Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συμπιεστές εδάφους
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Συμπιεστές εδάφους

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συμπιεστές εδάφους στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Lemken Kverneland Rabe Caterpillar Brix
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Horsch Messerwalze
7
Horsch Messerwalze
Συμπιεστές εδάφους, 3773835 3773835
  8450 Hammel, Δανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Διάμετρος: 300.00 mm, Τύπος: Λοιπά
10.039 €
Δείτε αγγελία
Dal-Bo Levelflex 2008 S 20 Ringe
4
Dal-Bo Levelflex 2008 S 20 Ringe
Συμπιεστές εδάφους, 3600019 3600019
  34633 Schorbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 800.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Tigges Frontpacker, Tigges Frontpacker NAU 730
4
Tigges Frontpacker, Tigges Frontpacker NAU 730
Συμπιεστές εδάφους, 3714894 3714894
  4631 Krenglbach / Wels , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 700.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
4.333 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Titzmann Frontpacker FP 1200 Titzmann
6
Titzmann Frontpacker FP 1200 Titzmann
Συμπιεστές εδάφους, 4935423 4935423
  48249 Dülmen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
813,01 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BM Maschinenbau Frontpacker 3m 900 Ringe für schwere und trockene Böden
4
BM Maschinenbau Frontpacker 3m 900 Ringe für schwere und trockene Böden
Συμπιεστές εδάφους, 4932374 4932374
  48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
2.900 €
2.941,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evers Hack
13
Evers Hack
Συμπιεστές εδάφους, 4932267 4932267
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 4.40 m, Διάμετρος: 700.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Expom Progres
5
ΝΈΑ Expom Progres
Συμπιεστές εδάφους, 4942943 4942943
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 700.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
3.590 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Zagroda Progres 3,0 / 900
5
ΝΈΑ Zagroda Progres 3,0 / 900
Συμπιεστές εδάφους, 4946490 4946490
  57612 Kroppach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
2.731,09 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BM Maschinenbau Frontpacker 3m 700mm  Ringe  H Speiche
5
BM Maschinenbau Frontpacker 3m 700mm Ringe H Speiche
Συμπιεστές εδάφους, 4938069 4938069
  48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 700.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
2.500 €
2.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BM Maschinenbau Frontpacker Ø900 FP30-L-900geb-MS
6
BM Maschinenbau Frontpacker Ø900 FP30-L-900geb-MS
Συμπιεστές εδάφους, 4044902 4044902
  48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
2.900 €
2.933 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Volmer FP 300
3
Volmer FP 300
Συμπιεστές εδάφους, 4021469 4021469
  46399 Bocholt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
4.870 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann V12/900
5
EURO-Jabelmann V12/900
Συμπιεστές εδάφους, 3400607 3400607
  29451 Dannenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 2.18 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
3.529 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DPM Frontpacker Aragon 3m 2,5m und 4m auch erhältlich
16
DPM Frontpacker Aragon 3m 2,5m und 4m auch erhältlich
Συμπιεστές εδάφους, 3423263 3423263
  51469 Bergisch Gladbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 530.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
3.999 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann V15/900, Doppelpacker, 3-Punkt,
15
EURO-Jabelmann V15/900, Doppelpacker, 3-Punkt,
Συμπιεστές εδάφους, 3421552 3421552
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.98 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
3.162 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
GRS Vorenpakker cambridge rol 3.0m meelopend gestuurd front
3
GRS Vorenpakker cambridge rol 3.0m meelopend gestuurd front
Συμπιεστές εδάφους, 3372788 3372788
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 600.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Meyer WP 16/4 N
17
Meyer WP 16/4 N
Συμπιεστές εδάφους, 3445810 3445810
  49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.05 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
7.167 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meyer WP 13/4 N
20
Meyer WP 13/4 N
Συμπιεστές εδάφους, 3445672 3445672
  49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.48 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
6.514 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meyer WP 12/4 N
20
Meyer WP 12/4 N
Συμπιεστές εδάφους, 3445641 3445641
  49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.26 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
6.323 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meyer LFP 16/4
14
Meyer LFP 16/4
Συμπιεστές εδάφους, 3444523 3444523
  49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.05 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
5.728 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meyer DWP17
14
Meyer DWP17
Συμπιεστές εδάφους, 3447513 3447513
  49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.55 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
7.501 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meyer WP 11/4 N
19
Meyer WP 11/4 N
Συμπιεστές εδάφους, 3445628 3445628
  49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.06 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
5.981 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meyer DWP 16
18
Meyer DWP 16
Συμπιεστές εδάφους, 3446018 3446018
  49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
7.366 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meyer WP 18/4 N
13
Meyer WP 18/4 N
Συμπιεστές εδάφους, 3445965 3445965
  49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.41 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
7.651 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meyer WP 17/4 N
16
Meyer WP 17/4 N
Συμπιεστές εδάφους, 3445959 3445959
  49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.25 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
7.378 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meyer WP 15/4 N
21
Meyer WP 15/4 N
Συμπιεστές εδάφους, 3445782 3445782
  49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.86 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
6.964 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 757