Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συνδυασμοί σπορείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Techmagri ACTIFLEX 120
9
ΝΈΑ Techmagri ACTIFLEX 120
Συνδυασμοί σπορείων, 4369854
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 12.00 m
10.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux HAV 4M
6
ΝΈΑ Religieux HAV 4M
Συνδυασμοί σπορείων, 4369853
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
3.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux BGL
6
ΝΈΑ Religieux BGL
Συνδυασμοί σπορείων, 4369852
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
8.400 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux BGL
7
ΝΈΑ Religieux BGL
Συνδυασμοί σπορείων, 4369849
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
11.380 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cramer Favorit 520 Saatbettkombination
9
ΝΈΑ Cramer Favorit 520 Saatbettkombination
Συνδυασμοί σπορείων, 4369600
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Presto 300
10
ΝΈΑ Maschio Presto 300
Συνδυασμοί σπορείων, 4368989
  77815 Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.319 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kverneland CTD 800 kw
Συνδυασμοί σπορείων, 4368846
  99869 Tüttleben, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGRISEM Vibrogerm
20
ΝΈΑ AGRISEM Vibrogerm
Συνδυασμοί σπορείων, 4367765
  29591 Römstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Δίχαλο σε σχήμα ποδιού χήνας, Καλλιεργητής ίχνους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με έκκεντρα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Religieux
8
ΝΈΑ Religieux
Συνδυασμοί σπορείων, 4367292
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.050 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker Saatbettkombination 3,60 m Ratiomat SKF
4
ΝΈΑ Becker Saatbettkombination 3,60 m Ratiomat SKF
Συνδυασμοί σπορείων, 4367265
  27442 Gnarrenburg-Kuhstedt, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 3.60 m, Συνδυασμοί σπορείων
714 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Accord
13
Kverneland Accord
Συνδυασμοί σπορείων, 4364140
  97941 Tauberbischofsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συνδυασμοί σπορείων
9.485 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schreiber 4,40m
4
Schreiber 4,40m
Συνδυασμοί σπορείων, 4362612
  2130 Mistelbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.40 m
1.947 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HR 6003DR
5
Kuhn HR 6003DR
Συνδυασμοί σπορείων, 4362606
  7503 Großpetersdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
24.917 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HRB 402/ AMOZONE D8-40E
Kuhn HRB 402/ AMOZONE D8-40E
Συνδυασμοί σπορείων, 4362594
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
10.619 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kuhn HRB 402 / AMAZONE D8-40E
Συνδυασμοί σπορείων, 4362593
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
10.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau Kompaktomat
5
Bremer Maschinenbau Kompaktomat
Συνδυασμοί σπορείων, 4362462
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Δίχαλο σε σχήμα ποδιού χήνας, Καλλιεργητής ίχνους, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 11.10.2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με έκκεντρα
7.550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot 2,5 M
4
Vogel & Noot 2,5 M
Συνδυασμοί σπορείων, 4361864
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m
3.717 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux BGL
7
Religieux BGL
Συνδυασμοί σπορείων, 4361005
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Franquet VIBROMIX 5M
3
Franquet VIBROMIX 5M
Συνδυασμοί σπορείων, 4360969
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
11.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Franquet SYNCHROSPIRE
2
Franquet SYNCHROSPIRE
Συνδυασμοί σπορείων, 4360917
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio DC-CLASSIC 3000 / DAMA 300 24 COREX
5
Maschio DC-CLASSIC 3000 / DAMA 300 24 COREX
Συνδυασμοί σπορείων, 4360376
  26215 Wiefelstede-Spohle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Scheiben-Saatbettkombination TAURUS 3 m
10
MC-AGRI Scheiben-Saatbettkombination TAURUS 3 m
Συνδυασμοί σπορείων, 4360328
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.725 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Federzinken-Saatbettkombination Terra 3 m
5
MC-AGRI Federzinken-Saatbettkombination Terra 3 m
Συνδυασμοί σπορείων, 4360084
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
2.225 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FELDHERR 3 METER
FELDHERR 3 METER
Συνδυασμοί σπορείων, 4359312
  7312 Horitschon , Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
221 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Knoche DX6626H
5
Knoche DX6626H
Συνδυασμοί σπορείων, 4359307
  7312 Horitschon , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.407 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 590