Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συνδυασμοί σπορείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Lemken Pöttinger Amazone Einböck Kverneland Rau Rabe Dal-Bo
Lemken Kompaktor S400
7
ΝΈΑ Lemken Kompaktor S400
Συνδυασμοί σπορείων, 5414875 5414875
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kongskilde PORTE ARRIERE
6
ΝΈΑ Kongskilde PORTE ARRIERE
Συνδυασμοί σπορείων, 5414427 5414427
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
450  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Ebra PORTE
6
ΝΈΑ Ebra PORTE
Συνδυασμοί σπορείων, 5414424 5414424
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
600  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kongskilde VF 13
8
ΝΈΑ Kongskilde VF 13
Συνδυασμοί σπορείων, 5414425 5414425
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
3.500  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Techmagri 5 METRES
4
ΝΈΑ Techmagri 5 METRES
Συνδυασμοί σπορείων, 5414362 5414362
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 6.30 m
2.900  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Unia Kombi
4
ΝΈΑ Unia Kombi
Συνδυασμοί σπορείων, 5414288 5414288
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Δίχαλα με ελατήρια, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Οδοντωτός περιστρεφόμενος κύλινδρος
3.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Unia Viking L
5
ΝΈΑ Unia Viking L
Συνδυασμοί σπορείων, 5414257 5414257
  25764 Wesselburener-Deichhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.30 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Güttler Super Maxx BIO
ΝΈΑ Güttler Super Maxx BIO
Συνδυασμοί σπορείων, 5413633 5413633
  73230 Kirchheim/Teck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Güttler GreenManager
4
ΝΈΑ Güttler GreenManager
Συνδυασμοί σπορείων, 5413632 5413632
  73230 Kirchheim/Teck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige/Other FEDERZINKENEGGE
Συνδυασμοί σπορείων, 5413628 5413628
  33034 Brakel, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Lemken Koralle 3,30m
6
ΝΈΑ Lemken Koralle 3,30m
Συνδυασμοί σπορείων, 5412522 5412522
  90768 Fürth, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.30 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
1.302,52  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fortschritt Eggenfelder mit Rahmen
6
ΝΈΑ Fortschritt Eggenfelder mit Rahmen
Συνδυασμοί σπορείων, 5412093 5412093
  17291 Prenzlau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
250  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Unia Max
4
ΝΈΑ Unia Max
Συνδυασμοί σπορείων, 5411793 5411793
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
13.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Unia Viking LH
4
Unia Viking LH
Συνδυασμοί σπορείων, 5409706 5409706
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Δίχαλο σε σχήμα ποδιού χήνας, Πλάτος εργασίας: 6.80 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
10.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Farmet Kompaktomat 600
6
Farmet Kompaktomat 600
Συνδυασμοί σπορείων, 5409233 5409233
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
15.995  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Pöttinger LION 303.12 CLASSIC
Συνδυασμοί σπορείων, 5408739 5408739
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
10.176,99  €
εξ. 13% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hand-made 6 METRES
5
Hand-made 6 METRES
Συνδυασμοί σπορείων, 5408165 5408165
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
800  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Expom Lech 5,6 m
15
Expom Lech 5,6 m
Συνδυασμοί σπορείων, 5406940 5406940
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 5.60 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
4.159,66  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Expom Lech
6
Expom Lech
Συνδυασμοί σπορείων, 5406276 5406276
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Σύστημα αναδίπλωσης, Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 4.90 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
6.490  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Expom Wektor
6
Expom Wektor
Συνδυασμοί σπορείων, 5405758 5405758
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
10.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
SBN FZE 600 RSW
Συνδυασμοί σπορείων, 5405160 5405160
  32791 Lage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kuhn Optimer 7503
4
Kuhn Optimer 7503
Συνδυασμοί σπορείων, 5404440 5404440
  8940 RANDERS, Δανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Dalbo AXL 44
3
Dalbo AXL 44
Συνδυασμοί σπορείων, 5404436 5404436
  8940 RANDERS SV, Δανία
Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
8.713  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Rau Unbekannt
4
Rau Unbekannt
Συνδυασμοί σπορείων, 5402579 5402579
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.30 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
Δημοπρασία
auction
Στείλτε email
Feraboli DT 500
11
Feraboli DT 500
Συνδυασμοί σπορείων, 5402133 5402133
  25030 ORZIVECCHI, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 1999, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
5.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 576