Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συμπιεστές εδάφους
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Συμπιεστές εδάφους

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συμπιεστές εδάφους στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Expom Frontpacker Terra
14
Expom Frontpacker Terra
Συμπιεστές εδάφους, 3905059
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Διάμετρος: 560.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
8.366 €
με 19% ΦΠΑ
7.030 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tigges UP 20
5
Tigges UP 20
Συμπιεστές εδάφους, 3892715
27333 Schweringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 700.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
2.800 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BM Maschinenbau FP30-L-900geb-MS für leichte Böden
3
BM Maschinenbau FP30-L-900geb-MS für leichte Böden
Συμπιεστές εδάφους, 3907492
48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
3.500 €
με 19% ΦΠΑ
2.941 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Niemeyer WP-E-13
9
Niemeyer WP-E-13
Συμπιεστές εδάφους, 3859718
27446 Selsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
9.401 €
με 19% ΦΠΑ
7.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Niemeyer WP-E-11
7
Niemeyer WP-E-11
Συμπιεστές εδάφους, 3859717
27446 Selsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
8.866 €
με 19% ΦΠΑ
7.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Expom Progres
17
Expom Progres
Συμπιεστές εδάφους, 3906859
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 700.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
3.879 €
με 19% ΦΠΑ
3.260 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Niemeyer WP-E-13
8
Niemeyer WP-E-13
Συμπιεστές εδάφους, 3835070
27446 Selsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
8.985 €
με 19% ΦΠΑ
7.550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agrolift Frontpacker, Frontwalze
6
Agrolift Frontpacker, Frontwalze
Συμπιεστές εδάφους, 3923206
55481 Hecken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 600.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
2.737 €
3.558 €

με 19% ΦΠΑ
2.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
edma24 Frontpacker Aragon 3m 2,5m und 4m auch erhältlich
16
edma24 Frontpacker Aragon 3m 2,5m und 4m auch erhältlich
Συμπιεστές εδάφους, 3929900
74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 530.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
4.759 €
με 19% ΦΠΑ
3.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agripol Frontdisc
8
Agripol Frontdisc
Συμπιεστές εδάφους, 3686887
86480 Waltenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 560.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
3.590 €
με 19% ΦΠΑ
3.017 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BM Maschinenbau FP30-S-NR550geb-MS
3
BM Maschinenbau FP30-S-NR550geb-MS
Συμπιεστές εδάφους, 3661188
48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 550.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
2.200 €
με 19% ΦΠΑ
1.849 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DA Landtechnik Dragon Front 3m Frontpacker
Βίντεο
11
DA Landtechnik Dragon Front 3m Frontpacker
Συμπιεστές εδάφους, 3656532
32351 Stemwede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 520.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
MANDAM STAR TANDEM 3.0
6
MANDAM STAR TANDEM 3.0
Συμπιεστές εδάφους, 3535865
59387 Ascheberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 550.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
6.497 €
με 19% ΦΠΑ
5.460 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BM Maschinenbau FP-30-L-900
3
BM Maschinenbau FP-30-L-900
Συμπιεστές εδάφους, 3566977
48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
3.815 €
4.785 €

με 19% ΦΠΑ
3.206 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau
3
Bremer Maschinenbau
Συμπιεστές εδάφους, 3551594
31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος: 0.55 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
10.424 €
με 19% ΦΠΑ
8.760 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch Messerwalze Joker 8 RT
7
Horsch Messerwalze Joker 8 RT
Συμπιεστές εδάφους, 3773835
8450 Hammel, Δανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Διάμετρος: 300.00 mm, Λοιπά
10.078 €

Δείτε αγγελία
Agripol Tuzo 3 m Keilringwalze Trapezringwalze Frontpacker
7
Agripol Tuzo 3 m Keilringwalze Trapezringwalze Frontpacker
Συμπιεστές εδάφους, 3701830
91555 Feuchtwangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
3.490 €
με 19% ΦΠΑ
2.933 € καθαρά
Δείτε αγγελία
edma24 Frontpacker Aragon 3m  2,5m und 2,7m auch erhältlich
6
edma24 Frontpacker Aragon 3m 2,5m und 2,7m auch erhältlich
Συμπιεστές εδάφους, 3529917
74423 Obersontheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 530.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
4.759 €
με 19% ΦΠΑ
3.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Brix TwinnPack 300
5
Brix TwinnPack 300
Συμπιεστές εδάφους, 3707670
35410 Hungen-Langd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 550.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
8.990 €
με 19% ΦΠΑ
7.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TIGGES NAU 730
4
TIGGES NAU 730
Συμπιεστές εδάφους, 3714894
4631 Krenglbach / Wels , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος: 700.00 mm, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
5.200 €
με 20% ΦΠΑ
4.333 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BM Maschinenbau Sandbodenpacker
3
BM Maschinenbau Sandbodenpacker
Συμπιεστές εδάφους, 3615698
48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 600.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
3.770 €
3.970 €

με 19% ΦΠΑ
3.168 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BM Maschinenbau FP30-S-700geb-MS
4
BM Maschinenbau FP30-S-700geb-MS
Συμπιεστές εδάφους, 3608213
48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 700.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
1.800 €
με 19% ΦΠΑ
1.513 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BM Maschinenbau FP30-M-700-MS
3
BM Maschinenbau FP30-M-700-MS
Συμπιεστές εδάφους, 3608152
48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 700.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
3.250 €
3.600 €

με 19% ΦΠΑ
2.731 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dal-Bo Levelflex 2008   300/80
6
Dal-Bo Levelflex 2008 300/80
Συμπιεστές εδάφους, 3664901
61206 Wöllstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 800.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
6.253 €
με 19% ΦΠΑ
5.255 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dal-Bo Levelflex 2008 S 20 Ringe
4
Dal-Bo Levelflex 2008 S 20 Ringe
Συμπιεστές εδάφους, 3600019
34633 Schorbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος: 800.00 mm, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 786