Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκσκαφείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Εκσκαφείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκσκαφείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Caterpillar JCB Yanmar Volvo Komatsu
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Takeuchi TB290
8
Takeuchi TB290
Εκσκαφείς, 3932773 3932773
  24229 Schwedeneck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Ώρες λειτουργίας: 4082 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 8800 kg, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
44.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 190 € ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Hitachi EX60-5
9
Hitachi EX60-5
Εκσκαφείς, 3836882 3836882
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 7400 h, Συνολικό βάρος: 7530 kg, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
16.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo ECR 25 D
7
Volvo ECR 25 D
Εκσκαφείς, 4937287 4937287
  48317 Drensteinfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 289 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2018, Συνολικό βάρος: 2470 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
26.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Komatsu PC138 US-8
7
Komatsu PC138 US-8
Εκσκαφείς, 4933994 4933994
  2492 Eggendorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 5100 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 14300 kg, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
32.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CX 26 C
10
Case IH CX 26 C
Εκσκαφείς, 4940501 4940501
  23628 Klempau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 35 h, Συνολικό βάρος: 2560 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
29.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CX 18 C
7
Case IH CX 18 C
Εκσκαφείς, 4940500 4940500
  23628 Klempau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 105 h, Συνολικό βάρος: 1800 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
18.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hyundai Robex 60 CR-9
9
ΝΈΑ Hyundai Robex 60 CR-9
Εκσκαφείς, 4943270 4943270
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 436 kW, Ώρες λειτουργίας: 4046 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 5800 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
21.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Takeuchi TB290 Powertilt MS08 Verstellausleger ZSA
20
Takeuchi TB290 Powertilt MS08 Verstellausleger ZSA
Εκσκαφείς, 4937878 4937878
  87490 Haldenwang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Ώρες λειτουργίας: 5990 h, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2013, Συνολικό βάρος: 8515 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
39.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Sany SY 6028 HRD
5
Sonstige / Other Sany SY 6028 HRD
Εκσκαφείς, 4925515 4925515
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 294 kW, Ώρες λειτουργίας: 1200 h, Συνολικό βάρος: 60000 kg, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota KX019-4
3
Kubota KX019-4
Εκσκαφείς, 4143321 4143321
  4780 St. Vith, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Συνολικό βάρος: 1780 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση

ενοικίαση από 150 € ανά Ημέρα
logo
Δείτε αγγελία
Bobcat E35
7
Bobcat E35
Εκσκαφείς, 3489499 3489499
  96-515 Teresin k Sochaczewa, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1800 h, Συνολικό βάρος: 3500 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
21.703 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nante NT10
12
Nante NT10
Εκσκαφείς, 3560847 3560847
  51545 Waldbröl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Συνολικό βάρος: 900 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
6.721 €
Δείτε αγγελία
New Holland E55B SR
9
New Holland E55B SR
Εκσκαφείς, 2968060 2968060
  3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Ώρες λειτουργίας: 60 h, Συνολικό βάρος: 5500 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
48.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB Minibagger 16
3
JCB Minibagger 16
Εκσκαφείς, 4891446 4891446
  39261 Zerbst/Anhalt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 350 h, Συνολικό βάρος: 1600 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
14.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kubota KX080-4
4
Kubota KX080-4
Εκσκαφείς, 4924095 4924095
  84371 Triftern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 8500 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
41.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat E14 mit SW
9
Bobcat E14 mit SW
Εκσκαφείς, 4925879 4925879
  84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 711 h, Συνολικό βάρος: 1378 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
12.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota KX080-3
7
Kubota KX080-3
Εκσκαφείς, 4918276 4918276
  20-481 Lublin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 5642 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 8195 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
23.103 €
Δείτε αγγελία
JCB Hydradig 110W
5
JCB Hydradig 110W
Εκσκαφείς, 4914562 4914562
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 390 h, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 26.09.2019, Συνολικό βάρος: 11000 kg, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
105.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hanix H15BPLUS-2
Βίντεο
15
Hanix H15BPLUS-2
Εκσκαφείς, 4916544 4916544
  86-300 Grudziądz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 2036 h, Συνολικό βάρος: 1630 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
10.852 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8030 ZTS
13
JCB 8030 ZTS
Εκσκαφείς, 4926558 4926558
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 4336 h, Συνολικό βάρος: 3200 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
14.469 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Liebherr R 934 C HDS LITRONIC
7
Liebherr R 934 C HDS LITRONIC
Εκσκαφείς, 4925179 4925179
  A-4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 149 kW, Ώρες λειτουργίας: 7259 h, Κεντρική λίπανση, Συνολικό βάρος: 31700 kg, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bobcat 323
7
Bobcat 323
Εκσκαφείς, 4289173 4289173
  84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Συνολικό βάρος: 1658 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
12.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hyundai 250 NLC 7A
14
Hyundai 250 NLC 7A
Εκσκαφείς, 4223633 4223633
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 8513 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 25000 kg, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
32.438 €
Δείτε αγγελία
New Holland E 26 B SR - wie NEU Kompaktbagger
9
New Holland E 26 B SR - wie NEU Kompaktbagger
Εκσκαφείς, 4201463 4201463
  94575 Windorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 95 h, Συνολικό βάρος: 2700 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
29.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Poclain 61 P Mobilbagger Bagger
20
Poclain 61 P Mobilbagger Bagger
Εκσκαφείς, 4212517 4212517
  83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 17052 h, Συνολικό βάρος: 14800 kg, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
12.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1263