Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα

Μεταχειρισμένα Περονοφόρο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περονοφόρο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Linde Still Hyster Manitou Komatsu Fiat Caterpillar
Linde R16S-12 / Hubhöhe 7,5m / Elektro / mit Ladegerät
13
Linde R16S-12 / Hubhöhe 7,5m / Elektro / mit Ladegerät
Περονοφόρο, 4900743 4900743
  77694 Kehl - Neumühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 5340 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πλαίσιο καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2012, Ύψος κατασκευής: 3.37 m, Ύψος ανύψωσης: 7.50 m, Μήκος περόνης: 109 cm, ...
7.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E20 PL 386 Serie
6
Linde E20 PL 386 Serie
Περονοφόρο, 5002670 5002670
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 8525 h, Καμπίνα, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 3.15 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 15 cm, ...
16.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16 C 386 Serie
6
Linde E16 C 386 Serie
Περονοφόρο, 5002669 5002669
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 2142 h, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 4.62 m, Μήκος περόνης: 100 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
14.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16 386 Serie
6
Linde E16 386 Serie
Περονοφόρο, 5002667 5002667
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 4615 h, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 4.62 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
17.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E20 PH 386 Serie
4
Linde E20 PH 386 Serie
Περονοφόρο, 5002662 5002662
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 1002 h, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 3.15 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
21.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16 L 386 Serie
4
Linde E16 L 386 Serie
Περονοφόρο, 5002679 5002679
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 3019 h, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 3.15 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
16.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16 PH 386 Serie
4
Linde E16 PH 386 Serie
Περονοφόρο, 5002678 5002678
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 472 h, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 3.15 m, Μήκος περόνης: 100 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
16.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Still RX50-15
13
Still RX50-15
Περονοφόρο, 4940309 4940309
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 14400 h, Ύψος ανύψωσης: 5.50 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
6.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E30-01 duplo455 sideshift 4550uur 1998
20
Linde E30-01 duplo455 sideshift 4550uur 1998
Περονοφόρο, 4938407 4938407
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 4550 h, Ύψος ανύψωσης: 4.55 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
4.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde R14 N 1120 Serie
4
Linde R14 N 1120 Serie
Περονοφόρο, 4934616 4934616
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 4773 h, Ύψος κατασκευής: 3.26 m, Ύψος ανύψωσης: 7.96 m, Μήκος περόνης: 100 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1400 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 241 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
17.450 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E20 PH 386 Serie
4
Linde E20 PH 386 Serie
Περονοφόρο, 4924829 4924829
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 2977 h, Ύψος κατασκευής: 2.32 m, Ύψος ανύψωσης: 5.22 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 171 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
15.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16H-01
19
Linde E16H-01
Περονοφόρο, 4800099 4800099
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 8850 h, Ύψος ανύψωσης: 4.60 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
9.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Still R20-16N
11
Still R20-16N
Περονοφόρο, 4800103 4800103
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 21000 h, Ύψος ανύψωσης: 4.40 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
5.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nissan SN01L13HQ triplo500 freelift sideshift 2002 400uur
14
Nissan SN01L13HQ triplo500 freelift sideshift 2002 400uur
Περονοφόρο, 4800222 4800222
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1300 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
6.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nissan N01L15HQ 1.5 ton triplo600 freelift sideshift 2001
14
Nissan N01L15HQ 1.5 ton triplo600 freelift sideshift 2001
Περονοφόρο, 4800218 4800218
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 4900 h, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
4.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota FBEST12
15
Toyota FBEST12
Περονοφόρο, 4800192 4800192
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 4300 h, Ύψος ανύψωσης: 5.50 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1200 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
4.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBET16
9
Toyota 8FBET16
Περονοφόρο, 4800167 4800167
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 16900 h, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
7.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBET16
9
Toyota 8FBET16
Περονοφόρο, 4800127 4800127
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 16900 h, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
7.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Still R50-15
11
Still R50-15
Περονοφόρο, 4800124 4800124
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 5360 h, Ύψος ανύψωσης: 4.50 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
4.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E25-02
10
Linde E25-02
Περονοφόρο, 4800232 4800232
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 9325 h, Ύψος ανύψωσης: 4.55 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
4.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde L12 1172 Serie
7
Linde L12 1172 Serie
Περονοφόρο, 4915581 4915581
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 1057 h, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, Ύψος ανύψωσης: 3.92 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1200 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 15 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
4.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E30/600 HL 387 Serie
4
Linde E30/600 HL 387 Serie
Περονοφόρο, 4911023 4911023
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 6453 h, Ύψος κατασκευής: 2.52 m, Ύψος ανύψωσης: 3.69 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 15 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
22.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde L14 AS 131 Serie
4
Linde L14 AS 131 Serie
Περονοφόρο, 4903218 4903218
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 98 h, Ύψος κατασκευής: 1.92 m, Ύψος ανύψωσης: 2.92 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1400 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 146 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
7.450 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige STAPELAAR OM PIMESPO CN14 triplo450 ACCU2012 1500uur
17
Sonstige STAPELAAR OM PIMESPO CN14 triplo450 ACCU2012 1500uur
Περονοφόρο, 4903259 4903259
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 1500 h, Ύψος ανύψωσης: 4.50 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1400 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
3.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde L14 AS 131 Serie
4
Linde L14 AS 131 Serie
Περονοφόρο, 4903220 4903220
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 116 h, Ύψος κατασκευής: 1.92 m, Ύψος ανύψωσης: 2.92 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1400 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 146 cm, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
7.450 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 206