Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κύλινδροι
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Κατάσταση: Μεταχειρισμένο

Μεταχειρισμένα Κύλινδροι

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κύλινδροι στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bomag Ammann JCB Hamm Caterpillar Dynapac
Dynapac CC 501
9
Dynapac CC 501
Κύλινδροι, 4978759 4978759
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Πλάτος εργασίας: 0.02 m, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
18.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dynapac CC 102
10
Dynapac CC 102
Κύλινδροι, 5038176 5038176
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Βάρος: 2350 kg, Τύπος: Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
7.225 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB VMT 160-80 duplavibrós  507H!
12
JCB VMT 160-80 duplavibrós 507H!
Κύλινδροι, 4955173 4955173
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Βάρος: 1600 kg, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
8.736 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ammann AV 26 Tandemwalze
4
Ammann AV 26 Tandemwalze
Κύλινδροι, 2457876 2457876
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Βάρος: 2500 kg, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
6.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ammann AV 33-2
9
Ammann AV 33-2
Κύλινδροι, 2495343 2495343
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Βάρος: 3370 kg, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
12.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomag BW 120 AD-5
12
Bomag BW 120 AD-5
Κύλινδροι, 4990790 4990790
  52249 Eschweiler-Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Βάρος: 2700 kg, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
21.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dalbo MaxiRoll 630x55 Cros
15
Dalbo MaxiRoll 630x55 Cros
Κύλινδροι, 4904574 4904574
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
23.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bomag BW 120 AD-5
8
Bomag BW 120 AD-5
Κύλινδροι, 5011418 5011418
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other CATERPILLAR CS533E XT
8
Sonstige / Other CATERPILLAR CS533E XT
Κύλινδροι, 5014809 5014809
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 97 kW, Τύπος: Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
46.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Knoche ZLS-30 W430/390-4 ZÜ
9
Knoche ZLS-30 W430/390-4 ZÜ
Κύλινδροι, 4696070 4696070
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
4.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB Vibromax VMT160 Wals
20
ΝΈΑ JCB Vibromax VMT160 Wals
Κύλινδροι, 5069386 5069386
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Βάρος: 1600 kg
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Hamm HD13 dupla vibro
5
Hamm HD13 dupla vibro
Κύλινδροι, 4813715 4813715
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Βάρος: 2800 kg, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
5.986 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Knoche ZÜNSLERSCHRECK ZLS-5
9
Knoche ZÜNSLERSCHRECK ZLS-5
Κύλινδροι, 4948129 4948129
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 5.60 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
8.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Jean de Bru Terra Pak 12 9A
9
Sonstige / Other Jean de Bru Terra Pak 12 9A
Κύλινδροι, 4990184 4990184
  06686 Zorbau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
11.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomag BW 120 AD-4
7
Bomag BW 120 AD-4
Κύλινδροι, 4879248 4879248
  24589 Ellerdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
12.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Marsk Stig
4
Sonstige / Other Marsk Stig
Κύλινδροι, 4821739 4821739
  96197 Schirradorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.40 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
2.258,36 €
Δείτε αγγελία
Bomag BW174AP-4i
4
Bomag BW174AP-4i
Κύλινδροι, 5051382 5051382
  52511 Geilenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB Vibromax VMT 160-90
4
JCB Vibromax VMT 160-90
Κύλινδροι, 3803183 3803183
  23611 Bad Schwartau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
15.350 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomag BW219D-4
4
ΝΈΑ Bomag BW219D-4
Κύλινδροι, 5069655 5069655
  417570 Tarcea, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Dalbo Minimax 630
8
Dalbo Minimax 630
Κύλινδροι, 4718943 4718943
  96197 Schirradorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 63.00 m, Τύπος: Κύλινδρος τάφρων
5.546,22 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomag BW 90 AD-2
8
Bomag BW 90 AD-2
Κύλινδροι, 4990761 4990761
  52249 Eschweiler-Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
9.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar CB 224 E
11
Caterpillar CB 224 E
Κύλινδροι, 4990783 4990783
  52249 Eschweiler-Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Δίδυμος κύλινδρος
7.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ammann ARX12
8
Ammann ARX12
Κύλινδροι, 4879817 4879817
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
16.877 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomag BW135 AD-4
8
Bomag BW135 AD-4
Κύλινδροι, 4947899 4947899
  NN6 9UA Northampton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bomag BW135
8
Bomag BW135
Κύλινδροι, 4978353 4978353
  NN6 9UA Northampton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 45