Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
JCB Manitou Merlo Caterpillar Claas Weidemann Kramer New Holland
Κορυφαία προσφορά
Claas Scorpion 7035
12
ΝΈΑ Claas Scorpion 7035
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5292506 5292506
  46-073 Chróścina Opolska, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 89 kW, Ώρες λειτουργίας: 4700 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Αποσβεστήρας κραδασμών, ...
35.000  €
Στείλτε email
Liebherr TL 441-7
6
ΝΈΑ Liebherr TL 441-7
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5292476 5292476
  24966 Sörup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 660 h, Κεντρική λίπανση, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1
67.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kramer 1245
18
ΝΈΑ Kramer 1245
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5292284 5292284
  56368 Katzenelnbogen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 1019 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο
29.500  €
Στείλτε email
Bobcat T2225
6
ΝΈΑ Bobcat T2225
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5292258 5292258
  9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 5700 h, Ύψος ανύψωσης: 50.00 m
24.900  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou MT 420 COMFORT
6
ΝΈΑ Manitou MT 420 COMFORT
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5292254 5292254
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 40 h, Σύστημα κλιματισμού
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Merlo TF 45.11 T 170
11
ΝΈΑ Merlo TF 45.11 T 170
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5291990 5291990
  YO12 4NW North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 1013 h, Ύψος ανύψωσης: 11.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4500 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Merlo TF 42.7
6
ΝΈΑ Merlo TF 42.7
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5291989 5291989
  YO12 4NW North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4200 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Manitou MLT961
9
ΝΈΑ Manitou MLT961
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5291988 5291988
  YO12 4NW North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Ώρες λειτουργίας: 200 h, Ύψος ανύψωσης: 9.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 6100 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Manitou MLA 533-145V Elite
5
ΝΈΑ Manitou MLA 533-145V Elite
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5291986 5291986
  YO12 4NW North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 800 h, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 5000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Merlo 60.10
3
ΝΈΑ Merlo 60.10
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5291987 5291987
  YO12 4NW North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Ύψος ανύψωσης: 10.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 6000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Atlas L2C ROCKET BOOMER
20
ΝΈΑ Atlas L2C ROCKET BOOMER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5291833 5291833
  8105 AR Luttenberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 2486 h
155.000  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou ML 625 H Klima
17
ΝΈΑ Manitou ML 625 H Klima
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5291748 5291748
  48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2016, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, ...
29.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Toyo 850 Telelader Teleskoplader
9
ΝΈΑ Toyo 850 Telelader Teleskoplader
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5291610 5291610
  37581 Altgandersheim, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kramer Palettengabel Claas Scorpion Kramer Teleskoplader Neu!!!
6
ΝΈΑ Kramer Palettengabel Claas Scorpion Kramer Teleskoplader Neu!!!
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5291274 5291274
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
870  €
Στείλτε email
Merlo Palettengabel Teleskoplader Radlader Merlo
4
ΝΈΑ Merlo Palettengabel Teleskoplader Radlader Merlo
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5291244 5291244
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
820  €
Στείλτε email
JCB TM 420
14
ΝΈΑ JCB TM 420
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5290604 5290604
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 106 kW, Ώρες λειτουργίας: 111 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
JCB 531 70 Agri Super
14
ΝΈΑ JCB 531 70 Agri Super
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5290587 5290587
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 91 kW, Ώρες λειτουργίας: 7970 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Weidemann 4512
5
ΝΈΑ Weidemann 4512
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5290568 5290568
  09509 Pockau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1510 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.56 m
22.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Merlo 32.6 Plus
13
ΝΈΑ Merlo 32.6 Plus
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5290473 5290473
  08-140 Mordy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...
18.770  €
Στείλτε email
Bobcat TL470 HF
8
ΝΈΑ Bobcat TL470 HF
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5290435 5290435
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 2992 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Manitou MLT840-137 ELITE
18
ΝΈΑ Manitou MLT840-137 ELITE
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5290356 5290356
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 5130 h, Ελαστικά: 460/70R24
52.000  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Caterpillar 951A
6
ΝΈΑ Caterpillar 951A
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5290211 5290211
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1963
5.602  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB 536-60 Agri Super Telehandler (ST6851)
20
JCB 536-60 Agri Super Telehandler (ST6851)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5290125 5290125
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
48.380  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou MLT 742 HLSU
9
Manitou MLT 742 HLSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5289874 5289874
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 3920 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ύψος ανύψωσης: 6.90 m, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ελαστικά: 460/70 R24 Michelin
34.033,61  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere 3215
7
John Deere 3215
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5289731 5289731
  HG4 1TT North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 4968 h
22.068  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 2033