Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιστροφικές σβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Περιστροφικές σβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιστροφικές σβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Berti Atlantico 500
4
ΝΈΑ Berti Atlantico 500
Περιστροφικές σβάρνες, 4456292
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Μετάδοση pto
18.325 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Alpego 3m Kreiselegge SW, Hitch
6
ΝΈΑ Alpego 3m Kreiselegge SW, Hitch
Περιστροφικές σβάρνες, 4456291
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014
11.001 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger TerraDisc3001
8
ΝΈΑ Pöttinger TerraDisc3001
Περιστροφικές σβάρνες, 4456290
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης
10.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kerner Helix 300
2
ΝΈΑ Kerner Helix 300
Περιστροφικές σβάρνες, 4456289
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
10.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kerner Helix H450
4
ΝΈΑ Kerner Helix H450
Περιστροφικές σβάρνες, 4456288
  4625 Offenhausen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης
17.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rabe MKE 300
5
ΝΈΑ Rabe MKE 300
Περιστροφικές σβάρνες, 4455896
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.437 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Muratori ME 20 - 250
3
ΝΈΑ Muratori ME 20 - 250
Περιστροφικές σβάρνες, 4455794
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Μετάδοση pto, Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Πλάτος εργασίας: 0.50 m, Οδοντωτός κύλινδρος
1.848,74 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Niemeyer KR3012
8
ΝΈΑ Niemeyer KR3012
Περιστροφικές σβάρνες, 4455264
  47929 Grefrath, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ OTHER REDROCK 20T TRAILER 11011374
Περιστροφικές σβάρνες, 4455193
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
16.875,49 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn HRB 302 D
Περιστροφικές σβάρνες, 4454480
  48565 Steinfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.407,41 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio DC-V 3000S
5
ΝΈΑ Maschio DC-V 3000S
Περιστροφικές σβάρνες, 4454191
  94315 Straubing, Γερμανία
Σύνδεσμος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.689 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Howard 3 mtr. / Hitch
9
ΝΈΑ Howard 3 mtr. / Hitch
Περιστροφικές σβάρνες, 4454155
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.437 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unbekannt Seitenbleche für Kreiselegge
4
ΝΈΑ Unbekannt Seitenbleche für Kreiselegge
Περιστροφικές σβάρνες, 4453890
  34414 Daseburg, Γερμανία
50 €
logo
Δείτε αγγελία
Vigolo power harrows
3
ΝΈΑ Vigolo power harrows
Περιστροφικές σβάρνες, 4453736
  Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Celli Ranger P
10
ΝΈΑ Celli Ranger P
Περιστροφικές σβάρνες, 4453661
  1746 CL Dirkshorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα αναδίπλωσης, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland 3m Kreiselegge, Lager im Winkelgetr. heiß gew., dreht noch
9
ΝΈΑ Kverneland 3m Kreiselegge, Lager im Winkelgetr. heiß gew., dreht noch
Περιστροφικές σβάρνες, 4453206
  34414 Daseburg, Γερμανία
1.800 €
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Kreiselegge ZIRKON 7/250
2
ΝΈΑ Lemken Kreiselegge ZIRKON 7/250
Περιστροφικές σβάρνες, 4453045
  3240 Šmarje pri Jelšah, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
6.500 €
Δείτε αγγελία
Lely 300 - 35 CF
3
ΝΈΑ Lely 300 - 35 CF
Περιστροφικές σβάρνες, 4452812
  3254 Bergland , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.460,18 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken ZIRKON 7/300
15
ΝΈΑ Lemken ZIRKON 7/300
Περιστροφικές σβάρνες, 4452710
  30890 Barsinghausen-Göxe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
15.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 G-Grimme-Rotorkopegg
9
ΝΈΑ G-Grimme-Rotorkopegg
Περιστροφικές σβάρνες, 4452474
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
10.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Maschio DM 300
6
ΝΈΑ Maschio DM 300
Περιστροφικές σβάρνες, 4452254
  71665 Vaihingen Enz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Μετάδοση pto, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Οδοντωτός κύλινδρος
2.619,69 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HRB 302 D
5
Kuhn HRB 302 D
Περιστροφικές σβάρνες, 4452183
  26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 OTHER NORDSTEN FRONT HOPPER 11011362
4
OTHER NORDSTEN FRONT HOPPER 11011362
Περιστροφικές σβάρνες, 4451439
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
3.329,95 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HRB302D
6
Kuhn HRB302D
Περιστροφικές σβάρνες, 4450701
  5427 DD Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe MKE 300
4
Rabe MKE 300
Περιστροφικές σβάρνες, 4449518
  48480 Spelle, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 713