Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Merlo Panoramic P75.9CS MCDC
8
ΝΈΑ Merlo Panoramic P75.9CS MCDC
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4108496
1839 Sofia, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Ύψος ανύψωσης: 8.70 m
60.000 €

Δείτε αγγελία
Manitou MLT 741-140 V PLUS
9
ΝΈΑ Manitou MLT 741-140 V PLUS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4108431
26188 Edewecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 478 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ελαστικά: 460/70 8T P60 XMCL M
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Merlo 34.7
4
ΝΈΑ Merlo 34.7
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4108228
GL20 7EF Tewkesbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 1400 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Manitou 840 MLT
6
ΝΈΑ Manitou 840 MLT
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4108125
30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 101 kW, Ώρες λειτουργίας: 3050 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 8.00 m, ...
42.017 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 731 LSU mit Gabel "N E TT O"
3
ΝΈΑ Manitou MLT 731 LSU mit Gabel "N E TT O"
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4108122
59302 Oelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 5250 h, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, ...
18.000 €

Δείτε αγγελία
Manitou MH25-4T 3300
9
ΝΈΑ Manitou MH25-4T 3300
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4107644
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 850 h
29.523 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Weidemann 1350
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4107645
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 4780 h
12.490 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo Panoramic 55.9 CS
19
ΝΈΑ Merlo Panoramic 55.9 CS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4107597
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 106 kW, Ώρες λειτουργίας: 5100 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, ...
35.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas SCORPION 7040
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4107148
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 6286 h, Σύστημα κλιματισμού
27.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou TELESCOPIC HANDLER LOADER MT 732 7 M
20
ΝΈΑ Manitou TELESCOPIC HANDLER LOADER MT 732 7 M
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4107056
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 3900 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3200 kg
22.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou TELESCOPIC HANDLER LOADER MT 1440 A 13 M
20
ΝΈΑ Manitou TELESCOPIC HANDLER LOADER MT 1440 A 13 M
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4107054
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 13.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg
35.900 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 TELESCOPIC LOADER HAULOTTE 17 m HTL 4017 4x4x4
20
ΝΈΑ TELESCOPIC LOADER HAULOTTE 17 m HTL 4017 4x4x4
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4107024
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 17.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg
27.600 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB  531-70 Telehandler
5
ΝΈΑ JCB 531-70 Telehandler
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4106995
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Merlo 28.7
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4106961
5460 GG Veghel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas SCORPION 7040
13
ΝΈΑ Claas SCORPION 7040
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4106877
84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 2568 h, Ημερομηνία εγγραφής: 11.03.2013
50.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Simeth Dreipunkt Adapterrahmen Euro
2
ΝΈΑ Simeth Dreipunkt Adapterrahmen Euro
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4106844
94424 Arnstorf, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Manitou MLT 634 120 PS
9
ΝΈΑ Manitou MLT 634 120 PS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4106569
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 1742 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Ελαστικά: 460/70R24 MICHELIN X
49.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 530 SLX
5
ΝΈΑ JCB 530 SLX
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4106540
08-140 Mordy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, ...
17.125 €

Δείτε αγγελία
JCB 535-60
6
ΝΈΑ JCB 535-60
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4106539
08-140 Mordy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 3100 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό, ...
19.266 €

Δείτε αγγελία
JCB 526 s
9
ΝΈΑ JCB 526 s
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4106476
5527JS Hapert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Τετρακίνηση
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Manitou 626 Turbo
ΝΈΑ Manitou 626 Turbo
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4106215
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 7400 h
12.774 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 526
ΝΈΑ JCB 526
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4106211
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 7900 h
20.382 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P55.9CS
5
ΝΈΑ Merlo P55.9CS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4106131
48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 3600 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 9.00 m, Ελαστικά: 500/70R24
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Merlo P55.9CS
6
ΝΈΑ Merlo P55.9CS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4106130
48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 9.00 m, Ελαστικά: 500/70R24
50.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 535-95 (6724 BStunden), 9,5 m Hubhöhe, 3500 kg Hubgewicht
ΝΈΑ JCB 535-95 (6724 BStunden), 9,5 m Hubhöhe, 3500 kg Hubgewicht
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4106083
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 6724 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 9.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 15.5/80-24
31.200 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1610