Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αναµεικτήρας σκυροδέµατος

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αναµεικτήρας σκυροδέµατος στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Agro-factory Traktor Betonmischer 850/Hydraulic concrete tractor mixer 850/ Гидравлический бетоносмеситель 850 л
2
Agro-factory Traktor Betonmischer 850/Hydraulic concrete tractor mixer 850/ Гидравлический бетоносмеситель 850 л
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 5176692 5176692
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Βάρος: 575 kg, Διάμετρος κάδου αποθήκευσης: 1500 mm
1.917 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mammut TM 150 Betonmischer
4
Mammut TM 150 Betonmischer
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 5156435 5156435
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 750.00 l, Διάμετρος κάδου αποθήκευσης: 1500 mm, Ύψος κάδου αποθήκευσης: 625 mm
2.450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault Kerax 420 DCI
3
Renault Kerax 420 DCI
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 5148803 5148803
  82170 Monbequi, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Agro-Factory Betonmischer 850l / Mischer / Betoniarka ciągnikowa
Agro-Factory Betonmischer 850l / Mischer / Betoniarka ciągnikowa
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 5141289 5141289
  04-026 Warszawa, Πολωνία
Χωρητικότητα δοχείου: 850.00 l, Βάρος: 580 kg
1.800 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
MODERNTECH MIESZALNIK DO BETONU
Βίντεο
4
MODERNTECH MIESZALNIK DO BETONU
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 5117935 5117935
  09-500 GOSTYNIN, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Υδραυλική κίνηση, Χωρητικότητα δοχείου: 655.00 l, Βάρος: 664 kg
4.044 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MODULARIS Betonmischer MMB 250
8
MODULARIS Betonmischer MMB 250
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 5102193 5102193
  4631 Krenglbach / Wels, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
MAN TGA41.440
10
MAN TGA41.440
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 5066632 5066632
  307185 Gătaia, Ρουμανία
54.500 €
εξ. 24% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Jar-Met Pan Mixers
3
Sonstige Jar-Met Pan Mixers
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 5039513 5039513
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
MD Kellfri Betonmischer 800L
3
MD Kellfri Betonmischer 800L
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 5015062 5015062
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l
2.590 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Betonmischer 800 1200 1800 Liter Futtermischer Mischer Mixer Zwangsmischer NEU
11
VEMAC Betonmischer 800 1200 1800 Liter Futtermischer Mischer Mixer Zwangsmischer NEU
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 5010088 5010088
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 1800.00 l, Βάρος: 760 kg, Διάμετρος κάδου αποθήκευσης: 1800 mm, Ύψος κάδου αποθήκευσης: 700 mm
2.428,57 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Betonmischer 800 1200 1800 Liter Futtermischer Mischer Mixer Zwangsmischer NEU
11
VEMAC Betonmischer 800 1200 1800 Liter Futtermischer Mischer Mixer Zwangsmischer NEU
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 5010081 5010081
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Βάρος: 560 kg, Διάμετρος κάδου αποθήκευσης: 1500 mm, Ύψος κάδου αποθήκευσης: 700 mm
1.840,34 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Betonmischer 800 1200 1800 Liter Futtermischer Mischer Mixer Zwangsmischer NEU
11
VEMAC Betonmischer 800 1200 1800 Liter Futtermischer Mischer Mixer Zwangsmischer NEU
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 5009854 5009854
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Βάρος: 488 kg, Διάμετρος κάδου αποθήκευσης: 125 mm, Ύψος κάδου αποθήκευσης: 70 mm
1.672,27 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agrofunka 600 L míchačka na beton / concrete mixer Löffel Euro Jcb Weidemann Bobcat
-8%
14
Agrofunka 600 L míchačka na beton / concrete mixer Löffel Euro Jcb Weidemann Bobcat
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 5003144 5003144
  690 02 Breclav, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική κίνηση, Αυτόματος φορτωτής, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Βάρος: 450 kg, Ύψος κάδου αποθήκευσης: 1000 mm
2.300 €
