Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Περονοφόρο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περονοφόρο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Still XD 40
Still XD 40
Περονοφόρο, ldt3570582
94526 METTEN, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 3280 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, παρμπρίζ, Πλαίσιο καμπίνας, Ύψος κατασκευής: 2.27 m, Ύψος ανύψωσης: 4.50 m, Δωρεάν ανελκυστήρα: 142 cm, ...
20.944 €
με 19% ΦΠΑ
17.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Still RX20-16
12
Still RX20-16
Περονοφόρο, ldt2756261
93413 Cham-Vilzing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 4400 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ηλεκτροβαλβίδα, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, ...
14.900 €
με 19% ΦΠΑ
12.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DPM Staplerschaufel 1m 1,2 und 1,5m
4
DPM Staplerschaufel 1m 1,2 und 1,5m
Περονοφόρο, ldt3047733
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
599 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Nissan 15U
4
Nissan 15U
Περονοφόρο, ldt3688473
7687 BB Daarlerveen, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Πλαίσιο καμπίνας, Ημικάμπινο, Ύψος ανύψωσης: 3.70 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1400 kg, Ηλεκτρική μονάδα, Πλευρικός φορτωτής, Διπλό
1.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika Palletengabel  Neu palletengabel 1,2 m zinken lange versand frei
5
D&D Landtechnika Palletengabel Neu palletengabel 1,2 m zinken lange versand frei
Περονοφόρο, ldt3040259
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Μπροστινή περονοφόρα, Μονόδρομο
400 €

Δείτε αγγελία
Hyundai 30D./E
15
Hyundai 30D./E
Περονοφόρο, ldt3790984
47647 Kerken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 1050 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Θερμαντήρας, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, ταξί, ...
32.725 €
με 19% ΦΠΑ
27.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hyster H2.0 LPG
5
Hyster H2.0 LPG
Περονοφόρο, ldt3575670
99100 Döllstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Λαμπτήρας πλημμυρών, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2017, ...
19.994 €
με 19% ΦΠΑ
16.802 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KIPOR Stapler KIPOR 30
9
KIPOR Stapler KIPOR 30
Περονοφόρο, ldt2233699
86744 Hainsfarth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Καμπίνα, Ύψος κατασκευής: 2.18 m, Ύψος ανύψωσης: 4.50 m, Μήκος περόνης: 107 cm, ...
17.791 €
με 19% ΦΠΑ
14.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde E-15
10
Linde E-15
Περονοφόρο, ldt3820396
7921 TH Zuidwolde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 6200 h, Πείρος έλξης, Ηλεκτροβαλβίδα, Πλαίσιο καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 14.12.2017, Ύψος κατασκευής: 1.95 m, Ύψος ανύψωσης: 3.85 m, ...
4.477 €
με 21% ΦΠΑ
3.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Clark DCE 20
10
Clark DCE 20
Περονοφόρο, ldt3742650
61206 Wöllstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1956, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 1517 h, Πείρος έλξης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1956, Ύψος κατασκευής: 2.10 m, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Μήκος περόνης: 90 cm, ...
5.689 €
με 19% ΦΠΑ
4.781 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde H 40 D
3
Linde H 40 D
Περονοφόρο, ldt3815455
89155 Kunde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 6020 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, παρμπρίζ, Θερμαντήρας, Καμπίνα, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, ταξί, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 15.05.1997, ...
13.209 €
με 19% ΦΠΑ
11.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde H30D-01
9
Linde H30D-01
Περονοφόρο, ldt3613325
26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 6093 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, Καμπίνα, ταξί, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, ...
22.015 €
με 19% ΦΠΑ
18.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde H40D-04
8
Linde H40D-04
Περονοφόρο, ldt3613275
26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 10258 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, ...
16.660 €
με 19% ΦΠΑ
14.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AUSA C 250 H
5
AUSA C 250 H
Περονοφόρο, ldt3529643
49134 Wallenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Λαμπτήρας πλημμυρών, Γρήγορη αλλαγή, ταξί, Πείρος έλξης, Ύψος κατασκευής: 2.15 m, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δωρεάν ανελκυστήρα: 330 cm, ...
39.270 €
με 19% ΦΠΑ
33.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde H16T
9
Linde H16T
Περονοφόρο, ldt3375555
26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 12480 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Ύψος κατασκευής: 2.45 m, Ύψος ανύψωσης: 5.47 m, ...
11.305 €
με 19% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde H16D-03
6
Linde H16D-03
Περονοφόρο, ldt3249927
26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 6239 h, Πείρος έλξης, Λαμπτήρας πλημμυρών, φίλτρο άνθρακα, Ύψος κατασκευής: 2.10 m, Ύψος ανύψωσης: 3.20 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Πετρελαιοκίνητη μονάδα, ...
