Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κύλινδροι
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Κύλινδροι

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κύλινδροι στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Güttler Avant 30-45
5
Güttler Avant 30-45
Κύλινδροι, sbt3758116
53881 Euskirchen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 1015 kg, Κύλινδρος τάφρων
5.944 €
με 19% ΦΠΑ
4.995 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DYNAPAC 4CC 1000 walec drogowy
8
DYNAPAC 4CC 1000 walec drogowy
Κύλινδροι, sbt3447120
62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Βάρος: 1800 kg, Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
7.611 €

Δείτε αγγελία
Bomag BW213 DH4
7
Bomag BW213 DH4
Κύλινδροι, sbt2560698
5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 113 kW, Πλάτος εργασίας: 2.13 m, Βάρος: 13000 kg, Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JCB VMD 70 E
16
JCB VMD 70 E
Κύλινδροι, sbt3220383
5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 0.65 m, Βάρος: 750 kg, Δίδυμος κύλινδρος
13.310 €
με 21% ΦΠΑ
11.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hamm HD 14 W
5
Hamm HD 14 W
Κύλινδροι, sbt2557030
5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Πλάτος εργασίας: 1.43 m, Βάρος: 4700 kg, Δίδυμος κύλινδρος
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ammann AV 33-2
9
Ammann AV 33-2
Κύλινδροι, sbt2495343
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Βάρος: 3370 kg, Δίδυμος κύλινδρος
14.280 €
με 19% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ammann AV 26 Tandemwalze
4
Ammann AV 26 Tandemwalze
Κύλινδροι, sbt2457876
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Βάρος: 2500 kg, Δίδυμος κύλινδρος
7.140 €
με 19% ΦΠΑ
6.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau FP 500
8
Bremer Maschinenbau FP 500
Κύλινδροι, sbt3714064
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Κύλινδρος τάφρων
7.378 €
με 19% ΦΠΑ
6.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Actiroll 630 Classic
4
Kverneland Actiroll 630 Classic
Κύλινδροι, sbt3820554
59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Κύλινδρος τάφρων
9.600 €
με 19% ΦΠΑ
8.067 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bremer Maschinenbau FP 500
7
Bremer Maschinenbau FP 500
Κύλινδροι, sbt3661364
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Κύλινδρος τάφρων
8.687 €
με 19% ΦΠΑ
7.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Zahnpackerwalze 3m
6
ΝΈΑ Lemken Zahnpackerwalze 3m
Κύλινδροι, sbt3823990
35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κύλινδρος τάφρων
590 €
με 19% ΦΠΑ
496 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomag BW174AD-2 AM
11
Bomag BW174AD-2 AM
Κύλινδροι, sbt3714853
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Βάρος: 9800 kg, Δίδυμος κύλινδρος
28.441 €
με 19% ΦΠΑ
23.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dalbo Minimax XL 630x55
4
Dalbo Minimax XL 630x55
Κύλινδροι, sbt3627072
67547 Worms, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Κύλινδρος τάφρων
11.200 €
με 19% ΦΠΑ
9.412 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomag BW 100 AD-4
12
Bomag BW 100 AD-4
Κύλινδροι, sbt3731878
06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Βάρος: 2400 kg
11.305 €
με 19% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB Vibromax VMT 160-90
4
JCB Vibromax VMT 160-90
Κύλινδροι, sbt3803183
23611 Bad Schwartau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Δίδυμος κύλινδρος
19.016 €
με 19% ΦΠΑ
15.980 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB Walze VMT 260-120 KSG
5
JCB Walze VMT 260-120 KSG
Κύλινδροι, sbt3583732
23611 Bad Schwartau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bomag BW 178-3
6
Bomag BW 178-3
Κύλινδροι, sbt3723976
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 82 kW, Βάρος: 7960 kg, Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
23.800 €
με 19% ΦΠΑ
20.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 Clarc Scheid RW 140
20
Clarc Scheid RW 140
Κύλινδροι, sbt3804649
62-260 Łubowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1980, Πλάτος εργασίας: 1.90 m
7.373 €

Δείτε αγγελία
Dalbo Minimax 830x50+ Camb
4
Dalbo Minimax 830x50+ Camb
Κύλινδροι, sbt3627073
67547 Worms, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 8.30 m, Κύλινδρος τάφρων
11.200 €
με 19% ΦΠΑ
9.412 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 3 Meter
4
Sonstige / Other 3 Meter
Κύλινδροι, sbt3538838
97232 Euerhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κύλινδρος τάφρων
1.309 €
με 19% ΦΠΑ
1.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Flexring FRW540
2
Lemken Flexring FRW540
Κύλινδροι, sbt3817512
49328 (K)Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Κύλινδρος τάφρων
3.600 €
με 19% ΦΠΑ
3.025 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reuter 620x50
6
Reuter 620x50
Κύλινδροι, sbt3805838
97232 Euerhausen, Γερμανία
Κύλινδρος τάφρων
4.582 €
με 19% ΦΠΑ
3.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DM 98-6624
4
DM 98-6624
Κύλινδροι, sbt3790158
9723 TW Groningen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ammann APF 1033
7
Ammann APF 1033
Κύλινδροι, sbt3720982
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
1.022 €
με 20% ΦΠΑ
852 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Clarkk Scheid RW 140
20
Clarkk Scheid RW 140
Κύλινδροι, sbt3709824
5753 SV Deurne, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 49