Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Περονοφόρο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περονοφόρο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Linde H50D-02
2
ΝΈΑ Linde H50D-02
Περονοφόρο, 3939036
fragen Sie uns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 10900 h, Ύψος ανύψωσης: 6.76 m, Πετρελαιοκίνητη μονάδα
40.341 €
με 19% ΦΠΑ
33.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Cesab M 325 G
ΝΈΑ Cesab M 325 G
Περονοφόρο, 3939014
74847 Obrigheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ύψος κατασκευής: 2.10 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Τριπλό, Μπροστινή περονοφόρα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Clark 3to Gas
5
ΝΈΑ Clark 3to Gas
Περονοφόρο, 3939010
74847 Obrigheim, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Yale GLP 25
4
ΝΈΑ Yale GLP 25
Περονοφόρο, 3938992
74847 Obrigheim, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JCB TLD 35D
3
ΝΈΑ JCB TLD 35D
Περονοφόρο, 3936698
YO253QQ Foxholes, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
21.801 €
με 20% ΦΠΑ
18.168 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde E20PH02
3
ΝΈΑ Linde E20PH02
Περονοφόρο, 3936513
6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 1172 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Ηλεκτρική μονάδα, Τριπλό, Μπροστινή περονοφόρα
27.225 €
με 21% ΦΠΑ
22.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde E30L-01
5
ΝΈΑ Linde E30L-01
Περονοφόρο, 3936505
6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 1005 h, Ύψος κατασκευής: 2.05 m, Ύψος ανύψωσης: 4.50 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Ηλεκτρική μονάδα, Τριπλό, Μπροστινή περονοφόρα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Toyota 027FD40
4
ΝΈΑ Toyota 027FD40
Περονοφόρο, 3936498
6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 4450 h, Ύψος κατασκευής: 2.75 m, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Μήκος περόνης: 125 cm, Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τριπλό, Μπροστινή περονοφόρα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mitsubishi FD25
4
ΝΈΑ Mitsubishi FD25
Περονοφόρο, 3936495
6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3770 kg, Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Μπροστινή περονοφόρα, Διπλό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Nissan UD02A25PQ
6
ΝΈΑ Nissan UD02A25PQ
Περονοφόρο, 3935963
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 2465 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Toyota 627FDF25
6
ΝΈΑ Toyota 627FDF25
Περονοφόρο, 3935962
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Komatsu FG15T-17
6
ΝΈΑ Komatsu FG15T-17
Περονοφόρο, 3935327
9723 TW Groningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 7965 h, Μονάδα φυσικού αερίου, Μπροστινή περονοφόρα, Μονόδρομο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Nissan TG103
4
ΝΈΑ Nissan TG103
Περονοφόρο, 3935324
9723 TW Groningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1985, Ώρες λειτουργίας: 8296 h, Ηλεκτρική μονάδα, Μπροστινή περονοφόρα, Μονόδρομο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mitsubishi FD 30 3ton 4mt duplo
4
ΝΈΑ Mitsubishi FD 30 3ton 4mt duplo
Περονοφόρο, 3935318
3641 PV Mijdrecht, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 9148 h, Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Μπροστινή περονοφόρα, Μονόδρομο
4.217 €
με 21% ΦΠΑ
3.485 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Yale GLP70CA
5
Yale GLP70CA
Περονοφόρο, 3934982
4463 NA Goes, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 8112 h, Ύψος ανύψωσης: 3.40 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 7000 kg, Μονάδα φυσικού αερίου
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Toyota 52-8FDF30
5
Toyota 52-8FDF30
Περονοφόρο, 3934975
4463 NA Goes, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 4192 h, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Πετρελαιοκίνητη μονάδα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Toyota 02-7FGJF35
5
Toyota 02-7FGJF35
Περονοφόρο, 3934976
4463 NA Goes, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 16365 h, Ύψος ανύψωσης: 3.70 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Μονάδα φυσικού αερίου
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Komatsu FG30t-14
4
Komatsu FG30t-14
Περονοφόρο, 3932859
9723 TW Groningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 8573 h, Μονάδα φυσικού αερίου, Μονόδρομο, Μπροστινή περονοφόρα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Steinbock PT 30
13
Steinbock PT 30
Περονοφόρο, 3932846
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, Ηλεκτρική μονάδα, Μονόδρομο, Μπροστινή περονοφόρα
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Caterpillar M 80 D
13
Caterpillar M 80 D
Περονοφόρο, 3932845
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ύψος ανύψωσης: 4.55 m, Ηλεκτρική μονάδα, Μπροστινή περονοφόρα, Διπλό
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Linde H25D
13
Linde H25D
Περονοφόρο, 3932496
7775 AV Lutten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 11900 h, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Διπλό
11.495 €
με 21% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Komatsu F8-30-11
20
Komatsu F8-30-11
Περονοφόρο, 3931862
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 9146 h, Ύψος ανύψωσης: 4.50 m, Μονάδα φυσικού αερίου, Μπροστινή περονοφόρα, Μονόδρομο
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Clark C 500
7
Clark C 500
Περονοφόρο, 3930935
32289 Rödinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ύψος κατασκευής: 2.75 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 5000 kg, Μήκος περόνης: 150 cm, Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τριπλό
3.800 €

Δείτε αγγελία
Toyota 62-7FDF30
6
Toyota 62-7FDF30
Περονοφόρο, 3928864
4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 7362 h, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Πετρελαιοκίνητη μονάδα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Toyota Traigo 80 elektrische heftruck
3
Toyota Traigo 80 elektrische heftruck
Περονοφόρο, 3928733
8701 PV Bolsward, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 800 h
41.140 €
με 21% ΦΠΑ
34.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 541