Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Maschio AGRISEM Kuhn Lemken Bremer Maschinenbau
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Saphir PlowStar Combi
2
ΝΈΑ Saphir PlowStar Combi
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4765156 4765156
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
5.683 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir DeepStar eco 3/80/200
2
ΝΈΑ Saphir DeepStar eco 3/80/200
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4765147 4765147
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
2.019 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hand-made 3 DENTS
5
ΝΈΑ Hand-made 3 DENTS
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4764949 4764949
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Αριθμός δοντιών: 3 τεμ.
1.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evers Sumba WD-9 R80
3
ΝΈΑ Evers Sumba WD-9 R80
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4764780 4764780
  7602 KL Almelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 6.75 m, μεγ. βάθος εργασίας: 93 cm, Αριθμός δοντιών: 9 τεμ.
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Beboma Diepwoeler
18
ΝΈΑ Beboma Diepwoeler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4764775 4764775
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
3.250 €
Δείτε αγγελία
Framest FraLaz 3.5 RH MK, 3,5 m breiter Bodenlockerer mit Packerwalze
7
ΝΈΑ Framest FraLaz 3.5 RH MK, 3,5 m breiter Bodenlockerer mit Packerwalze
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4764248 4764248
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Αριθμός δοντιών: 5 τεμ.
5.700 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Framest FraLaz 3.5 RH MK, 3,5 m breiter Bodenlockerer mit Packerwalze
4
ΝΈΑ Framest FraLaz 3.5 RH MK, 3,5 m breiter Bodenlockerer mit Packerwalze
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4764234 4764234
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Αριθμός δοντιών: 5 τεμ.
5.700 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TIM HOWARD 4.5 metre Rigid Subsoiler
13
ΝΈΑ TIM HOWARD 4.5 metre Rigid Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761942 4761942
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
5.633,44 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TIM HOWARD 3 metre 5 leg Subsoiler, Packer roller
7
ΝΈΑ TIM HOWARD 3 metre 5 leg Subsoiler, Packer roller
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761941 4761941
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
4.495,37 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TIM HOWARD 2.25 metre, 3 leg Packer Roller
8
ΝΈΑ TIM HOWARD 2.25 metre, 3 leg Packer Roller
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761940 4761940
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
3.243,49 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SUMO TRIO 2.5 metre Auto Reset, 4 leg with RapeSeeder
11
ΝΈΑ SUMO TRIO 2.5 metre Auto Reset, 4 leg with RapeSeeder
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761937 4761937
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
11.323,78 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SPALDINGS 90/150 Flatlift subsoiler, 3 leg, 2.8 metre
7
ΝΈΑ SPALDINGS 90/150 Flatlift subsoiler, 3 leg, 2.8 metre
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761936 4761936
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
4.722,98 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SUMO TRIO 2.5 metre Disc Harrow, 2011, 4 leg
10
ΝΈΑ SUMO TRIO 2.5 metre Disc Harrow, 2011, 4 leg
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761938 4761938
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
11.096,16 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SUMO TRIO 3 metre
6
ΝΈΑ SUMO TRIO 3 metre
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761939 4761939
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
9.389,06 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SPALDINGS 3.5 metre Flatlift, 5 leg, with Hyd Packer Roller
2
ΝΈΑ SPALDINGS 3.5 metre Flatlift, 5 leg, with Hyd Packer Roller
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761935 4761935
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
5.633,44 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE SUBSOILER 3 leg, 2.6 m wide, 750mm Packer,
8
ΝΈΑ PROFORGE SUBSOILER 3 leg, 2.6 m wide, 750mm Packer,
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761934 4761934
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
8.307,90 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE MULTIMOLE Trailed Twin Leg moledrainer. NEW
16
ΝΈΑ PROFORGE MULTIMOLE Trailed Twin Leg moledrainer. NEW
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761933 4761933
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
15.534,63 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE MULTIMOLE Mounted Twin Leg Moledrainer **NEW**
17
ΝΈΑ PROFORGE MULTIMOLE Mounted Twin Leg Moledrainer **NEW**
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761932 4761932
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
13.599,91 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE MonoMole Mounted Beam Moledrainer. NEW
11
ΝΈΑ PROFORGE MonoMole Mounted Beam Moledrainer. NEW
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761930 4761930
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
6.771,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE MonoMole single leg Moledrainer, Trailed, New
11
ΝΈΑ PROFORGE MonoMole single leg Moledrainer, Trailed, New
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761931 4761931
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
7.909,57 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE EcoMole Mounted Moledrainer,
10
ΝΈΑ PROFORGE EcoMole Mounted Moledrainer,
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761929 4761929
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
4.495,37 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCONNEL 3 metre Discerator, 2009, 7 leg
9
ΝΈΑ McCONNEL 3 metre Discerator, 2009, 7 leg
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761923 4761923
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
10.640,94 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michael Moore MOLES Mk3 Moledrainer, single leg
6
ΝΈΑ Michael Moore MOLES Mk3 Moledrainer, single leg
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761925 4761925
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
2.674,46 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCONNEL SHAKERATOR 3 metre, 7 leg
6
ΝΈΑ McCONNEL SHAKERATOR 3 metre, 7 leg
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761924 4761924
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
3.584,91 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
No MOLEDRAINER single leg Mounted, with depth wheels
3
ΝΈΑ No MOLEDRAINER single leg Mounted, with depth wheels
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4761926 4761926
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
1.451,04 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 475