Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
egyéb Erdschaufel, 2150 mm (0,8 m3) oder 2350 mm (1 m3)
8
egyéb Erdschaufel, 2150 mm (0,8 m3) oder 2350 mm (1 m3)
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3928309
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018
1.613 €
με 27% ΦΠΑ
1.270 € καθαρά
Δείτε αγγελία
egyéb Schaufel, 2 oder 2,5 m3
6
egyéb Schaufel, 2 oder 2,5 m3
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3928302
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018
1.613 €
με 27% ΦΠΑ
1.270 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Renix Kistendrehgerät/Forklift Rotator/Tete rotative 180°
3
Renix Kistendrehgerät/Forklift Rotator/Tete rotative 180°
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3927468
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.112 €
με 23% ΦΠΑ
904 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Renix Kistendrehgerät/Tete rotative/Forklift Rotator 360°
3
Renix Kistendrehgerät/Tete rotative/Forklift Rotator 360°
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3927403
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
3.394 €
με 23% ΦΠΑ
2.759 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SMS PELIKAANBAK
2
SMS PELIKAANBAK
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3918011
5085 ET Esbeek, Ολλανδία
1.210 €
με 21% ΦΠΑ
1.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ROTAIR OLS95 SLOOPHAMER
Sonstige / Other ROTAIR OLS95 SLOOPHAMER
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3918009
5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1901
908 €
με 21% ΦΠΑ
750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige / Other Schmihing HTB - Hoch
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3908034
39319 Jerichow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Bressel und Lade Arbeitsbühne 1300 mm
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3908033
27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BAG
BAG
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3904513
WR114TD Evesham, Μεγ. Βρετανία
2.180 €
με 20% ΦΠΑ
1.817 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade AXL 2400 mm Silagebe
4
Bressel und Lade AXL 2400 mm Silagebe
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3896162
27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
1.785 €
με 19% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 3 Steg Bodenplatten 600 mm86 Stück
4
3 Steg Bodenplatten 600 mm86 Stück
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3888860
23611 Bad Schwartau, Γερμανία
1.309 €
με 19% ΦΠΑ
1.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige / Other Hochkippschaufel CAT
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3880676
39171 Langenweddingen, Γερμανία
8.568 €
με 19% ΦΠΑ
7.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Palettengabel 1200 m
3
Bressel und Lade Palettengabel 1200 m
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3876011
27239 Twistringen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stoll Greifschaufel 1600 m
4
Stoll Greifschaufel 1600 m
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3872880
27239 Twistringen, Γερμανία
2.023 €
με 19% ΦΠΑ
1.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB  Löffelstiele für Minibagger JCB 802 Super
4
JCB Löffelstiele für Minibagger JCB 802 Super
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3871100
23611 Bad Schwartau, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Palettengabel
2
Sonstige / Other Palettengabel
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3867692
27793 Wildeshausen, Γερμανία
714 €
με 19% ΦΠΑ
600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other Unbekannt
Sonstige/Other Unbekannt
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3863350
59609 Anröchte-Altengeseke, Γερμανία
3.273 €
με 19% ΦΠΑ
2.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Schulte-Henke Kartof
3
Sonstige / Other Schulte-Henke Kartof
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3853336
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
893 €
με 19% ΦΠΑ
750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Meyer Salzgitter Gabelverstell und Drehgerät 5-2003K Zinkendrehgerät
8
Meyer Salzgitter Gabelverstell und Drehgerät 5-2003K Zinkendrehgerät
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3849026
26169 Friesoythe/Markhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
4.165 €
με 19% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alö Powergrab XL 240
4
Alö Powergrab XL 240
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3848563
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
6.605 €
με 19% ΦΠΑ
5.550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Bressel und Lade Adapterrahmen Merlo/
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3846463
27239 Twistringen, Γερμανία
1.666 €
με 19% ΦΠΑ
1.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Frost Rübenkorb 2,15 m
5
Frost Rübenkorb 2,15 m
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3837702
27239 Twistringen, Γερμανία
900 €
με 19% ΦΠΑ
756 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tuchel elektro Salzstreuer TS 200
3
Tuchel elektro Salzstreuer TS 200
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3837133
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.678 €
με 19% ΦΠΑ
2.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tuchel elektro Salzstreuer TS 120
3
Tuchel elektro Salzstreuer TS 120
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3837126
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.440 €
με 19% ΦΠΑ
2.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Furukawa FX25-S SLOOPHAMER
Furukawa FX25-S SLOOPHAMER
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 3834811
5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
3.933 €
με 21% ΦΠΑ
3.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 127