2.500 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ATMP Futtermischer 1.8m / Betonmischer / Concrete mixer bucket / Mieszalnik do paszy i betonu
7
ATMP Futtermischer 1.8m / Betonmischer / Concrete mixer bucket / Mieszalnik do paszy i betonu
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4984846 4984846
  04-026 Warszawa, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 630.00 l, Βάρος: 630 kg
3.764 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Betonmischer Mischer Futtermischer für Stapler und Traktor 600 L
15
Betonmischer Mischer Futtermischer für Stapler und Traktor 600 L
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4969378 4969378
  02826 Görlitz, Γερμανία
Υδραυλική κίνηση, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Βάρος: 300 kg
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schaufelmischer Betonmischer Futtermischer Mixer Blender 400 L Mischer Schaufel
13
Schaufelmischer Betonmischer Futtermischer Mixer Blender 400 L Mischer Schaufel
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4969306 4969306
  02826 Görlitz, Γερμανία
Υδραυλική κίνηση, Αυτόματος φορτωτής, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Βάρος: 300 kg
1.890 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schaufelmischer 600 L Mischer Futtermischer Betonmischer Schaufel
9
Schaufelmischer 600 L Mischer Futtermischer Betonmischer Schaufel
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4969300 4969300
  02826 Görlitz, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Βάρος: 350 kg
2.080 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agrofunka 600 L miešačka na betón / Betonmischer /  concrete mixer / Mieszalnik betonu Löffel Euro Jcb Weidemann
-6%
20
Agrofunka 600 L miešačka na betón / Betonmischer / concrete mixer / Mieszalnik betonu Löffel Euro Jcb Weidemann
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4937487 4937487
  917 01 Trnawa, Σλοβακία
Έτος κατασκευής: 2020, Υδραυλική κίνηση, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Βάρος: 450 kg, Ύψος κάδου αποθήκευσης: 1000 mm
2.350 €
2.500 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pom Schlepperbetonmischer
5
Pom Schlepperbetonmischer
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4929599 4929599
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 850.00 l, Διάμετρος κάδου αποθήκευσης: 1500 mm, Ύψος κάδου αποθήκευσης: 1200 mm
2.550 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
MD AFII Betonmischer 1200 L – 1600 L
MD AFII Betonmischer 1200 L – 1600 L
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4916421 4916421
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Βάρος: 560 kg, Διάμετρος κάδου αποθήκευσης: 1500 mm
1.777 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grutech Betonmischschaufel Betonmischer / Mischer / Betonmischer Schaufel / EimerbetonmischerGTH-MB, Mieszalnik do betonu GTH-MB 1,8 m (0,9 m3);1,6 m (0,7 m3) ; 1,4 m (0,5 m3)
Βίντεο
20
Grutech Betonmischschaufel Betonmischer / Mischer / Betonmischer Schaufel / EimerbetonmischerGTH-MB, Mieszalnik do betonu GTH-MB 1,8 m (0,9 m3);1,6 m (0,7 m3) ; 1,4 m (0,5 m3)
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4877212 4877212
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Βάρος: 700 kg
3.273 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Moderntech Betonmischer / Mischer / Betonmischer Schaufel / Eimerbetonmischer / MTp Serie 1,8 / 2,0 / 2,2 m
Βίντεο
20
Moderntech Betonmischer / Mischer / Betonmischer Schaufel / Eimerbetonmischer / MTp Serie 1,8 / 2,0 / 2,2 m
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4833872 4833872
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Υδραυλική κίνηση, Χωρητικότητα δοχείου: 727.00 l, Βάρος: 706 kg
4.394 €
logo
Δείτε αγγελία
Dieci Silla mixer
4
Dieci Silla mixer
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4813234 4813234
  2040 -078 RIO MAIOR, Πορτογαλία
Έτος κατασκευής: 1993
5.000 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Malaxeur FLIEGL 802 SS
4
Sonstige Malaxeur FLIEGL 802 SS
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4806124 4806124
  68640 Muespach-le-Haut, Γαλλία
2.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KMZ Betonmischer Schaufel 400l und 600l
20
KMZ Betonmischer Schaufel 400l und 600l
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος, 4749439 4749439
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Βάρος: 370 kg
1.740 €
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 43