Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συνδυασμοί σπορείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Rolmako U 684 - 5,0 H / Finanzierung, Leasing, Mietkauf
Βίντεο
14
Rolmako U 684 - 5,0 H / Finanzierung, Leasing, Mietkauf
Συνδυασμοί σπορείων, ckt2947495
34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Συνδυασμοί σπορείων
17.077 €
με 19% ΦΠΑ
14.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD Saatbeetkombination 2,5 m; 2,7 m; 3,0 m; 3,5 m; 4,0 m NEU
7
MD Saatbeetkombination 2,5 m; 2,7 m; 3,0 m; 3,5 m; 4,0 m NEU
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3471660
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
2.379 €
με 19% ΦΠΑ
1.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako U 684 - 4,0 H / Finanzierung, Leasing, Mietkauf
Βίντεο
12
Rolmako U 684 - 4,0 H / Finanzierung, Leasing, Mietkauf
Συνδυασμοί σπορείων, ckt2947492
34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Συνδυασμοί σπορείων
14.221 €
με 19% ΦΠΑ
11.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Saatbeetkombination TOP ANGEBOT!
18
Saatbeetkombination TOP ANGEBOT!
Συνδυασμοί σπορείων, ckt2625741
64-200 Niałek Wielki / Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Λοιπά
2.049 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako U 382 - 6,0 H / Finanzierung, Leasing, Mietkauf
Βίντεο
17
Rolmako U 382 - 6,0 H / Finanzierung, Leasing, Mietkauf
Συνδυασμοί σπορείων, ckt2946589
34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Συνδυασμοί σπορείων
9.818 €
με 19% ΦΠΑ
8.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland I Drill Pro  NGS 301
8
Kverneland I Drill Pro NGS 301
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3728463
89-110 Smielin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Καλλιεργητής ίχνους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με έκκεντρα
11.155 €

Δείτε αγγελία
Metal-Fach Saatbeetkombination Scheibenegge Kruk U710  6,0 m
13
Metal-Fach Saatbeetkombination Scheibenegge Kruk U710 6,0 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3688196
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίχαλα με ελατήρια, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Λοιπά
18.386 €
με 19% ΦΠΑ
15.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Fach  Saatbettkombination mit Scheibenegge Kruk U710/1 4,5 m
9
Metal-Fach Saatbettkombination mit Scheibenegge Kruk U710/1 4,5 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3688188
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίχαλα με ελατήρια, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Συνδυασμοί σπορείων, Λοιπά
16.017 €
με 19% ΦΠΑ
13.460 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Quivogne KINZINGER VR61
8
Quivogne KINZINGER VR61
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3686852
97239 Aub-Burgerroth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2017, Πλάτος εργασίας: 6.10 m, Συνδυασμοί σπορείων, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Agro Factory I Saatbettkombination Caro 6,0 m
9
Agro Factory I Saatbettkombination Caro 6,0 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3704474
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Λοιπά
5.296 €
με 19% ΦΠΑ
4.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro Factory I Saatbettkombination Caro 5,6 m
9
Agro Factory I Saatbettkombination Caro 5,6 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3704465
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 5.60 m, Συνδυασμοί σπορείων, Λοιπά
5.149 €
με 19% ΦΠΑ
4.327 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro Factory I Saatbettkombination Caro 5.1 m
9
Agro Factory I Saatbettkombination Caro 5.1 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3704444
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Καλλιεργητής ίχνους, Σύστημα αναδίπλωσης, Δίχαλα με ελατήρια, Πλάτος εργασίας: 5.10 m, Συνδυασμοί σπορείων, Λοιπά
4.765 €
με 19% ΦΠΑ
4.004 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro Factory I Saatbettkombination Caro 4,9 m
9
Agro Factory I Saatbettkombination Caro 4,9 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3704382
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Καλλιεργητής ίχνους, Σύστημα αναδίπλωσης, Δίχαλα με ελατήρια, Πλάτος εργασίας: 4.90 m, Συνδυασμοί σπορείων, Λοιπά
4.190 €
με 19% ΦΠΑ
3.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rolex Federzinken-Saatbettkombination Terra 3 m
5
Rolex Federzinken-Saatbettkombination Terra 3 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3712919
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Δίχαλα με ελατήρια, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
2.681 €
με 19% ΦΠΑ
2.253 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Siewnik agregat uprawowo siewny 4m amazone vogel&noot Master
5
Vogel & Noot Siewnik agregat uprawowo siewny 4m amazone vogel&noot Master
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3706052
