Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Komatsu Caterpillar Lehnhoff Kinshofer JCB
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Grutech Baggerarm GTH-RK 1700 Ramie kopiące przystawka kopiąca Grutech GTH-RK 1700
Βίντεο
11
Grutech Baggerarm GTH-RK 1700 Ramie kopiące przystawka kopiąca Grutech GTH-RK 1700
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 4784181 4784181
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 0.40 m, Όγκος φόρτωσης: 0.05 m³, Τύπος: Λοιπά
872,77 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
www.wupodo.de Wallentin & Partner Dunggabel 1,8 m - Euro Frontladergabel - Mistgabel
3
www.wupodo.de Wallentin & Partner Dunggabel 1,8 m - Euro Frontladergabel - Mistgabel
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 4751857 4751857
  17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: λαβή κατεδάφισης
580 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SID Betonmischer 1,5m
11
SID Betonmischer 1,5m
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 4815244 4815244
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Όγκος φόρτωσης: 0.60 m³, Τύπος: Λοιπά
3.100 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Teleskoplader Schaufel JCB, :iebherr, Manitou, Case, Caterpillar / Łycha do koparki teleskopowej
4
Metal-Technik Teleskoplader Schaufel JCB, :iebherr, Manitou, Case, Caterpillar / Łycha do koparki teleskopowej
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 4788545 4788545
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Όγκος φόρτωσης: 1.55 m³
1.185,13 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Grutech Betonmischschaufel GTH-MB, Mieszalnik do betonu GTH-MB 0,7 m3
Βίντεο
17
Grutech Betonmischschaufel GTH-MB, Mieszalnik do betonu GTH-MB 0,7 m3
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 4794463 4794463
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Όγκος φόρτωσης: 0.70 m³, Τύπος: Λοιπά
3.445,16 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Krokodil schaufel 1.2/Crocodile bucket 1.2/Крокодил 1,2 м/ Krokodil 1.2 m/ Крокодил 1,2 м
6
Metal-Technik Krokodil schaufel 1.2/Crocodile bucket 1.2/Крокодил 1,2 м/ Krokodil 1.2 m/ Крокодил 1,2 м
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 4802807 4802807
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Λοιπά
573,96 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
DMT Hochkippschaufel HL , High Tip Buket , Högtippande skopa
6
DMT Hochkippschaufel HL , High Tip Buket , Högtippande skopa
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 4615946 4615946
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Όγκος φόρτωσης: 4.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Aardenburg EPSILON digger (1750-2250)
16
Aardenburg EPSILON digger (1750-2250)
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 4636613 4636613
  6064 Tiszaug, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.30 m, Τύπος: Φτυάρι
4.390 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAPHIR Claas Scorpion Dung-& Silagezange DSZT 2,30/2014 SAPHIR;
15
SAPHIR Claas Scorpion Dung-& Silagezange DSZT 2,30/2014 SAPHIR;
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 4441912 4441912
  18273 Güstrow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Όγκος φόρτωσης: 2.35 m³, Τύπος: Λοιπά
2.190 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KSW Tieflöffel 600 mm
5
KSW Tieflöffel 600 mm
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 4212202 4212202
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 0.60 m, Τύπος: Αντεστραμμένος κάδος
1.650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
hydr. Böschungsmulcher passend Kramer Radlader hydr. Böschungsmulcher passend Kramer Radlader
5
hydr. Böschungsmulcher passend Kramer Radlader hydr. Böschungsmulcher passend Kramer Radlader
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 2316304 2316304
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Τύπος: Λοιπά
6.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Top-Agro Multifunktionsschaufel 2300 JCB NEU  Robust, für härteste Arbeit entworfen
4
Top-Agro Multifunktionsschaufel 2300 JCB NEU Robust, für härteste Arbeit entworfen
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 2716813 2716813
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Όγκος φόρτωσης: 1.00 m³
5.599 €
logo
Δείτε αγγελία
Top-Agro Grabenräumlöffel 1500 JCB NEU  Robust, für härteste Arbeit entworfen !
3
Top-Agro Grabenräumlöffel 1500 JCB NEU Robust, für härteste Arbeit entworfen !
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 2716794 2716794
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Όγκος φόρτωσης: 0.22 m³
919 €
logo
Δείτε αγγελία
Top-Agro DIREKT VOM HERSTELLER  EU-Qualitat 2019 Hochkippschaufel Minilader (HKS-ML) 1,0M bis 1,6M
3
Top-Agro DIREKT VOM HERSTELLER EU-Qualitat 2019 Hochkippschaufel Minilader (HKS-ML) 1,0M bis 1,6M
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 2174361 2174361
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Όγκος φόρτωσης: 0.32 m³
1.179 €
logo
Δείτε αγγελία
DMT SZUFLA TYP CIĘZKI DO ZIEMI
4
DMT SZUFLA TYP CIĘZKI DO ZIEMI
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 1957847 1957847
  64-761 Krzyż Wlkp., Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2400.00 m, Όγκος φόρτωσης: 1.40 m³, Τύπος: Φτυάρι
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
DMT WIDŁY DO PALET 3 tony
5
DMT WIDŁY DO PALET 3 tony
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 1957808 1957808
  64-761 Krzyż Wlkp., Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: λαβή κατεδάφισης
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
DMT SZUFLA XXL - TE
7
DMT SZUFLA XXL - TE
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 1957130 1957130
  64-761 Krzyż Wlkp., Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Όγκος φόρτωσης: 2.10 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
DMT SZUFLA MAX TE
6
DMT SZUFLA MAX TE
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 1957120 1957120
  64-761 Krzyż Wlkp., Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Όγκος φόρτωσης: 3.00 m³, Τύπος: Φτυάρι
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 Schalengreifer mit Ausstreifer - Schaufel...
8
Schalengreifer mit Ausstreifer - Schaufel...
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 1835698 1835698
  88279 Amtzell, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.72 m, Τύπος: λαβή κατεδάφισης
1.190 €
Δείτε αγγελία
JASKOT  Gitterschaufel 1,8m mit Lehnhoff MS08 Schnellwechsell
6
JASKOT Gitterschaufel 1,8m mit Lehnhoff MS08 Schnellwechsell
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 3644328 3644328
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Όγκος φόρτωσης: 0.55 m³, Τύπος: Αντεστραμμένος κάδος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
KUAR KUAR Krokodilschaufel 1200mm
7
KUAR KUAR Krokodilschaufel 1200mm
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 3602954 3602954
  18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Όγκος φόρτωσης: 0.34 m³, Τύπος: Λοιπά
677 €
logo
Δείτε αγγελία
KUAR Krokodilschaufel 1000mm
3
KUAR Krokodilschaufel 1000mm
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 3602953 3602953
  18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Όγκος φόρτωσης: 0.28 m³
658 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KUAR Greifschaufel für Teleskoplader 2200mm
7
KUAR Greifschaufel für Teleskoplader 2200mm
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 3974493 3974493
  18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Όγκος φόρτωσης: 1.20 m³, Τύπος: Λοιπά
1.870 €
logo
Δείτε αγγελία
KUAR Greifschaufel 2000mm
7
KUAR Greifschaufel 2000mm
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 3974469 3974469
  18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Όγκος φόρτωσης: 1.10 m³, Τύπος: Λοιπά
1.422 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KUAR Greifschaufel für Teleskoplader
7
KUAR Greifschaufel für Teleskoplader
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 3974444 3974444
  18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Όγκος φόρτωσης: 1.00 m³, Τύπος: Λοιπά
1.639 €
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1186