Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κύλινδροι
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Κύλινδροι

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κύλινδροι στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
JCB TANDEM VIBRATIONSWALZE VMD 70E
2
JCB TANDEM VIBRATIONSWALZE VMD 70E
Κύλινδροι, sbt3664494
28873 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Τύπος: Tandemwalze
5.343 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.490 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau FP 500
7
Bremer Maschinenbau FP 500
Κύλινδροι, sbt3661364
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Grabenwalze
8.687 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH Vibromax W152 Straßenwalze /Tandemwalze 1,7 to
4
Case IH Vibromax W152 Straßenwalze /Tandemwalze 1,7 to
Κύλινδροι, sbt3657300
48712 Gescher, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.85 m, Βάρος: 1700 kg, Τύπος: Tandemwalze
3.094 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau FP 500
8
Bremer Maschinenbau FP 500
Κύλινδροι, sbt3654187
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Grabenwalze
7.378 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Dalbo 630x55 Maxiroll
6
Dalbo 630x55 Maxiroll
Κύλινδροι, sbt3627355
96197 Schirradorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Τύπος: Grabenwalze
12.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.504 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Güttler Avant 30-45
5
Güttler Avant 30-45
Κύλινδροι, sbt3624642
53881 Euskirchen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Grabenwalze
5.944 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.995 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Güttler Avant 30-56
3
Güttler Avant 30-56
Κύλινδροι, sbt3623222
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 1120 kg, Τύπος: Grabenwalze
6.843 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ammann AV110X
10
Ammann AV110X
Κύλινδροι, sbt3620268
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
47.143 EUR

Δείτε αγγελία
Bomag BW80 Roller
12
Bomag BW80 Roller
Κύλινδροι, sbt3599132
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
6.174 EUR

Δείτε αγγελία
Väderstad  WALZE RX940
6
Väderstad WALZE RX940
Κύλινδροι, sbt3597112
33397 Rietberg, Γερμανία
Τύπος: Grabenwalze
6.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.042 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Rollpack 5CE
8
Sonstige / Other Rollpack 5CE
Κύλινδροι, sbt3590838
06686 Zorbau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 5.25 m, Τύπος: Grabenwalze
5.296 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.450 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone PW 301/500
6
Amazone PW 301/500
Κύλινδροι, sbt3587398
67547 Worms, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Grabenwalze
2.800 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
2.529 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB Walze VMT 260-120 KSG
5
JCB Walze VMT 260-120 KSG
Κύλινδροι, sbt3583732
23611 Bad Schwartau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kongskilde 3,00 mtr.
2
Kongskilde 3,00 mtr.
Κύλινδροι, sbt3582327
37186 Moringen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Grabenwalze
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone ZPW 450
2
Amazone ZPW 450
Κύλινδροι, sbt3566307
59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
Τύπος: Grabenwalze
1.250 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.050 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Dalbo Frontflex 300x50
Dalbo Frontflex 300x50
Κύλινδροι, sbt3565014
67150 Niederkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Grabenwalze
5.474 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 3 Meter
4
Sonstige / Other 3 Meter
Κύλινδροι, sbt3538838
97232 Euerhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Grabenwalze
1.309 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Dalbo Minimax630x50CC
2
Dalbo Minimax630x50CC
Κύλινδροι, sbt3375017
89188 Merklingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Τύπος: Grabenwalze
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lemken RSW 600
3
Lemken RSW 600
Κύλινδροι, sbt3297614
48480 Spelle, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Grabenwalze
1.185 EUR
με 19% ΦΠΑ
996 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Actiroll 630 Classic
4
Kverneland Actiroll 630 Classic
Κύλινδροι, sbt3272095
59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Τύπος: Grabenwalze
9.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.067 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Actiroll HD 9,50 mtr
2
Kverneland Actiroll HD 9,50 mtr
Κύλινδροι, sbt3254064
31840 Hessisch Olden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 9.50 m, Τύπος: Grabenwalze
18.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
16.712 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB VMD 70 E
16
JCB VMD 70 E
Κύλινδροι, sbt3220383
5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 0.65 m, Βάρος: 750 kg, Τύπος: Tandemwalze
13.310 EUR
με 21% ΦΠΑ
11.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Suplex G45/260
4
Sonstige / Other Suplex G45/260
Κύλινδροι, sbt3087013
54576 Hillesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Grabenwalze
1.547 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Dalbo MaxiRoll300Greenline
6
Dalbo MaxiRoll300Greenline
Κύλινδροι, sbt3061390
97232 Euerhausen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Grabenwalze
11.305 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Walzen Actiroll 630
Kverneland Walzen Actiroll 630
Κύλινδροι, sbt2746711
67591 Mörstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Grabenwalze
10.299 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.655 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 32