Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες πλατφόρμες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες πλατφόρμες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Beckmann Volmer Technology -  BVT TTS-16 aerial working platform / lift for tractors
9
Beckmann Volmer Technology - BVT TTS-16 aerial working platform / lift for tractors
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3581263
83-330 Gdańsk-Żukowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ύψος Εργασίας: 16.00 m, τηλεσκοπικός βραχίονας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Beckmann Volmer Technology -  BVT TTS-16 Arbeitsbühne / Hebebühne für jedem Schlepper
9
Beckmann Volmer Technology - BVT TTS-16 Arbeitsbühne / Hebebühne für jedem Schlepper
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3581261
83-330 Gdańsk-Żukowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ύψος Εργασίας: 16.00 m, τηλεσκοπικός βραχίονας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Nissan Cabstar 32 - 11
14
Nissan Cabstar 32 - 11
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3476233
62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ύψος Εργασίας: 10.00 m, τηλεσκοπικός βραχίονας
7.611 €

Δείτε αγγελία
Génie GS 2032  Scherenbühne - 6,1 mtr.   Transportbreite 81 cm
3
Génie GS 2032 Scherenbühne - 6,1 mtr. Transportbreite 81 cm
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt2910821
74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Ύψος Εργασίας: 6.10 m, ψαλιδίζω
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Teupen Leo25T
3
Teupen Leo25T
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3158512
40599 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ύψος Εργασίας: 25.05 m, τηλεσκοπικός βραχίονας
53.188 €
με 19% ΦΠΑ
44.696 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JLG 45 Electic
8
JLG 45 Electic
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3542401
26871 Herbrum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ύψος Εργασίας: 13.72 m, Αρθρωτό
4.999 €
με 19% ΦΠΑ
4.201 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Magni ES 0607E
8
Magni ES 0607E
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3717820
6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ύψος Εργασίας: 5.60 m, ψαλιδίζω
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ruthmann K 115
11
Ruthmann K 115
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt2718388
28857 Syke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ύψος Εργασίας: 13.00 m, Αρθρωτό
8.925 €
με 19% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Haulotte H 28 JT +
3
Haulotte H 28 JT +
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3689975
74847 Obrigheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ύψος Εργασίας: 28.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hebebühne
2
Hebebühne
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt1564809
27612 Loxstedt, Γερμανία
Ύψος Εργασίας: 12.00 m, κατακόρυφος σκελετός ανύψωσης
1.799 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.625 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BilJax 45 XA
5
BilJax 45 XA
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3537276
74847 Obrigheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ύψος Εργασίας: 16.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Génie Z4525-C1
16
Génie Z4525-C1
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3365387
41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ύψος Εργασίας: 15.89 m, Αρθρωτό
14.500 €
με 19% ΦΠΑ
12.185 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Genie Z 60 / 34 R-T
15
Genie Z 60 / 34 R-T
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3766093
52249 Eschweiler - Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
26.180 €
με 19% ΦΠΑ
22.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Renault MASTER 125 dCi 3490 kg COMILEV 10.5 M SKYLIFTS
20
Renault MASTER 125 dCi 3490 kg COMILEV 10.5 M SKYLIFTS
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3691408
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
20.664 €
με 23% ΦΠΑ
16.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Renault MASTER dCi 125 SKYLFIT 8.7 M 3500 kg
20
Renault MASTER dCi 125 SKYLFIT 8.7 M 3500 kg
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3691407
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
20.664 €
με 23% ΦΠΑ
16.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Renault MASTER 125 dCi 3490 kg COMILEV 10.5 M SKYLIFTS
20
Renault MASTER 125 dCi 3490 kg COMILEV 10.5 M SKYLIFTS
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3691406
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
20.664 €
με 23% ΦΠΑ
16.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Renault MASTER 125 dCi 3490 kg COMILEV 10.5 M SKYLIFT
20
Renault MASTER 125 dCi 3490 kg COMILEV 10.5 M SKYLIFT
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3691405
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
20.664 €
με 23% ΦΠΑ
16.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Renault MASTER 125 dCi 3490 kg COMILEV 10.5 M SKYLIFT
20
Renault MASTER 125 dCi 3490 kg COMILEV 10.5 M SKYLIFT
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3691404
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
20.664 €
με 23% ΦΠΑ
16.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Arbeitsbühne
5
Arbeitsbühne
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3557109
88094 Oberteuringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl Arbeitsbühne inklusive Erhöhung
5
Fliegl Arbeitsbühne inklusive Erhöhung
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3668536
77743 Neuried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.490 €
με 19% ΦΠΑ
1.252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Arbeitsbühne ohne Erhöhung
7
Fliegl Arbeitsbühne ohne Erhöhung
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3668535
77743 Neuried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.190 €
με 19% ΦΠΑ
1.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Arbeitsbühne breite Ausführung
4
Fliegl Arbeitsbühne breite Ausführung
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3668534
77743 Neuried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.670 €
με 19% ΦΠΑ
1.403 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Arbeitsbühne Maxi inkl. Erhöhung 1.40 m
5
Fliegl Arbeitsbühne Maxi inkl. Erhöhung 1.40 m
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3668533
77743 Neuried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.990 €
με 19% ΦΠΑ
1.672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf DAB Euro Arbeitsbühn
3
Düvelsdorf DAB Euro Arbeitsbühn
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3611045
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.129 €
με 19% ΦΠΑ
949 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Arbeitsbühne
3
Fliegl Arbeitsbühne
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, lgt3438536
48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.480 €
με 19% ΦΠΑ
1.244 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 45