Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Προαιρετικές επιλογές: Καμπίνα
Ενεργό φίλτρο
Τύπος στηρίγματος ανύψωσης

Μεταχειρισμένα Περονοφόρο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περονοφόρο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Linde Manitou JCB Hyster Caterpillar Still Clark
Nissan WF03A35U
6
Nissan WF03A35U
Περονοφόρο, 5283433 5283433
  A-4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 4995 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 4000.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
6.900  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou M 30-4 nur 889h
7
Manitou M 30-4 nur 889h
Περονοφόρο, 5269365 5269365
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 889 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 3.00 m, Μήκος περόνης: 120 cm, ...
35.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hyster H 7.00 XL
9
Hyster H 7.00 XL
Περονοφόρο, 5257249 5257249
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ώρες λειτουργίας: 15441 h, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 5.00 m, ...
19.300  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB 930 Geländestapler
5
JCB 930 Geländestapler
Περονοφόρο, 5256837 5256837
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, παρμπρίζ, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
11.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB 930 Geländestapler
5
JCB 930 Geländestapler
Περονοφόρο, 5256836 5256836
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, παρμπρίζ, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
14.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou M30-4
19
Manitou M30-4
Περονοφόρο, 5254121 5254121
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Καμπίνα, ταξί, Ύψος ανύψωσης: 55.00 m
17.000  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou M30-4
18
Manitou M30-4
Περονοφόρο, 5254043 5254043
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 5380 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Καμπίνα, ταξί, Ύψος ανύψωσης: 55.00 m
17.000  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou M26.4
9
Manitou M26.4
Περονοφόρο, 5245779 5245779
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 2620 h, Καμπίνα, ταξί, Ύψος ανύψωσης: 5.50 m, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Ελαστικά: 12-5/80-18
16.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou M30.4 Allradstapler
6
Manitou M30.4 Allradstapler
Περονοφόρο, 5245649 5245649
  41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Καμπίνα, παρμπρίζ, Θερμαντήρας, ταξί, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2007, Ύψος κατασκευής: 3.00 m, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, ...
19.450  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Still DFG 2,5
10
Still DFG 2,5
Περονοφόρο, 5216818 5216818
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Πείρος έλξης, Καμπίνα, ταξί, Ύψος ανύψωσης: 4.75 m
4.621,85  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou MSI 35D ST3A S5
9
Manitou MSI 35D ST3A S5
Περονοφόρο, 5210854 5210854
  45307 Essen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, παρμπρίζ, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Manitou MC30-4 ST3A S1
6
Manitou MC30-4 ST3A S1
Περονοφόρο, 5210826 5210826
  45307 Essen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, παρμπρίζ, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.43 m, Ύψος ανύψωσης: 4.30 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
Caterpillar GP 18 K
6
Caterpillar GP 18 K
Περονοφόρο, 5183316 5183316
  9422 VA Smilde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 4150 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Καμπίνα, Θερμαντήρας, Δυνατότητα ανύψωσης: 1800 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
7.950  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Yale GLP30VX
6
Yale GLP30VX
Περονοφόρο, 5161824 5161824
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 28203 h, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, ταξί, Ύψος ανύψωσης: 4.92 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2730 kg, ...
8.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Yale GDP 40VX
7
Yale GDP 40VX
Περονοφόρο, 5161771 5161771
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 11467 h, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος ανύψωσης: 3.65 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, ...
19.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Linde H25D-03
8
Linde H25D-03
Περονοφόρο, 5152055 5152055
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 9159 h, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.65 m, ...
11.800  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Mast Explorer H33DA 2WD
8
Mast Explorer H33DA 2WD
Περονοφόρο, 5150282 5150282
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 1027 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, φίλτρο άνθρακα, ...
18.800  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou MC18-4
12
Manitou MC18-4
Περονοφόρο, 5065431 5065431
  47647 Kerken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Θερμαντήρας, ταξί, ...
39.800  €

ενοικίαση από 100  € ανά Ημέρα
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Daewoo D50sc2
17
Daewoo D50sc2
Περονοφόρο, 5061134 5061134
  A-8424 Gabersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
11.900  €
Στείλτε email
Linde H 35 D
4
Linde H 35 D
Περονοφόρο, 4935792 4935792
  97232 Giebelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 5940 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Θερμαντήρας, ταξί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
Linde H40D Dízel fülkés targonca
8
Linde H40D Dízel fülkés targonca
Περονοφόρο, 4900147 4900147
  6792 Zsombó, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 14000 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, παρμπρίζ, Θερμαντήρας, ταξί, Ημερομηνία εγγραφής: 12.02.2009, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 3.70 m, ...
10.549  €
Στείλτε email
Linde H80D-02 / 1100
15
Linde H80D-02 / 1100
Περονοφόρο, 4886057 4886057
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 9924 h, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Linde H35D
7
Linde H35D
Περονοφόρο, 4813032 4813032
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 9513 h, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, ταξί, ...
16.700  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Linde H30D
9
Linde H30D
Περονοφόρο, 4813030 4813030
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 7975 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, ταξί, ...
15.800  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Linde H80D-01
10
Linde H80D-01
Περονοφόρο, 4813024 4813024
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 87 kW, Ώρες λειτουργίας: 10945 h, Σύστημα κλιματισμού, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 37