Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συμπιεστές εδάφους
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Συμπιεστές εδάφους

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συμπιεστές εδάφους στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Lemken Rabe Kverneland Brix Kerner
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lemken VARIOPACK 110   WEP 90,Krümelwalze
6
Lemken VARIOPACK 110 WEP 90,Krümelwalze
Συμπιεστές εδάφους, 4763007 4763007
  29643 Neuenkirchen / Grauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brix 800
4
Brix 800
Συμπιεστές εδάφους, 4689961 4689961
  25551 Lockstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Διάμετρος: 800.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
400 €
Δείτε αγγελία
Meyer LFP 16
16
Meyer LFP 16
Συμπιεστές εδάφους, 4722793 4722793
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.05 m, Διάμετρος: 90.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BM Maschinenbau
-13%
4
BM Maschinenbau
Συμπιεστές εδάφους, 4725941 4725941
  48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 400.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
1.650 €
1.900 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Quivogne RPD 300 --SONDERPREIS--Doppel-Wellscheiben Frontpacker, Ackerwalze mit Lenkbock--
12
Quivogne RPD 300 --SONDERPREIS--Doppel-Wellscheiben Frontpacker, Ackerwalze mit Lenkbock--
Συμπιεστές εδάφους, 4717577 4717577
  59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 510.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Quivogne RPD 300 Doppel-Wellscheiben Frontpacker, Ackerwalze mit Lenkbock--
20
Quivogne RPD 300 Doppel-Wellscheiben Frontpacker, Ackerwalze mit Lenkbock--
Συμπιεστές εδάφους, 4717559 4717559
  59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 510.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
4.705,88 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Münsterland
8
Münsterland
Συμπιεστές εδάφους, 4803965 4803965
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Διάμετρος: 700.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
630,25 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Tigges UPN 900 - 250
6
Tigges UPN 900 - 250
Συμπιεστές εδάφους, 4806204 4806204
  19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Λοιπά
2.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Expom Progress
5
Expom Progress
Συμπιεστές εδάφους, 4837925 4837925
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 700.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
3.590 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BM Maschinenbau Frontpacker 6m Crosskillringe "Lemken" ,Planierschiene
6
BM Maschinenbau Frontpacker 6m Crosskillringe "Lemken" ,Planierschiene
Συμπιεστές εδάφους, 4844233 4844233
  48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος: 460.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
5.700 €
5.840,34 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau
3
ΝΈΑ Bremer Maschinenbau
Συμπιεστές εδάφους, 4852515 4852515
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 515.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
4.150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Niemeyer FP 3000
7
ΝΈΑ Niemeyer FP 3000
Συμπιεστές εδάφους, 4852513 4852513
  49152 Bad Essen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
2.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe UPE 900/10
7
Rabe UPE 900/10
Συμπιεστές εδάφους, 4830767 4830767
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
950 €
Δείτε αγγελία
Expom Terra 1
5
Expom Terra 1
Συμπιεστές εδάφους, 4838449 4838449
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος: 560.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
7.730 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl Profilwalze 3,00m
3
Fliegl Profilwalze 3,00m
Συμπιεστές εδάφους, 4821487 4821487
  35119 Rosenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 570.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
6.179 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Niemeyer WP-E-13
7
Niemeyer WP-E-13
Συμπιεστές εδάφους, 4788298 4788298
  27446 Selsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
7.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Niemeyer WP-E-11
8
Niemeyer WP-E-11
Συμπιεστές εδάφους, 4788283 4788283
  27446 Selsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
6.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland FP 300/19-70
7
Kverneland FP 300/19-70
Συμπιεστές εδάφους, 4792303 4792303
  75382 Althengstett, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 700.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
3.193,28 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
edma24 Frontpacker mit Geweltescheibenwalze und Packerwalze Frontdisk 3m,4m Cambridgewalze, Crosskilwalze
11
edma24 Frontpacker mit Geweltescheibenwalze und Packerwalze Frontdisk 3m,4m Cambridgewalze, Crosskilwalze
Συμπιεστές εδάφους, 4750975 4750975
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 520.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
3.799 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland WP/6/190/10-90
5
Kverneland WP/6/190/10-90
Συμπιεστές εδάφους, 4750114 4750114
  29525 Hansen, Γερμανία
Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 1.90 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Brix Twin Pack 300
3
Brix Twin Pack 300
Συμπιεστές εδάφους, 4427030 4427030
  35410 Hungen-Langd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 560.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
5.210,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau Polygonringwalze
5
Bremer Maschinenbau Polygonringwalze
Συμπιεστές εδάφους, 4438161 4438161
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος: 450.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
10.685 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Güttler 30-56
Βίντεο
7
Güttler 30-56
Συμπιεστές εδάφους, 4417992 4417992
  5000 Namur, Βέλγιο
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 56.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kerner KERNER Frontpacker FPcw 6530
3
Kerner KERNER Frontpacker FPcw 6530
Συμπιεστές εδάφους, 4315592 4315592
  85229 Markt Indersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 650.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau Polygonringwalze
4
Bremer Maschinenbau Polygonringwalze
Συμπιεστές εδάφους, 4437769 4437769
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 550.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
6.550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 756