Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανήματα έργων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Μηχανήματα έργων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανήματα έργων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
sonst. JF 5.0
6
sonst. JF 5.0
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt1812312
88255 Baindt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.85 m, ...
26.168 €
με 19% ΦΠΑ
21.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wacker wl55
9
Wacker wl55
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3625491
3882 LK Putten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 625 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.80 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Grün
3
Grün
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3714917
38835 Lüttgenrode, Γερμανία
655 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika Krokodilgebis , Mistgabel, dunggabel Fur Weidemann
4
D&D Landtechnika Krokodilgebis , Mistgabel, dunggabel Fur Weidemann
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt1889575
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών
550 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Merlo P 35-13 EVS
5
Merlo P 35-13 EVS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3417364
34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Καμπίνα, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, Ύψος ανύψωσης: 13.20 m, Ύψος κατασκευής: 2.48 m, Εξωτερικό πλάτος: 2.20 m, ...
29.512 €
με 19% ΦΠΑ
24.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Komatsu PC120
17
Komatsu PC120
Εκσκαφείς, let3753485
NR134EZ Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 79 kW, Ώρες λειτουργίας: 9337 h, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
12.263 €
με 20% ΦΠΑ
10.219 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Lumag Vibrationsstampfer VS 80C - 12 KN
7
Lumag Vibrationsstampfer VS 80C - 12 KN
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3750353
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
1.020 €
με 20% ΦΠΑ
850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas SCORPION 7040 VARIPOWER mit 4.490 Bh aus 2011, guter Zustand
16
Claas SCORPION 7040 VARIPOWER mit 4.490 Bh aus 2011, guter Zustand
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3746291
Mecklenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 4490 h, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, ...
42.828 €
με 19% ΦΠΑ
35.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas 7040 Plus Varipower 40KM
19
Claas 7040 Plus Varipower 40KM
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3745736
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 6380 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2010, ...
29.453 €
με 19% ΦΠΑ
24.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Atlas Copco QAX 20 LT - Lichtmastanhänger Stromerzeuger Lichtmast -
14
Atlas Copco QAX 20 LT - Lichtmastanhänger Stromerzeuger Lichtmast -
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3751174
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
7.735 €
με 19% ΦΠΑ
6.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro-wikt Betoniarka/Betonniere/Concrete mixer/Betonmischer
7
Agro-wikt Betoniarka/Betonniere/Concrete mixer/Betonmischer
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, set3747349
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
761 €
με 23% ΦΠΑ
618 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Lumag RP-i31DE Rüttelplatte
8
Lumag RP-i31DE Rüttelplatte
Πλάκες δόνησης, sct3750505
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 5 kW
2.028 €
με 20% ΦΠΑ
1.690 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Zeppelin ZR25
14
Zeppelin ZR25
Εκσκαφείς, let3750590
63628 Salmünster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1998, Συνολικό βάρος: 2.85 t, Μίνι εκσκαφέας
11.894 €
με 19% ΦΠΑ
9.995 € καθαρά
Δείτε αγγελία
PRZESIEWACZ POWERSCREEN DOMINATOR PRZESIEWACZ MOBILNY
8
PRZESIEWACZ POWERSCREEN DOMINATOR PRZESIEWACZ MOBILNY
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3758189
58-140 STARY JAWORÓW 4D, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1990
11.869 €

Δείτε αγγελία
Güttler Avant 30-45
5
Güttler Avant 30-45
Κύλινδροι, sbt3758116
53881 Euskirchen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 1015 kg, Κύλινδρος τάφρων
5.944 €
με 19% ΦΠΑ
4.995 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Mischmeister Favorite 800
5
Fliegl Mischmeister Favorite 800
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3749435
91257 Pegnitz-Bronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.930 €
με 19% ΦΠΑ
2.462 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bobcat T2250
10
Bobcat T2250
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3741183
33775 Versmold, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 2600 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2010, ...
26.300 €
με 10.7% ΦΠΑ
23.758 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 4270 CX100
20
Weidemann 4270 CX100
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3741097
24214 Gettorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, ...
39.270 €
με 19% ΦΠΑ
33.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hyster H3.5FT Fortens LPG
5
Hyster H3.5FT Fortens LPG
Περονοφόρο, ldt3768149
99100 Döllstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 1211 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, ...
15.470 €
με 19% ΦΠΑ
13.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Mammut TM150 Cement Mixer
5
Other Mammut TM150 Cement Mixer
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3765684
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other POWERTILT SCHWENKANTRIEB FÜR MS03
6
Sonstige / Other POWERTILT SCHWENKANTRIEB FÜR MS03
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, set3680263
28873 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
3.511 €
με 19% ΦΠΑ
2.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other PLADDET HYDRAULIKHAMMER PDH40S
4
Sonstige / Other PLADDET HYDRAULIKHAMMER PDH40S
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3680146
26845 Nortmoor, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
5.938 €
με 19% ΦΠΑ
4.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota KX 018-4
10
Kubota KX 018-4
Εκσκαφείς, let3671218
87672 Roßhaupten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 2288 h, Ημερομηνία εγγραφής: 06.02.2012, Συνολικό βάρος: 1.70 t
12.495 €
με 19% ΦΠΑ
10.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB JS 220 LC
7
JCB JS 220 LC
Εκσκαφείς, let3740014
4134 Putzleinsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 128 kW, Ώρες λειτουργίας: 2767 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
80.160 €
με 20% ΦΠΑ
66.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hammel Sternsieb, Siebanlage, Siebmaschine HS1500 D
8
Hammel Sternsieb, Siebanlage, Siebmaschine HS1500 D
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3725431
77731 Willstätt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Neuson 6503WD Power tilt, 3 Löffel
13
Neuson 6503WD Power tilt, 3 Löffel
Εκσκαφείς, let3692153
14913 Niederer Fläming OT Riesdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 2590 h, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Τροχοφόρος εκσκαφέας
32.011 €
με 19% ΦΠΑ
26.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POWERTILT PTS 06
6
POWERTILT PTS 06
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, set3680992
88696 Owingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.998 €
με 19% ΦΠΑ
4.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sennebogen 608
13
Sennebogen 608
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3689779
52249 Eschweiler - Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
92.820 €
με 19% ΦΠΑ
78.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lissmac FS 20 D
6
Lissmac FS 20 D
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3689752
52249 Eschweiler - Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
6.248 €
με 19% ΦΠΑ
5.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά TERMINAL TRACTOR UNIT KALMAR TT612D
6
TERMINAL TRACTOR UNIT KALMAR TT612D
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3692475
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010
43.665 €
με 23% ΦΠΑ
35.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 3990