Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπά μηχανήματα έργων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λοιπά μηχανήματα έργων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπά μηχανήματα έργων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά RENT-A-GRADER
Βίντεο
7
RENT-A-GRADER
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3605254
8680 Mürzzuschlag, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
9.769 EUR
9.770 EUR

με 20% ΦΠΑ
8.141 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Michalak Betonmischer Futtermischer Betoniarka Mixer tractor 1200l
19
Michalak Betonmischer Futtermischer Betoniarka Mixer tractor 1200l
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt1577123
99-300 Kutno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.534 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Betonmischer 800 L   H L M  800 H- L- M
13
Betonmischer 800 L H L M 800 H- L- M
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt1924346
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.894 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.592 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
ATMP Futter Mischer Betonmischer NEU - Cement Concrete Shove NEW
Βίντεο
10
ATMP Futter Mischer Betonmischer NEU - Cement Concrete Shove NEW
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt2729983
09-500 Gostynin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.850 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SDMO R 110 C3
4
SDMO R 110 C3
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3163663
66740 Saarlouis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
14.875 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB S2032E
12
ΝΈΑ JCB S2032E
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3667064
27432 Oerel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
13.031 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά LM20
3
ΝΈΑ LM20
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3665593
51170 Romigny, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005
5.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Komatsu ARTICULATED HAULERS A30D KOMATSU HM 300 350 400
19
Komatsu ARTICULATED HAULERS A30D KOMATSU HM 300 350 400
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3662893
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010
69.618 EUR
με 23% ΦΠΑ
56.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Komatsu ARTICULATED HAULER HM 400-2
20
Komatsu ARTICULATED HAULER HM 400-2
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3662892
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007
69.618 EUR
με 23% ΦΠΑ
56.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Komatsu ARTICULATED HAULER HM 400-2
20
Komatsu ARTICULATED HAULER HM 400-2
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3662891
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009
81.180 EUR
με 23% ΦΠΑ
66.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Komatsu ARTICULATED HAULER DUMPER HM 400-2
20
Komatsu ARTICULATED HAULER DUMPER HM 400-2
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3662890
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007
69.618 EUR
με 23% ΦΠΑ
56.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Komatsu ARTICULATED HAULER DUMPER HM 350-2
20
Komatsu ARTICULATED HAULER DUMPER HM 350-2
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3662888
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007
69.618 EUR
με 23% ΦΠΑ
56.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Komatsu ARTICULATED HAULER DUMP TRUCK HM 350-2
20
Komatsu ARTICULATED HAULER DUMP TRUCK HM 350-2
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3662887
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007
69.618 EUR
με 23% ΦΠΑ
56.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
CAT ASPHALT PAVER AP 300
20
CAT ASPHALT PAVER AP 300
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3662796
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
55.719 EUR
με 23% ΦΠΑ
45.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
CAT ASPHALT PAVER MANY MODELS, MANY UNITS!
10
CAT ASPHALT PAVER MANY MODELS, MANY UNITS!
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3662795
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ammann ASPHALT PAVER MANY MODELS, MANY UNITS!
10
Ammann ASPHALT PAVER MANY MODELS, MANY UNITS!
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3662751
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ammann ASPHALT PAVER AFW 500 E like NEW!
20
Ammann ASPHALT PAVER AFW 500 E like NEW!
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3662753
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013
68.634 EUR
με 23% ΦΠΑ
55.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ammann ASPHALT PAVER AFW 350 E like NEW!!!
20
Ammann ASPHALT PAVER AFW 350 E like NEW!!!
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3662750
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014
52.890 EUR
με 23% ΦΠΑ
43.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ammann ASPHALT PAVER AFW 350 E / 500 E like NEW!!!
7
Ammann ASPHALT PAVER AFW 350 E / 500 E like NEW!!!
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3662749
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014
52.890 EUR
με 23% ΦΠΑ
43.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Gehlmax 1625 Kompaktlader, gebraucht
8
Gehlmax 1625 Kompaktlader, gebraucht
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3662679
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
CAT D6C Raupe
7
CAT D6C Raupe
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3662103
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
18.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
15.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nordberg G49
8
Nordberg G49
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3662096
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
34.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
29.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Sorgenheimer H 220 - Kehrmaschine - Besen -
10
Sorgenheimer H 220 - Kehrmaschine - Besen -
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3661315
26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993
2.202 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Gottwald  AMK 35-21 ( 14 t ) Autokran
12
Gottwald AMK 35-21 ( 14 t ) Autokran
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3661189
07551 Gera, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978
11.305 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl 600 FA
3
Fliegl 600 FA
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3655241
6732 GG Harskamp, Ολλανδία
2.420 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Piccini Minicar 500
3
Piccini Minicar 500
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3652904
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000
4.175 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.450 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Skyjack SJIII-4216
8
Skyjack SJIII-4216
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3652368
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Saphir Staplergabel HG 15 mit Holzgreifer
5
Saphir Staplergabel HG 15 mit Holzgreifer
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3651701
84453 Mühldorf, Γερμανία
1.150 EUR
με 19% ΦΠΑ
966 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomag BW80
Bomag BW80
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3646970
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
7.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
6.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eu Schaufelmischer Betonmischer Zwangmischer  Mischer 600 l
5
Eu Schaufelmischer Betonmischer Zwangmischer Mischer 600 l
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3638469
55-120 Oborniki Śląskie, Πολωνία
2.148 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.790 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 194