Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Tiefenlockerer EJT Vario 2, NEU
9
EURO-Jabelmann Tiefenlockerer EJT Vario 2, NEU
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet1141660
49847 Itterbeck, Γερμανία
1.488 €
1.488 €

με 19% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά POWER HARROW
POWER HARROW
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3634198
TN8 5RA Marsh Green, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Tiefenlockerer KRET S, 7 Zinken, NEU mit Farbschäden
Βίντεο
4
Unia Tiefenlockerer KRET S, 7 Zinken, NEU mit Farbschäden
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet1536856
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.90 m
6.671 €
με 19% ΦΠΑ
5.606 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Tiefenlockerer EJT 1-1000, NEU
9
EURO-Jabelmann Tiefenlockerer EJT 1-1000, NEU
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet1588404
49847 Itterbeck, Γερμανία
1.285 €
με 19% ΦΠΑ
1.080 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann EJT 3-1800 + 3-2000, NEU
9
EURO-Jabelmann EJT 3-1800 + 3-2000, NEU
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet1432008
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.80 m
2.576 €
με 19% ΦΠΑ
2.165 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWEMAK Single-beam Subsoiler 8 "ATYLA" tines BEST PRICE!!
7
AWEMAK Single-beam Subsoiler 8 "ATYLA" tines BEST PRICE!!
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3755295
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 8 Stk.
12.275 €
με 23% ΦΠΑ
9.980 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWEMAK Tiefenlockerer mit 8 Zähne ATYLA BESTER PREIS!!!
9
AWEMAK Tiefenlockerer mit 8 Zähne ATYLA BESTER PREIS!!!
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3755293
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 8 Stk.
12.275 €
με 23% ΦΠΑ
9.980 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWEMAK Tiefenlockerer mit 6 Zähne ATYLA
6
AWEMAK Tiefenlockerer mit 6 Zähne ATYLA
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3755058
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 6 Stk.
9.735 €
με 23% ΦΠΑ
7.915 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWEMAK Single-beam Subsoiler MAMUT GB30.6
5
AWEMAK Single-beam Subsoiler MAMUT GB30.6
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3755055
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 6 Stk.
9.735 €
με 23% ΦΠΑ
7.915 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWEMAK MAMUT GB40.8 Single-beam Subsoiler:
6
AWEMAK MAMUT GB40.8 Single-beam Subsoiler:
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3755037
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Αριθμός δοντιών: 8 Stk., μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm
9.440 €
με 23% ΦΠΑ
7.675 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWEMAK Tiefenlockerer mit 8 Zähne STRAIGHT BESTER PREIS!!!
6
AWEMAK Tiefenlockerer mit 8 Zähne STRAIGHT BESTER PREIS!!!
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3755024
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 8 Stk.
9.102 €
με 23% ΦΠΑ
7.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWEMAK Tiefenlockerer mit 6 Zähne MICHEL
7
AWEMAK Tiefenlockerer mit 6 Zähne MICHEL
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3752889
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 6 Stk.
7.405 €
με 23% ΦΠΑ
6.020 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWEMAK Single-beam Subsoiler "MICHEL" tines BEST PRICE!
6
AWEMAK Single-beam Subsoiler "MICHEL" tines BEST PRICE!
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3752888
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 6 Stk.
7.405 €
με 23% ΦΠΑ
6.020 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWEMAK
4
AWEMAK
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3752886
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 6 Stk.
8.253 €
με 23% ΦΠΑ
6.710 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWEMAK Single-beam Subsoiler "STRAIGHT" tines HIGHEST QUALITY!!
4
AWEMAK Single-beam Subsoiler "STRAIGHT" tines HIGHEST QUALITY!!
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3752870
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 6 Stk.
7.196 €
με 23% ΦΠΑ
5.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Awemak Single-beam Subsoiler "MICHEL" tines HIGH QUALITY, LOW PRICE
7
Awemak Single-beam Subsoiler "MICHEL" tines HIGH QUALITY, LOW PRICE
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3752863
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
6.667 €
με 23% ΦΠΑ
5.420 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Awemak Single-beam Subsoiler STRAIGHT tines HIGHEST QUALITY!!!
6
Awemak Single-beam Subsoiler STRAIGHT tines HIGHEST QUALITY!!!
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3752855
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
6.458 €
με 23% ΦΠΑ
5.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combiplow Silver
13
AGRISEM Combiplow Silver
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3752839
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
6.462 €
με 19% ΦΠΑ
5.430 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Awemak Grubber Super Preis Billig Transport/Subsoiler Cheap
4
Awemak Grubber Super Preis Billig Transport/Subsoiler Cheap
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3751295
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 2 Stk.
1.599 €
με 23% ΦΠΑ
1.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Awemak GM3 Grubber Super Preis Billig Transport / Subsoiler
5
Awemak GM3 Grubber Super Preis Billig Transport / Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3751277
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 3 Stk.
1.353 €
με 23% ΦΠΑ
1.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWEMAK Grubber Super Preis Billig Transport / Subsoiler Transpo
4
AWEMAK Grubber Super Preis Billig Transport / Subsoiler Transpo
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3751238
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 2 Stk.
1.212 €
με 23% ΦΠΑ
985 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWEMAK subsoiler with michel tines NEW! BEST PRICE!!
6
AWEMAK subsoiler with michel tines NEW! BEST PRICE!!
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3751896
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύνδεσμος, Τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 60 cm, Αριθμός δοντιών: 6 Stk.
4.649 €
με 23% ΦΠΑ
3.780 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWEMAK Subsoiler with 5 pcs of STRAIGHT tines
6
AWEMAK Subsoiler with 5 pcs of STRAIGHT tines
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3751879
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 5 Stk.
2.325 €
με 23% ΦΠΑ
1.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWEMAK Grubber Super Preis Billig Transport/Subsoiler
4
AWEMAK Grubber Super Preis Billig Transport/Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3751849
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
2.165 €
με 23% ΦΠΑ
1.760 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWEMAK Grubber Neuheit Billig Transport / Subsoiler
3
AWEMAK Grubber Neuheit Billig Transport / Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3751530
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
1.925 €
με 23% ΦΠΑ
1.565 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWEMAK GMR5 Grubber
5
AWEMAK GMR5 Grubber
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3751857
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 5 Stk.
2.325 €
με 23% ΦΠΑ
1.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Awemak Grubber Neuheit Billig Transport/Subsoiler NEW
3
Awemak Grubber Neuheit Billig Transport/Subsoiler NEW
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3751749
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 6 Stk.
2.116 €
με 23% ΦΠΑ
1.720 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AWEMAK GMR3 Grubber Super Preis Billig Transport/Subsoiler
5
AWEMAK GMR3 Grubber Super Preis Billig Transport/Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3751355
97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 3 Stk.
1.734 €
με 23% ΦΠΑ
1.410 € καθαρά
Δείτε αγγελία
STP // LT-BÖRSE STP 3 Tiefenlockerer  **neu**
6
STP // LT-BÖRSE STP 3 Tiefenlockerer **neu**
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3732471
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.90 m, μεγ. βάθος εργασίας: 80 cm, Αριθμός δοντιών: 3 Stk.
1.795 €
με 19% ΦΠΑ
1.508 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio Attila 300
4
Maschio Attila 300
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3689946
29393 Groß Oesingen , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 45 cm, Αριθμός δοντιών: 7 Stk.
12.198 €
με 19% ΦΠΑ
10.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 423