Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φρέζες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φρέζες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φρέζες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse TOP ANGEBOT!
19
Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse TOP ANGEBOT!
Φρέζες, cjt2615606
64-200 Niałek Wielki / Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Φρέζες γενικής χρήσης
995 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agritec AT-30 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 180 cm, 5 Größen erhältlich
Βίντεο
9
Agritec AT-30 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 180 cm, 5 Größen erhältlich
Φρέζες, cjt2393139
68804 Altlußheim, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 18 cm, Μαχαίρι φρέζας: 32
3.645 €
3.957 €

με 19% ΦΠΑ
3.063 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wallentin & Partner GmbH Bodenfräse 1,65 m - mit Seitenverstellung
9
Wallentin & Partner GmbH Bodenfräse 1,65 m - mit Seitenverstellung
Φρέζες, cjt3491333
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.65 m, Μαχαίρι φρέζας: 24, Βάθος εργασίας: 18 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
1.685 €
με 19% ΦΠΑ
1.416 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Howard HAWU 205 R
Φρέζες, cjt3711575
57339 Erndtebrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.05 m, Βάθος εργασίας: 22 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Terranova Grondfrees
10
Terranova Grondfrees
Φρέζες, cjt3698412
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 250.00 m, Βάθος εργασίας: 30 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
4.000 €

Δείτε αγγελία
Lisicki Bodenfräse geeignet für Erdbeeren 1,8 m
6
Lisicki Bodenfräse geeignet für Erdbeeren 1,8 m
Φρέζες, cjt3804425
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 54, Λοιπά
1.416 €
με 19% ΦΠΑ
1.190 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Howard HR41 305 grondfrees
3
Howard HR41 305 grondfrees
Φρέζες, cjt3804389
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.05 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 72, Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
GEO ( frei Haus angeliefert) IGN 105  (IGN 125, IGN 150, IGN 180)
4
GEO ( frei Haus angeliefert) IGN 105 (IGN 125, IGN 150, IGN 180)
Φρέζες, cjt3799360
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Μαχαίρι φρέζας: 30, Βάθος εργασίας: 15 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
1.250 €
με 19% ΦΠΑ
1.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO ( frei Haus angeliefert) IGN 180 , IGN 105, IGN 125 , IGN 150
4
GEO ( frei Haus angeliefert) IGN 180 , IGN 105, IGN 125 , IGN 150
Φρέζες, cjt3799291
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Μαχαίρι φρέζας: 42, Βάθος εργασίας: 15 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
1.676 €
με 19% ΦΠΑ
1.408 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Bodenfräse mit hydr. Seitenverschub U540/2H 2,0 m
5
Bomet Bodenfräse mit hydr. Seitenverschub U540/2H 2,0 m
Φρέζες, cjt3783048
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Μαχαίρι φρέζας: 54, Βάθος εργασίας: 12 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
2.467 €
με 19% ΦΠΑ
2.073 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Bodenfräse mit hydr. Seitenverschub U540/1H 1,8 m
5
Bomet Bodenfräse mit hydr. Seitenverschub U540/1H 1,8 m
Φρέζες, cjt3782978
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Μαχαίρι φρέζας: 48, Βάθος εργασίας: 12 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
2.315 €
με 19% ΦΠΑ
1.945 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Bodenfräse mit PTO U540/2 2,0 m
5
Bomet Bodenfräse mit PTO U540/2 2,0 m
Φρέζες, cjt3777849
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 54, Φρέζες γενικής χρήσης
1.912 €
με 19% ΦΠΑ
1.607 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Boderfräse mit PTO U540/1 1,8 m
5
Bomet Boderfräse mit PTO U540/1 1,8 m
Φρέζες, cjt3777840
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 48, Φρέζες γενικής χρήσης
1.836 €
με 19% ΦΠΑ
1.543 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Boderfräse mit PTO U540 1,6 m
5
Bomet Boderfräse mit PTO U540 1,6 m
Φρέζες, cjt3777828
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 42, Φρέζες γενικής χρήσης
1.721 €
με 19% ΦΠΑ
1.446 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Bodenfräse mit PTO U540/3 1,4 m
5
Bomet Bodenfräse mit PTO U540/3 1,4 m
Φρέζες, cjt3777806
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 36, Φρέζες γενικής χρήσης
1.626 €
με 19% ΦΠΑ
1.366 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Bodenfräse mit PTO U540/4  1,2 m
5
Bomet Bodenfräse mit PTO U540/4 1,2 m
Φρέζες, cjt3777781
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 30, Φρέζες γενικής χρήσης
1.549 €
με 19% ΦΠΑ
1.302 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Bodenfräse mit hydr. Seitenverschub U540/3H 1,4 m
5
Bomet Bodenfräse mit hydr. Seitenverschub U540/3H 1,4 m
Φρέζες, cjt3782352
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Μαχαίρι φρέζας: 41, Βάθος εργασίας: 12 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
2.066 €
με 19% ΦΠΑ
1.736 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Bodenfräse mit hydr. Seitenverschub U540/ H 1,6 m
5
Bomet Bodenfräse mit hydr. Seitenverschub U540/ H 1,6 m
Φρέζες, cjt3782961
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 42, Φρέζες γενικής χρήσης
2.180 €
με 19% ΦΠΑ
1.832 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse / rototiller
10
Bomet Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse / rototiller
Φρέζες, cjt3606353
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Μαχαίρι φρέζας: 54, Βάθος εργασίας: 12 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
1.404 €
με 23% ΦΠΑ
1.142 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse 1,6
10
Bomet Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse 1,6
Φρέζες, cjt3606324
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 42, Φρέζες γενικής χρήσης
1.258 €
με 23% ΦΠΑ
1.023 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wallentin & Partner GmbH Bodenfräse 1,25 m - europäische Qualitätsfräse
9
Wallentin & Partner GmbH Bodenfräse 1,25 m - europäische Qualitätsfräse
Φρέζες, cjt3491385
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Βάθος εργασίας: 18 cm, Μαχαίρι φρέζας: 24, Φρέζες γενικής χρήσης
1.435 €
με 19% ΦΠΑ
1.206 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wallentin & Partner GmbH Bodenfräse 1,65 m - mit Seitenverstellung
9
Wallentin & Partner GmbH Bodenfräse 1,65 m - mit Seitenverstellung
Φρέζες, cjt3491333
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.65 m, Μαχαίρι φρέζας: 24, Βάθος εργασίας: 18 cm, Φρέζες γενικής χρήσης
1.685 €
με 19% ΦΠΑ
1.416 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Breviglieri 35S-125 mit Seitenverschiebung
4
Breviglieri 35S-125 mit Seitenverschiebung
Φρέζες, cjt3290604
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 24, Φρέζες γενικής χρήσης
1.773 €
2.350 €

