Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Yale Περονοφόρο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Yale Περονοφόρο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Yale GDP40LJ
20
Yale GDP40LJ
Περονοφόρο, 5203118 5203118
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 9468 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2005, Ύψος ανύψωσης: 4.30 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Yale GDP 30TFE2445 diesel vorkheftruck
5
Yale GDP 30TFE2445 diesel vorkheftruck
Περονοφόρο, 5186679 5186679
  8304 AB Emmeloord, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 13685 h, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
4.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yale JUNGHEINRICH TFG25 triplo495 freelift sideshift 3400uur 1997
15
Yale JUNGHEINRICH TFG25 triplo495 freelift sideshift 3400uur 1997
Περονοφόρο, 5182648 5182648
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 3400 h, Ύψος ανύψωσης: 4.95 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
5.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yale GLP16VX
6
Yale GLP16VX
Περονοφόρο, 5173860 5173860
  04668 Grimma, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 5252 h
5.462,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yale MS12
5
Yale MS12
Περονοφόρο, 5161847 5161847
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ύψος ανύψωσης: 2.38 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1200 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 1 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
5.850 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yale MP16
4
Yale MP16
Περονοφόρο, 5161834 5161834
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
4.290 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yale GLP16VX
7
Yale GLP16VX
Περονοφόρο, 5161831 5161831
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Ώρες λειτουργίας: 16937 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, Ύψος ανύψωσης: 5500.00 m, Μήκος περόνης: 120 cm, ...
9.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yale GLP30VX
6
Yale GLP30VX
Περονοφόρο, 5161824 5161824
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 28203 h, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, ταξί, Ύψος ανύψωσης: 4.92 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2730 kg, ...
8.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yale GDP30VX
7
Yale GDP30VX
Περονοφόρο, 5161816 5161816
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 6766 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, Ύψος ανύψωσης: 3.61 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2930 kg, ...
14.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yale GDP 40VX
7
Yale GDP 40VX
Περονοφόρο, 5161771 5161771
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 11467 h, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος ανύψωσης: 3.65 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, ...
19.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Yale GLP 50 VX
Περονοφόρο, 5144792 5144792
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ύψος ανύψωσης: 3.65 m, Ελαστικά: 28x9-15 SE
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Yale GLP 35 VX
Περονοφόρο, 5144704 5144704
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 19000 h, Ύψος ανύψωσης: 35.59 m, Ελαστικά: 6.50x10/5.0SE
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Yale GLP-032UAS085
18
Yale GLP-032UAS085
Περονοφόρο, 5141483 5141483
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1978, Ώρες λειτουργίας: 1004 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1978, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Yale ERP16ATF
13
Yale ERP16ATF
Περονοφόρο, 5133363 5133363
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Ύψος ανύψωσης: 5.50 m, Μήκος περόνης: 150 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό, Ελαστικά: 1
5.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yale Ameise, Hubwagen, Gabelstapler, kein Linde, Still, etc.
6
Yale Ameise, Hubwagen, Gabelstapler, kein Linde, Still, etc.
Περονοφόρο, 5129570 5129570
  27419 Hamersen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yale GDP 55 MJ
6
Yale GDP 55 MJ
Περονοφόρο, 5048571 5048571
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 3634 h, Ύψος κατασκευής: 281.00 m, Ύψος ανύψωσης: 4.05 m, Ελαστικά: SE 7.00-15
23.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Yale GLP55MJV2214
3
Yale GLP55MJV2214
Περονοφόρο, 4954134 4954134
  46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 18390 h
7.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yale heftruck YALE GDP25VX triplo495 freelift sideshift 2006 DIESEL GDP25VX heftruck YALE GDP25VX triplo495 freelift sideshift 2006 D
7
Yale heftruck YALE GDP25VX triplo495 freelift sideshift 2006 DIESEL GDP25VX heftruck YALE GDP25VX triplo495 freelift sideshift 2006 D
Περονοφόρο, 4864715 4864715
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 18500 h, Ύψος ανύψωσης: 4.95 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
6.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yale GLP20SVX
14
Yale GLP20SVX
Περονοφόρο, 4817510 4817510
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 10800 h, Ύψος ανύψωσης: 4.40 m, Μήκος περόνης: 100 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
7.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yale GDP25
11
Yale GDP25
Περονοφόρο, 4800183 4800183
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 7600 h, Ύψος ανύψωσης: 3.10 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
5.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yale TFG45LF
10
Yale TFG45LF
Περονοφόρο, 4800164 4800164
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 17500 h, Ύψος ανύψωσης: 4.75 m, Μήκος περόνης: 135 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 4500 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
6.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yale GLP25LX
7
Yale GLP25LX
Περονοφόρο, 4620193 4620193
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 71 h, Ύψος ανύψωσης: 4.78 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yale GLP70CA
5
Yale GLP70CA
Περονοφόρο, 4620093 4620093
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 8112 h, Ύψος ανύψωσης: 3.40 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 7000 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yale ERP18ATF
4
Yale ERP18ATF
Περονοφόρο, 4290051 4290051
  4515 MC IJzendijk , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Πλαίσιο καμπίνας, Ύψος κατασκευής: 4.75 m, Ύψος ανύψωσης: 4.75 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1800 kg, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
11.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 24 από 24
1