Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιστροφική σβάρνα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Τύπος δίσκου

Μεταχειρισμένα Περιστροφική σβάρνα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιστροφική σβάρνα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Vogel & Noot
4
Vogel & Noot
Περιστροφική σβάρνα, cst3506225
48-250 Głogówek, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.824 EUR

Δείτε αγγελία
Kuhn HR3001D
8
ΝΈΑ Kuhn HR3001D
Περιστροφική σβάρνα, cst3666637
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1991, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.560 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely 125-F
2
ΝΈΑ Lely 125-F
Περιστροφική σβάρνα, cst3664305
8313 AL Rutten, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.25 m
1.815 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn HR301M rotoreg
11
Kuhn HR301M rotoreg
Περιστροφική σβάρνα, cst3663218
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988
3.933 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken ZIRKON 10-350
7
Lemken ZIRKON 10-350
Περιστροφική σβάρνα, cst3662436
62136 LESTREM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.50 m
8.640 EUR
με 20% ΦΠΑ
7.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio DM4000
8
Maschio DM4000
Περιστροφική σβάρνα, cst3661431
PE12 8SQ SPALDING, Μεγ. Βρετανία
4.184 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kuhn HRB 301
Περιστροφική σβάρνα, cst3660897
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.280 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Brona wirnikowa  z wałem gumowym 3,0 m, Power harrow with rubber roller, Kreiselegge mit einer Gummiwalze
2
Bomet Brona wirnikowa z wałem gumowym 3,0 m, Power harrow with rubber roller, Kreiselegge mit einer Gummiwalze
Περιστροφική σβάρνα, cst3650893
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
10.763 EUR
με 23% ΦΠΑ
8.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Brona wirnikowa z wałem gumowym 4,0 m, Power harrow with rubber roller, Kreiselegge mit einer Gummiwalze
2
Bomet Brona wirnikowa z wałem gumowym 4,0 m, Power harrow with rubber roller, Kreiselegge mit einer Gummiwalze
Περιστροφική σβάρνα, cst3650891
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
13.069 EUR
με 23% ΦΠΑ
10.625 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Brona wirnikowa 2 m z wałem rurowym, Power harrow with tubular roller, Kreiselegge mit einer Rohrwalze
2
Bomet Brona wirnikowa 2 m z wałem rurowym, Power harrow with tubular roller, Kreiselegge mit einer Rohrwalze
Περιστροφική σβάρνα, cst3646826
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
7.304 EUR
με 23% ΦΠΑ
5.938 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Brona wirnikowa 2,5 m z wałem rurowym, Power harrow with tubular roller, Kreiselegge mit einer Rohrwalze
2
Bomet Brona wirnikowa 2,5 m z wałem rurowym, Power harrow with tubular roller, Kreiselegge mit einer Rohrwalze
Περιστροφική σβάρνα, cst3646824
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
8.456 EUR
με 23% ΦΠΑ
6.875 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Brona wirnikowa 3 m z wałem rurowym, Power harrow with tubular roller, Kreiselegge mit einer Rohrwalze
2
Bomet Brona wirnikowa 3 m z wałem rurowym, Power harrow with tubular roller, Kreiselegge mit einer Rohrwalze
Περιστροφική σβάρνα, cst3646823
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.302 EUR
με 23% ΦΠΑ
7.563 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Brona wirnikowa 3,5 m z wałem rurowym, Power harrow with tubular roller, Kreiselegge mit einer Rohrwalze
2
Bomet Brona wirnikowa 3,5 m z wałem rurowym, Power harrow with tubular roller, Kreiselegge mit einer Rohrwalze
Περιστροφική σβάρνα, cst3646822
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.50 m
10.109 EUR
με 23% ΦΠΑ
8.219 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Brona wirnikowa 4 m z wałem rurowym, Power harrow with tubular roller, Kreiselegge mit einer Rohrwalze
2
Bomet Brona wirnikowa 4 m z wałem rurowym, Power harrow with tubular roller, Kreiselegge mit einer Rohrwalze
Περιστροφική σβάρνα, cst3646821
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
10.956 EUR
με 23% ΦΠΑ
