Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Τύπος στηρίγματος ανύψωσης

Μεταχειρισμένα Linde Περονοφόρο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Linde Περονοφόρο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Linde H30D-03
8
ΝΈΑ Linde H30D-03
Περονοφόρο, 5152064 5152064
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 8189 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Ύψος κατασκευής: 2.65 m, ...
12.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H25D-03
8
ΝΈΑ Linde H25D-03
Περονοφόρο, 5152055 5152055
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 9159 h, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.65 m, ...
11.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H30D
8
ΝΈΑ Linde H30D
Περονοφόρο, 5152054 5152054
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 8143 h, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, Ύψος κατασκευής: 2.60 m, Ύψος ανύψωσης: 4.10 m, ...
10.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H30D-03
7
ΝΈΑ Linde H30D-03
Περονοφόρο, 5152041 5152041
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 12898 h, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, φίλτρο άνθρακα, Ύψος κατασκευής: 2.24 m, Ύψος ανύψωσης: 4.35 m, Μήκος περόνης: 120 cm, ...
11.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H20T-03
7
ΝΈΑ Linde H20T-03
Περονοφόρο, 5152007 5152007
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 6320 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ύψος κατασκευής: 2.06 m, Ύψος ανύψωσης: 4.40 m, Μήκος περόνης: 120 cm, ...
9.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E 16L-01
6
Linde E 16L-01
Περονοφόρο, 5150504 5150504
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 500 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα
8.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Linde E15
6
Linde E15
Περονοφόρο, 5150497 5150497
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ώρες λειτουργίας: 11867 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2550.00 m, Ύψος ανύψωσης: 5.95 m, Μήκος περόνης: 120 cm, ...
4.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16H-01
19
Linde E16H-01
Περονοφόρο, 5133362 5133362
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 8850 h, Ύψος ανύψωσης: 4.60 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
9.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Linde H25D
13
Linde H25D
Περονοφόρο, 5130709 5130709
  4565 Inzersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Ώρες λειτουργίας: 3521 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, ...
22.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H 30 D
7
Linde H 30 D
Περονοφόρο, 5102313 5102313
  49406 Eydelstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ώρες λειτουργίας: 9018 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, Ημικάμπινο, Ύψος κατασκευής: 2.52 m, ...
4.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde R14X
4
Linde R14X
Περονοφόρο, 5098386 5098386
  81929 Muenchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 240 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Linde H 50 D-02
9
Linde H 50 D-02
Περονοφόρο, 5088697 5088697
  49832 Freren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 882 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Λαμπτήρας πλημμυρών, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.00 m, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, Μήκος περόνης: 120 cm, ...
42.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H 50D
14
Linde H 50D
Περονοφόρο, 5083524 5083524
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, παρμπρίζ, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.92 m, Ύψος ανύψωσης: 4.10 m, Μήκος περόνης: 160 cm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Linde T16
3
Linde T16
Περονοφόρο, 5048614 5048614
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 7276 h
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Linde H40
10
Linde H40
Περονοφόρο, 5021412 5021412
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1977, Ώρες λειτουργίας: 7360 h, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
5.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Linde H60D-03
11
Linde H60D-03
Περονοφόρο, 5013439 5013439
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ύψος ανύψωσης: 3.50 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 6000 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό, Ελαστικά: 1
15.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H25D
4
Linde H25D
Περονοφόρο, 4974466 4974466
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ύψος κατασκευής: 2.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, ...
4.250 €
Δείτε αγγελία
Linde E30-01 duplo455 sideshift 4550uur 1998
20
Linde E30-01 duplo455 sideshift 4550uur 1998
Περονοφόρο, 4938407 4938407
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 4550 h, Ύψος ανύψωσης: 4.55 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
4.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E 16L-01
5
Linde E 16L-01
Περονοφόρο, 4935793 4935793
  97232 Giebelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 12595 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Λαμπτήρας πλημμυρών, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 4620.00 m, Μήκος περόνης: 240 cm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Linde H 35 D
4
Linde H 35 D
Περονοφόρο, 4935792 4935792
  97232 Giebelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 5940 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Θερμαντήρας, ταξί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Linde H30D-02
9
Linde H30D-02
Περονοφόρο, 4910560 4910560
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 5725 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, φίλτρο άνθρακα, ...
21.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde R16S-12 / Hubhöhe 7,5m / Elektro / mit Ladegerät
13
Linde R16S-12 / Hubhöhe 7,5m / Elektro / mit Ladegerät
Περονοφόρο, 4900743 4900743
  77694 Kehl - Neumühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 5340 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πλαίσιο καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2012, Ύψος κατασκευής: 3.37 m, Ύψος ανύψωσης: 7.50 m, Μήκος περόνης: 109 cm, ...
7.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Linde H40D Dízel fülkés targonca
8
Linde H40D Dízel fülkés targonca
Περονοφόρο, 4900147 4900147
  6792 Zsombó, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 14000 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, παρμπρίζ, Θερμαντήρας, ταξί, Ημερομηνία εγγραφής: 12.02.2009, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 3.70 m, ...
11.450 €
Δείτε αγγελία
Linde E14-01 heftruck LINDE E14-01 duplo310 freelift sideshift 2012. E14-01 heftruck LINDE E14-01 duplo310 freelift sideshift 2012.
13
Linde E14-01 heftruck LINDE E14-01 duplo310 freelift sideshift 2012. E14-01 heftruck LINDE E14-01 duplo310 freelift sideshift 2012.
Περονοφόρο, 4893169 4893169
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 15612 h, Ύψος ανύψωσης: 3.10 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1400 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό, Ελαστικά: 1
6.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde N20 (elektrisch)
3
Linde N20 (elektrisch)
Περονοφόρο, 4893156 4893156
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
900 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 68