Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συμπιεστές εδάφους
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Συμπιεστές εδάφους

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συμπιεστές εδάφους στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
GTS
5
GTS
Συμπιεστές εδάφους, clt3619454
32469 Petershagen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m
410 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Einfachpacker, 14 Ringe, 900 mm , 2,55 m Arbeitsbreite, NEU
9
EURO-Jabelmann Einfachpacker, 14 Ringe, 900 mm , 2,55 m Arbeitsbreite, NEU
Συμπιεστές εδάφους, clt1450807
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.54 m, Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
5.081 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.270 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Einfach- Doppel- und Frontpacker,  NEU, 900 mm Ringe, verschiedene Arbeitsbreiten
20
EURO-Jabelmann Einfach- Doppel- und Frontpacker, NEU, 900 mm Ringe, verschiedene Arbeitsbreiten
Συμπιεστές εδάφους, clt1291118
49847 Itterbeck, Γερμανία
Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGROMASAR FRONT DISC
Βίντεο
19
AGROMASAR FRONT DISC
Συμπιεστές εδάφους, clt1924155
88-430 Janowiec Wielkopolski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
2.706 EUR
με 23% ΦΠΑ
2.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Einfachpacker, 10 Ringe, 900 mm, 1,82 m Arbeitsbreite, NEU
9
EURO-Jabelmann Einfachpacker, 10 Ringe, 900 mm, 1,82 m Arbeitsbreite, NEU
Συμπιεστές εδάφους, clt1220381
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.82 m, Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
4.159 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.495 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
VAEDERSTAD ROLLEX RX620
11
ΝΈΑ VAEDERSTAD ROLLEX RX620
Συμπιεστές εδάφους, clt3667298
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Λοιπά
7
ΝΈΑ
Συμπιεστές εδάφους, clt3667282
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Λοιπά
6
ΝΈΑ
Συμπιεστές εδάφους, clt3667279
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
BvL
6
ΝΈΑ BvL
Συμπιεστές εδάφους, clt3667281
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Tigges UP900 N-250
9
ΝΈΑ Tigges UP900 N-250
Συμπιεστές εδάφους, clt3667280
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Niemeyer WP-E-90
7
ΝΈΑ Niemeyer WP-E-90
Συμπιεστές εδάφους, clt3667148
48480 Spelle, Γερμανία
Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
1.993 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.675 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Lemken Vario Pack 180
Συμπιεστές εδάφους, clt3666567
65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Διάμετρος: 90.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
800 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Tigges DOPPELPACKER
Συμπιεστές εδάφους, clt3666182
32791 Lage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kverneland REIFENPACKER
Συμπιεστές εδάφους, clt3666172
32791 Lage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986
2.142 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
He-Va Tip-Roller 630
10
ΝΈΑ He-Va Tip-Roller 630
Συμπιεστές εδάφους, clt3665660
92262 Schwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.30 m
6.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.462 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ TECHMAGRI TASSE AVANT
Συμπιεστές εδάφους, clt3665603
08360 CHATEAU PORCIEN, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Dal-Bo Levelflex 2008   300/80
6
ΝΈΑ Dal-Bo Levelflex 2008 300/80
Συμπιεστές εδάφους, clt3664901
61206 Wöllstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 800.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
6.253 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.255 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Variopack 110 WDP 90
3
Lemken Variopack 110 WDP 90
Συμπιεστές εδάφους, clt3664704
03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.153 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.490 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rabe UPE 900/10
6
Rabe UPE 900/10
Συμπιεστές εδάφους, clt3664516
28876 Oyten, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
1.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland PACKOMAT 2000S
3
Kverneland PACKOMAT 2000S
Συμπιεστές εδάφους, clt3664386
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
10.948 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken variopack 70-150
7
Lemken variopack 70-150
Συμπιεστές εδάφους, clt3664356
6021 SB Budel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Διάμετρος: 700.00 mm, Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
2.118 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά
6
Συμπιεστές εδάφους, clt3664207
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Λοιπά
6
Συμπιεστές εδάφους, clt3664206
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Λοιπά
6
Συμπιεστές εδάφους, clt3664205
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Dal-Bo
6
Dal-Bo
Συμπιεστές εδάφους, clt3664204
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Kotte Frontpacker
2
Kotte Frontpacker
Συμπιεστές εδάφους, clt3663577
49328 Melle, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.45 m, Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
1.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige / Other Packer 11/900
Συμπιεστές εδάφους, clt3662618
49377 Langförden, Γερμανία
Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
3.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.941 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Vario Pack 110 mit Nachläufer
5
Lemken Vario Pack 110 mit Nachläufer
Συμπιεστές εδάφους, clt3662520
30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 90.00 mm, Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
3.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
3.162 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
He-Va
4
He-Va
Συμπιεστές εδάφους, clt3662426
4709 PH Nispen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Διάμετρος: 90.00 mm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lemken Variopack 110
6
Lemken Variopack 110
Συμπιεστές εδάφους, clt3662423
4709 PH Nispen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 1.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 723