Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Πλάκες δόνησης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Πλάκες δόνησης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Πλάκες δόνησης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Wacker DVPN 75
4
Wacker DVPN 75
Πλάκες δόνησης, sct3715141
38835 Lüttgenrode, Γερμανία
Βάρος: 200 kg
400 €

Δείτε αγγελία
Weber CR 8
5
Weber CR 8
Πλάκες δόνησης, sct3793023
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Βάρος: 587 kg
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other AMMANN APF 1240
5
Sonstige / Other AMMANN APF 1240
Πλάκες δόνησης, sct3798221
26845 Nortmoor, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 3 kW
3.320 €
με 19% ΦΠΑ
2.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Lumag RP-i31DE Rüttelplatte
8
Lumag RP-i31DE Rüttelplatte
Πλάκες δόνησης, sct3750505
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 5 kW
2.028 €
με 20% ΦΠΑ
1.690 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wacker Wacker Neuson DPU7060 mit Ferndienung, unbenutzt
7
ΝΈΑ Wacker Wacker Neuson DPU7060 mit Ferndienung, unbenutzt
Πλάκες δόνησης, sct3821060
14913 Niederer Fläming OT Riesdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Βάρος: 623 kg
10.115 €
με 19% ΦΠΑ
8.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomag BPR 70/70 DE  Economizer Rüttelplatte (Nr. 77)
12
Bomag BPR 70/70 DE Economizer Rüttelplatte (Nr. 77)
Πλάκες δόνησης, sct3700140
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Βάρος: 595 kg
9.044 €
με 19% ΦΠΑ
7.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wacker Neuson DPU 2540H
3
Wacker Neuson DPU 2540H
Πλάκες δόνησης, sct3335216
14913 Niederer Fläming OT Riesdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Βάρος: 160 kg
2.856 €
με 19% ΦΠΑ
2.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wacker DVPN 75
4
Wacker DVPN 75
Πλάκες δόνησης, sct3715141
38835 Lüttgenrode, Γερμανία
Βάρος: 200 kg
400 €

Δείτε αγγελία
Bomag 60/4
5
Bomag 60/4
Πλάκες δόνησης, sct3742572
9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Βάρος: 62 kg
750 €

Δείτε αγγελία
Bomag BPR 35/60 D
4
Bomag BPR 35/60 D
Πλάκες δόνησης, sct3480522
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Βάρος: 240 kg
2.737 €
με 19% ΦΠΑ
2.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomag BPR 30/38 D-3
4
Bomag BPR 30/38 D-3
Πλάκες δόνησης, sct3480520
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Βάρος: 232 kg
2.261 €
με 19% ΦΠΑ
1.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lumag RP160HPC
3
Lumag RP160HPC
Πλάκες δόνησης, sct3199303
61206 Wöllstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Βάρος: 160 kg
1.098 €
με 19% ΦΠΑ
923 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weber CF2
3
Weber CF2
Πλάκες δόνησης, sct3799404
84137 Vilsbiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Βάρος: 85 kg
1.309 €
με 19% ΦΠΑ
1.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wacker DPU 6555 Heap
6
Wacker DPU 6555 Heap
Πλάκες δόνησης, sct2637804
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Βάρος: 510 kg
7.021 €
με 19% ΦΠΑ
5.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weber CR7
2
Weber CR7
Πλάκες δόνησης, sct2975772
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 8 kW
3.332 €
με 19% ΦΠΑ
2.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB  VMP 24 Reversierbar
4
JCB VMP 24 Reversierbar
Πλάκες δόνησης, sct2609519
23611 Bad Schwartau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Βάρος: 235 kg
4.463 €
με 19% ΦΠΑ
3.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wacker DPU 6555 Heap
5
Wacker DPU 6555 Heap
Πλάκες δόνησης, sct2637805
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Βάρος: 510 kg
6.783 €
με 19% ΦΠΑ
5.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wacker DPS 1850
3
Wacker DPS 1850
Πλάκες δόνησης, sct2637809
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Βάρος: 110 kg
2.499 €
με 19% ΦΠΑ
2.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other AMMANN APR 3020
5
Sonstige / Other AMMANN APR 3020
Πλάκες δόνησης, sct3798222
26845 Nortmoor, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.986 €
με 19% ΦΠΑ
4.190 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other AMMANN, APF 1240
6
Sonstige / Other AMMANN, APF 1240
Πλάκες δόνησης, sct3707484
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.439 €
με 19% ΦΠΑ
2.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other BPR 75/60
5
Sonstige / Other BPR 75/60
Πλάκες δόνησης, sct3713928
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
2.499 €
με 19% ΦΠΑ
2.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other AMMANN, APR 3020
6
Sonstige / Other AMMANN, APR 3020
Πλάκες δόνησης, sct3707485
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.939 €
με 19% ΦΠΑ
4.150 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other AMMANN APH 6530
8
Sonstige / Other AMMANN APH 6530
Πλάκες δόνησης, sct3704183
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
11.484 €
με 19% ΦΠΑ
9.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wacker ZAGĘSZCZARKA SKOCZEK NEUSON BS 60-2 RAMMER
5
Wacker ZAGĘSZCZARKA SKOCZEK NEUSON BS 60-2 RAMMER
Πλάκες δόνησης, sct3817023
67-320 Małomice, Πολωνία
880 €

Δείτε αγγελία
Wacker UBIJAK 2014 R SKOCZEK NEUSON BS 60-2 RAMMER
5
Wacker UBIJAK 2014 R SKOCZEK NEUSON BS 60-2 RAMMER
Πλάκες δόνησης, sct3816992
67-320 Małomice, Πολωνία
999 €

Δείτε αγγελία
Weber CR2 inkl. Transporträder
12
Weber CR2 inkl. Transporträder
Πλάκες δόνησης, sct3700203
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
2.678 €
με 19% ΦΠΑ
2.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 52