Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κύλινδροι
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Κύλινδροι

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κύλινδροι στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bomag Ammann Maschio Hamm Kerner Ingersoll Rand Kverneland Kuhn
Dynapac LP750
13
Dynapac LP750
Κύλινδροι, 5401693 5401693
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 8 kW
Δημοπρασία
Στείλτε email
Caterpillar CS78B
3
Caterpillar CS78B
Κύλινδροι, 5394837 5394837
  4761RK Zevenbergen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
Δημοπρασία
Στείλτε email
Ammann ACR 68
4
Ammann ACR 68
Κύλινδροι, 5394793 5394793
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 2 kW
Δημοπρασία
Στείλτε email
Wacker Neuson RT 82
7
Wacker Neuson RT 82
Κύλινδροι, 5394792 5394792
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
Δημοπρασία
Στείλτε email
Knoche ZÜNSLERSCHRECK ZLS-5
9
Knoche ZÜNSLERSCHRECK ZLS-5
Κύλινδροι, 5391584 5391584
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 5.60 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
8.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kerner X-CUT 300
6
Kerner X-CUT 300
Κύλινδροι, 5391125 5391125
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
7.950  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bomag BW90AD-2
3
Bomag BW90AD-2
Κύλινδροι, 5385106 5385106
  3771MR Barneveld, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
Δημοπρασία
Στείλτε email
Benford TV800-1
6
Benford TV800-1
Κύλινδροι, 5385050 5385050
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Δημοπρασία
Στείλτε email
roller wals BOMAG BW90 AD-2 kubota diesel 835uur 2007
16
roller wals BOMAG BW90 AD-2 kubota diesel 835uur 2007
Κύλινδροι, 5376043 5376043
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
7.250  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Ammann AV23-2 trilwals roller AMMANN AV23-2 550uur 2011 YANMAR DIESEL
19
Ammann AV23-2 trilwals roller AMMANN AV23-2 550uur 2011 YANMAR DIESEL
Κύλινδροι, 5376042 5376042
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
10.750  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bomag BW 80 AD-5
9
Bomag BW 80 AD-5
Κύλινδροι, 5372618 5372618
  52249 Eschweiler-Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Βάρος: 1550 kg, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
18.750  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kuhn Gummiringwalze
5
Kuhn Gummiringwalze
Κύλινδροι, 5370202 5370202
  91593 Burgbernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
1.008,40  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hamm HD 13 VV
12
Hamm HD 13 VV
Κύλινδροι, 5356761 5356761
  52249 Eschweiler-Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Βάρος: 3965 kg, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
23.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bomag BMP 8500
6
Bomag BMP 8500
Κύλινδροι, 5337154 5337154
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.85 m, Βάρος: 1595 kg, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
18.100  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bomag BMP 8500
7
Bomag BMP 8500
Κύλινδροι, 5335431 5335431
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.85 m, Βάρος: 1595 kg, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
18.600  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Ammann AV 20-2
11
Ammann AV 20-2
Κύλινδροι, 5295755 5295755
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Βάρος: 1660 kg, Τύπος: Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
6.739  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hamm HD 12 VV
7
Hamm HD 12 VV
Κύλινδροι, 5286662 5286662
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Πλάτος εργασίας: 1.25 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Bomag BW 120 AD-5
9
Bomag BW 120 AD-5
Κύλινδροι, 5252684 5252684
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Πλάτος εργασίας: 12.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Bomag BW 120 AD-5
8
Bomag BW 120 AD-5
Κύλινδροι, 5248203 5248203
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Πλάτος εργασίας: 12.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kverneland CW/1220/7 12,30 mtr.
Kverneland CW/1220/7 12,30 mtr.
Κύλινδροι, 5242829 5242829
  37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 12.30 m, Βάρος: 6450 kg, Τύπος: Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Regent Hatra
7
Regent Hatra
Κύλινδροι, 5225666 5225666
  26197 Großenkneten, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Βάρος: 10000 kg
3.200  €
Στείλτε email
Eigenbau Walze Nachlaufwalze 5,20m
7
Eigenbau Walze Nachlaufwalze 5,20m
Κύλινδροι, 5199481 5199481
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
4.550  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Ingersoll Rand /Roller double tandem  DD-91 /
12
Ingersoll Rand /Roller double tandem DD-91 /
Κύλινδροι, 5190677 5190677
  2040 -078 RIO MAIOR, Πορτογαλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Tigges Glattwalze mit Fass
4
Tigges Glattwalze mit Fass
Κύλινδροι, 5187850 5187850
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
504,20  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hamm HD 8 VV dupla vibr. 445h!
15
Hamm HD 8 VV dupla vibr. 445h!
Κύλινδροι, 5176304 5176304
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Βάρος: 1580 kg, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
12.428  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 49