Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιστροφική σβάρνα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Τύπος δίσκου

Μεταχειρισμένα Περιστροφική σβάρνα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιστροφική σβάρνα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Vogel & Noot
4
Vogel & Noot
Περιστροφική σβάρνα, cst3506225
48-250 Głogówek, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.854 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schouten Rotoreg
10
Schouten Rotoreg
Περιστροφική σβάρνα, cst3738054
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, V-έντυπο, Με ραβδώσεις
2.750 €

Δείτε αγγελία
Schouten Rotoreg
10
Schouten Rotoreg
Περιστροφική σβάρνα, cst3738054
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, V-έντυπο, Με ραβδώσεις
2.750 €

Δείτε αγγελία
Claydon Terrastar
Βίντεο
2
Claydon Terrastar
Περιστροφική σβάρνα, cst3488916
59075 Hamm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Προστασία από πέτρες, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 30.06.2016, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Διάμετρος δίσκου: 45 mm, Οποιασδήποτε μορφής, Με ραβδώσεις
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kverneland NG-H 3m
7
Kverneland NG-H 3m
Περιστροφική σβάρνα, cst3767903
50180 Saint-Gilles, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
15.240 €
με 20% ΦΠΑ
12.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tume Oy H-3000 S
20
Tume Oy H-3000 S
Περιστροφική σβάρνα, cst3735485
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.875 €
με 19% ΦΠΑ
2.416 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn HR 303
3
Kuhn HR 303
Περιστροφική σβάρνα, cst3703890
50540 Isigny-le-Buat, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.600 €
με 20% ΦΠΑ
3.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland NG 301 S4 ELITE
5
Kverneland NG 301 S4 ELITE
Περιστροφική σβάρνα, cst3703835
50180 Saint-Gilles, Γαλλία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
18.480 €
με 20% ΦΠΑ
15.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn HR 303 D
4
Kuhn HR 303 D
Περιστροφική σβάρνα, cst3703973
52410 Roches-sur-Marne, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Maschio Erpice 4m
5
Maschio Erpice 4m
Περιστροφική σβάρνα, cst3529936
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn HR6003DR
9
Kuhn HR6003DR
Περιστροφική σβάρνα, cst3529934
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rabe Corvus MKE 3000
4
Rabe Corvus MKE 3000
Περιστροφική σβάρνα, cst3622896
9988 RG Usquert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Tulip Roterra 302-55
5
Tulip Roterra 302-55
Περιστροφική σβάρνα, cst3404482
4191 CK Geldermalsen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
15.428 €
με 21% ΦΠΑ
12.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn HR 303 DPK
4
Kuhn HR 303 DPK
Περιστροφική σβάρνα, cst3704009
55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone KE 3000 super
4
Amazone KE 3000 super
Περιστροφική σβάρνα, cst3743671
8107 AG BROEKLAND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
10.588 €
με 21% ΦΠΑ
8.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn HR4002D
4
Kuhn HR4002D
Περιστροφική σβάρνα, cst3622883
9988 RG Usquert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sampo
3
Sampo
Περιστροφική σβάρνα, cst3417203
23795 Weede/OT Söhren, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.891 €
με 19% ΦΠΑ
4.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland NGH 101 ADVANCE
4
Kverneland NGH 101 ADVANCE
Περιστροφική σβάρνα, cst3626806
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
11.880 €
με 20% ΦΠΑ
9.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Rotorkopeg + Reform Semo 99 zaaicombinatie
5
Lely Rotorkopeg + Reform Semo 99 zaaicombinatie
Περιστροφική σβάρνα, cst3391705
5460 AK Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.618 €
με 21% ΦΠΑ
2.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hankmo H-192
3
Hankmo H-192
Περιστροφική σβάρνα, cst3756199
23795 Weede/OT Söhren, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.80 m
13.031 €
με 19% ΦΠΑ
10.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CARRARO AGREGAT BRONA WIROWA 3M BDB TANIO RABE RAU
7
CARRARO AGREGAT BRONA WIROWA 3M BDB TANIO RABE RAU
Περιστροφική σβάρνα, cst3404882
67-320 Małomice, Πολωνία
1.284 €

Δείτε αγγελία
Kuhn HR 6004 DRC
3
Kuhn HR 6004 DRC
Περιστροφική σβάρνα, cst3767912
55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
30.000 €
με 20% ΦΠΑ
25.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn HR 4004 DMPK
3
Kuhn HR 4004 DMPK
Περιστροφική σβάρνα, cst3704034
55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
14.400 €
με 20% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Béchamatic 3202 BG V16-4M
3
Béchamatic 3202 BG V16-4M
Περιστροφική σβάρνα, cst3704059
55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
9.600 €
με 20% ΦΠΑ
8.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken ZIRKON 7S 300
5
Lemken ZIRKON 7S 300
Περιστροφική σβάρνα, cst3767257
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.680 €
με 20% ΦΠΑ
3.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely 300 / 33
5
Lely 300 / 33
Περιστροφική σβάρνα, cst3767253
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.800 €
με 20% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Remac MX300 / Nordsten zaaicombinatie
6
Remac MX300 / Nordsten zaaicombinatie
Περιστροφική σβάρνα, cst3571518
5460 AK Veghel, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.865 €
με 21% ΦΠΑ
6.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 75