Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Τύπος στηρίγματος ανύψωσης

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

JCB Manitou Claas Merlo Kramer
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Multione Multione 8.4 SD
Βίντεο
7
Multione Multione 8.4 SD
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4799899 4799899
  62-080 Tarnowo Podgórne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h
29.381,13 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Multione ładowarka kołowa 5.3
Βίντεο
7
Multione ładowarka kołowa 5.3
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4799793 4799793
  62-080 Tarnowo Podgórne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h
24.680,15 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kramer 5085T
17
Kramer 5085T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4797992 4797992
  95515 Plankenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 495 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος κατασκευής: 2.60 m, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, ...
44.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLA533-145 V+
8
Manitou MLA533-145 V+
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4788376 4788376
  49828 NEUENHAUS, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 102 kW, Ώρες λειτουργίας: 68 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Τιμή ενοικίασης ανά Ημέρα κατόπιν αιτήματος
Δείτε αγγελία
Weidemann 3080 T
11
Weidemann 3080 T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4787323 4787323
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 55 kW, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό, Εξωτερικό πλάτος: 1.80 m, Ύψος κατασκευής: 2.63 m, Ύψος ανύψωσης: 5.01 m, Ελαστικά: 405/70R20 EM
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 4070 CX100 T
6
Weidemann 4070 CX100 T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4767531 4767531
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Καμπίνα, Ελαστικά: 550/45-22.5
38.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 6680T, TOP ORIGINAL ZUSTAND, ERST 2000Std., Hoflader, Radlader, Teleskopradlader
18
Schäffer 6680T, TOP ORIGINAL ZUSTAND, ERST 2000Std., Hoflader, Radlader, Teleskopradlader
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4748120 4748120
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Βάρος λειτουργίας: 5450 kg, ...
51.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT625H
9
Manitou MT625H
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4735920 4735920
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 883 h, Ύψος ανύψωσης: 5.85 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg
38.312,99 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 515-40
Βίντεο
17
JCB 515-40
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4729161 4729161
  86-300 Grudziądz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 7400 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.56 m, Ύψος κατασκευής: 1.80 m, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, Βάρος λειτουργίας: 3490 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg
22.329,66 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 537 / 135
7
JCB 537 / 135
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4726030 4726030
  83-031 RÓŻYNY, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 3811 h, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg
23.900 €
Δείτε αγγελία
FIMAKS Teleskop Hoflader /Telescopic Loader FMLT 60 / Ładowarka/ Телескопический погрузчик FMLT 60
6
FIMAKS Teleskop Hoflader /Telescopic Loader FMLT 60 / Ładowarka/ Телескопический погрузчик FMLT 60
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4723784 4723784
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 445 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.57 m, Ύψος κατασκευής: 2.35 m, Ύψος ανύψωσης: 3.60 m, ...
36.667,64 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
FIMAKS Teleskop Hoflader / Telescopic Loader FMLT 60 / Ładowarka/ Телескопический погрузчик FMLT 60
5
FIMAKS Teleskop Hoflader / Telescopic Loader FMLT 60 / Ładowarka/ Телескопический погрузчик FMLT 60
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4723682 4723682
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.57 m, Ύψος κατασκευής: 2.35 m, Ύψος ανύψωσης: 3.60 m, Βάρος λειτουργίας: 3750 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1150 kg, ...
34.458,18 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
FIMAKS FMLT 50 Hoflader / Telescopic Loader / ładowarka teleskopowa/ Телескопический погрузчик FMLT 50
7
FIMAKS FMLT 50 Hoflader / Telescopic Loader / ładowarka teleskopowa/ Телескопический погрузчик FMLT 50
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4722695 4722695
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.57 m, Ύψος κατασκευής: 2.35 m, Ύψος ανύψωσης: 3.60 m, Βάρος λειτουργίας: 2350 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, ...
32.436,76 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
FIMAKS Hoflader/Telescopic loader/ładowarka teleskopowa FMLT 50/ Телескопический погрузчик FMLT 50
8
FIMAKS Hoflader/Telescopic loader/ładowarka teleskopowa FMLT 50/ Телескопический погрузчик FMLT 50
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4722612 4722612
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.57 m, Βάρος λειτουργίας: 3500 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Ελαστικά: 425/55-17
30.532,87 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 3420
6
John Deere 3420
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4720636 4720636
  59-407 Mściwojów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 10700 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, ...
18.568,87 €
Δείτε αγγελία
JCB 540-170
14
JCB 540-170
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4716255 4716255
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 17.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 15.5 - 25
40.663,48 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland
New Holland
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4701308 4701308
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg
18.500 €
Δείτε αγγελία
JCB 535-95
17
JCB 535-95
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4695535 4695535
  88-170 Pakość, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 9.50 m
28.182,38 €
Δείτε αγγελία
Claas SCORPION 6030 CP
12
Claas SCORPION 6030 CP
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4657693 4657693
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 4721 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, ...
23.269,85 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 535-95
15
JCB 535-95
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4628876 4628876
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 9.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 15.5/80 - 24
36.667,64 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 535-125 Hi Viz
5
JCB 535-125 Hi Viz
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4621110 4621110
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 3945 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 12.50 m, Βάρος λειτουργίας: 9760 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, ...
30.791,42 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou 735-120 LSU
12
Manitou 735-120 LSU
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4609177 4609177
  88-170 Pakość, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg
24.210,05 €
Δείτε αγγελία
JCB 536-70 AGRI Super Loadall
JCB 536-70 AGRI Super Loadall
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4596123 4596123
  SO21 3DN Hampshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
41.195,39 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar TH220
18
Caterpillar TH220
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4595002 4595002
  07-130 Łochów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Πείρος έλξης, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Βάρος λειτουργίας: 6 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 2800 kg
23.269,85 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 536-60
16
JCB 536-60
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4586750 4586750
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 282 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Σπαστό διαφορικό, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3600 kg, ...
62.500 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 48