Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αναµεικτήρας σκυροδέµατος

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αναµεικτήρας σκυροδέµατος στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mercedes-Benz Arocs 4142
4
ΝΈΑ Mercedes-Benz Arocs 4142
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4810623 4810623
  4761RK ZEVENBERGEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Agro-Factory Traktor Betonmischer 850 /Hydraulic concrete tractor mixer 850 /
2
ΝΈΑ Agro-Factory Traktor Betonmischer 850 /Hydraulic concrete tractor mixer 850 /
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4809955 4809955
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Βάρος: 575 kg, Διάμετρος κάδου αποθήκευσης: 1500 mm
1.927,40 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 Malaxeur FLIEGL 802 SS
4
Malaxeur FLIEGL 802 SS
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4806124 4806124
  68640 Muespach-le-Haut, Γαλλία
2.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AW Betonmischer 260L
5
AW Betonmischer 260L
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4805948 4805948
  49456 Bakum-Lüsche, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 260.00 l, Βάρος: 185 kg
747,90 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Moderntech BETONIARKA / MIESZALNIK DO BETONU, CEMENTU, PASZY PROFESJONALNA BETONIARKA PRODUCENT NOWY MTp 200
-10%
20
Moderntech BETONIARKA / MIESZALNIK DO BETONU, CEMENTU, PASZY PROFESJONALNA BETONIARKA PRODUCENT NOWY MTp 200
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4789273 4789273
  09-500 Gostynin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική κίνηση, Χωρητικότητα δοχείου: 727.00 l, Βάρος: 706 kg
3.901,81 €
4.348,41 €

χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Moderntech BETONIARKA / MIESZALNIK DO BETONU, CEMENTU, PASZY MT180 do ładowarki, Merlo, JCB
-9%
Βίντεο
8
Moderntech BETONIARKA / MIESZALNIK DO BETONU, CEMENTU, PASZY MT180 do ładowarki, Merlo, JCB
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4776916 4776916
  09-500 Gostynin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική κίνηση, Χωρητικότητα δοχείου: 740.00 l, Βάρος: 634 kg, Ύψος κάδου αποθήκευσης: 105 mm
3.384,71 €
3.713,77 €

χωρίς 23% ΦΠΑ
ενοικίαση από 98,72 €
ανά εβδομάδα
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Arocs 4142
4
Mercedes-Benz Arocs 4142
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4773654 4773654
  4761RK Zevenbergen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Arocs 4142
4
Mercedes-Benz Arocs 4142
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4772171 4772171
  4761RK Zevenbergen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Arocs 4142
4
Mercedes-Benz Arocs 4142
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4772170 4772170
  4761RK Zevenbergen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
KMZ Betonmischer Schaufel 400l und 600l
16
KMZ Betonmischer Schaufel 400l und 600l
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4749439 4749439
  18-500 Kolno, Πολωνία
Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Βάρος: 370 kg
1.740 €
logo
Δείτε αγγελία
Agrimax BM800H Betonmixer
6
Agrimax BM800H Betonmixer
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4745320 4745320
  6741 ML Lunteren, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Teagle Spiromix 200H
2
Teagle Spiromix 200H
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4745314 4745314
  6741 ML Lunteren, Ολλανδία
1.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Demler DL 230
4
Demler DL 230
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4726358 4726358
  46190 Sarria Lugo, Ισπανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Vifesa K-2000/3
4
Vifesa K-2000/3
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4726357 4726357
  46190 Sarria Lugo, Ισπανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 Jar-Met Pan Mixers
3
Jar-Met Pan Mixers
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4700103 4700103
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf DBM 750
5
Düvelsdorf DBM 750
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4695012 4695012
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Βάρος: 570 kg
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Arkmet Betoniarka
4
Arkmet Betoniarka
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4672322 4672322
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική κίνηση, Αυτόματος φορτωτής, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Βάρος: 520 kg, Διάμετρος κάδου αποθήκευσης: 1550 mm, Ύψος κάδου αποθήκευσης: 1250 mm
1.715,86 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
MD AFII Betonmischer 650 - 1600 L
2
MD AFII Betonmischer 650 - 1600 L
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4593396 4593396
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 650.00 l, Βάρος: 470 kg, Διάμετρος κάδου αποθήκευσης: 1200 mm
1.583 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DPM MT200
10
DPM MT200
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4591262 4591262
  02828 Gölrlitz, Γερμανία
Βάρος: 660 kg
4.099 €
Δείτε αγγελία
DPM Futtermischschaufel MT140 MT160,MT180,MT200,MT120 auch erhältlich
10
DPM Futtermischschaufel MT140 MT160,MT180,MT200,MT120 auch erhältlich
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4591252 4591252
  02828 02929, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 470.00 l, Βάρος: 480 kg
3.199 €
Δείτε αγγελία
KMZ Betonmischer Schaufel
KMZ Betonmischer Schaufel
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4570298 4570298
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική κίνηση, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l
1.650 €
logo
Δείτε αγγελία
Eckart MMS 400
11
Eckart MMS 400
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4549992 4549992
  34439 Peckelsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική κίνηση, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Βάρος: 560 kg
8.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Moderntech Betonmischer / Trommelbetonmischer MB
6
Moderntech Betonmischer / Trommelbetonmischer MB
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4431574 4431574
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική κίνηση, Χωρητικότητα δοχείου: 80.00 l, Βάρος: 100 kg, Διάμετρος κάδου αποθήκευσης: 350 mm
886 €
logo
Δείτε αγγελία
MAMMUT TM 180
4
MAMMUT TM 180
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4383752 4383752
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Διάμετρος κάδου αποθήκευσης: 1750 mm, Ύψος κάδου αποθήκευσης: 625 mm
3.560 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAMMUT TM 150
5
MAMMUT TM 150
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4378745 4378745
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 750.00 l, Διάμετρος κάδου αποθήκευσης: 1500 mm
2.650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 41