Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκσκαφείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Εκσκαφείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκσκαφείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
JCB Yanmar Caterpillar Hitachi Komatsu Volvo Case IH Bobcat
Hyundai Robex 320NLC-7
4
ΝΈΑ Hyundai Robex 320NLC-7
Εκσκαφείς, 5141543 5141543
  69740 Genas, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 4903 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Volvo EC300DL
4
ΝΈΑ Volvo EC300DL
Εκσκαφείς, 5141538 5141538
  5202 Neumarkt am Wallersee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 7 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Neuson 6503WD
20
ΝΈΑ Neuson 6503WD
Εκσκαφείς, 5141501 5141501
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 1049 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2007, Τύπος: Φορτωτής με πτύο
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Terex TC35
20
ΝΈΑ Terex TC35
Εκσκαφείς, 5141498 5141498
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 2266 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2011, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Caterpillar 211LC
20
ΝΈΑ Caterpillar 211LC
Εκσκαφείς, 5141496 5141496
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 7846 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1989, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
IHI 60NS
20
ΝΈΑ IHI 60NS
Εκσκαφείς, 5141491 5141491
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 4559 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB JS 145 HD T.A.B. Moor
12
ΝΈΑ JCB JS 145 HD T.A.B. Moor
Εκσκαφείς, 5141474 5141474
  27432 Oerel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 3700 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
59.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wacker Neuson
6
ΝΈΑ Wacker Neuson
Εκσκαφείς, 5141469 5141469
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
18.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CX 18C
16
ΝΈΑ Case IH CX 18C
Εκσκαφείς, 5141115 5141115
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Συνολικό βάρος: 1890 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota U10-3 MIRCO DIGGER
5
ΝΈΑ Kubota U10-3 MIRCO DIGGER
Εκσκαφείς, 5141104 5141104
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
6.983 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Hitachi ZAXIS85USB-5A
Εκσκαφείς, 5141044 5141044
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Caterpillar 302.7 DCR
8
ΝΈΑ Caterpillar 302.7 DCR
Εκσκαφείς, 5135442 5135442
  LL16 5TA Denbighshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1677 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Caterpillar 302.7 DCR
8
ΝΈΑ Caterpillar 302.7 DCR
Εκσκαφείς, 5135441 5135441
  LL16 5TA Denbighshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1673 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hyundai Robex 60CR-9A
4
Hyundai Robex 60CR-9A
Εκσκαφείς, 5135068 5135068
  69740 Genas, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 4467 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Rhinoceros XN08
4
Rhinoceros XN08
Εκσκαφείς, 5135071 5135071
  24398 Almazcara, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Rhinoceros XN08
4
Rhinoceros XN08
Εκσκαφείς, 5135070 5135070
  24398 Almazcara, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Rhinoceros XN08
4
Rhinoceros XN08
Εκσκαφείς, 5135069 5135069
  24398 Almazcara, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Caterpillar 320D
4
Caterpillar 320D
Εκσκαφείς, 5135067 5135067
  69740 Genas, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 10737 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Hyundai Robex 60CR-9A
4
Hyundai Robex 60CR-9A
Εκσκαφείς, 5135066 5135066
  69740 Genas, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 2002 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Komatsu PW160-7K
4
Komatsu PW160-7K
Εκσκαφείς, 5135065 5135065
  37570 Lempaala, Φιλλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 15509 h, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Caterpillar M318
6
Caterpillar M318
Εκσκαφείς, 5135056 5135056
  A-4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 98 kW, Ώρες λειτουργίας: 9611 h, Συνολικό βάρος: 18500 kg, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland MH Plus
20
New Holland MH Plus
Εκσκαφείς, 5135019 5135019
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 9167 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2006, Τύπος: Φορτωτής με πτύο
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
TEREX FERMEC 880 Elite
9
TEREX FERMEC 880 Elite
Εκσκαφείς, 5134876 5134876
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 9900 h, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 10.06.2007, Συνολικό βάρος: 8200 kg, Τύπος: Φορτωτής με πτύο
29.403 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota U10-3 MINIGRAVER
14
Kubota U10-3 MINIGRAVER
Εκσκαφείς, 5134423 5134423
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 1700 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
10.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Greentec Heckenschere HL 242
10
Greentec Heckenschere HL 242
Εκσκαφείς, 5134145 5134145
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1014