Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Τύπος στηρίγματος ανύψωσης

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
JCB 531-70 AGRI PLUS
16
ΝΈΑ JCB 531-70 AGRI PLUS
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4585445
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 97 kW, Ώρες λειτουργίας: 5580 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3100 kg, Τηλεσκόπιο, ...
30.602,47 €
Δείτε αγγελία
JCB 535-140 Hi Viz
15
ΝΈΑ JCB 535-140 Hi Viz
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4585164
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 2197 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 14.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 15.5 - 25
36.442,64 €
Δείτε αγγελία
Schäffer 9330 T
4
Schäffer 9330 T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4572456
  51688 Wipperfürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 8700 h, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2010, Εξωτερικό πλάτος: 2.11 m, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, Ύψος ανύψωσης: 5.10 m, Βάρος λειτουργίας: 7000 kg, ...
34.900 €
Δείτε αγγελία
Manitou
17
Manitou
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4566424
  83-031 Łęgowo, Πολωνία
Ώρες λειτουργίας: 7256 h, Ύψος ανύψωσης: 17.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg
21.900 €
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 AGRI Super Loadall
JCB 531-70 AGRI Super Loadall
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4560297
  SO21 3DN Hampshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 AGRI Super Loadall
JCB 531-70 AGRI Super Loadall
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4560293
  SO21 3DN Hampshire, Μεγ. Βρετανία
Ώρες λειτουργίας: 2100 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 535-95
14
JCB 535-95
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4553253
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 9.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 15.5/80 - 24
22.192,63 €
Δείτε αγγελία
Terex AGRILIFT 730 - KROKODYL + ŁYŻKA + WIDŁY - 2006 ROK
6
Terex AGRILIFT 730 - KROKODYL + ŁYŻKA + WIDŁY - 2006 ROK
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4551179
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006
18.000 €
Δείτε αγγελία
Faresin 7.30c Compact 3B telesc. loader/ładowarka czołowa
10
Faresin 7.30c Compact 3B telesc. loader/ładowarka czołowa
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4542112
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 100 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Εξωτερικό πλάτος: 2.10 m, Ύψος κατασκευής: 2.23 m, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, ...
52.094,28 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Manitou ładowarka 12m podpory
5
Manitou ładowarka 12m podpory
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4526215
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1992, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 12.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Τριπλό
11.446,73 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
JCB 535-125
5
JCB 535-125
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4524205
  24-103 Zyrzyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 3600 h, Ύψος ανύψωσης: 12.50 m, Βάρος λειτουργίας: 9760 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg
30.649,19 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 AGRI Super Loadall
JCB 531-70 AGRI Super Loadall
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4521841
  SO21 3DN Hampshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 9800 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 536-60 AGRI
15
JCB 536-60 AGRI
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4521118
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 4765 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3600 kg, Τηλεσκόπιο, ...
35.274,60 €
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 AGRI SUPER
11
JCB 531-70 AGRI SUPER
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4520989
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 93 kW, Ώρες λειτουργίας: 7467 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Δυνατότητα ανύψωσης: 3100 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 17.5 - 24
35.741,82 €
Δείτε αγγελία
JCB 526-56
14
JCB 526-56
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4520983
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 4670 h, Καμπίνα, Δυνατότητα ανύψωσης: 2600 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 17.5 - 24
33.405,75 €
Δείτε αγγελία
Redrock TH280s
6
Redrock TH280s
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4499189
  6035 AC Ospel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 531-70
10
JCB 531-70
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4474514
  88-170 Pakość, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Βάρος λειτουργίας: 6900 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3200 kg
27.799,19 €
Δείτε αγγελία
Merlo P 38.10
5
Merlo P 38.10
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4472082
  64-320 Buk, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 5953 h
27.799,19 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 540-170
14
JCB 540-170
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4463032
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 17.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 16.5/85 - 24
35.041,00 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Manitou MLT 634-120 LSU TURBO
15
Manitou MLT 634-120 LSU TURBO
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4462143
  89-115 Mrocza, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 3100 h
26.864,77 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Manitou MLT 731 LSU TURBO
10
Manitou MLT 731 LSU TURBO
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4462138
  89-115 Mrocza, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 7200 h
17.520,50 €
Δείτε αγγελία
JCB 4220 Fastrac
JCB 4220 Fastrac
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4445956
  SO21 3DN Hampshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 536-60 AGRI Super Loadall
JCB 536-60 AGRI Super Loadall
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4429666
  SO21 3DN Hampshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
53.952,68 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 541-70 AGRI Super Loadall
JCB 541-70 AGRI Super Loadall
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4429661
  SO21 3DN Hampshire, Μεγ. Βρετανία
Ώρες λειτουργίας: 4800 h
45.002,89 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 680 T
9
Kramer 680 T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4424486
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 2177 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, Βάρος λειτουργίας: 7 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 14,5-20 142 D
49.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 44