Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιστροφικές σβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Περιστροφικές σβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιστροφικές σβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 G-Maschio-Ga-Rotorkopegg
2
ΝΈΑ G-Maschio-Ga-Rotorkopegg
Περιστροφικές σβάρνες, 4361305
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1985, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.350 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely rotorkopeg
6
ΝΈΑ Lely rotorkopeg
Περιστροφικές σβάρνες, 4361274
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m
1.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 G-Lely-Rotorkopegg
2
ΝΈΑ G-Lely-Rotorkopegg
Περιστροφικές σβάρνες, 4361276
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 12/600
6
ΝΈΑ Lemken Zirkon 12/600
Περιστροφικές σβάρνες, 4359643
  94339 Leiblfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Μετάδοση pto, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
29.088 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sauerburger SKE 2500
5
ΝΈΑ Sauerburger SKE 2500
Περιστροφικές σβάρνες, 4359500
  97232 Giebelstadt, Γερμανία
Σύνδεσμος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
2.101 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio DC 3000  #349
7
ΝΈΑ Maschio DC 3000 #349
Περιστροφικές σβάρνες, 4359489
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.639 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HR 304 D
8
ΝΈΑ Kuhn HR 304 D
Περιστροφικές σβάρνες, 4358482
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
5.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Regent KSE 3000
3
ΝΈΑ Regent KSE 3000
Περιστροφικές σβάρνες, 4357871
  4150 Rohrbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.106 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dowdeswell DP7 D 2 5 FURROW PLOUGH 11011208
5
ΝΈΑ Dowdeswell DP7 D 2 5 FURROW PLOUGH 11011208
Περιστροφικές σβάρνες, 4357795
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
5.564 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn  HR4003D POWER HARROW
4
ΝΈΑ Kuhn HR4003D POWER HARROW
Περιστροφικές σβάρνες, 4357596
  SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
5.676 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone  4002 POWER HARROW DRIL
4
ΝΈΑ Amazone 4002 POWER HARROW DRIL
Περιστροφικές σβάρνες, 4357575
  SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
3.969 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone 3M POWER HARROW
6
ΝΈΑ Amazone 3M POWER HARROW
Περιστροφικές σβάρνες, 4357314
  PE22 7LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bomford  5m Tooth Packer Ex Dynadrive
4
ΝΈΑ Bomford 5m Tooth Packer Ex Dynadrive
Περιστροφικές σβάρνες, 4357210
  CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
738 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kverneland NGH
Περιστροφικές σβάρνες, 4357167
  94094 Malching , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Μετάδοση pto, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Οδοντωτός κύλινδρος
5.781 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Celli energy line
3
Celli energy line
Περιστροφικές σβάρνες, 4357022
  6301 BH Valkenburg aan de Geul., Ολλανδία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Οδοντωτός κύλινδρος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn HR 301 M
2
Kuhn HR 301 M
Περιστροφικές σβάρνες, 4357012
  6301 BH Valkenburg aan de Geul., Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1989, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Οδοντωτός κύλινδρος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 A S MARSTON 14T FENLANDER 11011258
9
A S MARSTON 14T FENLANDER 11011258
Περιστροφικές σβάρνες, 4356851
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
13.569 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio G350 RECOVATOR 11010670
5
Maschio G350 RECOVATOR 11010670
Περιστροφικές σβάρνες, 4356852
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
7.892 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HR3020
6
Kuhn HR3020
Περιστροφικές σβάρνες, 4356647
  85435 Erding, Γερμανία
Σύνδεσμος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger LION 301 Nina 300
4
Pöttinger LION 301 Nina 300
Περιστροφικές σβάρνες, 4356558
  84529 Tittmoning - Wiesmüh, Γερμανία
Σύνδεσμος, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Sonstige/Other KREISELEGGE 3M
7
Sonstige/Other KREISELEGGE 3M
Περιστροφικές σβάρνες, 4356543
  34560 Fritzlar-Werkel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Howard TIM  3.5m Tooth Packer
2
Howard TIM 3.5m Tooth Packer
Περιστροφικές σβάρνες, 4356280
  CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
937 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme RT 300 Volle veld frees
7
Grimme RT 300 Volle veld frees
Περιστροφικές σβάρνες, 4356182
  5525 KC Duizel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.850 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 DP7 EXTRA FURROW
3
DP7 EXTRA FURROW
Περιστροφικές σβάρνες, 4352288
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
568 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Lion 303
3
Pöttinger Lion 303
Περιστροφικές σβάρνες, 4351898
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 700