Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανήματα έργων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Μηχανήματα έργων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανήματα έργων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kramer 5065
6
ΝΈΑ Kramer 5065
Τροχοφόροι φορτωτές, 4516355
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 350 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
35.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo 40.7 Turbo Multi Farmer
14
ΝΈΑ Merlo 40.7 Turbo Multi Farmer
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4516332
  48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Αποσβεστήρας κραδασμών, Τετρακίνηση, ...
32.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Neuson 1902 RDV
6
ΝΈΑ Neuson 1902 RDV
Εκσκαφείς, 4516272
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 3625 h
10.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 9205 (834)
10
ΝΈΑ Massey Ferguson 9205 (834)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4516080
  93192 Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 670 h
35.714 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JLG 3509 PS     EZ 2008!!  JOYSTICK!!
9
ΝΈΑ JLG 3509 PS EZ 2008!! JOYSTICK!!
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4516042
  48455 Bad Benthein - Gildehaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 3824 h, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 9.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg
23.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dieci AGRI MAX 60.9 VS
13
ΝΈΑ Dieci AGRI MAX 60.9 VS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4515952
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 113 kW, Ώρες λειτουργίας: 3070 h, Ύψος ανύψωσης: 9.00 m, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1
49.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 435S
8
ΝΈΑ JCB 435S
Τροχοφόροι φορτωτές, 4515897
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 10 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kock & Sohn HOCHKIPPSCHAUFEL VOLVO
Τροχοφόροι φορτωτές, 4515882
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
3.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kock & Sohn
8
ΝΈΑ Kock & Sohn
Τροχοφόροι φορτωτές, 4515879
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
3.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ JCB 8018
Εκσκαφείς, 4515852
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 27 h, Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 403
5
ΝΈΑ JCB 403
Τροχοφόροι φορτωτές, 4515845
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 1517 h
18.000 €
Δείτε αγγελία
New Holland LM7.42 ELITE
20
ΝΈΑ New Holland LM7.42 ELITE
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4515843
  4264 AZ Veen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 105 kW, Τετρακίνηση, Ύψος κατασκευής: 7.00 m, Ελαστικά: 500/70R24
47.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zeppelin Power HYDRO4JM-1469
14
ΝΈΑ Zeppelin Power HYDRO4JM-1469
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4515793
  07551 Gera, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1160CX35
9
ΝΈΑ Weidemann 1160CX35
Τροχοφόροι φορτωτές, 4515790
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 1014 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 2.70 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά: 31x15.50-15
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Terex TL 100
7
ΝΈΑ Terex TL 100
Τροχοφόροι φορτωτές, 4515724
  7741 NR Coevorden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 4200 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hyster 4.00
8
ΝΈΑ Hyster 4.00
Περονοφόρο, 4515708
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 6312 h, Δυνατότητα ανύψωσης: 3900 kg
5.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ AGRIPELLE reprend vos Télescopiques
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4515699
  79350 Chiché, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Agripelle reprend vos mini pelles
Εκσκαφείς, 4515698
  79350 Chiché, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
International 2525F
9
ΝΈΑ International 2525F
Περονοφόρο, 4515606
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1979, Ώρες λειτουργίας: 6082 h, Ύψος ανύψωσης: 5.40 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 TELEM RETROTRACTE
8
ΝΈΑ TELEM RETROTRACTE
Εκσκαφείς, 4515604
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
2.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou 634-120 LSU
14
ΝΈΑ Manitou 634-120 LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4515516
  41516 Wevelinghoven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 4990 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, Ύψος κατασκευής: 2320.00 m, ...
30.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat T 2250
8
ΝΈΑ Bobcat T 2250
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4515513
  4220 Skofja Loka, Σλοβενία
Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.80 m, Ύψος κατασκευής: 2.00 m, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Βάρος λειτουργίας: 5000 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 2250 kg, ...
18.500 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schaeff HML 20
15
ΝΈΑ Schaeff HML 20
Εκσκαφείς, 4515349
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Σταθεροποιητές, Μίνι εκσκαφέας
8.780 €
Δείτε αγγελία
Merlo 42.7
2
ΝΈΑ Merlo 42.7
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4515343
  1471 EA Kwadijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 4210 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 535-140 HiViz
Βίντεο
4
ΝΈΑ JCB 535-140 HiViz
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4515342
  NN6 9UA Northampton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 3930 h, Ύψος ανύψωσης: 14.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Ελαστικά: 80
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 5869