Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκσκαφείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εκσκαφείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκσκαφείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
VEMAC HB66 Heckbagger Anbaubagger Bagger Kran Traktor Neu
15
VEMAC HB66 Heckbagger Anbaubagger Bagger Kran Traktor Neu
Εκσκαφείς, let2773307
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μίνι εκσκαφέας
2.791 €
με 19% ΦΠΑ
2.345 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Komatsu PC 55 MR3
3
Komatsu PC 55 MR3
Εκσκαφείς, let3707946
2890 Oppuurs (Sint-Amands), Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 1345 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2014, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Μίνι εκσκαφέας
34.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
FEMAC S 5.23 TI
4
FEMAC S 5.23 TI
Εκσκαφείς, let3736863
4631 Krenglbach / Wels , Αυστρία
6.120 €
με 20% ΦΠΑ
5.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
JCB JS 220 LC
7
JCB JS 220 LC
Εκσκαφείς, let3740014
4134 Putzleinsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 128 kW, Ώρες λειτουργίας: 2767 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
80.160 €
με 20% ΦΠΑ
66.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
JCB JS 200W
20
JCB JS 200W
Εκσκαφείς, let3474045
83-031 Łęgowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 102 kW, Ώρες λειτουργίας: 6600 h
31.900 €

Δείτε αγγελία
Komatsu PC120
17
Komatsu PC120
Εκσκαφείς, let3753485
NR134EZ Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 79 kW, Ώρες λειτουργίας: 9337 h, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
12.263 €
με 20% ΦΠΑ
10.219 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Zeppelin ZR25
14
Zeppelin ZR25
Εκσκαφείς, let3750590
63628 Salmünster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1998, Συνολικό βάρος: 2.85 t, Μίνι εκσκαφέας
11.894 €
με 19% ΦΠΑ
9.995 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB JS 220 LC
7
JCB JS 220 LC
Εκσκαφείς, let3740014
4134 Putzleinsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 128 kW, Ώρες λειτουργίας: 2767 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
80.160 €
με 20% ΦΠΑ
66.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Neuson 6503WD Power tilt, 3 Löffel
13
Neuson 6503WD Power tilt, 3 Löffel
Εκσκαφείς, let3692153
14913 Niederer Fläming OT Riesdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 2590 h, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Τροχοφόρος εκσκαφέας
32.011 €
με 19% ΦΠΑ
26.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota KX101-3alpha2 Kompaktbagger
15
Kubota KX101-3alpha2 Kompaktbagger
Εκσκαφείς, let3700181
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 2735 h, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Μίνι εκσκαφέας
24.990 €
με 19% ΦΠΑ
21.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota KX080-4alpha Kompaktbagger mit hydraulischem SW
15
Kubota KX080-4alpha Kompaktbagger mit hydraulischem SW
Εκσκαφείς, let3700180
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 450 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μίνι εκσκαφέας
78.421 €
με 19% ΦΠΑ
65.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota KX027-4 Minibagger "18"
15
Kubota KX027-4 Minibagger "18"
Εκσκαφείς, let3700179
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 215 h, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Μίνι εκσκαφέας
38.080 €
με 19% ΦΠΑ
32.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota KX016-4 Minibagger "14"
14
Kubota KX016-4 Minibagger "14"
Εκσκαφείς, let3700178
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 242 h, Συνολικό βάρος: 1.60 t, Μίνι εκσκαφέας
23.205 €
με 19% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota KX016-4 Kompaktbagger "12"
14
Kubota KX016-4 Kompaktbagger "12"
Εκσκαφείς, let3700177
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 527 h, Συνολικό βάρος: 1.60 t, Μίνι εκσκαφέας
21.301 €
με 19% ΦΠΑ
17.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota KX101-3alpha4 Kompaktbagger
13
Kubota KX101-3alpha4 Kompaktbagger
Εκσκαφείς, let3700182
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 345 h, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Μίνι εκσκαφέας
