Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπά μηχανήματα έργων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λοιπά μηχανήματα έργων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπά μηχανήματα έργων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Caterpillar JCB Manitou Terex Hitachi
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Liebherr LG1550
4
Liebherr LG1550
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4898442 4898442
  2171AK Sassenheim, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Vogele Super 1800-2
4
Vogele Super 1800-2
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4890600 4890600
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2012
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 MERCEDES BENZ AXOR 2533 6 X 2, 26 TONNE FLATBED CRANE - 2005- CN55 LHM
12
ΝΈΑ MERCEDES BENZ AXOR 2533 6 X 2, 26 TONNE FLATBED CRANE - 2005- CN55 LHM
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4902523 4902523
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005
9.888,06 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 730
6
ΝΈΑ Caterpillar 730
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4901850 4901850
  A-4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
MAN TGS 26.440 6 X 2 EURO 5 DRAWBAR SPEC FLATBED/CRANE - 2011 - DG11 RBX
12
ΝΈΑ MAN TGS 26.440 6 X 2 EURO 5 DRAWBAR SPEC FLATBED/CRANE - 2011 - DG11 RBX
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4902479 4902479
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
20.058,64 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAN TGM 18.250, 4 X 2 18 TONNE BRICK GRAB - 2011 - DG11 PZJ
12
ΝΈΑ MAN TGM 18.250, 4 X 2 18 TONNE BRICK GRAB - 2011 - DG11 PZJ
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4902476 4902476
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
16.329,42 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf CF75 SPACE CAB 4 X 2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE - 2007 - VX07 ERK
12
ΝΈΑ Daf CF75 SPACE CAB 4 X 2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE - 2007 - VX07 ERK
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4902466 4902466
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007
8.984,01 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ausa D150 AHG Swivel Tip Dumper (ST4974)
13
Ausa D150 AHG Swivel Tip Dumper (ST4974)
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4884826 4884826
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
8.758,00 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Messersi TC120E
9
Messersi TC120E
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4895437 4895437
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
27.115,89 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FM 6 X 2 FLATBED/CRANE DRAWBAR OUTFIT - 2007 - CL56 CSL
12
ΝΈΑ Volvo FM 6 X 2 FLATBED/CRANE DRAWBAR OUTFIT - 2007 - CL56 CSL
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4902311 4902311
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007
24.804,90 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 572E
4
ΝΈΑ Caterpillar 572E
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4903307 4903307
  60800 Trumilly, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1969
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Atlas Copco 352-2B Jumbo
4
ΝΈΑ Atlas Copco 352-2B Jumbo
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4903280 4903280
  45300 Ocana, Ισπανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Fuji Fusan Airman
4
ΝΈΑ Fuji Fusan Airman
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4903279 4903279
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2000
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Atlas Copco H195/2
4
ΝΈΑ Atlas Copco H195/2
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4903276 4903276
  45300 Ocana, Ισπανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Fuji Fusan FB306
4
ΝΈΑ Fuji Fusan FB306
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4903275 4903275
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2000
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Fuji Fusan BSFC1C-11M
4
ΝΈΑ Fuji Fusan BSFC1C-11M
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4903272 4903272
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 1998
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Dynapac F141C
4
ΝΈΑ Dynapac F141C
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4903270 4903270
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2001
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Fuji Fusan BSFC1C-11M
4
ΝΈΑ Fuji Fusan BSFC1C-11M
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4903269 4903269
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2002
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Betonmischer Zapfwellenantrieb 850 l
5
MC-AGRI Betonmischer Zapfwellenantrieb 850 l
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4846206 4846206
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.870 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Suokone Meri RC-6220 road crusher,
7
Suokone Meri RC-6220 road crusher,
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4765734 4765734
  OX14 3AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other MINIDUMPER HINOWA HS 1100
3
Sonstige / Other MINIDUMPER HINOWA HS 1100
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4732427 4732427
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 *CHOICE OF 4* Thwaites 6 Tonne Straight Tip Dumper (ST4601)
20
*CHOICE OF 4* Thwaites 6 Tonne Straight Tip Dumper (ST4601)
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4735664 4735664
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
31.641,79 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spych, Pług do ziemi Kilverbag MEGA KB 8004
16
Spych, Pług do ziemi Kilverbag MEGA KB 8004
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4770201 4770201
  21-504 Rokitno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009
42.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat-Kobelco 110.2
9
Fiat-Kobelco 110.2
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4763663 4763663
  EX13 7RA Axminster, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004
28.245,95 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other W110B
4
Sonstige / Other W110B
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4760499 4760499
  64521 Groß-Gerau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 358