Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συνδυασμοί σπορείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Bestagro Agro-Tom Saatbettkombination kompakt 4,5m Hydraulisch klappbar BEST PRODUKT 2015
Βίντεο
7
Bestagro Agro-Tom Saatbettkombination kompakt 4,5m Hydraulisch klappbar BEST PRODUKT 2015
Συνδυασμοί σπορείων, ckt2778586
59-900 Zgorzelec (02826 Görlitz - 5 km), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Καλλιεργητής ίχνους, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Δίχαλο σε σχήμα ποδιού χήνας, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
8.199 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako U 659 - 2,5 / Finanzierung, Leasing, Mietkauf
Βίντεο
9
Rolmako U 659 - 2,5 / Finanzierung, Leasing, Mietkauf
Συνδυασμοί σπορείων, ckt2946569
34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Σύντομος συνδυασμός
3.213 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Top-Agro Heavy-Duty www.top-agro.de NEW 2016 Schwerzinkenegge 8,5m 8 FELDER mit Planierschine JOHN DEERE
Βίντεο
12
Top-Agro Heavy-Duty www.top-agro.de NEW 2016 Schwerzinkenegge 8,5m 8 FELDER mit Planierschine JOHN DEERE
Συνδυασμοί σπορείων, ckt2899981
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 8.50 m
4.100 EUR
4.999 EUR


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako U 382 - 3,0 / Finanzierung, Leasing, Mietkauf
Βίντεο
13
Rolmako U 382 - 3,0 / Finanzierung, Leasing, Mietkauf
Συνδυασμοί σπορείων, ckt2946579
34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συνδυασμοί σπορείων
4.344 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BM Maschinenbau ETR700    FRÜHKAUF -5%
4
BM Maschinenbau ETR700 FRÜHKAUF -5%
Συνδυασμοί σπορείων, ckt1830819
48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Λοιπά
5.896 EUR
6.109 EUR

με 19% ΦΠΑ
4.955 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Religieux
9
ΝΈΑ Religieux
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3666638
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
600 EUR
με 20% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Quivogne HVS 630
7
ΝΈΑ Quivogne HVS 630
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3666639
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.30 m
8.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
7.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Religieux BGL
10
ΝΈΑ Religieux BGL
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3666632
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 9.00 m
10.560 EUR
με 20% ΦΠΑ
8.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kverneland 3M
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3666402
3910 Zwettl, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.980 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.752 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SCHREIBER KOBINATION 3,3M
3
ΝΈΑ SCHREIBER KOBINATION 3,3M
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3666399
2100 Korneuburg, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.30 m
850 EUR
με 20% ΦΠΑ
708 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rau Unimat OU 44
5
ΝΈΑ Rau Unimat OU 44
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3665675
84152 Mengkofen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.40 m
790 EUR
με 19% ΦΠΑ
664 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro-Factory U 601/5-4,2
8
ΝΈΑ Agro-Factory U 601/5-4,2
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3664944
61206 Wöllstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Συνδυασμοί σπορείων
4.808 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.040 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro-Factory U 601/5-5,1
7
ΝΈΑ Agro-Factory U 601/5-5,1
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3664936
61206 Wöllstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 5.10 m, Συνδυασμοί σπορείων
5.902 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.960 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH schwere Zinkenegge 9,0 m
8
ΝΈΑ INTER-TECH schwere Zinkenegge 9,0 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3664719
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Λοιπά
3.368 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.830 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH schwere Zinkenegge 7,5 m
8
ΝΈΑ INTER-TECH schwere Zinkenegge 7,5 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3664709
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Λοιπά
2.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH schwere Zinkenegge 5,3 m
9
ΝΈΑ INTER-TECH schwere Zinkenegge 5,3 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3664693
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.30 m
1.416 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.190 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH schwere Zinkenegge 3,2 m
7
ΝΈΑ INTER-TECH schwere Zinkenegge 3,2 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3664683
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.20 m
714 EUR
με 19% ΦΠΑ
600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH Kurzscheibenegge  4,0 m
11
ΝΈΑ INTER-TECH Kurzscheibenegge 4,0 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3664669
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
5.236 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH Kurzscheibenegge 3,0 m
11
ΝΈΑ INTER-TECH Kurzscheibenegge 3,0 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3664619
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.749 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH Kurzscheibenegge  2,7 m
11
ΝΈΑ INTER-TECH Kurzscheibenegge 2,7 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3664368
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Συνδυασμοί σπορείων, Οδοντωτός κύλινδρος
3.487 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.930 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH Kurzscheibenegge  2,5 m
11
ΝΈΑ INTER-TECH Kurzscheibenegge 2,5 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3664081
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Συνδυασμοί σπορείων, Οδοντωτός κύλινδρος
3.368 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.830 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
INTER-TECH schwere Scheibenegge 3,0 m
12
ΝΈΑ INTER-TECH schwere Scheibenegge 3,0 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3664067
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, Σύντομος συνδυασμός
5.236 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
VOGEL UND NOOT S-560
8
ΝΈΑ VOGEL UND NOOT S-560
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3664024
3350 Haag, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001, Δίχαλα με ελατήρια, Πλάτος εργασίας: 5.60 m
4.990 EUR
με 13% ΦΠΑ
4.416 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely 250-20
5
ΝΈΑ Lely 250-20
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3664022
3350 Haag, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m
1.690 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.496 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger VITASEM 302+KUHN HRB302D
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3663972
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
17.500 EUR
με 13% ΦΠΑ
15.487 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Unbekannt
6
Unbekannt
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3663369
83129 Höslwang, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.90 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με έκκεντρα
700 EUR

Δείτε αγγελία
Lemken Kompaktor S400
13
Lemken Kompaktor S400
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3661204
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Συνδυασμοί σπορείων
8.925 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Tigges SAATBEETKOMBINATION
4
Tigges SAATBEETKOMBINATION
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3659938
48653 Coesfeld, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lemken Koralle 2,30 m
6
Lemken Koralle 2,30 m
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3658390
77974 Kürzell, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Συνδυασμοί σπορείων
1.131 EUR
με 19% ΦΠΑ
950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely TERRA 20/250
6
Lely TERRA 20/250
Συνδυασμοί σπορείων, ckt3656371
4320 Perg, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 561