με 19% ΦΠΑ
1.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Carlton 2500-4 Self Propelled
8
Carlton 2500-4 Self Propelled
Φρέζες, cjt3459168
58455 Witten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Μαχαίρι φρέζας: 22, Βάθος εργασίας: 45 cm, Θρυμματιστές κορμών, Ελαστικά: 4
10.995 €

Δείτε αγγελία
Victory HTLU-185/210/235 HOCHLEISTUNGS BODENFRÄSE BIS 22cm
9
Victory HTLU-185/210/235 HOCHLEISTUNGS BODENFRÄSE BIS 22cm
Φρέζες, cjt3155997
21256 Handeloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Βάθος εργασίας: 22 cm, Μαχαίρι φρέζας: 48, Φρέζες γενικής χρήσης
2.698 €
με 19% ΦΠΑ
2.267 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Victory HTLX-135/235/285 HOCHLEISTUNGS BODENFRÄSE BIS 27CM
9
Victory HTLX-135/235/285 HOCHLEISTUNGS BODENFRÄSE BIS 27CM
Φρέζες, cjt3155988
21256 Handeloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.35 m, Βάθος εργασίας: 27 cm, Μαχαίρι φρέζας: 54, Φρέζες γενικής χρήσης
3.297 €
με 19% ΦΠΑ
2.771 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MURATORI MZ3 - 125
4
MURATORI MZ3 - 125
Φρέζες, cjt3386238
49770 Herzlake-Bookhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Βάθος εργασίας: 20 cm, Μαχαίρι φρέζας: 24, Φρέζες γενικής χρήσης
1.230 €

Δείτε αγγελία
Victory SB-105/125/145/165 Bodenumkehrfräse Krümelwalze FRACHTFREI
7
Victory SB-105/125/145/165 Bodenumkehrfräse Krümelwalze FRACHTFREI
Φρέζες, cjt3196198
21256 Handeloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 20, Λοιπά
1.448 €
με 19% ΦΠΑ
1.217 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Victory HTLS-200 schwere Bodenfräse - Seitengetriebe - FRACHTFREI
6
Victory HTLS-200 schwere Bodenfräse - Seitengetriebe - FRACHTFREI
Φρέζες, cjt3196033
21256 Handeloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάθος εργασίας: 18 cm, Μαχαίρι φρέζας: 60, Φρέζες γενικής χρήσης
1.698 €
με 19% ΦΠΑ
1.427 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Victory HTLG-100/120/140 BODENFRÄSE SEITENGETRIEBE FRACHTFREI
16
Victory HTLG-100/120/140 BODENFRÄSE SEITENGETRIEBE FRACHTFREI
Φρέζες, cjt3196022
21256 Handeloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Βάθος εργασίας: 18 cm, Μαχαίρι φρέζας: 24, Φρέζες γενικής χρήσης
998 €
με 19% ΦΠΑ
839 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 382