38.973 €
με 19% ΦΠΑ
32.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Doosan DX140LCR
15
Doosan DX140LCR
Εκσκαφείς, let3700148
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 2665 h, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
102.340 €
με 19% ΦΠΑ
86.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota U27-4 Kurzheckbagger
14
Kubota U27-4 Kurzheckbagger
Εκσκαφείς, let3700192
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 95 h, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Μίνι εκσκαφέας
35.581 €
με 19% ΦΠΑ
29.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Volvo EW 160 B
6
Volvo EW 160 B
Εκσκαφείς, let3765213
35510 Butzbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 2337 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 17.50 t, Τροχοφόρος εκσκαφέας
47.005 €
με 19% ΦΠΑ
39.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB HYDRADIG 110W
8
JCB HYDRADIG 110W
Εκσκαφείς, let3711085
26845 Nortmoor, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 70 h, Συνολικό βάρος: 12500.00 t, Τροχοφόρος εκσκαφέας
130.841 €
με 19% ΦΠΑ
109.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB HYDRADIG 110W
7
JCB HYDRADIG 110W
Εκσκαφείς, let3711017
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 550 h, Συνολικό βάρος: 12500.00 t, Τροχοφόρος εκσκαφέας
110.373 €
με 19% ΦΠΑ
92.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hanix H15B Plus-2 / Verstellfahrwerk
11
Hanix H15B Plus-2 / Verstellfahrwerk
Εκσκαφείς, let3678840
63628 Salmünster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 1930 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2010, Συνολικό βάρος: 1.63 t, Μίνι εκσκαφέας
11.894 €
με 19% ΦΠΑ
9.995 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota KX 018-4
10
Kubota KX 018-4
Εκσκαφείς, let3671218
87672 Roßhaupten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 2288 h, Ημερομηνία εγγραφής: 06.02.2012, Συνολικό βάρος: 1.70 t
12.495 €
με 19% ΦΠΑ
10.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 2CX AIRMASTER
8
JCB 2CX AIRMASTER
Εκσκαφείς, let3664415
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Συνολικό βάρος: 5800.00 t, Φορτωτής με πτύο
13.685 €
με 19% ΦΠΑ
11.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Yanmar Vio 55
6
Yanmar Vio 55
Εκσκαφείς, let3722989
46414 Rhede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 7556 h, Συνολικό βάρος: 5.00 t, Μίνι εκσκαφέας
16.541 €
με 19% ΦΠΑ
13.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 8026 CTS
8
JCB 8026 CTS
Εκσκαφείς, let3719241
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Συνολικό βάρος: 2840.00 t, Μίνι εκσκαφέας
35.688 €
με 19% ΦΠΑ
29.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Poclain 60 PL
13
Poclain 60 PL
Εκσκαφείς, let3770458
07551 Gera, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 10939 h, Συνολικό βάρος: 11.40 t, Τροχοφόρος εκσκαφέας
12.495 €
με 19% ΦΠΑ
10.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland E305C .. SONDER - PREIS .. NEW - NEW - NEW
15
ΝΈΑ New Holland E305C .. SONDER - PREIS .. NEW - NEW - NEW
Εκσκαφείς, let3772223
32351 Stemwede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 153 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 31.60 t, Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
143.383 €
με 19% ΦΠΑ
120.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland E305C .. 3,00m Breite .. NEW - NEW - NEW
15
ΝΈΑ New Holland E305C .. 3,00m Breite .. NEW - NEW - NEW
Εκσκαφείς, let3772208
32351 Stemwede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 153 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 31.60 t, Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
141.598 €
με 19% ΦΠΑ
118.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Komatsu PW 98 MR
9
Komatsu PW 98 MR
Εκσκαφείς, let3546394
36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1260 h, Συνολικό βάρος: 10300.00 t, Τροχοφόρος εκσκαφέας
87.941 €
με 19% ΦΠΑ
73.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 8060
Βίντεο
10
JCB 8060
Εκσκαφείς, let3572424
86-300 Grudziądz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 4143 h, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Μίνι εκσκαφέας
19.893 €
με 23% ΦΠΑ
16.174 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 637