Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
DMT Leichtgutschaufel, Volumenschaufel, Kornschaufel.
8
DMT Leichtgutschaufel, Volumenschaufel, Kornschaufel.
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3130474
49186 Bad Iburg / Glane, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
JCB
8
JCB
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3663377
47647 Kerken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 250 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, ...
56.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Dieci Agri Max 65.8 EVO 2
7
Dieci Agri Max 65.8 EVO 2
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3433908
23684 Gleschendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 105 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
95.200 €
106.981 €

με 19% ΦΠΑ
80.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Eurotrac T13 Teleskopradlader, Hoflader
20
Eurotrac T13 Teleskopradlader, Hoflader
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3592037
17089 Gnevkow OT Letzin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.55 m, Ύψος κατασκευής: 2.27 m, ...
44.923 €
με 19% ΦΠΑ
37.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Merlo P 35-13 EVS
5
Merlo P 35-13 EVS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3417364
34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Καμπίνα, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, Εξωτερικό πλάτος: 2.20 m, Ύψος κατασκευής: 2.48 m, Ύψος ανύψωσης: 13.20 m, ...
29.512 €
με 19% ΦΠΑ
24.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 4270 CX100
20
Weidemann 4270 CX100
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3741097
24214 Gettorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, ...
39.270 €
με 19% ΦΠΑ
33.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 540 S
20
JCB 540 S
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3810030
86-330 Mełno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Ημερομηνία εγγραφής: 16.01.2002, Εξωτερικό πλάτος: 2.40 m, ...
18.076 €

Δείτε αγγελία
Claas Ranger 907T
8
Claas Ranger 907T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3812131
36284 Hohenroda, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 5800 h, Καμπίνα, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1995, Εξωτερικό πλάτος: 2.30 m, ...
14.875 €
με 19% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas SCORPION 6035, Schaufelrückführungsautomatik, Smart-Handling
16
Claas SCORPION 6035, Schaufelrückführungsautomatik, Smart-Handling
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3574044
27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 286 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
90.440 €
με 19% ΦΠΑ
76.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 735 - 120 Powershift --MERCEDES BENZ TURBO--
20
Manitou MLT 735 - 120 Powershift --MERCEDES BENZ TURBO--
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3695768
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 4195 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ημερομηνία εγγραφής: 20.03.2014, ...
46.410 €
με 19% ΦΠΑ
39.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Giant 5003 TELE
20
Giant 5003 TELE
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3669704
19348 Quitzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 306 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, ...
41.531 €
με 19% ΦΠΑ
34.900 € καθαρά
ενοικίαση από 160,65 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Claas SCORPION 7045, 40 km/h, VARIPOWER PLUS
20
Claas SCORPION 7045, 40 km/h, VARIPOWER PLUS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3487354
27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 3720 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
57.786 €
με 19% ΦΠΑ
48.560 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Manitou Manitou MLT 741 - 120 LSU TURBO POWERSHIFT - 40 km/h
15
Manitou Manitou MLT 741 - 120 LSU TURBO POWERSHIFT - 40 km/h
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3147264
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 2454 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.40 m, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, Ύψος ανύψωσης: 6.90 m, ...
32.800 €

