Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

AGRISEM Maschio Kverneland Lemken Grimme
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Agrofat Untergrundlockerer / Subsoiler / Głębosz SLAF 3.0
Βίντεο
6
Agrofat Untergrundlockerer / Subsoiler / Głębosz SLAF 3.0
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4812572 4812572
  88-140 Dąblin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύνδεσμος, Μετάδοση pto, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 22.07.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
3.455,39 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Woprol Tiefenlokerer 2.8 /Subsoiler/Sous-soleuse/Subsolador/głębosz
5
Woprol Tiefenlokerer 2.8 /Subsoiler/Sous-soleuse/Subsolador/głębosz
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4783988 4783988
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, μεγ. βάθος εργασίας: 60 cm, Αριθμός δοντιών: 5 τεμ.
4.169,50 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Agro Masz
7
AGRISEM Agro Masz
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4836834 4836834
  48653 Coesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύνδεσμος, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 55 cm, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
4.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AWEMAK Subsoiler SHORTI GM 3 with tube bar roller Ø500
6
AWEMAK Subsoiler SHORTI GM 3 with tube bar roller Ø500
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4836742 4836742
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 3 τεμ.
1.470 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bednar Terraland TN 3000 H M7R
4
Bednar Terraland TN 3000 H M7R
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4844277 4844277
  06449 Aschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 55 cm, Αριθμός δοντιών: 7 τεμ.
19.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Meyer Sauzahn SZ 3000
8
Meyer Sauzahn SZ 3000
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4844259 4844259
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 40 cm, Αριθμός δοντιών: 7 τεμ.
8.500 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AWEMAK Beam Subsoiler MAMUT GB 30.6 Michel tines with two supporting wheels R15/200mm!
6
AWEMAK Beam Subsoiler MAMUT GB 30.6 Michel tines with two supporting wheels R15/200mm!
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4836568 4836568
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
4.770 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AWEMAK Beam Subsoiler MAMUT GB 40.8 Michel tines
5
AWEMAK Beam Subsoiler MAMUT GB 40.8 Michel tines
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4836444 4836444
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 8 τεμ.
5.250 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AWEMAK Beam Subsoiler MAMUT GB 30.6 Michel tines
4
AWEMAK Beam Subsoiler MAMUT GB 30.6 Michel tines
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4836414 4836414
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
4.270 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AWEMAK Beam Subsoiler MAMUT GB 30.4 Michel tines
6
AWEMAK Beam Subsoiler MAMUT GB 30.4 Michel tines
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4836396 4836396
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 4 τεμ.
3.810 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Awemak Subsoiler/ Chisel plow/ Pług dłutowy! / Special offer! RAMBO
3
Awemak Subsoiler/ Chisel plow/ Pług dłutowy! / Special offer! RAMBO
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4816759 4816759
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 8 τεμ.
9.480 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strumyk Tiefenlockerer 3 Zähne/ Глубокорыхлитель / Głębosz 3 zęby
3
Strumyk Tiefenlockerer 3 Zähne/ Глубокорыхлитель / Głębosz 3 zęby
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4814151 4814151
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, μεγ. βάθος εργασίας: 800 cm, Αριθμός δοντιών: 3 τεμ.
1.520,37 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Maschio Artiglio 300/7 mit hydr.Steinsicherung 10800€
8
Maschio Artiglio 300/7 mit hydr.Steinsicherung 10800€
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4819896 4819896
  43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2018, Πτερυγωτό δίχαλο, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 55 cm, Αριθμός δοντιών: 7 τεμ.
10.800 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combiplow Gold
4
AGRISEM Combiplow Gold
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4832431 4832431
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
11.060 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combiplow Silver
5
AGRISEM Combiplow Silver
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4832407 4832407
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Αριθμός δοντιών: 4 τεμ.
5.710 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Cultiplow Platinum HD
Βίντεο
11
AGRISEM Cultiplow Platinum HD
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4834055 4834055
  29591 Römstedt, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 50 cm, Αριθμός δοντιών: 4 τεμ.
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bednar Terraland TO 4000 HM
6
Bednar Terraland TO 4000 HM
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4813718 4813718
  14641 Nauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 55 cm, Αριθμός δοντιών: 9 τεμ.
43.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Awemak Tiefenlockerer mit 6 Zähne MICHEL
10
Awemak Tiefenlockerer mit 6 Zähne MICHEL
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4816751 4816751
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
4.270 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Awemak Grubber Neuheit Billig Transport / Subsoiler
8
Awemak Grubber Neuheit Billig Transport / Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4816595 4816595
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 45 cm, Αριθμός δοντιών: 4 τεμ.
1.640 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grubber Neuheit Billig Transport/Subsoiler NEW
8
Grubber Neuheit Billig Transport/Subsoiler NEW
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4816476 4816476
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 45 cm, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
1.800 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Awemak Grubber SHORTI GMR5
10
Awemak Grubber SHORTI GMR5
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4816427 4816427
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 5 τεμ.
1.980 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Awemak Grubber Super Preis Billig Transport/Subsoiler Cheap
10
Awemak Grubber Super Preis Billig Transport/Subsoiler Cheap
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4816425 4816425
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 2 τεμ.
1.300 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
HE-VA Combi-Disc
3
HE-VA Combi-Disc
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4760337 4760337
  24790 Schacht-Audorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πτερυγωτό δίχαλο, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 40 cm, Αριθμός δοντιών: 5 τεμ.
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tiefenlockerer Untergrundlockerer Tiefenmeisel 1 Zinken NEU
5
Tiefenlockerer Untergrundlockerer Tiefenmeisel 1 Zinken NEU
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4755945 4755945
  55592 Rehborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 80 cm, Αριθμός δοντιών: 1 τεμ.
950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evers Sumba WD-9 R80
3
Evers Sumba WD-9 R80
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4764780 4764780
  7602 KL Almelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 6.75 m, μεγ. βάθος εργασίας: 93 cm, Αριθμός δοντιών: 9 τεμ.
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 484