Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Merlo ŁADOWARKA TELESKOPOWA P 35.7 - EVX MANITU
9
ΝΈΑ Merlo ŁADOWARKA TELESKOPOWA P 35.7 - EVX MANITU
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4265434
  67-320 Małomice, Πολωνία
16.649 €
Δείτε αγγελία
Merlo ŁADOWARKA TELESKOPOWA P 40.7 CS MANITU 2012
9
ΝΈΑ Merlo ŁADOWARKA TELESKOPOWA P 40.7 CS MANITU 2012
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4265407
  67-320 Małomice, Πολωνία
28.304 €
Δείτε αγγελία
JCB 535-140 Hi Viz
10
JCB 535-140 Hi Viz
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4261156
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 2977 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 14.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τηλεσκόπιο
34.488 €
Δείτε αγγελία
Matbro TS 300
8
Matbro TS 300
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4248051
  62-586 Rzgów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 3900 h
13.795 €
Δείτε αγγελία
Claas Scorpion 7044
7
Claas Scorpion 7044
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4237709
  48-220 Łącznik, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
64.218 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 533-105
11
JCB 533-105
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4226945
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 10.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3300 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 400/80 R24
22.120 €
Δείτε αγγελία
Merlo P 40.8 EVS
12
Merlo P 40.8 EVS
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4223143
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 9127 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 8.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Τηλεσκόπιο, ...
11.417 €
Δείτε αγγελία
Merlo P 32 12 EVS
14
Merlo P 32 12 EVS
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4216189
  82-100 Nowy Dwór Gdański, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 8162 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Δυνατότητα ανύψωσης: 3200 kg, Τριπλό
13.914 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 9330 T
4
Schäffer 9330 T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4216093
  51515 Kürten-Neuensaal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 3750 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Εξωτερικό πλάτος: 2.10 m, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schäffer 900 T
10
Schäffer 900 T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4215841
  51515 Kürten-Neuensaal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Εξωτερικό πλάτος: 1.94 m, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 540-70
Βίντεο
15
JCB 540-70
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4199178
  86-300 Grudziądz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Εξωτερικό πλάτος: 2.23 m, Ύψος κατασκευής: 2.49 m, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Βάρος λειτουργίας: 7600 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Μονόδρομο
18.790 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 541/70 Agri Super
4
JCB 541/70 Agri Super
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4160212
  4280 Cras-Avernas, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schäffer 670T
15
Schäffer 670T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4140999
  19348 Quitzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Ώρες λειτουργίας: 6100 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, ...
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 536-60 AGRI SUPER
11
JCB 536-60 AGRI SUPER
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4127652
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 93 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3600 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 440/80 - 28
24.974 €
Δείτε αγγελία
Schäffer 670 T
12
Schäffer 670 T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4127629
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5597 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 4.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 500/45 - 20
20.930 €
Δείτε αγγελία
Manitou MT 932
Βίντεο
16
Manitou MT 932
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4126089
  86-300 Grudziądz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 8062 h, Εξωτερικό πλάτος: 2.34 m, Ύψος κατασκευής: 2.30 m, Ύψος ανύψωσης: 9.00 m, Βάρος λειτουργίας: 7640 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3200 kg, Διπλό
20.693 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 541-70 AGRI PLUS
10
JCB 541-70 AGRI PLUS
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4121817
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 97 kW, Ώρες λειτουργίας: 6522 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4100 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 460/70 R24
30.682 €
Δείτε αγγελία
Kramer 5085 T
5
Kramer 5085 T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4116653
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 3 h
53.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 5085 T (30 km/h)
5
Kramer 5085 T (30 km/h)
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4116648
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 2 h
54.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Massey Ferguson 8926
9
Massey Ferguson 8926
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4113372
  63-708 Rozdrażew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 3350 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Σπαστό διαφορικό, ...
20.336 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Giant V761T Tele
19
Giant V761T Tele
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4107598
  19075 Holthusen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 14 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό, ...
63.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 520-50
10
JCB 520-50
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4103526
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 2974 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 10,5 - 18
28.304 €
Δείτε αγγελία
Giant V452T
5
Giant V452T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4095107
  4714 EE Sprundel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 29 h, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Ύψος ανύψωσης: 2.50 m, Βάρος λειτουργίας: 2770 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1800 kg, Ελαστικά: 31X15.5-15
28.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Scorpion Varipower 7035
7
Claas Scorpion Varipower 7035
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4000536
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 2850 h
60.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 535-140 Hi Viz
17
JCB 535-140 Hi Viz
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 3995162
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 382 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 14.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τηλεσκόπιο, ...
76.000 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 28