Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Περονοφόρο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περονοφόρο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Linde Still Manitou Hyster Caterpillar Komatsu Doosan Clark
Toyota 8FBMK16T
ΝΈΑ Toyota 8FBMK16T
Περονοφόρο, 5207249 5207249
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 152 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ύψος κατασκευής: 2.18 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, ...
22.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBE16T
ΝΈΑ Toyota 8FBE16T
Περονοφόρο, 5207248 5207248
  86316 Augsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ύψος κατασκευής: 2.15 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, ...
23.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBMT30
ΝΈΑ Toyota 8FBMT30
Περονοφόρο, 5206595 5206595
  47228 Duisburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1463 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.17 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, ...
20.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBEK18T
ΝΈΑ Toyota 8FBEK18T
Περονοφόρο, 5206593 5206593
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ημικάμπινο, Ύψος κατασκευής: 2.18 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1800 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 164 cm, ...
23.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT RRE180H
ΝΈΑ BT RRE180H
Περονοφόρο, 5204435 5204435
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 1644 h, Ύψος κατασκευής: 3.63 m, Ύψος ανύψωσης: 9.00 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1800 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 312 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
18.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT RRE250HE
ΝΈΑ BT RRE250HE
Περονοφόρο, 5204429 5204429
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 936 h, ταξί, Ύψος κατασκευής: 4.96 m, Ύψος ανύψωσης: 13.00 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 444 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
20.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT RRE160H
ΝΈΑ BT RRE160H
Περονοφόρο, 5204427 5204427
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 100 h, Ύψος κατασκευής: 2.97 m, Ύψος ανύψωσης: 7.25 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 248 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
17.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT RRE140HE
ΝΈΑ BT RRE140HE
Περονοφόρο, 5204425 5204425
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 351 h, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.97 m, Ύψος ανύψωσης: 7.25 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1400 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 248 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
17.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
TCM FTB15E3
20
TCM FTB15E3
Περονοφόρο, 5203224 5203224
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1996, Ώρες λειτουργίας: 39264 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1996, Ύψος ανύψωσης: 40.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Linde E16-02
20
Linde E16-02
Περονοφόρο, 5203165 5203165
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 19950 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2003, Ύψος ανύψωσης: 6.60 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Linde E16-02
20
Linde E16-02
Περονοφόρο, 5203164 5203164
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 16742 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2003, Ύψος ανύψωσης: 6.60 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Komatsu FB25H-1E
20
Komatsu FB25H-1E
Περονοφόρο, 5203159 5203159
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 327 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1998, Ύψος ανύψωσης: 4.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Still R60-40
20
Still R60-40
Περονοφόρο, 5203156 5203156
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 21143 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2001, Ύψος ανύψωσης: 4.40 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Hyster H.25FT
20
Hyster H.25FT
Περονοφόρο, 5203153 5203153
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 10861 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2007, Ύψος ανύψωσης: 4.35 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Still RX20-16
20
Still RX20-16
Περονοφόρο, 5203152 5203152
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 15762 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2013, Ύψος ανύψωσης: 4.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Toyota 02-7FGF30
20
Toyota 02-7FGF30
Περονοφόρο, 5203151 5203151
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 9569 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2001, Ύψος ανύψωσης: 55.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Nissan UJ02A20U
20
Nissan UJ02A20U
Περονοφόρο, 5203150 5203150
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 19993 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1997, Ύψος ανύψωσης: 4.75 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Nissan UGJ02A30U
20
Nissan UGJ02A30U
Περονοφόρο, 5203149 5203149
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 11476 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1999, Ύψος ανύψωσης: 4.73 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Nissan UGJ02A30U
20
Nissan UGJ02A30U
Περονοφόρο, 5203148 5203148
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 11500 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1999, Ύψος ανύψωσης: 4.75 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Linde H25-01
20
Linde H25-01
Περονοφόρο, 5203115 5203115
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 11434 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2007, Ύψος ανύψωσης: 6.40 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBET20
Toyota 8FBET20
Περονοφόρο, 5200312 5200312
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 2669 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.15 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, ...
16.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBE16T
Toyota 8FBE16T
Περονοφόρο, 5200311 5200311
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1151 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 160 cm, ...
17.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBE20T
Toyota 8FBE20T
Περονοφόρο, 5200310 5200310
  34123 Kassel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 2766 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ύψος κατασκευής: 2.15 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, ...
16.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBE16T
Toyota 8FBE16T
Περονοφόρο, 5200313 5200313
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 929 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.15 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 93 cm, ...
17.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBE16T
Toyota 8FBE16T
Περονοφόρο, 5200314 5200314
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1004 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 160 cm, ...
17.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 175