Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Other 2M036535 - Ex Demo HE-VA Triple Tiller
4
ΝΈΑ Other 2M036535 - Ex Demo HE-VA Triple Tiller
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3936711
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
33.724 €
με 20% ΦΠΑ
28.103 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRISEM Maximulch
2
ΝΈΑ AGRISEM Maximulch
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3936595
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Αριθμός δοντιών: 5 Stk.
20.230 €
με 19% ΦΠΑ
17.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
McConnel Discerator 3000
8
ΝΈΑ McConnel Discerator 3000
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3936204
SY4 4RR Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
LEG HE-VA 5  SUBSOILER 11008865 (FOR HIRE)
3
ΝΈΑ LEG HE-VA 5 SUBSOILER 11008865 (FOR HIRE)
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3935882
CV350EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
1.226 €
με 20% ΦΠΑ
1.022 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Evers Holsteiner
4
ΝΈΑ Evers Holsteiner
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3935309
6351 HP Bocholtz, Ολλανδία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 6 Stk.
2.700 €

Δείτε αγγελία
Evers Forest
4
ΝΈΑ Evers Forest
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3935307
6351 HP Bocholtz, Ολλανδία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 9 Stk.
3.200 €

Δείτε αγγελία
AGRIP - KEHRSCHAUFEL 1,6m -  TOP Angebot - mit Zufriedenheitsgarantie!
3
ΝΈΑ AGRIP - KEHRSCHAUFEL 1,6m - TOP Angebot - mit Zufriedenheitsgarantie!
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3934831
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
1.733 €

Δείτε αγγελία
Quivogne Quivogne SCD Tiefenlockerer
ΝΈΑ Quivogne Quivogne SCD Tiefenlockerer
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3934806
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.021 €
με 19% ΦΠΑ
5.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other
4
ΝΈΑ Sonstige / Other
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3934258
64521 Groß-Gerau, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης
1.501 €
με 19% ΦΠΑ
1.261 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Saxiona V-SUP 300
ΝΈΑ Saxiona V-SUP 300
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3933554
67165 Waldsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 6 Stk.
5.799 €
με 19% ΦΠΑ
4.873 € καθαρά
Δείτε αγγελία
He-va Grass Tiller Graswoeler
5
ΝΈΑ He-va Grass Tiller Graswoeler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3933517
9403 VA Assen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
LEG HE-VA 5  SUBSOILER 11008865
3
ΝΈΑ LEG HE-VA 5 SUBSOILER 11008865
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3933513
CV350EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
8.107 €
με 20% ΦΠΑ
6.756 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mandam Tiefenlocker 1,60m
7
ΝΈΑ Mandam Tiefenlocker 1,60m
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3932989
46359 Heiden, Γερμανία
1.100 €
με 19% ΦΠΑ
924 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ReHo ReHo
4
ReHo ReHo
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3932730
06849 Dessau, Γερμανία
Αριθμός δοντιών: 2 Stk.
1.700 €

Δείτε αγγελία
LT-BÖRSE // STP 3 Tiefenlockerer **neu**
6
LT-BÖRSE // STP 3 Tiefenlockerer **neu**
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3932587
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.90 m, μεγ. βάθος εργασίας: 80 cm, Αριθμός δοντιών: 3 Stk.
1.755 €
με 19% ΦΠΑ
1.475 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Cousins Subsoiler
5
Other Cousins Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3932331
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau PS6 V
4
Bremer Maschinenbau PS6 V
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3932132
45665 Recklinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 6 Stk.
5.700 €
με 19% ΦΠΑ
4.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn   DC401 SUBSOILER
3
Kuhn DC401 SUBSOILER
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3931958
PE38 0AL Downham Market, Μεγ. Βρετανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Σύνδεσμος, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
5.450 €
με 20% ΦΠΑ
4.542 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone TL 302
8
Amazone TL 302
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3931003
48734 Reken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πτερυγωτό δίχαλο, Προσαρτώμενο μπροστά, Σύνδεσμος, Μετάδοση pto, μεγ. βάθος εργασίας: 60 cm, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
2.700 €

Δείτε αγγελία
Expom Pegaz
9
Expom Pegaz
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3930910
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 5 Stk.
4.451 €
με 19% ΦΠΑ
3.740 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combiplow Gold
4
AGRISEM Combiplow Gold
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3930657
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
9.990 €
με 19% ΦΠΑ
8.395 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combiplow Silver
3
AGRISEM Combiplow Silver
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3930652
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
7.299 €
με 19% ΦΠΑ
6.134 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other COUSINS 5 LEG RIGID SUBSOILER
3
Other COUSINS 5 LEG RIGID SUBSOILER
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3930415
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AGRIP - TIEFENLOCKERER -  TOP Angebot & Qualität - mit Zufriedenheitsgarantie -
9
AGRIP - TIEFENLOCKERER - TOP Angebot & Qualität - mit Zufriedenheitsgarantie -
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3930362
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
3.350 €

Δείτε αγγελία
Other SPALDINGS FLATLIFT 4M SUBSOILER 11010374
3
Other SPALDINGS FLATLIFT 4M SUBSOILER 11010374
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3930345
CV350EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
7.154 €
με 20% ΦΠΑ
5.961 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 412