Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκσκαφείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Εκσκαφείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκσκαφείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
JCB Caterpillar Yanmar Hitachi Case IH Takeuchi Komatsu Bobcat
Kubota KUBOTA U27-4 + 3 godets
10
ΝΈΑ Kubota KUBOTA U27-4 + 3 godets
Εκσκαφείς, 5279424 5279424
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 560 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Hitachi KUBOTA KX61-3 DIGGER
8
ΝΈΑ Hitachi KUBOTA KX61-3 DIGGER
Εκσκαφείς, 5279093 5279093
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
20.018  €
Στείλτε email
Caterpillar 308D CR DIGGER
7
ΝΈΑ Caterpillar 308D CR DIGGER
Εκσκαφείς, 5279092 5279092
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
21.746  €
Στείλτε email
Kubota KX61-3 DIGGER
7
ΝΈΑ Kubota KX61-3 DIGGER
Εκσκαφείς, 5279091 5279091
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
20.018  €
Στείλτε email
Hitachi ZX26U -5A DIGGER
6
ΝΈΑ Hitachi ZX26U -5A DIGGER
Εκσκαφείς, 5279089 5279089
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
19.516  €
Στείλτε email
Kubota U48-4 DIGGER
7
ΝΈΑ Kubota U48-4 DIGGER
Εκσκαφείς, 5279084 5279084
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
27.322  €
Στείλτε email
Kubota U17-3 DIGGER
6
ΝΈΑ Kubota U17-3 DIGGER
Εκσκαφείς, 5279082 5279082
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
13.327  €
Στείλτε email
Hitachi ZX26U-5A DIGGER
6
ΝΈΑ Hitachi ZX26U-5A DIGGER
Εκσκαφείς, 5279081 5279081
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
19.516  €
Στείλτε email
Kubota U17-3 DIGGER
6
ΝΈΑ Kubota U17-3 DIGGER
Εκσκαφείς, 5279080 5279080
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
13.327  €
Στείλτε email
Kubota U17-3 DIGGER
6
ΝΈΑ Kubota U17-3 DIGGER
Εκσκαφείς, 5279073 5279073
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
13.327  €
Στείλτε email
Kubota U17-3 DIGGER
6
ΝΈΑ Kubota U17-3 DIGGER
Εκσκαφείς, 5279074 5279074
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
13.327  €
Στείλτε email
Schaeff HR12
13
ΝΈΑ Schaeff HR12
Εκσκαφείς, 5278842 5278842
  A-8424 Gabersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
10.900  €
Στείλτε email
JCB 3CX
10
ΝΈΑ JCB 3CX
Εκσκαφείς, 5278841 5278841
  A-8424 Gabersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 69 kW, Ώρες λειτουργίας: 2600 h, Τύπος: Φορτωτής με πτύο
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Takeuchi TB135
10
ΝΈΑ Takeuchi TB135
Εκσκαφείς, 5278840 5278840
  A-8424 Gabersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
16.900  €
Στείλτε email
JCB 8025zts
7
ΝΈΑ JCB 8025zts
Εκσκαφείς, 5278631 5278631
  44489 Kaunas, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1265 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
19.750  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Giant ZVDB-130
4
ΝΈΑ Giant ZVDB-130
Εκσκαφείς, 5278612 5278612
  7472 DE Goor, Ολλανδία
3.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Onkruidborstel Giant aanspan
ΝΈΑ Onkruidborstel Giant aanspan
Εκσκαφείς, 5278598 5278598
  9723 JK Groningen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kubota kx080 4 tracked digger 2015 done 3238 hours
7
ΝΈΑ Kubota kx080 4 tracked digger 2015 done 3238 hours
Εκσκαφείς, 5278150 5278150
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
27.879  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Case IH CX 18C
9
ΝΈΑ Case IH CX 18C
Εκσκαφείς, 5277946 5277946
  49699 Lindern (Oldenburg), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 152 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
19.480  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Caterpillar Graafmachine minigraver CATERPILLAR 300.9D 3 bakken hydraulische wissel 1310uur YANMAR DIESEL 300.9D Graafmachine minigraver CAT
19
ΝΈΑ Caterpillar Graafmachine minigraver CATERPILLAR 300.9D 3 bakken hydraulische wissel 1310uur YANMAR DIESEL 300.9D Graafmachine minigraver CAT
Εκσκαφείς, 5277805 5277805
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 1310 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
9.300  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kubota KX057-4 GL
10
ΝΈΑ Kubota KX057-4 GL
Εκσκαφείς, 5277800 5277800
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 970 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
New Holland E18B
17
ΝΈΑ New Holland E18B
Εκσκαφείς, 5277529 5277529
  3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 950 h
19.950  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB JZ141LC T4F Digger (ST6854)
20
ΝΈΑ JCB JZ141LC T4F Digger (ST6854)
Εκσκαφείς, 5276564 5276564
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
55.202  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB 19c-1 Digger (ST6853)
17
ΝΈΑ JCB 19c-1 Digger (ST6853)
Εκσκαφείς, 5276559 5276559
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
19.237  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Jansen Minibagger Jansen MB-1500K, Kombi (Benzin- & Elektromotor) Komplettset
7
ΝΈΑ Jansen Minibagger Jansen MB-1500K, Kombi (Benzin- & Elektromotor) Komplettset
Εκσκαφείς, 5276147 5276147
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
8.394,96  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 991