Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανήματα έργων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Μηχανήματα έργων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανήματα έργων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Weidemann 1370 CX 50
2
ΝΈΑ Weidemann 1370 CX 50
Εκσκαφείς, 4645719 4645719
  38710 ST BAUDILLE ET PIPET, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 4320 h, Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Linde Dieselstapler Stapler 3t Triplex
3
ΝΈΑ Linde Dieselstapler Stapler 3t Triplex
Περονοφόρο, 4645718 4645718
  3721 Limberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 8700 h, Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Ελαστικά: /
14.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 9407
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 9407
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4645693 4645693
  71110 MARCIGNY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 7250 h, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Claas SCORPION 6030 CP
7
ΝΈΑ Claas SCORPION 6030 CP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4645691 4645691
  40180 BENESSE LES DAX, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 2900 h, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 731 LSU TURBO
3
ΝΈΑ Manitou MLT 731 LSU TURBO
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4645689 4645689
  60000 BEAUVAIS -TILLE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 5661 h, Ελαστικά: /
32.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Merlo P34.7 TOP
4
ΝΈΑ Merlo P34.7 TOP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4645688 4645688
  76890 ST OUEN DU BREUIL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 5415 h, Ελαστικά: /
33.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Cat TH62
4
ΝΈΑ Cat TH62
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4645572 4645572
  88470 Kontiomaki, Φιλλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 9675 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Neuson 75Z3 RD Mini Graafmachine
20
ΝΈΑ Neuson 75Z3 RD Mini Graafmachine
Εκσκαφείς, 4645535 4645535
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Mitsubishi FD35 Heftruck
20
ΝΈΑ Mitsubishi FD35 Heftruck
Περονοφόρο, 4645529 4645529
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Merlo P26.6 LPT Verreiker
20
ΝΈΑ Merlo P26.6 LPT Verreiker
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4645527 4645527
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kubota KX41-2V Mini Graafmachine
20
ΝΈΑ Kubota KX41-2V Mini Graafmachine
Εκσκαφείς, 4645524 4645524
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Linde H25D-03 Heftruck
20
ΝΈΑ Linde H25D-03 Heftruck
Περονοφόρο, 4645517 4645517
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kubota KX71-3 Mini Graafmachine
20
ΝΈΑ Kubota KX71-3 Mini Graafmachine
Εκσκαφείς, 4645515 4645515
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kubota U10-3 Mini Graafmachine
20
ΝΈΑ Kubota U10-3 Mini Graafmachine
Εκσκαφείς, 4645513 4645513
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kubota KX019-4 Mini Graafmachine
20
ΝΈΑ Kubota KX019-4 Mini Graafmachine
Εκσκαφείς, 4645514 4645514
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
IHI 35N Mini Graafmachine
20
ΝΈΑ IHI 35N Mini Graafmachine
Εκσκαφείς, 4645502 4645502
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB JS130LS T4 Rups Graafmachine
20
ΝΈΑ JCB JS130LS T4 Rups Graafmachine
Εκσκαφείς, 4645498 4645498
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Hitachi EX22-2 Mini Graafmachine
20
ΝΈΑ Hitachi EX22-2 Mini Graafmachine
Εκσκαφείς, 4645493 4645493
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Hitachi EX30-2 Mini Graafmachine
20
ΝΈΑ Hitachi EX30-2 Mini Graafmachine
Εκσκαφείς, 4645491 4645491
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Hyster H7.0FT Heftruck
20
ΝΈΑ Hyster H7.0FT Heftruck
Περονοφόρο, 4645490 4645490
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Hyster H7.0FT Heftruck
20
ΝΈΑ Hyster H7.0FT Heftruck
Περονοφόρο, 4645488 4645488
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Caterpillar EP15T-48E Heftruck
20
ΝΈΑ Caterpillar EP15T-48E Heftruck
Περονοφόρο, 4645479 4645479
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Case IH WX90
20
ΝΈΑ Case IH WX90
Εκσκαφείς, 4645477 4645477
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Bomag BF223C Asfalteermachine
20
ΝΈΑ Bomag BF223C Asfalteermachine
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4645468 4645468
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Bomag BW 100A M-2 Tril Wals
20
ΝΈΑ Bomag BW 100A M-2 Tril Wals
Κύλινδροι, 4645467 4645467
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Βάρος: 1570 kg
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 5134