Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
AGRISEM Maschio Rabe Kverneland Bremer Maschinenbau Kuhn Lemken Amazone
Evers Getrokken diepwoeler
18
ΝΈΑ Evers Getrokken diepwoeler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5292526 5292526
  7961 NE Ruinerwold, Ολλανδία
Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.249,98  €
Στείλτε email
Maschio Artiglio Magnum 300/7
10
ΝΈΑ Maschio Artiglio Magnum 300/7
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5292263 5292263
  43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 70 cm, Αριθμός δοντιών: 7 τεμ., Βοηθητικό: Λοιπά
12.200  €
εξ. 25% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Sonstige Tiefenmeißel Tiefenlockerer Tiefengrubber mit Zahnpackerwalze
3
ΝΈΑ Sonstige Tiefenmeißel Tiefenlockerer Tiefengrubber mit Zahnpackerwalze
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5291170 5291170
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
2.699  €
Στείλτε email
Lemken VARIOPAL 8X5L90
17
ΝΈΑ Lemken VARIOPAL 8X5L90
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5290447 5290447
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kverneland KVERNELAND
9
Kverneland KVERNELAND
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5289647 5289647
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Sonstige Brix Herkules
9
Sonstige Brix Herkules
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5287265 5287265
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Maschio Attila 300
2
Maschio Attila 300
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5286670 5286670
  47533 Kleve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 45 cm, Αριθμός δοντιών: 7 τεμ., Βοηθητικό: Λοιπά
9.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sonstige 5 tands grubber med valse
8
Sonstige 5 tands grubber med valse
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5286094 5286094
  6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2018
4.018  €
εξ. 25% ΦΠΑ
Στείλτε email
Simba 5m 500 Flatliner
2
Simba 5m 500 Flatliner
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5285956 5285956
  HG4 1TT North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1995
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
SUMO Trailed Trio 4
7
SUMO Trailed Trio 4
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5284238 5284238
  HG4 1TT North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
24.331  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Simba TL300
4
Simba TL300
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5284234 5284234
  HG4 1TT North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
5.602  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kuhn HR4004D Power Harrow
7
Kuhn HR4004D Power Harrow
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5284228 5284228
  HG4 1TT North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009
6.734  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kverneland TM.S
10
Kverneland TM.S
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5283897 5283897
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 80 cm, Αριθμός δοντιών: 2 τεμ.
2.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
AGRISEM Combiplow Gold
4
AGRISEM Combiplow Gold
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5283257 5283257
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 4 τεμ.
8.823,53  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
AGRISEM Cultiplow 52
4
AGRISEM Cultiplow 52
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5281200 5281200
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m
5.555  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
STP Tiefenlockerer Tiefenmeißel STP 5
5
STP Tiefenlockerer Tiefenmeißel STP 5
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5281102 5281102
  27333 Schweringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 70 cm, Αριθμός δοντιών: 5 τεμ., Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
2.773,11  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rabe TIEFENGRUBBER
7
Rabe TIEFENGRUBBER
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5280945 5280945
  49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
2.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fricke 2 rhg. Tiefenlocker
10
Fricke 2 rhg. Tiefenlocker
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5280509 5280509
  31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 80 cm, Αριθμός δοντιών: 2 τεμ.
600  €
Στείλτε email
Cousins trailed 5.5m V Form subsoiler
Cousins trailed 5.5m V Form subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5279903 5279903
  OX14 3AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Maschio Artiglio 400/7 Tiefenlockerer   12900€
8
Maschio Artiglio 400/7 Tiefenlockerer 12900€
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5278916 5278916
  43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
12.900  €
logo
Στείλτε email
Maschio Attila 250/5
9
Maschio Attila 250/5
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5278890 5278890
  43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
6.900  €
logo
Στείλτε email
Maschio Attila  300/7  Neu  6900€
7
Maschio Attila 300/7 Neu 6900€
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5278883 5278883
  43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.900  €
logo
Στείλτε email
Maschio Pinocchio 250/5  5200€
7
Maschio Pinocchio 250/5 5200€
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5278873 5278873
  43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
5.100  €
logo
Στείλτε email
Maschio Artiglio  300/7  Tiefenlockerer 10500€
7
Maschio Artiglio 300/7 Tiefenlockerer 10500€
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5278866 5278866
  43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
10.500  €
logo
Στείλτε email
Maschio Artiglio  250/5 Tiefenlockerer  8900€
7
Maschio Artiglio 250/5 Tiefenlockerer 8900€
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5278863 5278863
  43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
8.900  €
logo
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 476