Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Τύπος στηρίγματος ανύψωσης

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
JCB Manitou Kramer Claas Merlo Caterpillar Weidemann New Holland
Volvo L120E
9
ΝΈΑ Volvo L120E
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5146787 5146787
  6320 Solt, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 163 kW, Ώρες λειτουργίας: 18463 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Βάρος λειτουργίας: 21200 kg
36.292 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer KL 35 T
10
Kramer KL 35 T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5143599 5143599
  75446 wiernsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1500 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
58.500 €
Δείτε αγγελία
JCB MT 310
13
JCB MT 310
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5143447 5143447
  83-031 RÓŻYNY, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 106 kW, Ώρες λειτουργίας: 7864 h, Ύψος κατασκευής: 5.20 m, Βάρος λειτουργίας: 8400 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3200 kg
23.600 €
Δείτε αγγελία
JCB TM 320 S
6
JCB TM 320 S
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5143060 5143060
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 1665 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό
68.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P 40.7
16
Merlo P 40.7
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5133123 5133123
  83-031 RÓŻYNY, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 5383 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg
26.500 €
Δείτε αγγελία
Fimaks Hoflader/Telescopic loader/ładowarka teleskopowa FMLT 50/ Телескопический погрузчик FMLT 50
8
Fimaks Hoflader/Telescopic loader/ładowarka teleskopowa FMLT 50/ Телескопический погрузчик FMLT 50
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5131429 5131429
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.57 m, Βάρος λειτουργίας: 3500 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Ελαστικά: 425/55-17
32.798 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 2070 LP T
12
Weidemann 2070 LP T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5119712 5119712
  36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Εξωτερικό πλάτος: 1.48 m, ...
41.850 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Merlo 33.7 Panoramic
2
Merlo 33.7 Panoramic
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5101094 5101094
  63-720 Koźmin Wlkp., Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Εξωτερικό πλάτος: 2.30 m, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3 kg, ...
12.000 €
Δείτε αγγελία
Manitou Gabel für Telelader
3
Manitou Gabel für Telelader
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5098309 5098309
  49152 Bad Essen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Εξωτερικό πλάτος: 2.40 m
1.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 535-125 Hi Viz
14
JCB 535-125 Hi Viz
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5090782 5090782
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 2550 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 12.50 m, Βάρος λειτουργίας: 10060 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, ...
33.506 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 634-120
6
Manitou MLT 634-120
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5088914 5088914
  16-300 Augustów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 180 kW, Ώρες λειτουργίας: 4320 h
29.495 €
Δείτε αγγελία
JCB TM 310S
10
JCB TM 310S
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5088724 5088724
  34286 Spangenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 108 kW, Ώρες λειτουργίας: 8625 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
33.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou
12
Manitou
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5086028 5086028
  63-440 Raszków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 4820 h
25.955 €
Δείτε αγγελία
JCB TLT30G Teletruk 1.200h Seitenschieber
20
JCB TLT30G Teletruk 1.200h Seitenschieber
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5084166 5084166
  87490 Haldenwang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 1200 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 03.10.2016, Εξωτερικό πλάτος: 1.28 m, ...
26.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 8095 T (40 km/h) / KL35.8T
7
Kramer 8095 T (40 km/h) / KL35.8T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5064493 5064493
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 4 h
76.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Merlo 34.7
6
Merlo 34.7
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5053935 5053935
  94116 Hutthurm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 10614 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Εξωτερικό πλάτος: 2.23 m, ...
18.786 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 531-70
16
JCB 531-70
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5038200 5038200
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1703 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Βάρος λειτουργίας: 7720 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3100 kg, ...
35.629 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 535-125
14
JCB 535-125
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5035919 5035919
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 12.50 m, Βάρος λειτουργίας: 9060 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, ...
24.068 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 2345 T SLT
6
Schäffer 2345 T SLT
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5026006 5026006
  21376 Salzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.50 m, Ύψος κατασκευής: 1.95 m, Ύψος ανύψωσης: 3.75 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schäffer Schäffer 6680T TOP ORIGINAL ZUSTAND, Bj.2016, Erst 2000 Std
19
Schäffer Schäffer 6680T TOP ORIGINAL ZUSTAND, Bj.2016, Erst 2000 Std
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5025980 5025980
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο
47.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB TM 180
8
JCB TM 180
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5018233 5018233
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 3250 h
34.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 527-55
12
JCB 527-55
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5013299 5013299
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 6950 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα
23.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland LM 7.35
9
New Holland LM 7.35
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4997196 4997196
  64-020 Stary Gołębin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 5800 h
33.010 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 629
8
Manitou MLT 629
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4991805 4991805
  62-586 Rzgów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014
32.798 €
Δείτε αγγελία
JCB 541-70 DS Plus 140l/min Pumpe Klima SRS
4
JCB 541-70 DS Plus 140l/min Pumpe Klima SRS
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4950975 4950975
  23611 Bad Schwartau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 443 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 63