Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπά μηχανήματα έργων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λοιπά μηχανήματα έργων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπά μηχανήματα έργων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Potain 325A
7
Potain 325A
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3709873
06268 Obhausen-Döcklitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981
5.355 €
με 19% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Michalak Betonmischer Futtermischer Betoniarka Mixer tractor 1200l
19
Michalak Betonmischer Futtermischer Betoniarka Mixer tractor 1200l
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt1577123
99-300 Kutno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.546 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Betonmischer 800 L   H L M  800 H- L- M
13
Betonmischer 800 L H L M 800 H- L- M
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt1924346
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.894 €
με 19% ΦΠΑ
1.592 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Grün
3
Grün
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3714917
38835 Lüttgenrode, Γερμανία
655 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SDMO R 110 C3
4
SDMO R 110 C3
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3163663
66740 Saarlouis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
14.875 €
με 19% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Messersi TCH-2500
8
Messersi TCH-2500
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt2550390
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
34.058 €
με 20% ΦΠΑ
28.381 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf DBM 750 L
4
Düvelsdorf DBM 750 L
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt2618061
84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.450 €
με 19% ΦΠΑ
2.059 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Michalak Selbstlade Betonmischer Futtermischer Mixer Tracotor 1200l
11
Michalak Selbstlade Betonmischer Futtermischer Mixer Tracotor 1200l
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt2509876
99-300 Kutno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.779 €
με 23% ΦΠΑ
2.260 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hofstede puinbak stenenbak stenen bak spijlen bak
5
Hofstede puinbak stenenbak stenen bak spijlen bak
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt2270932
7951 KZ STAPHORST, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
1.156 €
με 21% ΦΠΑ
955 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KREATEC Betonmischer/Futtermischer/Zwangsmicher 1300l
12
KREATEC Betonmischer/Futtermischer/Zwangsmicher 1300l
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt2494207
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.635 €

Δείτε αγγελία
Betonmischschaufel U.EMME Mischer CONDOR 350
Βίντεο
4
Betonmischschaufel U.EMME Mischer CONDOR 350
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3360007
86570 Inchenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
4.290 €
με 19% ΦΠΑ
3.605 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hinowa Minidumper HS1100
3
Hinowa Minidumper HS1100
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3348805
33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Liebherr PR 724 LGP
5
Sonstige / Other Liebherr PR 724 LGP
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3345726
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
114.240 €
με 19% ΦΠΑ
96.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maeda MC174
5
Maeda MC174
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3405830
37284 Waldkappel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
29.500 €
με 19% ΦΠΑ
24.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ADLER S-3000/1150 Schiebe-/Räumschild
6
ADLER S-3000/1150 Schiebe-/Räumschild
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3464676
27721 Ritterhude, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
2.975 €
με 19% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Palfinger Epsilon C60F
14
Palfinger Epsilon C60F
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3409293
33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
25.585 €
με 19% ΦΠΑ
21.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
FRD F45XP OilQuick OQ80
3
FRD F45XP OilQuick OQ80
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3446041
27432 Oerel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
33.915 €
με 19% ΦΠΑ
28.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 AGRO-FACTORY II Betonmischer  Zapfwellenantrieb  650 l
5
AGRO-FACTORY II Betonmischer Zapfwellenantrieb 650 l
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3711506
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.917 €
με 19% ΦΠΑ
1.611 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Potain 325A
7
Potain 325A
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3709873
06268 Obhausen-Döcklitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981
5.355 €
με 19% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Manitou 160ATJ
7
Manitou 160ATJ
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3714906
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
51.097 €
με 20% ΦΠΑ
42.581 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hammel Sternsieb, Siebanlage, Siebmaschine HS1500 D
8
Hammel Sternsieb, Siebanlage, Siebmaschine HS1500 D
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3725431
77731 Willstätt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 hydraulischer  Betonmischer-800l keine zus. Gelenkwelle erf.
4
hydraulischer Betonmischer-800l keine zus. Gelenkwelle erf.
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3707309
08539 Oberpirk, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.100 €
με 19% ΦΠΑ
1.765 € καθαρά
Δείτε αγγελία
PRZESIEWACZ POWERSCREEN DOMINATOR PRZESIEWACZ MOBILNY
8
PRZESIEWACZ POWERSCREEN DOMINATOR PRZESIEWACZ MOBILNY
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3758189
58-140 STARY JAWORÓW 4D, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1990
11.869 €

Δείτε αγγελία
Kesla XS240
20
Kesla XS240
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3765172
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Fliegl Mischmeister Favorite 800
5
Fliegl Mischmeister Favorite 800
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3749435
91257 Pegnitz-Bronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.930 €
με 19% ΦΠΑ
2.462 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Niftylift HR17NDE
20
Niftylift HR17NDE
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3765175
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Atlas Copco QAX 20 LT - Lichtmastanhänger Stromerzeuger Lichtmast -
14
Atlas Copco QAX 20 LT - Lichtmastanhänger Stromerzeuger Lichtmast -
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3751174
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
7.735 €
με 19% ΦΠΑ
6.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Terex  Amida Diesel Lighting Tower
5
Terex Amida Diesel Lighting Tower
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3768906
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kubota SMC TL35 Lighting Tower
5
Kubota SMC TL35 Lighting Tower
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3768904
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other Mammut TM150 Cement Mixer
5
Other Mammut TM150 Cement Mixer
Λοιπά μηχανήματα έργων, sdt3765684
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 183