Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιστροφικές σβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Περιστροφικές σβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιστροφικές σβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Maschio Kuhn Amazone Rabe Kverneland
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone Kreiseleggen
Περιστροφικές σβάρνες, 4811060 4811060
  34281 Gudensberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone KX 3000 AD 3000 Super
9
ΝΈΑ Amazone KX 3000 AD 3000 Super
Περιστροφικές σβάρνες, 4811052 4811052
  96142 Hollfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Maschio HB 3000
7
ΝΈΑ Maschio HB 3000
Περιστροφικές σβάρνες, 4810971 4810971
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.513 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gregoire-Besson 5 Kreiselmesser
ΝΈΑ Gregoire-Besson 5 Kreiselmesser
Περιστροφικές σβάρνες, 4810306 4810306
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
60 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vigolo EN-S 300 Neu
8
ΝΈΑ Vigolo EN-S 300 Neu
Περιστροφικές σβάρνες, 4809597 4809597
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vigolo EPI 2-500
7
ΝΈΑ Vigolo EPI 2-500
Περιστροφικές σβάρνες, 4809561 4809561
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
14.583,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alpego 3m Kreiselegge SW, Hitch
6
ΝΈΑ Alpego 3m Kreiselegge SW, Hitch
Περιστροφικές σβάρνες, 4809480 4809480
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vigolo EN 250
8
ΝΈΑ Vigolo EN 250
Περιστροφικές σβάρνες, 4809218 4809218
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rabe Corvus PKE 4500 K
5
ΝΈΑ Rabe Corvus PKE 4500 K
Περιστροφικές σβάρνες, 4809018 4809018
  23758 Oldenburg i. H, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
16.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Niemeyer KR 3022
9
ΝΈΑ Niemeyer KR 3022
Περιστροφικές σβάρνες, 4808745 4808745
  58730 Fröndenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HR6003DR 6m folding Power Harrow
3
ΝΈΑ Kuhn HR6003DR 6m folding Power Harrow
Περιστροφικές σβάρνες, 4808684 4808684
  OX14 3AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Maschio Aquila Rapido 5000 Plus
11
ΝΈΑ Maschio Aquila Rapido 5000 Plus
Περιστροφικές σβάρνες, 4808421 4808421
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα αναδίπλωσης, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
14.705,88 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone KG 30
4
ΝΈΑ Amazone KG 30
Περιστροφικές σβάρνες, 4808409 4808409
  94327 Bogen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.471 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland NGH 301
8
ΝΈΑ Kverneland NGH 301
Περιστροφικές σβάρνες, 4808400 4808400
  94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PEGORARO Bravo-RB2 300
9
ΝΈΑ PEGORARO Bravo-RB2 300
Περιστροφικές σβάρνες, 4808397 4808397
  94315 Straubing, Γερμανία
Σύνδεσμος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
831,93 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Accord Kreiselegge 3,00 m
5
ΝΈΑ Accord Kreiselegge 3,00 m
Περιστροφικές σβάρνες, 4807965 4807965
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Μετάδοση pto, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
903,36 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Alpego RD 250
10
Alpego RD 250
Περιστροφικές σβάρνες, 4807664 4807664
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland H-SERIE
2
Kverneland H-SERIE
Περιστροφικές σβάρνες, 4807512 4807512
  48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Lely Dual plus
4
Lely Dual plus
Περιστροφικές σβάρνες, 4806383 4806383
  3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn 3002
7
Kuhn 3002
Περιστροφικές σβάρνες, 4806376 4806376
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Μετάδοση pto, Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βοηθητικό: Οδοντωτός κύλινδρος
2.200 €
Δείτε αγγελία
Kuhn HR 6004 DRC
3
Kuhn HR 6004 DRC
Περιστροφικές σβάρνες, 4805808 4805808
  99976 Anrode OT Lengefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Μετάδοση pto, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
31.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone KE303-170
6
Amazone KE303-170
Περιστροφικές σβάρνες, 4805661 4805661
  24321 Klamp, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βοηθητικό: Κύλινδρος με έκκεντρα
5.100 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger Lion 251
4
Pöttinger Lion 251
Περιστροφικές σβάρνες, 4805218 4805218
  78667 Villingendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βοηθητικό: Οδοντωτός κύλινδρος
5.500 €
Δείτε αγγελία
Maschio DM 4000
2
Maschio DM 4000
Περιστροφικές σβάρνες, 4804634 4804634
  93089 Aufhausen, Γερμανία
Μετάδοση pto, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Βοηθητικό: Λοιπά
2.800 €
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 10/300 / Saphir 7/300
5
Lemken Zirkon 10/300 / Saphir 7/300
Περιστροφικές σβάρνες, 4804509 4804509
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
16.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 653