Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συνδυασμοί σπορείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Lemken Rabe Rau Amazone Einböck Dal-Bo Pöttinger Kuhn
Einböck Extrem
6
ΝΈΑ Einböck Extrem
Συνδυασμοί σπορείων, 5146292 5146292
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.80 m
9.371,68 €
εξ. 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler FEDERZAHNEGGE PRIVATVK
9
ΝΈΑ Hatzenbichler FEDERZAHNEGGE PRIVATVK
Συνδυασμοί σπορείων, 5146224 5146224
  2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Δίχαλα με ελατήρια, Πλάτος εργασίας: 12.00 m
6.637,17 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone KE 3001/ CATAYA 3000 SPECIAL
18
ΝΈΑ Amazone KE 3001/ CATAYA 3000 SPECIAL
Συνδυασμοί σπορείων, 5145852 5145852
  27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
Rabe RKZ 500
2
ΝΈΑ Rabe RKZ 500
Συνδυασμοί σπορείων, 5145428 5145428
  97348 Willanzheim, Γερμανία
Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
1.080 €
Δείτε αγγελία
Lemken Kompaktor 600 KU
5
ΝΈΑ Lemken Kompaktor 600 KU
Συνδυασμοί σπορείων, 5144968 5144968
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Guilbart SRINTER PA
9
ΝΈΑ Guilbart SRINTER PA
Συνδυασμοί σπορείων, 5144577 5144577
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 5.10 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ AU
7
ΝΈΑ AGRO-MASZ AU
Συνδυασμοί σπορείων, 5144237 5144237
  27211 Bassum, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken ZIRKON 7/300S
6
ΝΈΑ Lemken ZIRKON 7/300S
Συνδυασμοί σπορείων, 5144163 5144163
  4650 Lambach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.150,44 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landsberg CULTIVATOR 3M
9
ΝΈΑ Landsberg CULTIVATOR 3M
Συνδυασμοί σπορείων, 5144141 5144141
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
699,12 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Schwer Saatbettkombination BOMET 2.5 m-4,0m
5
ΝΈΑ MD Schwer Saatbettkombination BOMET 2.5 m-4,0m
Συνδυασμοί σπορείων, 5143531 5143531
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
3.145 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Knoche KH 330-390
5
ΝΈΑ Knoche KH 330-390
Συνδυασμοί σπορείων, 5142907 5142907
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 3.30 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
630,25 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tigges SBK06
3
Tigges SBK06
Συνδυασμοί σπορείων, 5142251 5142251
  33181 Bad Wünnenberg-Haaren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Τύπος: Σύντομος συνδυασμός
4.500 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Tigges SBK 6000 Walze kein Kompaktor 6m
7
Tigges SBK 6000 Walze kein Kompaktor 6m
Συνδυασμοί σπορείων, 5142126 5142126
  31177 Harsum, Γερμανία
Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Καλλιεργητής ίχνους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Σύντομος συνδυασμός, Βοηθητικό: Κύλινδρος με έκκεντρα
5.499 €
Δείτε αγγελία
ASH-MF ASH 8 R
8
ASH-MF ASH 8 R
Συνδυασμοί σπορείων, 5141607 5141607
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Καλλιεργητής ίχνους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
VSS-agro FB3000
2
VSS-agro FB3000
Συνδυασμοί σπορείων, 5141606 5141606
  9960 Assenede, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
6.750 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Klimza Ackeregge 6,0 mH
7
Klimza Ackeregge 6,0 mH
Συνδυασμοί σπορείων, 5141386 5141386
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
4.320 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux COMDOR 5000
9
Religieux COMDOR 5000
Συνδυασμοί σπορείων, 5141249 5141249
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Religieux COMDOR CR 6000H
10
Religieux COMDOR CR 6000H
Συνδυασμοί σπορείων, 5141248 5141248
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Religieux COMDOR KR 5000H
10
Religieux COMDOR KR 5000H
Συνδυασμοί σπορείων, 5141247 5141247
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Religieux COMDOR LINE R12/50
2
Religieux COMDOR LINE R12/50
Συνδυασμοί σπορείων, 5141246 5141246
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 5.40 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Religieux BGL
7
Religieux BGL
Συνδυασμοί σπορείων, 5141215 5141215
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Religieux BGL
4
Religieux BGL
Συνδυασμοί σπορείων, 5141216 5141216
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Religieux HAV
6
Religieux HAV
Συνδυασμοί σπορείων, 5141217 5141217
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Religieux BGL
7
Religieux BGL
Συνδυασμοί σπορείων, 5141189 5141189
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Farmet K400NS Kompaktor Leichtgrubber
8
Farmet K400NS Kompaktor Leichtgrubber
Συνδυασμοί σπορείων, 5135081 5135081
  48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Δίχαλο σε σχήμα ποδιού χήνας, Καλλιεργητής ίχνους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
13.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 604