Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιστροφικές σβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Περιστροφικές σβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιστροφικές σβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Celli MAXI P 700
6
Celli MAXI P 700
Περιστροφικές σβάρνες, cgt2332639
47122 Forli, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.00 m
49.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
41.597 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BOMET Kreiselegge Kreiselegge
14
BOMET Kreiselegge Kreiselegge
Περιστροφικές σβάρνες, cgt2759366
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
4.999 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Kuhn Accord 4 Meter Power Harrow Drill
5
Kuhn Accord 4 Meter Power Harrow Drill
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3659067
WS15 3JL Rugeley, Μεγ. Βρετανία
12.050 EUR
με 20% ΦΠΑ
10.042 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WALITEC Kreiselegge Egge mit Nachlaufwalze LXG 135 cm
2
WALITEC Kreiselegge Egge mit Nachlaufwalze LXG 135 cm
Περιστροφικές σβάρνες, cgt2900100
76884 Östringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 130.00 m
1.749 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.470 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Kuhn 6m Power Harrow HR6004
2
Kuhn 6m Power Harrow HR6004
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3659073
EH41 3SJ Haddington, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010
11.381 EUR
με 20% ΦΠΑ
9.484 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Frost KREISELEGGE
8
ΝΈΑ Frost KREISELEGGE
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3666187
32791 Lage, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone KE 3000 Super Neumaschine Keilringwalze
7
ΝΈΑ Amazone KE 3000 Super Neumaschine Keilringwalze
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3665671
84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
13.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.681 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 7/300
4
ΝΈΑ Lemken Zirkon 7/300
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3664931
91593 Burgbernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Σύνδεσμος, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.300 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
7.498 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely LELYTERRA 300-32
3
ΝΈΑ Lely LELYTERRA 300-32
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3664917
91593 Burgbernheim, Γερμανία
Σύνδεσμος, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.700 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.109 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio DC 3000
7
ΝΈΑ Maschio DC 3000
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3664913
59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Σύνδεσμος, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.250 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.731 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken LEMKEN Spuranreißer für  ZIRKON 12 -300 ,12 -400
2
ΝΈΑ Lemken LEMKEN Spuranreißer für ZIRKON 12 -300 ,12 -400
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3664906
02742 Neusalza-Spremberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.790 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.504 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Howard HK 30-2500
3
Howard HK 30-2500
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3664707
37284 Waldkappel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Οδοντωτός κύλινδρος
2.500 EUR

Δείτε αγγελία
Maschio 4M
4
Maschio 4M
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3664586
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
4.686 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.905 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn HR6004DR
4
Kuhn HR6004DR
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3664585
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
20.017 EUR
με 20% ΦΠΑ
16.681 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone KE 3000 Super Power Harrow
Amazone KE 3000 Super Power Harrow
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3664471
WR136AS Malvern, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other H196 Chain Harrow
Other H196 Chain Harrow
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3664462
WR136AS Malvern, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kverneland NG 301 H
7
Kverneland NG 301 H
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3664402
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 0.03 m
15.946 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland NG M301
3
Kverneland NG M301
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3664366
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
11.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Maschio DC-CLASSIC 3000
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3663620
26215 Wiefelstede-Spohle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.758 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland ROTOREG NG-M300/ZAAICOMBI ACCOORD DA
10
Kverneland ROTOREG NG-M300/ZAAICOMBI ACCOORD DA
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3663536
1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999
4.780 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 10/300 *NEU*
6
Lemken Zirkon 10/300 *NEU*
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3663518
48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
17.802 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.960 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά HERSE*
2
HERSE*
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3663445
76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1991, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.188 EUR
με 20% ΦΠΑ
990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken 7/300
7
Lemken 7/300
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3663357
26197 Großenkneten, Γερμανία
Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Οδοντωτός κύλινδρος
3.750 EUR

Δείτε αγγελία
Eberhardt Kreiselegge 303
2
Eberhardt Kreiselegge 303
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3663219
25361 Steinburg, Γερμανία
Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
2.261 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio DM 3000
3
Maschio DM 3000
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3663214
25361 Steinburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Οδοντωτός κύλινδρος
5.593 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio DC 3000
3
Maschio DC 3000
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3663211
25361 Steinburg, Γερμανία
Μετάδοση pto, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Οδοντωτός κύλινδρος
3.451 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio DM-Classic 3000
7
Maschio DM-Classic 3000
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3662424
48308 Senden-Boesensell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
6.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.042 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio EL 150
9
Maschio EL 150
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3662302
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
2.500 EUR

Δείτε αγγελία
Λοιπά GEBR. UMKEHRFRÄSE IS125F
2
GEBR. UMKEHRFRÄSE IS125F
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3661462
08496 Neumark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.25 m
4.641 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά SICMA SUPER 3000
7
SICMA SUPER 3000
Περιστροφικές σβάρνες, cgt3661461
94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.650 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.227 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 579