Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Περονοφόρο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περονοφόρο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Linde Still Manitou Hyster JCB
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Linde H40D Dízel fülkés targonca
8
Linde H40D Dízel fülkés targonca
Περονοφόρο, 4900147 4900147
  6792 Zsombó, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 14000 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, παρμπρίζ, Θερμαντήρας, ταξί, Ημερομηνία εγγραφής: 12.02.2009, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 3.70 m, ...
11.592,35 €
Δείτε αγγελία
Manitou MI 30D
3
Manitou MI 30D
Περονοφόρο, 3669811 3669811
  94526 METTEN, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 6 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, ...
23.390 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Manitou MSI 50D
3
Manitou MSI 50D
Περονοφόρο, 4890487 4890487
  94526 METTEN, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 9200 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.35 m, Ύψος ανύψωσης: 4.35 m, Μήκος περόνης: 1200 cm, ...
17.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Manitou MI 25 D
3
Manitou MI 25 D
Περονοφόρο, 3591643 3591643
  94526 METTEN, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 7 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, ...
19.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou M26-4 Triplex Hubhöhe 5,50m 2800h 4x4 Geländestapler
20
Manitou M26-4 Triplex Hubhöhe 5,50m 2800h 4x4 Geländestapler
Περονοφόρο, 4915955 4915955
  87490 Haldenwang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, παρμπρίζ, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.1999, Ύψος κατασκευής: 3.08 m, ...
12.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H25D
8
Linde H25D
Περονοφόρο, 4712384 4712384
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Ώρες λειτουργίας: 3521 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, ...
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hyster H 2.0 FTS Fortens Gabelstapler lange Gabeln gute Ausstattung
20
Hyster H 2.0 FTS Fortens Gabelstapler lange Gabeln gute Ausstattung
Περονοφόρο, 4316456 4316456
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 79 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, ...
19.319 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H30D
9
Linde H30D
Περονοφόρο, 4813030 4813030
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 7975 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, ταξί, ...
15.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde R16S-12 / Hubhöhe 7,5m / Elektro / mit Ladegerät
13
Linde R16S-12 / Hubhöhe 7,5m / Elektro / mit Ladegerät
Περονοφόρο, 4900743 4900743
  77694 Kehl - Neumühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 5340 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πλαίσιο καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2012, Ύψος κατασκευής: 3.37 m, Ύψος ανύψωσης: 7.50 m, Μήκος περόνης: 109 cm, ...
7.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou Geländestapler MANITOU MC 50 POWERSHIFT - 5 to. Gabelstapler
16
Manitou Geländestapler MANITOU MC 50 POWERSHIFT - 5 to. Gabelstapler
Περονοφόρο, 4833567 4833567
  64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 3241 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Καμπίνα, παρμπρίζ, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.90 m, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Μήκος περόνης: 180 cm, ...
24.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H30D
7
Linde H30D
Περονοφόρο, 4712374 4712374
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 10831 h, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Ύψος κατασκευής: 2.32 m, ...
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H30D-02
8
Linde H30D-02
Περονοφόρο, 4466275 4466275
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 11176 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, ...
17.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hanselifter HLDS7048TH
8
Hanselifter HLDS7048TH
Περονοφόρο, 4695092 4695092
  41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 1600 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, παρμπρίζ, ταξί, Ημερομηνία εγγραφής: 08.05.2019, ...
33.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KIPOR Stapler KIPOR 30
9
KIPOR Stapler KIPOR 30
Περονοφόρο, 2233699 2233699
  86744 Hainsfarth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Ύψος κατασκευής: 2.18 m, Ύψος ανύψωσης: 4.50 m, Μήκος περόνης: 107 cm, ...
14.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hangcha Geländestapler HANGCHA CPCD 25 – 2.5 to. / vgl. M 26-4
13
Hangcha Geländestapler HANGCHA CPCD 25 – 2.5 to. / vgl. M 26-4
Περονοφόρο, 4296472 4296472
  64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 549 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, Ύψος κατασκευής: 4.05 m, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, ...
18.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E25-03
19
Linde E25-03
Περονοφόρο, 4223401 4223401
  64385 Reichelsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Ώρες λειτουργίας: 8200 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.92 m, ...
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kalmar DCG 160-12
16
Kalmar DCG 160-12
Περονοφόρο, 4915107 4915107
  34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 168 kW, Ώρες λειτουργίας: 6221 h, Σύστημα κλιματισμού, Λαμπτήρας πλημμυρών, ταξί, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2017, Ύψος κατασκευής: 3930.00 m, Ύψος ανύψωσης: 5000.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Puma Multipower GL 200
5
Puma Multipower GL 200
Περονοφόρο, 4846342 4846342
  54576 Bolsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 26 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, Ημερομηνία εγγραφής: 15.08.2018, Ύψος κατασκευής: 2.15 m, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, ...
12.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H25 D 392 Serie
4
Linde H25 D 392 Serie
Περονοφόρο, 4903222 4903222
  1329 BP Almere, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 8834 h, Καμπίνα, Ύψος κατασκευής: 2.93 m, Ύψος ανύψωσης: 4.55 m, Μήκος περόνης: 135 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 15 cm, ...
15.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H50 D 394 Serie
4
Linde H50 D 394 Serie
Περονοφόρο, 4903215 4903215
  1329 BP Almere, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 7151 h, Καμπίνα, Θερμαντήρας, Ύψος κατασκευής: 2.52 m, Ύψος ανύψωσης: 3.20 m, Μήκος περόνης: 200 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 5000 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 15 cm, ...
33.260 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H80/1100 D 396 Serie
4
Linde H80/1100 D 396 Serie
Περονοφόρο, 4903214 4903214
  1329 BP Almere, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 4501 h, Καμπίνα, Θερμαντήρας, Ύψος κατασκευής: 3.23 m, Ύψος ανύψωσης: 3.75 m, Μήκος περόνης: 240 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 8000 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 15 cm, ...
78.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H35 D 393 Serie
4
Linde H35 D 393 Serie
Περονοφόρο, 4923637 4923637
  1329 BP Almere, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 6677 h, Καμπίνα, Θερμαντήρας, Ύψος κατασκευής: 2.51 m, Ύψος ανύψωσης: 3.55 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 15 cm, ...
25.450 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H35 D 393 Serie
4
Linde H35 D 393 Serie
Περονοφόρο, 4915580 4915580
  1329 BP Almere, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 2030 h, Ύψος κατασκευής: 2.84 m, Ύψος ανύψωσης: 6.46 m, Μήκος περόνης: 160 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 207 cm, ...
28.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H35D
7
Linde H35D
Περονοφόρο, 4813032 4813032
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 9513 h, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, ταξί, ...
16.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H40D
9
Linde H40D
Περονοφόρο, 4813026 4813026
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 13437 h, Πείρος έλξης, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, φίλτρο άνθρακα, Ύψος κατασκευής: 3.30 m, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, ...
15.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 605