Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kuhn   DC401 SUBSOILER
3
ΝΈΑ Kuhn DC401 SUBSOILER
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4274230
  PE38 0AL Downham Market, Μεγ. Βρετανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Σύνδεσμος, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
4.542 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jammet
8
ΝΈΑ Jammet
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4274159
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 5 Stk.
2.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRISEM COMBIPLOW 32+
4
ΝΈΑ AGRISEM COMBIPLOW 32+
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4273990
  59470 ESQUELBECQ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
4.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Howard 2004 TIM  3M MAXI-LIFT
5
ΝΈΑ Howard 2004 TIM 3M MAXI-LIFT
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4273838
  OX143AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
7.381 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 2008 OPICO HEVA 3.5M SUBSOILER
3
ΝΈΑ 2008 OPICO HEVA 3.5M SUBSOILER
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4273829
  OX143AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
12.434 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 2008 OPICO HEVA 3.5M SUBSOILER
3
ΝΈΑ 2008 OPICO HEVA 3.5M SUBSOILER
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4273814
  OX143AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
12.434 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
STP GL 3
9
ΝΈΑ STP GL 3
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4273141
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.303 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Drainage-/ Tiefenmeißel, 1 Zinken
6
ΝΈΑ Lemken Drainage-/ Tiefenmeißel, 1 Zinken
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4272706
  34414 Daseburg, Γερμανία
950 €
Δείτε αγγελία
LT-BÖRSE / STP 3 Tiefenlockerer  **neu**
3
ΝΈΑ LT-BÖRSE / STP 3 Tiefenlockerer **neu**
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4272161
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, μεγ. βάθος εργασίας: 80 cm, Αριθμός δοντιών: 3 Stk.
1.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Terrano 5 FX
7
ΝΈΑ Horsch Terrano 5 FX
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4272034
  LT - 58151 Kėdainių r. sav., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τροχός βάθους, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Αριθμός δοντιών: 16 Stk.
30.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken  Twin Leg Subsoiler
5
ΝΈΑ Lemken Twin Leg Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4271717
  CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 Used Cousins trailed 6 Leg Subsoiler
ΝΈΑ Used Cousins trailed 6 Leg Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4271651
  YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
5.564 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SUMO Used  Earthquake Single Leg Subsoiler
ΝΈΑ SUMO Used Earthquake Single Leg Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4271649
  YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
5.961 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir 300/80/4
6
Saphir 300/80/4
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4271387
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 80 cm, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MCCONNEL 2.5M SHAKAERATOR 11011120
4
MCCONNEL 2.5M SHAKAERATOR 11011120
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4270881
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
4.258 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MCCONNEL 2.5M SHAKAERATOR 11011120
4
MCCONNEL 2.5M SHAKAERATOR 11011120
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4270879
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
4.258 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau Tiefenlockerer Parall PS6V
4
Bremer Maschinenbau Tiefenlockerer Parall PS6V
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4269711
  04838 Doberschütz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 50 cm, Αριθμός δοντιών: 6 Stk.
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SUMO Trio 3M
SUMO Trio 3M
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4269574
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SUMO 5 LEG SUBSOILER
9
SUMO 5 LEG SUBSOILER
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4269449
  LA6 1DX Carnforth, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 0.93 m, Αριθμός δοντιών: 5 Stk.
8.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Würger 4/80  mit Überlastsicherung
8
Rabe Würger 4/80 mit Überlastsicherung
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4269192
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, μεγ. βάθος εργασίας: 80 cm, Αριθμός δοντιών: 1 Stk.
903 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRISEM Maximulch
5
AGRISEM Maximulch
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4269153
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Αριθμός δοντιών: 5 Stk.
17.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch prikabinamas
7
Horsch prikabinamas
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4268992
  LT - 58151 Kėdainių r. sav., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τροχός βάθους, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.80 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Αριθμός δοντιών: 21 Stk.
36.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
unbekannt
2
unbekannt
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4268812
  39606 Flessau, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 5 Stk.
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MCCONNEL SHAKAERATOR 5 LEG 11011083
4
MCCONNEL SHAKAERATOR 5 LEG 11011083
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4268139
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
5.621 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomford SUPERFLOW CHISEL PLOUGH 11011096
4
Bomford SUPERFLOW CHISEL PLOUGH 11011096
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4268136
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
1.646 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 434