Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
AGRISEM Maschio Bremer Maschinenbau Grimme Kverneland Kuhn Lemken Rabe
Κορυφαία προσφορά
AWEMAK Głębosz z hydropakiem 3 4 m , Subsoiler Hydropak, Untergrundlockerer Hydropak, Sous-soleuse Hydropak,
2
ΝΈΑ AWEMAK Głębosz z hydropakiem 3 4 m , Subsoiler Hydropak, Untergrundlockerer Hydropak, Sous-soleuse Hydropak,
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5142106 5142106
  64-360 Nądnia, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Τροχός βάθους, Σύνδεσμος, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 55 cm, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
ROLEX Głębosz 3,0 4,0 m, Subsoiler, décompacteur, Dissodatori, Podrývák, продълбочител,
ΝΈΑ ROLEX Głębosz 3,0 4,0 m, Subsoiler, décompacteur, Dissodatori, Podrývák, продълбочител,
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5142079 5142079
  64-360 Nądnia, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 55 cm, Αριθμός δοντιών: 4 τεμ., Βοηθητικό: Λοιπά
2.948 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Coopers 3
7
ΝΈΑ Coopers 3
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5141659 5141659
  LA6 1DX Carnforth, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1985, Πλάτος εργασίας: 3.05 m, Αριθμός δοντιών: 3 τεμ.
1.966 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Quivogne SSD6
6
ΝΈΑ Quivogne SSD6
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5141231 5141231
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
7.300 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Techmagri PROFILBOOST
7
ΝΈΑ Techmagri PROFILBOOST
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5141230 5141230
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Αριθμός δοντιών: 12 τεμ.
14.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
IH
6
IH
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5134480 5134480
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.10 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
WOPROL Tiefenlokerer 2.8 /Subsoiler/Sous-soleuse/Subsolador/głębosz
5
WOPROL Tiefenlokerer 2.8 /Subsoiler/Sous-soleuse/Subsolador/głębosz
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5133138 5133138
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, μεγ. βάθος εργασίας: 60 cm, Αριθμός δοντιών: 5 τεμ., Βοηθητικό: Κύλινδρος με έκκεντρα
4.268 €
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige Tiefenlockerer Spurlockerer Tiefenhaken Bodenlockerer Untergrund
5
Sonstige Tiefenlockerer Spurlockerer Tiefenhaken Bodenlockerer Untergrund
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5131446 5131446
  27211 Bassum, Γερμανία
5.950 €
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige Tiefenlockerer Staltech 6 Parazinken Untergrundlockerer
3
Sonstige Tiefenlockerer Staltech 6 Parazinken Untergrundlockerer
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5131444 5131444
  27211 Bassum, Γερμανία
4.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn/Huard RLMG-T7T
16
Kuhn/Huard RLMG-T7T
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5131095 5131095
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kuhn/Huard RL4016
7
Kuhn/Huard RL4016
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5131094 5131094
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
AGRISEM Cultiplow Platinum SR 6 Zinken
7
AGRISEM Cultiplow Platinum SR 6 Zinken
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5130029 5130029
  17291 Schenkenberg / Kleptow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
22.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Tiefenmeißel Tiefenlockerer Tiefengrubber mit Zahnpackerwalze
3
Sonstige Tiefenmeißel Tiefenlockerer Tiefengrubber mit Zahnpackerwalze
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5129880 5129880
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
2.699 €
Δείτε αγγελία
Sonstige Tiefenmeißel Tiefenlockerer Tiefengrubber Untergrundhaken Grubber
7
Sonstige Tiefenmeißel Tiefenlockerer Tiefengrubber Untergrundhaken Grubber
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5129862 5129862
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
1.999 €
Δείτε αγγελία
Sonstige Tiefengrubber 5 Zinken mit Rohrstabwalze Tiefenlockerer
5
Sonstige Tiefengrubber 5 Zinken mit Rohrstabwalze Tiefenlockerer
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5129683 5129683
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
2.499 €
Δείτε αγγελία
Sonstige Tiefengrubber Tiefenlockerer Tiefenmeißel Untergrundhaken
3
Sonstige Tiefengrubber Tiefenlockerer Tiefenmeißel Untergrundhaken
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5129647 5129647
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
1.390 €
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Tiefenlockerer, Hubwerk, Agro-Masz, Bodenbearbeitung
9
AGRO-MASZ Tiefenlockerer, Hubwerk, Agro-Masz, Bodenbearbeitung
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5129056 5129056
  27211 Bassum, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige Tiefenlockerer Untergrundlockerer mit Scheibensech 5 Zinken
3
Sonstige Tiefenlockerer Untergrundlockerer mit Scheibensech 5 Zinken
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5128963 5128963
  27211 Bassum, Γερμανία
6.990 €
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige Tiefenlockerer Spurlockerer Tiefenhaken Bodenlockerer Niubo
5
Sonstige Tiefenlockerer Spurlockerer Tiefenhaken Bodenlockerer Niubo
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5128953 5128953
  27211 Bassum, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Leffers Herm. Leffers Tiefengrubber Untergrundlockerer Tiefenlockerer 3m
Leffers Herm. Leffers Tiefengrubber Untergrundlockerer Tiefenlockerer 3m
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5128933 5128933
  26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
4.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Agri Farm Soilbreaker Tiefenlockerer
5
Agri Farm Soilbreaker Tiefenlockerer
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5128250 5128250
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rumptstad 3KK
3
Rumptstad 3KK
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5127606 5127606
  4161 JX Heukelum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 2.70 m
1.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige GEBR. AGROLAND TIEFENLOCKERER
11
Sonstige GEBR. AGROLAND TIEFENLOCKERER
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5127557 5127557
  85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
4.958 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Framest Reptill 3000
4
Sonstige Framest Reptill 3000
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5126747 5126747
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Gaspardo Attila 300/7
4
Gaspardo Attila 300/7
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 5126677 5126677
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 468