Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συνδυασμοί σπορείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Saphir Saatbettkombination FineStar 605 F PROFI
7
ΝΈΑ Saphir Saatbettkombination FineStar 605 F PROFI
Συνδυασμοί σπορείων, 4274336
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 600.00 m
23.690 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux
6
ΝΈΑ Religieux
Συνδυασμοί σπορείων, 4274087
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 7.00 m
1.850 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux
8
ΝΈΑ Religieux
Συνδυασμοί σπορείων, 4274088
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.050 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Quivogne HV
9
ΝΈΑ Quivogne HV
Συνδυασμοί σπορείων, 4274089
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
3.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Kreiseleggen
3
ΝΈΑ Rabe Kreiseleggen
Συνδυασμοί σπορείων, 4273422
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.212 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tigges Proton 3000
7
ΝΈΑ Tigges Proton 3000
Συνδυασμοί σπορείων, 4272875
  52399 Merzenich - Golzheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Δίχαλα με ελατήρια, Καλλιεργητής ίχνους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συνδυασμοί σπορείων
3.388 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker
3
ΝΈΑ Becker
Συνδυασμοί σπορείων, 4272790
  37284 Waldkappel, Γερμανία
Δίχαλα με ελατήρια, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Λοιπά
450 €
Δείτε αγγελία
Kongskilde S2917
6
ΝΈΑ Kongskilde S2917
Συνδυασμοί σπορείων, 4272240
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.30 m
330 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Quivogne VR 61
10
ΝΈΑ Quivogne VR 61
Συνδυασμοί σπορείων, 4272238
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 5.50 m
2.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau PORTE
10
ΝΈΑ Rau PORTE
Συνδυασμοί σπορείων, 4272237
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.20 m
950 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau KOMBIMAT
9
ΝΈΑ Rau KOMBIMAT
Συνδυασμοί σπορείων, 4272236
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.40 m
1.150 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau UNIMAT
10
ΝΈΑ Rau UNIMAT
Συνδυασμοί σπορείων, 4272235
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.40 m
900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ebra PORTE
7
ΝΈΑ Ebra PORTE
Συνδυασμοί σπορείων, 4272231
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.10 m
1.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BBG Europak 6000
3
BBG Europak 6000
Συνδυασμοί σπορείων, 4271470
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Kompaktor K 450A
12
Lemken Kompaktor K 450A
Συνδυασμοί σπορείων, 4271228
  06849 Dessau, Γερμανία
Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Συνδυασμοί σπορείων
5.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Maschio Presto 300
Συνδυασμοί σπορείων, 4269632
  66869 Kusel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rau Ecomat 330
5
Rau Ecomat 330
Συνδυασμοί σπορείων, 4269170
  91593 Burgbernheim, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.30 m, Συνδυασμοί σπορείων
672 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Kreiseiegge Gabbiano 5000 HD SCM
6
Maschio Kreiseiegge Gabbiano 5000 HD SCM
Συνδυασμοί σπορείων, 4267781
  67598 Gundersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Knoche DRT 40H-CK
8
Knoche DRT 40H-CK
Συνδυασμοί σπορείων, 4266632
  34431 Marsberg-Meerhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Καλλιεργητής ίχνους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος με έκκεντρα
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Rau
Συνδυασμοί σπορείων, 4265935
  74532 Ilshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Συνδυασμοί σπορείων
768 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tigges Kurant
9
Tigges Kurant
Συνδυασμοί σπορείων, 4265065
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Συνδυασμοί σπορείων
18.487 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rau Unimat
4
Rau Unimat
Συνδυασμοί σπορείων, 4264977
  06429 Gerbitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Σύστημα αναδίπλωσης, Καλλιεργητής ίχνους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Σύντομος συνδυασμός, Λοιπά
750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brix DK 300 KURZKOMBINATION
6
Brix DK 300 KURZKOMBINATION
Συνδυασμοί σπορείων, 4263417
  25578 Daegeling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Συνδυασμοί σπορείων
1.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cramer 290
10
Cramer 290
Συνδυασμοί σπορείων, 4263084
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.90 m, Συνδυασμοί σπορείων
378 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Gigant 10/800 (Kompaktor)
10
Lemken Gigant 10/800 (Kompaktor)
Συνδυασμοί σπορείων, 4262974
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Δίχαλο σε σχήμα ποδιού χήνας, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Συνδυασμοί σπορείων, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
19.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 596