Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ισχύς κινητήρα: 31-40 kW (42-54 PS)

Μεταχειρισμένα Περονοφόρο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περονοφόρο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Manitou Still JCB Weidemann Hyster
Yale GDP30VX
7
Yale GDP30VX
Περονοφόρο, 5161816 5161816
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 6766 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, Ύψος ανύψωσης: 3.61 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2930 kg, ...
14.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann T 5522
8
Weidemann T 5522
Περονοφόρο, 5147149 5147149
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1900, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 79 h, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Still R70-20T LPG
20
Still R70-20T LPG
Περονοφόρο, 5145125 5145125
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 11249 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2000, Ύψος κατασκευής: 2.25 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, ...
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Manitou MI35D
20
Manitou MI35D
Περονοφόρο, 5130370 5130370
  5611CA Eindhoven, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 8 h, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Toyota Tonero 02-8 FG F 15
6
Toyota Tonero 02-8 FG F 15
Περονοφόρο, 5118452 5118452
  52249 Eschweiler-Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 763 h, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
12.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota Tonero 8 FG F 25
8
Toyota Tonero 8 FG F 25
Περονοφόρο, 5113697 5113697
  52249 Eschweiler-Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 1802 h, Ύψος ανύψωσης: 4.30 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
15.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hyster H3.0FT wie Linde H30D
14
Hyster H3.0FT wie Linde H30D
Περονοφόρο, 5093240 5093240
  27383 Scheeßel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 760 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Ύψος κατασκευής: 2.80 m, ...
25.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MI 35 D
5
Manitou MI 35 D
Περονοφόρο, 5065442 5065442
  47647 Kerken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, ...
25.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CT Power 2,5 T    Takamori
15
CT Power 2,5 T Takamori
Περονοφόρο, 5038018 5038018
  97334 Sommerach am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, Ύψος κατασκευής: 2.00 m, Ύψος ανύψωσης: 400.00 m, ...
14.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB Teletruk 30D TLT
12
JCB Teletruk 30D TLT
Περονοφόρο, 5016073 5016073
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 39 kW, Ώρες λειτουργίας: 8336 h, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
12.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tailift HFG25
8
Tailift HFG25
Περονοφόρο, 4879223 4879223
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
TAKAMORI Toyota Industries Group Company 3,5 T Diesel Stapler Triplex
16
TAKAMORI Toyota Industries Group Company 3,5 T Diesel Stapler Triplex
Περονοφόρο, 4737023 4737023
  97334 Sommerach am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, Ύψος κατασκευής: 2.17 m, Ύψος ανύψωσης: 4.80 m, ...
17.980 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MI 18 D
9
Manitou MI 18 D
Περονοφόρο, 4696018 4696018
  26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Ώρες λειτουργίας: 220 h, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Ελαστικά: 5.00-8 10PR
16.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Zoomlion FD 30
4
Zoomlion FD 30
Περονοφόρο, 4333061 4333061
  8585 Langrickenbach, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, Ημερομηνία εγγραφής: 31.12.2019, Ύψος κατασκευής: 2.15 m, ...
16.865 €
εξ. 7,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CT Power a Toyota Industries Group Silver Leopard 3,0 T
4
CT Power a Toyota Industries Group Silver Leopard 3,0 T
Περονοφόρο, 4332933 4332933
  97334 Sommerach am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, Ύψος κατασκευής: 2.17 m, ...
14.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MI 35 D
9
Manitou MI 35 D
Περονοφόρο, 4299460 4299460
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ύψος ανύψωσης: 4.30 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hangcha Geländestapler HANGCHA CPCD 25 – 2.5 to. / vgl. M 26-4
13
Hangcha Geländestapler HANGCHA CPCD 25 – 2.5 to. / vgl. M 26-4
Περονοφόρο, 4296472 4296472
  64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 549 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, Ύψος κατασκευής: 4.05 m, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, ...
18.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Manitou MI 18 D
7
Manitou MI 18 D
Περονοφόρο, 4069215 4069215
  17034 Neubrandenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Ώρες λειτουργίας: 173 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2016, ...
16.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Manitou MI 18 G
7
Manitou MI 18 G
Περονοφόρο, 4069201 4069201
  17034 Neubrandenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 260 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2016, ...
16.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou TMT25i
13
Manitou TMT25i
Περονοφόρο, 3832592 3832592
  9403 BC Assen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 645 h, Καμπίνα, Πλαίσιο καμπίνας, Ημικάμπινο, Φίλτρο λαδιού, Ύψος ανύψωσης: 3.39 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Toyota 6F GF 15
2
Toyota 6F GF 15
Περονοφόρο, 3745761 3745761
  94526 METTEN, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 15900 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.16 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, ...
6.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MI 30D
3
Manitou MI 30D
Περονοφόρο, 3669811 3669811
  94526 METTEN, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 6 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, ...
23.390 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Neumeier NS2.5DH
11
Neumeier NS2.5DH
Περονοφόρο, 3668376 3668376
  93437 Furth im Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, Φίλτρο λαδιού, Ύψος κατασκευής: 2.14 m, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Μήκος περόνης: 122 cm, ...
15.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Manitou MI 25 D
3
Manitou MI 25 D
Περονοφόρο, 3591643 3591643
  94526 METTEN, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 7 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, ...
20.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Still
7
Still
Περονοφόρο, 3037349 3037349
  74532 Ilshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 2517 h, Πείρος έλξης, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, Ύψος κατασκευής: 2.30 m, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, ...
1.500 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 28