Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες πλατφόρμες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες πλατφόρμες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Titan Model
            	21,000L STAINLESS STEEL BOWSER ON ARTICULATED CHASSIS.( BOGEY NOT INCLUDED)
4
Titan Model 21,000L STAINLESS STEEL BOWSER ON ARTICULATED CHASSIS.( BOGEY NOT INCLUDED)
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3932572
OX143AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
Αρθρωτό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Arbeitskorb mit Staplertaschen
8
Arbeitskorb mit Staplertaschen
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3932265
29320 Hermannsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
737 €
με 19% ΦΠΑ
619 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Haulotte HA16PX
10
Haulotte HA16PX
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3931082
87-330 Jabłonowo Pomorskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006
16.090 €
με 23% ΦΠΑ
13.082 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other COUSINS Contour 8.4m Articulated Rolls
4
Other COUSINS Contour 8.4m Articulated Rolls
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3920709
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
Αρθρωτό
10.151 €
με 20% ΦΠΑ
8.459 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other COUSINS Contour Articulated 7.3m Rolls
4
Other COUSINS Contour Articulated 7.3m Rolls
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3920708
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
Αρθρωτό
4.020 €
με 20% ΦΠΑ
3.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Multitel 160ALU
6
Multitel 160ALU
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3896280
41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ύψος Εργασίας: 16.35 m, Αρθρωτό
27.965 €
με 19% ΦΠΑ
23.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Haulotte H 28 JT +
8
Haulotte H 28 JT +
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3896045
74847 Obrigheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ύψος Εργασίας: 28.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl Hoch vollverzinkt Neumaschine
7
Fliegl Hoch vollverzinkt Neumaschine
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3890973
84513 Töging am Inn, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Oil&Steel Snake 2010
Oil&Steel Snake 2010
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3872749
74847 Obrigheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ύψος Εργασίας: 20.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BilJax 45 XA
2
BilJax 45 XA
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3872746
74847 Obrigheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ύψος Εργασίας: 16.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other COUSINS Contour 8.4m Articulated Rolls
4
Other COUSINS Contour 8.4m Articulated Rolls
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3817330
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
Αρθρωτό
10.151 €
με 20% ΦΠΑ
8.459 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other COUSINS Contour Articulated 7.3m Rolls
4
Other COUSINS Contour Articulated 7.3m Rolls
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3817329
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
Αρθρωτό
4.020 €
με 20% ΦΠΑ
3.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Genie Z45/25
7
Genie Z45/25
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3814003
51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005
21.360 €
με 20% ΦΠΑ
17.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Arbeitsbühne HOCH Zn
6
Fliegl Arbeitsbühne HOCH Zn
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3805563
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.349 €
με 19% ΦΠΑ
1.134 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Dautel
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3770374
97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ARBEITSBÜHNE
6
Sonstige / Other ARBEITSBÜHNE
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3741161
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
1.131 €
με 19% ΦΠΑ
950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Magni ES 0807E
7
Magni ES 0807E
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3717836
6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Magni ES 0607E
8
Magni ES 0607E
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3717820
6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ύψος Εργασίας: 5.60 m, ψαλιδίζω
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige / Other HA12 GT120E
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3669905
35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
22.491 €
με 19% ΦΠΑ
18.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Arbeitsbühne inklusive Erhöhung
5
Fliegl Arbeitsbühne inklusive Erhöhung
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3668536
77743 Neuried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.490 €
με 19% ΦΠΑ
1.252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Arbeitsbühne ohne Erhöhung
7
Fliegl Arbeitsbühne ohne Erhöhung
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3668535
77743 Neuried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.190 €
με 19% ΦΠΑ
1.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Arbeitsbühne Maxi inkl. Erhöhung 1.40 m
5
Fliegl Arbeitsbühne Maxi inkl. Erhöhung 1.40 m
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3668533
77743 Neuried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.990 €
με 19% ΦΠΑ
1.672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Manitou 78 SEC
5
Manitou 78 SEC
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3653609
49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Beckmann Volmer Technology - BVT TTS-16 aerial working platform / lift for tractors
9
Beckmann Volmer Technology - BVT TTS-16 aerial working platform / lift for tractors
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3581263
83-330 Gdańsk-Żukowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ύψος Εργασίας: 16.00 m, τηλεσκοπικός βραχίονας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Beckmann Volmer Technology - BVT TTS-16 Arbeitsbühne / Hebebühne für jedem Schlepper
9
Beckmann Volmer Technology - BVT TTS-16 Arbeitsbühne / Hebebühne für jedem Schlepper
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 3581261
83-330 Gdańsk-Żukowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ύψος Εργασίας: 16.00 m, τηλεσκοπικός βραχίονας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 37