Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιστροφικές σβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Περιστροφικές σβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιστροφικές σβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Maschio Aquila Classic 6000
3
ΝΈΑ Maschio Aquila Classic 6000
Περιστροφικές σβάρνες, 4263199
  48308 Bösensell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Μετάδοση pto, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
22.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Aquila Rapido 6000
4
ΝΈΑ Maschio Aquila Rapido 6000
Περιστροφικές σβάρνες, 4263197
  48308 Bösensell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Μετάδοση pto, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
25.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other NG M 250
2
ΝΈΑ Sonstige / Other NG M 250
Περιστροφικές σβάρνες, 4263116
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
7.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe MKE 300
5
ΝΈΑ Rabe MKE 300
Περιστροφικές σβάρνες, 4263038
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.437 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KRM 6M POWER
ΝΈΑ KRM 6M POWER
Περιστροφικές σβάρνες, 4262937
  Μεγ. Βρετανία
5.621 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Gabbiano HD 5000
5
ΝΈΑ Maschio Gabbiano HD 5000
Περιστροφικές σβάρνες, 4262928
  48308 Bösensell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
18.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 2011 Amazone KE3000 Super/ADP 303
5
ΝΈΑ 2011 Amazone KE3000 Super/ADP 303
Περιστροφικές σβάρνες, 4262917
  OX143AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
11.298 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SMS 6 meter frøudstyr.
6
ΝΈΑ SMS 6 meter frøudstyr.
Περιστροφικές σβάρνες, 4262283
  7200 Grindsted, Δανία
Έτος κατασκευής: 2009
6.691 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 8/300
7
ΝΈΑ Lemken Zirkon 8/300
Περιστροφικές σβάρνες, 4262192
  79336 Herbolzheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Μετάδοση pto, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Corvus PKE 3011
6
ΝΈΑ Rabe Corvus PKE 3011
Περιστροφικές σβάρνες, 4262152
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
11.681 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland NG/600/FOLD
5
ΝΈΑ Kverneland NG/600/FOLD
Περιστροφικές σβάρνες, 4262114
  95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone KE 3000 SUPER + AD 3000 SUPER
11
ΝΈΑ Amazone KE 3000 SUPER + AD 3000 SUPER
Περιστροφικές σβάρνες, 4262111
  93077 Bad Abbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone KE 3000 SPECIAL AM
5
ΝΈΑ Amazone KE 3000 SPECIAL AM
Περιστροφικές σβάρνες, 4262110
  93077 Bad Abbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
9.322 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe RKE 300
4
ΝΈΑ Rabe RKE 300
Περιστροφικές σβάρνες, 4262098
  91589 Aurach, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.941 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Lion 3000
5
ΝΈΑ Pöttinger Lion 3000
Περιστροφικές σβάρνες, 4262044
  92637 Weiden i.d.Opf., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Σύνδεσμος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.782 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Breviglieri MEKFARMER 120
4
ΝΈΑ Breviglieri MEKFARMER 120
Περιστροφικές σβάρνες, 4262041
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.798 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Feraboli 300/36 MASTER
5
ΝΈΑ Feraboli 300/36 MASTER
Περιστροφικές σβάρνες, 4262040
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.672 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone KG 3002
3
ΝΈΑ Amazone KG 3002
Περιστροφικές σβάρνες, 4261991
  59597 Erwitte , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Μετάδοση pto, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Λοιπά
3.162 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe MKE 301
2
ΝΈΑ Rabe MKE 301
Περιστροφικές σβάρνες, 4261591
  34474 Diemelstadt, Γερμανία
Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Οδοντωτός κύλινδρος
3.445 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn 1994  4002 4M POWER HARROW
5
ΝΈΑ Kuhn 1994 4002 4M POWER HARROW
Περιστροφικές σβάρνες, 4261470
  SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
3.690 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely  ROTTERA PROFESSIONAL 3M POWER HARROW
5
ΝΈΑ Lely ROTTERA PROFESSIONAL 3M POWER HARROW
Περιστροφικές σβάρνες, 4261460
  SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
1.419 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Lemken Zirkon
Περιστροφικές σβάρνες, 4261139
  48607 Ochtrup, Γερμανία
Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.846 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland PAKKERWALS 3 M 500
4
Kverneland PAKKERWALS 3 M 500
Περιστροφικές σβάρνες, 4261035
  4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
1.875 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot E 29
7
ΝΈΑ Vogel & Noot E 29
Περιστροφικές σβάρνες, 4260990
  36433 Kaiseroda, Γερμανία
Μετάδοση pto, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
1.450 €
Δείτε αγγελία
 A S MARSTON 10T ACE GRAIN TRAILER 11011086
11
A S MARSTON 10T ACE GRAIN TRAILER 11011086
Περιστροφικές σβάρνες, 4260666
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
5.507 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 684