Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συνδυασμοί σπορείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συνδυασμοί σπορείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lemken Gigant Kompaktor 8m
12
ΝΈΑ Lemken Gigant Kompaktor 8m
Συνδυασμοί σπορείων, 3936774
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Συνδυασμοί σπορείων
34.391 €
με 19% ΦΠΑ
28.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Saturn 3,40m
5
ΝΈΑ Sonstige / Other Saturn 3,40m
Συνδυασμοί σπορείων, 3936417
53881 Euskirchen, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 3.40 m, Συνδυασμοί σπορείων
655 €
με 19% ΦΠΑ
550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Knoche 3,3M KOMBINATION
4
ΝΈΑ Knoche 3,3M KOMBINATION
Συνδυασμοί σπορείων, 3935828
2100 Korneuburg, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.30 m
490 €
με 13% ΦΠΑ
434 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely 300-20
3
ΝΈΑ Lely 300-20
Συνδυασμοί σπορείων, 3935826
2100 Korneuburg, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.900 €
με 13% ΦΠΑ
2.566 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn HR 3004 D
Συνδυασμοί σπορείων, 3935800
8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013
10.500 €
με 20% ΦΠΑ
8.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rabe 2,80
6
ΝΈΑ Rabe 2,80
Συνδυασμοί σπορείων, 3935083
52245 Titz-Ameln, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Συνδυασμοί σπορείων
221 €
με 10.7% ΦΠΑ
200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 7.024 2
ΝΈΑ Sonstige / Other 7.024 2
Συνδυασμοί σπορείων, 3934890
91593 Burgbernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.60 m, Συνδυασμοί σπορείων
3.500 €
με 19% ΦΠΑ
2.941 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Landsberg 2,80m
Συνδυασμοί σπορείων, 3934517
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Συνδυασμοί σπορείων
400 €
με 19% ΦΠΑ
336 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rau AGR 3,25 m
5
ΝΈΑ Rau AGR 3,25 m
Συνδυασμοί σπορείων, 3934429
91593 Burgbernheim, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.25 m, Συνδυασμοί σπορείων
690 €
με 10.7% ΦΠΑ
623 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other FERABOLI KE 3 METER
4
ΝΈΑ Sonstige / Other FERABOLI KE 3 METER
Συνδυασμοί σπορείων, 3934167
94124 Büchlberg, Γερμανία
Συνδυασμοί σπορείων
6.900 €
με 10.7% ΦΠΑ
6.233 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler 8 M
5
ΝΈΑ Hatzenbichler 8 M
Συνδυασμοί σπορείων, 3933498
9020 Klagenfurt, Αυστρία
13.100 €
με 13% ΦΠΑ
11.593 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone Catros+ 5001-2
Συνδυασμοί σπορείων, 3933181
24629 Kisdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
17.900 €
με 19% ΦΠΑ
15.042 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf GREEN.RAKE combi 6m
ΝΈΑ Düvelsdorf GREEN.RAKE combi 6m
Συνδυασμοί σπορείων, 3933178
25524 Itzehoe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Farmet Kompaktomat K 1000 PS
8
Farmet Kompaktomat K 1000 PS
Συνδυασμοί σπορείων, 3932638
07422 Bad Blankenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Στρωτήρας, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Δίχαλο σε σχήμα ποδιού χήνας, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 9.85 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Dima
4
Dima
Συνδυασμοί σπορείων, 3932447
29482 Küsten, Γερμανία
Δίχαλα με ελατήρια, Καλλιεργητής ίχνους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Λοιπά, Επιπεδωτήρας με οδοντωτό ελατήριο
1.299 €
με 19% ΦΠΑ
1.092 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Väderstad NZA800
Väderstad NZA800
Συνδυασμοί σπορείων, 3932274
7970 Redsted M, Δανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BBG Europak 6000
2
BBG Europak 6000
Συνδυασμοί σπορείων, 3932171
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
10.651 €
με 19% ΦΠΑ
8.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Güttler DX 610-56 V SG m.DPT
7
Güttler DX 610-56 V SG m.DPT
Συνδυασμοί σπορείων, 3932104
03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
22.491 €
με 19% ΦΠΑ
18.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kongskilde SP 4000
4
Kongskilde SP 4000
Συνδυασμοί σπορείων, 3931922
03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
4.641 €
με 19% ΦΠΑ
3.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dal-Bo 600
6
Dal-Bo 600
Συνδυασμοί σπορείων, 3931917
03096 Burg, Γερμανία
Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
5.831 €
με 19% ΦΠΑ
4.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Vogel & Noot 4,4
Συνδυασμοί σπορείων, 3931546
3910 Zwettl, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 4.40 m
1.900 €
με 13% ΦΠΑ
1.681 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger 4 M
3
Pöttinger 4 M
Συνδυασμοί σπορείων, 3931532
2100 Korneuburg, Αυστρία
19.400 €
με 20% ΦΠΑ
16.167 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agri Farm EUROCULT 2/5M
6
Agri Farm EUROCULT 2/5M
Συνδυασμοί σπορείων, 3931487
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Δίχαλα με ελατήρια, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
9.900 €

Δείτε αγγελία
Sonstige/Other FEDERZINKENEGGE
2
Sonstige/Other FEDERZINKENEGGE
Συνδυασμοί σπορείων, 3931326
59609 Anröchte-Altengeseke, Γερμανία
417 €
με 19% ΦΠΑ
350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Saphir FineStar 500 Ecoline
6
Saphir FineStar 500 Ecoline
Συνδυασμοί σπορείων, 3931190
85435 Erding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 576