8.907 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Brona wirnikowa 4 m z wałem strunowym, Power harrow with string roller, Kreiselegge mit einer Krümmlerwalze
2
Bomet Brona wirnikowa 4 m z wałem strunowym, Power harrow with string roller, Kreiselegge mit einer Krümmlerwalze
Περιστροφική σβάρνα, cst3646820
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
10.956 EUR
με 23% ΦΠΑ
8.907 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Brona wirnikowa 2 m z wałem strunowym, Power harrow with string roller, Kreiselegge mit einer Krümmlerwalze
2
Bomet Brona wirnikowa 2 m z wałem strunowym, Power harrow with string roller, Kreiselegge mit einer Krümmlerwalze
Περιστροφική σβάρνα, cst3646819
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
7.304 EUR
με 23% ΦΠΑ
5.938 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Brona wirnikowa 2,5 m z wałem strunowym, Power harrow with string roller, Kreiselegge mit einer Krümmlerwalze
2
Bomet Brona wirnikowa 2,5 m z wałem strunowym, Power harrow with string roller, Kreiselegge mit einer Krümmlerwalze
Περιστροφική σβάρνα, cst3646818
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
8.456 EUR
με 23% ΦΠΑ
6.875 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Brona wirnikowa 3,0 m z wałem strunowym, Power harrow with string roller, Kreiselegge mit einer Krümmlerwalze
2
Bomet Brona wirnikowa 3,0 m z wałem strunowym, Power harrow with string roller, Kreiselegge mit einer Krümmlerwalze
Περιστροφική σβάρνα, cst3646817
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.302 EUR
με 23% ΦΠΑ
7.563 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Brona wirnikowa 3,5 m z wałem strunowym, Power harrow with string roller, Kreiselegge mit einer Krümmlerwalze
2
Bomet Brona wirnikowa 3,5 m z wałem strunowym, Power harrow with string roller, Kreiselegge mit einer Krümmlerwalze
Περιστροφική σβάρνα, cst3646816
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.50 m
10.109 EUR
με 23% ΦΠΑ
8.219 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Brona wirnikowa 4,0 m z wałem packera, Power harrow with packer roller, Kreiselegge mit einer Packerwalze
2
Bomet Brona wirnikowa 4,0 m z wałem packera, Power harrow with packer roller, Kreiselegge mit einer Packerwalze
Περιστροφική σβάρνα, cst3646815
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
12.300 EUR
με 23% ΦΠΑ
10.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Brona wirnikowa 2,0 m z wałem packera, Power harrow with packer roller, Kreiselegge mit einer Packerwalze
2
Bomet Brona wirnikowa 2,0 m z wałem packera, Power harrow with packer roller, Kreiselegge mit einer Packerwalze
Περιστροφική σβάρνα, cst3646814
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
8.072 EUR
με 23% ΦΠΑ
6.563 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Brona wirnikowa 2,5 m z wałem packera, Power harrow with packer roller, Kreiselegge mit einer Packerwalze
2
Bomet Brona wirnikowa 2,5 m z wałem packera, Power harrow with packer roller, Kreiselegge mit einer Packerwalze
Περιστροφική σβάρνα, cst3646813
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
9.302 EUR
με 23% ΦΠΑ
7.563 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Brona wirnikowa 3,0 m z wałem packera, Power harrow with packer roller, Kreiselegge mit einer Packerwalze
2
Bomet Brona wirnikowa 3,0 m z wałem packera, Power harrow with packer roller, Kreiselegge mit einer Packerwalze
Περιστροφική σβάρνα, cst3646812
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
10.301 EUR
με 23% ΦΠΑ
8.375 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Brona wirnikowa 3,5 m z wałem packera, Power harrow with packer roller, Kreiselegge mit einer Packerwalze
2
Bomet Brona wirnikowa 3,5 m z wałem packera, Power harrow with packer roller, Kreiselegge mit einer Packerwalze
Περιστροφική σβάρνα, cst3646811
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.50 m
11.301 EUR
με 23% ΦΠΑ
9.188 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn HR3004D
3
Kuhn HR3004D
Περιστροφική σβάρνα, cst3641656
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
19.080 EUR
με 20% ΦΠΑ
15.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn MAXI PACKER
Kuhn MAXI PACKER
Περιστροφική σβάρνα, cst3641657
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.480 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 76