Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιστροφικές σβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Περιστροφικές σβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιστροφικές σβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kuhn HR 3502
ΝΈΑ Kuhn HR 3502
Περιστροφικές σβάρνες, 4723433 4723433
  NG32 2LX Spilsby, PE23 5HQ, Μεγ. Βρετανία
2.775,26 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alpego 3m Kreiselegge SW, Hitch
6
ΝΈΑ Alpego 3m Kreiselegge SW, Hitch
Περιστροφικές σβάρνες, 4722910 4722910
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014
11.001 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Alpego DK 500
3
ΝΈΑ Alpego DK 500
Περιστροφικές σβάρνες, 4722352 4722352
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 0.05 m
22.268,91 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot ARTERRA 3M
6
ΝΈΑ Vogel & Noot ARTERRA 3M
Περιστροφικές σβάρνες, 4721809 4721809
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KES 101-3000
2
ΝΈΑ Krone KES 101-3000
Περιστροφικές σβάρνες, 4721748 4721748
  48361 Beelen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.428,57 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken ZIRKON 12/600 K
8
ΝΈΑ Lemken ZIRKON 12/600 K
Περιστροφικές σβάρνες, 4721721 4721721
  26441 Jever, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
33.067,23 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Quivogne
16
ΝΈΑ Quivogne
Περιστροφικές σβάρνες, 4719775 4719775
  554444 Waldlaubersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Οδοντωτός κύλινδρος
24.670 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 350,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Rabe RKE 300
5
Rabe RKE 300
Περιστροφικές σβάρνες, 4718436 4718436
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Quivogne PROSOIL XH 500Z - Zahnpackerwalze 500mm
4
Quivogne PROSOIL XH 500Z - Zahnpackerwalze 500mm
Περιστροφικές σβάρνες, 4717591 4717591
  59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Οδοντωτός κύλινδρος
19.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Quivogne PROSOIL M 300Z - Zahnpackerwalze 500mm
20
Quivogne PROSOIL M 300Z - Zahnpackerwalze 500mm
Περιστροφικές σβάρνες, 4717589 4717589
  59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Οδοντωτός κύλινδρος
7.554,62 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn Euromix 1460 Feeder wagon 21023807 (SAS)
9
Kuhn Euromix 1460 Feeder wagon 21023807 (SAS)
Περιστροφικές σβάρνες, 4717281 4717281
  YO25 3QQ East Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004
7.646,13 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe MKE 300
5
Rabe MKE 300
Περιστροφικές σβάρνες, 4716113 4716113
  49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone KE 303-170
4
Amazone KE 303-170
Περιστροφικές σβάρνες, 4716098 4716098
  59387 Ascheberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Drilllift Hitch hydr. für Maschio DM
4
Maschio Drilllift Hitch hydr. für Maschio DM
Περιστροφικές σβάρνες, 4715602 4715602
  91550 Dinkelsbühl, Γερμανία
Σύνδεσμος, Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack
672,27 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe MKE 300
7
Rabe MKE 300
Περιστροφικές σβάρνες, 4715587 4715587
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.352,94 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Toro Rapido Plus 6000 HD Z500 **NEU**
4
Maschio Toro Rapido Plus 6000 HD Z500 **NEU**
Περιστροφικές σβάρνες, 4715021 4715021
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lely Roterra 400-35
8
Lely Roterra 400-35
Περιστροφικές σβάρνες, 4713751 4713751
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Μετάδοση pto, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
3.823,53 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 7
2
Lemken Zirkon 7
Περιστροφικές σβάρνες, 4713002 4713002
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
7.678,41 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Corvus PKE 300
4
Rabe Corvus PKE 300
Περιστροφικές σβάρνες, 4712954 4712954
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.983,19 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 7/300
2
Lemken Zirkon 7/300
Περιστροφικές σβάρνες, 4712882 4712882
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.521,01 €
Δείτε αγγελία
Niemeyer 3 Meter
3
Niemeyer 3 Meter
Περιστροφικές σβάρνες, 4711772 4711772
  94269 Rinchnach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Σύνδεσμος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.437 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alpego RM-SUPER-400
4
Alpego RM-SUPER-400
Περιστροφικές σβάρνες, 4711352 4711352
  82004 Montauban, Γαλλία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m
13.025 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alpego RM-SUPER-400
5
Alpego RM-SUPER-400
Περιστροφικές σβάρνες, 4711349 4711349
  82004 Montauban, Γαλλία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m
11.475 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ECK-SICMA ER 2000
5
ECK-SICMA ER 2000
Περιστροφικές σβάρνες, 4711304 4711304
  84104 Rudelzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
1.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn 4 METRE POWER HARROW
7
Kuhn 4 METRE POWER HARROW
Περιστροφικές σβάρνες, 4709840 4709840
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
2.259,86 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 590