Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

JCB Merlo Manitou Claas Kramer
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Merlo Teleskoplader TF 38.10-140
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4770420 4770420
  27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 944 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 9.60 m
67.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB 541-70 Agri Super
13
ΝΈΑ JCB 541-70 Agri Super
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4770314 4770314
  5708BD Helmond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 97 kW, Ώρες λειτουργίας: 9230 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
29.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 2070 CX LPT
6
ΝΈΑ Weidemann 2070 CX LPT
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4770100 4770100
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Σπαστό διαφορικό, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 541-70 Plus  35 km/H
6
ΝΈΑ JCB 541-70 Plus 35 km/H
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4770073 4770073
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 4185 h, Κεντρική λίπανση, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m
39.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT 1440 PRIVILEGE
9
ΝΈΑ Manitou MT 1440 PRIVILEGE
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4770047 4770047
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 2174 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 13.50 m, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 15.5/80-24
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Dieci Dedelus 26.6 Teleskoplader
15
ΝΈΑ Dieci Dedelus 26.6 Teleskoplader
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4770006 4770006
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 6350 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Αποσβεστήρας κραδασμών, Τετρακίνηση, ...
22.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Scopion 7055 Varipower
18
ΝΈΑ Claas Scopion 7055 Varipower
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4769992 4769992
  48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 7100 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
44.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 535-140
8
ΝΈΑ JCB 535-140
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4769569 4769569
  24-103 Zyrzyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 5288 h, Ύψος ανύψωσης: 14.00 m, Βάρος λειτουργίας: 10660 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο
30.974,07 €
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 840
7
ΝΈΑ Manitou MLT 840
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4769541 4769541
  49716 Rühle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 103 kW
58.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB Adapterrahmen, Sperrblockventil
4
ΝΈΑ JCB Adapterrahmen, Sperrblockventil
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4769515 4769515
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ JCB Sperrblockventil für JCB 541-70
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4769513 4769513
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
290 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland LM 430
4
ΝΈΑ New Holland LM 430
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4769503 4769503
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 12500 h
12.933 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo TF 33.7 G
7
ΝΈΑ Merlo TF 33.7 G
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4769224 4769224
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Ελαστικά: 405/70R24
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 741-120 LSU Turbo
8
ΝΈΑ Manitou MLT 741-120 LSU Turbo
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4769129 4769129
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 8800 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg
25.995 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT932
15
ΝΈΑ Manitou MT932
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4769078 4769078
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 1031 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Dieci ELET 155
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4769068 4769068
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Merlo ROTO 45.21MCSS
13
ΝΈΑ Merlo ROTO 45.21MCSS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4769064 4769064
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Merlo ROTO 45.21MCSS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4769065 4769065
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Merlo TF 35.7-120 Vorführlader
11
ΝΈΑ Merlo TF 35.7-120 Vorführlader
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4768792 4768792
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 400 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Ελαστικά: 460/70R24
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Merlo TF 38.10 TT-140
2
ΝΈΑ Merlo TF 38.10 TT-140
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4768791 4768791
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ύψος ανύψωσης: 10.00 m, Ελαστικά: 460/70R24
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 540sxl
10
ΝΈΑ JCB 540sxl
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4768741 4768741
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3 kg
14.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 536/70
6
ΝΈΑ JCB 536/70
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4768737 4768737
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 3600 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m
39.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr AGROV.30.7
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROV.30.7
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4768569 4768569
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 5748 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3 kg
26.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 37.7 agrovector
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr 37.7 agrovector
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4768553 4768553
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 3070 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m
46.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat tl470hf
6
ΝΈΑ Bobcat tl470hf
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4768487 4768487
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Ύψος ανύψωσης: 7.10 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4 kg
43.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1916