Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιστροφικές σβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Περιστροφικές σβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιστροφικές σβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
WALITEC Kreiselegge Egge mit Nachlaufwalze LXG 135 cm
2
WALITEC Kreiselegge Egge mit Nachlaufwalze LXG 135 cm
Περιστροφικές σβάρνες, cgt2900100
76884 Östringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 130.00 m
1.749 €
με 19% ΦΠΑ
1.470 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BOMET Kreiselegge Kreiselegge
14
BOMET Kreiselegge Kreiselegge
Περιστροφικές σβάρνες, cgt2759366
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
4.999 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lemken Zirkon 10/300
5
Lemken Zirkon 10/300
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3714950
88255 Baienfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Σύνδεσμος, Σύστημα αναδίπλωσης, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κύλινδρος τραπεζοειδών δίσκων
4.927 €
με 19% ΦΠΑ
4.140 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Maschio DM Rapido Combi
13
Maschio DM Rapido Combi
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3692618
04886 Beilrode,OT. Großtreben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύνδεσμος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Οδοντωτός κύλινδρος
8.628 €
με 19% ΦΠΑ
7.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Celli MAXI P 700
6
Celli MAXI P 700
Περιστροφικές σβάρνες, cgt2332639
47122 Forli, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.00 m
49.500 €
με 19% ΦΠΑ
41.597 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Kreiselegge 300 - 32
8
Lely Kreiselegge 300 - 32
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3755127
4484 Kronstorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1995, Σύνδεσμος, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.990 €
με 13% ΦΠΑ
2.646 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Kreiselegge HR6004DR
8
Kuhn Kreiselegge HR6004DR
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3750482
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
41.880 €
με 20% ΦΠΑ
34.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alpego Rotodent RK 300 Kreiselegge
8
Alpego Rotodent RK 300 Kreiselegge
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3750357
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
13.080 €
με 20% ΦΠΑ
10.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Breviglieri Mek Farmer 80-170
3
Breviglieri Mek Farmer 80-170
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3750198
3710 Ziersdorf, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.70 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Breviglieri Mek Farmer 80-170
3
Breviglieri Mek Farmer 80-170
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3750182
3710 Ziersdorf, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.70 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pöttinger Lion 6000
5
Pöttinger Lion 6000
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3745739
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 0.06 m
29.750 €
με 19% ΦΠΑ
25.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Kreiselegge HR6004DR
8
Kuhn Kreiselegge HR6004DR
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3750504
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
35.880 €
με 20% ΦΠΑ
29.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sulky Cultiline HRWS 5000.28 klappbare Kreiselegge 5m
4
Sulky Cultiline HRWS 5000.28 klappbare Kreiselegge 5m
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3754479
93092 Barbing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
27.500 €
με 19% ΦΠΑ
23.109 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rabe MKE301
4
Rabe MKE301
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3758143
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.760 €
με 19% ΦΠΑ
4.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland NGH 301
5
Kverneland NGH 301
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3758079
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Μετάδοση pto, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.995 €
με 19% ΦΠΑ
8.399 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Breviglieri Mek Farmer 80-190
3
Breviglieri Mek Farmer 80-190
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3750097
3710 Ziersdorf, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.90 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Frost KREISELEGGE
8
Frost KREISELEGGE
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3749696
32791 Lage, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.273 €
με 19% ΦΠΑ
2.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 7/300
4
Lemken Zirkon 7/300
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3743084
91593 Burgbernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Σύνδεσμος, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.300 €
με 10.7% ΦΠΑ
7.498 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Accord DA-S NG3000S
3
Kverneland Accord DA-S NG3000S
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3733663
34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 0.03 m
13.501 €
με 19% ΦΠΑ
11.345 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Kreiselegge 3m mit Rohrstabwalze
7
Lely Kreiselegge 3m mit Rohrstabwalze
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3680983
94530 Auerbach, Γερμανία
Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.590 €
με 19% ΦΠΑ
1.336 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Breviglieri Mek Fold 180-460
8
Breviglieri Mek Fold 180-460
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3689909
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα αναδίπλωσης, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.60 m, Οδοντωτός κύλινδρος
9.990 €
με 19% ΦΠΑ
8.395 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BELRECOLT 250
6
BELRECOLT 250
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3697017
89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Σύνδεσμος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Οδοντωτός κύλινδρος
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Breviglieri LEADER 300
6
Breviglieri LEADER 300
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3714022
26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.927 €
με 19% ΦΠΑ
3.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Conceptagri SH 5000
6
Conceptagri SH 5000
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3736712
97499 Donnersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Μετάδοση pto, Σύστημα αναδίπλωσης, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
14.756 €
με 19% ΦΠΑ
12.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely LELYTERRA 300-32
3
Lely LELYTERRA 300-32
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3743081
91593 Burgbernheim, Γερμανία
Σύνδεσμος, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.700 €
με 19% ΦΠΑ
3.109 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rabe Kreiselegge 3 m  PKE3011
4
Rabe Kreiselegge 3 m PKE3011
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3711908
34308 Bad Emstal, Γερμανία
Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
13.900 €
με 19% ΦΠΑ
11.681 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Arterra Grip 300
11
Vogel & Noot Arterra Grip 300
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3711861
49597 Rieste, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Μετάδοση pto, Σύνδεσμος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
12.495 €
με 19% ΦΠΑ
10.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 10/300
5
Lemken Zirkon 10/300
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3714950
88255 Baienfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Σύνδεσμος, Σύστημα αναδίπλωσης, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κύλινδρος τραπεζοειδών δίσκων
4.927 €
με 19% ΦΠΑ
4.140 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά ORTOLAN Gemini 2 500
8
ORTOLAN Gemini 2 500
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3709995
94060 Pocking, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
17.990 €
με 19% ΦΠΑ
15.118 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn HR3004D mit Maxipackerwalze
8
Kuhn HR3004D mit Maxipackerwalze
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3769434
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
15.840 €
με 20% ΦΠΑ
13.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 672