Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή
Τύπος στηρίγματος ανύψωσης
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Giant V761T Tele
19
ΝΈΑ Giant V761T Tele
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4107598
19075 Holthusen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 14 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό, ...
63.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 535-140 Hi Viz
10
JCB 535-140 Hi Viz
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4103893
62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 3914 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 14.00 m, ...
36.153 €

Δείτε αγγελία
JCB 520-50
10
JCB 520-50
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4103526
62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 2974 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 10,5 - 18
28.304 €

Δείτε αγγελία
Giant V452T
5
Giant V452T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4095107
4714 EE Sprundel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 29 h, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Ύψος ανύψωσης: 2.50 m, Βάρος λειτουργίας: 2770 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1800 kg, Ελαστικά: 31X15.5-15
28.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou 735 - 120 LSU - 2006 ROK
3
Manitou 735 - 120 LSU - 2006 ROK
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4082352
57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 6144 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg
19.500 €

Δείτε αγγελία
Manitou MLT 634 LSU TURBO
11
Manitou MLT 634 LSU TURBO
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4065646
62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 3513 h, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3400 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 460/70 R24
25.925 €

Δείτε αγγελία
JCB 535-140
10
JCB 535-140
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4065499
62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Ύψος ανύψωσης: 14.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Ελαστικά: 15.5/80 - 24
24.498 €

Δείτε αγγελία
JCB 528-70
9
JCB 528-70
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4063726
62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 3895 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2800 kg, Ελαστικά: 15.5/80 - 24
18.552 €

Δείτε αγγελία
JCB 541-70 jak 531-70
5
JCB 541-70 jak 531-70
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4050816
87-327 Bobrowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 7700 h, Εξωτερικό πλάτος: 2.30 m, Ύψος κατασκευής: 2.49 m, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Βάρος λειτουργίας: 7500 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3100 kg, ...
32.109 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 531-70
9
JCB 531-70
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4050754
87-327 Bobrowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 2388 h, Εξωτερικό πλάτος: 2.30 m, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Βάρος λειτουργίας: 7000 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3100 kg, Ελαστικά: 15,5/80/24
25.925 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 527 SZEROKOSC 190cm NIEWIELKIE ROZMIARY ORYGINAŁ
3
Manitou MLT 527 SZEROKOSC 190cm NIEWIELKIE ROZMIARY ORYGINAŁ
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4047766
64-920 Piła, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Εξωτερικό πλάτος: 1.90 m, Ύψος ανύψωσης: 5.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2300 kg, Τηλεσκόπιο
11.869 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 535-140 Hi Viz
9
JCB 535-140 Hi Viz
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4044961
62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 3731 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 14.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 15,5 - 25
32.347 €

Δείτε αγγελία
JCB TM220 Agri
6
JCB TM220 Agri
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4013383
47647 Kerken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 35 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό, ...
58.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 525-58
11
JCB 525-58
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4013212
87-327 Bobrowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg
8.325 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas
9
Claas
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4012824
87-327 Bobrowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 7266 h, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg
21.882 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 531-70
9
JCB 531-70
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4011705
87-327 Bobrowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 2.30 m, Ύψος κατασκευής: 2.49 m, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Βάρος λειτουργίας: 7500 kg, ...
47.331 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou 741-120  LSU Turbo
7
Manitou 741-120 LSU Turbo
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4009585
83-031 RÓŻYNY, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 3600 h, Ύψος κατασκευής: 4.10 m, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m
19.500 €

Δείτε αγγελία
JCB 540-170
10
JCB 540-170
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4009396
62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 2358 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 17.00 m, Βάρος λειτουργίας: 12300 kg, ...
47.331 €

Δείτε αγγελία
Claas Scorpion Varipower 7035
7
Claas Scorpion Varipower 7035
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4000536
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 2850 h
60.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 520-50
7
JCB 520-50
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 3997271
62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 1851 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Ελαστικά: 10,5/80 - 18 BKT
29.017 €

Δείτε αγγελία
JCB 535-140 Hi Viz
17
JCB 535-140 Hi Viz
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 3995162
62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 382 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 14.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τηλεσκόπιο, ...
76.000 €

Δείτε αγγελία
JCB 541/70
6
JCB 541/70
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 3994556
89-100 Nakło nad Notecią, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα
26.163 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
JCB 531-70
8
JCB 531-70
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 3986542
50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 170 h
48.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 531-70
20
JCB 531-70
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 3974500
307185 Gataia, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 1860 h
38.900 €

Δείτε αγγελία
Claas SCORPION 7050 VARIPOWER
12
Claas SCORPION 7050 VARIPOWER
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 3970417
76-220 GŁÓWCZYCE, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 305 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Τηλεσκόπιο
83.008 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 29