Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 FYSON BARNSTORMER 40FT 11010380
7
ΝΈΑ FYSON BARNSTORMER 40FT 11010380
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4104544
CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
5.621 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 TRAILERS
ΝΈΑ TRAILERS
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4104543
CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 BROWNS SUBSOILER 3 LEG 11010492
5
ΝΈΑ BROWNS SUBSOILER 3 LEG 11010492
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4104537
CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
5.110 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 COUSINS 3 LEG SUBSOILER 11010365
4
ΝΈΑ COUSINS 3 LEG SUBSOILER 11010365
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4104538
CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
3.350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 COUSINS PATRIOT 3M 11010370
5
ΝΈΑ COUSINS PATRIOT 3M 11010370
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4104539
CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
12.434 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 FARMRITE FARMRITE SUBSOILER 11009530
4
ΝΈΑ FARMRITE FARMRITE SUBSOILER 11009530
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4104540
CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
2.668 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 OPICO SWARD LIFTER SUBSOILER 11009661
4
ΝΈΑ OPICO SWARD LIFTER SUBSOILER 11009661
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4104541
CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
6.529 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn 4321 SINGLE ROTOR RAKE 11010833
3
ΝΈΑ Kuhn 4321 SINGLE ROTOR RAKE 11010833
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4104542
CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
3.350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MCCONNEL 7 LEG 3M SHAKAERATOR 11010730
4
ΝΈΑ MCCONNEL 7 LEG 3M SHAKAERATOR 11010730
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4104535
CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
6.643 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MCCONNEL 3M SHAKAERATOR 11010525
4
ΝΈΑ MCCONNEL 3M SHAKAERATOR 11010525
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4104536
CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
15.499 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 OTHER TAYLOR GENT 3 LEG SUBSOILER 11010568
4
ΝΈΑ OTHER TAYLOR GENT 3 LEG SUBSOILER 11010568
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4104534
CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
3.350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michael Moore MOLE DRAINER SINGLE LEG 11010769
6
ΝΈΑ Michael Moore MOLE DRAINER SINGLE LEG 11010769
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4104533
CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
4.485 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomford SCIMITAR
4
ΝΈΑ Bomford SCIMITAR
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4104298
BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
562 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
HEKAMP S-185
4
ΝΈΑ HEKAMP S-185
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4104220
47574 Goch - Asperden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.95 m, μεγ. βάθος εργασίας: 80 cm, Αριθμός δοντιών: 3 Stk.
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lemken TOPAS 140
2
ΝΈΑ Lemken TOPAS 140
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4103821
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combiplow Silver
3
ΝΈΑ AGRISEM Combiplow Silver
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4102901
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
6.134 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Attila CSS
6
ΝΈΑ Maschio Attila CSS
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4102688
75031 Eppingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 45 cm, Αριθμός δοντιών: 7 Stk.
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agro-Factory Powerfarm Głębosz Grys 2-skibowy 1,2 m TYP 2R2 / Subsoiler
7
ΝΈΑ Agro-Factory Powerfarm Głębosz Grys 2-skibowy 1,2 m TYP 2R2 / Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4099058
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
1.375 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agro-Factory Powerfarm Powerfarm Głębosz Grys 3-skibowy 1,8 m TYP 2R2 / Subsoiler
7
ΝΈΑ Agro-Factory Powerfarm Powerfarm Głębosz Grys 3-skibowy 1,8 m TYP 2R2 / Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4099057
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
2.060 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Quivogne SSDR-S 7/300
5
ΝΈΑ Quivogne SSDR-S 7/300
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4096409
1030 Wien, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 60 cm, Αριθμός δοντιών: 7 Stk.
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II Głębosz Grys 3-skibowy 1,8m
6
ΝΈΑ AGRO-FACTORY II Głębosz Grys 3-skibowy 1,8m
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4096226
18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
1.712 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Howard TIM  4.5 metre Rigid Subsoiler
ΝΈΑ Howard TIM 4.5 metre Rigid Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4095998
PE100LN Edenham, Μεγ. Βρετανία
6.756 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Galucho T2019505 -  3.2m Subsoiler
5
ΝΈΑ Galucho T2019505 - 3.2m Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4095989
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
2.101 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evers Holsteiner HSD-6
6
ΝΈΑ Evers Holsteiner HSD-6
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4095954
7602 KL Almelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 50 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn Cultisoil DC 301
3
Kuhn Cultisoil DC 301
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4095638
54518 Arenrath, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πτερυγωτό δίχαλο, Μετάδοση pto, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 50 cm, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 405