Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Τύπος στηρίγματος ανύψωσης

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
JCB Kramer Manitou Caterpillar Claas Weidemann New Holland Massey Ferguson
Bobcat T40140
10
ΝΈΑ Bobcat T40140
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5018281 5018281
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 8440 h
15.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB TM 320 S
10
ΝΈΑ JCB TM 320 S
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5018242 5018242
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1550 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό
68.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB TM 180
8
ΝΈΑ JCB TM 180
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5018233 5018233
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 3250 h
34.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB TM310S Agri
9
ΝΈΑ JCB TM310S Agri
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5017232 5017232
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 108 kW, Ώρες λειτουργίας: 9188 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
26.490 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 527-55
12
JCB 527-55
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5013299 5013299
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 6950 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα
23.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Caterpillar CAT TH 330 B
12
Caterpillar CAT TH 330 B
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5013145 5013145
  06-430 Sońsk, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006
22.099 €
Δείτε αγγελία
New Holland LM 7.35
9
New Holland LM 7.35
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4997196 4997196
  64-020 Stary Gołębin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 5800 h
39.522 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 629
8
Manitou MLT 629
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4991805 4991805
  62-586 Rzgów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014
32.334 €
Δείτε αγγελία
Schäffer 5680T
9
Schäffer 5680T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4982603 4982603
  39359 Kathendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 3940 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Σπαστό διαφορικό, Ημερομηνία εγγραφής: 24.10.2016, Εξωτερικό πλάτος: 1.65 m, ...
29.580 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 4080 T Basic Line
3
Weidemann 4080 T Basic Line
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4978876 4978876
  89547 Gerstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 125 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
JCB TM 220
4
JCB TM 220
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4977202 4977202
  23611 Bad Schwartau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 92 h
58.850 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 3550 T
5
Schäffer 3550 T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4969401 4969401
  48351 Everswinkel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 2018 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Σπαστό διαφορικό, Ύψος κατασκευής: 2.23 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KMM
11
KMM
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4954395 4954395
  59-550 Wojcieszów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Σύστημα κλιματισμού, Εξωτερικό πλάτος: 2.09 m, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Βάρος λειτουργίας: 6000 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, ...
39.313 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KMM 656H Plus
5
KMM 656H Plus
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4954394 4954394
  59-550 Wojcieszów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 161 kW, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 4.32 m, Βάρος λειτουργίας: 18070 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 6000 kg
69.553 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 541-70 DS Plus 140l/min Pumpe Klima SRS
4
JCB 541-70 DS Plus 140l/min Pumpe Klima SRS
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4950975 4950975
  23611 Bad Schwartau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 257 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Caterpillar 216 B3 csúszókormányzású rakodó
12
Caterpillar 216 B3 csúszókormányzású rakodó
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4950838 4950838
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 1770 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 2014. jún. 20., Εξωτερικό πλάτος: 1.50 m, Ύψος κατασκευής: 1.95 m, ...
17.187 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Manitou MLA516 T
13
Manitou MLA516 T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4950282 4950282
  50374 Erftstadt- Lechenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 22 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB TM 320 Tier 4f Klima/SRS
4
JCB TM 320 Tier 4f Klima/SRS
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4946579 4946579
  23611 Bad Schwartau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 396 h
82.400 €
Δείτε αγγελία
JCB 541-70 DS Tier 4 f 140l/min Pumpe
4
JCB 541-70 DS Tier 4 f 140l/min Pumpe
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4938420 4938420
  23611 Bad Schwartau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 398 h
59.850 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 408
10
JCB 408
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4933632 4933632
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 8700 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 08.10.1990, Εξωτερικό πλάτος: 1.80 m, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, ...
12.195 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 7040
14
Claas 7040
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4928138 4928138
  57-402 Nowa Ruda, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013
31.500 €
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson BOBCAT MF 8947
13
Massey Ferguson BOBCAT MF 8947
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4926779 4926779
  59-700 Bolesławiec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Ύψος ανύψωσης: 7.50 m, ...
16.493 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 530-70
14
JCB 530-70
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4926684 4926684
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 17.5 - 24
21.634 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 535-140
10
JCB 535-140
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4926604 4926604
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 14.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 15.5 - 24
25.821 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 536 - 70 Loadall
JCB 536 - 70 Loadall
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4921638 4921638
  SO21 3DN Hampshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 4368 h
51.703 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 68