Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φρέζες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φρέζες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φρέζες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Hydr. IGNH160 auch in 120, 140 & 150 cm
Βίντεο
5
Geo Maccine Agricole Bodenfräse Heckfräse Hydr. IGNH160 auch in 120, 140 & 150 cm
Φρέζες, cjt2309965
19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάθος εργασίας: 15 cm, Μαχαίρι φρέζας: 60
2.286 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.921 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse TOP ANGEBOT!
19
Bodenfräse Heckfräse Fräse Ackerfräse TOP ANGEBOT!
Φρέζες, cjt2615606
64-200 Niałek Wielki / Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Φρέζες γενικής χρήσης
995 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agritec AT-30 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 180 cm, 5 Größen erhältlich
Βίντεο
9
Agritec AT-30 - Deutschland Bodenfräse Heckfräse 180 cm, 5 Größen erhältlich
Φρέζες, cjt2393139
68804 Altlußheim, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάθος εργασίας: 18 cm, Μαχαίρι φρέζας: 32
3.645 EUR
3.957 EUR

με 19% ΦΠΑ
3.063 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
13
VEMAC Geo Bodenfräse Fräse Ackerfräse leichte Version TL 135cm NEU
Φρέζες, cjt2787655
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 28, Φρέζες γενικής χρήσης
890 EUR
με 19% ΦΠΑ
748 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wallentin & Partner GmbH Bodenfräse 1,45 m - mit Seitenverstellung
2
Wallentin & Partner GmbH Bodenfräse 1,45 m - mit Seitenverstellung
Φρέζες, cjt3429466
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.45 m, Βάθος εργασίας: 16 cm, Μαχαίρι φρέζας: 28, Φρέζες γενικής χρήσης
1.607 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holaras    kuil afdek frees ADF2000 PTO 3-Punt
4
ΝΈΑ Holaras kuil afdek frees ADF2000 PTO 3-Punt
Φρέζες, cjt3664624
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά FSI Stubbenfräse B28 Gebrauchtgerät
7
FSI Stubbenfräse B28 Gebrauchtgerät
Φρέζες, cjt3662068
57392 Schmallenberg-Felbecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 0.79 m
15.232 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio SC 300
8
Maschio SC 300
Φρέζες, cjt3661365
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Φρέζες γενικής χρήσης
6.307 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Minos Agri Bodenfräse T-ATRT 2500
10
Minos Agri Bodenfräse T-ATRT 2500
Φρέζες, cjt3661137
56294 Münstermaifeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάθος εργασίας: 22 cm, Μαχαίρι φρέζας: 60
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Terranova TA 160
6
Terranova TA 160
Φρέζες, cjt3660857
6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Μαχαίρι φρέζας: 24
1.513 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Greppel frees
2
Greppel frees
Φρέζες, cjt3656557
1471 EA Kwadijk, Ολλανδία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Maschio SC 280
5
Maschio SC 280
Φρέζες, cjt3655091
26683 Scharrel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φρέζες γενικής χρήσης
5.891 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Fräse 1,40 m
3
Sonstige / Other Fräse 1,40 m
Φρέζες, cjt3655002
27299 Völkersen, Γερμανία
Φρέζες γενικής χρήσης
1.369 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Celli Fräse 3,00 m
4
Celli Fräse 3,00 m
Φρέζες, cjt3654783
27239 Twistringen, Γερμανία
Φρέζες γενικής χρήσης
1.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.261 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio SC 280
8
Maschio SC 280
Φρέζες, cjt3654270
26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Φρέζες γενικής χρήσης
3.808 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Howard Doppelfräse mit Fräse HR 12 SU 110 Spargelfräse
7
Howard Doppelfräse mit Fräse HR 12 SU 110 Spargelfräse
Φρέζες, cjt3652872
35096 Weimar / Hessen, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης
1.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.672 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kongskilde RB500
Φρέζες, cjt3648566
47240 BON ENCONTRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.00 m
4.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
STRUIK FRONTFREES 4 RF310F
7
STRUIK FRONTFREES 4 RF310F
Φρέζες, cjt3647366
1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009
10.830 EUR
με 21% ΦΠΑ
8.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Del Morino FUNNY 106 EXO TVA
Del Morino FUNNY 106 EXO TVA
Φρέζες, cjt3646984
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007
1.320 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland POWER HARROW 4M
2
Kverneland POWER HARROW 4M
Φρέζες, cjt3646904
NR17 2QZ Attleborough, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Celli grondfrees 170
6
Celli grondfrees 170
Φρέζες, cjt3646444
3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Celli PIONEER 170/280
3
Celli PIONEER 170/280
Φρέζες, cjt3641035
27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
10.294 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Celli CE 205
5
Celli CE 205
Φρέζες, cjt3641032
27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
5.534 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Imants 52SK300 DZFP
8
Imants 52SK300 DZFP
Φρέζες, cjt3640990
30890 Barsinghausen-Göxe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
27.965 EUR
με 19% ΦΠΑ
23.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GF90 - 4
10
Grimme GF90 - 4
Φρέζες, cjt3626825
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012
19.080 EUR
με 20% ΦΠΑ
15.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GF 400
8
Grimme GF 400
Φρέζες, cjt3626826
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
25.080 EUR
με 20% ΦΠΑ
20.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn HRB 252
5
Kuhn HRB 252
Φρέζες, cjt3626499
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
4.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
4.336 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn EL43-105P
4
Kuhn EL43-105P
Φρέζες, cjt3626284
76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
2.760 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland S DRILL PRO POWER HARROW
5
Kverneland S DRILL PRO POWER HARROW
Φρέζες, cjt3625770
NR21 9NH Sculthorpe, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Breviglieri B123/250H
3
Breviglieri B123/250H
Φρέζες, cjt3625093
84051 Essenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Φρέζες γενικής χρήσης
5.580 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.689 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 316