Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Περονοφόρο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περονοφόρο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Linde Manitou Still Hyster JCB Komatsu Caterpillar Clark
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Caterpillar EP16NT
Περονοφόρο, 5078086 5078086
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 5750 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ DIVERSE GM 1500
Περονοφόρο, 5078001 5078001
  2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1957, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
1.600 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Yale ERP 30 VL LWB
Περονοφόρο, 5077358 5077358
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 10997 h, Ύψος κατασκευής: 285.00 m, Ύψος ανύψωσης: 6.22 m, Ελαστικά: 18x7-8 SE Nase
21.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Yale ERP 30 VL
Περονοφόρο, 5077357 5077357
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ύψος κατασκευής: 229.00 m, Ύψος ανύψωσης: 4.91 m
48.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Mitsubishi heftruck MITSUBISHI FD25K triplo470 freelift sidehsift 2001 DIESEL FD25K heftruck MITSUBISHI FD25K triplo470 freelift sidehsift
15
Mitsubishi heftruck MITSUBISHI FD25K triplo470 freelift sidehsift 2001 DIESEL FD25K heftruck MITSUBISHI FD25K triplo470 freelift sidehsift
Περονοφόρο, 5077236 5077236
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 11350 h, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
5.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota Heftruck TOYOTA 7FBMF25 duplo330 freelift sideshift 2003 accu2007 7FBMF25 Heftruck TOYOTA 7FBMF25 duplo330 freelift sideshift 20
12
Toyota Heftruck TOYOTA 7FBMF25 duplo330 freelift sideshift 2003 accu2007 7FBMF25 Heftruck TOYOTA 7FBMF25 duplo330 freelift sideshift 20
Περονοφόρο, 5077237 5077237
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό, Ελαστικά: 1
6.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
OM 2500
3
OM 2500
Περονοφόρο, 5076282 5076282
  A-8424 Gabersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
3.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 06-8FDJ35F
Toyota 06-8FDJ35F
Περονοφόρο, 5076272 5076272
  75443 Ötisheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 199 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, Ύψος ανύψωσης: 3.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, ...
24.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 7FBMF40
Toyota 7FBMF40
Περονοφόρο, 5076271 5076271
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 2760 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ύψος κατασκευής: 2.74 m, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, Μήκος περόνης: 100 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, ...
16.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 02-8FGF18
Toyota 02-8FGF18
Περονοφόρο, 5076270 5076270
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 2473 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ύψος κατασκευής: 2.15 m, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1750 kg, ...
14.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT RRE160
BT RRE160
Περονοφόρο, 5076266 5076266
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3753 h, Ύψος κατασκευής: 2.98 m, Ύψος ανύψωσης: 6.75 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 194 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
8.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Yale ERP 20 VT LWB
8
Yale ERP 20 VT LWB
Περονοφόρο, 5075629 5075629
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 7441 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Ελαστικά: 15x4.5-8/3.0 Zwillin
17.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Steinbock BOSS LE13 triplo430 freelift sideshift 8900uur 2003
11
Steinbock BOSS LE13 triplo430 freelift sideshift 8900uur 2003
Περονοφόρο, 5075536 5075536
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 8900 h, Ύψος ανύψωσης: 4.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1300 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
4.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Yale MS 16 AC
Περονοφόρο, 5075304 5075304
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ύψος κατασκευής: 237.00 m, Ύψος ανύψωσης: 3.76 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Fiat Stapler
5
Fiat Stapler
Περονοφόρο, 5072723 5072723
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 4994 h, Καμπίνα, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hangcha 1800
8
Hangcha 1800
Περονοφόρο, 5072555 5072555
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 100 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bij Eemsned een nieuwe Eurotrac heftruck
13
Bij Eemsned een nieuwe Eurotrac heftruck
Περονοφόρο, 5072502 5072502
  9907 PD Losdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 70 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2019, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bij Eemsned een Demo Heftruck BJ 2018 F25 Tack Eurotrac F25 Tack Eurotrac F25
6
Bij Eemsned een Demo Heftruck BJ 2018 F25 Tack Eurotrac F25 Tack Eurotrac F25
Περονοφόρο, 5072501 5072501
  9907 PD Losdorp, Ολλανδία
Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
14.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TCM FD 25 T3H
3
TCM FD 25 T3H
Περονοφόρο, 5072248 5072248
  1681 NP Zwaagdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 450 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Ύψος ανύψωσης: 4.80 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, ...
18.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBMT35
Toyota 8FBMT35
Περονοφόρο, 5071894 5071894
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 239 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.31 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, ...
36.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBMT25
Toyota 8FBMT25
Περονοφόρο, 5071892 5071892
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 122 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, Ύψος ανύψωσης: 5.50 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, ...
32.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 02-8FDJF35
Toyota 02-8FDJF35
Περονοφόρο, 5071889 5071889
  86316 Augsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 851 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, Ύψος κατασκευής: 2.23 m, Ύψος ανύψωσης: 4.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, ...
28.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBMT30
Toyota 8FBMT30
Περονοφόρο, 5071893 5071893
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 312 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.31 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, ...
35.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 02-8FDJF35
Toyota 02-8FDJF35
Περονοφόρο, 5071890 5071890
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 413 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, Ύψος κατασκευής: 2.23 m, Ύψος ανύψωσης: 4.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, ...
28.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBMT25
Toyota 8FBMT25
Περονοφόρο, 5071888 5071888
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 3.08 m, Ύψος ανύψωσης: 4.50 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 12 cm, ...
28.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 709