74-304 Nowogródek Pomorski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με έκκεντρα
9.014 €

Δείτε αγγελία
Rolex Scheiben-Saatbettkombination TAURUS 3 m
5
Rolex Scheiben-Saatbettkombination TAURUS 3 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3715140
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
4.501 €
με 19% ΦΠΑ
3.782 € καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH Kurzscheibenegge  2,7 m
11
ΝΈΑ INTER-TECH Kurzscheibenegge 2,7 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3772572
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.746 €
με 19% ΦΠΑ
3.148 € καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH Kurzscheibenegge  2,5 m
11
ΝΈΑ INTER-TECH Kurzscheibenegge 2,5 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3772557
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.625 €
με 19% ΦΠΑ
3.046 € καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH schwere Scheibenegge 3,0 m
12
ΝΈΑ INTER-TECH schwere Scheibenegge 3,0 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3772417
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σύντομος συνδυασμός, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
5.635 €
με 19% ΦΠΑ
4.735 € καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH schwere Zinkenegge 3,2 m
7
ΝΈΑ INTER-TECH schwere Zinkenegge 3,2 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3772678
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Συνδυασμοί σπορείων, Λοιπά
762 €
με 19% ΦΠΑ
640 € καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH Kurzscheibenegge  4,0 m
11
ΝΈΑ INTER-TECH Kurzscheibenegge 4,0 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3772643
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
5.513 €
με 19% ΦΠΑ
4.633 € καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH Kurzscheibenegge 3,0 m
11
ΝΈΑ INTER-TECH Kurzscheibenegge 3,0 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3772602
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
4.021 €
με 19% ΦΠΑ
3.379 € καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH Saatbettkombination mit Federzinken 4,0 m
11
ΝΈΑ INTER-TECH Saatbettkombination mit Federzinken 4,0 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3772883
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίχαλα με ελατήρια, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.228 €
με 19% ΦΠΑ
2.713 € καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH Saatbettkombination mit Federzinken  3,0 m
11
ΝΈΑ INTER-TECH Saatbettkombination mit Federzinken 3,0 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3772873
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίχαλα με ελατήρια, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
2.467 €
με 19% ΦΠΑ
2.073 € καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH Saatbettkombination mit Federzinken  2,7 m
11
ΝΈΑ INTER-TECH Saatbettkombination mit Federzinken 2,7 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3772860
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίχαλα με ελατήρια, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
2.406 €
με 19% ΦΠΑ
2.022 € καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH Saatbettkombination  mit Federzinken 2,5 m
11
ΝΈΑ INTER-TECH Saatbettkombination mit Federzinken 2,5 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3772847
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίχαλα με ελατήρια, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
2.285 €
με 19% ΦΠΑ
1.920 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bednar Swifter SN 4000
4
Bednar Swifter SN 4000
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3609539
88377 Riedhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Δίχαλο σε σχήμα ποδιού χήνας, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με έκκεντρα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kerner Multicracker MC 500
10
Kerner Multicracker MC 500
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3515383
52399 Merzenich , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα αναδίπλωσης, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
11.500 €
με 19% ΦΠΑ
9.664 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Expom Lech
8
Expom Lech
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3429974
79199 Kirchzarten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Καλλιεργητής ίχνους, Σύστημα αναδίπλωσης, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2017, Πλάτος εργασίας: 4.25 m, Συνδυασμοί σπορείων
5.474 €
με 19% ΦΠΑ
4.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland SiloWolff KK/300/DNW
7
Kverneland SiloWolff KK/300/DNW
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3452423
5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Δίχαλα με ελατήρια, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Οδοντωτός κύλινδρος
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 568