Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lemken  Twin Leg Subsoiler
5
ΝΈΑ Lemken Twin Leg Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4416748
  CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SMS Décompacteur
7
ΝΈΑ SMS Décompacteur
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4416131
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 6 Stk.
6.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone TL 302
4
ΝΈΑ Amazone TL 302
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4415964
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
3.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn 122 MM Plough
8
ΝΈΑ Kuhn 122 MM Plough
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4415916
  SY4 4RR Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009
8.348,64 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Howard Rota-Spike
6
ΝΈΑ Howard Rota-Spike
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4415918
  SY4 4RR Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία
862,69 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Master 100 4 Furrow Plough
7
ΝΈΑ Kuhn Master 100 4 Furrow Plough
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4415915
  SY4 4RR Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1998
3.061,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Saxonia SV 3-1800
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4414928
  56751 Polch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Αριθμός δοντιών: 3 Stk.
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Evers Java WD-3 R62
3
Evers Java WD-3 R62
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4414784
  7602 KL Almelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 225.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 83 cm, Αριθμός δοντιών: 3 Stk.
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Evers Java WD-5D R62
2
Evers Java WD-5D R62
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4414740
  7602 KL Almelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 83 cm, Αριθμός δοντιών: 5 Stk.
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Titzmann STP 2
4
Titzmann STP 2
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4413605
  49832 Freren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, μεγ. βάθος εργασίας: 80 cm
1.260,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot TerraDig SSD2
6
Vogel & Noot TerraDig SSD2
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4413595
  49832 Freren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, μεγ. βάθος εργασίας: 60 cm
2.941 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Titzmann STP 3
4
Titzmann STP 3
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4413589
  49832 Freren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, μεγ. βάθος εργασίας: 80 cm, Αριθμός δοντιών: 3 Stk.
1.471 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Titzmann STP 5 mit Walze
5
Titzmann STP 5 mit Walze
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4413587
  49832 Freren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 80 cm, Αριθμός δοντιών: 5 Stk.
2.941 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Marechal 12 lames
7
Marechal 12 lames
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4413194
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός δοντιών: 12 Stk.
26.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LSM LSM
3
LSM LSM
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4413183
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Αριθμός δοντιών: 6 Stk.
14.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland TM/S/300/4
4
Kverneland TM/S/300/4
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4412914
  67483 Edesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Evers Java WD-3H R62V
6
Evers Java WD-3H R62V
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4412905
  46399 Bocholt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Αριθμός δοντιών: 3 Stk.
2.933 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 OTHER FIAT DT62-86 FRUIT TRACTOR 11011306
13
OTHER FIAT DT62-86 FRUIT TRACTOR 11011306
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4412711
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 GREAT PLAINS 5 LEG SUBSOILER 11011295
7
GREAT PLAINS 5 LEG SUBSOILER 11011295
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4412710
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
11.688,09 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 TWB Magic Mole Twin Leg
10
TWB Magic Mole Twin Leg
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4412075
  CM6 2RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Techmagri PROFIL BOOST
8
Techmagri PROFIL BOOST
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4410197
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Αριθμός δοντιών: 12 Stk.
13.400 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Demblon 8 INTERPLO 6E
9
Demblon 8 INTERPLO 6E
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4410196
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Αριθμός δοντιών: 6 Stk.
11.600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Nissan NAVARA TEKNA DCI
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4409813
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
8.849,56 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Lemken EXTRA FURROWTO FIT EUROPAL 8
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4409814
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
1.057,49 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LEG T5006937 - 3  Subsoiler
3
LEG T5006937 - 3 Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4407860
  NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
723,55 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 417