Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συνδυασμοί σπορείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Lemken Rau Rabe Amazone Kuhn
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Regent
5
Regent
Συνδυασμοί σπορείων, 4867585 4867585
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Δίχαλα με ελατήρια, Σύνδεσμος, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σύντομος συνδυασμός, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
1.180 €
Δείτε αγγελία
Becker
4
Becker
Συνδυασμοί σπορείων, 4812649 4812649
  97280 Remlingen, Γερμανία
Δίχαλα με ελατήρια, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Επιπεδωτήρας με οδοντωτό ελατήριο
600 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad NZA 600 Aggressive
6
Väderstad NZA 600 Aggressive
Συνδυασμοί σπορείων, 4866111 4866111
  23968 Groß Walmstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Λοιπά
20.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland
20
Kverneland
Συνδυασμοί σπορείων, 4865752 4865752
  19246 Kölzin, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.80 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evers Konik GK-3
4
Evers Konik GK-3
Συνδυασμοί σπορείων, 4884247 4884247
  7602 KL Almelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Landstal Saatbettkombination AS m. Ferderzinken u. Hitch 3 m
6
Landstal Saatbettkombination AS m. Ferderzinken u. Hitch 3 m
Συνδυασμοί σπορείων, 4892022 4892022
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύνδεσμος, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
2.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Kongskilde
12
Maschio Kongskilde
Συνδυασμοί σπορείων, 4892913 4892913
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Κύλινδρος με έκκεντρα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Jar-Met schwere Zinkenegge m. hydraul. klappbarem Rahmen 5 m
10
Jar-Met schwere Zinkenegge m. hydraul. klappbarem Rahmen 5 m
Συνδυασμοί σπορείων, 4890115 4890115
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Λοιπά, Βοηθητικό: Λοιπά
1.365 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jar-Met Zinkeneggen 3m, 4m, 5m
9
Jar-Met Zinkeneggen 3m, 4m, 5m
Συνδυασμοί σπορείων, 4890100 4890100
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Λοιπά, Βοηθητικό: Λοιπά
700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Awemak schwere Saatbettkombination 5 m
8
Awemak schwere Saatbettkombination 5 m
Συνδυασμοί σπορείων, 4894030 4894030
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Δίχαλο σε σχήμα ποδιού χήνας, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Λοιπά
5.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
POM Sigma S30 Saatbettkombi Rohrstabwalze Flachstabwalze
8
POM Sigma S30 Saatbettkombi Rohrstabwalze Flachstabwalze
Συνδυασμοί σπορείων, 4878145 4878145
  34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύνδεσμος, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
2.016,81 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Federzinken-Saatbettkombination Terra 3 m
5
MC-AGRI Federzinken-Saatbettkombination Terra 3 m
Συνδυασμοί σπορείων, 4853158 4853158
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
2.225 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Sturmvogel
16
Rabe Sturmvogel
Συνδυασμοί σπορείων, 4853142 4853142
  47669 Wachtendonk, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Καλλιεργητής ίχνους, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 19.10.2006, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, ...
6.950 €
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Saatbettkombination Caro 6,0 m
7
MC-AGRI Saatbettkombination Caro 6,0 m
Συνδυασμοί σπορείων, 4844365 4844365
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Λοιπά
4.880 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Saatbettkombination Caro 5,6 m
7
MC-AGRI Saatbettkombination Caro 5,6 m
Συνδυασμοί σπορείων, 4844342 4844342
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δίχαλα με ελατήρια, Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 5.60 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Λοιπά
4.625 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Saatbettkombination Caro 5.1 m
7
MC-AGRI Saatbettkombination Caro 5.1 m
Συνδυασμοί σπορείων, 4844301 4844301
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 5.10 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Λοιπά
4.275 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Scheiben-Saatbettkombination TAURUS 3 m
10
MC-AGRI Scheiben-Saatbettkombination TAURUS 3 m
Συνδυασμοί σπορείων, 4853278 4853278
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.725 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Franquet synchrosem
4
Franquet synchrosem
Συνδυασμοί σπορείων, 4709361 4709361
  4871 ED Etten-Leur, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Δίχαλα με ελατήρια, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Κύλινδρος τραπεζοειδών δίσκων
5.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Rol-Ex Taurus SCHEIBEN-SAATBETTKOMBINATION* *4,0M keine Lemken Horsch
4
MD Rol-Ex Taurus SCHEIBEN-SAATBETTKOMBINATION* *4,0M keine Lemken Horsch
Συνδυασμοί σπορείων, 4724274 4724274
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Τύπος: Σύντομος συνδυασμός, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
5.340 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Rol-Ex Taurus SCHEIBEN-SAATBETTKOMBINATION* 3,0M keine Lemken Horsch
4
MD Rol-Ex Taurus SCHEIBEN-SAATBETTKOMBINATION* 3,0M keine Lemken Horsch
Συνδυασμοί σπορείων, 4724265 4724265
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σύντομος συνδυασμός, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.446 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolex Scheiben SAATBEETKOBINATION TERRA/CULTIVATOR TERRA 3 m
3
Rolex Scheiben SAATBEETKOBINATION TERRA/CULTIVATOR TERRA 3 m
Συνδυασμοί σπορείων, 4701599 4701599
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
2.026,93 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rolex SONDERANGEBOT Grubber 2,2 m+Cover crop seeder/SPECIAL OFFER Cultivator 2,2m+Spreader/OFERTA ESPECIAL Cultivador 2,2m+Sembradora neumática de pratenses/OFERTA SPECJALNA Agregat podorywkowy 2,2m+Siewnik poplonów
8
Rolex SONDERANGEBOT Grubber 2,2 m+Cover crop seeder/SPECIAL OFFER Cultivator 2,2m+Spreader/OFERTA ESPECIAL Cultivador 2,2m+Sembradora neumática de pratenses/OFERTA SPECJALNA Agregat podorywkowy 2,2m+Siewnik poplonów
Συνδυασμοί σπορείων, 4756357 4756357
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.270,50 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rolmako U382
4
Rolmako U382
Συνδυασμοί σπορείων, 4760298 4760298
  6195 Imbringen, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Λοιπά
7.200 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolex SONDERANGEBOT Scheibenegge 3m/SPECIAL OFFER Disc harrow 3 m+Cover crop seeder/OFERTA ESPECIAL Grada rápida 3 m+Sembradora neumática de pratenses/OFERTA SPECJALNA Brona talerzowa 3 m+Siewnik poplonów
7
Rolex SONDERANGEBOT Scheibenegge 3m/SPECIAL OFFER Disc harrow 3 m+Cover crop seeder/OFERTA ESPECIAL Grada rápida 3 m+Sembradora neumática de pratenses/OFERTA SPECJALNA Brona talerzowa 3 m+Siewnik poplonów
Συνδυασμοί σπορείων, 4756609 4756609
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Λοιπά
4.721,60 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Expom Lech mit verstärkten Zinken + Gänsefußschare
10
Expom Lech mit verstärkten Zinken + Gänsefußschare
Συνδυασμοί σπορείων, 4760770 4760770
  25764 Wesselburener Deichhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Δίχαλο σε σχήμα ποδιού χήνας, Καλλιεργητής ίχνους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.60 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Λοιπά
7.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 608