Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συσκευές επιπέδωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Συσκευές επιπέδωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συσκευές επιπέδωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Reitplatzplaner Reitbahnplaner Bahnplaner Planer NEU 150cm
8
VEMAC Reitplatzplaner Reitbahnplaner Bahnplaner Planer NEU 150cm
Συσκευές επιπέδωσης, cot2977661
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.50 m
590 EUR
με 19% ΦΠΑ
496 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fransgard GT-275 DKH
3
Fransgard GT-275 DKH
Συσκευές επιπέδωσης, cot3570550
53489 Sinzig , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.75 m
7.009 EUR
10.520 EUR

με 19% ΦΠΑ
5.890 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fransgard GT-275 HY
3
Fransgard GT-275 HY
Συσκευές επιπέδωσης, cot3570561
53489 Sinzig , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.75 m
3.094 EUR
4.879 EUR

με 19% ΦΠΑ
2.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Schneeschild / Planierschild, LSN 1500, NEU
9
EURO-Jabelmann Schneeschild / Planierschild, LSN 1500, NEU
Συσκευές επιπέδωσης, cot1415073
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m
2.356 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.980 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Landmaschinen Neuhaus Reitbahnplaner, Bahnplaner, Reitplatzplaner Equus 200
Βίντεο
4
Landmaschinen Neuhaus Reitbahnplaner, Bahnplaner, Reitplatzplaner Equus 200
Συσκευές επιπέδωσης, cot3433071
49497 Mettingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
2.489 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.092 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Yard Scraper
Other Yard Scraper
Συσκευές επιπέδωσης, cot3664479
WR136AS Malvern, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Wiedenmann THK 1,2
Wiedenmann THK 1,2
Συσκευές επιπέδωσης, cot3660750
6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.20 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mekos Kilverbak 2.80 m hydr.
4
Mekos Kilverbak 2.80 m hydr.
Συσκευές επιπέδωσης, cot3625390
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hommes Constructie maisschuif egalisatieschuif Maisflachschieber
9
Hommes Constructie maisschuif egalisatieschuif Maisflachschieber
Συσκευές επιπέδωσης, cot3620941
9561PK Ter Apel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.30 m
8.107 EUR
με 21% ΦΠΑ
6.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Harcon LB 2600 65 Levellerbak
Harcon LB 2600 65 Levellerbak
Συσκευές επιπέδωσης, cot3613167
6718 GK Ede, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.60 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Harcon DTECH Laser Machine Control D4000 en Topcon Machineontvanger
3
Harcon DTECH Laser Machine Control D4000 en Topcon Machineontvanger
Συσκευές επιπέδωσης, cot3613147
6718 GK Ede, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Harcon DTECH Laser Machine Control D4000 en Moba Machineontvanger
2
Harcon DTECH Laser Machine Control D4000 en Moba Machineontvanger
Συσκευές επιπέδωσης, cot3613146
6718 GK Ede, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Harcon DTECH Laser Machine Control D1000 Machinebesturing
3
Harcon DTECH Laser Machine Control D1000 Machinebesturing
Συσκευές επιπέδωσης, cot3613144
6718 GK Ede, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Harcon KB 3000 Gigant 115 Kilverbak
Harcon KB 3000 Gigant 115 Kilverbak
Συσκευές επιπέδωσης, cot3613143
6718 GK Ede, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Harcon LB 1600 50 Levellerbak
2
Harcon LB 1600 50 Levellerbak
Συσκευές επιπέδωσης, cot3613141
6718 GK Ede, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Harcon KB 1800 Mini 65 Kilverbak
Harcon KB 1800 Mini 65 Kilverbak
Συσκευές επιπέδωσης, cot3613139
6718 GK Ede, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Klimza Lekki agregat doprawiający 6m
4
Klimza Lekki agregat doprawiający 6m
Συσκευές επιπέδωσης, cot3610843
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
3.305 EUR

Δείτε αγγελία
Kilverbak 3.00 meter breed
11
Kilverbak 3.00 meter breed
Συσκευές επιπέδωσης, cot3606531
5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BM Horse Reitplatzplaner
2
BM Horse Reitplatzplaner
Συσκευές επιπέδωσης, cot3602987
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
1.700 EUR

Δείτε αγγελία
BM Horse Reitplatzplaner
4
BM Horse Reitplatzplaner
Συσκευές επιπέδωσης, cot3602977
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
1.530 EUR

Δείτε αγγελία
GRS Spring Bord egalisatie 3.0 mtr front
4
GRS Spring Bord egalisatie 3.0 mtr front
Συσκευές επιπέδωσης, cot3600763
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AP MR3000D 3.0M Kilverbak
3
AP MR3000D 3.0M Kilverbak
Συσκευές επιπέδωσης, cot3585965
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fransgard GT 25o
Συσκευές επιπέδωσης, cot3574226
61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fransgard GT 250 HY
Συσκευές επιπέδωσης, cot3574198
61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fransgard GT-275 HY
3
Fransgard GT-275 HY
Συσκευές επιπέδωσης, cot3570561
53489 Sinzig , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.75 m
3.094 EUR
4.879 EUR

με 19% ΦΠΑ
2.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fransgard GT-275 DKH
3
Fransgard GT-275 DKH
Συσκευές επιπέδωσης, cot3570550
53489 Sinzig , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.75 m
7.009 EUR
10.520 EUR

με 19% ΦΠΑ
5.890 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau PSH 250
3
Bremer Maschinenbau PSH 250
Συσκευές επιπέδωσης, cot3545307
31249 Hohenhameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kilverbak 3.1m getrokken hydraulisch
2
Kilverbak 3.1m getrokken hydraulisch
Συσκευές επιπέδωσης, cot3524846
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
MGF Heck-Planierschild PS180 für Traktoren
6
MGF Heck-Planierschild PS180 für Traktoren
Συσκευές επιπέδωσης, cot3520678
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
345 EUR
με 19% ΦΠΑ
290 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Reitbahnplaner RP200 Reithallenplaner Reitplatzplaner
4
MGF Reitbahnplaner RP200 Reithallenplaner Reitplatzplaner
Συσκευές επιπέδωσης, cot3520589
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
499 EUR
με 19% ΦΠΑ
419 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 70