Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
New Holland LM 435A
10
ΝΈΑ New Holland LM 435A
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4270374
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 5375 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3100 kg
21.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P55.9CS
ΝΈΑ Merlo P55.9CS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269564
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 3300 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Merlo TF337 Turbofarmer
6
ΝΈΑ Merlo TF337 Turbofarmer
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269495
  8131ST wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
56.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dieci APOLLO 25.6 NA AGRI
ΝΈΑ Dieci APOLLO 25.6 NA AGRI
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269400
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 32 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Dieci DVC 178
5
ΝΈΑ Dieci DVC 178
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269352
  Nachfrage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ελαστικά: /
39.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 634
6
ΝΈΑ Manitou MLT 634
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269350
  53200 Gennes sur glaize, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ελαστικά: /
43.050 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat TL470
6
ΝΈΑ Bobcat TL470
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269348
  53200 Gennes sur glaize, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ελαστικά: /
41.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 9407
5
ΝΈΑ Massey Ferguson 9407
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269347
  53200 Gennes sur glaize, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ελαστικά: /
27.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo 34.7 TOP
6
ΝΈΑ Merlo 34.7 TOP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269346
  33126 FRONSAC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ελαστικά: /
34.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar TH407C
6
ΝΈΑ Caterpillar TH407C
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269345
  Nachfrage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ελαστικά: /
63.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo 34/7
4
ΝΈΑ Merlo 34/7
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269344
  88270 DOMPAIRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ελαστικά: /
25.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB JCB 536T60 AG
7
ΝΈΑ JCB JCB 536T60 AG
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269343
  Nachfrage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ελαστικά: /
40.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT733-105 LSU
6
ΝΈΑ Manitou MLT733-105 LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269342
  14370 AIRAN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελαστικά: /
60.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland Non-renseigné
4
ΝΈΑ New Holland Non-renseigné
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269341
  53200 Gennes sur glaize, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ελαστικά: /
30.975 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo TF35-7-120
4
ΝΈΑ Merlo TF35-7-120
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269340
  53200 Gennes sur glaize, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ελαστικά: /
40.950 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Scorpion 6030 CP
2
ΝΈΑ Claas Scorpion 6030 CP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269205
  37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 6387 h, Καμπίνα, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 405/70-24
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 530-70
9
ΝΈΑ JCB 530-70
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269166
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 13300 h
8.300 €
Δείτε αγγελία
Manitou ML 845 Turbo
15
ΝΈΑ Manitou ML 845 Turbo
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269163
  5377 Baillonville, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 78 kW, Ώρες λειτουργίας: 11700 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Ύψος ανύψωσης: 8.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4500 kg, Τηλεσκόπιο
12.000 €
Δείτε αγγελία
Genie GTH 2506
ΝΈΑ Genie GTH 2506
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269075
  74847 Obrigheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 900 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 520 2WD
3
ΝΈΑ JCB 520 2WD
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4269016
  LE14 4DB Melton Mowbray, Μεγ. Βρετανία
3.974 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat TL 470 HF
10
ΝΈΑ Bobcat TL 470 HF
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4268921
  25852 Bordelum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 2915 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m
31.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P 55.9 CS
5
ΝΈΑ Merlo P 55.9 CS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4268820
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 2361 h, Ύψος ανύψωσης: 8.60 m
62.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Manitou MT932
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4268346
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Caterpillar TH220B
15
ΝΈΑ Caterpillar TH220B
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4268284
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 3850 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Claas Ranger 920
11
ΝΈΑ Claas Ranger 920
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4268121
  9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m
18.900 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1799