Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Περονοφόρο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περονοφόρο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Linde Manitou Still Hyster JCB Komatsu Doosan Caterpillar
Moffet M4 25.3
14
Moffet M4 25.3
Περονοφόρο, 4609283 4609283
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 1863 h, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Μήκος περόνης: 160 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Ελαστικά: 23x8,5-12
13.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Yang FD30 triplo400 freelift ISUZU DIESEL
12
Yang FD30 triplo400 freelift ISUZU DIESEL
Περονοφόρο, 5047755 5047755
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό, ...
5.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H60D-03
11
Linde H60D-03
Περονοφόρο, 5013439 5013439
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ύψος ανύψωσης: 3.50 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 6000 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό, Ελαστικά: 1
15.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota heftruck TOYOTA 7FBMF30 3.0 ton duplo330 sideshift 2011 stapler 7FBMF30 heftruck TOYOTA 7FBMF30 3.0 ton duplo330 sideshift 2011
17
Toyota heftruck TOYOTA 7FBMF30 3.0 ton duplo330 sideshift 2011 stapler 7FBMF30 heftruck TOYOTA 7FBMF30 3.0 ton duplo330 sideshift 2011
Περονοφόρο, 5015220 5015220
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό, Ελαστικά: 1
7.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mitsubishi heftruck MITSUBISHI FD30 triplo425 3e functie DIESEL 1997 FD30 heftruck MITSUBISHI FD30 triplo425 3e functie DIESEL 1997
15
Mitsubishi heftruck MITSUBISHI FD30 triplo425 3e functie DIESEL 1997 FD30 heftruck MITSUBISHI FD30 triplo425 3e functie DIESEL 1997
Περονοφόρο, 4992458 4992458
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Ύψος ανύψωσης: 4.25 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό, Ελαστικά: 1
5.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E15 386 Serie
6
Linde E15 386 Serie
Περονοφόρο, 5002681 5002681
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 2741 h, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 4.62 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
14.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E30/600 HL 387 Serie
6
Linde E30/600 HL 387 Serie
Περονοφόρο, 5002680 5002680
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 3677 h, Καμπίνα, Θερμαντήρας, Ύψος κατασκευής: 2.67 m, Ύψος ανύψωσης: 4.03 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 15 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
23.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16 H 386 Serie
6
Linde E16 H 386 Serie
Περονοφόρο, 5002677 5002677
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 5624 h, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 4.62 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
13.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E18 386 Serie
4
Linde E18 386 Serie
Περονοφόρο, 5002675 5002675
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 6057 h, Ύψος κατασκευής: 2.32 m, Ύψος ανύψωσης: 5.22 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1800 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 171 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
15.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16 H 386 Serie
4
Linde E16 H 386 Serie
Περονοφόρο, 5002674 5002674
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 5524 h, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 4.62 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
14.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16 H 386 Serie
6
Linde E16 H 386 Serie
Περονοφόρο, 5002673 5002673
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 5591 h, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 4.62 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
14.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16 H 386 Serie
4
Linde E16 H 386 Serie
Περονοφόρο, 5002672 5002672
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 5467 h, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 4.62 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
14.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E18 PH 386 Serie
4
Linde E18 PH 386 Serie
Περονοφόρο, 5002666 5002666
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 2369 h, Ύψος κατασκευής: 2.07 m, Ύψος ανύψωσης: 4.47 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1800 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 146 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
12.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16 386 Serie
6
Linde E16 386 Serie
Περονοφόρο, 5002665 5002665
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 7714 h, Ύψος κατασκευής: 2.32 m, Ύψος ανύψωσης: 5.22 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 171 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
14.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E18 L 386 Serie
5
Linde E18 L 386 Serie
Περονοφόρο, 5002664 5002664
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 4208 h, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 4.62 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1800 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
19.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16 386 Serie
6
Linde E16 386 Serie
Περονοφόρο, 5002663 5002663
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 8689 h, Ύψος κατασκευής: 2.47 m, Ύψος ανύψωσης: 5.47 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 186 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
13.400 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E14 386 Serie
6
Linde E14 386 Serie
Περονοφόρο, 5002661 5002661
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 2686 h, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 4.62 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1400 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
13.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16 C 386 Serie
9
Linde E16 C 386 Serie
Περονοφόρο, 5002660 5002660
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 6209 h, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 4.62 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
13.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16 PH 386 Serie
8
Linde E16 PH 386 Serie
Περονοφόρο, 5002659 5002659
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 9501 h, Ύψος κατασκευής: 2.22 m, Ύψος ανύψωσης: 4.92 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 161 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
13.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16 386 Serie
12
Linde E16 386 Serie
Περονοφόρο, 5002658 5002658
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 4749 h, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 3.15 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
13.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16 C 386 Serie
8
Linde E16 C 386 Serie
Περονοφόρο, 5002657 5002657
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 6514 h, Ύψος κατασκευής: 2.47 m, Ύψος ανύψωσης: 5.47 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 186 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
11.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nissan nx1l15u heftruck NISSAN FB15 TRIPLO470 FREELIFT SIDESHIFT ACCU2012 1998
15
Nissan nx1l15u heftruck NISSAN FB15 TRIPLO470 FREELIFT SIDESHIFT ACCU2012 1998
Περονοφόρο, 4997396 4997396
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό, Ελαστικά: 1
4.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Still heftruck STILL R20-20 duplo315 freelift sideshift 2004 6900uur R20-20 heftruck STILL R20-20 duplo315 freelift sideshift 2004 690
12
Still heftruck STILL R20-20 duplo315 freelift sideshift 2004 6900uur R20-20 heftruck STILL R20-20 duplo315 freelift sideshift 2004 690
Περονοφόρο, 4949602 4949602
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Ύψος ανύψωσης: 3.15 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό, Ελαστικά: 1
5.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Still Heftruck STILL R70-45 duplo325 SIDESHIFT DEUTZ DIESEL AUTOMAAT 2000 R70-45 Heftruck STILL R70-45 duplo325 SIDESHIFT DEUTZ DIESEL
17
Still Heftruck STILL R70-45 duplo325 SIDESHIFT DEUTZ DIESEL AUTOMAAT 2000 R70-45 Heftruck STILL R70-45 duplo325 SIDESHIFT DEUTZ DIESEL
Περονοφόρο, 4955377 4955377
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Ύψος ανύψωσης: 3.25 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 4500 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό, Ελαστικά: 1
6.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
heftruck TCM FG15 triplo476 freelift sidehift 1994 LPG heftruck TCM FG15 triplo475 freelift sidehift 1994 LPG
19
heftruck TCM FG15 triplo476 freelift sidehift 1994 LPG heftruck TCM FG15 triplo475 freelift sidehift 1994 LPG
Περονοφόρο, 4951135 4951135
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ύψος ανύψωσης: 4.75 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό, Ελαστικά: 1
4.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 126 - 150 από 692