Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Τύπος στηρίγματος ανύψωσης
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
FIMAKS FMLT 50 Hoflader / Telescopic Loader / ładowarka teleskopowa
4
ΝΈΑ FIMAKS FMLT 50 Hoflader / Telescopic Loader / ładowarka teleskopowa
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4722695 4722695
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Σύστημα κλιματισμού, Εξωτερικό πλάτος: 1.57 m, Ύψος κατασκευής: 2.35 m, Ύψος ανύψωσης: 3.60 m, Βάρος λειτουργίας: 2350 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Τηλεσκόπιο, ...
34.806,45 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
FIMAKS Hoflader/Telescopic loader/ładowarka teleskopowa FMLT 50
8
ΝΈΑ FIMAKS Hoflader/Telescopic loader/ładowarka teleskopowa FMLT 50
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4722612 4722612
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.57 m, Βάρος λειτουργίας: 3500 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Ελαστικά: 425/55-17
32.506,16 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 3420
6
ΝΈΑ John Deere 3420
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4720636 4720636
  59-407 Mściwojów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 10700 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, ...
18.355,87 €
Δείτε αγγελία
New Holland
New Holland
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4701308 4701308
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg
18.500 €
Δείτε αγγελία
JCB 535-95
17
JCB 535-95
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4695535 4695535
  88-170 Pakość, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 9.50 m
27.859,10 €
Δείτε αγγελία
Claas SCORPION 6030 CP
12
Claas SCORPION 6030 CP
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4657693 4657693
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 4721 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Τηλεσκόπιο
23.002,93 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 535-95
15
JCB 535-95
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4628876 4628876
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 9.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 15.5/80 - 24
36.247,04 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 535-125 Hi Viz
5
JCB 535-125 Hi Viz
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4621110 4621110
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 3945 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 12.50 m, Βάρος λειτουργίας: 9760 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τηλεσκόπιο, ...
30.438,22 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P34.7 Plus Pneumatyka
20
Merlo P34.7 Plus Pneumatyka
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4617090 4617090
  88-170 Pakość, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3400 kg
30.182,63 €
Δείτε αγγελία
Manitou 735-120 LSU
12
Manitou 735-120 LSU
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4609177 4609177
  88-170 Pakość, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg
23.932,34 €
Δείτε αγγελία
JCB 536-70 AGRI Super Loadall
JCB 536-70 AGRI Super Loadall
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4596123 4596123
  SO21 3DN Hampshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
41.912,10 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar TH220
18
Caterpillar TH220
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4595002 4595002
  07-130 Łochów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Πείρος έλξης, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Βάρος λειτουργίας: 6 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 2800 kg
23.002,93 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 536-60
16
JCB 536-60
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4586750 4586750
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 124 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σπαστό διαφορικό, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3600 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 460/70 R24
62.500 €
Δείτε αγγελία
Manitou
17
Manitou
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4566424 4566424
  83-031 Łęgowo, Πολωνία
Ώρες λειτουργίας: 7256 h, Ύψος ανύψωσης: 17.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg
21.900 €
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 AGRI Super Loadall
JCB 531-70 AGRI Super Loadall
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4560293 4560293
  SO21 3DN Hampshire, Μεγ. Βρετανία
Ώρες λειτουργίας: 2100 h
53.239,69 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terex AGRILIFT 730 - KROKODYL + ŁYŻKA + WIDŁY - 2006 ROK
10
Terex AGRILIFT 730 - KROKODYL + ŁYŻKA + WIDŁY - 2006 ROK
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4551179 4551179
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006
18.000 €
Δείτε αγγελία
Faresin 7.30c Compact 3B telesc. loader/ładowarka czołowa
10
Faresin 7.30c Compact 3B telesc. loader/ładowarka czołowa
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4542112 4542112
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 100 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Εξωτερικό πλάτος: 2.10 m, Ύψος κατασκευής: 2.23 m, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, ...
51.814,68 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Manitou ładowarka 12m podpory
5
Manitou ładowarka 12m podpory
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4526215 4526215
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1992, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 12.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Τριπλό
11.385,29 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 AGRI SUPER
11
JCB 531-70 AGRI SUPER
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4520989 4520989
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 93 kW, Ώρες λειτουργίας: 7467 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Δυνατότητα ανύψωσης: 3100 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 17.5 - 24
33.226,45 €
Δείτε αγγελία
JCB 531-70
10
JCB 531-70
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4474514 4474514
  88-170 Pakość, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Βάρος λειτουργίας: 6900 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3200 kg
27.649,98 €
Δείτε αγγελία
Merlo P 38.10
5
Merlo P 38.10
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4472082 4472082
  64-320 Buk, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 5953 h
25.326,46 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 540-170
14
JCB 540-170
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4463032 4463032
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 17.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 16.5/85 - 24
34.852,92 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Manitou MLT 634-120 LSU TURBO
15
Manitou MLT 634-120 LSU TURBO
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4462143 4462143
  89-115 Mrocza, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 3100 h
26.720,57 €
Δείτε αγγελία
JCB 536-60 AGRI Super Loadall
JCB 536-60 AGRI Super Loadall
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4429666 4429666
  SO21 3DN Hampshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
52.956,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 540-170
14
JCB 540-170
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4365582 4365582
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 17.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 16.5/85 - 24
34.852,92 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 41