Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

AGRISEM Maschio Kverneland Bremer Maschinenbau Kuhn
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Vigolo KRC 300/6
6
Vigolo KRC 300/6
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3816413 3816413
  27446 Selsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύνδεσμος, Μετάδοση pto, Ημερομηνία εγγραφής: 05.04.2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 55 cm, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
6.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vigolo RIP 950/7
4
Vigolo RIP 950/7
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3816439 3816439
  27446 Selsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 30.03.2017, Πλάτος εργασίας: 2.85 m, μεγ. βάθος εργασίας: 60 cm, Αριθμός δοντιών: 7 τεμ.
9.850 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Attila 300
4
Maschio Attila 300
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3689946 3689946
  29393 Groß Oesingen , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 45 cm, Αριθμός δοντιών: 7 τεμ.
10.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Namyslo Głębosz Ekodeep , tiefenlockerer , Subsoiler
6
Namyslo Głębosz Ekodeep , tiefenlockerer , Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3728512 3728512
  48-250 Głogówek, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Προσαρτώμενο μπροστά, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Αριθμός δοντιών: 5 τεμ.
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
GRS Woeler 3 poot tand 2 mtr Cultivator
4
GRS Woeler 3 poot tand 2 mtr Cultivator
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3600757 3600757
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 85 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
edma24 AGRO-MASZ Tiefenlockerer PD30
10
edma24 AGRO-MASZ Tiefenlockerer PD30
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3699163 3699163
  74523 Schwäbisch Hall - Sulzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 55 cm, Αριθμός δοντιών: 5 τεμ.
8.999 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Awemak Grubber V STROM GV 30.6 Michel Zähnen
7
ΝΈΑ Awemak Grubber V STROM GV 30.6 Michel Zähnen
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4946378 4946378
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
4.000 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Awemak Grubber V STROM GV 30.4 Michel Zähnen
7
ΝΈΑ Awemak Grubber V STROM GV 30.4 Michel Zähnen
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4946366 4946366
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 4 τεμ.
3.220 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Awemak Subsoiler SHORTI GM 2 with tube bar roller Φ 500 mm!
10
ΝΈΑ Awemak Subsoiler SHORTI GM 2 with tube bar roller Φ 500 mm!
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4946362 4946362
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 2 τεμ.
1.300 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Awemak Grubber V STROM GV 40.8 Michel Zähnen
7
ΝΈΑ Awemak Grubber V STROM GV 40.8 Michel Zähnen
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4946374 4946374
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 8 τεμ.
4.340 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Maximulch
5
AGRISEM Maximulch
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4941284 4941284
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
51.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Cultiplow Platinum
6
AGRISEM Cultiplow Platinum
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4941281 4941281
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 45 cm, Αριθμός δοντιών: 8 τεμ.
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Awemak Grubber SHORTI GM 2 mit Rohrstabwalze Φ 500 mm
10
ΝΈΑ Awemak Grubber SHORTI GM 2 mit Rohrstabwalze Φ 500 mm
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4946351 4946351
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 2 τεμ.
1.300 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Awemak Grubber SHORTI GM 3
10
ΝΈΑ Awemak Grubber SHORTI GM 3
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4946240 4946240
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 3 τεμ.
1.160 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combiplow Gold
5
AGRISEM Combiplow Gold
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4940129 4940129
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Αριθμός δοντιών: 4 τεμ.
8.830 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combiplow Gold
4
AGRISEM Combiplow Gold
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4940090 4940090
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
11.060 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combiplow Silver
5
AGRISEM Combiplow Silver
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4939872 4939872
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Αριθμός δοντιών: 4 τεμ.
5.710 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemtech Tiefenlockerer 3m/Subsoiler/Глубокорыхлитель/Subsolador/Głębosz
3
Lemtech Tiefenlockerer 3m/Subsoiler/Глубокорыхлитель/Subsolador/Głębosz
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4935352 4935352
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 60 cm, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
4.411 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Awemak Subsoiler/ Chisel plow/ Pług dłutowy! / Special offer! RAMBO
3
Awemak Subsoiler/ Chisel plow/ Pług dłutowy! / Special offer! RAMBO
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4932223 4932223
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 8 τεμ.
9.480 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combivigne
4
AGRISEM Combivigne
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4941867 4941867
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Αριθμός δοντιών: 2 τεμ.
3.040 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Cultiplow 15
3
AGRISEM Cultiplow 15
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4941601 4941601
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Αριθμός δοντιών: 2 τεμ.
3.680 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Cultiplow Platinum
5
AGRISEM Cultiplow Platinum
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4941593 4941593
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 45 cm, Αριθμός δοντιών: 4 τεμ.
17.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Awemak Subsoiler SHORTI GM 3 with tube bar roller Ø500
10
ΝΈΑ Awemak Subsoiler SHORTI GM 3 with tube bar roller Ø500
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4943577 4943577
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 3 τεμ.
1.470 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Awemak Tiefenlockerer mit 6 Zähne MICHEL
10
ΝΈΑ Awemak Tiefenlockerer mit 6 Zähne MICHEL
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4943547 4943547
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
4.270 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Awemak Subsoiler SHORTI GM 5
10
ΝΈΑ Awemak Subsoiler SHORTI GM 5
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4943574 4943574
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, μεγ. βάθος εργασίας: 65 cm, Αριθμός δοντιών: 5 τεμ.
1.670 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 467