Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Υπεδαφοκαλλιεργητής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Tiefenlockerer mit 5 Zinken, NEU
9
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Tiefenlockerer mit 5 Zinken, NEU
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet2287747
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.25 m
2.071 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.740 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGRISEM Combiplow silver of gold
3
AGRISEM Combiplow silver of gold
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet1797848
6595 ME Ottersum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Quivogne SSDR-5,SSDR-7 talajlazítók
Quivogne SSDR-5,SSDR-7 talajlazítók
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3283516
5200 Törökszentmiklós, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
7.500 EUR
7.500 EUR


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agro-Factory TOP-AGRO BEST Produkt Flügelschargrubber ARES Federsicherung bzw. Schraube 2017
Βίντεο
9
Agro-Factory TOP-AGRO BEST Produkt Flügelschargrubber ARES Federsicherung bzw. Schraube 2017
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet2581528
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.20 m
2.300 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Brix Herkules HKS 300 STE-83
4
Brix Herkules HKS 300 STE-83
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3584298
15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 60 cm
8.568 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combiplow Gold
4
AGRISEM Combiplow Gold
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3664357
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
9.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.983 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combiplow Silver
3
AGRISEM Combiplow Silver
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3664354
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
6.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Lemken OPAL120X
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3664195
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Other Cooper Subsoiler
Other Cooper Subsoiler
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3662365
LS249RJ Tadcaster, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Niemeyer DELTA 2-180IV
9
Niemeyer DELTA 2-180IV
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3662216
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Tupanjac
4
Tupanjac
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3661429
49843 getelo, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 7 Stk.
9.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.235 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Quivogne Quivogne SCD Tiefenlockerer
Quivogne Quivogne SCD Tiefenlockerer
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3658942
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.021 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
LT-BÖRSE STP 1 Tiefenlockerer **neu**
3
LT-BÖRSE STP 1 Tiefenlockerer **neu**
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3653504
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, μεγ. βάθος εργασίας: 75 cm, Αριθμός δοντιών: 1 Stk.
835 EUR
με 19% ΦΠΑ
702 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
LT-BÖRSE STP 3 Tiefenlockerer **neu**
3
LT-BÖRSE STP 3 Tiefenlockerer **neu**
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3653459
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.90 m, μεγ. βάθος εργασίας: 75 cm, Αριθμός δοντιών: 3 Stk.
1.551 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.303 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio Atilla
Maschio Atilla
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3651744
55450 Langenlonsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
11.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.244 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Głębosz 0,9m (głebokość robocza do 65 cm) U486, Subsoilers,
5
Bomet Głębosz 0,9m (głebokość robocza do 65 cm) U486, Subsoilers,
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3650914
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Αριθμός δοντιών: 3 Stk.
2.460 EUR
με 23% ΦΠΑ
2.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Głębosz 0,9m (głebokość robocza do 65 cm) U486/1, Subsoilers, Untergrundlockerer
5
Bomet Głębosz 0,9m (głebokość robocza do 65 cm) U486/1, Subsoilers, Untergrundlockerer
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3650912
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Αριθμός δοντιών: 5 Stk.
3.460 EUR
με 23% ΦΠΑ
2.813 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Głębosz 4,05 m (głebokość robocza do 65 cm) U486/3, Subsoilers, Untergrundlockerer
5
Bomet Głębosz 4,05 m (głebokość robocza do 65 cm) U486/3, Subsoilers, Untergrundlockerer
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3650906
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.10 m, Αριθμός δοντιών: 9 Stk.
5.381 EUR
με 23% ΦΠΑ
4.375 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Głębosz 1,80m (głebokość robocza do 65 cm) U486/2, Subsoilers, Untergrundlockerer
5
Bomet Głębosz 1,80m (głebokość robocza do 65 cm) U486/2, Subsoilers, Untergrundlockerer
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3650890
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Αριθμός δοντιών: 7 Stk.
4.419 EUR
με 23% ΦΠΑ
3.593 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia KRET 3/5 Steinsicherung (am Lager)
6
Unia KRET 3/5 Steinsicherung (am Lager)
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3648596
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 60 cm, Αριθμός δοντιών: 3 Stk.
5.938 EUR
7.259 EUR

με 19% ΦΠΑ
4.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken DOLOMIT 9 /  4 DENTS
5
Lemken DOLOMIT 9 / 4 DENTS
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3648549
62490 VITRY EN ARTOIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
4.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRISEM Cultiplow Platinum
17
AGRISEM Cultiplow Platinum
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3648364
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 45 cm, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
19.480 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.370 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Głebosz- do 45 cm (głębokość robocza), U476/2, Subsoilers,  Untergrundlockerer
4
Bomet Głebosz- do 45 cm (głębokość robocza), U476/2, Subsoilers, Untergrundlockerer
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3646830
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.10 m, Αριθμός δοντιών: 1 Stk.
865 EUR
με 23% ΦΠΑ
703 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Głebosz- do 45 cm (głębokość robocza), U476/3, Subsoilers, Untergrundlockerer
4
Bomet Głebosz- do 45 cm (głębokość robocza), U476/3, Subsoilers, Untergrundlockerer
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3646828
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Αριθμός δοντιών: 2 Stk.
1.134 EUR
με 23% ΦΠΑ
922 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Głebosz- do 45 cm (głębokość robocza), U476, Subsoilers, Untergrundlockerer
4
Bomet Głebosz- do 45 cm (głębokość robocza), U476, Subsoilers, Untergrundlockerer
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3646827
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Αριθμός δοντιών: 3 Stk.
1.269 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.032 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Głebosz- do 45 cm (głębokość robocza), U476/1, Subsoilers , Untergrundlockerer
4
Bomet Głebosz- do 45 cm (głębokość robocza), U476/1, Subsoilers , Untergrundlockerer
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3646825
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός δοντιών: 4 Stk.
1.538 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Agroland Titan Plow Combi
12
Sonstige / Other Agroland Titan Plow Combi
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3645138
46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 0.03 m
4.998 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BM W3P
4
BM W3P
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3644729
4161 JX Heukelum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002
1.150 EUR
με 21% ΦΠΑ
950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SIPTEC RB 7
11
SIPTEC RB 7
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3641702
93158 Teublitz, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 55 cm, Αριθμός δοντιών: 7 Stk.
9.044 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken JUWEL 7M 4N100
2
Lemken JUWEL 7M 4N100
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3641324
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 421