Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Περονοφόρο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περονοφόρο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Linde Manitou Still Hyster Komatsu Merlo Doosan JCB
Toyota Tonero
13
Toyota Tonero
Περονοφόρο, 5098347 5098347
  8082 Kirchbach-Zerlach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Ώρες λειτουργίας: 2050 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Θερμαντήρας, Ηλεκτροβαλβίδα, ...
17.500 €
Δείτε αγγελία
Fendt Stapler DFG 2750
8
Fendt Stapler DFG 2750
Περονοφόρο, 5095746 5095746
  97456 Holzhausen, Γερμανία
Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
2.521,01 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Steinbock DFG2X/MA
5
Steinbock DFG2X/MA
Περονοφόρο, 5095589 5095589
  27419 Sittensen, Γερμανία
Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Still RX 50-16
15
Still RX 50-16
Περονοφόρο, 5095361 5095361
  53332 Bornheim-Merten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 11.06.2004, Ύψος κατασκευής: 2.00 m, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, ...
5.798,32 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 02-8FGF30
Toyota 02-8FGF30
Περονοφόρο, 5093465 5093465
  34123 Kassel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 2307 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.88 m, Ύψος ανύψωσης: 5.50 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, ...
14.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hyster P1.6 wie Linde L16 Jungheinrich Ameise
-17%
8
Hyster P1.6 wie Linde L16 Jungheinrich Ameise
Περονοφόρο, 5093427 5093427
  27383 Scheeßel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Μονόδρομο
3.250 €
3.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hyster J 2.5 XN wie Linde E 25 oder Jungheinrich EFG 425
13
Hyster J 2.5 XN wie Linde E 25 oder Jungheinrich EFG 425
Περονοφόρο, 5093241 5093241
  27383 Scheeßel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 350 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Ύψος κατασκευής: 2.15 m, Ύψος ανύψωσης: 4950.00 m, ...
32.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hyster H3.0FT wie Linde H30D
14
Hyster H3.0FT wie Linde H30D
Περονοφόρο, 5093240 5093240
  27383 Scheeßel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 760 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Ύψος κατασκευής: 2.80 m, ...
25.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ARBEITSPLATTFORM
3
Sonstige / Other ARBEITSPLATTFORM
Περονοφόρο, 5090356 5090356
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
O & K A 30
2
O & K A 30
Περονοφόρο, 5089866 5089866
  92421 Schwandorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Δυνατότητα ανύψωσης: 3 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
1.200 €
logo
Δείτε αγγελία
Linde H 50 D-02
9
Linde H 50 D-02
Περονοφόρο, 5088697 5088697
  49832 Freren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 882 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Λαμπτήρας πλημμυρών, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.00 m, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, Μήκος περόνης: 120 cm, ...
42.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 02-8FDF30
Toyota 02-8FDF30
Περονοφόρο, 5087013 5087013
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, Ύψος κατασκευής: 2.26 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, ...
26.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 02-8FGJF35
Toyota 02-8FGJF35
Περονοφόρο, 5087012 5087012
  04435 Leipzig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 673 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.62 m, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, ...
26.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 02-8FDF30
Toyota 02-8FDF30
Περονοφόρο, 5087011 5087011
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 71 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.86 m, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, ...
27.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 02-8FDF25
Toyota 02-8FDF25
Περονοφόρο, 5087009 5087009
  86316 Augsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.85 m, Ύψος ανύψωσης: 6.50 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, ...
26.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 02-8FDF25
Toyota 02-8FDF25
Περονοφόρο, 5087008 5087008
  04435 Leipzig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 43 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, Ύψος κατασκευής: 2.25 m, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, ...
23.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 02-8FDF30
Toyota 02-8FDF30
Περονοφόρο, 5087010 5087010
  47228 Duisburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 18 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, Ύψος κατασκευής: 2.26 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, ...
26.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB LT30D Stapler
2
JCB LT30D Stapler
Περονοφόρο, 5084143 5084143
  49586 Neuenkirchen/ Bramsche, Γερμανία
9.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H 50D
14
Linde H 50D
Περονοφόρο, 5083524 5083524
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, παρμπρίζ, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.92 m, Ύψος ανύψωσης: 4.10 m, Μήκος περόνης: 160 cm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Toyota 06-8FDJ35F
Toyota 06-8FDJ35F
Περονοφόρο, 5076272 5076272
  75443 Ötisheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 199 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, Ύψος ανύψωσης: 3.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, ...
24.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 7FBMF40
Toyota 7FBMF40
Περονοφόρο, 5076271 5076271
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 796 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ύψος κατασκευής: 2.74 m, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, Μήκος περόνης: 100 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, ...
16.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota 02-8FGF18
Toyota 02-8FGF18
Περονοφόρο, 5076270 5076270
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 2473 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ύψος κατασκευής: 2.15 m, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1750 kg, ...
14.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Steinbock BOSS LE13 triplo430 freelift sideshift 8900uur 2003
12
Steinbock BOSS LE13 triplo430 freelift sideshift 8900uur 2003
Περονοφόρο, 5075536 5075536
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 8900 h, Ύψος ανύψωσης: 4.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1300 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
4.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TCM FD 25 T3H
3
TCM FD 25 T3H
Περονοφόρο, 5072248 5072248
  1681 NP Zwaagdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 450 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Ύψος ανύψωσης: 4.80 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, ...
18.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBMT35
Toyota 8FBMT35
Περονοφόρο, 5071894 5071894
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 239 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.31 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, ...
36.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 101 - 125 από 581