Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περιστροφική σβάρνα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Περιστροφική σβάρνα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περιστροφική σβάρνα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kuhn Amazone Maschio Lemken Baarck
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Hisarlar Kreiselegge 2m/Power harrow/Grada rotativa/Brona aktywna/ Активная борона 2 м
6
Hisarlar Kreiselegge 2m/Power harrow/Grada rotativa/Brona aktywna/ Активная борона 2 м
Περιστροφική σβάρνα, 4740550 4740550
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος δίσκου: Απλό
4.869,15 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 Kurzscheibenegge Neu Scheibenegge mit 510mm Teller
8
Kurzscheibenegge Neu Scheibenegge mit 510mm Teller
Περιστροφική σβάρνα, 3820091 3820091
  64-308 Jabłonna, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
749 €
Δείτε αγγελία
Maschio Presto
7
Maschio Presto
Περιστροφική σβάρνα, 4828361 4828361
  34497 Korbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
5.882,35 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claydon Terrastar
Βίντεο
2
Claydon Terrastar
Περιστροφική σβάρνα, 3488916 3488916
  59075 Hamm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Ημερομηνία εγγραφής: 30.06.2016, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Διάμετρος δίσκου: 45 mm, Τύπος: Οποιασδήποτε μορφής, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone KE 403
7
Amazone KE 403
Περιστροφική σβάρνα, 4840638 4840638
  86170 NEUVILLE DE POITOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
6.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone KE 4000 Super
7
Amazone KE 4000 Super
Περιστροφική σβάρνα, 4895064 4895064
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone Ke 4000 Super
5
Amazone Ke 4000 Super
Περιστροφική σβάρνα, 4895063 4895063
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BOMET Kreiselegge FAGROS Kreiselegge 3,0m TOP ANGEBOT!!!
5
BOMET Kreiselegge FAGROS Kreiselegge 3,0m TOP ANGEBOT!!!
Περιστροφική σβάρνα, 4834056 4834056
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.800 €
logo
Δείτε αγγελία
BOMET Kreiselegge/ Rotor impeller/ Brona Wirnikowa U227/1,3 m
8
BOMET Kreiselegge/ Rotor impeller/ Brona Wirnikowa U227/1,3 m
Περιστροφική σβάρνα, 4091811 4091811
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.948,63 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Baarck Sirrius
3
Baarck Sirrius
Περιστροφική σβάρνα, 4093534 4093534
  23795 Weede/OT Söhren, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Baarck Sirrius 6000-3
6
Baarck Sirrius 6000-3
Περιστροφική σβάρνα, 4157515 4157515
  23795 Weede/OT Söhren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
18.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JASKOT BOMET Kreiselegge ORION mit Rohrwalze/Krümmlerwalze
8
JASKOT BOMET Kreiselegge ORION mit Rohrwalze/Krümmlerwalze
Περιστροφική σβάρνα, 4124053 4124053
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
6.720 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone KE 302
7
Amazone KE 302
Περιστροφική σβάρνα, 4473923 4473923
  86170 NEUVILLE DE POITOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken ZIRKON 10/400
4
Lemken ZIRKON 10/400
Περιστροφική σβάρνα, 4692309 4692309
  62136 LESTREM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
7.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HRB 303 D
4
Kuhn HRB 303 D
Περιστροφική σβάρνα, 4892649 4892649
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sulky HR 4000.22
8
Sulky HR 4000.22
Περιστροφική σβάρνα, 4882367 4882367
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
17.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken ZIRKON 10/450
10
Lemken ZIRKON 10/450
Περιστροφική σβάρνα, 4718993 4718993
  LA6 1DX Carnforth, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
8.244,24 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely TERRA 300 25
4
Lely TERRA 300 25
Περιστροφική σβάρνα, 4766531 4766531
  62136 LESTREM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio DC 3000
9
Maschio DC 3000
Περιστροφική σβάρνα, 4895086 4895086
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.941,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TerrAnovA 3 METRES
5
TerrAnovA 3 METRES
Περιστροφική σβάρνα, 4875950 4875950
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio orso 3000
3
Maschio orso 3000
Περιστροφική σβάρνα, 4585091 4585091
  24290 MONTIGNAC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn HRB 403 D
6
Kuhn HRB 403 D
Περιστροφική σβάρνα, 4473908 4473908
  86170 NEUVILLE DE POITOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
5.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HRB 303 D
9
Kuhn HRB 303 D
Περιστροφική σβάρνα, 3726399 3726399
  33775 Versmold, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio CONDOR SC 2.8METRE ROTOR TILLER
6
Maschio CONDOR SC 2.8METRE ROTOR TILLER
Περιστροφική σβάρνα, 4867434 4867434
  Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Promodis P3 180
4
Promodis P3 180
Περιστροφική σβάρνα, 4802001 4802001
  68210 DANNEMARIE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 80