Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Massey Ferguson 9407
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 9407
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4645693 4645693
  71110 MARCIGNY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 7250 h, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Claas SCORPION 6030 CP
7
ΝΈΑ Claas SCORPION 6030 CP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4645691 4645691
  40180 BENESSE LES DAX, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 2900 h, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 731 LSU TURBO
3
ΝΈΑ Manitou MLT 731 LSU TURBO
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4645689 4645689
  60000 BEAUVAIS -TILLE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 5661 h, Ελαστικά: /
32.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Merlo P34.7 TOP
4
ΝΈΑ Merlo P34.7 TOP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4645688 4645688
  76890 ST OUEN DU BREUIL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 5415 h, Ελαστικά: /
33.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Cat TH62
4
ΝΈΑ Cat TH62
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4645572 4645572
  88470 Kontiomaki, Φιλλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 9675 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Merlo P26.6 LPT Verreiker
20
ΝΈΑ Merlo P26.6 LPT Verreiker
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4645527 4645527
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Schäffer 930 T
6
ΝΈΑ Schäffer 930 T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4645422 4645422
  9631 Allerborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 95 kW, Ώρες λειτουργίας: 6220 h, Ημερομηνία εγγραφής: 19.04.2019, Εξωτερικό πλάτος: 2.10 m, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, Ύψος ανύψωσης: 5.30 m, Βάρος λειτουργίας: 6600 kg, ...
23.900 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo 32.6 TOP
6
ΝΈΑ Merlo 32.6 TOP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4645323 4645323
  24290 MONTIGNAC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 5281 h, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3200 kg
29.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 634 LSU
10
ΝΈΑ Manitou MLT 634 LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4645297 4645297
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg
29.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sambron T 26-65
8
ΝΈΑ Sambron T 26-65
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4645287 4645287
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Ύψος ανύψωσης: 6.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg
14.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann T4512
10
ΝΈΑ Weidemann T4512
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4645240 4645240
  48727 Billerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 29 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MT1740SLT
13
ΝΈΑ Manitou MT1740SLT
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4644945 4644945
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Manitou MT1440
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4644896 4644896
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1807 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Manitou MLT737PSPREM
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4644874 4644874
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 500 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 3200
20
ΝΈΑ John Deere 3200
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4644761 4644761
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 6000 h
19.949,12 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer KT447
8
ΝΈΑ Kramer KT447
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4644759 4644759
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Ύψος ανύψωσης: 7.00 m
88.412,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer KT 447
10
ΝΈΑ Kramer KT 447
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4644758 4644758
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Ύψος ανύψωσης: 7.00 m
86.677,46 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Scorpion 6030 CP
6
ΝΈΑ Claas Scorpion 6030 CP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4644265 4644265
  94249 Bodenmais, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Dieci Agri Plus 40.7
6
ΝΈΑ Dieci Agri Plus 40.7
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4644240 4644240
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Δυνατότητα ανύψωσης: 4 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas SCORPION 635 VP STAGE IV
4
ΝΈΑ Claas SCORPION 635 VP STAGE IV
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4644147 4644147
  94577 Winzer, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 267 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 537-135
10
ΝΈΑ JCB 537-135
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4643930 4643930
  LA6 1DX Carnforth, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 9667 h
17.636,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P 32.6 TOP
2
ΝΈΑ Merlo P 32.6 TOP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4643833 4643833
  79200 PARTHENAY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 3600 h, Ελαστικά: /
29.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Merlo TF35.7
ΝΈΑ Merlo TF35.7
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4643832 4643832
  26300 MARCHES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 735-120 LSU PS
4
ΝΈΑ Manitou MLT 735-120 LSU PS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4643831 4643831
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Ελαστικά: /
38.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Tadano TR300E-3
4
ΝΈΑ Tadano TR300E-3
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4643656 4643656
  20360 Turku, Φιλλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 3890 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1799