Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
EVERS Garron
3
ΝΈΑ EVERS Garron
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4645568 4645568
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 60 cm, Αριθμός δοντιών: 11 τεμ.
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Techmagri TECHMAPROFIL 8 dents + DISCOTWIN
4
ΝΈΑ Techmagri TECHMAPROFIL 8 dents + DISCOTWIN
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4645328 4645328
  10140 AMANCE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 8 τεμ.
6.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HR3003D Power Harrow
8
ΝΈΑ Kuhn HR3003D Power Harrow
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4645231 4645231
  DE6 5GX Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005
4.915,00 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
COUSINS TRAILED V FORM 7.5 metre, 2011, 13 leg
6
ΝΈΑ COUSINS TRAILED V FORM 7.5 metre, 2011, 13 leg
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4644656 4644656
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
24.866,79 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combiplow Gold
5
ΝΈΑ AGRISEM Combiplow Gold
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4643614 4643614
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
11.060 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combiplow Gold
5
ΝΈΑ AGRISEM Combiplow Gold
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4643608 4643608
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Αριθμός δοντιών: 4 τεμ.
8.830 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combiplow Silver
5
ΝΈΑ AGRISEM Combiplow Silver
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4643602 4643602
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Αριθμός δοντιών: 4 τεμ.
5.710 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combivigne
5
ΝΈΑ AGRISEM Combivigne
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4643563 4643563
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Αριθμός δοντιών: 2 τεμ.
3.040 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other MANDAM MG 2 1800 TIEFENLOCKERER
3
ΝΈΑ Sonstige / Other MANDAM MG 2 1800 TIEFENLOCKERER
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4643554 4643554
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other MANDAM MG 3 1800
3
ΝΈΑ Sonstige / Other MANDAM MG 3 1800
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4643542 4643542
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGRISEM Cultiplow
4
ΝΈΑ AGRISEM Cultiplow
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4643530 4643530
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Αριθμός δοντιών: 2 τεμ.
3.680 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Cultiplow Platinum
5
ΝΈΑ AGRISEM Cultiplow Platinum
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4643523 4643523
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 45 cm, Αριθμός δοντιών: 4 τεμ.
17.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Cultiplow Platinum
7
ΝΈΑ AGRISEM Cultiplow Platinum
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4643514 4643514
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 45 cm, Αριθμός δοντιών: 8 τεμ.
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Maximulch
6
ΝΈΑ AGRISEM Maximulch
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4643439 4643439
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Αριθμός δοντιών: 5 τεμ.
18.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Maximulch
5
ΝΈΑ AGRISEM Maximulch
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4643431 4643431
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
51.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Demblon DEMBLON
4
ΝΈΑ Demblon DEMBLON
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4643391 4643391
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Αριθμός δοντιών: 8 τεμ.
4.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn DC 300
5
Kuhn DC 300
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4635789 4635789
  75031 Eppingen, Γερμανία
Προσαρτώμενο μπροστά, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 4 τεμ.
2.773,11 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Attila 300-7 Tiefenlockerer
9
Maschio Attila 300-7 Tiefenlockerer
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4633316 4633316
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Maschio Attila 250-5 Tiefenlockerer
8
Maschio Attila 250-5 Tiefenlockerer
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4633204 4633204
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
McCONNEL Discerator 3 metre, 5 leg, Disc/Tine Cultivator, Tooth Packer,
9
McCONNEL Discerator 3 metre, 5 leg, Disc/Tine Cultivator, Tooth Packer,
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4632339 4632339
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
8.933,83 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 3 LEG SPALDINGS FLAT LIFT
7
3 LEG SPALDINGS FLAT LIFT
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4631850 4631850
  PE22 7LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1999
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Evers welsh KD 15
8
Evers welsh KD 15
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4631538 4631538
  6021 SB Budel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Ημερομηνία εγγραφής: 02.04.2004, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 55 cm, Αριθμός δοντιών: 15 τεμ.
2.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cousins 2.8m subsoiler
Cousins 2.8m subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4630974 4630974
  OX14 3AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1999
2.023,82 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eigenbau
5
Eigenbau
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4629768 4629768
  18279 Lalendorf, Γερμανία
μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Αριθμός δοντιών: 3 τεμ.
700 €
Δείτε αγγελία
Evers 150
3
Evers 150
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4629178 4629178
  6732 GG Harskamp, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Αριθμός δοντιών: 3 τεμ.
2.500 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 475