Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συνδυασμοί σπορείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
MD Rol-Ex Taurus SCHEIBEN-SAATBETTKOMBINATION* *4,0M
4
ΝΈΑ MD Rol-Ex Taurus SCHEIBEN-SAATBETTKOMBINATION* *4,0M
Συνδυασμοί σπορείων, 4724274 4724274
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Σύντομος συνδυασμός, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
5.340 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Rol-Ex Taurus SCHEIBEN-SAATBETTKOMBINATION* 3,0M
4
ΝΈΑ MD Rol-Ex Taurus SCHEIBEN-SAATBETTKOMBINATION* 3,0M
Συνδυασμοί σπορείων, 4724265 4724265
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σύντομος συνδυασμός, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.720 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Rol-Ex Taurus Scheiben-Saatbettkombination*2,7M*
3
ΝΈΑ MD Rol-Ex Taurus Scheiben-Saatbettkombination*2,7M*
Συνδυασμοί σπορείων, 4724261 4724261
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Συνδυασμοί σπορείων
3.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD Rol/ex GERÄTEKOMBINATION**5,0m-5,6m
2
ΝΈΑ MD Rol/ex GERÄTEKOMBINATION**5,0m-5,6m
Συνδυασμοί σπορείων, 4724075 4724075
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Συνδυασμοί σπορείων
4.910 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD Rol/ex GERÄTEKOMBINATION**4,2m
2
ΝΈΑ MD Rol/ex GERÄTEKOMBINATION**4,2m
Συνδυασμοί σπορείων, 4724069 4724069
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Συνδυασμοί σπορείων
3.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau OUV360
3
ΝΈΑ Rau OUV360
Συνδυασμοί σπορείων, 4723793 4723793
  09217 Burgstädt, Γερμανία
Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Καλλιεργητής ίχνους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.60 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
900 €
Δείτε αγγελία
Unia Ceres L 3 P
4
ΝΈΑ Unia Ceres L 3 P
Συνδυασμοί σπορείων, 4722760 4722760
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συνδυασμοί σπορείων
4.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Korund 8/600 MAR
4
ΝΈΑ Lemken Korund 8/600 MAR
Συνδυασμοί σπορείων, 4722653 4722653
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Συνδυασμοί σπορείων
15.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
N/A
7
ΝΈΑ N/A
Συνδυασμοί σπορείων, 4722456 4722456
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux REPLIABLE
10
ΝΈΑ Religieux REPLIABLE
Συνδυασμοί σπορείων, 4722455 4722455
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux HAV
4
ΝΈΑ Religieux HAV
Συνδυασμοί σπορείων, 4722454 4722454
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
1.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux PORTE
5
ΝΈΑ Religieux PORTE
Συνδυασμοί σπορείων, 4722453 4722453
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
420 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux
6
ΝΈΑ Religieux
Συνδυασμοί σπορείων, 4722452 4722452
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
850 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux PORTE
9
ΝΈΑ Religieux PORTE
Συνδυασμοί σπορείων, 4722451 4722451
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux PORTE
6
ΝΈΑ Religieux PORTE
Συνδυασμοί σπορείων, 4722450 4722450
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 7.00 m
1.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux PORTE
6
ΝΈΑ Religieux PORTE
Συνδυασμοί σπορείων, 4722449 4722449
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
450 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux PORTE
5
ΝΈΑ Religieux PORTE
Συνδυασμοί σπορείων, 4722448 4722448
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
400 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux PORTE
7
ΝΈΑ Religieux PORTE
Συνδυασμοί σπορείων, 4722447 4722447
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1980, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 LAME RABEWERK PL270
8
ΝΈΑ LAME RABEWERK PL270
Συνδυασμοί σπορείων, 4722438 4722438
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
1.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saatbeetkombination TOP ANGEBOT! Saatbeetkombination 3,20m TOP ANGEBOT!
12
ΝΈΑ Saatbeetkombination TOP ANGEBOT! Saatbeetkombination 3,20m TOP ANGEBOT!
Συνδυασμοί σπορείων, 4722238 4722238
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.20 m
2.049 €
logo
Δείτε αγγελία
Unia Max
4
ΝΈΑ Unia Max
Συνδυασμοί σπορείων, 4722008 4722008
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Συνδυασμοί σπορείων
13.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lely 22/3M
3
ΝΈΑ Lely 22/3M
Συνδυασμοί σπορείων, 4721804 4721804
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.469,03 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde 3,5 METRES
5
Kongskilde 3,5 METRES
Συνδυασμοί σπορείων, 4720195 4720195
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Συνδυασμοί σπορείων
900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau Sicam 4.20 M
5
Rau Sicam 4.20 M
Συνδυασμοί σπορείων, 4720193 4720193
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Συνδυασμοί σπορείων
1.450 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland TLC 510 F
3
Kverneland TLC 510 F
Συνδυασμοί σπορείων, 4720186 4720186
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.10 m, Συνδυασμοί σπορείων
9.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 592