10.591 €
με 19% ΦΠΑ
8.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CT Power mit Yanmar Motor Zinkenverstellung  Silver Leopard 3,5 T
11
CT Power mit Yanmar Motor Zinkenverstellung Silver Leopard 3,5 T
Περονοφόρο, ldt3032586
97334 Sommerach am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, παρμπρίζ, Λαμπτήρας πλημμυρών, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 4.80 m, Μήκος περόνης: 200 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, ...
22.586 €
με 19% ΦΠΑ
18.980 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CT Power Yanmar Toyota Diesel Halbkabine Stapler   FD 25 Diesel Yanmar
18
CT Power Yanmar Toyota Diesel Halbkabine Stapler FD 25 Diesel Yanmar
Περονοφόρο, ldt2525601
97334 Sommerach am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, παρμπρίζ, Πλαίσιο καμπίνας, Λαμπτήρας πλημμυρών, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Ύψος ανύψωσης: 4.80 m, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, Μήκος περόνης: 107 cm, ...
17.731 €
με 19% ΦΠΑ
14.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Still RX20 -16 P mit 482 Betriebsstunden
16
Still RX20 -16 P mit 482 Betriebsstunden
Περονοφόρο, ldt3794373
26169 Friesoythe/Markhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 482 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Ηλεκτροβαλβίδα, Πλαίσιο καμπίνας, Λαμπτήρας πλημμυρών, Ημερομηνία εγγραφής: 16.09.2015, Ύψος ανύψωσης: 3.35 m, ...
23.205 €
με 19% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde H 50 mit großem Fahrgestell
12
Linde H 50 mit großem Fahrgestell
Περονοφόρο, ldt3709629
49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 23980 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Θερμαντήρας, Καμπίνα, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.92 m, Ύψος ανύψωσης: 4.10 m, ...
19.992 €
με 19% ΦΠΑ
16.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Neumeier NS2.5DH
11
Neumeier NS2.5DH
Περονοφόρο, ldt3668376
93437 Furth im Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Φίλτρο λαδιού, Ύψος κατασκευής: 2.14 m, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Μήκος περόνης: 122 cm, ...
18.207 €
με 19% ΦΠΑ
15.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde H40T
9
Linde H40T
Περονοφόρο, ldt3536119
26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 15462 h, Πλαίσιο καμπίνας, Λαμπτήρας πλημμυρών, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, Καμπίνα, ταξί, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, ...
13.685 €
με 19% ΦΠΑ
11.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde T18
5
Linde T18
Περονοφόρο, ldt3563414
26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 7063 h, Ύψος κατασκευής: 0.87 m, Ύψος ανύψωσης: 0.20 m, Δωρεάν ανελκυστήρα: 20 cm, Μήκος περόνης: 114 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Ηλεκτρική μονάδα, Τροχήλατοι γρύλοι, ...
1.309 €
με 19% ΦΠΑ
1.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde H25T
7
Linde H25T
Περονοφόρο, ldt3563396
26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 15842 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, ...
13.090 €
με 19% ΦΠΑ
11.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde E16C
5
Linde E16C
Περονοφόρο, ldt3532323
26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 13132 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Ύψος κατασκευής: 2.30 m, Ύψος ανύψωσης: 3.65 m, Μήκος περόνης: 120 cm, ...
5.355 €
με 19% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HELI CPCD35-KU10G
6
HELI CPCD35-KU10G
Περονοφόρο, ldt2900848
54634 Bitburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, ταξί, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, Θερμαντήρας, Ύψος κατασκευής: 2.23 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, ...
28.000 €
με 19% ΦΠΑ
23.529 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde H40D
6
Linde H40D
Περονοφόρο, ldt3709664
26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ώρες λειτουργίας: 16548 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, Καμπίνα, Γρήγορη αλλαγή, ταξί, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.90 m, ...
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde Lansing ERT 10.2
7
Linde Lansing ERT 10.2
Περονοφόρο, ldt3613249
26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Ύψος κατασκευής: 2.62 m, Ύψος ανύψωσης: 5.80 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 206 cm, Ηλεκτρική μονάδα, ...
2.380 €
με 19% ΦΠΑ
2.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde H16T-03
5
Linde H16T-03
Περονοφόρο, ldt3532927
26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 5314 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, Καμπίνα, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, ταξί, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, ...
9.401 €
με 19% ΦΠΑ
7.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde H16T-03
5
Linde H16T-03
Περονοφόρο, ldt3532320
26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 8460 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.10 m, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, ...
9.282 €
με 19% ΦΠΑ
7.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 611