Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συνδυασμοί σπορείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Lemken Rau Rabe Amazone Pöttinger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Rau 6,10m
3
ΝΈΑ Rau 6,10m
Συνδυασμοί σπορείων, 4807792 4807792
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 6.10 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
5.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde 3,5 METRES
4
ΝΈΑ Kongskilde 3,5 METRES
Συνδυασμοί σπορείων, 4807736 4807736
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hand-made 6 METRES
3
ΝΈΑ Hand-made 6 METRES
Συνδυασμοί σπορείων, 4807692 4807692
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
1.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Steketee ST3255
5
ΝΈΑ Sonstige / Other Steketee ST3255
Συνδυασμοί σπορείων, 4807616 4807616
  Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
4.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken KORUND 8/600 LEMKEN
2
ΝΈΑ Lemken KORUND 8/600 LEMKEN
Συνδυασμοί σπορείων, 4806918 4806918
  86609 Donauwörth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
13.277 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sicma zaaimachine met rotorkopeg
10
ΝΈΑ Sicma zaaimachine met rotorkopeg
Συνδυασμοί σπορείων, 4806456 4806456
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Expom Lech
5
ΝΈΑ Expom Lech
Συνδυασμοί σπορείων, 4806282 4806282
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 4.90 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
6.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Expom Wicher
5
ΝΈΑ Expom Wicher
Συνδυασμοί σπορείων, 4806255 4806255
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
10.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rau
6
ΝΈΑ Rau
Συνδυασμοί σπορείων, 4806119 4806119
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux BGL
3
ΝΈΑ Religieux BGL
Συνδυασμοί σπορείων, 4806078 4806078
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
8.600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux BGL
8
ΝΈΑ Religieux BGL
Συνδυασμοί σπορείων, 4806066 4806066
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
3.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde S2917
6
ΝΈΑ Kongskilde S2917
Συνδυασμοί σπορείων, 4806030 4806030
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.30 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
330 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau PORTE
10
ΝΈΑ Rau PORTE
Συνδυασμοί σπορείων, 4806028 4806028
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
1.150 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dehondt PORTE
5
ΝΈΑ Dehondt PORTE
Συνδυασμοί σπορείων, 4806027 4806027
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
450 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau PORTE
8
ΝΈΑ Rau PORTE
Συνδυασμοί σπορείων, 4806029 4806029
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.40 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
650 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ebra PORTE
6
ΝΈΑ Ebra PORTE
Συνδυασμοί σπορείων, 4806026 4806026
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde PORTE
4
ΝΈΑ Kongskilde PORTE
Συνδυασμοί σπορείων, 4806024 4806024
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.30 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ebra PORTE
7
ΝΈΑ Ebra PORTE
Συνδυασμοί σπορείων, 4806025 4806025
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.10 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
1.100 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde VIBRO MASTER 2500
7
ΝΈΑ Kongskilde VIBRO MASTER 2500
Συνδυασμοί σπορείων, 4806022 4806022
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 6.50 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
8.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
IH PORTE
6
ΝΈΑ IH PORTE
Συνδυασμοί σπορείων, 4806023 4806023
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
380 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau KOMBIMAT
9
ΝΈΑ Rau KOMBIMAT
Συνδυασμοί σπορείων, 4806021 4806021
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.40 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe
ΝΈΑ Rabe
Συνδυασμοί σπορείων, 4805831 4805831
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.90 m, Τύπος: Λοιπά, Βοηθητικό: Επιπεδωτήρας με οδοντωτό ελατήριο
1.355,01 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Heger ACKEREGGE
7
ΝΈΑ Heger ACKEREGGE
Συνδυασμοί σπορείων, 4805464 4805464
  2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 3.60 m
208,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Expom Wektor
6
Expom Wektor
Συνδυασμοί σπορείων, 4804270 4804270
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Vibrogerm
5
AGRISEM Vibrogerm
Συνδυασμοί σπορείων, 4804248 4804248
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
31.310 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 593