Δείτε αγγελία
JCB TM 220 Agri 40 km/h
8
JCB TM 220 Agri 40 km/h
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3142575
5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 65 h, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Merlo 26.6
13
Merlo 26.6
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3127010
LL54 5EN Caernarfon, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 82 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2001, Εξωτερικό πλάτος: 2.00 m, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, ...
21.795 €
με 20% ΦΠΑ
18.162 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Merlo MERLO P 40.7 TURBOFARMER 4x4x4 ** 7 m / 4 t. ** 40 km/h
15
Merlo MERLO P 40.7 TURBOFARMER 4x4x4 ** 7 m / 4 t. ** 40 km/h
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3422035
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 101 kW, Ώρες λειτουργίας: 2535 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.22 m, Ύψος κατασκευής: 2.44 m, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, ...
39.032 €
με 19% ΦΠΑ
32.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB JCB 536 - 60 TURBO AgriSuper III ** 6.2m / 3.6t. ** KLIMA
15
JCB JCB 536 - 60 TURBO AgriSuper III ** 6.2m / 3.6t. ** KLIMA
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3247737
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 3372 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.30 m, ...
43.792 €
με 19% ΦΠΑ
36.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas CLAAS SCORPION 7030 TURBO - 7m / 3t - KLIMA vgl 7040
15
Claas CLAAS SCORPION 7030 TURBO - 7m / 3t - KLIMA vgl 7040
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3331349
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 2831 h, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, ...
48.552 €
με 19% ΦΠΑ
40.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Caterpillar Caterpillar TH 337 Ag TURBO - 7.3m, 3.3t. - KLIMA vgl. 330
15
Caterpillar Caterpillar TH 337 Ag TURBO - 7.3m, 3.3t. - KLIMA vgl. 330
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3327061
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 1389 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.42 m, ...
42.602 €
με 19% ΦΠΑ
35.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Merlo MERLO P 40.9 4x4x4 ** 9.1 m / 4 t. **
15
Merlo MERLO P 40.9 4x4x4 ** 9.1 m / 4 t. **
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3028129
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 2946 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.22 m, Ύψος κατασκευής: 2.44 m, ...
34.272 €
με 19% ΦΠΑ
28.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB JCB 541 - 70 TURBO AgriSuper ** 7m / 4.1t. ** vgl. MLT 741
15
JCB JCB 541 - 70 TURBO AgriSuper ** 7m / 4.1t. ** vgl. MLT 741
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3026649
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 93 kW, Ώρες λειτουργίας: 3198 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.30 m, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, ...
35.462 €
με 19% ΦΠΑ
29.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JLG JLG 2505 TURBO ** 4x4x4 / 6m / 2.5t. ** vgl. 625
15
JLG JLG 2505 TURBO ** 4x4x4 / 6m / 2.5t. ** vgl. 625
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3028761
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 1254 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.88 m, Ύψος κατασκευής: 2.02 m, ...
35.224 €
με 19% ΦΠΑ
29.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Manitou Manitou MT 1235 S Serie III-E2 ** 12m / 3.5t. **
15
Manitou Manitou MT 1235 S Serie III-E2 ** 12m / 3.5t. **
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct2789949
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 2419 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.40 m, Ύψος κατασκευής: 2.59 m, Ύψος ανύψωσης: 12.00 m, ...
36.414 €
με 19% ΦΠΑ
30.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 531/70 Agri Super
15
JCB 531/70 Agri Super
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct2562591
5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 122 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Manitou Manitou MLT 735 - 120 LSU Powershift TURBO - KLIMA
15
Manitou Manitou MLT 735 - 120 LSU Powershift TURBO - KLIMA
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct2875660
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 3198 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.36 m, Ύψος κατασκευής: 2.33 m, ...
39.032 €
με 19% ΦΠΑ
32.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB JCB 520 - 40  4x4x4 ** 4.0m / 1.8t. ** Zusatzhydr.
15
JCB JCB 520 - 40 4x4x4 ** 4.0m / 1.8t. ** Zusatzhydr.
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct2873835
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 1603 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.60 m, Ύψος κατασκευής: 1.95 m, ...
29.512 €
με 19% ΦΠΑ
24.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bobcat BOBCAT TL 360 X - 4x4x4 - 6m / 3t. vgl. MT 625 732
15
Bobcat BOBCAT TL 360 X - 4x4x4 - 6m / 3t. vgl. MT 625 732
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct2873754
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 1208 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 6.10 m, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, Εξωτερικό πλάτος: 2.28 m, ...
43.792 €
με 19% ΦΠΑ
36.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Merlo MERLO P 32.6 L TURBO 4x4x4 ** 6.4m / 3.2t. **
15
Merlo MERLO P 32.6 L TURBO 4x4x4 ** 6.4m / 3.2t. **
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct2873657
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 1639 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.05 m, ...
46.291 €
με 19% ΦΠΑ
38.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Merlo MERLO P 38.13 - 4x4x4 - 13m / 3.8t. vgl. MT 1335 1440
15
Merlo MERLO P 38.13 - 4x4x4 - 13m / 3.8t. vgl. MT 1335 1440
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct2811305
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Ώρες λειτουργίας: 778 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.34 m, Ύψος κατασκευής: 2.38 m, ...
40.341 €
με 19% ΦΠΑ
33.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bobcat BOBCAT T 40170 TURBO 4x4x4 - 17.5m / 4t. - vgl. MT1740
15
Bobcat BOBCAT T 40170 TURBO 4x4x4 - 17.5m / 4t. - vgl. MT1740
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct2879479
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 2453 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.42 m, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, Ύψος ανύψωσης: 17.43 m, ...
40.222 €
με 19% ΦΠΑ
33.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1428