
Περιστροφικές σβάρνες, 3807323
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.748 €
με 19% ΦΠΑ
3.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 8/300
4
Lemken Zirkon 8/300
Περιστροφικές σβάρνες, 3865971
94527 Aholming, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.400 €
με 19% ΦΠΑ
7.899 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 10
7
Lemken Zirkon 10
Περιστροφικές σβάρνες, 3865970
94527 Aholming, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.200 €
με 19% ΦΠΑ
7.731 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn HR303D
6
Kuhn HR303D
Περιστροφικές σβάρνες, 3855540
54576 Hillesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.307 €
με 19% ΦΠΑ
5.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone KG402
10
Amazone KG402
Περιστροφικές σβάρνες, 3897685
33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
14.499 €
με 10.7% ΦΠΑ
13.098 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 10/300
3
Lemken Zirkon 10/300
Περιστροφικές σβάρνες, 3868272
94527 Aholming, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn HRB 303 D
5
Kuhn HRB 303 D
Περιστροφικές σβάρνες, 3857800
92283 Lauterhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύνδεσμος, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
11.781 €
με 19% ΦΠΑ
9.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone KE 3000 Special
4
Amazone KE 3000 Special
Περιστροφικές σβάρνες, 3857746
92339 Grampersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Μετάδοση pto, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
12.317 €
με 19% ΦΠΑ
10.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alpego Weinbaukreiselegge BD 180
7
Alpego Weinbaukreiselegge BD 180
Περιστροφικές σβάρνες, 3872066
2041 Wullersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
6.240 €
με 20% ΦΠΑ
5.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Frost KREISELEGGE
13
Frost KREISELEGGE
Περιστροφικές σβάρνες, 3871882
32791 Lage, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.750 €
με 19% ΦΠΑ
2.311 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland H-Serie
5
Kverneland H-Serie
Περιστροφικές σβάρνες, 3894821
59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone KE 3000 Super rotorkopeg
4
Amazone KE 3000 Super rotorkopeg
Περιστροφικές σβάρνες, 3902519
8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.983 €
με 21% ΦΠΑ
8.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio DC-Classic 3000 SCM
8
Maschio DC-Classic 3000 SCM
Περιστροφικές σβάρνες, 3908102
47918 Tönisvorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.407 €
με 19% ΦΠΑ
7.065 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Niemeyer KR 2522
10
Niemeyer KR 2522
Περιστροφικές σβάρνες, 3898645
64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lely rotorkopeg
7
Lely rotorkopeg
Περιστροφικές σβάρνες, 3915645
3271 KG Greup, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
850 €

Δείτε αγγελία
Rabe SR300
16
Rabe SR300
Περιστροφικές σβάρνες, 3903469
5525 CA Duizel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Amazone CATAYA 3000 SUPER
15
Amazone CATAYA 3000 SUPER
Περιστροφικές σβάρνες, 3914280
84513 Töging a. Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Howard M130
15
Howard M130
Περιστροφικές σβάρνες, 3903435
5525 CA Duizel, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.50 m
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Kuhn HR3004D mit Maxipackerwalze
8
Kuhn HR3004D mit Maxipackerwalze
Περιστροφικές σβάρνες, 3927191
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
15.840 €
με 20% ΦΠΑ
13.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rabe Toucan SL3000
3
Rabe Toucan SL3000
Περιστροφικές σβάρνες, 3931706
52353 Düren-Echtz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Σύνδεσμος, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Οδοντωτός κύλινδρος
6.500 €

Δείτε αγγελία
Willibald UFM 180
3
Willibald UFM 180
Περιστροφικές σβάρνες, 3931303
48477 Hörstel, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 652