Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κύλινδροι
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Κύλινδροι

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κύλινδροι στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Bomag Caterpillar Ammann Maschio Hamm
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bomag 120-AD 3 dupla vibro
7
Bomag 120-AD 3 dupla vibro
Κύλινδροι, 4813726 4813726
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Βάρος: 2800 kg
8.083,45 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hamm Wacker Neuson RD 40-130 Tandemwalze
13
Hamm Wacker Neuson RD 40-130 Tandemwalze
Κύλινδροι, 4573901 4573901
  95515 Plankenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Βάρος: 3965 kg, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
25.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hamm HD8VV
15
Hamm HD8VV
Κύλινδροι, 4431158 4431158
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Βάρος: 1600 kg, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bomag BW 65H
10
Bomag BW 65H
Κύλινδροι, 4459753 4459753
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλάτος εργασίας: 0.65 m, Βάρος: 750 kg, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ammann AV 33-2
9
Ammann AV 33-2
Κύλινδροι, 2495343 2495343
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Βάρος: 3370 kg, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ammann AV 26 Tandemwalze
4
Ammann AV 26 Tandemwalze
Κύλινδροι, 2457876 2457876
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Βάρος: 2500 kg, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
6.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Güttler PW 640 ASS Mayor
10
Güttler PW 640 ASS Mayor
Κύλινδροι, 4864553 4864553
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.40 m, Βάρος: 2660 kg, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
9.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Otico 3 m / 580 Ø
4
Maschio Otico 3 m / 580 Ø
Κύλινδροι, 4857748 4857748
  48308 Bösensell, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
2.975 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio ZPW Walze 3m 500 Ø
4
Maschio ZPW Walze 3m 500 Ø
Κύλινδροι, 4857747 4857747
  48308 Bösensell, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Otico 3 m / 500 Ø
6
Maschio Otico 3 m / 500 Ø
Κύλινδροι, 4857744 4857744
  48308 Bösensell, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
2.975 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dalbo MaxiRoll 630x55 Cros
15
Dalbo MaxiRoll 630x55 Cros
Κύλινδροι, 4851755 4851755
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
23.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
He-Va VIP-Roller 6,30m
3
He-Va VIP-Roller 6,30m
Κύλινδροι, 4644333 4644333
  37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Τύπος: Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Knoche ZLS-30 W430/390-4 ZÜ
9
Knoche ZLS-30 W430/390-4 ZÜ
Κύλινδροι, 4696070 4696070
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kerner X-CUT SOLO 450
4
Kerner X-CUT SOLO 450
Κύλινδροι, 4526660 4526660
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dalbo MaxiRoll 630x55 Cros
15
ΝΈΑ Dalbo MaxiRoll 630x55 Cros
Κύλινδροι, 4904574 4904574
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
23.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hamm HD13 dupla vibro
5
Hamm HD13 dupla vibro
Κύλινδροι, 4813715 4813715
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Βάρος: 2800 kg, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
6.250,40 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dalbo Minimax 630x50
3
Dalbo Minimax 630x50
Κύλινδροι, 4781917 4781917
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
7.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomag BW 120 AD-4
7
Bomag BW 120 AD-4
Κύλινδροι, 4879248 4879248
  24589 Ellerdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Marsk Stig
4
Sonstige / Other Marsk Stig
Κύλινδροι, 4821739 4821739
  96197 Schirradorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.40 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
2.258,36 €
Δείτε αγγελία
Maschio ZPW 3 m / 500 Ø
4
Maschio ZPW 3 m / 500 Ø
Κύλινδροι, 4857746 4857746
  48308 Bösensell, Γερμανία
Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
2.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dynapac CC421
4
ΝΈΑ Dynapac CC421
Κύλινδροι, 4903366 4903366
  63530 Volvic, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Τύπος: Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Bomag trilwals roller wals BOMAG BW80 AD-2 1560uur KUBOTA DIESEL BW80 AD-2 trilwals roller wals BOMAG BW80 AD-2 1560uur KUBOTA DIESEL
18
Bomag trilwals roller wals BOMAG BW80 AD-2 1560uur KUBOTA DIESEL BW80 AD-2 trilwals roller wals BOMAG BW80 AD-2 1560uur KUBOTA DIESEL
Κύλινδροι, 4846739 4846739
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
5.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB VM132D
10
JCB VM132D
Κύλινδροι, 4819004 4819004
  307185 Gătaia, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
28.500 €
χωρίς 24% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB Vibromax VMT 160-90
4
JCB Vibromax VMT 160-90
Κύλινδροι, 3803183 3803183
  23611 Bad Schwartau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
15.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dalbo Minimax 630
8
Dalbo Minimax 630
Κύλινδροι, 4718943 4718943
  96197 Schirradorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 63.00 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
5.546,22 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 69