Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου

Μεταχειρισμένα Περονοφόρο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περονοφόρο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Linde Manitou Caterpillar Still Hyster Doosan Komatsu
Linde H18T-03
10
Linde H18T-03
Περονοφόρο, 4985967 4985967
  21781 Cadenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 8728 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Θερμαντήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 05.01.2010, ...
7.199 €
Δείτε αγγελία
Linde H25 T 392 Serie
4
ΝΈΑ Linde H25 T 392 Serie
Περονοφόρο, 5011116 5011116
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 2686 h, Ύψος κατασκευής: 2.15 m, Ύψος ανύψωσης: 4.71 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, ...
19.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H25 T 392 Serie
4
Linde H25 T 392 Serie
Περονοφόρο, 4920609 4920609
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 3805 h, Καμπίνα, Θερμαντήρας, Ύψος κατασκευής: 2.15 m, Ύψος ανύψωσης: 4.71 m, Μήκος περόνης: 100 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, ...
21.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H50T-02/600
9
Linde H50T-02/600
Περονοφόρο, 4813033 4813033
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 21784 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, ταξί, ...
18.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H16T-01
7
Linde H16T-01
Περονοφόρο, 4071458 4071458
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 5633 h, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Ύψος κατασκευής: 2.85 m, Ύψος ανύψωσης: 4.65 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, ...
17.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Manitou MI 18 G
7
Manitou MI 18 G
Περονοφόρο, 4069201 4069201
  17034 Neubrandenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 260 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πίσω πλαίσιο περονοφόρου, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2016, ...
16.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar FG30K Heftruck CATERPILLAR FG30K triplo470 freelift sideshift 7320uur 2002 LPG
15
Caterpillar FG30K Heftruck CATERPILLAR FG30K triplo470 freelift sideshift 7320uur 2002 LPG
Περονοφόρο, 4874371 4874371
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 7320 h, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 100 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
6.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nissan UGJ02A30U
19
Nissan UGJ02A30U
Περονοφόρο, 4872995 4872995
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 11500 h, Ύψος ανύψωσης: 4.75 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό, ...
5.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar GP30
16
Caterpillar GP30
Περονοφόρο, 4800190 4800190
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 7300 h, Ύψος ανύψωσης: 4.75 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό, ...
5.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yale TFG45LF
10
Yale TFG45LF
Περονοφόρο, 4800164 4800164
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 17500 h, Ύψος ανύψωσης: 4.75 m, Μήκος περόνης: 135 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 4500 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
6.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mitsubishi FG25
16
Mitsubishi FG25
Περονοφόρο, 4800161 4800161
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 22500 h, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Μήκος περόνης: 90 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
3.678 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nissan FG20
13
Nissan FG20
Περονοφόρο, 4800160 4800160
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 19900 h, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
3.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Still R70-40
11
Still R70-40
Περονοφόρο, 4800152 4800152
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 8950 h, Ύψος ανύψωσης: 3.35 m, Μήκος περόνης: 100 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
5.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jungheinrich TFG16GE triplo415 freelift sideshift 1999 LPG
11
Jungheinrich TFG16GE triplo415 freelift sideshift 1999 LPG
Περονοφόρο, 4800243 4800243
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 12300 h, Ύψος ανύψωσης: 4.20 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
4.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H30T / Mehrpalettengabel / Klima
16
Linde H30T / Mehrpalettengabel / Klima
Περονοφόρο, 4900753 4900753
  77694 Kehl - Neumühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 39 kW, Ώρες λειτουργίας: 18293 h, Σύστημα κλιματισμού, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Θερμαντήρας, ταξί, ...
6.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H45 T 394 Serie
5
Linde H45 T 394 Serie
Περονοφόρο, 4923633 4923633
  7324 AR Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 1616 h, Καμπίνα, Θερμαντήρας, Ύψος κατασκευής: 2.42 m, Ύψος ανύψωσης: 4.67 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4500 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, ...
28.900 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yale GLP20SVX
14
Yale GLP20SVX
Περονοφόρο, 4817510 4817510
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 10800 h, Ύψος ανύψωσης: 4.40 m, Μήκος περόνης: 100 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
7.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H40T
13
Linde H40T
Περονοφόρο, 4817505 4817505
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Ύψος ανύψωσης: 4.05 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
5.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H16T-03
5
Linde H16T-03
Περονοφόρο, 3532320 3532320
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 8460 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ύψος κατασκευής: 2.10 m, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, ...
7.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
heftruck TCM FG15 triplo476 freelift sidehift 1994 LPG heftruck TCM FG15 triplo475 freelift sidehift 1994 LPG
19
heftruck TCM FG15 triplo476 freelift sidehift 1994 LPG heftruck TCM FG15 triplo475 freelift sidehift 1994 LPG
Περονοφόρο, 4951135 4951135
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ύψος ανύψωσης: 4.75 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό, Ελαστικά: 1
4.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Still RX70-18 duplo320 SIDESHIFT VORKVERSTELLING 2013 LPG
20
Still RX70-18 duplo320 SIDESHIFT VORKVERSTELLING 2013 LPG
Περονοφόρο, 4938406 4938406
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ύψος ανύψωσης: 3.20 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1800 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό, Ελαστικά: 1
7.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mitsubishi FG18 duplo300 sideshift 5750uur lpg
13
Mitsubishi FG18 duplo300 sideshift 5750uur lpg
Περονοφόρο, 4800215 4800215
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 5750 h, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1800 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
4.650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TCM FG25-N2 triplo440 freelift 3e functie LPG
16
TCM FG25-N2 triplo440 freelift 3e functie LPG
Περονοφόρο, 4866198 4866198
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Ύψος ανύψωσης: 4.40 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
4.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nissan heftruck NISSAN FG25 triplo420 freelift vorkversteller RUWTERREIN BANDEN 1999 FG25 nissan heftruck NISSAN FG25 triplo420 freelif
19
Nissan heftruck NISSAN FG25 triplo420 freelift vorkversteller RUWTERREIN BANDEN 1999 FG25 nissan heftruck NISSAN FG25 triplo420 freelif
Περονοφόρο, 4869638 4869638
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Ύψος ανύψωσης: 4.20 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
4.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nissan PD01A15PQ 1.5 ton duplo 375 sideshift 7300uur 2002 LPG
16
Nissan PD01A15PQ 1.5 ton duplo 375 sideshift 7300uur 2002 LPG
Περονοφόρο, 4800216 4800216
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ύψος ανύψωσης: 3.75 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό
4.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 84